0

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá kết quả sớm phẫu thuật nội soi ung thư đại trực tràng tại bệnh viện đại học y dược cần thơ năm 2017 2019

113 7 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/03/2023, 00:36

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NGUYỄN LÊ GIA KIỆT NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SỚM PHẪU THUẬT NỘI SOI UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2017-2019 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP BÁC SĨ NỘI TRÚ CẦN THƠ - 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NGUYỄN LÊ GIA KIỆT NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SỚM PHẪU THUẬT NỘI SOI UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2017-2019 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP BÁC SĨ NỘI TRÚ Chuyên ngành: NGOẠI KHOA Mã số: 60.72.01.23.NT Người hướng dẫn khoa học PGS TS BS PHẠM VĂN NĂNG Cần Thơ – Năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn tơi thực Các số liệu, kết trung thực chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu trước Học viên thực luận văn Nguyễn Lê Gia Kiệt LỜI CẢM ƠN Trước hết, xin gởi lời cảm ơn chân thành đến: • Tập thể nhân viên Khoa Ngoại Tổng hợp Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức Bệnh viện Đại học Y Dược Cần Thơ • Tập thể nhân viên Khoa Ngoại Tổng quát Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ • Tập thể nhân viên Khoa Ngoại Tổng hợp Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức Bệnh viện Đa khoa Thành phố Cần Thơ • Bộ mơn Ngoại, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ • Phịng Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện Đại học Y Dược Cần Thơ Đã giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho tơi suốt năm nội trú nói chung q trình hồn thành luận văn nói riêng Tôi xin dành lời tri ân gửi đến bệnh nhân tham gia nghiên cứu để đưa kết khách quan khoa học Tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến gia đình anh chị, bạn em ủng hộ, động viên giúp đỡ tơi suốt q trình học tập hồn thành luận văn Và cuối cùng, tơi xin bày tỏ bày tỏ lịng kính trọng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS.BS Phạm Văn Năng, người thầy ln nhiệt tình hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi cho tơi từ tơi cịn sinh viên ngày hôm MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Lời cảm ơn Mục lục Danh mục chữ viết tắt Danh mục bảng Danh mục biểu đồ Danh mục hình ĐẶT VẤN ĐỀ TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Giải phẫu đại trực tràng 1.2 Ung thư đại trực tràng 11 1.3 Điểm qua số nghiên cứu thực 23 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 2.1 Đối tượng 26 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 26 2.1.2 Tiêu chuẩn chọn mẫu 26 2.1.3 Tiêu chuẩn loại trừ 26 2.1.4 Địa điểm thời gian nghiên cứu 26 2.2 Phương pháp nghiên cứu 26 2.2.1 Thiết kế nghiên cứu 26 2.2.2 Cỡ mẫu 27 2.2.3 Phương pháp chọn mẫu 27 2.2.4 Nội dung nghiên cứu 27 2.2.5 Phương pháp thu thập đánh giá số liệu 34 2.2.6 Kiểm soát sai số 44 2.2.7 Phương pháp xử lý phân tích số liệu 44 2.3 Vấn đề y đức 44 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 45 3.1 Đặc điểm chung nhóm nghiên cứu 45 3.2 Đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng 46 3.3 Kết điều trị 52 BÀN LUẬN 63 4.1 Về đặc điểm chung nhóm nghiên cứu 63 4.2 Về đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng 64 4.3 Về kết điều trị 72 KẾT LUẬN 85 KIẾN NGHỊ 87 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Tiếng Anh Tiếng Việt (-) Âm tính (+) Dương tính ACR AJCC ASA BMI American College of Hiệp hội chẩn đốn hình ảnh Radiology Hoa Kỳ American Joint Committee on Cancer American Society of Anesthesiologists Body mass index BN CEA CRM CT-scan Hiệp hội gây mê Hoa Kỳ Chỉ số khối thể Bệnh nhân Carcinoma Embryonic Kháng nguyên ung thư biểu Antigen mô phôi Circumferential Resection Margin Computed Tomography Scan ĐHYD Diện cắt vòng quanh Chụp cắt lớp vi tính Đại học Y Dược ĐT FNA Hiệp hội Ung thư Hoa Kì Đại tràng Fine needle aspiration GPB Chọc hút tổn thương kim nhỏ Giải phẫu bệnh Intensive care unit Đơn vị hồi sức tích cực M Metastasis Di N Node Hạch ICU NS Nội soi OS Overall Survival Thời gian sống thêm toàn PLR Positive likelihood ratio Tỉ số dương tính khả dĩ RFS Recurrence - Free Survival T Tumor TB TME Total Mesorectal Excision U Cắt toàn mạc treo trực tràng Trung Ương Union for International Hiệp hội Phòng chống Ung Cancer Control thư Quốc tế UTĐT Ung thư đại tràng UTĐTT VAS tái phát Tế bào TW UICC Thời gian sống thêm không Ung thư đại trực tràng Visual Analogue Scale Thang điểm đau hiển thị DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 Đặc điểm thể trạng 46 Bảng 3.2 Thời gian khởi phát bệnh 46 Bảng 3.3 Tiền sử bệnh lý nội khoa 47 Bảng 3.4 Tiền sử phẫu thuật bụng 47 Bảng 3.5 Đánh giá nguy trước mổ theo thang điểm ASA 47 Bảng 3.6 Triệu chứng rối loạn tiêu 48 Bảng 3.7 Triệu chứng khác 48 Bảng 3.8 Triệu chứng thực thể 49 Bảng 3.9 Tình trạng thiếu máu trước mổ 49 Bảng 3.10 Nồng độ CEA huyết trước mổ 50 Bảng 3.11 Phân bố trường hợp phát u qua siêu âm bụng 50 Bảng 3.12 Phát u qua CT-scan bụng 50 Bảng 3.13 Phát hạch vùng qua CT-scan bụng 51 Bảng 3.14 Sự liên quan kích thước hạch CT-scan di hạch 51 Bảng 3.15 Hình ảnh đại thể nội soi đại trực tràng 51 Bảng 3.16 Kết mô bệnh học khối u sinh thiết qua nội soi đại trực tràng 52 Bảng 3.17 Vị trí u phẫu thuật 52 Bảng 3.18 Phương pháp phẫu thuật 53 Bảng 3.19 Thời gian phẫu thuật trung bình 53 Bảng 3.20 Trung vị số hạch nạo vét 53 Bảng 3.21 Phân bố thang điểm VAS sau mổ 54 Bảng 3.22 Trung vị thời gian trung tiện 54 Bảng 3.23 Phân bố mô bệnh học khối u 54 Bảng 3.24 Mức độ xâm lấn chỗ khối u 55 Bảng 3.25 Mức độ di hạch vùng 55 Bảng 3.26 Giai đoạn ung thư sau mổ 56 Bảng 3.27 Thời gian nằm viện trung bình 56 Bảng 3.28 Đánh giá diện cắt khối u 56 Bảng 3.29 Đánh giá diện cắt khối u 56 Bảng 3.30 Biến chứng sau mổ 57 Bảng 3.31 Đánh giá kết phẫu thuật 57 Bảng 3.32 Phân bố kết phẫu thuật theo nhóm tuổi 58 Bảng 3.33 Phân bố kết phẫu thuật theo vị trí khối u 58 Bảng 3.34 Đánh giá toàn trạng theo thang điểm ECOG sau tháng 58 Bảng 3.35 Cân nặng trước sau phẫu thuật tháng 59 Bảng 3.36 Siêu âm bụng sau tháng 59 Bảng 3.37 Xét nghiệm CEA sau phẫu thuật tháng 59 Bảng 3.38 Đánh giá toàn trạng theo thang điểm ECOG sau sáu tháng 60 Bảng 3.39 Cân nặng trước sau phẫu thuật sáu tháng 60 Bảng 3.40 Siêu âm bụng sau sáu tháng 60 Bảng 3.41 Xét nghiệm CEA sau phẫu thuật sáu tháng 60 Bảng 3.42 Nội soi đại trực tràng sau phẫu thuật sáu tháng 61 Bảng 3.43 Đánh giá toàn trạng theo thang điểm ECOG sau năm 61 Bảng 3.44 Cân nặng trước sau phẫu thuật năm 61 Bảng 3.45 Siêu âm bụng sau năm 62 Bảng 3.46 Xét nghiệm CEA sau phẫu thuật năm 62 Bảng 3.47 Nội soi đại trực tràng sau phẫu thuật năm 62 Bảng 3.48 Chụp CT-scan bụng sau phẫu thuật năm 62 Bảng 4.1 So sánh triệu chứng liên quan đến rối loạn tiêu với tác giả khác 67 Bảng 4.2 So sánh thời gian mổ với tác giả khác 73 Bảng 4.3 So sánh phân bố giai đoạn bệnh với tác giả khác 77 Bảng 4.4 So sánh tỉ lệ xét nghiệm tế bào học dịch rửa phúc mạc dương tính với số tác giả 80 87 KIẾNKIẾN NGHỊNGHỊ Việc xác định bờ cắt an tồn (tức khơng diện tế bào ung thư) lúc mổ thách thức với phẫu thuật viên tiêu hóa nào, đặc biệt xác định bờ cắt trường hợp ung thư trực tràng thấp Bên cạnh đó, sinh thiết tức lúc mổ hay gọi cắt lạnh (frozen section) phương pháp xác để xác định bờ cắt ung thư đại trực tràng nói riêng ung thư ống tiêu hóa nói chung Vì vậy, chúng tơi đề nghị cắt lạnh nên thực cách thường qui không chỉ ung thư trực tràng thấp mà tất ung thư ống tiêu hóa nói chung nhằm đánh giá cách xác bờ cắt an toàn phẫu thuật Xét nghiệm tế bào học dịch rửa phúc mạc phần chứng minh vai trò ung thư dày, ung thư tụy ung thư phần phụ Tuy nhiên, vai trò ung thư đại trực tràng cịn nhiều tranh cãi Chúng tơi đề nghị cần chuẩn hóa phương pháp lấy mẫu dịch rửa phúc mạc, thực với cỡ mẫu lớn thời gian theo dõi dài để xác định rõ giá trị xét nghiệm UTĐTT TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Mai Phan Tường Anh cộng (2010), "Kết sớm cắt đại tràng nội soi ung thư đại tràng", Tạp chí Y học TP Hồ Chí Minh 14(4), 20-24 Nguyễn Hồng Bắc cộng (2003), "Cắt đại tràng nội soi", Y học TP Hồ Chí Minh 7(1), 127-131 Nguyễn Hồng Bắc, Nguyễn Hữu Thịnh (2009), "Kết sớm điều trị phẫu thuật nội soi ung thư trực tràng", Tạp chí Y học TP Hồ Chí Minh 33(2), 28-33 Nguyễn Hoàng Bắc, Nguyễn Hữu Thịnh (2009), "Kết bước đầu phẫu thuật cắt gian thắt điều trị ung thư trực tràng thấp", Tạp chí Y học TP Hồ Chí Minh 13(1), 29-31 Nguyễn Hồng Bắc, Nguyễn Hữu Thịnh (2010), "Vai trò phẫu thuật nội soi xử trí biến chứng phẫu thuật nội soi trực tràng", Y học TP Hồ Chí Minh 14(1), 124-126 Bộ môn Giải Phẫu Bệnh (2013), "Bệnh lý ống tiêu hóa", Bài giảng lý thuyết Giải Phẫu Bệnh, Thành phố Hồ Chí Minh, 153-180 Bộ mơn Giải phẫu học (2008), "Ruột già", Bài giảng Giải phẫu học, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, 168-182 Bộ môn Ngoại - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (2016), "Ung thư đại - trực tràng", Ngoại khoa ống tiêu hóa, NXB Thanh niên, 110-133 Bộ môn Ngoại - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (2013), "Ung thư đại - trực tràng", Bệnh học Ngoại khoa tiêu hóa, NXB Y học, 261-278 10 Phạm Hùng Cường, Phạm Xuân Dũng, Lê Tấn Đạt (2005), "Lymphơm ngun phát đường tiêu hóa: chẩn đốn điều trị", Y học TP Hồ Chí Minh 9(1), 163-171 11 Mai Đình Điều, Bùi Đức Phú, Phạm Như Hiệp (2014), Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi điều trị ung thư trực tràng, Luận án Tiến sĩ Y học, Trường ĐHYD Huế 12 Quách Trọng Đức, Nguyễn Thúy Oanh (2012), "Đặc điểm lâm sàng, nội soi mô bệnh học Ung thư đại trực tràng khởi phát sớm ", Y học TP Hồ Chí Minh 16(1), 66-72 13 Trần Minh Đức, Nguyễn Cao Cương (2014), "Kết sớm phẫu thuật nội soi cắt trước thấp nối máy điều trị ung thư trực tràng", Y học TP Hồ Chí Minh 12(1), 62-66 14 Trần Ngọc Dũng cộng (2014), "Đánh giá kết sớm phương pháp phẫu thuật nội soi điều trị ung thư trực tràng", Y học thực hành 2, 35-38 15 Lê Huy Hịa, Nguyễn Đình Hối (2015), Nghiên cứu tình trạng hạch mạc treo ung thư đại tràng phẫu thuật nội soi kết hợp với kỹ thuật làm mô mỡ, Luận án Tiến sĩ Y học, ĐHYD Thành phố Hồ Chí Minh 16 Lâm Hồng Huấn, Phạm Văn Lình (2015), "Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng đánh giá kết sớm phẫu thuật nội soi ung thư đại tràng người từ 60 tuổi ", Tạp chí Y dược học Cần Thơ 2, 175-180 17 Dương Bá Lập, Đỗ Minh Hùng (2014), "Phẫu thuật nội soi cắt đại tràng phải đại tràng chậu hông qua vết rạch da", Y học TP Hồ Chí Minh 18(1), 52-57 18 Lê Thanh Nhật Minh (2018), Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng đánh giá kết phẫu thuật nội soi vết mổ điều trị ung thư đại tràng Bệnh viện Đại học Y Dược Cần Thơ, Luận văn tốt nghiệp Bác sĩ nội trú, Đại học Y Dược Cần Thơ, Cần Thơ 19 Nguyễn Minh Nghiêm (2013), Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng đánh giá kết sớm điều trị ung thư đại tràng phẫu thuật nội soi Bệnh viện đa khoa TW Cần Thơ, Luận án Chuyên khoa cấp II, Trường ĐHYD Cần Thơ 20 Trương Vĩnh Quý (2018), Đánh giá kết điều trị triệt ung thư trực tràng thấp phẫu thuật nội soi có bảo tồn thắt, Luận án Tiến sĩ Y học, Đại học Y Dược Huế 21 Nguyễn Tạ Quyết, Hoàng Vĩnh Chúc, Lê Quang Nghĩa (2008), "Nghiên cứu cắt đại tràng - trực tràng qua nội soi ổ bụng", Y học TP Hồ Chí Minh 12(1), 1-7 22 Văn Tần, Trần Vĩnh Hưng, Dương Thanh Hải (2014), "So sánh mổ nội soi mổ mở ung thư trực tràng", Y học TP Hồ Chí Minh 1(18), 6769 23 Lâm Việt Trung cộng (2011), "Phẫu thuật nội soi cắt đại trực tràng lấy bệnh phẩm qua ngả tự nhiên", Y học TP Hồ Chí Minh 15(1), 3842 24 Nguyễn Đào Cẩm Tú, Dương Phước Hùng, Lê Trọng Khoan (2017), "Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh cắt lớp vi tính đa dãy đầu thu ung thư trực tràng", Tạp chí Y Dược học Trường Đại học Y Dược Huế 6(6), 2027 25 Nguyễn Văn Tuấn, Mai Văn Đợi, Phạm Văn Năng (2017), "Kết phẫu thuật nội soi cắt liên thắt điều trị ung thư trực tràng thấp", Tạp chí Y dược học Cần Thơ 8, 7-13 Tiếng Anh 26 Astin M.P., et al (2011), "The diagnostic value of symptoms for colorectal cancer in primary care: A systematic review", The British journal of general practice : the journal of the Royal College of General Practitioners 61, 231-243 27 Betal R., Mazumdar S., Mazumdar A (2016), "Absence of middle colic artery from the superior mesenteric artery", BLDE University Journal of Health Sciences 1(1), 49-51 28 Bray F., et al (2018), "Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries" 68(6), 394-424 29 Bruce M.B., David M.O (2008), "Adenocarcinoma of the Colon and Rectum", ACS Sugery Principles & Practice, 735-750 30 Capussott L., et al (2004), "Laparoscopy as a prognostic factor in curative resection for node positive colorectal cancer: Results for a single-institution nonrandomized prospective trial", Surgical Endoscopy And Other Interventional Techniques 18(7), 1130-1135 31 Cho W.K., et al (2017), "Elevated CEA is associated with worse survival in recurrent rectal cancer", Oncotarget 8(62), 105936-105941 32 Compton C.C., et al (2012), "Colon and Rectum", AJCC Cancer Staging Atlas: A Companion to the Seventh Editions of the AJCC Cancer Staging Manual and Handbook, Springer New York, New York, 185-201 33 Dunn Kelli M Bullard, Rothenberger David A (2015), "Colon, Rectum, and Anus", Schwartz's principles of surgery, Mc Graw Hill Education, 1175-1240 34 Fields Adam C., et al (2019), "New lymph node staging for rectal neuroendocrine tumors", Journal of Surgical Oncology 119(1), 156-162 35 Franko Jan, et al (2006), "The Influence of Prior Abdominal Operations on Conversion and Complication Rates in Laparoscopic Colorectal Surgery", JSLS : Journal of the Society of Laparoendoscopic Surgeons / Society of Laparoendoscopic Surgeons 10, 169-175 36 Gerard J.T., Mark T.N (2012), "Large Intestine", Principles of Human Anatomy, John Wiley & Sons, 845-849 37 Hamilton W., et al (2005), "Clinical features of colorectal cancer before diagnosis: a population-based case–control study", British Journal of Cancer 93(4), 399-405 38 Hamilton William, Sharp Deborah (2004), "Diagnosis of colorectal cancer in primary care: the evidence base for guidelines", Family Practice 21(1), 99-106 39 Harrison J.O., et al (2014), "Operative Time and Outcome of Enhanced Recovery After Surgery After Laparoscopic Colorectal Surgery", JSLS : Journal of the Society of Laparoendoscopic Surgeons / Society of Laparoendoscopic Surgeons 18, 265-272 40 Hase K., et al (1998), "Intraperitoneal exfoliated cancer cells in patients with colorectal cancer", Dis Colon Rectum 41(9), 1134-1140 41 Hawker G.A., et al (2011), "Measures of adult pain: Visual Analog Scale for Pain (VAS Pain), Numeric Rating Scale for Pain (NRS Pain), McGill Pain Questionnaire (MPQ), Short-Form McGill Pain Questionnaire (SFMPQ), Chronic Pain Grade Scale (CPGS), Short Form-36 Bodily Pain Scale (SF-36 BPS), and Measure of Intermittent and Constant Osteoarthritis Pain (ICOAP)", Arthritis Care Res (Hoboken) 63 Suppl 11, 240-252 42 Heald Richard J (2009), "Rectal Cancer: Issues for the 21st Century, a Practical Update for the Surgeon", General Surgery, Springer London, London, 903-910 43 Homma Y., et al (2014), "Positive peritoneal washing cytology is a potential risk factor for the recurrence of curatively resected colorectal cancer", Surg Today 44(6), 1084-1089 44 International Union Against Cancer (2010), "Colon and Rectum", TNM Classification of Malignant Tumours, Wiley-Blackwell, 110-120 45 Jayne D.G., et al (2007), "Randomized trial of laparoscopic-assisted resection of colorectal carcinoma: 3-year results of the UK MRC CLASICC Trial Group", J Clin Oncol 25(21), 3061-3068 46 Kang B.M., et al (2017), "Single-Port Laparoscopic Surgery Can Be Performed Safely and Appropriately for Colon Cancer: Short-Term Results of a Pilot Randomized Controlled Trial", J Laparoendosc Adv Surg Tech A 27(5), 501-509 47 Kato T., et al (2016), "Clinical characteristics of synchronous colorectal cancers in Japan", World Journal of Surgical Oncology 14, 272 48 Katoh H., et al (2009), "Prognostic significance of peritoneal tumour cells identified at surgery for colorectal cancer", Br J Surg 96(7), 769-777 49 Katsuno G., et al (2016), "Short-term and long-term outcomes of singleincision versus multi-incision laparoscopic resection for colorectal cancer: a propensity-score-matched analysis of 214 cases", Surg Endosc 30(4), 1317-1325 50 Keller Deborah, Stein Sharon (2013), "Facilitating Return of Bowel Function after Colorectal Surgery: Alvimopan and Gum Chewing", Clinics in colon and rectal surgery 26, 186-190 51 Khan M.A., et al (2015), "Significance of R1 resection margin in colon cancer resections in the modern era", Colorectal Dis 17(11), 943-953 52 Khan S., Omar T., Michelow P (2012), "Effectiveness of the cell block technique in diagnostic cytopathology", J Cytol 29(3), 177-182 53 Kuo Yi‑Hung, et al (2018), "Prognostic significance of unintentional body weight loss in colon cancer patients", Molecular and Clinical Oncology 8, 539-543 54 Lee M.G., et al (2017), "Trends and Outcomes of Surgical Treatment for Colorectal Cancer between 2004 and 2012- an Analysis using National Inpatient Database", Sci Rep 7(1), 2006 55 Leo E., et al (2009), "Distal clearance margin of cm or less: a safe distance in lower rectum cancer surgery", Int J Colorectal Dis 24(3), 317322 56 Nelson H., et al (2004), "A comparison of laparoscopically assisted and open colectomy for colon cancer", N Engl J Med 350(20), 2050-2059 57 Neutzling C.B., et al (2012), "Stapled versus handsewn methods for colorectal anastomosis surgery", Cochrane Database Syst Rev(2), 145-149 58 Nishikawa T., et al (2009), "Prognostic value of peritoneal cytology and the combination of peritoneal cytology and peritoneal dissemination in colorectal cancer", Dis Colon Rectum 52(12), 2016-2021 59 Norman S.W., et al (2013), "The small and large intestines", Bailey & Love's short practice of surgery, CRC Press, 1154-1187 60 Park J H., et al (2018), "The American Society of Anesthesiologists score influences on postoperative complications and total hospital charges after laparoscopic colorectal cancer surgery", Medicine (Baltimore) 97(18), e0653 61 Peterson Carrie Y., et al (2014), "The prevalence of laparoscopy and patient safety outcomes: an analysis of colorectal resections", Surgical Endoscopy 28(2), 608-616 62 Prete F (2013), "The pull-through: back to the future", G Chir 34(11-12), 293-301 63 Shahjehan F., et al (2018), "Body Mass Index and Long-Term Outcomes in Patients With Colorectal Cancer", Front Oncol 8, 620 64 Shukla P.J., et al (2006), "Laparoscopic surgery for colorectal cancers: Current status", J Minim Access Surg 2(4), 205-210 65 Slesser A.A., et al (2016), "Compression versus hand-sewn and stapled anastomosis in colorectal surgery: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials", Tech Coloproctol 20(10), 667-676 66 Townsend C., et al (2017), "Colon and Rectum", Sabiston Textbook of Surgery, Elsevier, 1312-1393 67 UK Cancer Research (2016), "Bowel cancer statistics", Cancer Statistics, United Kingdom, 15-17 68 Väyrynen Juha P., et al (2018), "Preoperative anemia in colorectal cancer: relationships with tumor characteristics, systemic inflammation, and survival", Scientific Reports 8(1), 1126 69 Vogelaar F.J., et al (2015), "Epidural analgesia associated with better survival in colon cancer", Int J Colorectal Dis 30(8), 1103-7 70 Wahal Shailja, et al (2014), "Colonic gastrointestinal stromal tumor: A diagnostic dilemma on cytology", Clinical Cancer Investigation Journal 3(6), 561-563 71 Wang Y P., et al (2015), "Macroscopic serosal classification of colorectal cancer and its clinical significance", Int J Clin Exp Med 8(11), 2012320134 72 Watanabe J., et al (2016), "Randomized clinical trial of single-incision versus multiport laparoscopic colectomy: Single-incision versus multiport laparoscopic colectomy", British Journal of Surgery 103, 1276-1281 73 Xiao H., et al (2013), "Poorly differentiated colorectal cancers: correlation of microsatellite instability with clinicopathologic features and survival", Am J Clin Pathol 140(3), 341-347 74 Xu Dong, et al (2015), "Laparoscopic surgery contributes more to nutritional and immunologic recovery than fast-track care in colorectal cancer", World Journal of Surgical Oncology 13(1), 18 75 Yang J., et al (2016), "Characteristics of Differently Located Colorectal Cancers Support Proximal and Distal Classification: A Population-Based Study of 57,847 Patients", PLoS One 11(12), 167-172 76 Yun J A., et al (2016), "Oncologic Outcomes of Single-incision Laparoscopic Surgery Compared With Conventional Laparoscopy for Colon Cancer", Ann Surg 263(5), 973-978 PHỤ LỤC PHIẾU THU THẬP SỐ LIỆU Số thứ tự _ Ngày vào viện Số nhập viện Ngày viện _ Số lưu trữ I HÀNH CHÁNH Họ tên bệnh nhân: Tuổi: _ Giới: (0) > 50 tuổi (1) < 50 tuổi (0) Nam (1) Nữ Địa chỉ: _ (0) Nông thôn (1) Thành thị Nghề nghiệp: (0) CNV (1) Làm ruộng (2) Buôn bán (3) Công nhân (4) Nội trợ (5) Khác _ (6) Hết tuổi lao động II ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG Thể trạng lúc nhập viện: a Cân nặng _kg b Chiều cao _m c Chỉ số khối thể _ kg/m2 Thời gian tính từ lúc có triệu chứng đến lúc nhập viện: tháng (0) < tháng (1) – tháng (2) – 12 tháng (3) > 12 tháng Triệu chứng năng: - Tiêu máu: (0) Khơng (1) Có Nếu có màu sắc máu: (0) Đỏ tươi (1) Đỏ sậm - Tiêu đàm: (1) Có (0) Khơng - Rối loạn tiêu: (0) Khơng (1) Có - Đau bụng: (0) Khơng (1) Có - Tiêu chảy: (0) Khơng (1) Có - Táo bón: (0) Khơng (1) Có - Sụt cân: (0) Khơng (1) Có (2) Khơng ý Nếu có số cân nặng mất/ thời gian: kg/ tháng - Triệu chứng khác: Triệu chứng thực thể: - Sờ chạm u bụng: (0) Khơng (1) Có Nếu có vị trí u thành bụng: - Có điểm đau thành bụng: (0) Khơng (1) Có Nếu có vị trí điểm đau: _ - Thăm trực tràng có đàm/ máu dính găng: (0) Khơng (1) Có - Thăm trực tràng có chạm u: (0) Khơng (1) Có Nếu có u cách rìa hậu mơn cm - Triệu chứng khác: 10 Tiền sử nội khoa: (0) Đái tháo đường (1) Tăng huyết áp (2) Bệnh lý tim mạch khác (3) Bệnh lý hô hấp (4) Bệnh lý thận – tiết niệu (5) Bệnh khác: _ 11 Tiền sử phẫu thuật: (0) Không (1) Mổ nội soi (2) Mổ mở Nếu có: 12 ASA: (1) (2) (3) (4) (5) (6) III ĐẶC ĐIỂM CẬN LÂM SÀNG 13 Siêu âm ổ bụng phát khối u: (0) Khơng (1) Có 14 Chụp cắt lớp vi tính: - Phát khối u: (0) Khơng (1) Có - Vị trí u CT – scan có: (0) Manh tràng (1) Đại tràng lên (2) Đại tràng góc gan (3) Đại tràng ngang (4) Đại tràng góc lách (5) Đại tràng xuống (6) Đại tràng sigma (7) Trực tràng - Phát hạch vùng: (0) Không (1) Có - Phát di xa: (0) Khơng (1) Có Nếu có quan di 15 Nội soi đại tràng: Hình ảnh đại thể u: (0) U dạng sùi (1) U dạng vòng nhẫn (2) U dạng loét (3) U dạng thâm nhiễm lan tỏa 16 Nồng độ CEA huyết thanh: (0) < 2,5 ng/mL (1) 2,5 – ng/mL (2) – 10 ng/mL (3) > 10 ng/mL IV ĐẶC ĐIỂM PHẪU THUẬT 17 Vị trí u lúc phẫu thuật (0) Manh tràng (1) Đại tràng lên (2) Đại tràng góc gan (3) Đại tràng ngang (4) Đại tràng góc lách (5) Đại tràng xuống (6) Đại tràng sigma (7) Trực tràng 18 Phương pháp phẫu thuật: (0) Cắt đại tràng phải (1) Cắt đại tràng phải mở rộng (2) Cắt đại tràng ngang (3) Cắt đại tràng trái (4) Cắt đại tràng trái mở rộng (5) Cắt đại tràng sigma (6) Cắt trước (7) Cắt trước thấp (8) Cắt trước cực thấp (9) Phẫu thuật Miles (10) Phẫu thuật Hartmann 19 Mở hồi tràng da (0) Có (1) Không 20 Thời gian mổ: phút 21 Số hạch nạo vét được: hạch 22 Tai biến lúc mổ: (0) Không tai biến (1) Tai biến gây mê hồi sức (2) Tai biến bơm khí CO2 (3) Tai biến đặt trocar (tổn thương tạng, mạch máu ) (4) Tai biến phẫu tích (tổn thương tạng, mạch máu ) (5) Tử vong lúc mổ (6) Khác 23 Chuyển đổi phương pháp phẫu thuật: (0) Không chuyển đổi phương pháp (1) Đặt thêm trocar (2) Chuyển sang mổ mở Nguyên nhân: _ 24 Phân giai đoạn ung thư theo TNM: - T: (1) T1 (2) T2 (3) T3 (4) T4a (5) T4b - N: (0) N0 (1) N1a (2) N1b (3) N1c (4) N2a - M: (0) Không di xa (5) N2b (1) Có di xa Phân giai đoạn ung thư: _ 25 Kết mô học: (0) Ung thư tuyến biệt hóa tốt (1) Ung thư tuyến biệt hóa vừa (2) Ung thư tuyến biệt hóa (3) Ung thư khơng biệt hóa 26 Diện cắt: (0) Sạch tế bào ung thư (1) Còn tế bào ung thư 27 Xét nghiệm tế bào học dịch rửa phúc mạc (0) Khơng thấy tế bào lạ (1) Có tế bào lạ 28 Đánh giá kết phẫu thuật: (0) Kém (1) Trung bình (2) Tốt 29 Biến chứng sớm sau mổ: - Chảy máu sau mổ: (0) Không (1) Có - Nhiễm trùng vết mổ: (0) Khơng (1) Có - Xì miệng nối: (0) Khơng (1) Có - Tắc ruột sớm sau mổ: (0) Khơng (1) Có - Biến chứng khác: 30 Mức độ đau sau mổ (VAS): HP1: _ HP2: _ HP3: _ HP4: _ HP5: _ HP6: _ HP7: _ 31 Thời gian trung tiện: _ ngày 32 Thời gian nằm viện: _ ngày 33 Đánh giá kết sau mổ: (0) Kém (1) Trung bình (2) Tốt V TÁI KHÁM SAU TUẦN 34 Siêu âm bụng (0) Chưa ghi nhận bất thường (1) Hình ảnh di gan (2) Khác 35 CEA so với trước mổ (0) Không thay đổi (1) Tăng HẾT (2) Giảm ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NGUYỄN LÊ GIA KIỆT NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SỚM PHẪU THUẬT NỘI SOI UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG TẠI BỆNH... Thơ năm 2017- 2019 Đánh giá kết sớm phẫu thuật nội soi điều trị ung thư đại trực tràng Bệnh viện Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2017- 2019 3 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Giải phẫu đại trực tràng Đại tràng. .. NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu Tất bệnh nhân ung thư đại trực tràng phẫu thuật nội soi cắt đại trực tràng Bệnh viện Đại học Y Dược Cần Thơ từ tháng 5 /2017 đến tháng 5/2019
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá kết quả sớm phẫu thuật nội soi ung thư đại trực tràng tại bệnh viện đại học y dược cần thơ năm 2017 2019,