0

TỰ LUẬN MÔN LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ (CÓ ĐÁP ÁN)

15 5 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/01/2023, 10:12

1 1 Phân tích các hàng rào thương mại trong lĩnh vực thương mại dịch vụ quy định trong khuôn khổ GATS Nhìn chung, các rào cản thương mại được thiết lập dựa trên nguyên tắc là áp đặt thêm một số loại p. 1 Phân tích hàng rào thương mại lĩnh vực thương mại dịch vụ quy định khuôn khổ GATS Nhìn chung, rào cản thương mại thiết lập dựa nguyên tắc áp đặt thêm số loại phí giới hạn cho sản phẩm xuất nhập Điều xem cách để nước bảo vệ ngành công nghiệp sản xuất nước Bởi chi phí bổ sung lệnh hạn chế ban hành làm cho giá sản phẩm nhập cao Từ giúp hàng hóa, dịch vụ nước có mức giá mang tính cạnh tranh Trong khái niệm rào cản thương mại có nhắc đến dạng rào cản phổ biến có quốc gia Cụ thể thuế quan, hàng rào phi thuế quan hạn ngạch Thuế quan (Tariffs) Thuế quan loại thuế nước đặt cho hàng hóa di chuyển qua cửa quốc gia, kể hàng nhập lẫn xuất Bên cạnh trở thành nguồn thu đất nước, thuế quan đóng vai trò điều tiết giao dịch thương mại xuất nhập khẩu, bảo hộ ngành sản xuất nước Điều có nghĩa giảm áp lực cạnh tranh từ nước giảm thâm hụt thương mại nội địa Đồng thời, thuế quan sử dụng để điều chỉnh số hàng hóa bán phá giá, trợ cấp xuất thao túng tiền tệ bất hợp pháp Thuế quan đơn vị cố định, tức số tiền khơng đổi tính hàng hóa nhập tỷ lệ phần trăm giá Trong số trường hợp, thuế quan đơn vị biến thiên số lượng thay đổi theo giá Do đó, thuế quan xem phận cấu thành giá hàng hóa xuất/nhập điều có ảnh hưởng trực tiếp đến khối lượng hàng hóa xuất/nhập sức mua thị trường Hàng rào phi thuế quan (Non-tariff barriers) Hàng rào phi thuế quan gọi biện pháp phi thuế quan rào cản mang tính hạn chế giao dịch thương mại hình thức khác thay áp thuế trực tiếp lên hàng hóa Hàng rào phi thuế quan bao gồm yêu cầu mặt chất lượng hình thức hàng nhập trợ cấp cho nhà sản xuất hàng hóa nước Chẳng hạn giấy phép nhập khẩu, kiểm soát xuất khẩu, cấm vận, hạn chế thương mại,… Những biện pháp ảnh hưởng đến giá trị hàng hóa thời gian hàng hóa đến tay người tiêu dùng Hạn ngạch (Quota) Hạn ngạch hiểu giới hạn tối đa khối lượng/giá trị hàng hóa phép xuất nhập kỳ (thường năm) Hạn ngạch xem biện pháp mà nhà nước sử dụng để quản lý trực tiếp lượng hàng hóa tham gia hoạt động thương mại Điều giúp cho quan nhà nước cân nhắc đưa động thái điều chỉnh kịp thời nhằm thực mục tiêu bảo hộ Ảnh hưởng rào cản thương mại Thực tế cho thấy, rào cản thương mại dù đặt để bảo hộ công nghiệp sản xuất nước cịn tồn bất cập chưa thể giải triệt để Chẳng hạn ảnh hưởng đến quyền lợi quốc gia phát triển Những sản phẩm quốc gia sản xuất tốt khó có khả xuất sang nước phát triển Bởi sách thương mại quốc gia phát triển đánh thuế cao hàng nhập để bảo vệ hàng hóa đất nước họ sản xuất Rào cản thương mại tác động đến trình hội nhập, tham gia tiến trình thương mại tự Các quốc gia phát triển tiếp cận với hàng hóa chất lượng cao từ nước phát triển hàng rào thuế quan/phi thuế quan nước sở Theo nghiên cứu kinh tế cho thấy, doanh nghiệp nhỏ đối tượng chịu ảnh hưởng nhiều từ hàng rào thuế quan sản phẩm họ có khả với thương hiệu lớn ngồi nước Một thực thể khơng phải quốc gia trở thành thành viên WTO? Giải thích sao? Một thực thể khơng phải phải quốc gia trở thành thành viên WTO Điển Đài Loan, Hồng Kong, EU… Trong hiệp định Marrahesk có quy định, vùng lãnh thổ thuế quan riêng biệt hoàn toàn tự chủ việc điều hành mối quan hệ ngoại thương vấn đề khác quy định hiệp định Marrakesh Hiệp định Thương mại Đa biên trở thành thành viên WTO CSPL: Khoản Điều XII Hiệp định Marrakesh Hãy phân tích điều kiện áp dụng biện pháp tự vệ thương mại theo quy định Tổ chức thương mại giới (WTO) Thứ nhất: Hàng hoá liên quan nhập tăng đột biến số lượng Điều kiện chung: Việc tăng đột biến lượng nhập gây thiệt hại nói phải tượng mà nước nhập lường trước đưa cam kết khuôn khổ WTO Song song với điều kiện chung này, số nước gia nhập WTO phải đưa cam kết riêng liên quan đến biện pháp tự vệ Để áp dụng biện pháp tự vệ, gia tăng số lượng hàng hoá phải đáp ứng điều kiện sau: - Sự gia tăng gia tăng tuyệt đối (ví dụ, số lượng hàng hoá nhập tăng gấp 2, lần) tương đối so với sản xuất nước (ví dụ, lượng hàng nhập dường không tăng, thời điểm lượng hàng sản xuất nước lại giảm mạnh) - Sự gia tăng số lượng phải mang tính đột biến (diễn đột ngột, nhanh tức thời) Cũng cần lưu ý rằng, theo điều kiện chung gia tăng nhập phải thuộc diện khơng dự đốn vào thời điểm nước nhập đàm phán tham gia Hiệp định áp dụng biện pháp tự vệ Thứ hai: Ngành sản xuất sản phẩm tương tự cạnh tranh trực tiếp với hàng hố bị thiệt hại đe doạ thiệt hại nghiêm trọng Một điều kiện để áp dụng biện pháp tự vệ phải điều tra chứng minh ngành sản xuất nội địa phải chịu thiệt hại nghiêm trọng từ việc hàng nhập tăng ạt Cụ thể là, hình thức, thiệt hại tồn hai dạng: thiệt hại thực tế nguy thiệt hại (nguy gần); mức độ, thiệt hại phải mức nghiêm trọng (tức mức cao so với thiệt hại đáng kể trường hợp vụ kiện chống bán phá giá, chống trợ cấp) Về phương pháp, thiệt hại thực xem xét sở phân tích tất yếu tố liên quan đến thực trạng ngành sản xuất nội địa (ví dụ tỉ lệ mức tăng lượng nhập khẩu, thị phần sản phẩm nhập khẩu, thay đổi doanh số, sản lượng, suất, nhân công…) Trong điều tra để áp dụng biện pháp tự vệ, việc chứng minh thiệt hại nghiêm trọng chủ yếu thuộc trách nhiệm ngành sản xuất nội địa liên quan Vì vậy, để đạt mục tiêu mình, ngành sản xuất nội địa cần có chuẩn bị kỹ số liệu, tập hợp thời gian tương đối dài để có đủ liệu để chứng minh Thứ ba: Có mối quan hệ nhân tượng nhập tăng đột biến thiệt hại đe doạ thiệt hại gây nói Đề xác định mối quan hệ nhân tượng nhập tăng đột biến thiệt hại đe doạ gây thiệt hại, nước nhập cần phải xác định ngành sản xuất liên quan Ngành sản xuất nội địa liên quan vụ việc tự vệ ngành sản xuất sản phẩm tương tự cạnh tranh trực tiếp với sản phẩm nhập bị điều tra (rộng khái niệm ngành sản xuất sản phẩm tương tự nội địa vụ điều tra chống bán phá giá hay chống trợ cấp) Sản phẩm tương tự hiểu sản phẩm giống hệt khơng có sản phẩm giống hệt sản phẩm tương đồng tính chất, thành phần, chất lượng mục đích sử dụng cuối Sản phẩm cạnh tranh trực tiếp sản phẩm thay sản phẩm nhập bị điều tra mức độ định điều kiện thị trường nước nhập Để xác định sản phẩm sản phẩm cạnh tranh trực tiếp sản phẩm tương tự, cần vào số yếu tố sau: - Hai loại sản phẩm có tác động khác đến sức khoẻ người khó coi sản phẩm tương tự (vụ quy định chất Amiăng sản phẩm có chứa Amiăng – EC) - Khi xem xét tính chất thay sản phẩm tương tự cần lưu ý đến cách thức sản phẩm quảng cáo tiêu thụ/sử dụng (vụ thuế đồ uống có cồn - Nhật Bản) - Những sản phẩm có dây chuyền sản xuất tương tự sản xuất chủ thể có lợi ích kinh tế không thiết sản phẩm tương tự (vụ Đèn Hoa Kỳ) Trình bày điều kiện để hưởng ngoại lệ nguyên tắc Tối huệ quốc (MFN) theo Điều XXIV Hiệp định chung thuế quan thương mại (GATT) Chế độ ưu đãi đặc biệt Đây chế độ ưu đãi đặc biệt thuế quan truyền thống số nước thành viên hình thành thời kỳ chế độ thuộc địa, tồn trước hiệp định GATT 1947 đời Chế độ ưu đãi đặc biệt thuế quan đặc lợi thuế quan mang tính phân biệt đối xử áp dụng riêng số nước với khu vực định Ví dụ như: chế độ ưu đãi Khối thịnh vượng chung, chế độ ưu đãi Khối liên hiệp pháp, Ưu đãi Mỹ Philippines Tuy mục tiêu GATT 1947 tự hóa thương mại chống phân biệt đối xử nước thành viên đời năm 1947 khơng thể xóa bỏ toàn ưu đãi thuế quan Do đó, buộc phải chấp nhận tồn chế độ ưu đãi đặc biệt ngoại lệ với điều kiện sau: Thứ ưu đãi giới hạn thuế quan hàng nhập mà không cho phép ưu đãi đặc biệt thuế quan xuất khẩu, hạn chế xuất nhập hạng mục khác, Thứ hai ưu đãi đặc biệt giới hạn số nước thành viên chấp nhận mà không phép thiết lập loại ưu đãi 1947 đời (khoản điều phụ lục liệt kê cụ thể ưu đãi đặc biệt này), Thứ ba không cho phép tăng chênh lệch thuế suất ưu đãi đặc biệt có thành lập năm 1947 với thuế suất tối huệ quốc Hội nhập kinh tế khu vực Theo quy định điều 24 GATT 1994 nguyên tắc đối xử tối huệ quốc không áp dụng khu vực mậu dịch tự đồng minh thuế quan Nói cách khác hội nhập kinh tế khu vực cụ thể đồng minh thuế quan khu vực mậu dịch tự coi ngoại lệ nguyên tắc đối xử tối huệ quốc Đồng minh thuế quan nghĩa mặt ngun tắc thành viên khơng thiết lập vào cản thương mại thương mại nhau, cịn thương mại ngồi khu vực áp dụng hệ thống thuế quan chung quy định chung thương mại Khu vực mậu dịch tự nghĩa nguyên tắc nước thành viên khu vực không thiết lập rào cản thương mại nước thành viên trì hệ thống thuế quan quy định thương mại riêng thương mại nước khu vực (khoản điều 24) GATT 1947 thừa nhận khu vực thực trạng dịch tự đồng minh thuế quan nước thành viên thúc đẩy tự hóa thương mại tạo hiệu thương mại nước khối Tuy nhiên tự thương mại nước khối mà mặt trái việc thành lập khu vực mậu dịch tự đồng minh thuế quan tạo rào cản phân biệt đối xử với nước khối Tùy theo mức độ rào cản mà nhập nước ngồi phối có hiệu suất cao lại bị thay sản phẩm có hiệu suất thấp nhà sản xuất khối Chính đặc điểm mà GATT 1947 đưa số điều kiện sau thành lập khu vực mậu dịch tự hay đồng minh thuế quan: Thứ thuế quan rào cản thương mại khác mặt thực chất nước khu vực phải dỡ bỏ hoàn toàn Thứ hai, thuế quan rào cản thương mại khác nước ngồi khu vực khơng phép tăng so với trước thành lập đồng minh thuế quan hay khu vực mậu dịch tự do; Thứ ba, đồng minh thuế quan, khu vực mậu dịch tự phải xây dựng theo lịch trình hợp lý khoảng thời gian hợp lý Các biện pháp đặc biệt nước phát triển Ngoại lệ nguyên tắc đối xử tối huệ quốc ưu đãi đặc biệt nước phát triển.Biện pháp đối xử đặc biệt mà từ thành lập từ thành lập GATT 1947 cho phép nước phát triển áp dụng hỗ trợ Chính Phủ với phát triển kinh tế Biện pháp quy định Điều 18, theo nước thành viên giai đoạn đầu trình phát triển kinh tế phép tiến hành hạn chế nhập cần thiết phục vụ cho phát triển kinh tế với số điều kiện định Sau vào năm 60 kỉ XX với thay đổi kinh tế trị giới, xuất phát từ chênh lệch trình độ phát triển so với nước phát triển, số nước phát triển đấu tranh đòi hưởng nhiều ưu đãi thương mại quốc tế đề xuất biện pháp đặc biệt theo nước phát triển phải dành cho nước phát triển ưu đãi thương mại có lợi so với ưu đãi dành cho nước thứ ba khác Dựa đề xuất mà chế độ ưu đãi phổ cập (GSP) chấp nhận đưa vào áp dụng GATT 1947 từ năm 1971 Vì áp dụng lĩnh vực thuế quan cịn gọi với tên chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập GSP thực chất việc nước phát triển đơn phương tự nguyện dành cho sản phẩm nước phát triển hưởng thuế suất nhập thấp so với sản phẩm loại nước phát triển khác Điều đồng nghĩa với việc nước phát triển không yêu cầu nước phát triển đưa cam kết thương mại sở "có có lại" mà đơn phương cắt giảm hủy bỏ hàng rào thuế quan Bằng cách thúc đẩy xuất từ nước phát triển sang nước phát triển giúp tăng nguồn thu thúc đẩy nghiệp cơng nghiệp hóa đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế nước phát triển Hiện nay, có 17 chế độ ưu đãi khác hoạt động 42 nước phát triển, bao gồm 28 nước thành viên EU • Ngo EU, cịn có cac nước : Hoa Kỳ, (đã gia hạn chế độ GSP từ tháng 10/2011 đến 31/7/2013, Nhật, Ôx-Trây-Lia, Niu - Di - Lân, Thuỵ Sĩ,, Liên minh thuế quan Nga-Kazactan-Belarut, quốc gia trung lập (CIS), Ca - Na - Đa, Na Uy, Ôx-Trây-Lia, Newzealand, Thổ Nhị Kỳ áp dụng GSP Các nước áp dụng GSP cho Việt Nam bao gồm: Liên minh Châu Âu (Bắt đầu từ ngày 1/1/2014 EU áp dụng chế độ GSP Việt Nam Theo Việt Nam hưởng chế độ GSP tất mặt hàng.), Nhật bản, Canađa, Thụy sĩ, Liên minh thuế quan Nga, Kazactan-Belarut với mức thuế 75% thuế MFN Ngoài ra, Úc New (hai nước không đề cập đến chế độ GSP Newzealand dành ưu đãi cho nước chậm phát triển (LDC) phát triển (LLDC) Việt Nam hưởng ưu đãi theo nhóm nước LCD Úc dành ưu đãi cho nước chậm phát triển nước phát triển với mức thuế ký hiệu DC DCS Việt Nam thuộc nhóm nước hưởng mức thuế DCS Trong hiệp hội Mậu dịch tự Chấu Âu (EFTA gồm Thuỵ Sĩ, Na Uy, Iceland Liechxtentin) Thuỵ Sỹ dành cho Việt Nam GSP So sánh với chế độ ưu đãi đặc biệt nêu có điểm giống mức thuế hàng nhập từ số nước định thấp mức thuế nhập tính vào sản phẩm nước thành viên khác Tuy nhiên điểm khác biệt hai chế độ chỗ GSP không sử dụng với nước có quan hệ đặc biệt mặt trị lịch sử mà áp dụng chung cho tất nước phát triển Chính mà gọi chế độ phổ cập Hơn nữa, nước hưởng ưu đãi thuế quan phổ cập nước phát triển ưu đãi mang tính chiều nước phát triển dành cho nước phát triển Trong chế độ độ ưu đãi đặc biệt mang tính song phương vào nước hưởng ưu đãi nước thuộc chế độ phát triển hay phát triển Khi WTO đời bên cạnh GSP, đối xử đặc biệt khác biệt (S&D) dành cho nước phát triển cụ thể hóa hiệp định WTO Cách đối xử đặc biệt khác biệt bao gồm: hưởng số ưu đãi, miễn trừ thực nghĩa vụ thời gian định trợ giúp mặt kỹ thuật Các ngoại lệ khác Bên cạnh ngoại lệ nêu GATT 1994 quy định số trường hợp không phép số trường hợp không áp dụng nguyên tắc đối xử tối huệ quốc mà không cần phải xin phép thơng qua thủ tục đặc biệt nào, biện pháp cần thiết để bảo vệ đạo đức, trật tự công cộng, bảo vệ sinh mạng sống người, bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên, ( điều 20) biện pháp để bảo vệ an ninh quốc gia (điều 21), Ngoài trường hợp nước thành viên công nhận miễn trừ nghĩa vụ cách tạm thời theo thủ tục định GATT lúc khơng phải thực nghĩa vụ đối xử tối huệ quốc (Điều 25) Hãy nêu phân tích đặc điểm hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế trước hết hợp đồng, mang đầy đủ chất đặc trưng tất loại hợp đồng nói chung Ngồi ra, hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế hợp đồng kí kết bên có trụ sở thương mại quốc gia khác nhau, tức có yếu tố nước ngồi tham gia, có điểm khác biệt định so với hợp đồng mua bán hàng hóa thơng thường (trong nước) Xuất phát từ đặc trưng hợp đồng mua bán hàng hóa thông thường, với tham gia yếu tố nước ngồi hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế có đặc điểm sau: Chủ thể hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế Về phương diện pháp lí, điều ước quốc tế, tập quán quốc tế, kể đạo luật mẫu điều chỉnh hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế bàn đến vấn đề chủ thể hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế Điều lí giải thẩm quyền kí kết hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế pháp luật quốc gia áp dụng bên kí kết quy định Từ đó, dẫn đến hệ pháp luật quốc gia khác có quy định không giống thẩm quyền kí kết hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế Chủ thể hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế bên, người bán người mua, có trụ sở thương mại đặt nước khác Đối tượng hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế Hàng hóa đối tượng hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế phải thỏa mãn quy định quy chế hàng hóa phép mua bán, trao đổi theo pháp luật nước bên mua bên bán Pháp luật quốc gia khác có quy định khơng giống hàng hóa phép trao đổi mua bán, từ dẫn đến việc có hàng hóa theo quy định nước phép trao đổi mua bán theo quy định pháp luật nước khác lại cấm trao đổi mua bán Như hàng hóa pháp luật quốc gia bên kí kết hợp đồng quy định phép trao đổi mua bán trở thành đối tượng hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế Về đồng tiền tốn: Tiền tệ dùng để tốn thường nội tệ ngoại tệ bên Ví dụ: hợp đồng giao kết người bán Việt Nam người mua Hà Lan, hai bên thoả thuận sử dụng đồng euro làm đồng tiền toán Lúc này, đồng euro ngoại tệ phía người bán Việt Nam lại nội tệ người mua Hà Lan Tuy nhiên, có trường hợp đồng tiền toán nội tệ hai bên, trường hợp doanh nghiệp thuộc nước cộng đồng châu Âu sử dụng đồng euro làm đồng tiền chung Về ngôn ngữ hợp đồng: Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế thường ký kết tiếng nước ngồi, phần lớn ký tiếng Anh Điều đòi hỏi bên phải giỏi ngoại ngữ 10 Về quan giải tranh chấp: tranh chấp phát sinh từ việc giao kết thực hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế tồ án trọng tài nước Và lần nữa, vấn đề ngoại ngữ lại đặt muốn chủ động tranh tụng tịa án trọng tài nước ngồi Luật điều chỉnh hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế Về luật điều chỉnh hợp đồng (luật áp dụng cho hợp đồng): luật áp dụng cho hợp đồng mua bán hàng hố quốc tế mang tính chất đa dạng phức tạp Điều có nghĩa hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế phải chịu điều chỉnh khơng phải luật pháp nước mà luật nước (luật nước người bán, luật nước người mua luật nước thứ ba nào), chí phải chịu điều chỉnh điều ước quốc tế, tập quán thương mại quốc tế án lệ (tiền lệ pháp) để điều chỉnh hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế Hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế, dù giao kết hoàn chỉnh, chi tiết đến đâu, thân khơng thể dự kiến, chứa đựng tất vấn đề, tình phát sinh thực tế Do đó, cần phải bổ sung cho hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế sở pháp lý cụ thể cách lựa chọn luật áp dụng cho hợp đồng Vì hợp đồng mua bán có tính chất quốc tế nên luật điều chỉnh hợp đồng luật người người bán, có luật nước người mua Nếu luật áp dụng luật nước người mua luật luật nước người bán Người bán phải có hiểu biết nó, người bán phải hiểu rõ luật có bảo vệ quyền lợi cho người bán hay không Và ngược lại, người mua Như vậy, không người bán người mua cần có hiểu biết để lựa chọn, để tuân thủ luật áp dụng mà quan giải tranh chấp (tòa án trọng tài) phải nghiên cứu vấn đề luật áp dụng cho hợp đồng làm tốt chức năng, nhiệm vụ Theo nguyên tắc chung tư pháp quốc tế, mua bán hàng hóa quốc tế, bên có quyền tự thoả thuận chọn nguồn luật áp dụng cho quan hệ hợp đồng Nguồn luật luật quốc gia, điều ước quốc tế thương mại tập quán thương mại 11 quốc tế chí án lệ (tiền lệ xét xử) Tuy nhiên, điều quan trọng nên chọn nguồn luật nào, làm để chọn nguồn luật thích hợp để bảo vệ quyền lợi Hình thức hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế Xuất phát từ nguyên tắc tự ý chí, bên tham gia giao kết hợp đồng có quyền tự lựa chọn hình thức thể ý chí thích hợp Điều có nghĩa nguyên tắc, ý chí khơng thiết phải bày tỏ hình thức định, biểu lộ lời nói, văn bản, hành vi, cử cụ thể chí im lặng Tuy nhiên, để thiết lập an tồn pháp lí quan hệ hợp đồng để bảo toàn chứng bảo vệ trật tự pháp luật, lợi ích xã hội, có trường hợp hợp đồng giao kết phải tuân theo hình thức pháp luật quy định, không bên tham gia giao kết phải gánh chịu hậu bất lợi Hình thức hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế quy định khác pháp luật quốc gia pháp luật quốc tế Có pháp luật số nước yêu cầu bắt buộc hình thức hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế phải lập thành văn bản, pháp luật số nước khác lại khơng có yêu cầu hình thức hợp đồng Mặt khác, khái niệm “văn bản” quốc gia có quan niệm rộng hẹp khác dạng vật chất định chứa đựng thông tin coi văn Trong văn pháp lí quốc tế, quy định điều kiện hình thức hợp đồng Theo quy định Cơng ước Viên 1980 hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế thể hình thức coi hợp pháp Điều 11 Công ước quy định: hợp đồng mua bán khơng cần phải kí kết xác lập văn hay phải tuân thủ yêu cầu khác hình thức hợp đồng Hợp đồng chứng minh cách, kể lời khai nhân chứng Vấn đề quy định tương tự Bộ nguyên tắc UNIDROIT 2004 hợp đồng thương mại quốc tế Theo quy định điều 1.2 Bộ ngun tắc thì: khơng 12 chi tiết Bộ nguyên tắc yêu cầu hợp đồng phải kí kết văn phải chứng minh có thỏa thuận văn Sự tồn hợp đồng chứng minh hình thức kể nhân chứng Tuy nhiên để giảm bớt “tùy nghi” điều 11 Công ước Viên 1980 có tính đến quy định pháp luật quốc gia số nước thành viên yêu cầu hình thức hợp đồng phải văn bản, điều 12 Công ước quy định: nước thành viên cơng ước có pháp luật quốc gia u cầu hợp đồng phải có hình thức văn tuyên bố bảo lưu vấn đề lúc Và điều 96 Công ước quy định luật quốc gia thành viên quy định hợp đồng phải kí kết hình thức văn có giá trị quy định phải tôn trọng, kể trường hợp cần bên có trụ sở thương mại quốc gia có luật quy định hợp đồng phải thể hình thức văn Như vậy, văn pháp lí quốc tế quy định pháp luật số quốc gia khơng u cầu hình thức hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế phải lập thành văn bản, nhiên, xuất phát từ tham gia yếu tố nước hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, từ quy định khác hệ thống pháp luật quốc gia, từ bất đồng ngôn ngữ bên tham gia kí kết hợp đồng hàng loạt vấn đề khác, tốt hết bên tham gia kí kết hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế nên thiết lập văn hình thức khác có giá trị pháp lí tương đương, bên tránh tối đa hậu pháp lí bất lợi, rủi ro tranh chấp khơng đáng có thiệt hại xảy Trình bày điều kiện áp dụng thuế chống bán phá giá theo quy định tổ chức thương mại giới (WTO) Thuế chống bán phá giá khoản thuế bổ sung bên cạnh thuế nhập thơng thường, quan có thẩm quyền nước nhập ban hành, đánh vào sản phẩm nước bị bán phá giá vào nước nhập Đây loại thuế nhằm chống lại việc bán phá giá loại bỏ thiệt hại việc hàng nhập bán phá giá gây 13 Theo quy định Hiệp định chống bán phá giá- GATT 1994 WTO việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá thực quan có thẩm quyền nước nhập khẩu, sau tiến hành điều tra chống bán phá giá , kết luận khẳng định tồn đồng thời 03 điều kiện sau: Hàng hoá nhập bị bán phá giá(với biên độ phá giá không thấp 2%) Biên độ phá giá tính tốn theo cơng thức: Biên độ phá giá = (Giá Thông thường – Giá Xuất khẩu)/Giá Xuất Trong đó: Giá Thơng thường giá bán sản phẩm tương tự thị trường nước xuất (hoặc giá bán sản phẩm tương tự từ nước xuất sang nước thứ ba; giá xây dựng từ tổng chi phí sản xuất sản phẩm, chi phí quản lý, bán hàng khoản lợi nhuận hợp lý – WTO có quy định cụ thể điều kiện để áp dụng phương pháp này); Giá Xuất giá hợp đồng nhà xuất nước với nhà nhập (hoặc giá bán cho người mua độc lập đầu tiên) Ngành sản xuất sản phẩm tương tự nước nhập bị thiệt hại đáng kể bị đe doạ thiệt hại đáng kể ngăn cản đáng kể hình thành ngành sản xuất nước (gọi chung yếu tố “thiệt hại”) Việc xác định “thiệt hại” bước thiếu vụ điều tra chống bán phá giá kết luận điều tra khẳng định có thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất nội địa nước nhập nước nhập xem xét việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá -Về hình thức, thiệt hại tồn 02 dạng: thiệt hại thực tế, nguy thiệt hại(nguy gần); -Về mức độ, thiệt hại phải mức đáng kể; -Về phương pháp, thiệt hại thực tế xem xét sở phân tích tất yếu tố có liên quan đến thực trạng ngành sản xuất nội địa (ví dụ tỷ lệ mức tăng lượng 14 nhập khẩu, thị phần sản phẩm nhập khẩu, thay đổi doanh số, sản lượng, suất, nhân cơng…) Có mối quan hệ nhân việc hàng nhập bán phá giá thiệt hại nói Tùy thc vào việc quốc gia sử dụng phương pháp khác đẻ xác định mối quan hệ Ví dụ: trùng hợp thời gian việc bán giá thiệt hại xảy ra, phân tích kinh tế để xác định mức tăng trưởng ngành sản xuất nội địa khơng có việc bán phá giá hàng nhập khẩu… 15 ... bán hàng hóa quốc tế, bên có quyền tự thoả thuận chọn nguồn luật áp dụng cho quan hệ hợp đồng Nguồn luật luật quốc gia, điều ước quốc tế thương mại tập quán thương mại 11 quốc tế chí án lệ (tiền... bán hàng hóa quốc tế Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế có đặc điểm sau: Chủ thể hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế Về phương diện pháp lí, điều ước quốc tế, tập quán quốc tế, kể đạo luật mẫu điều... bán hàng hóa quốc tế quy định khác pháp luật quốc gia pháp luật quốc tế Có pháp luật số nước yêu cầu bắt buộc hình thức hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế phải lập thành văn bản, pháp luật số nước
- Xem thêm -

Xem thêm: TỰ LUẬN MÔN LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ (CÓ ĐÁP ÁN),