0

Một số Giải pháp tạo việc làm cho người lao động ở nông thôn VN hiện nay

71 849 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/12/2012, 09:49

Luận văn : Một số Giải pháp tạo việc làm cho người lao động ở nông thôn VN hiện nay Lời mở đầuThông tin gần đây cho thấy: thế giới đang giai đoạn khủng hoảng về việc làm. Ngời ta ớc tính có khoảng 820 triệu ngời hiện lâm vào tình trạng thất nghiệp hoặc bán thất nghiệp. Ngay cả với nhiều nớc phát triển, tỷ lệ thất nghiệp cũng khá cao- dao động từ 6% đến 21%. các nớc nghèo, tình hình còn bi đát hơn. Làn sóng di dân nông thôn- đô thị đang làm đau đầu nhiều nhà quản lý xã hội và Việt Nam cũng không nằm ngoài các nớc đó.Nh vậy, giải quyết việc làm là đề tài có tính toàn cầu, là một thách thức còn khá lâu dài với toàn thể nhân loại. Riêng các nớc đang phát triển nh nớc ta, nơi nguồn lao động đang còn rất dồi dào và chủ yếu tập trung các vùng nông thôn, thì tạo việc làm đó bao giờ cũng là mối quan tâm hàng đầu của Chính phủ.Hiện nay, nông thôn nớc ta có khoảng 10 triệu hộ gia đình sống trong 50.000 thôn, xóm, ấp, bản của 8.500 xã. Là khu vực đông dân nhất, chiếm 80% dân số và 76,88% lực lợng lao động xã hội. Hàng năm, khu vực này đợc bổ sung thêm khoảng 67 vạn lao động. Hơn nữa, đặc điểm kinh tế xã hội cũng nh điều kiện tự nhiên mỗi vùng là khác nhau. Do vậy, không phải cứ nông thôn thì ngời lao động phải tham gia vào ngành nông, lâm, ng nghiệp.Tuy nớc ta là một nớc đi lên từ nông nghiệp hay nói cách khác nông nghiệp là một thế mạnh nhng sản xuất ngành này mang tính thời vụ nên nhiều lao động ngành này vẫn có nhiều thời gian rảnh rỗi. Điều đó cho ta thấy tình trạng thiếu việc làm của ngời lao động nông thôn đang rất lớn và có nguy cơ tiếp tục gia tăng. Vì vậy, một trong những mục tiêu quan trọng trong chiến lợc phát triển kinh tế xã hội của đất nớc đến năm 2010: giải quyết việc làm, nâng cao mức sống cho ngời lao động. Muốn vậy, phải phấn đấu đến năm 2010: giảm tỷ lệ tăng dân số từ 1,4% hiện nay xuống còn 1,1%; xoá hộ đói và về cơ bản không còn hộ nghèo; nâng cao tỷ lệ sử dụng quỹ thời gian lao động nông thôn lên 80-85%; nâng tỷ lệ ngời lao động đ-ợc đào tạo nghề lên khoảng 40%. (Văn kiện Đại hội IX của Đảng).Để đạt đợc mục tiêu này trớc hết cần làm rõ thực trạng sử dụng lao động, thực trạng tạo việc làm cho lao động nông thôn trong thời gian qua đồng thời chỉ ra những thách thức, giới hạn cũng nh khả năng tạo mở việc làm nông thôn trong 1thời gian tới. Đây cũng là mục đích khi em lựa chọn nghiên cứu đề tài: Một số giải pháp tạo việc làm cho ngời lao động nông thôn Việt Nam hiện nay. Ngoài phần mở bài và kết luận nội dung của luận văn gồm 3 phần:Phần I: Những lý luận cơ bản về việc làmtạo việc làm cho ngời lao động.Phần II: Phân tích thực trạng tạo việc làm cho ngời lao động nông thôn Việt Nam hiện nay.Phần III: Một số giải pháp tạo việc làm cho ngời lao động nông thôn trong giai đoạn hiện nay.Để hoàn thành luận văn này, em đã nhận đợc sự giúp đỡ dạy bảo tận tình của thầy giáo hớng dẫn, T.S Trần Xuân Cầu . Do thời gian nghiên cứu và trình độ lý luận còn hạn chế nên luận văn của em cha thật đợc hoàn thiện. Em rất mong nhận đợc sự góp ý của các thầy giáo, cô giáo và các bạn sinh viên.Em xin chân thành cảm ơn.2Phần I: Những lý luận cơ bản về việc làmtạo việc làm cho ngời lao độngI. Việc làm và sự cần thiết phải tạo việc làm cho ngời lao động 1. Các khái niệm về việc làmtạo việc làm 1.1 Việc làm1.1.1 Khái niệmLao động là hoạt động có mục đích của con ngời nhằm tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần của xã hội. Lao động có năng suất, chất lợng và hiệu quả cao là nhân tố quyết định sự phát triển của đất nớc. Nh vậy, có thể nói: con ngời vừa là mục tiêu vừa là động lực của sự phát triển kinh tế xã hội. Song con ngời chỉ trở thành động lực cho sự phát triển khi hoạt động tạo ra nguồn thu nhập của họ không bị cấm và đợc thừa nhận là việc làm.Thật ra, khái niệm việc làm không phải là vấn đề mới xong mỗi thời điểm khác nhau, mỗi không gian khác nhau ngời ta lại có quan điểm khác nhau về việc làm.Trớc đây, trong cơ chế kế hoạch hoá tập trung quan liêu, bao cấp, ngời lao động đợc coi là có việc làm và đợc xã hội thừa nhận, trân trọng là ngời làm công việc trong thành phần kinh tế quốc doanh, khu vực nhà nớc và kinh tế tập thể. Trong cơ chế đó, nhà nớc bố trí việc làm cho ngời lao động. Do đó, ngay cả những ngời thiếu việc làm hay việc làm không đầy đủ cũng không đợc thừa nhận.Quan điểm xem xét việc làm nh là một tế bào, một đơn vị nhỏ nhất phân chia từ các hoạt động sản xuất kinh doanh thì cho rằng: việc làmmột phạm trù chỉ trạng thái phù hợp giữa sức lao động và t liệu sản xuất hoặc những phơng tiện để sản xuất ra của cải vật chất và tinh thần của xã hội.Theo tổ chức lao động quốc tế (ILO): việc làm là những hoạt động lao động đợc trả công bằng tiền hoặc hiện vật.Việc làm theo quy định của Bộ luật lao động là những hoạt động lao động tạo ra nguồn thu nhập và không bị pháp luật cấm.Theo khái niệm này việc làm đợc thể hiện dới các dạng sau: + Làm những công việc mà ngời lao động nhận đợc tiền lơng, tiền công bằng tiền hoặc hiện vật cho công việc đó.3+ Làm những công việc mà ngời lao động thu đợc lợi nhuận cho bản thân (ngời lao động có quyền sử dụng quản lý hoặc sở hữu t liệu sản xuất và sức lao động của bản thân để sản xuất sản phẩm).+ Làm công việc cho hộ gia đình nhng không đợc trả thù lao dới hình thức tiền công, tiền lơng cho công việc đó (do chủ gia đình làm chủ sản xuất).1.1.2 Phân loại việc làm Phân loại việc làm dựa theo mức độ đầu t thời gian cho việc làm.+ Việc làm chính: là công việc mà ngời thực hiện dành nhiều thời gian nhất hoặc có thu nhập cao hơn so với công việc khác.+ Việc làm phụ: là những việc làm mà ngời lao động dành nhiều thời gian nhất sau việc làm chính. Phân loại dựa theo mức độ sử dụng thời gian lao động, năng suất và thu nhập+ Việc làm đầy đủ: Những nhà khoa học khi nghiên cứu về lao độngviệc làm đã có kết luận: bao giờ cũng có một số lợng ngời lao động trong độ tuổi không có khả năng lao động. Trong nền kinh tế hàng hoá luôn có sự biến động về lao động, do đó làm cho ngời lao động bị dôi d. Có thể gọi đó là những ngời thất nghiệp. Tỷ lệ ngời thất nghiệp phải đợc duy trì mức độ thích hợp tránh gây ra những biến động về chính trị xã hội và đảm bảo tốc độ tăng trởng, hiệu quả năng suất của nền kinh tế.Việc làm đầy đủ là sự thoả mãn nhu cầu về việc làm cho bất kỳ ai có khả năng lao động trong nền kinh tế quốc dân. Việc làm đầy đủ căn cứ trên hai khía cạnh chủ yếu là mức độ sử dụng thời gian lao động, mức năng suất và thu nhập. Một việc làm đầy đủ đòi hỏi ngời lao động làm việc theo chế độ (độ dài thời gian lao động Việt Nam hiện nay là 8 giờ/ngày) và không có nhu cầu làm thêm.+ Việc làm có hiệu quả: Việc làm có hiệu quả là việc làm với năng suất, chất lợng cao. Đối với tầm vĩ mô việc làm có hiệu quả còn là vấn đề sử dụng hợp lý nguồn lao động, tức là tiết kiệm chi phí lao động, tăng năng suất lao động, bảo đảm chất lợng của các sản phẩm, tạo ra nhiều chỗ làm việc để sử dụng hết nguồn nhân lực.41.2 Thiếu việc làm 1.2.1 Khái niệmThiếu việc làm là trạng thái trung gian giữa việc làm đầy đủ và thất nghiệp. Đó là tình trạng có việc làm nhng do nguyên nhân khách quan ngoài ý muốn của ngời lao động. Họ phải làm việc nhng không sử dụng hết thời gian theo quy định hoặc làm những công việc có thu nhập thấp, không đủ sống khiến họ muốn tìm thêm việc làm bổ sung. Nh vậy, thiếu việc làm đợc hiểu là trạng thái việc làm không tạo điều kiện cho ngời tiến hành nó sử dụng hết thời gian quy định và mang lại thu nhập thấp hơn mức tiền lơng tối thiểu.1.2.2. Phân loạiTheo Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO): Khái niệm thiếu việc làm đợc thể hiện dới hai dạng thiếu việc làm vô hình và thiếu việc làm hữu hình.+ Thiếu việc làm vô hình: là trạng thái những ngời có đủ việc làm, làm đủ thời gian, thậm chí nhiều thời gian hơn mức bình thờng nhng thu nhập thấp. Có thể nói nguyên nhân của tình trạng này do: dân số không ngừng tăng trong khi diện tích đất có nguy cơ thu hẹp làm d thừa lao động. Số ngời lao động trên một đơn vị diện tích tăng có nghĩa là thời gian sử dụng để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm giảm. Trên thực tế họ vẫn làm việc nhng sử dụng rất ít thời gian trong sản xuất do vậy thời gian nhàn rỗi nhiều.Thớc đo thiếu việc làm vô hình:K1 = *100% (tháng, năm)+ Thiếu việc làm hữu hình: chỉ hiện tợng lao động làm việc thời gian ít hơn thờng lệ, họ không đủ việc làm, đang tìm kiếm thêm việc làm và sẵn sàng làm việc.Thớc đo thiếu việc làm hữu hình: K1 = *100% (tháng, năm)1.3 Thất nghiệp 1.3.1 Khái niệmCó quan niệm cho rằng: thất nghiệp là hiện tợng gồm những ngời mất thu nhập do không có khả năng tìm đợc việc làm trong khi họ còn trong độ tuổi lao động, có khả năng lao động, muốn làm việc và đã đăng ký cơ quan môi giới về lao động nhng cha đợc giải quyết.Nhà kinh tế học David Begg cho rằng: Lực lợng lao động có đăng ký bao gồm số ngời có công ăn việc làmsố ngời thất nghiệp có đăng ký.5Theo quan niệm của tổ chức lao động quốc tế (ILO): Lực lợng lao độngmột bộ phận dân số trong độ tuổi quy định thực tế đang có việc làm và những ngời thất nghiệp.Nh vậy, một ngời đợc gọi là thất nghiệp có 3 tiêu chuẩn:+ Không có việc làm + Có khả năng lao động+ Đang tìm việc làm 1.1.3 Phân loại thất nghiệp Xét về nguồn gốc thất nghiệp có thể chia thành:+ Thất nghiệp tạm thời: xảy ra do thay đổi việc làm hoặc do cung cầu lao động không phù hợp.+ Thất nghiệp do cơ cấu: xuất hiện do không có sự đồng bộ giữa tay nghề và cơ hội có việc làm khi động thái của nhu cầu và sản xuất thay đổi.+ Thất nghiệp do thời vụ: xuất hiện nh là kết quả của những biến động thời vụ trong các cơ hội lao động.+ Thất nghiệp chu kỳ: là loại thất nghiệp xảy ra do giảm sút giá trị tổng sản l-ợng của nền kinh tế. Trong giai đoạn suy thoái của chu kỳ kinh doanh, tổng giá trị sản xuất giảm dẫn tới hầu hết các nhà sản xuất giảm lợng cầu đối với các đầu vào, trong đó có lao động. Đối với loại thất nghiệp này, những chính sách nhằm khuyến khích để tăng tổng cầu thờng mang lại kết quả tích cực. Xét về tính chủ động của ngời lao động thất nghiệp bao gồm:+ Thất nghiệp tự nguyện: là loại thất nghiệp xảy ra khi ngời lao động bỏ việc để tìm công việc khác tốt hơn hoặc cha tìm đợc việc làm phù hợp với nguyện vọng.+ Thất nghiệp không tự nguyện: là loại thất nghiệp xảy ra khi ngời lao động chấp nhận làm việc mức tiền lơng, tiền công phổ biến nhng vẫn không tìm đợc việc làm.Trên thực tế ngoài thất nghiệp hữu hình còn tồn tại dạng thất nghiệp vô hình.+ Thất nghiệp hữu hình xảy ra khi ngời có sức lao động muốn tìm kiếm việc làm nhng không tìm đợc trên thị trờng.+ Thất nghiệp vô hình hay còn gọi thất nghiệp trá hình: là khi ngời lao động làm các việc với năng suất rất thấp không có góp phần tạo ra sản phẩm xã hội và thu nhập quốc dân gì đáng kể mà cốt có thu nhập lấy từ tái phân phối để sống.Thất nghiệp trá hình dễ thấy nông thôn hoặc những ngời ẩn náu trong biên chế của các cơ quan hoặc doanh nghiệp nhà nớc quá nhiều so với yêu cầu công việc.61.4 Tạo việc làmCó thể hiểu tạo việc làm cho ngời lao động là đa ngời lao động vào làm việc để tạo ra trạng thái phù hợp giữa sức lao động và t liệu sản xuất, tạo ra hàng hoá và dịch vụ đáp ứng nhu cầu thị trờng.Quá trình kết hợp sức lao động và điều kiện để sản xuất là quá trình ngời lao động làm việc. Ngời lao động làm việc không chỉ tạo ra thu nhập cho riêng họ mà còn tạo ra của cải vật chất, tinh thần cho xã hội. Vì vậy, tạo việc làm không chỉ là nhu cầu chủ quan của ngời lao động mà còn là yêu cầu khách quan của xã hội.Việc hình thành việc làm thờng là sự tác động đúng lúc giữa ba yếu tố:+ Nhu cầu của thị trờng+ Điều kiện cần thiết để sản xuất ra sản phẩm, dịch vụ:Ngời lao động (sức lực và trí lực) Công cụ sản xuất Đối tợng lao động + Môi trờng xã hội: xét cả góc độ kinh tế chính trị, pháp luật, xã hội.Ngời ta có thể mô hình hoá quy mô tạo việc làm theo phơng trình sau:Y = f(C,V,X .)Trong đó: Y: Số lợng việc làm đợc tạo raC: Vốn đầu tV: Sức lao độngX: Thị trờng tiêu thụ sản phẩm .Trong đó, quan trọng nhất là các yếu tố đầu t C và sức lao động V. Hai yếu tố này hợp thành năng lực sản xuất của doanh nghiệp. Mối quan hệ C và V phụ thuộc vào tình trạng công nghệ có thể đợc biểu hiện trên đồ thị sau:7Đờng N là năng lực sản xuất của doanh nghiệp. Trên đờng N tập hợp mọi sự kết hợp giữa C và V. Đờng N thể hiện năng lực sản xuất của doanh nghiệp đợc mở rộng.Đờng AO thể hiện trình độ công nghệ nhất định (C/V không đổi). Khi năng lực sản xuất đợc mở rộng. Khả năng tạo việc làm phụ thuộc vào trình độ và vốn đầu t nh sau:- Trong điều kiện công nghệ không thay đổi, mở rộng năng lực sản xuất theo quan hệ tỷ lệ C/V nh cũ.Trên đồ thị tại điểm B BBAAVCVC=Song năng lực sản xuất đợc mở rộng thêm vì vốn ba đoạn CA - CB , số việc làm VA đến VB.- Trong điều kiện mở rộng quy mô, song trình độ công nghệ cao hơn trớc, biểu hiện tỷ lệ C/V cao hơn tức là vốn đầu t cao hơn song khả năng thu hút lao động lại bị hạn chế. Trong đồ thị, đờng AI biểu hiện trình độ công nghệ tiến bộ hơn tại điểm I có CI > CB, nhng cơ số việc làm VI > VB , hay nói cách khác lợng việc là giảm đi một cách tơng đối VIVB.- Trong điều kiện mở rộng quy mô doanh nghiệp, song trình độ công nghệ thấp hơn trớc, biểu hiện C/V thấp hơn tức là vốn đầu t ít hơn, song khả năng mở rộng việc làm lại lớn hơn.8 (Vốn) N N CII CB B A CA CK K VA VI VB NK V Lao độngTrên đồ thị, đờng AK là đờng biểu hiện trình độ công nghệ thấp hơn. Tại điểm K có CK< CB nhng lợng việc làm VK>VB tức là lợng việc làm lại tăng tơng đối một lợng VB VK .Tuy nhiên, sự tồn tại hai yếu tố C và V dới dạng là những khả năng. Để chuyển hoá khả năng đó thành hiện thực đòi hỏi những điều kiện nhất định. Đó là những điều kiện kinh tế, xã hội , thông qua hệ thống các chính sách của Nhà nớc nh chính sách thu hút ngời lao động, qua việc ký kết hợp đồng lao động tập thể và thoả ớc lao động tập thể, quy định điều kiện và an toàn lao động .1.5 Việc làm mới.Việc làm mới cũng là những việc làm đợc pháp luật cho phép, đem lại thu nhập cho ngời lao động, nó đợc tạo ra theo nhu cầu của thị trờng để sản xuất và cung ứng một loại hàng hoá dịch vụ nào đó cho xã hội. Sự xuất hiện những việc làm mới là một tất yếu khách quan do hàng năm lực lợng lao động đợc bổ sung thêm cùng với tiến trình phát triển của dân số. Khái niệm việc làm thờng gắn với chỗ làm việc bởi vì mỗi công việc cụ thể đều có môi trờng làm việc nhất định. Nh thế, việc tạo ra những chỗ làm việc mới cũng hàm ý với việc tạo ra việc làm mới. Việc làm mới bao gồm những công việc đòi hỏi kỹ năng mới và những việc làm đợc tạo thêm ra cho ngời lao động. Đối với những công việc đòi hỏi kỹ năng mới thì ngời lao động muốn làm đợc những công việc mới này cần phải có sự thay đổi kỹ năng lao động thông qua đào tạo, còn đối với những việc làm đợc tạo thêm (tăng lợng cầu lao động) đồng nghĩa với việc tạo thêm những chỗ làm việc mới mà không yêu cầu phải thay đổi kỹ năng của ngời lao động.Nh vậy, theo nghĩa rộng, khái niệm việc làm mới đợc hiểu nh sau:Việc làm mới là phạm trù nói lên sự tăng lợng cầu về lao động, nó đợc thể hiện dới hai dạng: Những việc làm đòi hỏi kỹ năng lao động mới và những chỗ làm việc mới đợc tạo thêm song không đòi hỏi sự thay đổi về kỹ năng của ngời lao động.Việc làm mới đợc tạo ra bằng nhiều cách: tăng chi tiêu của Chính phủ cho các chơng trình phát triển kinh tế xã hội (tăng cầu lao động). Giảm thuế để khuyến khích phát triển sản xuất từ đó cũng tạo ra đợc những việc làm mới. Đối với ngời lao động, để tham gia đợc những việc làm mới phải không ngừng đào tạo nâng cao trình độ lao động của mình.92. Sự cần thiết phải tạo việc làm cho ngời lao động Việc làm, thất nghiệp là một trong những vấn đề xã hội có tính chất toàn cầu, là mối quan tâm của hầu hết các quốc gia. Bởi vậy, đấu tranh chống thất nghiệp và đảm bảo việc làm (có thu nhập) cho ngời lao động là thách thức lớn của nhân loại nói chung và của mỗi quốc gia nói riêng. Để tạo việc làm và tự tạo việc làm không chỉ Đảng và Nhà nớc mà bản thân ngời lao động phải thấy đợc sự cần thiết của tạo việc làm.2.1 Con ngời là mục tiêu, là động lực của sự phát triển kinh tế xã hội và là yếu tố tạo ra lợi ích kinh tế xã hội.Để thấy rõ vai trò của con ngời, Mac-Lênin đã nêu: "con ngời là lực lợng sản xuất cơ bản nhất của xã hội. Con ngời với sức lao động, chất lợng, khả năng, năng lực, với sự tham gia tích cực vào quá trình lao động là yếu tố quyết định tốc độ phát triển của tiến bộ kỹ thuật, khoa học kỹ thuật và xã hội". Ngày nay, để tồn tại và phát triển bản thân mỗi ngời không ngừng nâng cao năng lực và trình độ chuyên môn, những kỹ năng cần thiết không thể thiếu đợc của ngời lao động.Xuất phát từ vai trò to lớn của con ngời trong lực lợng sản xuất cũng nh trong công cuộc đổi mới Đảng và Nhà nớc ta đã nhận thấy: chăm sóc, bồi dỡng và phát huy nhân tố con ngời vừa là động lực, vừa là mục tiêu của cách mạng.Chủ nghĩa Mác-Lênin coi con ngời nh là tổng thể các mối quan hệ xã hội. Nghĩa là:- Cần phải coi trọng con ngời nh ngời lao động tạo ra của cải vật chất và tinh thần cho xã hội.- Coi con ngời là nhà sáng tạo ra những ý tởng mới, giải pháp mới.- Con ngời cần đợc thoả mãn các nhu cầu về vật chất, tinh thần và xã hội.Thực chất quan điểm này muốn chỉ ra, chính sách kinh tế xã hội phải đảm bảo mức sống cao cho dân tộc, lối sống lành mạnh của sự phát triển toàn diện con ngời. Mục tiêu của công cuộc đổi mới cũng là tạo ra ngày một tốt hơn điều kiện về vật chất, văn hoá tinh thần cho cuộc sống con ngời. Một xã hội văn minh phát triển khi mỗi cá nhân, mỗi gia đình văn minh hơn, ấm no và hạnh phúc hơn.2.2 Việc làm đối với ngời lao động là nhu cầu để tồn tại và phát triển, là yếu tố khách quan của ngời lao động.Con ngời muốn tồn tại và phát triển họ phải tiêu tốn một lợng t liệu sinh hoạt nhất định. Để có những thứ đó con ngời phải sản xuất và tái sản xuất mở rộng. Quá trình sản xuất tạo ra hàng hoá, dịch vụ đó là việc làm. Nh vậy, muốn tăng tổng sản phẩm xã hội, một mặt phải huy động triệt để mọi ngời có khả năng lao động tham 10[...]... trạng tạo việc làm cho ngời lao động nông thôn Việt Nam 1 Quy mô tạo việc làm cho ngời lao động nông thôn Việt Nam Để ngời lao độngviệc làm, Bộ Luật lao động đã quy định: Giải quyết việc làm, bảo đảm cho mọi ngời có khả năng lao động đều có cơ hội có việc làm là trách nhiệm của Nhà nớc, của các doanh nghiệp và toàn thể xã hội(Điều 13) Nh vậy, do nguồn lao động hàng năm tăng lên làm cho nhu... triển nông nghiệp và nông thôn trong giai đoạn CNH-HĐH Việt Nam, NXB Nông nghiệp, Hà nội, 2000) Tổng số việc làm đợc tạo ra trên 1,35 triệu đơn vị, cơ sở kinh doanh ngành nghề nông thôn là gần 10 triệu bằng khoảng 29,25% lực lợng lao động nông thôn Quy mô tạo việc làm theo thành phần, 90% việc làm phi nông nghiệp nông thôn đợc tạo ra các hộ ngành nghề, 10% đợc tạo ra các doanh nghiệp cơ sở... các hoạt động chế biến 31 nông- lâm-thuỷ sản tạo đợc việc làm cho 17,9% lao động phi nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tạo đợc 40,7% và dịch vụ, thơng mại tạo đợc 41,34% tổng số việc làm cho lao động phi nông nghiệp nông thôn Quy mô sử dụng lao động ổn định trung bình của các cơ sở, đơn vị ngành nghề từ 4-6, và 2-3 lao động thời vụ; khoảng 90% đơn vị sử dụng dới 50 lao động và chỉ có 7% cơ sở sử dụng... tạo môi trờng pháp lý, vốn, lựa chọn và chuyển giao công nghệ, cơ sở hạ tầng, thị trờng tiêu thụ Vì thế bất cứ chính sách kinh tế xã hội nào của Nhà nớc cũng đều có ảnh hởng và tác động đến vấn đề giải quyết việc làm cho ngời lao động 18 Phần II: Phân tích thực trạng tạo việc làm cho ngời lao động nông thôn Việt Nam hiện nay I Đặc điểm kinh tế - xã hội của nông thôn Việt Nam có ảnh hởng đến tạo việc. .. trởng này của ngành nghề tiểu thủ công nghiệp nông thôn góp phần tăng tỷ lệ lao động trong nghề tiểu thủ công nghiệp từ 20% năm 1990 lên 29,5% năm 1996 và giá trị sản lợng ngành nghề nông thôn lên 27.500 tỷ đồng năm 1996 Đồng thời khu vực này thu hút một phần lao động nông thônlao động chủ yếu rút ra từ nông nghiệp nông nhàn và một phần lao động trẻ nông thôn Những lao động này đợc thuê vào làm. .. lao động nghề nông vẫn chiếm đa số Theo điều tra của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, trong tổng số hội nông thôn thì có tới 68,26% thuần nông; 14,1% phi nông nghiệp và 17,64% làm nông nghiệp kiêm phi nông nghiệp Đất ít, ngời đông, trình độ chuyên môn của ngời lao động thấp kém, đã khiến cho tình trạng thiếu việc làm của lao động nông thôn diễn ra triền miên 34 Bảng 8: Tỷ lệ thời gian lao động. .. thị nớc ta cha đủ sức làm giảm đáng kể tỷ trọng dân số nông thôn 21 Chiếm phần lớn dân số cả nớc nên nguồn lao động nông thôn cũng rất dồi dào Năm 1996 nguồn lao động nông thôn là 29,028 triệu ngời chiếm 80,9% lực lợng lao động và đến năm 2001 là 30,307 triệu ngời chiếm 76,7% lực lợng lao động xã hội Nh vậy mỗi năm nông thôn tiếp nhận thêm khoảng hơn 20 vạn ngời bớc vào tuổi lao động Nguồn lao động. .. cầu lao động trên thị trờng, số ngời thiếu việc làm, số ngời không có việc làm để tạo việc làm cho ngời lao động vừa đủ Ngoài các yếu tố đất đai, vốn, sức lao động, thị trờng lao động còn có yếu tố quan trọng nữa đó là hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật: hệ thống thuỷ lợi, hệ thống đờng giao thông, thuỷ lợi, điện, thông tin liên lạc, cơ sở chế biến Hệ thống này là yếu tố gián tiếp góp phần tạo ra việc làm. .. Mỗi một vùng có vị trí địa lý khác nhau Do vậy, tạo việc làm cho ngời lao động nông thôn Đảng và Nhà nớc cần có chính sách hỗ trợ, khuyến khích họ đồng thời đa ra những giải pháp tăng sức sản xuất của ruộng đất, làm tăng số lần quay vòng đất Yếu tố vốn và sức lao động là hai yếu tố quan trọng nhất của quá trình tạo việc làm Theo mô hình tạo việc làm: Y = f(C,V,X ) Trong đó: Y: Số lợng việc làm đợc tạo. .. cạnh việc nâng cao trình độ cho ngời lao động mà kết hợp với việc áp dụng thành tựu khoa học trong sản xuất thì sẽ tạo ra những chỗ làm việc hợp lý Ngợc lại, nếu Nhà nớc có những chính sách tạo việc làm cho ngời lao động mà họ thiếu hiểu biết, thiếu kiến thức chuyên môn thì chơng trình tạo việc làm sẽ không đạt hiệu quả nữa 16 4 Chính sách lao độngviệc làm trong xã hội Chính sách việc làmmột . làm cho ngời lao động. Phần II: Phân tích thực trạng tạo việc làm cho ngời lao động ở nông thôn Việt Nam hiện nay. Phần III: Một số giải pháp tạo việc làm cho. làm và tạo việc làm cho ngời lao độngI. Việc làm và sự cần thiết phải tạo việc làm cho ngời lao động 1. Các khái niệm về việc làm và tạo việc làm 1.1 Việc
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số Giải pháp tạo việc làm cho người lao động ở nông thôn VN hiện nay, Một số Giải pháp tạo việc làm cho người lao động ở nông thôn VN hiện nay, , ThiÕu viƯc lµm ThÊt nghiƯp, Tạo việc làm, Sự cần thiết phải tạo việc làm cho ngời lao động, T liƯu s¶n xt, Nh©n tè d©n sè, Nhân tố giáo dục và công nghệ, Chính sách lao động và việc làm trong xã hội., Nguồn lao động nông thôn phân bố không đồng đều giữa các ngành và vùng., Đặc điểm kinh tế xã hội, Quy mô tạo việc làm cho ngời lao động ở nông thôn Việt Nam, Cơ cấu việc làm theo vùng., Nhân tố giáo dục và đào tạo., Chính sách tạo vốn., Dự báo nguồn nhân lực lao động nông thôn 2000 - 2010 Mục tiêu đề ra, Chính sách đầu t cho đào tạo nhân lực. Chính sách giải quyết việc làm cho ngời lao động., Thực hiện có hiệu quả chơng trình quốc gia về việc làm., XuÊt khÈu lao ®éng.

Hình ảnh liên quan

Bảng1: Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp phân theo vùng - Một số Giải pháp tạo việc làm cho người lao động ở nông thôn VN hiện nay

Bảng 1.

Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp phân theo vùng Xem tại trang 19 của tài liệu.
Bảng2: Nguồn lao động - Một số Giải pháp tạo việc làm cho người lao động ở nông thôn VN hiện nay

Bảng 2.

Nguồn lao động Xem tại trang 21 của tài liệu.
Bảng3: Dân số lao động nông thôn phân theo vùng - Một số Giải pháp tạo việc làm cho người lao động ở nông thôn VN hiện nay

Bảng 3.

Dân số lao động nông thôn phân theo vùng Xem tại trang 24 của tài liệu.
Bảng5: Tỷ lệ hộ nghèo trong tổng số hộ cả nớc (%) - Một số Giải pháp tạo việc làm cho người lao động ở nông thôn VN hiện nay

Bảng 5.

Tỷ lệ hộ nghèo trong tổng số hộ cả nớc (%) Xem tại trang 28 của tài liệu.
Bảng 7: Cơ cấu lao động nông thôn theo ngành và vùng kinh tế 19962000 Nông,  Lâm, Ng  nghiệpCôngNghiệpDịch vụNông, Lâm, Ng nghiệp Công  nghiệp Dịch vụ - Một số Giải pháp tạo việc làm cho người lao động ở nông thôn VN hiện nay

Bảng 7.

Cơ cấu lao động nông thôn theo ngành và vùng kinh tế 19962000 Nông, Lâm, Ng nghiệpCôngNghiệpDịch vụNông, Lâm, Ng nghiệp Công nghiệp Dịch vụ Xem tại trang 33 của tài liệu.
Bảng9: Số lợng, cơ cấu và tốc độ tăng việc làm thờng xuyên chia theo nhóm ngành của cả nớc thời kỳ 1990-1996 và 1996-2001. - Một số Giải pháp tạo việc làm cho người lao động ở nông thôn VN hiện nay

Bảng 9.

Số lợng, cơ cấu và tốc độ tăng việc làm thờng xuyên chia theo nhóm ngành của cả nớc thời kỳ 1990-1996 và 1996-2001 Xem tại trang 38 của tài liệu.
Bảng 11: Lao động đợc giải quyết việc làm thông qua Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm hàng năm 1996-2000 - Một số Giải pháp tạo việc làm cho người lao động ở nông thôn VN hiện nay

Bảng 11.

Lao động đợc giải quyết việc làm thông qua Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm hàng năm 1996-2000 Xem tại trang 45 của tài liệu.
Bảng1 3: Dự báo dân số nông thôn - Một số Giải pháp tạo việc làm cho người lao động ở nông thôn VN hiện nay

Bảng 1.

3: Dự báo dân số nông thôn Xem tại trang 53 của tài liệu.

Từ khóa liên quan