0

QUẢN TRỊ VỐN TỰ CÓ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

13 7 0
  • QUẢN TRỊ VỐN TỰ CÓ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/06/2022, 07:52

Hệ thống Ngân hàng Thương mại Việt Nam những năm qua đã có những bướcphát triển mạnh mẽ cả về quy mô và chất lượng. Song song với đó, các ngân hàng thươngmại Việt Nam cũng đứng trước những khó khăn và thách thức trong tiến trình hội nhập,điển hình như vốn tự có của các ngân hàng nhìn chung còn nhỏ và cơ cấu chưa hợp lý sovới các ngân hàng lớn khác trong khu vực và trên thế giới.Theo thông lệ quốc tế, vốn tự có là một trong những tiêu chí quan trọng để đánhgiá mức độ an toàn trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Ngoài ra vốn tự có còngiúp ngân hàng thương mại tạo niềm tin với công chúng, tạo điều kiện để phát triển cácsản phẩm dịch vụ mới. Với chủ đề “Quản trị vốn tự có của ngân hàng thương mại”, bàitiểu luận này sẽ tìm hiểu những nội dung có liên quan nhằm hiểu rõ hơn về mối liên hệchặt chẽ giữa vốn tự có và hoạt động kinh doanh của ngân hàng. TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA NGÂN HÀNG - TIỂU LUẬN QUẢN TRỊ VỐN TỰ CÓ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI Giảng viên hướng dẫn: Môn học: Mã học phần: Sinh viên thực hiện: Mã số sinh viên: Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng năm 2022 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 Những nội dung Vốn tự có Quản trị vốn tự có hoạt động ngân hàng thƣơng mại 1.1 Khái niệm 1.2 Đặc điểm vốn tự có 1.3 Chức vốn tự có 1.3.1 Chức bảo vệ 1.3.2 Chức hoạt động 1.3.3 Chức điều chỉnh 1.4 Vai trò vốn tự có 1.5 Quản trị vốn tự có 1.6 Các thành phần vốn tự có 1.6.1 Vốn cấp (Vốn tự có bản) 1.6.2 Vốn cấp 2: (vốn tự có bổ sung) 1.7 Một số giải pháp gia tăng vốn tự có ngân hàng thương mại Giải tình 2.1 Cơ sở lý thuyết 2.1.1 Hệ số an toàn vốn 2.1.2 Quy định pháp lý hệ số CAR Việt Nam 2.1.3 Ý nghĩa hệ số an toàn vốn CAR 2.2 Ứng dụng tập TÀI LIỆU THAM KHẢO 10 LỜI CẢM ƠN 11 LỜI MỞ ĐẦU Hệ thống Ngân hàng Thương mại Việt Nam năm qua có bước phát triển mạnh mẽ quy mơ chất lượng Song song với đó, ngân hàng thương mại Việt Nam đứng trước khó khăn thách thức tiến trình hội nhập, điển vốn tự có ngân hàng nhìn chung cịn nhỏ cấu chưa hợp lý so với ngân hàng lớn khác khu vực giới Theo thông lệ quốc tế, vốn tự có tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ an toàn hoạt động kinh doanh ngân hàng Ngồi vốn tự có giúp ngân hàng thương mại tạo niềm tin với công chúng, tạo điều kiện để phát triển sản phẩm dịch vụ Với chủ đề “Quản trị vốn tự có ngân hàng thương mại”, tiểu luận tìm hiểu nội dung có liên quan nhằm hiểu rõ mối liên hệ chặt chẽ vốn tự có hoạt động kinh doanh ngân hàng Trong q trình nghiên cứu hồn thành cịn nhiều thiếu sót, kính mong nhận nhận xét góp ý Thầy để tiểu luận hoàn chỉnh 1 Những nội dung Vốn tự có Quản trị vốn tự có hoạt động ngân hàng thƣơng mại 1.1 Khái niệm  Về mặt kinh tế: vốn riêng NHTM chủ sở hữu góp cịn tạo q trình hoạt động Nó VCSH NHTM hay cịn gọi Vốn kinh tế (Economic capital)  Về mặt quản lý: theo quy định Luật Tổ chức Tín dụng 2010, vốn tự có bao gồm giá trị thực vốn điều lệ tổ chức tín dụng vốn cấp chi nhánh ngân hàng nước quỹ dự trữ, số tài sản nợ khác theo quy định ngân hàng Nhà nước Việt Nam  Theo thông tư số 12/2010/TT-NHNN ngày 20 tháng 05 năm 2010 ngân hàng Nhà nước yếu tố cấu thành vốn tự có ngân hàng thương mại bao gồm: + Vốn cấp 1: Vốn điều lệ thực có (vốn cấp, vốn góp), quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, quỹ đầu tư phát triển nghiệp vụ, lợi nhuận không chia, thặng dư cổ phần tính vào vốn theo quy định pháp luật + Vốn cấp 2: Phần giá trị tăng thêm tài sản cố định loại tài sản tài đầu tư định giá lại theo quy định pháp luật, số trái phiếu chuyển đổi ngân hàng thương mại phát hành cơng cụ nợ thứ cấp có thời hạn dài 1.2 Đặc điểm vốn tự có  Vốn tự có cung cấp nguồn lực cho ngân hàng hoạt động thời gian bắt đầu hoạt động, thời gian mà ngân hàng chưa nhận tiền gửi từ khách hàng, giúp ngân hàng chống đỡ kh rủi ro phát sinh  Vốn tự có nguồn vốn ổn định ln tăng trưởng q trình hoạt động ngân hàng, sử dụng với kỳ hạn dài mà khơng phải hồn trả nên tảng cho tăng trưởng ngân hàng  Vốn tự có ngân hàng chiếm tỷ trọng nhỏ tổng nguồn vốn kinh doanh (thông thường từ 10% đến 15%), nhiên lại giữ vai trị quan trọng sở để hình thành nên nguồn vốn khác ngân hàng, đồng thời tạo nên uy tín ban đầu, trì niềm tin công chúng vào ngân hàng  Vốn tự có định quy mơ hoạt động ngân hàng, cịn yếu tố để quan quản lý dựa vào để xác định tỷ lệ an toàn kinh doanh ngân hàng (giới hạn huy động vốn, giới hạn cho vay, giới hạn đầu tư vào tài sản cố định ) 1.3 Chức vốn tự có 1.3.1 Chức bảo vệ  Trong hoạt động kinh doanh có nhiều rủi ro, rủi ro xảy gây thiệt hại lớn cho ngần hàng, đơi dẫn ngân hàng đến bờ vực phá sản Khi vốn tự có giúp ngân hàng bù đắp thiệt hại phát sinh đảm bảo cho ngân hàng tránh khỏi rủi ro  Trong số trường hợp ngân hàng có nguy khả chi trả vốn tự có sử dụng để hoàn trả cho khách hàng  Ngoài ra, mối quan hệ hỗ tương ngân hàng khách hàng, vốn tự có cịn có chức bảo vệ cho khách hàng (người ký thác) không bị vốn gửi tiền ngân hàng 1.3.2 Chức hoạt động Thể chỗ vốn tự có sử dụng vay, hùn vốn đầu tư chứng khoán nhằm mang lại lợi nhuận cho ngân hàng Tuy nhiên, vốn tự có chiếm tỷ trọng khơng lớn tổng nguồn vốn kinh doanh nên lợi nhuận mà mang lại khơng cao Vì vậy, chức hoạt động ngân hàng thứ yếu 1.3.3 Chức điều chỉnh Vốn tự có đối tượng mà quan quản lý ngân hàng thường vào để xác định tỷ lệ an toàn ban hành quy định nhằm điểu chỉnh hoạt động ngân hàng, tiêu chuẩn để xác định mức độ an toàn hiệu hoạt động ngân hàng Vốn tự có cịn để xác định điều chỉnh giới hạn hoạt động nhằm đảm bảo ngân hàng an toàn kinh doanh 1.4 Vai trị vốn tự có  Là sở để cấp phép, hình thành ngân hàng tiến hành hoạt động kinh doanh, đầu tư, M&A  Ảnh hưởng trực tiếp đến quy mô hoạt động ngân hàng thương mại  Giúp ngân hàng định lực toán, tạo niềm tin cho nhà đầu tư người gửi tiền, đảm bảo uy tín ngân hàng thương mại thị trường  Quyết định lực cạnh tranh ngân hàng  Dùng chống đỡ rủi ro  Bù đắp thua lỗ tổn thất trước nhận biện pháp hổ trợ từ ngân hàng trung ương Chính phủ 1.5 Quản trị vốn tự có  Khái niệm: Quản trị vốn tự có ngân hàng việc nghiên cứu hình thành vốn tự có ngân hàng cách hợp lý đồng thời quan tâm đến thành phần vốn tự có đảm bảo cho hoạt động kinh donh ngân hàng an tồn có lãi  Ý nghĩa quản trị vốn tự có: + Tạo điều kiện để bảo vệ tài sản cho khách hàng ký thác tài sản ngân hàng, + Tạo điều kiện để ổn định tăng trưởng vốn tự có cách hợp lý nhằm nâng cao sức đề kháng ngân hàng trước rủi ro nguy phá sản kinh doanh + Giúp cho nhà quản trị quản lý vốn tự có cách hiệu tăng khả sinh lời cho ngân hàng cách bền vững + Đảm bảo cho ngân hàng đạt mức vốn tự có phù hợp với quy mơ hoạt động mức độ rủi ro kinh doanh 1.6 Các thành phần vốn tự có Vốn tự có ngân hàng quan quản lý ngân hàng nước quy định gồm nhiều yếu tố khác Tại Việt Nam, theo thông tư số 13/2010/TT-NHNN ngày 20 tháng 05 năm 2010 ngân hàng nhà nước vốn tự có ngân hàng bao gồm: Vốn cấp Vốn cấp 1.6.1 Vốn cấp (Vốn tự có bản)  Các khoản dùng để xác định vốn tự có cấp 1: a) Vốn điều lệ (vốn cấp, vốn góp); b) Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ; c) Quỹ đầu tư phát triển nghiệp vụ; d) Lợi nhuận khơng chia; e) Thặng dư cổ phần tính vào vốn theo quy định pháp luật, trừ phần dùng để mua cổ phiếu quỹ (nếu có)  Các khoản phải trừ khỏi vốn cấp gồm: a) Lợi thương mại b) Lỗ lũy kế c) Cổ phiếu quỹ d) Các khoản cấp tín dụng để góp vốn, mua cổ phần tổ chức tín dụng khác e) Các khoản góp vốn, mua cổ phần TCTD khác f) Các khoản góp vốn, mua cổ phần Cty con, khơng bao gồm đối tượng tính mục e g) Các khoản đầu tư góp vốn mua cổ phần nhằm kiểm soát DN hoạt động lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán, kiều hối, kinh doanh ngoại hối, vàng, bao toán, phát hành thẻ tín dụng, tín dụng tiêu dùng, dịch vụ trung gian tốn, thơng tin tín dụng, khơng tính mục e f 1.6.2 Vốn cấp 2: (vốn tự có bổ sung) Là nguồn vốn có tính ổn định vốn cấp 1, thực chất thân chúng vốn tự có có đặc thù vốn tự có nên xem vốn tự có ngân hàng  Các khoản dùng để xác định vốn tự có cấp 1: a) 50% chênh lệch tăng đánh giá lại TSCĐ b) 40% chênh lệch tăng đánh giá lại khoản góp vốn đầu tư dài hạn c) Dự phòng chung theo quy định NHNN phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích DPRR sử dụng DPRR d) Trái phiếu chuyển đổi tổ chức tín dụng phát hành thỏa mãn điều kiện sau: (i) Có kỳ hạn ban đầu tối thiểu năm; (ii) Không đảm bảo tài sản tổ chức tín dụng; (iii) Tổ chức tín dụng khơng mua lại theo đề nghị người sở hữu mua lại thị trường thứ cấp, tổ chức tín dụng mua lại sau Ngân hàng Nhà nước chấp thuận văn với điều kiện việc mua lại không ảnh hưởng đến tỷ lệ bảo đảm an toàn theo quy định; (iv) Tổ chức tín dụng ngừng trả lãi chuyển lãi lũy kế sang năm việc trả lãi dẫn đến kết kinh doanh năm bị lỗ; (v) Trong trường hợp lý tổ chức tín dụng, người sở hữu trái phiếu chuyển đổi toán sau tổ chức tín dụng tốn cho tất chủ nợ có bảo đảm khơng có bảo đảm khác; (vi) Việc điều chỉnh tăng lãi suất, kể việc điều chỉnh tăng phần lãi suất cộng thêm vào lãi suất tham chiếu thực sau năm kể từ ngày phát hành điều chỉnh (01) lần suốt thời hạn trước chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông e) Các công cụ nợ khác thỏa mãn tất điều kiện sau: (i) Là khoản nợ mà trường hợp, chủ nợ toán sau tổ chức tín dụng tốn cho tất chủ nợ có bảo đảm khơng có bảo đảm khác; (ii) Có kỳ hạn ban đầu tối thiểu 10 năm; (iii) Không đảm bảo tài sản tổ chức tín dụng; (iv) Tổ chức tín dụng ngừng trả lãi chuyển lãi lũy kế sang năm việc trả lãi dẫn đến kết kinh doanh năm bị lỗ; (v) Chủ nợ tổ chức tín dụng trả nợ trước hạn sau Ngân hàng Nhà nước chấp thuận văn bản; (vi) Việc điều chỉnh tăng lãi suất, kể việc điều chỉnh tăng phần lãi suất cộng thêm vào lãi suất tham chiếu thực sau năm kể từ ngày ký kết hợp đồng điều chỉnh (01) lần suốt thời hạn khoản vay  Giới hạn xác định vốn cấp 2: a) Tổng giá trị khoản quy định Điểm d Điểm đ mục 1.6.2 Điều tối đa 50% giá trị vốn cấp b) Quỹ dự phịng tài tối đa 1,25% tổng tài sản “Có” rủi ro c) Trong thời gian năm cuối trước đến hạn chuyển đổi, toán, sau năm gần đến hạn chuyển đổi, toán, giá trị khoản quy định Điểm d Điểm e mục 1.6.2 Điều phải khấu trừ 20% giá trị ban đầu d) Tổng giá trị vốn cấp tối đa 100% giá trị vốn cấp  Các khoản phải trừ tính vốn tự có: a) 100% số dư nợ tài khoản đánh giá lại tài sản cố định theo quy định pháp luật; b) 100% số dư nợ tài khoản đánh giá lại tài sản tài theo quy định pháp luật 1.7 Một số giải pháp gia tăng vốn tự có ngân hàng thƣơng mại  Phát hành cổ phiếu ưu đãi cổ tức  phát hành cổ phiếu thường, thông qua Thị trường Chứng khốn  Khuyến khích NH liên doanh bổ sung vốn tự có Giải tình 2.1 Cơ sở lý thuyết 2.1.1 Hệ số an toàn vốn  Khái niệm: Hệ số an toàn vốn (CAR) tiêu kinh tế phản ánh mối quan hệ vốn tự có với tài sản có điều chỉnh rủi ro ngân hàng thương mại Hệ số CAR thước đo quan trọng để đo mức độ an toàn hoạt động ngân hàng, chuyên gia đầu ngành lĩnh vực ngân hàng thuộc Ủy ban Basel dày công xây dựng phát triển Đến nay, hệ số CAR công nhận rộng rãi có mặt 100 nước, có Việt Nam  Hệ số an toàn vốn theo Basel: Ủy ban Basel giám sát ngân hàng ủy ban quan trọng Ngân hàng Thanh toán Quốc tế thành lập Ủy ban thơng lệ thực giám sát an tồn hoạt động ngân hàng ngân hàng trung ương thuộc Chính phủ 10 nước thuộc nhóm G-10 vào cuối năm 1974 Hiệp ước bổ sung, hoàn thiện cho phù hợp với thực tế Tính đến nay, Ủy ban ban hành hiệp ước Basel III 2.1.2 Quy định pháp lý hệ số CAR Việt Nam  Những chuẩn mực quốc tế đảm bảo an toàn hoạt động lần nghiên cứu áp dụng Việt Nam sau 11 năm kể từ Basel I ban hành  Năm 1999, hệ số CAR quy định Việt Nam theo Quyết định số 297/1999/QĐ - NHNN ngày 25/8/1999 ban hành quy định tỷ lệ bảo đảm an tồn hoạt động tổ chức tín dụng thức Theo đó, Quyết định nêu rõ tỷ lệ an tồn vốn tối thiểu 8% phương pháp tính đơn giản chưa phản ánh đầy đủ nội dung Basel I  Trước tình hình giới trải qua khủng hoảng suy thoái kéo dài với sụp đổ loạt ngân hàng lớn như: Northern Rock, Lehman Brothes, Fiannie Mae, Freddie Mac, Washington Mutual, Bear Stearns; tình hình thực tế ngân hàng Việt Nam cấp tín dụng lớn vào bất động sản chứng khoán, NHNN nâng tỷ lệ an tồn vốn lên 9% qua Thơng tư số 13/2010/TT-NHNN ngày 20/5/2010 (có hiệu lực từ ngày 01/10/2010), nâng cao so với quy định Quyết định 457/2005/QĐNHNN 1% nâng trọng số rủi ro khoản cấp tín dụng kinh doanh bất động sản liên quan đến chứng khốn  Theo Thơng tư 13/2010/TT-NHNN, tỷ lệ an toàn vốn chi tiết theo nhóm: Trong đó: + Vốn tự có bao gồm vốn cấp vốn cấp + Tài sản “Có” rủi ro tổng giá trị tài sản “Có” xác định theo mức độ rủi ro giá trị tài sản “Có” tương ứng cam kết ngồi bảng theo hệ số chuyển đổi 2.1.3 Ý nghĩa hệ số an tồn vốn CAR  Việc trì tỷ lệ an tồn vốn mức phù hợp thơng qua kiểm soát yếu tố tác động đến tỷ lệ an toàn vốn giúp ngân hàng vừa sử dụng hiệu vốn trì hoạt động ngân hàng ln an tồn  Việc trì tỷ lệ an tồn vốn mức q cao khơng tốt hoạt động ngân hàng Khi tỷ lệ an toàn vốn mức cao đồng nghĩa ngân hàng phải dự trữ nhiều vốn đầu tư vào tài sản có mức độ rủi ro thấp hơn, dẫn đến hiệu sử dụng vốn không cao, lợi nhuận sụt giảm  Ngược lại, ngân hàng có tỷ lệ an tồn vốn trì mức thấp khả đương đầu với khủng hoảng, cú sốc kinh tế bị suy giảm 2.2 Ứng dụng tập Ta thấy hệ số an toàn vốn hai ngân hàng A B CARA = 10% > 9% CARB = 12% > 9% => Tỷ lệ an toàn vốn ngân hàng A B đảm bảo phù hợp với quy định hệ số CAR Việt Nam, giúp hai ngân hàng tránh rủi ro đối diện với tình căng thẳng Bằng việc đảm bảo tiêu chuẩn này, chất lượng tín dụng hai ngân hàng cải thiện, tỷ lệ nợ xấu hệ thống tín dụng giảm xuống ngưỡng an tồn Cùng với giúp cho ngân hàng A B nâng cao uy tín với khách hàng đối tác Bên cạnh thấy CARB > CARA (12% > 10%) => Ngân hàng B rủi ro ngân hàng A có hội quan điều hành tạo điều kiện thuận lợi tăng trưởng tín dụng mở rộng mạng lưới TÀI LIỆU THAM KHẢO  Cổng thơng tin điện tử Chính phủ nước Cộng hịa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam: Thơng tư số 13/2010/TT-NHNN ngày 20 tháng 05 năm 2010 ngân hàng Nhà nước: http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1& mode=detail&document_id=98485  Tạp chí Tài chính: Hệ số an toàn vốn ngân hàng thương mại Việt Nam: https://tapchitaichinh.vn/kinh-te-vi-mo/he-so-an-toan-von-cua-cac-ngan-hang-thuongmai-viet-nam-129832.html  Tạp chí Cơng thương: Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ an toàn vốn ngân hàng thương mại Việt Nam: http://www.tapchicongthuong.vn/bai-viet/cac-yeu-to-anhhuong-den-ty-le-an-toan-von-cua-ngan-hang-thuong-mai-viet-nam-78164.htm  Tạp chí Cơng thương: Một số giải pháp gia tăng bố tự có cho ngân hàng thương mại Việt Nam nhằm nâng cao lực cạnh tranh bước vào hội nhập: http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/mot-so-giai-phap-tang-von-tu-co-cua-ngan-hangthuong-mai-nham-nang-cao-nang-luc-canh-tranh-khi-buoc-vao-hoi-nhap-1508.htm  Tạp chí Khoa học cơng nghệ: Cơ hội thách thức ngân hàng thương mại Việt Nam tỷ lệ an toàn vốn áp dụng theo BASEL II: https://tapchikhcn.haui.edu.vn/media/29/uffile-upload-no-title29972.pdf  The Bank: Vốn tự có ngân hàng thương mại: https://thebank.vn/blog/17498-vontu-co-cua-ngan-hang-la-gi-cach-xac-dinh-von-tu-co-nhanh-va-chinh-xac.html 10 LỜI CẢM ƠN Trong suốt q trình nghiên cứu hồn thiện đề tài tiểu luận, em nhận hướng dẫn nhiệt tình Thầy Ngơ Văn Tuấn Với lịng chân thành, em xin kính gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Thầy trực tiếp hướng dẫn chúng em hồn thiện đề tài Trong q trình học tập tìm hiểu mơn Quản trị ngân hàng thương mại nói chung đề tài tiểu luận nói riêng, Thầy mang đến cho em tiền đề kiến thức để tiếp cận vấn đề, phân tích giải vấn đề Vì mà em hồn thành tiểu luận tốt Có lẽ, kiến thức vô hạn mà tiếp nhận kiến thức thân người tồn hạn chế định Do q trình hồn thành tiểu luận khơng tránh khỏi thiếu sót Kính mong nhận góp ý từ Thầy để tiểu luận hoàn thiện Lời cuối cùng, em xin kính chúc Thầy Sức khỏe, Thành công Hạnh phúc 11 ... từ ngân hàng trung ương Chính phủ 1.5 Quản trị vốn tự có  Khái niệm: Quản trị vốn tự có ngân hàng việc nghiên cứu hình thành vốn tự có ngân hàng cách hợp lý đồng thời quan tâm đến thành phần vốn. .. 1 Những nội dung Vốn tự có Quản trị vốn tự có hoạt động ngân hàng thƣơng mại 1.1 Khái niệm 1.2 Đặc điểm vốn tự có 1.3 Chức vốn tự có 1.3.1... tháng 05 năm 2010 ngân hàng nhà nước vốn tự có ngân hàng bao gồm: Vốn cấp Vốn cấp 1.6.1 Vốn cấp (Vốn tự có bản)  Các khoản dùng để xác định vốn tự có cấp 1: a) Vốn điều lệ (vốn cấp, vốn góp); b)
- Xem thêm -

Xem thêm: QUẢN TRỊ VỐN TỰ CÓ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI,