0

Nghiên cứu đề xuất các phương án khoa học khả thi quản lý chất thải rắn quận 3 thành phố Hồ Chí Minh

91 391 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2014, 13:25

Luận Văn Tốt Nghiệp Đại Học GVHD : GS.TS Lâm Minh Triết BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC o0o ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT CÁC PHƯƠNG ÁN KHOA HỌC KHẢ THI QUẢN CHẤT THẢI RẮN QUẬN 3 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành : MÔI TRƯỜNG Mã số ngành : 108 GVHD : GS.TS Lâm Minh Triết SVTH : Lê Thò Huê MSSV : 103108090 Tp.Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2007 SVTH : Lê Thò Huê Trang 1 Luận Văn Tốt Nghiệp Đại Học GVHD : GS.TS Lâm Minh Triết ĐẶT VẤN ĐỀ I. CƠ SỞ HÌNH THÀNH ĐỀ TÀI Tốc độ đô thò hoá ngày càng tăng và sự phát triển mạnh mẽ các ngành công nghiệp, dòch vụ, du lòch đã làm nảy sinh nhiều vấn đề mới, nan giải trong công tác bảo vệ môi trường. Đối với tất cả các quốc gia trên thế giới, rác thải là vấn đề nan giải của toàn xã hội. Vì vậy, quản chất thải rắn là vấn đề then chốt của việc đảm bảo môi trường sống của con người mà các đô thò phải có kế hoạch tổng thể quản chất thải rắn thích hợp mới có thể xử kòp thời và hiệu quả. Thành phố Hồ Chí Minh nói chung và Quận 3 nói riêng cũng đang phải đối phó với tình trạng phát sinh chất thải rắn do tốc độ đô thò hoá ngày càng tăng và sự phát triển mạnh mẽ các ngành công nghiệp, dòch vụ và ngành du lòch. Là một Quận trung tâm thành phố nên công tác bảo vệ môi trường, phát triển bền vững cần phải được các cấp lãnh đạo Quận nhiệt tình ủng hộ. Với mong muốn môi trường sống ngày càng cải thiện, vấn đề quản chất thải rắn đô thò dễ dàng hơn để phù hợp với sự phát triển tất yếu của xã hội và cải thiện phần nào tình trạng ô nhiễm của thành phố cũng như của Quận 3. Đề tài “Nghiên cứu đề xuất các phương án có cơ sở khoa họckhả thi quản chất thải rắn Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh” là rất cần thiết nhằm tạo điều kiện cho việc quản chất thải rắn đô thò ngày càng tốt hơn, hiệu quả hơn và môi trường đô thò ngày càng sạch đẹp hơn. II. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI Mục đích của đề tài luận văn: Đề xuất được các giải pháp khả thi có cơ sở khoa học quản chất thải rắn Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh phục vụ cải thiện điều kiện môi trường của quận. Ý nghóa: Góp phần giải quyết vấn đề bức xúc quản chất thải rắn : phân loại chất thải rắn tại nguồn, thu gom, vận chuyển, xử … SVTH : Lê Thò Huê Trang 2 Luận Văn Tốt Nghiệp Đại Học GVHD : GS.TS Lâm Minh Triết III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Thu thập thông tin tư liệu. Khảo sát thực tế. Tham khảo các tài liệu có liên quan đến nội dung nghiên cứu. Kế thừa các kết quả nghiên cứu của các đề tài, dự án có liên quan. Phương pháp so sánh. SVTH : Lê Thò Huê Trang 3 Luận Văn Tốt Nghiệp Đại Học GVHD : GS.TS Lâm Minh Triết CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CHẤT THẢI RẮN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 1.1. TỔNG QUAN VỀ HIỆN TRẠNG CHẤT THẢI RẮN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 1.1.1. Nguồn phát sinh chủ yếu chất thải rắn và khối lượng. Việc xác đònh nguồn phát sinh chất thải rắn đóng vai trò rất quan trọng trong công tác quản chất thải rắn. Mặc dù, có nhiều cách để phân đònh về nguồn gốc phát sinh, song hầu hết các tài liệu đã được công bố đều có cách phân loại về nguồn gốc không khác nhau nhiều. Tập trung chất thải rắn đô thò có thể được phát sinh từ các nguồn chủ yếu sau: − Từ các khu dân cư (chất thải sinh hoạt); − Từ các trung tâm thương mại; − Từ các công sở, trường học, công trình công cộng; − Từ các dòch vụ đô thò, sân bay; − Từ các hoạt động công nghiệp; − Từ các hoạt động xây dựng đô thò; − Từ các trạm xử nước thải và từ các đường ống thoát nước của thành phố… Các loại chất thải rắn được thải ra từ các hoạt động khác nhau thì việc xác đònh về nguồn gốc phát sinh cũng khác nhau. Lượng chất thải rắn đô thò thải ra liên tục và tích lũy trong môi trường ngày càng nhiều gây tác hại đáng kể cho con người và môi trường. Số lượng và chất lượng chất thải rắn đô thò tính trên đầu người của từng quốc gia, khu vực rất khác biệt tùy thuộc vào trình độ phát triển kinh tế kó thuật, phong tục tập quán. Ở thành phố Hồ Chí Minh khối lượng chất thải rắn thải ra từ năm 1990 đến năm 2005 tăng từ 850 tấn/ngày đến 6200 tấn/ngày. SVTH : Lê Thò Huê Trang 4 Luận Văn Tốt Nghiệp Đại Học GVHD : GS.TS Lâm Minh Triết Bảng 1. Khối lượng CTR tại TP.HCM từ năm 1985 đến năm 2005. SVTH : Lê Thò Huê Năm Lượng CTR năm Tấn/năm Tấn/ngày 1983 181.802 498 1984 180.484 494 1985 202.925 556 1986 202.483 555 1987 198.012 542 1988 236.982 649 1989 310.214 850 1990 390.610 1.707 1991 491.182 1.346 1992 616.407 1.812 1993 838.835 2.298 1994 1.005.418 2.755 1995 1.307.618 3.583 1996 1.405.345 3.850 1997 1.173.972 3.216 1998 1.186.628 3.251 1999 1.378.931 3.778 2000 1.483.963 4.066 2001 1.713.809 4.695 2002 1.959.595 5.443 2003 2.063.296 5.731 2004 2.167.717 5.938 2005 2.758.305 7.557 Trang 5 Luận Văn Tốt Nghiệp Đại Học GVHD : GS.TS Lâm Minh Triết Nguồn: Tổng hợp số liệu từ Cty MTĐT TP.HCM , 31/9/2005 Theo số liệu thống kê năm 2006 của Sở TNMT TP.HCM, mỗi ngày thành phố thải ra khoảng 6000 tấn rác sinh hoạt đô thò, trong đó khoảng 60 đến 70% là rác thực phẩm từ các hộ gia đình. Khoảng 20 đến 30% là các loại rác thải rắn, trong đó có thể tái chế như nilong, sắt, kin loại, thủy tinh… chiếm số lượng khá lớn. Trên đòa bàn thành phố còn có 15 khu chế xuất – khu công nghiệp và gần 23.000 cơ sở sản xuất vừa và nhỏ thải ra khoảng từ 1500 đến 1800 tấn chất thải rắn công nghiệp mỗi ngày. Ngoài ra cùng với hơn 60 bệnh viện, hơn 400 trung tâm chuyên khoa, trung tâm y tế, phòng khám đa khoa và trạm y tế và gần 6.000 phòng khám tư nhân mỗi ngày thải ra khoảng 7 tấn -9 tấn chất thải rắn y tế. Cũng theo số liệu mới nhất trong 6 tháng đầu năm 2007 của Sở TNMT, TP.HCM có dân số là 6.424.519 người, cư trú trên 19 quận nội thành và 5 huyện ngoại thành với tổng diện tích là 2.095km 2 mỗi ngày thành phố thải ra khoảng 5200 – 5400 tấn rác sinh hoạt, 2700 – 3000 tấn xà bần và 9 – 12 tấn rác y tế. Các số liệu trên cho thấy, trong thời gian 24 năm từ 1983 – 2007, lượng rác thải phát sinh qua các năm có chiều hướng tăng lên cả ba chỉ tiêu (tấn/năm, tấn/ngày và kg/người/ngày). 1.1.2. Phân loại chất thải rắn. Việc PLCTR sẽ giúp xác đònh các loại khác nhau của CTR sinh ra, đồng thời dễ thực hiện chương trình phân loại rác tại nguồn tăng khả năng tái chế và tái sử dụng các vật liệu trong chất thải, đem lại hiệu quả kinh tế và bảo vệ môi trường. Vì vậy CTR đa dạng có nhiều cách phân loại khác nhau : a) Phân loại theo nguồn tạo thành. SVTH : Lê Thò Huê Trang 6 Luận Văn Tốt Nghiệp Đại Học GVHD : GS.TS Lâm Minh Triết - Chất thải rắn sinh hoạt: là những chất thải liên quan đến các hoạt động của con người, nguồn tạo thành chủ yếu từ các khu dân cư, các cơ quan, trường học, các trung tâm dòch vụ, thương mại. CTRSH có thành phần bao gồm kim loại, sành sứ, thuỷ tinh, gạch ngói vỡ, đất, đá, cao su, chất dẻo, thực phẩm thừa hoặc quá hạn sử dụng, xương động vật, tre, gỗ, lông gà lông vòt, vải, giấy, rơm, rạ, xác động vật, vỏ rau quả v.v …. Theo phương diện khoa học, có thể phân biệt các loại CTR sau:  Chất thải thực phẩm bao gồm các thức ăn thừa, rau, quả… loại chất thải này mang bản chất dễ bò phân huỷ sinh học, quá trình phân huỷ tạo ra các mùi khó chòu, đặc biệt trong điều kiện thời tiết nóng, ẩm. Ngoài các loại thức ăn dư thừa từ gia đình còn có thức ăn dư thừa từ các bếp ăn tập thể, các nhà hàng, khách sạn, ký túc xá, chợ….  Chất thải trực tiếp của động vật chủ yếu là phân, bao gồm phân người và phân của các động vâït khác.  Chát thải lỏng chủ yếu là bùn ga cống rãnh, là các chất thải ra từ các khu vực sinh hoạt của dân cư.  Tro và các chất dư thừa thải bỏ khác bao gồm: các vật liệu sau đốt cháy, các sản phẩm sau khi đun nấu bằng than, củi và các chất dễ cháy khác trong gia đình, trong kho của các công sở, cơ quan, xí nghiệp, các loại xỉ than.  Các chất thải rắn từ đường phốthành phân chủ yếu là lá cây, que, củi, nilon, vỏ bao gói,…. - Chất thải rắn công nghiệp: là chất thải phát sinh từ các hoạt động sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Các nguồn phát sinh chất thải công nghiệp gồm:  Các phế thải từ vật liệu trong quá trình sản xuất công nghiệp, tro, xỉ trong các nhà máy nhiệt điện; SVTH : Lê Thò Huê Trang 7 Luận Văn Tốt Nghiệp Đại Học GVHD : GS.TS Lâm Minh Triết  Các phế thải nguyên liệu, nhiên liệu phục vụ cho sản xuất;  Các phế thải trong quá trình công nghệ;  Bao bì đóng gói sản phẩm. - Chất thải xây dựng: là các phế thải như đất, đá, gạch ngói, bê tông vỡ do các hoạt động phá vỡ, xây dựng công trình v. v…. chất thải xây dựng gồm:  Vật liệu xây dựng trong quá trình dỡ bỏ công trình xây dựng;  Đất đá do việc đào móng trong xây dựng;  Các vật liệu như kim loại, chất dẻo…. Các chất thải từ các hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật như trạm xử nước thiên nhiên, nước thải sinh hoạt, bùn cặn từ các cống thoát nước thành phố. - Chất thải nông nghiệp: là những chất thải và mẫu thừa thải ra từ các hoạt động nông nghiệp, ví dụ như trồng trọt, thu hoạch các loại cây trồng, các sản phẩm thải ra từ chế biến sữa, của các lò giết mổ, phân gia súc, từ các làng nghề… Hiện nay việc quản và xả các loại chất thải nông nghiệp không thuộc về trách nhiệm của các công ty môi trường đô thò của các đòa phương. b) Phân loại theo tính chất. Các tính chất vật lý: Trọng lượng riêng: Trọng lượng riêng của rác là trọng lượng của rác trên một đơn vò thể tích, thường được biểu thò bằng kg/m 3 hoặc tấn/m 3 . Do rác thải thường tồn tại ở các trạng thái khác nhau (xốp, chứa trong container, không nén, nén…) nên khi xác đònh trọng lượng riêng của bất kỳ một mẫu rác nào cũng đều phải chú thích rõ trạng thái của nó lúc lấy mẫu. Số liệu về trọng lượng riêng thường được sử dụng để tính toán khối lượng hay thể tích rác thải phải quản lý. SVTH : Lê Thò Huê Trang 8 Luận Văn Tốt Nghiệp Đại Học GVHD : GS.TS Lâm Minh Triết Trọng lượng riêng thay đổi phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: vò trí đòa lí, mùa trong năm, thời gian lưu giữ chất thải do đó cần phải thận trọng khi chọn giá trò thiết kế. Trọng lượng riêng của một chất thải đô thò điển hình là khoảng 500lb/yd 3 (300 kg/m 3 ) (1lb =0,4536kg, 1yd 3 = 0,7646 m 3 ). Độ ẩm: Độ ẩm của CTR được biểu diễn bằng 2 phương pháp đó là phương pháp trọng lượng ướt và phương pháp trọng lượng khô. Phương pháp trọng lượng ướt độ ẩm trong một mẫu được thể hiện như là phần trăm trọng lượng ướt của vật liệu. Phương pháp trọng lượng khô độ ẩm trong một mẫu được thể hiện như là phần trăm trọng lượng khô của vật liệu. Độ ẩm của CTRSH thường được biểu diễn bằng % trọng lượng ướt của vật liệu. Phương pháp trọng lượng ướt được sử dụng phổ biến trong lónh vực quản CTRSH, bởi vì phương pháp này có thể lấy mẫu trực tiếp ngoài thực đòa. Độ ẩm theo phương pháp trọng lượng ướt được tính như sau: M = (w-d)/ w * 100 Trong đó: M: là độ ẩm (%); w: là trọng lượng mẫu lúc lấy tại hiện trường (kg, g); d: là trọng lượng mẫu sao khi sấy khô ở 105 0 C (kg, g). Kích thước hạt và cấp phối hạt: Kích thước hạt và cấp phối hạt của rác thải là một trong những thông số quan trọng đối với việc tái sinh vật liệu, đặc biệt là khi sử dụng các thiết bò cơ khí như sàng quay và thiết bò phân loại bằng từ tính. Kích thước hạt của các thành phần chất thải rắn có thể được gán bằng một hoặc nhiều tiêu chuẩn đánh giá sau đây: SVTH : Lê Thò Huê Trang 9 Luận Văn Tốt Nghiệp Đại Học GVHD : GS.TS Lâm Minh Triết 3 )( )( 3 2 HBLD BLD HBL D BL D LD tđ tđ tđ tđ tđ ××= ×= ++ = + = = Trong đó: D tđ – Kích thước danh nghóa của hạt (mm); L – Chiều dài của hạt (mm); B – Chiều rộng của hạt (mm); H – Chiều cao của hạt (mm). Khả năng giữ nước hiện tại: Khả năng giữ nước tại hiện trường của rác thải là toàn bộ lượng nước mà nó có thể giữ lại trong mẫu rác thải dưới tác dụng của trọng lực. Khả năng giữ nước của rác thải là một trong những tiêu chuẩn quan trọng để xác đònh sự hình thành nước dò rỉ từ bãi rác. Nước đi vào mẫu rác thải vượt quá khả năng giữ nước của nó sẽ được giải phóng ra tạo thành nước rò rỉ. Khả năng giữ nước của rác thải thay đổi phụ thuộc vào mức độ nén và trạng thái phân hủy của rác thải. Khả năng giữ nước 30% theo thể tích tương đương với 30mm/100mm. Khả năng giữ nước của chất thải không nén từ khu dân cư và thương mại thường dao động trong khoảng 50 – 60% (Trần Hiếu Nhuệ, 1996). Tính dẫn nước của rác thải đã nén là một tính chất vật quan trọng, ở phạm vi lớn nó sẽ chi phối sự dòch chuyển của các chất lỏng và chất khí trong bãi rác. Hệ số thấm thường được biểu thò bằng công thức: µ γ = µ γ = 0 2 KCdK Trong đó: K – Hệ số thấm; C – Hệ số hình dạng, nó là đại lượng không thứ nguyên; SVTH : Lê Thò Huê Trang 10 [...]... hại, chất thải sinh học dễ thối rữa, các chất dễ cháy, nổ hoặc các chất phóng xạ, các chất thải nhiễm khuẩn, lây lan có nguy cơ đe doạ tới sức khoẻ con người, động vật và thực vật - Chất thải y tế nguy hại: Là chất thải có chứa các chất hoặc hợp chất có một trong các đặc tính gây nguy hại trực tiếp hoặc tương tác với các chất khác gây nguy hại tới môi trường và sức khoẻ cộng đồng Theo quy chế quản chất. .. hiện rất nghiêm ngặt - Chất thải không nguy hại: là những loại chất thải không chứa các chấtcác hợp chất có một trong các đặc tính nguy hại trực tiếp hoặc tương tác thành phần 1.1 .3 Thành phần Thành phần của CTR mô tả các phần riêng biệt mà từ đó tạo nên các dòng chất thải Mối quan hệ giữa các thành phần này thường được biểu thò bằng phần trăm theo khối lượng Thành phần lý, hoá học của CTRĐT rất khác... của độ thấm riêng đối với rác thải đã nén ở bãi rác nằm trong khoảng 10-11 ÷ 10-12 m2 theo phương đứng và khoảng 10 -10 m2 theo phương ngang Các tính chất hóa học: Các dữ liệu về thành phần hóa học của rác thải có ý nghóa hết sức quan trọng trong việc lựa chọn phương pháp xử và tái sinh chất thải Nếu rác thải được xử bằng phương pháp thi u đốt thì 4 tính chất hóa học quan trọng nhất là: • Phân... 1,8 0,4 2 ,3 9,0 10,8 0,2 0,4 52 ,3 22,8 30 2 100 - Các chất thải nguy hại do các cơ sở công nghiệp hóa chất thải ra có tính độc hại cao, có tác động xấu đến môi trường và sức khỏe cộng đồng; do đó, việc quản và xử chúng phải tuân theo những quy đònh nghiêm ngặt nhằm hạn chế các tác động có hại đó SVTH : Lê Thò Huê Trang 13 Luận Văn Tốt Nghiệp Đại Học GVHD : GS.TS Lâm Minh Triết - Các chất thải nguy... chất thải y tế, các loại chất thải y tế nguy hại được phát sinh từ các hoạt động chuyên môn trong các bệnh viện, trạm xá và trạm y tế Trong chất thải y tế, ngoại trừ SVTH : Lê Thò Huê Trang 12 Luận Văn Tốt Nghiệp Đại Học GVHD : GS.TS Lâm Minh Triết chất thải sinh hoạt từ các hoạt động y tế có tính nguy hại thấp nên có thể được thu gom và quản chung với các loại chất thải sinh hoạt khác Còn lại, các. .. tích thành tố (chính xác); • Nhiệt trò Trong trường hợp các thành phần hữu cơ trong rác sinh hoạt được sử dụng làm phân ủ (compost) hay được sử dụng như là nguyên liệu để sản xuất các chế phẩm sinh học khác thì các dữ liệu phân tích cuối cùng không chỉ bao gồm các nguyên tố chính mà còn đòi hỏi phải phân tích hàm lượng các nguyên tố vi lượng trong rác thải Các tính chất sinh học: Ngoại trừ các thành. .. 72,8-76,2 73, 3- 83, 5 73, 4-74,7 02 Giấy 1,0 – 19,7 0 – 11,4 3, 0-10,8 2,4 -3, 6 2,0-4,0 SVTH : Lê Thò Huê Trang 18 Luận Văn Tốt Nghiệp Đại Học 03 Carton 04 GVHD : GS.TS Lâm Minh Triết 0 -4,6 0 – 4,9 0-0,4 0 0 Vải 0 – 14,2 0 – 58,1 1,2 -3, 4 3, 5-8,0 2,4-6,8 05 Túi nylon 0 – 36 ,6 0 – 6,5 6,0-10,8 3, 0-11,2 5,6-6,0 06 Nhựa 0 – 10,8 0 – 4 ,3 0,4 -3, 2 0-1,6 0-0,6 07 Da 0 0 – 1,6 0 0 -3, 6 0-2,4 08 Gỗ 0 – 7,2 0 – 5 ,3 0,2-1,6... sông SVTH : Lê Thò Huê Trang 25 Luận Văn Tốt Nghiệp Đại Học GVHD : GS.TS Lâm Minh Triết 1.2 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC QUẢN CHẤT THẢI RẮN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 1.2.1 Hệ thống quản Nhà nước - Sở Tài nguyên và Môi trường: + Đơn vò được UBNDTP giao nhiệm vụ quản Nhà nước chuyên ngành về lónh vực môi trường nói chung và vệ sinh đô thò nói riêng + Các đơn vò trực thuộc: Cty MTĐT TP (đơn vò thực hiện),... Nghiệp Đại Học GVHD : GS.TS Lâm Minh Triết Ngày 13/ 04/2006, tại văn bản số 231 /TB-VP, y ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo Sở xây dựng chủ trì và lập Hội đồng thẩm đònh và xét duyệt dự án PLCTRTN quận 6, đồng thời phối hợp với Sở TNMT, Sở Tài chính xây dựng quy trình mẫu để hướng dẫn thực hiện trên toàn thành phố Ngày 26/05/2006, quận 6 đã hoàn tất Báo cáo đầu tư dự án Phân loại chất thải rắn tại nguồn... BÃI CHÔN LẤP BÃI CHÔN LẤP CHẤT THẢI RẮN CHẤT THẢI RẮN TRẠM TRẠM TRUNG TRUNG CHUYỂN CHUYỂN SINH HOẠT SINH HOẠT Sơ đồ tổng quát hệ thống quản CTRĐT và chất thải rắn y tế TP.HCM được trình bày tóm tắt trong Hình 2 và Hình 3 Hệ thống quản chất thải công nghiệp chưa có Công tác thu gom, vận chuyển, tái sinh, tái chế và xử chất thải công nghiệp hoàn toàn do các cơ sở và công ty tư nhân thực hiện . Nghiên cứu đề xuất các phương án có cơ sở khoa học và khả thi quản lý chất thải rắn Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh là rất cần thi t nhằm tạo điều kiện cho việc quản lý chất thải rắn đô thò ngày. CỦA ĐỀ TÀI Mục đích của đề tài luận văn: Đề xuất được các giải pháp khả thi có cơ sở khoa học quản lý chất thải rắn Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh phục vụ cải thi n điều kiện môi trường của quận. Ý. CÁC PHƯƠNG ÁN KHOA HỌC KHẢ THI QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN QUẬN 3 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành : MÔI TRƯỜNG Mã số ngành : 108 GVHD : GS.TS Lâm Minh Triết SVTH : Lê Thò Huê MSSV : 1 031 08090 Tp.Hồ
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đề xuất các phương án khoa học khả thi quản lý chất thải rắn quận 3 thành phố Hồ Chí Minh, Nghiên cứu đề xuất các phương án khoa học khả thi quản lý chất thải rắn quận 3 thành phố Hồ Chí Minh, , Bng 2. Kt qu iu tra thnh phn rỏc thi bnh vin nm 2005 (cỏc bnh vin ngoi thnh TPHCM v cỏc bnh vin huyn khu vc phớa Nam) ca VCC.

Từ khóa liên quan