0

Kế hoạch giáo dục tổ văn mĩ thuật năm học 2022 2023 (phụ lục 1,2 theo CV 5512)

63 34 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/08/2022, 22:54

NỘI DUNG 60 TRƯỜNG THCS TỔ NGỮ VĂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc , ngày tháng năm 2021 KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN (Năm học 2021 – 2022) A MÔN NGỮ VĂN KHỐI LỚP 6,7,. TRƯỜNG THCS …………… TỔ NGỮ VĂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ……………………… , ngày tháng năm 2021 KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN (Năm học 2021 – 2022) A MÔN NGỮ VĂN KHỐI LỚP 6,7,8,9 LỚP I Đặc điểm tình hình Số lớp: 04; số học sinh: 103 Tình hình đội ngũ: Số giáo viên: 02; Trình độ đào tạo: CĐ: 01, ĐH: 01; Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Tốt: 01, Khá: 01 Thiết bị dạy học: TT Thiết bị dạy học Số lượng Các thực hành Bài 1: Tôi bạn Bài 2: Gõ cửa trái tim Bài 3: Yêu thương chia sẻ Bài 4: Quê hương yêu dấu Bài 5: Những nẻo đường xứ sở Bài 6: Chuyện kể người anh hùng Bài 7: Thế giới cổ tích Bài 8: Khác biệt gần gũi Bài 9: Trái đất – nhà chung Ghi nhóm/4 phiếu/nội dung/lớp Bài 10: Cuốn sách tơi yêu nhóm/4 bảng/lớp Máy chiếu 02 Máy tính Loa 02 02 Máy chiếu phi vật thể (dùng điện thoại) 02 Tranh theo chủ đề 02 Phiếu học tập 400 Bảng nhóm 16 Bút màu 16 nhóm/4 bộ/lớp Phiếu trả lời trắc nghiệm 4 bộ/lớp 10 Giấy A0 160 GV/2 GV/2 GV/2 GV/2 GV/2 /chủ đề nhóm/4 tờ/bài/lớp Phịng mơn, phịng thí nghiệm, phịng đa năng, sân chơi, bãi tập TT Tên phòng Số lượng Phạm vi nội dung sử dụng Phòng hội đồng 01 Sử dụng nguyên phòng để tổ chức hoạt động tập thể Theo kế hoạch tổ chức HĐGD Sân chơi 01 Sử dụng góc để hồn thành sản phẩm stem Theo kế hoạch tổ chức chuyên đề II Ghi Kế hoạch dạy học Phân phối chương trình HỌC KÌ I (18 tuần x tiết/tuần = 72 tiết) TT Bài học/chủ đề Số Yêu cầu cần đạt tiết Bài 1: Tôi bạn - Nhận biết số yếu tố truyện đồng thoại (cốt Đọc thực hành tiếng Việt truyện, nhân vật, lời người kể chuyện, lời nhân vật) Giới thiệu học tri thức ngữ văn người kể chuyện thứ Bài học đường đời - Nhận biết phân tích đặc điểm nhân vật thể Thực hành tiếng Việt: Từ đơn từ phức, nghĩa từ, qua hình dáng, cử chỉ, hành động, ngôn ngữ, ý nghĩ biện pháp tu từ nhân vật Nếu cậu muốn có người bạn - Nhận biết từ đơn từ phức (từ ghép từ láy), hiểu tác dụng việc sử dụng từ láy văn Thực hành tiếng Việt: Nghĩa từ, biện pháp tu từ, từ ghép, từ láy - Nhân ái, chan hoà, khiêm tốn; trân trọng tình bạn, tơn trọng khác biệt Viết Viết văn kể lại trải nghiệm thân Viết văn kể lại trải nghiệm thân quy trình Nói nghe Kể lại trải nghiệm thân Kể trải nghiệm đáng nhớ thân Bài 2: Gõ cửa trái tim Đọc thực hành tiếng Việt - Nhận biết bước đầu nhận xét nét độc đáo thơ thể qua từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ; Giới thiệu học tri thức ngữ văn nêu tác dụng yếu tố tự miêu tả Chuyện cổ tích lồi người thơ Thực hành tiếng Việt: Nghĩa từ, biện pháp tu từ - Nhận biết ẩn dụ hiểu tác dụng việc sử Mây sóng dụng ẩn dụ Thực hành tiếng Việt: Biện pháp tu từ, dấu câu, đại từ - Nhân ái, yêu gia đình, yêu vẻ đẹp thiên nhiên Bức tranh em gái sống Viết Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc thơ có yếu tố tự miêu tả quy trình Viết đoạn văn thể cảm xúc thơ có yếu tố tự miêu tả Nói nghe Trình bày ý kiến vấn đề đời sống gia đình Kiểm tra học kì I Ơn tập kiểm tra HKI Kiểm tra HKI Trả KT HKI Trình bày ý kiến vấn đề đời sống - Rèn luyện cho HS tính tự chủ, tự giác kiểm tra, phát triển lực đọc, viết kiến thức 1,2 - Biết chủ động tự đánh giá kiểm tra thân cách trung thực, mạnh dạn đưa nhận định, băn khoăn thân - Tôn trọng, lắng nghe góp ý giáo viên bạn bè để rút kinh nghiệm phát triển kĩ làm kiểm tra tổng hợp - Bồi dưỡng đức tính trung thực làm 4 Bài 3: Yêu thương chia sẻ Đọc thực hành tiếng Việt - Nhận biết người kể chuyện thứ ba, nhận biết điểm giống khác hai nhân Giới thiệu học tri thức ngữ văn vật hai văn Cô bé bán diêm - Nêu học cách nghĩ cách ứng xử cá Thực hành tiếng Việt: Cụm danh từ nhân văn đọc gợi Gió lạnh đầu mùa - Nhận biết cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ Thực hành tiếng Việt: Cụm động từ cụm tính từ hiểu tác dụng việc dùng kiểu cụm từ để mở rộng thành phần câu Con chào mào - Biết đồng cảm giúp đỡ người thiệt thòi, bất hạnh Viết Viết văn kể lại trải nghiệm thân quy trình Viết văn kể lại trải nghiệm thân Nói nghe Biết nói trải nghiệm đáng nhớ thân Kể trải nghiệm thân Đọc mở rộng - Đọc văn có đặc điểm thể loại nội dung gần gũi với văn học - Bồi dưỡng lòng nhân ái, khoan dung, trân trọng tình bạn yêu thương gia đình Bài 4: Quê hương yêu dấu Đọc thự hành tiếng Việt - Nhận biết số tiếng, số dòng, vần, nhịp thơ lục bát; bước đầu nhận xét nét độc đáo thơ Giới thiệu học tri thức ngữ văn thể qua từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ; nhận biết Chùm ca dao quê hương, đất nước tình cảm, cảm xúc người viết thể qua ngôn Thực hành tiếng Việt: Từ đồng âm, từ đa nghĩa ngữ văn Chuyện cổ nước - Nhận biết từ đồng âm, từ đa nghĩa; nhận biết hoán dụ tác dụng việc sử dụng hoán dụ Cây tre Việt Nam Thực hành tiếng Việt: Biện pháp tu từ, nghĩa từ ngữ - Trân trọng, tự hào giá trị văn hóa truyền thống vẻ đẹp quê hương, đất nước Bước đầu biết làm thơ lục bát viết đoạn văn ghi lại cảm xúc sau đọc thơ lục bát quy trình Viết Tập làm thơ lục bát Viết đoạn văn thể cảm xúc thơ lục bát Nói nghe Trình bày ý kiến vấn đề đời sống Trình bày suy nghĩ tình cảm người với quê hương Bài 5: Những nẻo đường xứ sở Đọc thực hành tiếng Việt - Nhận biết hình thức ghi chép, cách kể việc, người kể chuyện thứ du kí Giới thiệu học tri thức ngữ văn - Hiểu công dụng dấu ngoặc kép (đánh dấu từ Cô Tô ngữ hiểu theo nghĩa đặc biệt) Thực hành tiếng Việt: Biện pháp tu từ - Yêu mến, tự hào vẻ đẹp quê hương, xứ sở Hang Én Thực hành tiếng Việt: Dấu câu, biện pháp tu từ Nói nghe Chia sẻ trải nghiệm nơi em sống đến Chia sẻ trải nghiệm nơi em sống đến Đọc mở rộng Kiểm tra học kì I Ôn tập kiểm tra HKI Kiểm tra HKI - Đọc văn có đặc điểm thể loại nội dung gần gũi với văn học - Bồi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước - Rèn luyện cho HS tính tự chủ, tự giác kiểm tra, phát triển lực đọc, viết kiến thức học kỳ Trả KT HKI - Biết chủ động tự đánh giá kiểm tra thân cách trung thực, mạnh dạn đưa nhận định, băn khoăn thân - Tơn trọng, lắng nghe góp ý giáo viên bạn bè để rút kinh nghiệm phát triển kĩ làm kiểm tra tổng hợp - Bồi dưỡng đức tính trung thực làm HỌC KÌ II (17 tuần x tiết/tuần = 68 tiết) Bài 6: Chuyện kể người anh hùng Đọc thực hành tiếng Việt - Nhận biết số yếu tố truyền thuyết như: cốt truyện, nhân vật, lời kể, yếu tố kì ảo; nhận biết chủ đề Giới thiệu học tri thức ngữ văn văn Thánh Gióng - Nhận biết văn thông tin thuật lại kiện Thực hành tiếng Việt: Nghĩa từ, từ ghép từ cách triển khai văn theo trật tự thời gian láy, cụm từ, biện pháp tu từ - Hiểu công dụng dấu chấm phẩy (đánh dấu ranh Sơn Tinh, Thủy Tinh giới phận chuỗi liệt kê phức tạp) Thực hành tiếng Việt: Dấu câu, nghĩa từ, biện - Tự hào lịch sử truyền thống văn hố dân tộc, có pháp tu từ khát vọng cống hiến giá trị cộng đồng Viết Bước đầu biết viết văn thông tin thuật lại kiện quy trình Viết văn thuyết minh thuật lại kiện Nói nghe Kể lại truyền thuyết Đọc thực hành tiếng Việt Giới thiệu học tri thức ngữ văn Kể truyền thuyết Bài 7: Thế giới cổ tích - Nhận biết số yếu tố truyện cổ tích như: cốt truyện, nhân vật, lời người kể chuyện yếu tố kì ảo 7 Thạch Sanh Thực hành tiếng Việt: Nghĩa từ Cây khế Thực hành tiếng Việt: Nghĩa từ, biện pháp tu từ Viết Viết văn kể lại truyện cổ tích Nói nghe Kể lại truyện cổ tích Đọc mở rộng - Nêu ấn tượng chung văn bản; nhận biết chi tiết tiêu biểu, đề tài, câu chuyện, nhân vật tính chỉnh thể tác phẩm - Tóm tắt văn cách ngắn gọn - Biết vận dụng kiến thức nghĩa từ ngữ biện pháp tu từ để đọc, viết, nói nghe - Sống vị tha, yêu thương người; trung thực, khiêm tốn Viết văn kể lại truyện cổ tích quy trình Kể truyện cổ tích cách sinh động Kiểm tra học kì II Ôn tập kiểm tra HKII Kiểm tra HKII Trả KT HKII Đọc thực hành tiếng Việt Giới thiệu học tri thức ngữ văn - Đọc văn có đặc điểm thể loại nội dung gần gũi với văn học - Biết sống vị tha, yêu thương người; trung thực, khiêm tốn - Rèn luyện cho HS tính tự chủ, tự giác kiểm tra, phát triển lực đọc, viết kiến thức 6,7 - Biết chủ động tự đánh giá kiểm tra thân cách trung thực, mạnh dạn đưa nhận định, băn khoăn thân - Tơn trọng, lắng nghe góp ý giáo viên bạn bè để rút kinh nghiệm phát triển kĩ làm kiểm tra tổng hợp - Bồi dưỡng đức tính trung thực làm Bài 8: Khác biệt gần gũi Xem người ta kìa! Thực hành Tiếng Việt: Trạng ngữ - Nghĩa từ Hai loại khác biệt - Nhận biết đặc điểm bật văn nghị luận (ý kiến, lí lẽ, chứng); mối liên hệ ý kiến, lí lẽ, chứng - Tóm tắt nội dung văn nghị luận có nhiều đoạn - Nhận ý nghĩa vấn đề đặt văn suy nghĩ, tình cảm thân Thực hành Tiếng Việt: Lựa chọn từ ngữ, lựa chọn cấu - Nhận biết đặc điểm chức trạng ngữ; trúc câu hiểu tác dụng việc lựa chọn từ ngữ cấu trúc câu việc biểu đạt nghĩa - Sống trung thực, thể suy nghĩ riêng thân; có ý thức trách nhiệm với cộng đồng Bài 9: Trái đất – nhà chung Đọc Tthực hành tếng Việt - Nhận biết đặc điểm, chức văn đoạn văn; nhận biết cách triển khai văn thông Giới thiệu học tri thức ngữ văn tin theo quan hệ nhân quả, tóm tắt ý Trái đất – nơi sống đoạn văn thông tin có nhiều đoạn Thực hành Tiếng Việt: Văn đoạn văn - Nhận biết chi tiết văn thơng tin; Các lồi chung sống với nào? mối liên hệ chi tiết, liệu với thông tin văn bản; hiểu tác dụng nhan đề, saThực hành tiếng Việt: Từ mượn pô, đề mục, chữ đậm, số thứ tự, dấu đầu dòng vai trị phương tiện giao tiếp phi ngơn ngữ hình ảnh, số liệu, - Nhận biết từ mượn tượng vay mượn từ để sử dụng cho phù hợp - Chỉ vấn đề đặt văn có liên quan đến suy nghĩ hành động thân; có thái độ yêu quý trân trọng sống muôn lồi; có ý thức bảo vệ mơi trường sống Trái Đất Viết Tóm tắt sơ đồ nội dung văn Nói nghe Thảo luận giải pháp khắc phục nạn ô nhiễm môi trường Đọc mở rộng Kiểm tra học kì II Ơn tập kiểm tra HKII Kiểm tra HKII Trả KT HKII Đọc Giới thiệu học tri thức ngữ văn Thách thức đầu tiên: Mỗi ngày sách Viết Thách thức thứ hai: Sáng tạo tác giả Nói nghe Tóm tắt sơ đồ nội dung số văn đơn giản đọc Biết thảo luận vấn đề cần có giải pháp thống - Đọc văn có đặc điểm thể loại nội dung gần gũi với văn học - Thực hành học rút từ văn đọc - Rèn luyện cho HS tính tự chủ, tự giác kiểm tra, phát triển lực đọc, viết kiến thức học kỳ kiến thức liên thông học kỳ - Biết chủ động tự đánh giá kiểm tra thân cách trung thực, mạnh dạn đưa nhận định, băn khoăn thân - Tôn trọng, lắng nghe góp ý giáo viên bạn bè để rút kinh nghiệm phát triển kĩ làm kiểm tra tổng hợp - Bồi dưỡng đức tính trung thực làm Bài 10: Cuốn sách yêu - Phát triển kĩ tự đọc sách sở vận dụng điều học - Nhận đặc điểm nghị luận văn học - u thích đọc sách có ý thức giữ gìn sách Viết văn trình bày ý kiến tượng đời sống quy trình Biết trình bày ý kiến vấn đề đời sống 10 Về đích - Ngày hội với sách gợi từ sách đọc Kiểm tra đánh giá định kỳ Bài kiểm tra, đánh giá Thời gian Thời điểm Yêu cầu cần đạt Hình thức Giữa học kỳ 90 phút Tuần - Rèn luyện cho HS tính tự chủ, tự giác kiểm tra, phát triển lực đọc, viết kiến thức 1,2 - Bồi dưỡng đức tính trung thực làm Viết Cuối học kỳ 90 phút Tuần 18 - Rèn luyện cho HS tính tự chủ, tự giác kiểm tra, phát triển lực đọc, viết kiến thức học kỳ - Bồi dưỡng đức tính trung thực làm Viết Giữa học kỳ 90 phút Tuần 26 - Rèn luyện cho HS tính tự chủ, tự giác kiểm tra, phát triển lực đọc, viết kiến thức 6,7 - Bồi dưỡng đức tính trung thực làm Viết Cuối học kỳ 90 phút Tuần 33 - Rèn luyện cho HS tính tự chủ, tự giác kiểm tra, phát triển lực đọc, viết kiến thức học kỳ kiến thức liên thông học kỳ - Bồi dưỡng đức tính trung thực làm Viết LỚP I Đặc điểm tình hình Số lớp: 04; số học sinh: 127 Tình hình đội ngũ: 49 Sơ lược mọt số Mĩ thuật châu Á II Vài nét Mĩ thuật số đọc, tự học Nước Châu Á - Học sinh tự Mĩ thuật Trung Quốc học có hướng a Kiến thức dẫn Mĩ thuật Nhật Bản a Kiến thức Kiểm tra đánh giá định kỳ Bài kiểm tra, đánh giá Thời gian Thời điểm Giữa học kỳ 45 phút 90 phút Tuần 10 Tuần 17 Cuối học kỳ Yêu cầu cần đạt HS có lực vẽ tranh đề tài lễ hội HS có lực vẽ tranh theo đề tài tự chọn Hình thức Thực hành Thực hành CÁC NỘI DUNG KHÁC Sinh hoạt tổ chuyên môn TT Thời gian Địa điểm Nội dung 06/9/2021 Phịng tổ mơn Thống PPCT khối 7,8,9; phân công CM; thống kế hoạch giáo dục tổ 15/9/2021 Phịng tổ mơn Triển khai nhiệm vụ dạy học; nghiên cứu học 30/9/2021 Phịng tổ mơn Hội nghị viên chức cấp tổ; đánh giá thực nhiệm vụ tháng 9, triển khai nhiệm vụ tháng 10; nghiên cứu học Ghi 50 15/10/2021 Phịng tổ mơn Tiếp tục đánh giá triển khai nhiệm vụ tháng 10; nghiên cứu học 30/10/2021 Phòng tổ môn Đánh giá thực nhiệm vụ tháng 10, triển khai nhiệm vụ tháng 11; nghiên cứu học 15/11/2021 Phịng tổ mơn Tiếp tục đánh giá triển khai nhiệm vụ tháng 11; nghiên cứu học 30/11/2021 Phịng tổ mơn Đánh giá thực nhiệm vụ tháng 11, triển khai nhiệm vụ tháng 12; nghiên cứu học; rút kinh nghiệm sau kiểm tra HKI; góp ý chuyên đề cấp trường 15/12/2021 Phịng tổ mơn Tiếp tục đánh giá triển khai nhiệm vụ tháng 12; nghiên cứu học; góp ý chuyên đề cấp huyện 30/12/2021 Phòng tổ môn Đánh giá thực nhiệm vụ tháng 12, triển khai nhiệm vụ tháng 1/2022; nghiên cứu học; chuẩn bị công tác ôn tập, đề kiểm tra cuối HKI 10 15/01/2022 Phịng tổ mơn Tiếp tục đánh giá triển khai nhiệm vụ tháng 12; quán triệt thực công tác coi thi, chấm thi, báo cáo chất lượng 11 30/01/2022 Phịng tổ mơn Sơ kết HKI Triển khai nhiệm vụ HKII, nhiệm vụ cụ thể tháng 02 12 15/02/2022 Phịng tổ mơn Tiếp tục đánh giá triển khai nhiệm vụ tháng 02; nghiên cứu học 13 29/02/2022 Phịng tổ mơn Đánh giá thực nhiệm vụ tháng 02, triển khai nhiệm vụ tháng 3; nghiên cứu học 51 14 14/3/2022 Phịng tổ mơn Tiếp tục đánh giá triển khai nhiệm vụ tháng 3; nghiên cứu học 15 29/3/2022 Phịng tổ mơn Đánh giá thực nhiệm vụ tháng 3, triển khai nhiệm vụ tháng 4; nghiên cứu học; rút kinh nghiệm sau kiểm tra HKII 16 14/4/2022 Phịng tổ mơn Tiếp tục đánh giá triển khai nhiệm vụ tháng 4; nghiên cứu học 17 28/4/2022 Phịng tổ mơn Đánh giá thực nhiệm vụ tháng 4, triển khai nhiệm vụ tháng 5; nghiên cứu học 18 15/5/2022 Phòng tổ môn Tiếp tục đánh giá triển khai nhiệm vụ tháng 5; chuẩn bị công tác ôn tập, đề kiểm tra cuối HKI 19 28/5/2022 20 08/6/2022 Phịng tổ mơn Đánh giá thực nhiệm vụ tháng 5, triển khai nhiệm vụ tháng 6; quán triệt thực công tác coi thi, chấm thi, báo cáo chất lượng Phịng tổ mơn Tổng kết năm học Đánh giá chất lượng viên chức năm học 2021-2022; triển khai nhiệm vụ ôn tập, đề, coi thi, chấm thi HS rèn luyện hè Bồi dưỡng học sinh giỏi TT Lớp bồi dưỡng GV bồi dưỡng Đội tuyển thi học ………………… sinh giỏi huyện (lớp 8,9) Hình thức Tập trung Thời gian Địa điểm Từ tháng Tại trường 9/2021 đến tháng 01/2022 Ghi Có kế hoạch cụ thể giáo 52 viên Đội tuyển dự ……………………… nguồn (lớp 7, 8) Tập trung Học sinh giỏi ………………………… môn (các lớp ………………… 6,7,8,9) …………………… Lồng ghép Từ tháng Tại nhà GV 9/2021 đến tháng 8/2022 Năm học 2021 Tại trường – 2022 Lồng ghép tiết dạy khóa Bồi dưỡng học sinh khiếu TT Nội dung bồi dưỡng GV bồi dưỡng Kể chuyện Hình thức Thuyết trình, phát biểu hội nghị Vẽ …………………… Địa điểm Tập trung Năm học 2021 - 2022 Tại trường Tập trung Năm học 2021 - 2022 Tại trường Tập trung Năm học Tại trường 2021 - 2022 ………………………… Thời gian Ghi Dự nguồn tham gia hội nghị, hội thi Dự nguồn tham gia hội thi, hoạt động hè 53 Hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học kĩ thuật TT Tên đề tài Bảo tồn phát ……………………… huy GV hướng dẫn giá trị ……………………… Học sinh nghiên cứu ………………… …………………… Chuyên đề TT Tên đề tài GV thực Phát triển lực tự học cho học sinh lớp …………………… dạy học Ngữ văn Cấp thực Trường Huyện 54 TM TỔ CHUYÊN MÔN TỔ TRƯỞNG Ngày tháng năm 2021 HIỆU TRƯỞNG ……………………………… ……………………………… 55 TRƯỜNG THCS ……………………… TỔ NGỮ VĂN-MĨ THUẬT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc …………………………., ngày 27 tháng năm 2021 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN Năm học 2021 – 2022 Khối lớp 6; Số học sinh: 103 TT Chủ đề Yêu cầu cần đạt Hoạt động - Năng lực: trải nghiệm: + Có tinh thần hợp tác, sáng tạo, kỹ Sân khấu hóa dân biểu diễn gian + Khắc sâu kiến thức thể loại truyện truyền thuyết cổ tích học - Phẩm chất: + Yêu nước: Tự hào lịch sử truyền thống văn hoá dân tộc + Trách nhiệm: Có khát vọng va hiểu rõ trách nhiệm cống hiến giá trị cộng đồng + Nhân ái: Sống vị tha, yêu thương người Số tiết Thời điểm Tuần 25 Tháng Năm 2022 Địa điểm Hội trường Chủ trì Phối hợp GVBM GVCN, Ngữ văn phụ khối lớp huynh khối lớp Điều kiện thực - Máy chiếu, máy tính, loa, đạo cụ, trang phục, học liệu (các truyện dân gian học, âm thanh) - Kinh phí 56 Sinh hoạt tập thể: Ngày hội với sách triển lãm tranh - Năng lực: + Có tinh thần hợp tác, kĩ giao tiếp; lực thẩm mỹ + Biết trình bày ý kiến vấn đề đời sống gợi từ sách đọc cách sinh động; biết thuyết trình bày tỏ tâm tư, tình cảm từ tranh vẽ - Phẩm chất: + Trách nhệm: Có trách nhiệm với nhóm; có ý thức giữ gìn sách; trách nhiệm bảo vệ mơi trường… gợi từ sách tranh vẽ + Nhân ái: Biết thực hành học quý giá lòng nhân ái; yêu thích đọc sách; yêu thích hội họa Tuần 35 Tháng Năm 2022 Hội trường GVBM Ngữ văn, Mĩ thuật khối lớp GVCN, phụ huynh khối lớp - Máy chiếu, máy tính, loa, sách… - Kinh phí TỔ TRƯỞNG Ngày tháng năm 2021 HIỆU TRƯỞNG ………………………… ……………………………………… 57 ... phòng để tổ chức hoạt động tập thể Theo kế hoạch tổ chức HĐGD Sân chơi 01 Sử dụng góc để hồn thành sản phẩm stem Theo kế hoạch tổ chức chuyên đề II Ghi Kế hoạch dạy học Phân phối chương trình HỌC... Nếu học mục hướng dẫn tự học mụa ngược lại Bài 18 thi tiết I Vài nét khái quát - Học sinh tự 49 Sơ lược mọt số Mĩ thuật châu Á II Vài nét Mĩ thuật số đọc, tự học Nước Châu Á - Học sinh tự Mĩ thuật. .. thức, kĩ môn Mĩ thuật để tạo sản phẩm Phẩm chất - Biết lên kế hoạch cho thân; - Biết trân trọng sử dụng thời gian hiệu Học sinh tự học có hướng dẫn Học sinh tự học có hướng dẫn 36 30 MĨ THUẬT THẾ
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch giáo dục tổ văn mĩ thuật năm học 2022 2023 (phụ lục 1,2 theo CV 5512),

Từ khóa liên quan