0

Kế hoạch giáo dục ngữ văn 7 sách kết nối tri thức với cuộc sống (phụ lục i, II , III cv 5512)

52 6 0
  • Kế hoạch giáo dục ngữ văn 7 sách kết nối tri thức với cuộc sống (phụ lục i, II , III cv 5512)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/06/2022, 22:02

Kế hoạch giáo dục ngữ văn 7 sách kết nối tri thức với cuộc sống (phụ lục i, II , III cv 5512) Kế hoạch giáo dục (phụ lục I cv 5512) môn Ngữ văn 7 7 sách kết nối tri thức với cuốc sống kế hoạch giáo dục tổ chuyên môn Ngữ văn 7 Kế hoạch giáo dục môn Ngữ văn 7 Phân phối chương trình Ngữ văn 7 Phụ lục I, II, III cv 5512 Ngữ văn 7 PHỤ LỤC I, II, III CV 5512 SÁCH NGỮ VĂN BỘ KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG Phụ lục I KHUNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HỌC CỦA TỔ CHUN MƠN (Kèm theo Cơng văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 Bộ GDĐT) TRƯỜNG THCS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔ: NGỮ VĂN Độc lập - Tự - Hạnh phúc KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGỮ VĂN, KHỐI LỚP (Năm học 2022 - 2023) I Đặc điểm tình hình Số lớp: 6; Số học sinh: 192; Số học sinh học chuyên đề lựa chọn (nếu có):…………… Tình hình đội ngũ: Số giáo viên: 2; Trình độ đào tạo: Cao đẳng: 0; Đại học: 2; Trên đại học: Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên 1: Tốt:1; Khá:1; Đạt: 0; Chưa đạt: 1 Thiết bị dạy học: Trình bày cụ thể thiết bị dạy học sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục) STT Thiết bị dạy học Máy tính Số lượng 02 Các thí nghiệm/thực hành Ghi Dạy bài/ chủ đề chương trình Máy tính cá nhân sách Bài Bầu trời tuổi thơ Bài Khúc nhạc tâm hồn Bài Cội nguồn yêu thương Bài Giai điệu đất nước Bài Màu sắc trăm miền Bài Bài học sống Bài Thế giới viễn tưởng Bài Trải nghiệm để trưởng thành Bài Hòa điệu với tự nhiên Bài 10 Trang sách sống Ti vi 02 Dạy bài/ chủ đề chương trình Ti vi phịng học sách Bài Bầu trời tuổi thơ Bài Khúc nhạc tâm hồn Bài Cội nguồn yêu thương Bài Giai điệu đất nước Bài Màu sắc trăm miền Bài Bài học sống Bài Thế giới viễn tưởng Bài Trải nghiệm để trưởng thành Bài Hòa điệu với tự nhiên Bài 10 Trang sách sống Phịng học mơn/phịng thí nghiệm/phịng đa năng/sân chơi, bãi tập (Trình bày cụ thể phịng thí nghiệm/phịng mơn/phịng đa năng/sân chơi/bãi tập sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục) STT Tên phòng Số lượng Phạm vi nội dung sử dụng Ghi Sân trường Bài Màu sắc trăm miền (Phần Nói Sân trường nghe: Trình bày ý kiến vấn đề văn hóa truyền thống xã hội đại) Thư viện Bài 10 Trang sách sống (Phần Nói Thư viện nghe: giới thiệu sản phẩm sáng tạo từ sách) II Kế hoạch dạy học2 Phân phối chương trình STT Bài học Số tiết Yêu cầu cần đạt (1) (2) (3) Về lực: Bài 13 tiết - Nêu ấn tượng chung văn trải nghiệm giúp thân hiểu thêm văn - Nhận biết chi tiết tiêu biểu, đề tài, câu chuyện, nhân vật tính cách nhân vật truyện Bầu trời tuổi thơ - Hiểu tác dụng việc dùng cụm từ để mở rộng thành phần mở rộng trạng ngữ câu - Biết tóm tắt văn theo yêu cầu khác độ dài - Trình bày ý kiến vấn đề đời sống, tóm tắt ý người khác trình bày Về phẩm chất: Biết yêu quý tuổi thơ trân trọng giá trị sống Về lực: Bài Khúc nhạc tâm hồn 12 tiết - Nhận biết nhận xét nét đôc đáo thơ bốn chữ, năm chữ thể qua từ ngữ, hình ảnh, vần, nhịp, biện pháp tu từ - Nhận biết biện pháp tu từ nói giảm nói tránh hiểu tác dụng việc sử dụng biện pháp tu từ - Bước đầu biết làm thơ bốn chữ năm chữ; viết đoạn văn ghi lại cảm xúc sau đọc thơ bốn chữ, năm chữ - Trình bày ý kiến vấn đề đời sống; biết trao đổi cách xây dựng, tôn trọng ý kiến khác biệt - Biết trân trọng, vun đắp tình yêu người, thiên nhiên, quê hương, đất nước Về phẩm chất: Biết trân trọng, vun đắp tình yêu người, thiên nhiên, quê hương, đất nước Về lực: - Nhận biết tính cách nhân vật; nhận biết nêu tác dụng việc thay đổi kiểu người kể chuyện truyện kể - Thể thái dộ cách giải vấn đề tác giả truyện - Nhận biết đặc điểm số từ, phó từ hiểu chức từ loại để sử dụng hiệu Bài 3 Cội nguồn yêu thương 15 tiết - Bước đầu biết viết văn phân tích đặc điểm nhân vật tác phẩm văn học - Trình bày ý kiến vấn đề đời sống; biết trao đổi cách xây dựng, tôn trọng khác biệt Về phẩm chất: Biết bồi đắp, trân trọng tình yêu thương 1.Về lực: - Biết ôn tập tổng hợp, kiểm tra đánh giá kĩ Đọc – hiểu, Viết - Ôn tập, củng cố kiến thức học; đánh giá lực đọc hiểu, lực viết đoạn văn, văn thể loại/ chủ đề học (truyện kể theo 3, thơ bốn chữ, năm chữ); nắm giá trị nội dung hình thức văn bản, vận dụng vào thực tiễn Ôn tập kiểm tra 03 tiết kì I - Nhận biết tác dụng việc mở rộng trạng ngữ câu cụm từ, mở rộng thành phần câu cụm từ, số từ, phó từ; cách sử dụng từ đơn, từ láy; nghĩa từ ngữ; biện pháp tu từ - Viết viết đoạn văn ghi lại cảm xúc sau đọc thơ bốn chữ, năm chữ; viết văn phân tích đặc điểm nhân vật tác phẩm văn học Về phẩm chất: Trách nhiệm, chăm chỉ, trung thực - Có trách nhiệm việc làm kiểm tra; chăm chỉ, thực nội quy lúc làm bài; thể tôn trọng bạn xung quanh Về lực: - Nhận biết nhận xét nét độc đáo thơ thể qua từ ngữ, hình ảnh, vần, nhịp, biện pháp tu từ Bài 12 tiết - Nhận biết tình cảm, cảm xúc người viết thể qua ngôn ngữ văn - Hiểu khái niệm ngữ cảnh, nghĩa từ ngữ ngữ cảnh Giai điệu đất nước biết vận dụng để dùng từ ngữ với ngữ cảnh - Viết văn biểu cảm người việc - Trình bày ý kiến vấn đề đời sống; biết trao đổi cách xây dựng, tôn trọng ý kiến khác biệt Về phẩm chất: Yêu mến, tự hào vẻ đẹp quê hương, đất nước Về lực: - Nhận biết chất trữ tình, tơi tác giả, ngơn ngữ tùy bút, tản văn hiểu chủ đề, thông điệp văn Bài 15 tiết Màu sắc trăm miền - Nhận biết phong phú, đa dạng ngôn ngữ vùng miền - Viết văn tường trình rõ ràng, đầy đủ, quy cách - Trình bày ý kiến vấn đề đời sống; biết trao đổi cách xây dựng, tôn trọng ý kiến khác biệt Phẩm chất: Yêu nước, nhân ái, trách nhiệm (Biết yêu mến, trân trọng vẻ đẹp phong phú, đa dạng vùng miền) Năng lực: Ôn tập kiểm tra cuối 03 tiết kì I - Ơn tập, củng cố kiến thức học; đánh giá kĩ đọc hiểu, kĩ viết đoạn văn, văn thể loại/ chủ đề học (thơ bốn chữ, năm chữ: bút kí, tản văn, văn tường trình); nhận biết phân tích giá trị nội dung hình thức văn bản, vận dụng vào thực tiễn - Nhận biết nghĩa từ ngữ ngữ cảnh; biện pháp tu từ (so sánh, nhân hóa, điệp ngữ); dấu câu (dấu gạch ngang, dấu ngoặc kép, dấu ngoặc đơn); từ ngữ địa phương - Viết văn biểu cảm người vật Phẩm chất: Trách nhiệm, chăm chỉ, trung thực - Có trách nhiệm việc làm kiểm tra; chăm chỉ, thực nội quy lúc làm bài; thể tôn trọng bạn xung quanh Về lực: - Nhận biết số yếu tố truyện ngụ ngơn: đề tài, tình huống, cốt truyện, nhân vật, chủ đề Bài Bài học sống 12 tiết - Nhận biết số yếu tố tục ngữ: số lượng câu, chữ, vần - Hiểu đặc điểm chức thành ngữ, đặc điểm tác dụng biện pháp tu từ nói - Bước đầu biết viết văn nghị luận vấn đề đời sống, trình bày rõ vấn đề ý kiến người viết; đưa lí lẽ rõ ràng chứng đa dạng - Biết kể lại truyện ngụ ngơn: kể truyện gốc, có cách kể chuyện linh hoạt hấp dẫn Phẩm chất: Yêu nước, nhân ái, trách nhiệm Có ý thức học hỏi kinh nghiệm, trí tuệ dân gian hay người xưa để rèn đức tính: khiêm tốn, cẩn trọng, kiên trì, nhân nghĩa, có trách nhiệm Về lực: - Nhận biết số yếu tố truyện khoa học viễn tưởng: đề tài, kiện, tình huống, cốt truyện, nhân vật, khơng gian, thời gian; tóm tắt văn cách ngắn gọn Bài Thế giới viễn 15 tiết tưởng - Hiểu đặc điểm chức liên kết mạch lặc, công dụng dấu chấm lửng văn - Viết văn kể lại việc có thật liên quan đến nhân vật kiện lịch sử, viết có sử dụng yếu tố miêu tả - Biết thảo luận vấn đề gây tranh cãi, xác định điểm thống khác biệt ý kiến thảo luận - Kể lại truyện cổ tích lời kể nhân vật Phẩm chất: Yêu nước, nhân ái: biết khát vọng ước mơ; có ý chí biết khát vọng, ước mơ tốt đẹp thành thực Về lực: - Nhận biết đặc điểm văn nghị luận vấn đề đời sống thể qua ý kiến, lí lẽ, chứng mối liên hệ ý kiến, lí lẽ, chứng văn - Nêu trải nghiệm sống giúp thân hiểu văn 13 tiết - Hiểu biện pháp từ ngữ liên kết thường dùng văn 10 Bài Trải nghiệm để trưởng thành bản; nhận biết hiểu đặc điểm, chức thật ngữ - Bước đầu biết viết văn nghị luận vấn đề đời sống - Trình bày ý kiến vấn đề đời sống; biết bảo vệ ý kiến trước phản bác người nghe Phẩm chất: Trung thực, trách nhiệm: sống trung thực, thể suy nghĩ riêng thân; có ý thức trách nhiệm với cộng đồng Năng lực: Ơn tập, kiểm tra kì 03 tiết II 11 - Nhận biết trình bày đặc trưng truyện ngụ ngôn, tục ngữ, khoa học viễn tưởng - Nhận biết đặc điểm văn nghị luận vấn đề đời sống thể qua ý kiến, lí lẽ, chứng mối liên hệ ý kiến, lí lẽ, chứng văn - Nhận biết, biết cách sử dụng thành ngữ, biện pháp tu từ (nói q), cơng dụng dấu câu (dấu chấm lửng); hiểu đặc điểm chức liên kết mạch lạc - Viết văn kể lại việc có thật liên quan đến nhân vật kiện lịch sử, viết có sử dụng yếu tố miêu tả; viết văn nghị luận vấn đề đời sống Phẩm chất: Trách nhiệm, chăm chỉ, trung thực - Có trách nhiệm việc làm kiểm tra; chăm chỉ, thực nội quy lúc làm bài; thể tôn trọng bạn xung quanh 10 - Giao nhiệm vụ học tập: Trình bày cụ thể nội dung nhiệm vụ giao cho học sinh (đọc/nghe/nhìn/làm) với thiết bị dạy học/học liệu cụ thể để tất học sinh hiểu rõ nhiệm vụ phải thực - Thực nhiệm vụ (học sinh thực hiện; giáo viên theo dõi, hỗ trợ): Trình bày cụ thể nhiệm vụ học sinh phải thực (đọc/nghe/nhìn/làm) theo yêu cầu giáo viên; dự kiến khó khăn mà học sinh gặp phải kèm theo biện pháp hỗ trợ; dự kiến mức độ cần phải hoàn thành nhiệm vụ theo yêu cầu - Báo cáo, thảo luận (giáo viên tổ chức, điều hành; học sinh báo cáo, thảo luận): Trình bày cụ thể giải pháp sư phạm việc lựa chọn nhóm học sinh báo cáo cách thức tổ chức cho học sinh báo cáo (có thể chọn số nhóm trình bày/báo cáo theo giải pháp sư phạm giáo viên) - Kết luận, nhận định: Phân tích cụ thể sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành theo yêu cầu (làm để nhận xét, đánh giá mức độ hoàn thành học sinh thực tế tổ chức dạy học); làm rõ nội dung/yêu cầu kiến thức, kĩ để học sinh ghi nhận, thực hiện; làm rõ nội dung/vấn đề cần giải quyết/giải thích nhiệm vụ học tập mà học sinh phải thực tiếp theo./ 38 PHÒNG GD-ĐT TP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS Độc lập- Tự do- Hạnh phúc TỔ NGỮ VĂN KẾ HOẠCH DẠY HỌC NGỮ VĂN – KNTT (2022-2023) Tổng số tiết năm: 35 tuàn = 140 tiết Học kì 1: 05 (18 tuần) x tiết = 72 tiết Học kì 2: 05 (17 tuàn) x tiết = 68 tiết HỌC KÌ I Tuần Tên bài/ chủ đề Hoạt động dạy học Tiết CT Bài Bầu trời tuổi Nội dung - Bầy chim chìa vơi - Bầy chim chìa vơi (tt) - Bầy chim chìa vơi (tt) Đọc hiểu thực hành tiếng Việt - Thực hành tiếng Việt - Thực hành tiếng Việt (tt) - Đi lấy mật - Đi lấy mật (tt) 39 Ghi thơ – Truyện - Thực hành tiếng Việt (13 tiết) - Ngàn làm việc 10 - Phân tích viết tham khảo 11 - Thực hành viết theo bước 12 - Thực hành viết theo bước (tt) 13 - Trao đổi vấn đề…quan tâm 14 - Đồng dao mùa xuân 15 - Đồng dao mùa xuân (tt) -Đọc kết nối chủ đề Viết Nói nghe Bài 16 Đọc hiểu thực hành 17 tiếng Việt Khúc nhạc tâm hồn -Thơ bốn chữ, năm chữ (12 tiết) Viết - Thực hành tiếng Việt - Gặp cơm nếp 18 - Gặp cơm nếp (tt) 19 - Trở gió 20 - Thực hành tiếng Việt 21 - Tập làm một…bốn chữ, năm chữ 22 - Viết đoạn văn ghi lại…(Phân tích…) 23 - Thực hành viết theo bước 24 - Thực hành viết theo bước (tt) 40 Nói nghe 25 -Trình bày suy nghĩ về…đời sống 26 - Vừa nhắm mắt vừa mở sổ 27 -Vừa nhắm mắt vừa mở sổ (tt) 28 Đọc hiểu thực hành 29 tiếng Việt -Vừa nhắm mắt vừa mở sổ (tt) 30 - Người thầy 31 - Người thầy (tt) 32 - Thực hành tiếng Việt 33 - Quê hương 34 - Phân tích viết tham khảo 35 - Thực hành viết theo bước 36 - Thực hành viết theo bước (tt) 37 - Thực hành viết theo bước (tt) 38 - Trình bày ý kiến về…đời sống 39 - Ơn tập kì I Ơn tập kiểm Viết 40 - Ơn tập kì I (tt) tra kì I 41 (4 tiết) 42 - Kiểm tra kì I (Phần viết Bài Cội nguồn yêu - Thực hành tiếng Việt thương- Truyện -Đọc kết nối chủ đề (13 tiết) Viết Nói nghe 10 3) 41 11 12 Bài 43 - Mùa xuân nho nhỏ 44 - Mùa xuân nho nhỏ (tt) 45 Đọc hiểu thực hành 46 tiếng Việt - Mùa xuân nho nhỏ (tt) Giai điệu đất nước - Thơ 13 (13 tiết) -Đọc kết nối chủ đề Viết 14 Nói nghe 15 Bài - Thực hành tiếng Việt 47 - Gò Me 48 - Gò Me(tt) 49 - Thực hành tiếng Việt 50 - Bài thơ “Đường núi” NĐThi 51 - Phân tích viết tham khảo 52 - Thực hành viết theo bước 53 - Thực hành viết theo bước (tt) - 54 - Trả kiểm tra kì I 55 - Trình bày ý kiến về…thiện nguyện 56 - Tháng giêng mơ về…rét 57 - Tháng giêng mơ về…rét (tt) 58 Đọc hiểu thực hành 59 tiếng Việt 60 - Thực hành tiếng Việt - Chuyện cơm hến - Chuyện cơm hến (tt) 42 16 Màu sắc trăm 61 - Thực hành tiếng Việt miền –Tuỳ bút, 62 - Thực hành tiếng Việt (tt) tản văn 63 - Hội lồng tồng 64 - Phân tích viết tham khảo 65 - Thực hành viết theo bước 66 - Thực hành viết theo bước (tt) 67 - Trình bày ý kiến vấn đề…hiện đại 68 - Ơn tập cuối kì I Ơn tập kiểm 69 - Ơn tập cuối kì I (tt) tra cuối kì I Viết 70 - Kiểm tra cuối kì I (Phần viết: (12 tiết) -Đọc kết nối chủ đề Viết 17 Nói nghe 18 (5 tiết) 71 Biểu cảm người sư việc) 72 - Trả kiểm tra cuỗi kì I HỌC KÌ II Tuần Tên bài/ chủ đề Hoạt động dạy học Tiết CT 73 Nội dung - Đẽo cày đường 43 Ghi 19 74 Bài 75 Đọc hiểu thực hành 76 tiếng Việt 78 - Một số câu tục ngữ Việt Nam (tt) 79 - Thực hành tiếng Việt 80 - Con hổ có nghĩa 81 - Phân tích viết tham khảo 82 - Thực hành viết theo bước 83 - Thực hành viết theo bước (tt) 84 - Kể lại truyện ngụ ngôn 85 - Cuộc chạm trán đại dương 86 Đọc hiểu thực hành - Cuộc chạm trán đại dương (tt) ngụ ngôn 21 -Đọc kết nối chủ đề Viết Nói nghe 22 tiếng Việt Bài Thế giới viễn 23 tưởng – Truyện khoa học viễn - Thực hành tiếng Việt - Một số câu tục ngữ Việt Nam sống – Truyện (12 tiết) - Con mối kiến 77 Bài học 20 - Ếch ngồi đáy giếng 87 - Thực hành tiếng Việt 88 - Thực hành tiếng Việt (tt) 89 - Đường vào trung tâm vũ trụ 90 - Đường vào trung tâm vũ trụ (tt) 91 - Thực hành tiếng Việt 44 tưởng -Đọc kết nối chủ đề 92 93 - Phân tích viết tham khảo 94 - Thực hành viết theo bước Viết 95 - Thực hành viết theo bước (tt) Nói nghe 96 -Thảo luận vai trị cơng nghệ… 97 - Bản đồ dẫn đường (12 tiết) 24 98 Đọc hiểu thực hành 99 tiếng Việt 25 Bài 26 Trải nghiệm để Trưởng thànhVăn nghị 27 luận - Dấu ấn Hồ Khanh -Đọc kết nối chủ đề (13 tiết) Viết Nói nghe - Bản đồ dẫn đường (tt) - Thực hành tiếng Việt 100 - Thực hành tiếng Việt (tt) 101 - Hãy cầm lấy đọc 102 - Hãy cầm lấy đọc (tt) 103 - Thực hành tiếng Việt 104 - Thực hành tiếng Việt (tt) 105 - Nói với 106 - Phân tích viết tham khảo 107 - Thực hành viết theo bước 108 - Thực hành viết theo bước (tt) 109 -Trình bày ý kiến… vấn đề đời 45 28 sống 110 - Ơn tập kì II Ơn tập kiểm Viết 111 - Ơn tập kì II (tt) tra kì II 112 (4 tiết) 113 - Kiểm tra kì II (Phần viết 7, 8) 29 114 115 Đọc hiểu thực hành 116 tiếng Việt Bài 30 Hoà điệu với tự nhiênVăn thông-Đọc kết nối chủ đề 31 tin (14 tiết) Viết 32 Nói nghe -Thuỷ tiên tháng Một -Thuỷ tiên tháng Một (tt) - Thực hành tiếng Việt 117 - Thực hành tiếng Việt (tt) 118 - Lễ rửa làng người Lô Lô 119 - Lễ rửa làng người Lô Lô (tt) 120 - Bản tin hoa anh đào 121 - Bàn tin hoa anh đào (tt) 122 - Thực hành tiếng Việt 123 - Phân tích viết tham khảo 124 - Thực hành viết theo bước 125 - Thực hành viết theo bước (tt) 126 - Trả kiểm tra kì II 127 - Giải thích quy tắc….hoạt động 46 Đọc hiểu thực hành 128 tiếng Việt 33 Bài 10 129 - Đọc nhà phê bình 130 - Đọc nhà phê bình (tt) Trang sách và-Đọc kết nối chủ đề 131 -Từ ý tưởng…sản phẩm, phân tích… 133 - Thực hành viết theo bước 134 - Ngày hội với sách 135 - Ngày hội với sách (tt) 136 - Ơn tập cuối kì II Ôn tập kiểm 137 - Ôn tập cuối kì II (tt) tra cuối kì II.Viết 138 - Kiểm tra cuối kì II (Phần viết: Văn nghị 34 35 - Đọc trò chuyện tác giả 132 sống- Viết - Cuốn sách – chân trời luận (08 tiết) Nói nghe (5 tiết) 139 hoặc10: thuyết minh nghị luận) 140 - Trả kiểm tra cuỗi kì II Duyệt Tổ chuyên môn , ngày 17/ 6/2022 Người xây dựng chương trình 47 Duyệt Ban giám hiệu 48 ... chất, thiết bị giáo dục, học liệu… TỔ TRƯỞNG Eakly, ngày tháng năm 2022 (Ký ghi rõ họ tên) HIỆU TRƯỞNG 18 (Ký ghi rõ họ tên) Phụ lục III KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN (Kèm theo Công văn. .. nước, nhân ? ?i, trách nhiệm: biết lựa chọn trân trọng cách sống hài hòa với tự nhiên Về lực: Bài 10 Trang sách sống 13 08 tiết - Phát tri? ??n kĩ tự đọc sách; đọc mở rộng văn văn học, văn nghị luận,... TRƯỜNG THCS 71 9 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔ: NGỮ VĂN Độc lập - Tự - Hạnh phúc Họ tên giáo viên: KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGỮ VĂN, LỚP (Năm học
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch giáo dục ngữ văn 7 sách kết nối tri thức với cuộc sống (phụ lục i, II , III cv 5512),

Từ khóa liên quan