0

một số vấn đề đổi mới nội dung và phương pháp dạy học lịch sử ở trường thpt

59 1,197 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/06/2014, 21:43

1 LỜI CÁM ƠN Xin chân thành cám ơn quý Thầy Cô giảng viên Trường Đại học phạm TP Hồ Chí Minh, Phòng Trung học phổ thông Sở GD&ĐT Bình Dương đã tổ chức bồi dưỡng, tận tình hướng dẫn giúp đỡ tôi hoàn thành lớp Bồi dưỡng thay sách lịch sử lớp 10 trong Hè 2006 lớp Bồi dưỡng thường xuyên môn lịch sử Chu kỳ III (2004-2007). Đặc biệt, xin chân thành cám ơn Ban giám hiệu, Ban chấp hành Công đoàn Trường THPT Dĩ An, Tổ Sử - Địa - Giáo dục công dân đã trực tiếp giúp đỡ, hướng dẫn đóng góp những ý kiến chủ đạo cho nội dung đề tài sáng kiến kinh nghiệm nầy. Những nội dung đã học tập kinh nghiệm tích lũy được từ đề tài nầy sẽ là hành trang vô cùng quý báu cho quá trình đổi mới phương pháp dạy học lịch sử của bản thân chúng tôi trong thời gian sắp tới. Dĩ An, ngày 19 tháng 5 năm 2007 Người thực hiện, Nguyễn Chí Thuận MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Lý do chọn đề tài…………………………………………………….7 2. Tính cấp bách của đề tài nghiên cứu……………………………….9 3. Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu…………………………………11 3.1. Mục đích nghiên cứu. 3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu. 4. Tình hình nghiên cứu đề tài, mức độ nghiên cứu……………… 15 4.1. Tình hình nghiên cứu đề tài. 4.2. Mức độ nghiên cứu đề tài. 5. Đối tượng, khách thể, phạm vi nghiên cứu……………………… 16 5.1. Đối tượng nghiên cứu. 5.2. Khách thể nghiên cứu. 5.3. Phạm vi nghiên cứu. 6. Cơ sở lý luận thực tiễn phương pháp nghiên cứu…………….17 2 6.1. Cơ sở lý luận thực tiễn. 6.2. Phương pháp nghiên cứu. 7. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài……………………………………… 20 7.1. Đối với cấp lãnh đạo quốc gia. 7.2. Đối với cấp lãnh đạo cơ sở. 8. Kết cấu của đề tài sáng kiến kinh nghiệm……………………… 22 NỘI DUNG Phần I. Nêu thực trạng vấn đề. 1. Thuận lợi khi thực hiện đề tài nghiên cứu…………………………23 1.1. Tình hình giảng dạy môn lịch sử đơn vị. 1.2. Tình hình trường, lớp, học sinh. 1.3. Tình hình đội ngũ cán bộ quản lý. 1.4. Tình hình cán bộ, giáo viên, nhân viên. 1.5. Ưu điểm khi dạy học bằng giáo án điện tử. 2. Khó khăn khi thực hiện đề tài nghiên cứu……………………… 26 2.1. Hạn chế khi giảng dạy bằng giáo án điện tử. 2.2. Hạn chế khi áp dụng cho phần thảo luận, thuyết trình. 2.3. Hướng dẫn học sinh tự nghiên cứu trước khi học bài mới. 2.4. Giáo viên cần có thời gian nghiên cứu nắm vững cấu trúc, lôgic của toàn bộ bài dạy, chương, khóa trình trong SGK khi soạn giảng phương pháp tích cực. Phần II. Mô tả giới thiệu các nội dung, biện pháp chính. 1. Nhận thức về đổi mới phương pháp dạy học lịch sử………………. 29 1.1. Định hướng về phương pháp đổi mới dạy học lịch sử. 1.1.1. Tính phù hợp của đổi mới phương pháp dạy học lịch sử. 1.1.2. Chất lượng của đổi mới dạy học lịch sử đòi hỏi. 1.2. Định hướng giá trị xã hội trong việc đổi mới dạy học lịch sử đối với giáo dục liên môn trong trường THPT để đào tạo học sinh. 1.2.1. Con người có niềm tin vững chắc quyết tâm cao. 1.2.2. Con người đậm đà bản sắc dân tộc. 1.2.3. Con người có bản sắc nhân văn, nhân đạo, nhân ái trong quan hệ giữa người với người. 1.2.4. Con người khoa học. 1.2.5. Con người công nghệ. 1.2.6. Con người có thể lực cường tráng. 1.2.7. Con người công dân. 1.2.8. Con người có cá tính bản sắc riêng. 1.3. Một số yêu cầu đổi mới về phương pháp dạy học lịch sử trường THPT hiện nay. 1.4. Một số nhận thức về đổi mới phương pháp dạy học lịch sử. 1.5. Đổi mới dạy học lịch sử theo phương pháp giải quyết vấn đề được chia thành những bước, những giai đoạn có tính chuyên biệt. 1.5.1. Theo Jonh Dewey đề nghị có 5 bước để giải quyết vấn đề. 3 1.5.2. Theo Kudriasev chia làm 4 giai đoạn để học sinh giải quyết vấn đề. 1.6. Đổi mới dạy học lịch sử theo phương pháp giải quyết vấn đề bao gồm nhiều hình thức tổ chức đa dạng. 1.7. Đổi mới phương pháp dạy học lịch sử theo hướng kết hợp kiểu truyền thống (nghe giảng – đọc – chép ) với kiểu đưa vào vấn đề (kết quả do học sinh tự nghiên cứu, tổng kết nhằm giải quyết vấn đề thực tế do giáo viên đưa ra). 2. Nhận thức về quá trình dạy học lịch sử theo hướng tích cực………36 2.1. Muốn đạt được chất lượng trong giáo dục, trước hết phải giảng dạy có hiệu quả bài học lịch sử. 2.2. So sánh giữa phương pháp giảng dạy truyền thống với giảng dạy mang tính hỗ trợ khuyến khích quá trình học tập tham gia tích cực. 3. Làm thế nào để hướng tới việc dạy học lịch sử có hiệu quả………. 38 3.1. Mỗi giáo viên đều có những khả năng đặc trưng khác nhau, phong cách giảng dạy khác nhau. Học sinh cũng có những động cơ phong cách học tập khác nhau. 3.2. Các phong cách học tập của học sinh. 3.3. Muốn giảng dạy đạt hiệu quả, giáo viên cần phải kiểm soát thực hành để trao dồi kỹ năng của mình. 4. Giáo viên sử dụng phương pháp giao tiếp thích hợp để giảng dạy có hiệu quả……………………………………………………………… 42 4.1. Quá trình giảng dạy là hạt nhân của công cuộc giáo dục. 4.2. Một số ví dụ về học tập tích cực. 4.3. Phương pháp đổi những câu đơn giản thành những câu khó. 4.4. Khi đặt câu hỏi giáo viên cần lưu ý. 4.5. Giáo viên cần ghi nhật ký rút kinh nghiệm sau mỗi tiết dạy. 5. Vận dụng lý thuyết áp dụng vào thực tế trong 1 tiết dạy bằng giáo án điện tử…………………………………………………………………45 5.1. Giáo viên tiến hành nghiên cứu toàn chương, nội dung bài học. 5.2. Giáo viên tìm hiểu các tư liệu lịch sử có liên quan đến bài học. 5.3. Giáo viên soạn giáo án theo mẫu bình thường, theo đúng mẫu quy định của Bộ GD&ĐT đã hướng dẫn lớp tập huấn thay sách hè 2006. 5.4. Giáo viên soạn giáo án điện tử (đính kèm giáo án điện tử in sang dĩa mềm). 5.5. Giáo viên tiến hành giảng dạy trên lớp. Phần III. Kết quả đạt được kinh nghiệm rút ra được từ sáng kiến kinh nghiệm. 1. Kết quả đạt được…………………………………………………… 71 2. Bài học kinh nghiệm rút ra được từ sáng kiến kinh nghiệm……… 72 2.1. Giáo viên lớn tuổi vẫn có thể áp dụng phương pháp soạn giảng bằng giáo án điện tử. 2.2. Tìm nguồn tư liệu từ trường đại học phạm đồng nghiệp. 2.3. Tìm nguồn tư liệu từ sách báo, thư viện, internet, đài truyền hình. 4 2.4. Chuẩn bị thay thế tiết dạy trên lớp khi phòng máy cúp điện có giáo khác đăng ký sử dụng. 2.5. Áp dụng phần mềm để kiểm tra học sinh môn lịch sử. 2.6. Áp dụng phần mềm cộng điểm kiểm tra xếp loại học kì. 2.7. Kết hợp Đoàn thanh niên tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động tìm hiểu lịch sử. 2.8. Ghi nhật ký giảng dạy rút kinh nghiệm sau mỗi tiết dạy. Phần IV. Khả năng ứng dụng, triển khai sáng kiến kinh nghiệm…….77 KẾT LUẬN………………………………………………………………81 Danh mục tài liệu tham khảo………………………………………… 85 ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Lý do chọn đề tài : Đất nước ta đang thực hiện đường lối đổi mới tiến hành công cuộc công nghiệp hóa-hiện đại hóa (CNH-HĐH). CNH-HĐH không chỉ đơn thuần là công cuộc xây dựng nền kinh tế đất nước đang trên quá trình hội nhập quốc tế, mà còn là quá trình cách mạng làm biến đổi sâu sắc tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Để thực hiện thành công sự nghiệp CNH- HĐH Việt Nam, Đảng ta đã xác định “Phải lấy việc phát huy nguồn lực con người làm yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh bền vững. Trong các nguồn lực phát triển kinh tế xã hội (tài nguyên, thiên nhiên, vốn, nguồn nhân lực, khoa học công nghệ ) thì nguồn nhân lực giữ vai trò quyết định”. Hiện nay, bên cạnh những thành tựu quan trọng về kinh tế, văn hóa xã hội, đời sống của nhân dân ta tiếp tục được cải thiện, giáo dục đào tạo (GD&ĐT) cũng đang phát triển về quy mô sở vật chất. trình độ dân trí chất lượng nguồn nhân lực được nhân lên. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu nhân lực phục vụ CNH-HĐH nước ta hiện nay trong điều kiện nền kinh tế thị trường phát triển. trước tác động ngày càng mạnh của xu thế toàn cầu hóa, chúng ta cũng đang gặp nhiều khó khăn trở ngại do chất lượng hiệu quả GD&ĐT còn thấp so với yêu cầu. Những năm gần đây kết quả thi đại học môn lịch sử không chỉ gây buồn phiền cho nhiều người mà còn gây cảm giác bất an cho văn hóa xã hội. Hơn bao giờ hết, chúng ta hiểu rõ rằng, cái nền móng quốc hồn, quốc túy; cái phần cốt lõi tạo nên lòng yêu nước, bản lĩnh dân tộc đang bị lung lay trong trái tim nhận thức của nhiều thế hệ. Đã đến lúc phải coi đó là mối nguy hiểm thực sự đe dọa đến tương lai của giống nòi. 5 GD&ĐT có vị trí quan trọng trong chiến lược đào tạo nguồn nhân lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước ta trong giai đoạn CNH- HĐH hiện nay. Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII nêu rõ : “Thực sự coi GD&ĐT là quốc sách hàng đầu. Nhận thức GD&ĐT cùng với khoa học công nghệ là nhân tố quyết định sự tăng trưởng kinh tế phát triển xã hội, đầu tư cho GD&ĐT là đầu tư cho phát triển”. Ngay khi giành được độc lập, Đảng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định tầm quan trọng của việc học môn lịch sử : “Dân ta phải biết sử ta, cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”. Trước những thay đổi to lớn của nền khoa học thế giới, nền giáo dục thế giới đã có bước tiến dài chuyển sang giai đoạn hậu công nghiệp (cách mạng khoa học kỹ thuật lần thứ ba, giáo dục được song hành tại các nước xem là nguồn tri thức bổ trợ chủ lực công cuộc phát triển quốc gia). Hòa chung vào dòng biến đổi của thế giới, nền giáo dục nước ta cũng đã có những biến đổi qua quá trình “đổi mới” từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI khi nền kinh tế thị trường bắt đầu được áp dụng vào Việt Nam. Tuy nhiên căn bệnh thành tích tại các bậc học phổ thông đã làm suy giảm chất lượng của việc dạy học bộ môn lịch sử, qua kết quả thi tốt nghiệp THPT nhất là thi đại học, những thí sinh chọn môn sử là ngành thi đại học của mình mà có cả đến chục ngàn thí sinh có điểm 0, điểm 1. Lịch sử là môn học tái hiện lại cho học sinh biết về quá khứ dân tộc qua các thời kì để các thế hệ nối tiếp theo vận dụng những bài học kinh nghiệm của người xưa vào công cuộc đấu tranh, xây dựng bảo vệ tổ quốc. Môn lịch sử còn giáo dục những phẩm chất truyền thống tốt đẹp của dân tộc, giáo dục lòng yêu nước, biết ơn tiền nhân, hoài bão ý chí xây dựng đất nước cho các thế hệ tiếp theo. Mặt khác, trong giai đoạn mở cửa hiện nay, môn lịch sử còn là một trong những môn học quan trọng trong việc bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Môn lịch sử trường THPT được coi là môn trụ cột của ngành khoa học xã hội, vì nó liên quan đến nhiều môn học khác từ văn học, địa lý cho đến các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật … đều gắn liền với lịch sử. Những năm gần đây Bộ GD&ĐT liên tiếp cho thi môn lịch sử trong kì thi tốt nghiệp THPT cùng với hai môn thi bắt buộc là văn, toán. Đó là chủ trương đúng đắn để học sinh không còn tâm lý xem thường môn lịch sử là môn học phụ trong trường THPT. Việc dạy học môn lịch sử hiện nay đang thu hút sự quan tâm chú ý của toàn xã hội. Qua bốn năm cải cách bậc THCS, kể từ năm học 2006 – 2007, Bộ GD&ĐT bắt đầu triển khai chương trình thay sách lớp 10 bậc THPT mở chuyên đề giảng dạy bồi dưỡng kiến thức cho giáo viên môn lịch sử về “Một số vấn đề đổi mới nội dung phương pháp dạy học lịch sử trường THPT”. 6 Việc cải cách, đổi mới phương pháp dạy học lịch sử đòi hỏi giáo viên phải có một trình độ hiểu biết liên quan đến nhiều bộ môn thì mới có thể đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của việc dạy học lịch sử. Yêu cầu hiểu biết lịch sử, nhu cầu cuộc sống hiện tại tương lai đặt ra cho toàn xã hội, cho ngành giáo dục, nhất là đội ngũ giáo viên dạy lịch sử nhiều nhiệm vụ phải bổ sung, nâng cao kỹ năng giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng dạy học lịch sử, làm thế nào cho môn lịch sử trường THPT xứng đáng với vị trí vốn có của nó. 2. Tính cấp bách của đề tài nghiên cứu : Hiện nay nền kinh tế tri thức đang đóng vai trò quyết định trong sản xuất vật chất. Nhờ những phương tiện thông tin hiện đại mà khoảng cách về không gian được rút ngắn hơn. Xu thế toàn cầu hóa yêu cầu con người phải thay đổi nhịp sống của mình thì mới nắm bắt kịp những thay đổi nhanh chóng của nhân loại, mới thích ứng phát triển theo nhịp sống đương đại. Khối lượng kiến thức của nhân loại ngày càng nhiều, thời gian điều kiện tiếp thu lại có hạn mà yêu cầu của ngành giáo dục về chất lượng đào tạo phải ngày càng cao. Chính vì thế việc đổi mới nội dung phương pháp dạy học lịch sử có tầm quan trọng đặc biệt. Làm thế nào để học sinh không bị nhồi nhét kiến thức, lo học tủ, học vẹt để thi cử? Với chủ trương vận động của Bộ GD&ĐT “Nói không với tiêu cực trong thi cử, chống bệnh thành tích trong giáo dục” càng đòi hỏi người giáo viên dạy học môn lịch sử phải cải tiến phương pháp soạn giảng, làm thế nào để học sinh có hứng thú, phát huy tư duy, óc phán đoán trong các vấn đề về các sự kiện lịch sử để các em hiểu được nguyên nhân, ý nghĩa bài học kinh nghiệm lịch sử trong quá trình dạy học lịch sử. Qua một năm giảng dạy sách giáo khoa mới, về hình thức trình bày, cách thể hiện nguồn kiến thức trong mối quan hệ giữa kênh hình kênh chữ đã tạo điều kiện cho giáo viên có thể tiến hành đổi mới phương pháp dạy học lịch sử. Luật Giáo dục của nước ta được thông qua năm 1998, trong chương I “Những quy định chung”, đã nhấn mạnh yêu cầu đổi mới phương pháp giáo dục nói chung phương pháp dạy học nói riêng là : “Phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, tư duy sáng tạo của người học; bồi dưỡng năng lực tự học, lòng say mê học tập ý chí vươn lên”. Từ công tác bồi dưỡng thay sách trong hè năm 2006, việc đổi mới dạy học lịch sử trường THPT đã trở thành một yêu cầu cấp bách của giáo viên môn lịch sử, vì không chỉ để đáp ứng mục tiêu nhiệm vụ của bộ môn lịch sử trường THPT mà còn góp phần làm thế nào để thay đổi nhận thức của xã hội về vị trí, tầm quan trọng của bộ môn lịch sử đối với việc giáo dục thế hệ trẻ. Đảng ta vạch ra mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm (2001-2010) là : “Đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, nâng cao 7 rõ rệt đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nguồn lực con người, năng lực khoa học công nghệ, kết cấu hạ tầng, tiềm lực kinh tế, quốc phòng, an ninh được tăng cường, thể chế thị trường định hướng XHCN được hình thành về cơ bản, vị thế của nước ta trên trường quốc tế được nâng cao”. Nhiệm vụ GD&ĐT cũng được xác định rõ là : “Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới về nội dung, phương pháp dạy học, hệ thống trường lớp hệ thống quản lý giáo dục; thực hiện chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa; đẩy mạnh phong trào học tập trong nhân dân bằng những hình thức chính quy không chính quy, thực hiện bằng giáo dục cho mọi người, cả nước trở thành một xã hội học tập”. Việt Nam đang bước vào hội nhập quốc tế khu vực cho nên càng đòi hỏi cấp bách việc giáo dục phải đổi mới nâng cao chất lượng để đáp ứng yêu cầu trên. Trước tiên quan trọng hơn cả là việc dạy học lịch sử phải phấn đấu vươn tới chuẩn chung về chương trình đào tạo, về mô hình quản lý, đặc biệt là phải đạt chuẩn về chất lượng các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo. Nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng tìm được lời giải cho vấn đề nầy cũng có nghĩa là tìm được hướng cải cách chương trình, thay sách giáo khoa, cũng chính là mục dích tìm ra một hướng di cho phù hợp tình hình hiện nay của đơn vị. Đề tài “Đổi mới phương pháp dạy học lịch sử trường THPT qua một tiết dạy bằng giáo án điện tử” nhằm giải quyết vấn đề cấp bách của giáo viên bộ môn lịch sử của công tác dạy học lịch sử mà xã hội đang quan tâm hiện nay. 3. Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu. 3.1. Mục đích nghiên cứu. Mục đích của việc nghiên cứu việc đổi mới dạy học lịch sử trường THPT là nhằm nâng cao hiệu quả của một bài, một chương hay cả khóa trình trong việc dạy học lịch sử. Vì thế mục đích áp dụng việc đổi mới nội dung phương pháp dạy học lịch sử chính là tìm ra lời giải về hiệu quả hay chất lượng của việc dạy học lịch sử. Hiện nay việc dạy học lịch sử còn nhiều bất cập, nhiều học sinh sau khi học xong vẫn không thể nhớ hiểu biết đúng lịch sử. Các em thường có quan niệm sai lầm là học lịch sử chỉ cần học thuộc lòng, ghi nhớ các sự kiện, không cần phải suy luận tư duy hiểu biết sâu sắc về các sự kiện lịch sử. Tuy nhiên, từ thực tế đã cho thấy rằng việc ghi nhớ các sự kiện lịch sử sẽ không bền vững nếu như không hiểu được các sự kiện vì sao lại diễn ra. Nếu chỉ ghi nhớ các sự kiện lịch sử chưa phải là hoàn thành yêu cầu của việc học tập môn lịch sử. Biết để hiểu có hiểu thì mới biết một cách sâu sắc vững chắc. 8 Tất cả các nước hiện nay, đặc biệt là các nước phát triển, đều phải tiến hành đổi mới giáo dục, coi đổi mới giáo dục là một trong những chiến lược để phát triển đất nước của mình. Hội đồng về “ Giáo dục thế kỉ XXI ” của UNESCO, Liên Hiệp quốc đã đưa ra khuyến cáo về 4 trụ cột của giáo dục là: -Học để biết. -Học để làm việc. -Học để cùng chung sống. -Học để làm người. Vì thế ngoài mục tiêu đào tạo ra những con người sống tốt có trách nhiệm với cộng đồng, nền giáo dục hiện nay còn phải chú trọng để trang bị những năng lực chìa khóa để học sinh có thể thích ứng phát triển trong một xã hội phát triển thường xuyên biến đổi. Đó chính là năng lực sáng tạo, năng lực hợp tác, năng lực tự khẳng định mình, năng lực hành động có hiệu quả. Học sinh sau khi rời khỏi trường THPT không thể là những con người thụ động mà phải có tư duy nhạy bén, vừa là con người dân tộc Việt Nam, vừa là con người quốc tế, hoàn thành nhiệm vụ của mình trong gia đình, cộng đồng xã hội lao động hợp tác quốc tế. Trong quá trình giao lưu, hội nhập quốc tế, vấn đề giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trở thành một yêu cầu cấp thiết, đặc biệt là đổi mới phương pháp dạy học môn lịch sử là môn học có liên quan đến quá trình dựng nước giữ nước của dân tộc ta, liên quan đến tất cả các môn khoa học xã hội - nhân văn nhằm hình thành phẩm chất đạo đức tính cách của con người Việt Nam. 3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu. Từ những mục đích nghiên cứu nêu trên, muốn chất lượng dạy học môn lịch sử được nâng lên, giáo viên cần phải chú ý các nhiệm vụ sau đây : -Nắm chính xác các sự kiện lịch sử cơ bản, có biểu tượng về quá khứ. -Hiểu đúng các sự kiện để rút ra những kết luận khoa học (nắm được các khái niệm, nêu quy luật, rút ra bài học lịch sử). -Vận dụng vào cuộc sống (trong học tập trong hoạt động thực tiễn). Nhiệm vụ nghiên cứu đổi mới nội dung phương pháp dạy học lịch sử của người giáo viên đó là : +Xem xét hiệu quả giáo dục : Xem kết quả thu được so với mục tiêu công sức bỏ ra gồm hiệu quả bên trong hiệu quả bên ngoài. -Hiệu quả bên trong : xem xét kết quả giảng dạy của giáo viên qua việc tiếp nhận của học sinh, mức độ hiểu biết kiến thức xử lý những kiến thức đã thu nhận được để củng cố nhận thức. -Hiệu quả bên ngoài : xem biểu hiện của việc nhận thức, vận dụng kiến thức vào học tập đời sống. 9 +Về mặt kiến thức : Việc giảng dạy của giáo viên có hiệu quả trước hết phải làm cho học sinh nắm được những kiến thức cơ bản của bài học, của từng chương của cả khóa trình lịch sử. Hiệu quả của việc nắm vững kiến thức là học sinh phải trả lời được các câu hỏi như thế nào, vì sao để làm gì ? Để trả lời câu hỏi như thế nào tức là yêu cầu học sinh phải biết miêu tả khôi phục lại quá khứ, có khả năng sử dụng các tài liệu tham khảo đồ dùng trực quan. Học sinh biết trả lời câu hỏi vì sao tức là biết xem xét các sự kiện, nhân vật lịch sử trong bối cảnh nó xuất hiện tồn tại. Biết phân tích, giải thích, đánh giá, nhận xét để từ đó rút ra những quy luật bài học lịch sử để áp dụng trong đời sống xã hội. +Về mặt giáo dục : Bộ môn lịch sử cũng “thông qua dạy chữ để dạy người”, những hình ảnh sinh động, tấm gương quá khứ, bài học lịch sử phải tạo được sự cảm xúc trong lòng học sinh, rung động trước hiện thực lịch sử, từ đó giúp học sinh hình thành những tình cảm, thái độ yêu ghét rõ ràng, phân biệt cái thiện ác, chính nghĩa phi nghĩa. Từ đó sẽ hướng dẫn hành động của học sinh trong hiện tại tương lai. +Về mặt kỹ năng : Giáo dục học sinh phát triển toàn diện : làm việc có phương pháp, có tư duy độc lập sáng tạo, khả năng tri giác, tưởng tượng, phân tích, so sánh, tổng hợp, khái quát hóa, trừu tượng hóa, kỹ năng thực hành bộ môn. Từ đó học sinh có khả năng tự tìm tòi kiến thức mới để hoàn thiện kiến thức của mình. Khi nghiên cứu giáo viên cần phải chú ý : -Thứ nhất phải thục hiện 3 mục tiêu : kiến thức mới cần thu thập, giáo dục thái độ tình cảm kỹ năng cho học sinh. -Thứ hai phải hiện đại hóa nội dung cho phù hợp với yêu cầu mới của thời đại, đảm bảo tính dân tộc tính quốc tế; giữa tính dân tộc tính khu vực; giữa truyền thống hiện đại, đồng thời phải tùy thuộc vào đặc điểm điều kiện của học sinh. -Thứ ba là không cần phải có phương tiện dạy học hiện đại, có cơ sở vật chất thật đầy đủ, mà phải tùy theo điều kiện cho phép, bằng những phương pháp dạy học phù hợp, giáo viên phải phát huy tính tích cực của học sinh, làm cho học sinh hứng thú trong học tập, từ chỗ thụ động thành chủ động trong quá trình học tập. 4. Tình hình nghiên cứu đề tài, mức độ nghiên cứu. 4.1. Tình hình nghiên cứu đề tài. Trong tình hình hiện nay môn lịch sử với chất lượng giảm sút, học sinh còn có thành kiến xem là môn học phụ thì giáo viên phải tìm biện pháp làm thế nào để tạo sự hứng thú học tập học sinh. Những phương pháp vận dụng còn tùy thuộc vào hoàn cảnh của từng trường, tùy lớp học học 10 [...]... đổi mới phương pháp dạy học lịch sử 1.1 Định hướng về đổi mới phương pháp dạy học lịch sử 1.1.1 Tính phù hợp của đổi mới phương pháp dạy học lịch sử : Dạy học lịch sửsứ mạng về mặt giáo dục, nghiên cứu phục vụ với những mối liên hệ của giáo dục lịch sử với thế giới lao động; với những tác động qua lại giữa giáo dục lịch sử với các môn học khác; với những chờ đợi của nền kinh tế hiện đại học. .. trọng hợp tác với người khác, với tập thể vì sự nghiệp chung 1.3 Một số yêu cầu đổi mới về phương pháp dạy học lịch sử trường THPT hiện nay : Từ những yêu cầu đổi mới về dạy học lịch sử, chương trình, nội dung phương pháp cần phải có một sự chuyển đổi mạnh về quan niệm Đó là chuẩn bị cho học sinh thái độ, khả năng đặt giải quyết vấn đề ngay trong quá trình học tập tại lớp, trên cơ sở lựa... dụng vào thực tế trong 1 tiết dạy bằng giáo án điện tử Đổi mới nội dung phương pháp giảng dạy lịch sử trường THPT là giáo viên thay phương pháp giảng dạy truyền thống bảng đen phấn trắng, 30 thầy đọc trò ghi học thuộc lòng Giáo viên phải biết vận dụng nhiều phương pháp dạy học vào tiết dạy Đặc biệt phương pháp sử dụng giáo án điện tử trong 1 tiết dạy lịch sử nhằm mục đích hướng hoạt động học vào... hướng dẫn giảng dạy, nghiên cứu kỹ sách giáo khoa để giúp học sinh tiếp cận tài liệu dạy học trạng thái vận động theo hệ thống phê phán thì phương pháp mới nầy mới đào sâu tìm tòi khám phá, khắc sâu kiến thức cho học sinh sau mỗi tiết dạy lịch sử Phần II Mô tả giới thiệu các nội dung, biện pháp chính Đổi mới phương pháp dạy học lịch sử trường THPT qua áp dụng một tiết dạy bằng giáo án... tư tưởng của học sinh Từ việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh để giáo viên điều chỉnh phương pháp dạy học của mình cho phù hợp 4.2 Mức độ nghiên cứu đề tài : Năm học 2006-2007 là năm học đầu tiên trường THPT áp dụng chương trình sách giáo khoa mới cho học sinh lớp 10 trong lộ trình cải cách giáo dục Vì thế đề tài Đổi mới phương pháp dạy học lịch sử trường THPT qua một tiết dạy bằng... khó học, em rất ghét -Em ngại học bài, môn lịch sử quá dài -Chưa nắm rõ cách học nên em chưa hứng thú học môn sử lắm 12 +Về phương pháp phương tiện dạy học : -Mong nhà trường tạo điều kiện cho tiết học môn lịch sử thêm sinh động, dễ tiếp thu hơn -Có giáo viên giỏi, am hiểu thực tế học sinh, áp dụng phương pháp đổi mới thì lịch sử là môn học hứng thú -Đề nghị có phương pháp tích cực trong giảng dạy. .. thì việc nắm vững kiến thức của học sinh mới lâu dài bền vững Dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức cho học sinh trong dạy học lịch sửdạy học nêu vấn đề, học liên môn, sử dụng kiến thức lịch sử thế giới để dạy lịch sử Việt Nam Ngoài ra giáo viên còn phải nghiên cứu việc đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh trong giảng dạy môn lịch sử để làm thước đo trình độ nắm... phương pháp dạy học lịch sử trường THPT của các trường Đại học phạm, Viện nghiên cứu xã hội, khảo sát chất lượng dạy học môn lịch sử các trường THPT của Sở GD&ĐT Bình Dương để định hướng làm sáng tỏ hơn các luận điểm khoa họcđề tài quan tâm đang giải quyết Kết hợp với thực tế qua quá trình giảng dạy chương trình thay sách 13 lịch sử lớp 10 năm học 2006-2007 những vấn đề có thể đề xuất... 1.7 Đổi mới dạy học lịch sử theo hướng kết hợp kiểu truyền thống (nghe giảng - đọc - chép) với kiểu đưa vào vấn đề (kết quả do học sinh tự nghiên cứu, tổng kết nhằm giải quyết vấn đề thực tế do giáo viên đưa ra) : Một hướng rất quan trọng trong đổi mới phương pháp dạy học lịch sử trường THPT hiện nay là bên cạnh tiếp tục dạy học các kiến thức, kỹ năng theo kiểu truyền thống là xoay quanh trục “môn học ,... vậy học tập theo phương pháp giải quyết vấn đề là hình thức dạy học đó giáo viên tổ chức được tình huống có vấn đề, giúp học sinh nhận thức vấn đề, chấp nhận giải quyết tìm kiếm lời giải trong quá trình “hoạt động hợp tác” giữa thầy trò, phát huy tối đa tính độc lập của học sinh kết hợp với sự hướng dẫn của giáo viên Đặc trưng độc đáo của phương pháp đổi mới dạy học lịch sử theo phương pháp . tính và bản sắc riêng. 1.3. Một số yêu cầu đổi mới về phương pháp dạy học lịch sử ở trường THPT hiện nay. 1.4. Một số nhận thức về đổi mới phương pháp dạy học lịch sử. 1.5. Đổi mới dạy học lịch sử. bậc THPT và mở chuyên đề giảng dạy bồi dưỡng kiến thức cho giáo viên môn lịch sử về Một số vấn đề đổi mới nội dung và phương pháp dạy học lịch sử ở trường THPT . 6 Việc cải cách, đổi mới phương. mới phương pháp dạy học lịch sử ở trường THPT qua áp dụng một tiết dạy bằng giáo án điện tử”. 1. Nhận thức về đổi mới phương pháp dạy học lịch sử. 1.1. Định hướng về đổi mới phương pháp dạy học
- Xem thêm -

Xem thêm: một số vấn đề đổi mới nội dung và phương pháp dạy học lịch sử ở trường thpt, một số vấn đề đổi mới nội dung và phương pháp dạy học lịch sử ở trường thpt,

Từ khóa liên quan