0

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn sử dụng dịch vụ ngân hàng TPBank của giới trẻ

37 2 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2023, 18:12

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI KHOA MARKETING  BÀI THẢO LUẬN HỌC PHẦN NGHIÊN CỨU MARKETING Đề tài “Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn sử dụng dịch vụ ngân hàng TPBank của giới trẻ” Giáo. lOMoARcPSD|18351890 TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI KHOA MARKETING - - BÀI THẢO LUẬN HỌC PHẦN: NGHIÊN CỨU MARKETING Đề tài: “Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn sử dụng dịch vụ ngân hàng TPBank giới trẻ” Giáo viên giảng dạy : Cô Ngạc Thị Phương Mai Nhóm : 01 Mã lớp học phần : 2151BMKT3911 Hà Nội, ngày tháng 11 năm 2021 Downloaded by MAI ??I CÁT (maingoc0911.minhhungland@gmail.com) lOMoARcPSD|18351890 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I NHIỆM VỤ CHUNG 11 Vấn đề, mục tiêu nghiên cứu 11 1.1 Vấn đề nghiên cứu 11 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 11 Thiết kế thu thập thông tin 12 2.1 Xác định thông tin thứ cấp sơ cấp 12 2.2 Phương pháp thu thập thông tin 12 2.3 Xác định phương pháp chọn mẫu nghiên cứu 13 2.4 Xác định phương pháp giao tiếp 13 2.5 Xây dựng mơ hình giả thuyết nghiên cứu 14 2.6 Xây dựng bảng câu hỏi .14 Lợi ích (giá trị) phí tổn (chi phí) nghiên cứu .17 3.1 Lợi ích (Giá trị) 17 3.2 Phí tổn (chi phí) 17 Thời gian biểu tiến hành nghiên cứu 17 Soạn thảo Bản kế hoạch nghiên cứu phê chuẩn kế hoạch nghiên cứu 19 CHƯƠNG II NHIỆM VỤ RIÊNG 20 I ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÁC NGUỒN DỮ LIỆU THỨ CẤP BÊN NGOÀI LIÊN QUAN TỚI LĨNH VỰC DIGITAL MARKETING TẠI VIỆT NAM 20 Giới thiệu chung hoạt động Digital Marketing 20 Giới thiệu nguồn liệu thứ cấp bên .20 Vai trị phân tích liệu thứ cấp bên hoạt động Digital Marketing Việt Nam .22 Đánh giá thực trạng nguồn liệu thứ cấp bên liên quan tới lĩnh vực Digital marketing Việt Nam 23 II THU THẬP VÀ TỔNG HỢP CÁC DỮ LIỆU THỨ CẤP CHO ĐỀ TÀI 24 Tổng quan doanh nghiệp 24 1.1 Thông tin Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong 24 1.2 Sản phẩm dịch vụ ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong 25 Downloaded by MAI ??I CÁT (maingoc0911.minhhungland@gmail.com) lOMoARcPSD|18351890 Quy trình thu thập liệu thứ cấp cho vấn đề nghiên cứu (liên quan đến digital) 31 2.1 Xác định thông tin cần thiết cho nghiên cứu .31 2.2 Tìm kiếm nguồn liệu .31 2.3 Tiến hành thu thập liệu 31 2.4 Định hình đánh giá liệu thu thập 35 KẾT LUẬN 37 Downloaded by MAI ??I CÁT (maingoc0911.minhhungland@gmail.com) lOMoARcPSD|18351890 LỜI MỞ ĐẦU Ngày nay, kinh tế ngày phát triển với xu hội nhập kinh tế toàn cầu tạo hội phát triển vô lớn, nhiên đặt nhiều thách thức cho doanh nghiệp nước Ngành ngân hàng không nằm ngoại lệ Sự xuất đồng thời ngân hàng nhà nước, ngân hàng thương mại ngân hàng quốc tế làm hoạt động kinh doanh tiền tệ - ngân hàng Việt Nam phát triển vô mạnh mẽ, song song khiến áp lực cạnh tranh ngày lớn Đến với “điểm sáng” ngành ngân hàng - TPBank (Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong) ngân hàng phục hồi thành công sau công tái cấu, thức vươn lên phát triển với định hướng ngân hàng số, định vị ngân hàng giới trẻ Trong thị trường cạnh tranh khốc liệt, để tạo dấu ấn với khách hàng, TPBank phải nỗ lực việc cải thiện nâng cao lực thân để đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng Bởi lẽ, họ yếu tố sống cịn, có tác động lớn lên sách cơng ty Doanh nghiệp có khả chiếm lĩnh thị trường hay không, phần lớn phụ thuộc vào việc hiểu, đáp ứng tâm lý, nhu cầu người tiêu dùng có tốt hay khơng Do đó, cơng việc TPBank nắm bắt hành vi người tiêu dùng (đặc biệt giới trẻ tập khách hàng mục tiêu TPBank), trước tiên nhân tố ảnh hưởng đến định lựa chọn sản phẩm dịch vụ ngân hàng giới trẻ để vạch định hướng cụ thể hoạt động sản xuất, kinh doanh Chỉ nắm bắt mong muốn khách hàng, TPBank đưa chiến lược kinh doanh, marketing phù hợp, từ giữ vững thị phần, hoàn thành mục tiêu cuối Vì vậy, với nhiệm vụ chung, nhóm thiết kế nội dung cho dự án “Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn sử dụng dịch vụ ngân hàng TPBank giới trẻ” Cùng với xu hướng hội nhập kinh tế toàn cầu cách mạng khoa học công nghệ diễn mạnh mẽ toàn giới Một thập niên với bùng nổ, thay đổi chóng mặt cơng nghệ thiết bị điện tử tác động đến hành vi, suy nghĩ, thói quen người trẻ tồn cầu, có Việt Nam Do đó, nghiên cứu marketing, doanh nghiệp nên nghiên cứu tảng số Vì vậy, với nhiệm vụ riêng, nhóm tiến hành “Đánh giá thực trạng nguồn liệu thứ cấp bên Downloaded by MAI ??I CÁT (maingoc0911.minhhungland@gmail.com) lOMoARcPSD|18351890 liên quan tới lĩnh vực Marketing số (Digital marketing) Việt Nam” áp dụng vào ngân hàng TMCP TPBank, đồng thời trình bày rõ quy trình thu thập liệu cho dự án “nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn sử dụng ngân hàng TPBank giới trẻ” Tuy nhiên, hạn chế với mặt thời gian nên thảo luận nhóm cịn có thiếu sót, mong nhận góp ý để đề tài hoàn thiện mang lại hiệu cao Nhân nhóm chúng em xin chân thành cảm ơn Ngạc Thị Phương Mai truyền đạt cho chúng em kiến thức vô quý giá, giúp chúng em khơng thực đề tài mà cịn áp dụng vào công việc thực tế sau Xin trân trọng cảm ơn cô! Downloaded by MAI ??I CÁT (maingoc0911.minhhungland@gmail.com) lOMoARcPSD|18351890 BẢNG ĐÁNH GIÁ THÀNH VIÊN NHÓM TT Họ tên Chức Công việc giao vụ Hồng Việt An Thời gian Đánh giá hồn thành Nhóm Xác định thời gian trưởng biểu; Soạn thảo BKH 18/10 A 8/10 B 18/10 A 8/10 A 8/10 B+ 8/10 C+ 8/10 A 5/11 B+ 8/10 B+ Nghiên cứu Lê Văn An Thành Quy trình thu thập viên DLTC, Phương pháp chọn mẫu nghiên cứu Đặng Châu Anh Thư ký Hồn thiện Word, Giới thiệu Digital, Vai trị, Đánh giá thực trạng nguồn DLTC Đức Thị Lan Thành Quy trình thu thập Anh viên DLTC, Mơ hình giả thuyết nghiên cứu Nguyễn Ngọc Thành Đánh giá thực trạng Anh viên nguồn DLTC, Xây dựng bảng câu hỏi Nguyễn Thị Hà Thành Xây dựng phần nhiệm Anh viên vụ chung Nguyễn Thị Thành Xây dựng phần nhiệm Ngọc Anh viên vụ chung, Xây dựng bảng câu hỏi Phạm Quỳnh Thành Powerpoint, Thuyết Anh viên trình Trần Thị Huyền Thành Quy trình thu thập Anh viên liệu thứ cấp Downloaded by MAI ??I CÁT (maingoc0911.minhhungland@gmail.com) lOMoARcPSD|18351890 10 Nguyễn Đình Thành Tổng quan doanh Bắc viên nghiệp, Phương pháp 9/10 B+ 5/11 B+ giao tiếp BS Phạm Thị Thu Thành Kết luận, Thuyết trình viên Thư ký Đặng Châu Anh Nhóm trưởng Hồng Việt An Downloaded by MAI ??I CÁT (maingoc0911.minhhungland@gmail.com) lOMoARcPSD|18351890 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2021 BIÊN BẢN CUỘC HỌP LẦN Tên học phần: Nghiên cứu Marketing Mã lớp học phần: 2151BMKT3911 Giảng viên hướng dẫn: Ngạc Thị Phương Mai Nhóm: 01 Thời gian, địa điểm họp - Thời gian: 21h, ngày 09 tháng 07 năm 2021 - Địa điểm: Google Meeting Thành phần tham dự - Thành viên Nhóm 1: 11/11 Nội dung Đề tài Tìm hiểu đánh giá thực trạng nguồn liệu thứ cấp bên liên quan tới lĩnh vực Marketing số (Digital marketing) Việt Nam Hãy tiến hành thu thập tổng hợp DLTC theo bước quy trình thu thập DLTC Vấn đề NCM mà nhóm chọn - Nội dung họp: Bầu thư ký Mỗi thành viên đưa ý tưởng cho đề tài thảo luận nhóm chốt sản phẩm cuối Tổng kết - Số thành viên có mặt: 11/11 - Các thành viên có mặt tích cực thảo luận nêu ý kiến: Hoàng Việt An, Đức Thị Lan Anh, Nguyễn Ngọc Anh; đóng góp ít: Đặng Châu Anh, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Nguyễn Đình Bắc, Trần Thị Huyền Anh, Phạm Quỳnh Anh; cịn lại khơng có đóng góp - Chốt sản phẩm: Ngân hàng TPBank - Cuộc họp kết thúc vào 22h05 ngày Thư ký Đặng Châu Anh Nhóm trưởng Hồng Việt An Downloaded by MAI ??I CÁT (maingoc0911.minhhungland@gmail.com) lOMoARcPSD|18351890 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2021 BIÊN BẢN CUỘC HỌP LẦN Tên học phần: Nghiên cứu Marketing Mã lớp học phần: 2151BMKT3911 Giảng viên hướng dẫn: Ngạc Thị Phương Mai Nhóm: 01 Thời gian, địa điểm họp - Thời gian: 21h, ngày 08 tháng 10 năm 2021 - Địa điểm: Group Facebook Thành phần tham dự - Thành viên Nhóm 1: 11/11 Nội dung - Đề xuất, góp ý tên đề tài - Xây dựng chỉnh sửa nội dung đề cương Tổng kết - Các thành viên có mặt tích cực đóng góp: Hồng Việt An, Đức Thị Lan Anh, Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Đặng Châu Anh, Phạm Thu; lại có đóng góp khơng nhiều - Chốt đề cương đề tài: “Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn sử dụng dịch vụ ngân hàng TPBank giới trẻ” - Cuộc họp kết thúc vào 22h05 ngày Thư ký Đặng Châu Anh Nhóm trưởng Hoàng Việt An Downloaded by MAI ??I CÁT (maingoc0911.minhhungland@gmail.com) lOMoARcPSD|18351890 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2021 BIÊN BẢN CUỘC HỌP LẦN Tên học phần: Nghiên cứu Marketing Mã lớp học phần: 2151BMKT3911 Giảng viên hướng dẫn: Ngạc Thị Phương Mai Nhóm: 01 Thời gian, địa điểm họp - Thời gian: 21h, ngày 05 tháng 11 năm 2021 - Địa điểm: Google Meeting Thành phần tham dự - Thành viên Nhóm 1: 7/11 - Vắng: Lê Văn An, Nguyễn Thị Hà Anh, Trần Thị Huyền Anh, Đức Thị Lan Anh Nội dung - Duyệt thuyết trình - Chỉnh sửa nội dung để hoàn thiện thảo luận Tổng kết - Các thành viên có mặt tích cực đóng góp: Phạm Thị Thu, Phạm Quỳnh Anh, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Đặng Châu Anh, Hồng Việt An, Nguyễn Đình Bắc - Duyệt thành cơng phần thuyết trình - Cuộc họp kết thúc vào 22h05 ngày Thư ký Đặng Châu Anh Nhóm trưởng Hồng Việt An Downloaded by MAI ??I CÁT (maingoc0911.minhhungland@gmail.com) ... nghiên cứu đối tượng ? ?các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn sử dụng dịch vụ ngân hàng TPBank giới trẻ? ?? Như vậy, vấn đề nghiên cứu mà nhóm thực là: ? ?Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn. .. chọn sử dụng dịch vụ ngân hàng TPBank giới trẻ? ?? 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Nghiên cứu yếu tố tác động đến định lựa chọn sử dụng dịch vụ ngân hàng TPBank giới trẻ mức độ ảnh hưởng. .. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC LỰA CHỌN NGÂN HÀNG TPBANK CỦA GIỚI TRẺ Xin chào, sinh viên đến từ khoa Marketing trường Đại học Thương mại thực nghiên cứu ? ?Các nhân tố ảnh hưởng đến định lựa chọn
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn sử dụng dịch vụ ngân hàng TPBank của giới trẻ,