0

Giải pháp được công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2020: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị các ca lâm sàng bệnh Tay – Chân – Miệng 2019-2020

7 14 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/01/2021, 20:29

+ Đề cương được Hội đồng sáng kiến Bệnh viện công nhận và cho tiến hành nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị các ca lâm sàng bệnh Tay Chân Miệng tại Khoa Truyền[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp được công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2020: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị các ca lâm sàng bệnh Tay – Chân – Miệng 2019-2020,

Từ khóa liên quan