Giáo án Tự nhiên xã hội lớp 3: Đề bài: MẶT TRỜI doc

5 18.6K 148
Giáo án Tự nhiên xã hội lớp 3: Đề bài: MẶT TRỜI doc

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Đề bài: MẶT TRỜI. I.Mục tiêu: Sau bài học, hs biết: - Mặt trời vừa chiếu sáng , vừa toả nhiệt. - Biết vai trò của Mặt trời đối với sự sống trên trái đất. - Kể vài ví dụ về việc con người sử dụng ánh sáng và nhiệt của Mặt trời trong cuộc sống hàng ngày. II. Đồ dùng dạy học: - Các hình trong SGK trang 110, 111. III.Các hoạt động dạy học: Tiến trình dạy học Hoạt động của giáo viên Hoạt động của HS A.Bài cũ ( 5 phút) B.Bài mới: -Thực hành đi thăm thiên nhiên. -Gv nêu cây hỏi: +Nêu các đặcđiểm của thực vật ? +Nêu các đặc điểm của động vật ? +Nêu đặc điểm giống và khác nhau của động vật, thực vật ? -Nhận xét. -GT bài. -3 hs trả lời. HĐ 1 Thảo luận nhóm ( 10-12 phút) - M ục ti êu : Biết Mặt trời vừa chiếu sáng, vừa tỏa nhiệt. -Tiến hành: -Bước1: Hs thảo luận nhóm 4 theo gợi ý sau: +Vì sao ban ngày không cần đèn mà chúng ta vẫn nhìn rõ mọi vật.? +Khi đi ra ngoài trời nắng, bạn thấy thế nào? Tại sao ? +Nêu ví dụ chứng tỏ Mặt trời vừa chiếu sáng, vừa toả nhiệt ? -Bước2: Đại diện các nhóm trình bày. -Kết luận: Mặt trời vừa chiếu sáng, vừa toả nhiệt. -Mục tiêu: Biết vai trò của Mặt trời đối -Vì được Mặt trời chiếu sáng. -Thấy nóng,vì do Mặt trời toả nhiệt. -Để cái chậu, chiếc xe ngoài nắng,một vài phút sau, ta sờ vào thấy các vật đó đều nóng. -Đại diện các nhóm trình bày. -Nhóm bạn bổ sung. HĐ 2 : Quan sát tranh SGK , thảo luận theo cặp (10 -12 phút) với sự sống trên Trái Đất. -Tiến hành: -Bước1: Hs quan sát tranh SGK t110, thảo luận nhóm đôi theo gợi ý: +Nêu ví dụ về vai trò của Mặt trời đối với con người, động vật, thực vật ? +Nếu không có ánh sáng Mặt trời thì điều gì sẽ xảy ra trên trái đất ? +Đi dưới trời nắng, không đội mũ, em cảm thấy như thế nào ? -Bước2: Đại diện các nhóm trình bày -Gv hoặc hs bổ sung. -Kết luận: Nhờ có Mặt trời, cây cỏ xanh tươi, người và động vật khoẻ mạnh nhưng -Quan sát và thảo luận nhóm đôi. -Nhờ có Mặt trời, con người dễ dàng đi lại, làm việc, thực vật nhờ có Mặt trời đều xanh tươi, động vật khoẻ mạnh. -Trái Đất sẽ không còn sự sống. -Nóng, đau đầu. -Đại diện các nhóm trình bày. -Hs lắng nghe. HĐ 3: Làm việc với SGK, thảo luân theo nhóm4 (8 phút) đi dưới trời nắng, em phải đội mũ để tránhMặt trời chiếu vào đầu, vào gáy dễ bị cảm. Về mùa khô, trời nắng hạn nhiều, rừng cũng dễ bị cháy, cần phải bảo vệ rừng. -Mục tiêu: Kể được một số ví dụ về việc con người sử dụng ánh sáng và nhiệt của Mặt trời trong cuộc sống hàng ngày. -Tiến hành: -Bước1: hs quan sát hình2,3,4 t111 SGK, trả lời các câu hỏi sau: +Con người đã sử dụng năng lượng của Mặt trời vào những việc gì trong cuộc sống hàng ngày ? +Gia đình em đã sử dụng năng lượng của Mặt trời để làm gì ? -Quan sát hình và trả lời câu hỏi. -Phơi khô thóc, đậu, cà phê (h2), nước biển bốc hơi tạo thành muối (h3), pin Mặt trời (h4). -Phơi khô quần áo và phơi một số đồ dùng trong gia Nhận xét- dặn dò (2 phút) -Bước2: Đại diện các nhóm lên trình bày. -Giảng thêm: Ngày nay, khoa học tiến bộ, người ta đã sử dụng năng lượng Mặt trời chế ra xe chạy bằng năng lượng, nấu chín thức ăn bằng năng lượng Mặt trời để tránh gây ô nhiễm môi trường. - Mặt trời rất cần cho đời sống con người , cỏ cây, động vật. -1 hs đọc mục : “ Bóng đèn toả sáng”. -Nhận xét tiết học. -Dặn hs học bài. -Chuẩn bị bài sau: Trái Đất-Quả địa cầu. đình. -Các nhóm trình bày. -Hs lắng nghe. -1 hs đọc. . Đề bài: MẶT TRỜI. I.Mục tiêu: Sau bài học, hs biết: - Mặt trời vừa chiếu sáng , vừa toả nhiệt. - Biết vai trò của Mặt trời đối với sự sống trên trái đất chứng tỏ Mặt trời vừa chiếu sáng, vừa toả nhiệt ? -Bước2: Đại diện các nhóm trình bày. -Kết luận: Mặt trời vừa chiếu sáng, vừa toả nhiệt. -Mục tiêu: Biết vai trò của Mặt trời đối. +Nêu ví dụ về vai trò của Mặt trời đối với con người, động vật, thực vật ? +Nếu không có ánh sáng Mặt trời thì điều gì sẽ xảy ra trên trái đất ? +Đi dưới trời nắng, không đội mũ,

Ngày đăng: 25/07/2014, 19:20

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan