0

cong_nghe_che_tao_may_3432.pdf

67 0 0
  • cong_nghe_che_tao_may_3432.pdf

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/08/2022, 11:03

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐỒNG THÁP KHOA CƠ KHÍ – XÂY DỰNG GIÁO TRÌNH MƠN HỌC: CƠNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY NGHỀ: CẮT GỌT KIM LOẠI TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG (Ban hành kèm theo Quyết định số:……, ngày……, tháng……, năm 2017 Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Đồng Tháp) Đồng Tháp năm 2017 TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN Tài liệu thuộc loại sách giáo trình nên nguồn thơng tin phép dùng ngun trích dùng cho mục đích đào tạo tham khảo Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu lành mạnh bị nghiêm cấm LỜI GIỚI THIỆU Chúng biên soạn tài liệu giảng dạy nhằm trang bị cho sinh viên nghề Cắt gọt kim loại kiến thức, khái niệm từ ngữ tiếng Anh lên quan đến nội dung sinh viên học phần kiến thức chuyên môn nghề xe máy tiện, máy phay hàn Cùng với nội dung kiến thức, khái niệm từ ngữ tiếng Anh chuyên ngành , sinh viên rèn luyện kỹ đọc hiểu Vì tài liệu tiếng Anh chuyên ngành Cắt gọt kim loại trang bị kiến thức kỹ giúp cho người học đọc hiểu tham khảo dễ dàng tài liệu tiếng Anh chuyên ngành nói cấu tạo sử dụng máy tiện, máy phay, thiết bị hàn cấp độ Đồng thời kiến thức tiếng Anh mà sinh viên có từ tài liệu h trợ cho em trình học mơn học chun ngành khác Tài liệu gồm M i gồm phần bản: khóa, dạng tập đọc hiểu sử dụng từ ngữ, phần giải thích từ ngữ Chúng chân thành cám ơn tất thầy cô Khoa Cơ khí-Xây dựng, Tổ Bộ Mơn Ngoại Ngữ Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp giúp hồn thành giáo trình Đây lần biên soạn giảng nên không tránh khỏi sai sót Trong q trình dạy học, mong bạn đồng nghiệp đóng góp thêm để chúng tơi hồn thiện CHÂN THÀNH CẢM ƠN! Đồng tháp, ngày …tháng ….năm 2017 Biên soạn Huỳnh Tấn Hiếu MỤC LỤC  TRANG Lời giới thiệu 01 Unit Lathe Machine – Basic Parts 05 Unit Lathe Machine – Chucks 10 Unit Lathe Machine - Tool post & Carriage 15 Unit Lathe Machine - Cutting Tools 20 Unit Unit Lathe Machine - Workholding Devices 26 Unit Lathe Machine - Maintenance and Safety Rules 33 Unit Milling Machine - Basic Parts 39 Unit Milling Operations 44 10 Unit Welding equippment 51 11 Tài liệu tham khảo 63 GIÁO TRÌNH MƠN HỌC Tên mơn học: ANH VĂN CHUN NGÀNH (ENGLISH FOR METAL CUTTING) Mã mơn học: MH09 Vị trí, tính chất, ý nghĩa vai trị mơn học: - Vị trí: Mơn học bố trí sau học xong môn học chung, sau sinh viên học xong môn tiếng Anh bản, sau số mơn học/ mơ-đun đào tạo chun mơn nghề - Tính chất: Là môn học kỹ thuật sở, trang bị cho sinh viên kĩ đọc hiểu tiếng Anh ngữ cảnh chuyên ngành mức độ sở, củng cố cung cấp cho sinh viên kiến thức chuyên ngành Cắt gọt kim loại - Ý nghĩa vai trị mơn học: Mơn học trang bị cho sinh viên nghề Cắt gọt kim loại kiến thức, khái niệm từ ngữ tiếng Anh lên quan đến nội dung sinh viên nghề Cắt gọt kim loại học phần kiến thức chun mơn nghề ví dụ cấu tạo sử dụng máy tiện, máy phay thiết bị nghề hàn giúp cho người học đọc hiểu dễ dàng kiến thức tiếng Anh chuyên ngành cấp độ tham khảo tài liệu chuyên ngành máy tiện, máy phay hàn tiếng Anh Mục tiêu môn học: - Về kiến thức: Nhận biết thuật ngữ giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành Cắt gọt kim loại (CGKL) liên quan đến liên quan đến chủ điểm máy tiện, máy phay hàn Đối với máy tiện học viên nắm thuật ngữ tiếng Anh nói phận máy ụ động, ụ dao, trục máy, mâm cặp, xe dao, dụng cụ giữ phôi, loại dao, qui tắt an tồn sử dụng máy tiện, số cơng việc bảo trì máy Đối với máy phay, học viên nắm thuật ngữ liên quan đến cấu tạo máy phay thân máy, đế máy, trục máy, gối máy, đầu máy, dụng cụ giữ phôi ê tô, đỡ góc số nội dung vận hành máy phay Đối với nội dung hàn, học viên nắm thuật ngữ liên quan đến thiết bị dụng cụ sử dụng hàn gió đá hàn điện Nắm nội dung đọc hiểu giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành Cắt gọt kim loại liên quan đến chủ đề - Về kỹ năng: Tiếng Anh chuyên ngành Cắt gọt kim loại tập trung chủ yếu phát triển kỹ đọc hiểu số chủ điểm liên quan đến máy tiện máy phay hàn Sau hồn tất mơn học, người học đọc hiểu tài liệu máy tiện, máy phay hàn mức độ nói phận máy phay, máy tiện, thiết bị dùng việc hàn gió đá, hàn điện nêu - Về lực tự chủ trách nhiệm: Rèn luyện tính khoa học khả làm việc độc lập, nhóm, cặp Tự đánh giá kết thân thành viên cặp/nhóm sau hồn thành tập Nội dung môn học/mô đun: Nội dung tổng quát phân bố thời gian: Thời gian Số TT Tên môn học Tổng số Lý Thực thuyết hành/ tập Kiểm tra Unit Lathe Machine - Basic Parts 2 3 3 Unit Lathe Machine - Chucks Unit Lathe Machine - Tool post & Carriage Unit Lathe Machine - Cutting Tools Unit Lathe Machine - Workholding devices Unit Lathe Machine - Maintenance and Safety Rules Unit Milling Machine - Basic Parts 1 Unit Milling Operations Unit Welding equippment 1 Revision & test 1 Tổng cộng 30 10 17 10 UNIT LATHE MACHINE – BASIC PARTS Mã bài: MH09-01 Giới thiệu: Trong sinh viên cung cấp số thuật ngữ liên quan đến chi tiết cấu tạo máy tiện Sinh viên đọc hiểu khóa mơ tả chi tiết cấu tạo máy tiện vận hành chúng, thực hành tập để rèn luyện kỹ đọc hiểu sử dụng từ ngữ Mục tiêu: - Kiến thức: + Nhận biết thuật ngữ liên quan đến các chi tiết cấu tạo máy tiện ụ trước, ụ sau, mâm cặp, xe dao, bàn trượt ngang, ụ dao, bàn trượt phụ, vít me… + Hiểu nội dung khóa tiếng Anh mơ tả chi tiết cấu tạo máy tiện ụ trước, ụ sau, mâm cặp, xe dao, bàn trượt ngang, ụ dao, bàn trượt phụ, vít me… - Kỹ năng: + Đọc hiểu nội dung khóa tiếng Anh liên quan chi tiết cấu tạo máy tiện nêu - Năng lực tự chủ trách nhiệm: + Phát triển khả làm việc độc lập làm việc theo cặp/nhóm + Tự đánh giá kết thân thành viên cặp/nhóm sau hồn thành tập LATHE MACHINE – BASIC PARTS A lathe is a tool that rotates the work piece around an axis of rotation to perform various operations such as cutting, sanding, drilling, and turning with tools that are applied to the work piece to create an object with symmetry around that axis A lathe may or may not have legs, which sit on the floor and elevate the lathe bed to a working height A lathe may be small and sit on a workbench or table, not requiring a stand Almost all lathes have a bed, which is a horizontal beam At one end of the bed, almost always the left, is a headstock The headstock contains high-precision spinning bearings Rotating within the bearings is a horizontal axle, with an axis parallel to the bed, called the spindle Spindles are often hollow and have exterior threads by which work-holding accessories may be mounted to the spindle Spindles are powered and impart motion to the work piece In addition to the spindle and its bearings, the headstock often contains parts to convert the motor speed into various spindle speeds The counterpoint to the headstock is the tailstock, sometimes referred to as the loose head, as it can be placed at any convenient point on the bed by sliding it to the required area The tail-stock contains a barrel, which does not rotate, but can slide in and out parallel to the axis of the bed and directly in line with the headstock spindle The barrel is hollow and usually contains a taper to facilitate the gripping of various types of tools Its most common uses are to hold a hardened steel center, which is used to support long thin shafts while turning, or to hold drill bits for drilling axial holes in the work piece Many other uses are possible Metalworking lathes have a carriage comprising a saddle and apron The carriage is topped with a cross-slide, which is a flat piece that sits crosswise on the bed and can be cranked at right angles to the bed Sitting atop the cross slide is usually another slide called a compound rest, which provides additional axes of motion, rotary and linear Atop that sits a tool post, which holds a cutting tool The cutting tool removes material from the work piece 6 milling cutters grouped together for the milling of a complex surface in one pass an object like a cylinder in shape, especially one used as a container a complete circular movement around a point the force the milling of a flat surface with the axis of the cutter perpendicular to the machining surface a tool with two metal blocks that can be moved together by turning a screw The vice is used to hold an object in place while work is done on it a tool used for removing metal in a milling or lathe machine hold somebody/something in position; to prevent somebody/something from falling the general position a person or thing moves or points towards ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… Task Read the text and decide if these statements are TRUE (T) or FALSE (F) In milling, the rotating work-piece is fed agianst the milling cutters The main parameters in milling process include the spindle speed, the table feed, the depth of cut and the roating direction of the cutter Feed rate means the rate of travel of the work-piece measured in mm/min In up cut milling, the cutter spins in a direction parallel to the table feed Two surfaces parallel to each other at a given distance are milled at the same time in straddle milling A swivel base can be used together with a V-block In down cut milling, the cutter spins in the same direction as the table feed We can conduct plain milling either on a horizontal machine or a vertical machine ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… Task Read the text again and answer these questions How is the spindle speed for the cutter calculated? What are the two factors that the depth of cut depends on? What is the down cutting direction called? How is the vise mounted directly to the table? On which part of the milling machine is a V-blocks mounted? Task Fill in each blank with a suitable word or phrase 49 milling machine tightened cutting operations vise straddle milling .is one of the most versatile conventional machine tools with a wide range of metal capability Many complicated such as gang milling, plain milling and etc can be carried out on a milling machine Striking the vise handle with a hammer can either cause the to become over-tightened or cause the vise handle to break The vice handle should be by hand to avoid over clamping of the work-piece as well as the vice Vocabulary +end milling: phay mặt đầu, phay đầu mút +gang milling: phay dao +plain milling: phay mặt phẳng +straddle milling: phay giãn cách +angle plate: đỡ góc +tapped hole: lỗ có ren +V-block: khối chữ V +block: khối đỡ, đỡ +profile: mặt cắt, mặng nghiêng +backlash: khe hở cạnh +parallel: đường song song +surface finish: độ hoàn thiện bề mặt, độ bóng bề mặt +parameter (n) tham số +spindle speed (n) tốc độ quay trục máy +feed rate (n) tốc độ phay +milling cutter (n) dao phay +cutting teeth (n) rang cắt +rotate (v) xoay +rotation (n) xoay +direction (n) hướng +flat surface (n) mặt phẳng +vise (n) ê tô +clamp (v) kẹp +swivel base (n) đế xoay +RPM = revolution per minute: số vòng/phút +horizontal (a) ngang +vertical (a) thẳng đứng +perpendicular (a) vng góc, thẳng góc 50 UNIT WELDING EQUIPMENT Mã bài: MH09-09 Giới thiệu: Trong sinh viên cung cấp số thuật ngữ liên quan đến số thiết bị sử dụng cơng việc hàn gió đá hàn điện Sinh viên đọc hiểu khóa số thiết bị sử dụng công việc hàn gió đá hàn điện, thực hành tập để rèn luyện kỹ đọc hiểu sử dụng từ ngữ Mục tiêu: - Kiến thức: + Nhận biết thuật ngữ liên quan đến số thiết bị sử dụng cơng việc hàn gió đá hàn điện béc hàn, đèn hàn, que hàn, bình oxy, bình khí oxyacetylen, van điều áp, máy hàn điện, đồ bảo hộ + Hiểu nội dung khóa tiếng Anh mơ tả số thiết bị sử dụng công việc hàn gió đá hàn điện béc hàn, đèn hàn, que hàn, bình oxy, bình khí oxyacetylen, van điều áp, máy hàn điện, đồ bảo hộ - Kỹ năng: + Đọc hiểu nội dung khóa tiếng Anh liên quan số thiết bị sử dụng cơng việc hàn gió đá hàn điện nêu - Năng lực tự chủ trách nhiệm: + Phát triển khả làm việc độc lập làm việc theo cặp/nhóm + Tự đánh giá kết thân thành viên cặp/nhóm sau hồn thành tập 51 WELDING EQUIPMENT OXYACETYLENE WELDING EQUIPMENT Figure 9.1 A typical oxyacetylene welding kit Regulators As you know, oxygen and acetylene are commonly used from special cylinders A full tank of oxygen will reach the scales at about 2,200 psi, and acetylene will be measured at about 225 psi Most welding and cutting can be done with a maximum of 50 psi of oxygen and 10 psi of acetylene Obviously, some type of devices must be attached to the tanks to reduce the high pressure of the tank to a lower working pressure In addition, this device must also provide a steady flow of oxygen or acetylene over the life of the tank The pressure in a full tank is more than in a halffull tank, but the working pressure will be the same Another requirement of such a device is that it must regulate consistently the flow of oxygen or acetylene from the tank to the torch They are regulators There are basically two different types of regulators for the oxyacetylene welder: single-stage and two-stage regulators Figure 9.2 A typical two-stage regulator Torches An important tool of any oxyacetylene welding outfit is the torch, or, to use the correct terminology, the blowpipe The oxygen and acetylene pass through their respective regulators, through the hoses and into separate fittings in the handle of the 52 torch A control knob for each regulates the flow through the torch handle and, in fact, controls the flame Figure 9.3 A typical blowpipe At this present time, there are two types of torches currently available: injector blowpipe and medium pressure blowpipe The major difference between the two is that the injector can use acetylene at pressures of less than psi while the medium pressure torches require that acetylene be supplied in pressures from to 15 psi Figure 9.4 Structure of a typical blowpipe Tips There are many different sizes of welding tips Basically all welding tips are made the same They are most commonly made of copper tube that has a high resistance to heat Some tips are straight while others are curved In principle, all welding tips are a piece of tube with a threaded end that attaches the tip to the torch body The other end has a hole through which the oxyacetylene mixture flows and is burned 53 Figure 9.5 Welding tips Cutting Attachments A cutting head can be either an injector or medium-pressure type Obviously only the proper type of cutting attachment should be used with the torch handle you have A low-pressure cutting head is attached to a low-pressure blowpipe, for example The operation of both types is the same as for the respective welding handles covered previously Figure 9.6 Cutting tips ARC WELDING EQUIPMENT Electrodes The principle of arc welding is quite simple An electric welding machine produces a specific amount of current, which passes through a cable to a special handle that holds an electrode An electrode is similar to a welding rod used for gas welding except that it must also conduct electricity Electrodes are also covered with flux An arc is struck by moving the electrode close to the metal being welded The arc is extremely hot, enough to melt both the end of the electrode and the edges of the metal The current passes through the electrode, melting the end of the metal where the arc from the electrode touches the metal 54 Figure 9.7 Electrodes The arc creates a very intense heat that melts the edges of the metal and the end of the electrode at the same time The melted metal from the electrode moves across the arc and is deposited on the metal, forming a strong weld, in most cases equal to or stronger than the base metal itself The flux coating on the electrode produces an inert gas when an arc is struck, and the gas shields the arc and the weld from the surrounding atmosphere At the same time deoxidizers are produced that purify the electrode metal This flux also forms a slag, which protects the molten metal from oxidation After the weld has cooled a bit, the slag is commonly removed with a special tool Current-Supplying Machine Arc welding is made possible by a machine that supplies either direct current (dc) or alternating current (ac) Needless to say, the current must be controllable and adjustable according to needs An arc welding machine, either ac or dc, provides the electric power in the proper current voltage to maintain the welding arc The higher the amperage, the greater the electric flow that will be transferred through the electrode to the metal being welded Also, the higher the current, the faster the electrode will be consumed 55 Figure 9.8 A typical arc welding machine Protection Gear Arc welding requires the welder to wear a special helmet to protect the eyes from the extremely bright arc and to protect the face and head from flying molten metal particles It is also standard practice to wear heavy gauntlet gloves and leather clothing The clothing and protection gear are often bulky, but they are necessary to provide a line of defense against burns and eye damage Figure 9.9 Welding safety kit Task Match the underlined words from the text with the correct definitions type of hard hat that protects the head, worn, for ………………… example, by a police officer, a soldier or a person riding a bike or motorbike or playing some sports a tool for directing a very hot flame used for welding ………………… a gas that is present in air and water and is necessary ………………… for people, animals and plants to live an object like a cylinder in shape, especially one used ………………… 56 as a container the part of an object, such as a cup, a bag or a tool, that ………………… you use to hold it or carry it the force produced by a particular amount of gas or ………………… liquid in a container or a limited space knob used for controlling something, for example, the ………………… flow of gas to go out of a tank Task Most types of welding tips are often made of A different sizes of tips B-resistance to heat C-copper tubing All welding tips are attached to the torch body with a A-piece of tubing B-threaded end C-hole One end of the tips has a hole to enable to flow and be burned A-mixture of oxygen and acetylene B-oxyacetylene mixture C-both A and B A specific amount of current produced by produces passes through a cable to a special handle that holds an electrode A- an electric welding machine B-a generator C-a dynamo The difference between a welding rod used for gas welding and an electrode is that ………… A- a welding rod conducts electricity while an electrode does not B- an electrode does not conduct electricity while a welding rod does C- an electrode conducts electricity while a welding rod does not People cover electrodes with …………… A-metal B-lead C-flux When the current passes through the electrode, it …………… where the arc from the electrode touches the metal A-burns the end of the metal B-cuts the end of the metal C-melts the end of the metal The arc creates a very intense heat It will ……………………… A-first melt the edges of the metal and then the end of the electrode B-first melt the end of the electrode and then the edges of the metal C-melt the edges of the metal and the end of the electrode at the same time Task Read the text again answer these questions What is the function of the flux on the electrodes? ………………………………………………………………………………… Why are welders required to wear special helmets? …………………………………………………………………………………… How many types of regulators are there? What are they? ………………………………………………………………………………… What is the pressure that a full tank of oxygen may reach? ………………………………………………………………………………… Which has higher pressure, a full tank of gas or a half tank of gas? ………………………………………………………………………………… 57 Task Fill the blanks with suitable words or phrases two-stage regulators blowpipes regulators tank pressure acetylene metal welding tip People can most welding and cutting with a maximum of about 50 psi of oxygen and 10 psi of……………… …………… are used to regulate consistently the flow of oxygen or acetylene from the tank to the torch A single-stage regulator reduces the ………… coming out of a cylinder to a desired working pressure in one step These regulators are less expensive than………………… All two-stage regulators have two gauges: One shows the pressure in the…………., and the other shows the working pressure in the line Injector blowpipes, often called low-pressure……………, are all similar in design but will differ slightly from one manufacturer to another All welding torch makers offer ………………size suggestions for the various thicknesses of metals being welded with their particular blowpipe Basically, the thickness of the ……………will determine the tip size Vocabulary +cylinder (n) bình khí nén +torch (n) đèn hàn +tank of oxygen (n) bình oxy +blowpipe (n) ống thổi, đèn hàn +scale (n) thang đo +hose (n) ống mềm +measure (v) đo +torch handle (n) tay cầm đèn hàn +reduce (v) làm giảm xuống +injector blowpipe (n) ống thổi áp thấp +pressure (n) áp xuất +medium pressure blowpipe (n) ống +flow of oxygen (n) luồng ôxi thổi trung áp +requirement (n) yêu cầu, đòi hỏi +tip (n) béc hàn +torch (n) đèn hàn +cutting attachment (n) đầu cắt +regulator (n) điều áp +protection gear (n) dụng cụ bảo vệ +single-stage regulator (n) điều áp tầng +forms a slag (v) tạo lớp xỉ +two-stage regulator (n) điều áp tầng +protect (v) bảo vệ +working pressure (n) áp xuất hoạt động +molten metal (n) kim loại nóng chảy +pressure rise (n) áp xuất tăng +mild-carbon steel (n) thép mềm +pressure drop (n) áp xuất giảm +low-alloy steel (n) thép hợp kim thứ cấp +cylinder content (n) lượng khí bình +electric welding machine (n) máy +conduct electricity (v) dẫn điện hàn điện +cover (v) bao phủ +electrode (n) = welding rod (n) đũa +flux (n) chất gây cháy hàn +welding outfit (n) đồ nghề hàn +handle (n) tay cầm 58 MORE READING TIG & MIG WELDING TIG WELDING Tungsten inert gas welding, or simply TIG welding, as it is called in the trade, was first introduced in the late 1940s One of the problems when any two metals are joined with heat is that the molten metal is vulnerable to contamination from oxides in the atmosphere The end result is a weld that may have weak spots Before TIG welding was introduced, welders had to resort to various fluxes to remove contaminated material from the weld With the introduction of TIG welding, the problem of potentially weak joints and welds was eliminated Basically, TIG welding is arc welding with the addition of a special inert gas, in most cases argon and/or helium, which shields the area being welded from airborne contaminated material The gas itself is inert, which means that it has a neutral effect on molten metal The end result is a very clean, strong weld Tungsten inert gas welding differs in another way from standard arc welding in that the electrode used to strike an arc is non-consumable; it does not decrease in size or length The heat from this tungsten electrode is sufficient to melt the edges of the metal being welded, but it is not hot enough to melt the tungsten A welding rod, not unlike an oxyacetylene welding rod, is used as a filler material and is not attached to the electrode in any way Tungsten inert gas welding was originally developed specifically for welding manganese, aluminum, and stainless steel It is widely used for nonferrous metals now In the process of developing a new means of welding these metals which are used extensively in the aircraft industry, the inventors also developed a method that was fast, easy to learn, and more economical than oxyacetylene welding Tungsten inert gas welding also produces clean, beautifully welded joints Unfortunately, the equipment necessary for TIG welding can be above the financial means of the casual, do-it-yourself welder However, it is widely used in industry and specialty welding shops MIG WELDING To say that the introduction of TIG welding opened the door to new welding methods is an understatement at the very least Unfortunately, TIG welding has its limitations, the major one being that it is not suitable for welding metals with a thickness greater than about 1/4 inch Gas metal arc welding also called MIG welding was originally developed as a solution to welding metals thicker than 1/4 inch using the TIG principle of shielding the area being welded with an inert gas Gas metal arc welding, when first introduced, was limited to rather thick welding applications Gas metal arc welding differs from TIG welding in one major way: The electrode is consumed during the welding process Actually, the electrode in a MIG system is a continuous bare metal filler wire that is constantly fed through the handle of the unit The wire makes continuous welding possible This filler wire is fed into the arc and melts on its ways to being deposited in the weld As with TIG welding, MIG welding produces a strong, clean weld Carbon dioxide is used in MIG welding as the shielding gas Task Match the underlined words from the text with correct definitions 59 a person whose job is welding metal either of two points by which an electric current enters or leaves a battery or other electrical device a place where two or more parts of an object are joined together heated to a very high temperature so that it becomes liquid any of a group of gases that not react with other chemicals Argon, helium and neon are inert gases a very hard silver-grey metal, used especially in making steel and in filaments for light bulbs joining pieces of metal together by heating their edges and pressing them together a type of solid mineral substance that is usually hard and shiny and that heat and electricity can travel through, for example tin, iron and gold ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… Task Read the text and answer the questions TIG stands for …………………… A- tungsten inert gas B- tungsten inert gas welding C- C-Both A and B TIG welding was first used ………………… A-before 1935 B-after 1935 C-after 1940 When two metals are joined with heat, the molten metal is often ……………… A-easily contaminated by oxides in the air B-hardly contaminated by oxides in the atmosphere C-unable to be contaminated by oxides in the atmosphere Before TIG welding was introduced, welders ……………… A-used different kinds of fluxes to remove contaminated material from the weld B-had to retort different kinds of fluxes to remove contaminated material from the weld C-both A and B The special inert gases that are used in TIG welding include ………………… A- argon B-helium C-both a and b The heat from the tungsten electrode is sufficient to melt the tungsten A-True B-False C-Not mentioned Tungsten inert gas welding was first used to weld ………… A-manganese, aluminum, and stainless steel B-nonferrous metals C-both A and B The main disadvantage of TIG welding is that it is not suitable for welding metals with a thickness smaller than about 1/4 inch 60 A-True B-False C-Not mentioned MIG welding is used to weld metals with a thickness ……………… A-more than 1/4 inch B-less than 1/4 inch C-thinner than ¼ inch 10 In MIG welding, the shielding gas is …………………… A-helium B-argon C-carbon dioxide Task Answer the questions Why was TIG welding applied in 1940s? ………………………………………………………………………………… What is the difference between TIG welding and arc welding? ……………………………………………………………………………… What are argon and helium used for in TIG welding? ………………………………………………………………………………… What is the real function of the tungsten welding rod in TIG welding? ………………………………………………………………………………… Which produces a nicer and cleaner welded joint, TIG welding or oxyacetylene welding? ………………………………………………………………………………… What does MIG stand for? ………………………………………………………………………………… Task Fill in each blank with a suitable word or phrase TIG welding filler material welded joint arc welding inert gases fluxes TIG welding requires the use of ……………… to protect the area being welded from airborne contaminated material When TIG welding was not invented, various ……………….were used to remove contaminated material from the weld The ……………are more beautiful and stronger with the help of TIG welding ……………….is effective for welding manganese, aluminum, stainless steel and nonferrous metals In TIG welding, a welding rod is used as a ………………and is not attached to the electrode in any way MIG welding is considered …………… , and it can be either shielded or unshielded, depending on the type of wire used Vocabulary +tungsten inert gas welding (n) hàn Tig, hàn sử dụng khí trơ với đũa tungsten +vulnerable (a) bị tổn hại +contamination (n) nhiểm +oxide (n) o xít +end result (n) kết quả, hậu +spot (n) dấu, đốm, vết +resort to (v) nhờ vào, dựa vào +standard (n) tiêu chuẩn +non-consumable (a) cháy hết +length (n) chiều dài, độ dài +sufficient (a) đủ +filler material (n) vật liệu đắp +manganese (n) măng-gan +aluminum (n) nhôm 61 +contaminated material (n) vật liệu bị ô nhiểm +joint (n) khớp, chổ nối +eliminate (v) loại bỏ +addition (n) cộng thêm vào +argon (n) chất khí ạc-gơng +helium (n) khí hê-li +airborne (a) không, bay lên +neutral effect (n) trung tính +differ (v) khác biệt +atmosphere (n) khí quyển, khơng khí +decrease (v) giảm xuống +flux (n) chất gây cháy +stainless steel (n) i-nốc +process (n) trình +mean (n) phương tiện +aircraft industry (n) cơng nghiệp hàng không +inventor (n) người phát minh +equipment (n) thiết bị, trang bị +necessary (a) cần thiết +do-it-yourself (n) hoạt động tự làm, tự sửa +nonferrous metal (n) kim loại khơng có sắt 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO  [1] Đoàn Kim (2006), “Tự Học Tiếng Anh Chuyên Ngành Chế Tạo Máy”, Nhà xuất Thanh Niên [2] Lathe Machine, https://themechanicalengineering.com/lathe-machine/ [3] Milling Machine, https://themechanicalengineering.com/lathe-machine/ [4] Oxford Learner’s Dictionary, https://www.oxfordlearnersdictionaries.com [5] Phan Văn Đáo (2003), “Từ Điển Cơ Khí Anh Việt”, Nhà Xuất Bản Giao Thông Vận Tải [6] Quang Huy (2005), “English and Welding Technology”, Nhà Xuất Bản Thanh Niên 63
- Xem thêm -

Xem thêm: cong_nghe_che_tao_may_3432.pdf,