0

PowerPoint presentation

15 5 0
  • PowerPoint presentation

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2022, 20:36

PowerPoint Presentation HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG, TÌM TÒI 1 LẬT HÌNH TÌM ĐIỀU BÍ ẨN Lớp chia thành 4 đội chơi, mỗi đội là 1 dãy bàn Mỗi đội lần lượt sẽ được chọn 1 câu hỏi tương ứng với 1 ô số Trả lời đúng ô vuông sẽ biến mất để lộ 1 phần hình ảnh bên trong, với mỗi câu đúng đội chơi được 10 điểm Đội chơi nhanh nhất đoán được chính xác tên hình ảnh sẽ được 20 điểm Nhóm nào có số điểm cao nhất là đội chiến thắng ĐÂY LÀ CÁI GÌ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Câu 1 Chu vi của hình vuông có diện tích là bao nhiêu ? 24. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG, TÌM TỊI LẬT HÌNH TÌM ĐIỀU BÍ ẨN Lớp chia thành đội chơi, đội dãy bàn Mỗi đội chọn câu hỏi tương ứng với ô số Trả lời ô vuông biến để lộ phần hình ảnh bên trong, với câu đội chơi 10 điểm Đội chơi nhanh đoán xác tên hình ảnh 20 điểm Nhóm có số điểm cao đội chiến thắng ĐÂY LÀ CÁI GÌ? •   Câu 1: Chu vi hình vng có diện tích ? Đáp án 24 cm Câu 2: Vẽ tam giác thước compa có bước? Nêu bước vẽ tam giác ABC cạnh cm thước compa Đáp án bước Bước 1: Dùng thước thẳng vẽ đoạn Bước 2: Dùng compa vẽ phần đường trịn tâm A bán kính cm phần đường trịn tâm bbán kính cm Bước 3: Hai đường tròn cắt C Bước 4: Nối A với C, B với C ta tam giác ABC Câu 3: CẢ THẾ GIỚI BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH BỆNH NÀO MÀ TRUNG QUỐC LÀ QUỐC GIA XUẤT HIỆN DỊCH BỆNH NÀY ĐẦU TIÊN? Đáp án COVID – 19 Câu 4:Nêu mối quan hệ cạnh góc tam giác Đáp án - Ba cạnh - Ba góc Câu 5:Với que diêm xếp thành hình tam giác Đáp án •   Câu 6:Một hình vng có chu vi 24 cm Hình vng có chu vi 16 cm Tính diện tích phần tơ đậm Đáp án Câu 7: RẰM THÁNG ÂM LỊCH HẰNG NĂM CÒN ĐƯỢC GỌI BẰNG TÊN GÌ ? Đáp án TẾT TRUNG THU •Câu   8:Một miếng bìa hình vng cắt thành ba hình chữ nhật có diện tích 16 ; 20 ;13 Tính cạnh miếng bìa hình vng? Đáp án cm Câu 9: Từ sáu tam giác giống có chu vi 32 cm, ghép lại hình lục giác hình vẽ Chu vi lục giác là: Đáp án ĐÈN KÉO QUÂN (ĐÈN CÙ) Đèn kéo quân, hay gọi là đèn cù, loại đồ chơi giấy có nguồn gốc từ Trung Quốc ; phổ biến nhiều dịp lễ tết, xuất dịp Tết Trung Thu Đèn có đặc điểm thắp nến hình ảnh thiết kế bên mặt đèn giống như rối bóng và xoay vịng theo chiều liên tục không dừng lại Ý NGHĨA: Cây đèn kéo qn có mục đích ban đầu để trẻ em nhớ lịch sử giáo dục lòng u nước nên hình ảnh đèn thường nói việc nghĩa, đồn qn lính xung trận (nguồn gốc tên gọi "kéo quân")
- Xem thêm -

Xem thêm: PowerPoint presentation,