0

Khóa luận tốt nghiệp một số giải pháp bảo vệ nguồn tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh hà tĩnh

29 4 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/01/2023, 10:38

16 TRƯỜNG CHÍNH TRỊ LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ HÀNH CHÍNH KHÓA KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP MỘT SỐ GIẢI PHÁP BẢO VỆ NGUỒN TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH HÀ TĨNH, 2021 MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦ. TRƯỜNG CHÍNH TRỊ LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH KHĨA KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP MỘT SỐ GIẢI PHÁP BẢO VỆ NGUỒN TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH HÀ TĨNH, 2021 MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU NỘI DUNG Chương Một số vấn đề lý luận bảo vệ nguồn tài nguyên khoáng sản 1.1 Tài ngun khống sản 1.2 Vai trị việc bảo vệ nguồn tài nguyên khoáng sản 1.3 Căn để bảo vệ nguồn tài nguyên khoáng sản Chương Thực trạng bảo vệ nguồn tài nguyên khoáng sản địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 2.1 Nguồn tài nguyên khoáng sản địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 2.2 Thực trạng bảo vệ nguồn tài nguyên khoáng sản địa bàn tỉnh Hà Tĩnh Chương Một số giải pháp bảo vệ nguồn tài nguyên khoáng sản địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 3.1 Hoàn thiện hệ thống luật pháp kết hợp với tăng cường quản lý nhà nước đới với hoạt động khai thác khoáng sản 3.2 Tăng cường công tác tuyên truyền kết hợp với kiểm tra bảo vệ tài nguyên khoáng sản địa bàn tỉnh 3.3 Tăng cường phối hợp ban ngành, lực lượng địa phương bảo vệ nguồn tài nguyên khoảng sản địa bàn tỉnh 3.4 Kết hợp bảo vệ nguồn tài nguyên khoáng sản với chủ động phịng chống nhiễm cố mơi trường, khắc phục tình trạng suy thối mơi trường 3.5 Khai thác, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên khoáng sản địa bàn tỉnh KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO 3 6 9 11 20 20 21 23 24 24 26 27 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hà Tĩnh tỉnh có nguồn tài ngun khống sản đa dạng phong phú Kết điều tra địa chất, thăm dị khống sản cho thấy loại khống sản có giá trị kinh tế tiềm như: quặng sắt, thiếc, vàng, than bùn,sét gốm, kaolin, thạch anh, nước khoáng, đá xây dựng, cát, cuội sỏi xây dựng,sét gạch ngói, đất san lấp, phân bố 12 huyện, thị xã Thời gian qua, cơng tác quản lý khống sản cấp, ngành quan tâm triển khai thực nghiêm túc, đồng bộ, kịp thời, có hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực rõ nét Hoạt động khống sản góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế chung tỉnh, đáp ứng nguyên vật liệu phục vụ dự án cơng trình trọng điểm, hạ tầng kỹ thuật, xây dựng nông thôn mới, phục vụ dân sinh, góp phần tăng ngân sách tỉnh, giải việc làm thu nhập cho người lao động Cơng tác bảo vệ khống sản chưa khai thác quan chức năng, quan bảo vệ pháp luật vào cuộc, nên tình trạng khai thác khống sản trái phép xử lý Bên cạnh đó, cơng tác quản lý khống sản cịn số tồn hạn chế như: việc phối hợp Sở ngành Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã việc kiểm tra, xử lý hoạt động khống sản trái phép chưa thường xun; tình trạng khai thác khoáng sản trái phép số loại khống sản (đất san lấp, cát sỏi lịng sơng) số khu vực tiềm ẩn nguy tái diễn Những hạn chế đặt yêu cầu phải có giải pháp hữu hiệu để bảo vệ nguồn tài ngun khống sản địa bàn tỉnh Vì vậy, nghiên cứu vấn đề “Một số giải pháp bảo vệ nguồn tài nguyên khoáng sản địa bàn tỉnh Hà Tĩnh” làm đề tài tiểu luận có ý nghĩa lý luận thực tiễn sâu sắc Mục đích nhiệm vụ đề tài Làm rõ vấn đề lý luận bảo vệ nguồn tài nguyên khoáng sản, rõ thực trạng bảo vệ nguồn tài nguyên khoáng sản địa bàn tỉnh Hà Tĩnh Trên sở để giải pháp bảo vệ nguồn tài nguyên khoáng sản địa bàn tỉnh Hà Tĩnh thời gian tới Kết cấu khóa luận Ngồi phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo Khóa luận kết cấu thành chương 10 tiết Chương Một số vấn đề lý luận bảo vệ nguồn tài nguyên khoáng sản Chương Thực trạng bảo vệ nguồn tài nguyên khoáng sản địa bàn tỉnh Hà Tĩnh Chương Một số giải pháp bảo vệ nguồn tài nguyên khoáng sản địa bàn tỉnh Hà Tĩnh NỘI DUNG Chương Một số vấn đề lý luận bảo vệ nguồn tài nguyên khoáng sản 1.1 Tài nguyên khoáng sản * Tài nguyên khoáng sản Tài nguyên khoáng sản (Mineral resources) là tích tụ vật chất dạng hợp chất đơn chất vỏ Trái Đất Mà thời điểm tại, người có đủ khả lấy ngun tố có ích sử dụng chúng cách trực tiếp đời sống hàng ngày Theo tài ngun khống sản tập trung khu vực gọi mơ khống sản Chúng có ý nghĩa quan trọng việc phát triển kinh tế người, khai thác sử dụng tài nguyên khoáng sản tác động mạnh mẽ đến môi trường sống Tài nguyên khống sản cịn nguồn vật chất để tạo nên dạng vật chất khác có ích cho người Bên cạnh việc khai thác thường tạo loại nhiễm bụi, kim loại nặng, hóa chất độc hại CO, SO2, CH4, Hiện tại tài nguyên khoáng sản được phân loại theo nhiều cách khác nhau: Tài nguyên theo dạng tồn tại: Rắn, khí, lỏng Theo nguồn gốc: Nội sinh - sinh lòng Trái Đất, ngoại sinh - sinh bề mặt Trái Đất Theo thành phần hóa học: Khống sản kim loại, khống sản phi kim, khống sản cháy Q trình khai thác có tham gia tất chủ thể liên quan để khoáng sản bao gồm: Nhà nước - Người dân - Doanh nghiệp Kết việc chuyển hóa từ “tiềm năng” sang hàng hóa, chuyển từ “tiềm năng” sang khống sản thành giá trị có thực, đem đến nguồn lợi cho phát triển toàn thể xã hội [1, tr.189] * Đặc điểm tài nguyên khoáng sản Tài nguyên khoáng sản tồn nhiều đặc điểm riêng biệt tài sản “khống sản” bao gồm: Tính hữu hạn, khơng tái tạo: Khống sản hình thành từ q trình hoạt động địa chất lâu, từ hàng triệu năm trước khơng phải vơ hạn Hầu hết loại khai thác để sử dụng “không thể cải tạo” Do khai thác sử dụng thời kỳ cần cân nhắc thật kỹ để tối đa hóa lợi nhuận trước mắt lâu dài Không thể sử dụng trực tiếp loại khống chất: Chúng sử dụng sau chúng xử lý tinh chế Tính rủi ro địa chất: Khi đầu tư kinh doanh vào lĩnh vực có rủi ro định Tuy nhiên với lĩnh vực khoáng sản lại có mức độ rủi ro cao có rủi ro khác xuất phát từ đặc điểm loại tài sản này.  Lợi so sánh “địa tô chênh lệch”: Tương tự tài nguyên đất, rừng đầu tư vào khai thác loại khống sản mỏ có vị trí thuận lợi, có điều kiện địa chất - mỏ thuận lợi đương nhiên có lợi so với mỏ có điều kiện khó khăn, phức tạp Quan hệ hữu với tài ngun đất: Khống sản ln ln gắn liền có quan hệ hữu với tài ngun đất Việc khai thác khống sản ln phải dùng diện tích mặt đất định, kể khai thác hầm lò Do giải vấn đề sở hữu khoáng sản hay quản lý bảo vệ phải giải vấn đề liên quan quản lý, bảo vệ, khai thác khoáng sản, Quan hệ hữu với tài ngun nước: Tương tự tài ngun đất khống sản có quan hệ hữu với tài nguyên nước Khi tiến hành khai thác phải sử dụng lượng nước mặt nước ngầm phục vụ khai thác Cũng nhiều trường hợp thân khoáng sản gắn liền với tài nguyên nước trình khai thác phải giải pháp vấn đề pháp lý sử dụng [4, tr.98] * Quyền sử hữu tài nguyên khoáng sản Về phương thức sản xuất tài ngun khống sản tư liệu sản xuất yếu tố lực lượng sản xuất nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội đất nước Khi mà sở thực tiễn pháp lý rõ ràng, chất nhà nước xã hội chủ nghĩa, nhân dân có quyền làm chủ đất nước, định tất vấn đề phát triển đất nước, quyền sở hữu tất tài sản quốc gia [2] Để xây dựng, phát triển đất nước nhân dân khơng có quyền mà cần phải nắm nguồn lực, tài sản để sử dụng tài sản cách hiệu Khi khoáng sản chưa khai thác, chưa cấp phép thăm dò, khai thác cho cá nhân, tổ chức: Tài ngun khống sản sẽ hồn tồn thuộc quyền sở hữu tồn dân Theo tổ chức, cá nhân muốn thăm dị, khai thác khống sản phải quan nước cấp quyền Khi mỏ khai thác cấp phép cho tổ chức, cá nhân để khai thác: Quyền sở hữu khống sản phụ thuộc vào trạng thái loại khoáng sản Khi khống sản nằm khu vực khai thác tổ chức, cá nhân chưa khai thác, quyền định đoạt bị hạn chế Còn khai thác cá nhân, tổ chức có quyền tự định bán cho tổ chức, cá nhân theo thỏa thuận * Quản lý nhà nước khai thác tài nguyên khoáng sản Quản lý nhà nước dạng quản lý xã hội đặc biệt mang tính quyền lực nhà nước quan máy nhà nước thực hiện, sử dụng sách áp dụng luật pháp để điều chỉnh hành vi cá nhân, tổ chức tất phương diện đời sống nhằm mục đích trì ổn định phát triển toàn xã hội Quản lý nhà nước xuất với đời Nhà nước, quản lý nhà nước thay đổi phụ thuộc vào yếu tố như: Chế độ trị, đặc điểm văn hóa, trình độ phát triển kinh tế, xã hội qua giai đoạn lịch sử.  Quản lý nhà nước về khai thác tài nguyên khoáng sản là tác động có chủ đích, có tổ chức hệ thống quan quản lý nhà nước khai thác tài nguyên khoáng sản quan thuộc máy nhà nước đến doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân phương pháp quản lý, nguyên tắc, công cụ nhằm mục đích hướng cho hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản phát triển theo hướng hiệu quả, bền vững [6, tr.291] 1.2 Vai trò việc bảo vệ nguồn tài nguyên khoáng sản Bảo vệ mơi trường vấn đề sống cịn đất nước, nhân loại; nhiệm vụ có tính xã hội sâu sắc, gắn liền với đấu tranh xoá đói giảm nghèo nước, với đấu tranh hồ bình tiến xã hội phạm vi tồn giới Tại Việt Nam, có nguồn tài nguyên khoáng sản đa dạng chủng loại (hơn 90 loại) Trong có số loại khống sản có trữ lượng lớn, phân bổ tập trung Tuy nhiên, thực tế việc thăm dò, khai thác, chế biến sử dụng khoáng sản hiệu tồn nhiều hạn chế, bất cập Để đảm bảo tính ổn định bền vững tài nguyên khoáng sản, can thiệp, quản lý nhà nước khai thác khoáng sản cần thiết Nhờ có cơng tác quản lý, việc khai thác sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên khoáng sản hài hịa lợi ích phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phịng, mơi trường kế thừa cho tương lại đảm bảo Khai thác sử dụng hợp lý, tiết kiệm hiệu yếu tố môi trường tự nhiên đất đai, nguồn nước, khoáng sản, rừng… nội dung quan trọng nhằm bảo vệ môi trường Con người sống thiếu nước, ánh sáng, khơng khí đất đai Khi thứ thiếu hụt đe dọa đến sống phát triển người Chính vậy, phải khai thác sử dụng hợp lý, tiết kiệm hiệu yếu tố môi trường tự nhiên để góp phần bảo vệ mơi trường sống người.  1.3 Căn để bảo vệ nguồn tài nguyên khoáng sản Nghị định số 203/2013/NĐ- CP ngày 28/11/2013 Chính phủ quy định phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản Nghị định số 158/2016/NĐ- CP ngày 29/11/2016 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Khoáng sản Quyết định số 2427/QĐ-TTg ngày 22/12/2012 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/3/2015 Thủ tướng Chính phủ việc tăng cường hiệu lực thực thi sách, pháp luật khống sản Các Quy hoạch khoáng sản, khu vực cấm tạm cấm hoạt động khoáng sản quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt Điều 17, 18, 19 20 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Khoáng sản Điều 16 Trách nhiệm chung bảo vệ khoáng sản chưa khai thác Khoáng sản chưa khai thác, kể khoáng sản bãi thải mỏ đóng cửa bảo vệ theo quy định Luật Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bảo vệ khống sản chưa khai thác, thực nghiêm chỉnh quy định bảo vệ khoáng sản chưa khai thác Ủy ban nhân dân cấp phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm bảo vệ khoáng sản chưa khai thác địa bàn Điều 17 Trách nhiệm bảo vệ khoáng sản tổ chức, cá nhân Tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản có trách nhiệm: a) Khi thăm dị khống sản phải đánh giá tổng hợp báo cáo đầy đủ loại khoáng sản phát khu vực thăm dị cho quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép; b) Khi khai thác khoáng sản phải áp dụng công nghệ tiên tiến, phù hợp với quy mơ, đặc điểm mỏ, loại khống sản để thu hồi tối đa loại khoáng sản phép khai thác; phát khoáng sản phải báo cáo cho quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép; quản lý, bảo vệ khoáng sản khai thác chưa sử dụng khoáng sản chưa thu hồi Tổ chức, cá nhân sử dụng đất có trách nhiệm bảo vệ khống sản chưa khai thác diện tích đất sử dụng; khơng tự ý khai thác khống sản, trừ trường hợp quy định điểm b khoản Điều 64 Luật 3. Cơ quan tổ chức lập quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch chung đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nơng thơn trình phê duyệt quy hoạch phải trình kèm theo ý kiến văn quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép quy định Điều 82 Luật Điều 18 Trách nhiệm bảo vệ khoáng sản chưa khai thác Ủy ban nhân dân cấp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm: a) Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình quan nhà nước có thẩm quyền ban hành văn để thi hành pháp luật khoáng sản địa phương; b) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật việc bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; c) Tổ chức bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; d) Huy động đạo phối hợp lực lượng địa bàn để giải tỏa, ngăn chặn hoạt động khoáng sản trái phép địa phương Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau gọi chung Ủy ban nhân dân cấp huyện) phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm: a) Tổ chức thực quy định pháp luật khoáng sản địa phương b) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau gọi chung Ủy ban nhân dân cấp xã) thực biện pháp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; huy động đạo phối hợp lực lượng địa bàn để giải tỏa, ngăn chặn hoạt động khoáng sản trái phép Ủy ban nhân dân cấp xã phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm phát ngăn chặn kịp thời hoạt động khoáng sản trái phép; phối hợp với quan chức bảo vệ khoáng sản chưa khai thác địa bàn Điều 19 Trách nhiệm bảo vệ khoáng sản chưa khai thác bộ, quan ngang Bộ Tài ngun Mơi trường chủ trì, phối hợp với bộ, quan ngang đạo thực quy định bảo vệ khoáng sản chưa khai thác theo quy định Luật Bộ Cơng an, Bộ Quốc phịng phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm đạo thực đấu tranh phòng, chống tội phạm 13 Kế hoạch số 169/KH-UBND ngày 24/4/2015 UBND tỉnh Năm 2016, Sở Tài nguyên Môi trường tổ chức đấu giá 03 mỏ khoáng sản theo kế hoạch của, Ủy ban nhân dân tỉnh Triển khai Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 Chính phủ phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, Sở Tài nguyên Mơi trường tạm tính giá trị tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đơn vị khai thác khoáng sản địa bàn tỉnh, được, Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Cục thuế tỉnh triển khai thu Kết cụ thể: Năm 2014: Tổng số tiền thu 167,5 tỷ / 191,7 tỷ đồng Năm 2015: Tổng số tiền thu 181,8 tỷ /239,8 tỷ đồng Năm 2016: Tổng số tiền thu 19 tỷ/ 62,5 tỷ đồng [5, tr.26] * Công tác kiểm tra, tra hoạt động khoáng sản Về kiểm tra khai thác khoáng sản đơn vị cấp phép Cơng tác kiểm tra, tra khống sản thực thường xuyên; năm 2012 năm 2013, , Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành 02 kiểm tra, rà soát hoạt động khoáng sản 103 tổ chức, cá nhân khai thác 119 mỏ khoáng sản địa bàn tỉnh Năm 2014, , Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Đoàn liên ngành tiến hành kiểm tra, rà soát hoạt động khoáng sản địa bàn huyện Kỳ Anh phục vụ chuẩn bị thành lập Thị xã Năm 2015 thành lập Đoàn liên ngành tiến hành kiểm tra, rà soát hoạt động khoáng sản dọc hai bên Quốc lộ 8B Năm 2016, Đoàn kiểm tra liên ngành theo Quyết định Giám đốc sở Tài nguyên Môi trường tiến hành kiểm tra 55 đơn vị hoạt động khoáng sản địa bàn 11 huyện, thị xã Qua kết kiểm tra từ năm 2012 đến nay, , Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi 24 giấy phép khai thác; chấm dứt hoạt động, yêu cầu đóng cửa mỏ, cải tạo phục hồi môi trường, đất đai không cấp lại giấy phép khai thác 17 mỏ, tạm đình hoạt động khai thác khoáng sản 18 mỏ Về kiểm tra, xử lý khai thác khoáng sản trái phép Tổ chức nhiều đợt kiểm tra, phát xử lý trường hợp vi phạm khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép địa bàn tỉnh Từ năm 2011 đến tháng năm 2017, Sở 14 Tài nguyên Môi trường phối hợp với Công an tỉnh, địa phương liên quan tổ chức kiểm tra 370 kiểm tra khai thác khoáng sản trái phép xử phạt vi phạm hành với số tiền 1.964.000.000 đồng Ủy ban nhân dân huyện, thị xã tổ chức kiểm tra, xử lý đối tượng vi phạm hoạt động khai thác khoáng sản trái phép Kết Ủy ban nhân dân huyện Can Lộc, Đức Thọ, Huơng Sơn, Hương Khê, Vũ Quang đình hoạt động, giải tỏa 18 bến cát kinh doanh trái phép, xử lý 61 trường hợp 83 phương tiện khai thác cát trái phép với số tiền 944 triệu đồng nộp vào ngân sách Nhà nước theo quy định [5, tr.26] 2.2.2 Những tồn tại, hạn chế * Đối với quan quản lý nhà nước Chất lượng tham mưu công tác lập quy hoạch khống sản cịn hạn chế, chưa dự báo sát nhu cầu sử dụng khống sản gắn với q trình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, thiếu tính đồng bộ, bao quát tầm nhìn dài hạn, chưa lồng ghép loại quy hoạch với nhau, dẫn tới quy hoạch bị chồng lấn nên phải điều chỉnh, bổ sung; số quy hoạch ngành, lĩnh vực, quy hoạch đô thị lập không gắn với quy hoạch khoáng sản dẫn tới việc xử lý mỏ cấp gặp nhiều khó khăn Việc cơng bố quy hoạch, tổ chức bàn giao mốc và bản đồ quy hoạch khoáng sản, công bố khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản cho địa phương triển khai chậm Trước năm 2010, việc cấp phép số điểm mỏ chưa bám sát Quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng địa bàn tỉnh , Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt nên dẫn đến việc cấp phép số mỏ diện tích quy hoạch Việc cấp phép nhỏ lẻ, thời gian ngắn, khơng tính tốn đến nhu cầu vật liệu địa bàn vùng lân cận, đặc biệt địa bàn huyện Kỳ Anh thị xã Kỳ Anh gây khó khăn hoạt động doanh nghiệp Hoạt động khai thác khoáng sản (đất, cát, sét) trái phép diễn nhiều địa phương, đặc biệt tình trạng khai thác cát trái phép tuyến sông; số bến bãi hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng không phép chưa 15 xử lý triệt để, làm thất thoát tài nguyên, ảnh hưởng đến môi trường, an ninh trật tự địa bàn; Việc thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 Chính phủ đạo triển khai liệt, nhiên kết thu chưa cao Việc đôn đốc, kiểm tra, giám sát, nghiệm thu công tác đóng cửa mỏ mỏ phê duyệt thực chưa tốt Hiện nay, có nhiều mỏ hết hạn khai thác thuộc diện phải đóng cửa mỏ, có 43 Đề án đóng cửa mỏ khống sản phê duyệt, cịn nhiều mỏ kết thúc khai thác chưa thực hồ sơ thủ tục đóng cửa mỏ Cụ thể: Chất lượng phê duyệt Đề án cải tạo, phục hồi môi trường , Ủy ban nhân dân huyện, thị xã hạn chế, số tiền ký quỹ thấp, khơng đủ chi phí để thực cơng tác đóng cửa mỏ; Chưa tập trung đôn đốc đơn vị ký quỹ, cải tạo phục hồi mơi trường sau khai thác (hiện cịn 53/91 mỏ chưa thực ký quỹ với số tiền 15,0 tỷ đồng) Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật khống sản chưa quyền cấp huyện, xã triển khai; công tác kiểm tra chưa thường xuyên; việc kiểm tra, xử lý sai phạm chưa nghiêm, thiếu kiên để tổ chức, cá nhân vào khai thác khoáng sản trái phép, làm thất thu khống sản, ảnh hưởng mơi trường gây an ninh trật tự địa bàn * Đối với Doanh nghiệp hoạt động khoáng sản Việc chấp hành quy định pháp luật sau cấp phép đơn vị hoạt động khống sản chưa cao, cịn 18 doanh nghiệp cấp giấy phép khai thác sau 12 tháng chưa xây dựng mỏ theo quy định Khoản 2, Điều 55 khoản 1, Điều 58, Luật Khoáng sản 2010 Theo số liệu rà sốt từ năm 2010 đến 2016 có 83/266 mỏ chưa bổ nhiệm giám đốc điều hành mỏ, bổ nhiệm chưa đáp ứng yêu cầu lực, trình độ theo quy định, 94/266 mỏ chưa có thiết kế mỏ, 141/266 mỏ chưa ký hợp đồng thuê đất; 85/266 mỏ chưa ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường sau khai thác triển khai khai thác 16 Thực tế đến thời điểm tháng 9/2016 91 mỏ giấy phép khai thác hiệu lực, 23/91 mỏ chưa bổ nhiệm giám đốc điều hành mỏ, bổ nhiệm chưa đáp ứng yêu cầu lực, trình độ theo quy định; 34/91 mỏ chưa lập thiết kế mỏ; 18/91 mỏ chưa ký hợp đồng thuê đất; 38/91 mỏ chưa ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường sau khai thác Một số doanh nghiệp khai thác ngồi diện tích cấp phép (06 mỏ), khai thác với độ sâu vượt mức cho phép (03 mỏ) Quá trình khai thác, đơn vị chưa trọng tuân thủ theo Thiết kế sở yêu cầu kỹ thuật, an toàn khai thác mỏ Chưa thực đầy đủ việc báo cáo định kỳ kết khai thác, chế biến cập nhật đồ trạng mỏ Một số mỏ khai thác đá chưa áp dụng quy trình kỹ thuật nổ mìn, không tuân thủ nghiêm ngặt quy định nổ mìn gây ảnh hưởng xấu đến mơi trường đời sống nhân dân xung quanh khu vực mỏ Chưa thiết lập đầy đủ biển báo, biển cảnh báo nguy hiểm theo quy định Một số đơn vị hoàn thiện thủ tục hồ sơ thuê đất chậm, tiến hành khai thác chưa có hợp đồng thuê đất; sử dụng vượt diện tích đất cấp phép khơng khai báo số diện tích ngồi cấp phép để làm thủ tục thuê đất theo quy định Hầu hết dự án chưa chưa thực đầy đủ nội dung Bản cam kết bảo vệ môi trường Báo cáo đánh giá tác động môi trường xác nhận, phê duyệt; không làm đường chuyên dùng phục vụ việc khai thác mà sử dụng chung với đường dân sinh, ảnh hưởng đến môi trường an tồn giao thơng Việc đầu tư thiết bị chế biến sâu mỏ, mỏ khoáng sản kim loại, khống chất cơng nghiệp cịn hạn chế, cơng nghệ đơn giản nên chất lượng sản phẩm chưa đáp ứng yêu cầu Việc kê khai thuế chưa đầy đủ, kịp thời quy định Hầu hết đơn vị khai thác sử dụng hạ tầng giao thông địa phương chưa hỗ trợ chi phí đầu tư nâng cấp, tu, bảo dưỡng đường giao thông khai thác khống sản xây dựng cơng trình phúc lợi cho địa phương; thiếu trách nhiệm việc sửa chữa, tu, xây dựng bồi thường theo quy định pháp luật 17 Nhiều đơn vị bị xử phạt vi phạm hành quản lý khống sản, đất đai, bảo vệ mơi trường, đến nội dung vi phạm tiếp tục tái diễn Số đơn vị vi phạm nhiều, nhiên số tiền xử phạt vi phạm hành nộp vào ngân sách nhà nước hạn chế Việc thực nghĩa vụ tài nhà nước chưa kịp thời, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 2.2.3 Nguyên nhân * Nguyên nhân kết đạt Những năm qua, công tác bảo vệ nguồn tài ngun khống sản địa bàn tỉnh ln cấp lãnh đạo tỉnh quan tâm lãnh đạo Hàng tháng, quý năm có nghị chuyên đề công tác lãnh đạo bảo vệ nguồn tài nguyên khoáng sản Thường xuyên đạo kịp thời ban ngành quản lý, khai thác tài nguyên khoáng sản theo quy định pháp luật Tỉnh ban hành nhiều văn để đạo quan chức xử lý vụ việc liên quan đến khai thác khoáng sản Đồng thời, tỉnh đạo đơn vị tổ chức thực nghiêm túc quy định pháp luật khoáng sản, tuyên truyền phổ biến quy định bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác theo quy định Luật Khoáng sản năm 2010 Nâng cao trách nhiệm quan quản lý nhà nước, quyền địa phương, tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản người dân địa phương việc bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác Đặc biệt, Phịng Tài ngun Mơi trường phối hợp với địa phương, ngành Công an lập chuyên án theo dõi, đấu tranh phòng, chống tội phạm lĩnh vực khoáng sản, xử lý dứt điểm trường hợp khai thác cát trái phép Qua đó, đề nghị khởi tố nhiều vụ khai thác khoáng sản trái phép nhằm bảo vệ tốt tài nguyên khoáng sản chưa khai thác, bảo vệ môi trường, sinh thái, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước lĩnh vực tài nguyên khoáng sản Tỉnh đạo phịng, ban chun mơn thành lập trì tổ công tác liên ngành cấp huyện, cấp xã việc tuần tra, xử lý điểm khai thác khoáng sản trái phép địa bàn, quản lý bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa 18 khai thác Tổ chức kiểm tra để ngăn chặn, xử lý giải tỏa triệt để tình trạng khai thác, vận chuyển khống sản trái phép địa bàn tỉnh; xử lý vi phạm hoạt động thăm dò khai thác khoáng sản theo quy định; xử lý nghiêm cán bộ, công chức tham gia bao che cho hoạt động khai thác khoáng sản trái phép… Những hoạt động nguyên nhân dẫn đến việc bảo vệ nguồn tài nguyên khoáng sản địa bàn tỉnh thời gian qua đạt kết tích cực * Nguyên nhân hạn chế, yếu Hệ thống văn pháp luật khống sản chưa hồn thiện, ban hành chưa kịp thời, nên có khó khăn cho công tác quản lý, tổ chức thực hiện, cụ thể: Chưa có quy định chi tiết kinh phí cho cơng tác bảo vệ tài ngun khống sản chưa khai thác Điều 10, Luật Khoáng sản để địa phương có sở triển khai thực hiện; chưa quy định chi tiết quyền hạn, nội dung công việc, mức độ liên danh liên kết với tổ chức, cá nhân khác để tiến hành khai thác khoáng sản điều kiện, quyền hạn thay đổi cổ đông chi phối giấy phép đăng ký kinh doanh chủ mỏ Điều 55, Luật khoáng sản; chưa có văn hướng dẫn cụ thể cách tính tiền cấp quyền khai thác khống sản Một số nội dung quy định luật Khống sản cịn mâu thuẫn với luật Đất đai Việc đấu giá khu vực chưa đền bù, chưa có mặt sau có kết đấu giá việc thực chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng, chi phí thăm dị, theo ngun tắc tự thỏa thuận nên hoàn thành đấu giá, triển khai thực cấp phép khai thác khống sản gặp nhiều khó khăn Việc khoanh định cơng bố khu vực khống sản phân tán, nhỏ lẻ Bộ Tài nguyên Môi trường để bàn giao cho cấp tỉnh quản lý cấp phép triển khai chưa kịp thời, vậy, địa phương cịn khó khăn việc quy hoạch, quản lý cấp phép; Các sở, ngành chức chưa thường xuyên phối hợp với quyền địa phương kiểm tra, đôn đốc thực hiện, phát hành vi vi phạm trình khai thác đơn vị Khi phát sai phạm đơn vị, việc xử lý ngành, quyền địa phương chưa nghiêm, dẫn đến việc đơn vị ... Một số vấn đề lý luận bảo vệ nguồn tài nguyên khoáng sản Chương Thực trạng bảo vệ nguồn tài nguyên khoáng sản địa bàn tỉnh Hà Tĩnh Chương Một số giải pháp bảo vệ nguồn tài nguyên khoáng sản địa. .. trạng bảo vệ nguồn tài nguyên khoáng sản địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 2.1 Nguồn tài nguyên khoáng sản địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 2.2 Thực trạng bảo vệ nguồn tài nguyên khoáng sản địa bàn tỉnh Hà Tĩnh Chương Một. .. có giải pháp hữu hiệu để bảo vệ nguồn tài ngun khống sản địa bàn tỉnh Vì vậy, nghiên cứu vấn đề ? ?Một số giải pháp bảo vệ nguồn tài nguyên khoáng sản địa bàn tỉnh Hà Tĩnh” làm đề tài tiểu luận
- Xem thêm -

Xem thêm: Khóa luận tốt nghiệp một số giải pháp bảo vệ nguồn tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh hà tĩnh,