0

NGHIÊN CỨU HỘP SỐ TỰ ĐỘNG 6 CẤP 09E TRÊN XE AUDI A8

74 6 0
  • NGHIÊN CỨU HỘP SỐ TỰ ĐỘNG 6 CẤP 09E TRÊN XE AUDI  A8

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/06/2022, 22:00

BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI ĐINH NGỌC ANH - ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGHÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ NGHIÊN CỨU HỘP SỐ TỰ ĐỘNG CẤP 09E TRÊN XE AUDI A8 CBHD : TS Nguyễn Anh Ngọc Sinh viên : Đinh Ngọc Anh Mã số sinh viên : 2018600404 Hà Nội – 2022 BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNGĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆPHÀNỘI Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHIẾU GIAO ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Họ tên sinh viên: Đinh Ngọc Anh Lớp: 2018DHKTOT01 Mã SV: 2018600404 Ngành: CNKTƠTƠ Khóa: 13 Tên đề tài: Nghiên cứu hộp số tự động cấp 09E xe Audi A8 Mục tiêu đề tài - Nghiên cứu tổng quan hộp số tự động xe Audi A8 - Cấu tạo, nguyên lý làm việc hệ thống - Kết cấu đặc điểm hộp số tự động - Các thông số kết cấu ảnh hưởng đến hộp số tự động - Quy trình kiểm tra, bảo dưỡng cách khắc phục hư hỏng hộp số tự động Kết dự kiến Phần thuyết minh - Tổng quan vấn đề nghiên cứu - Tổng quan hệ thống hộp số tự động - Cấu tạo nguyên lý làm việc hộp số tự động cấp Audi A8 - Các thông số kết cấu ảnh hưởng đến hộp số tự động nói chung hộp số tự động Audi nói riêng - Nắm bắt rõ quy trình kiểm tra, bảo dưỡng cách khắc phục hư hỏng hệ thống Bản vẽ - 01 vẽ : Tổng quan hộp số tự động 09E xe Audi A8 - 01 vẽ: Mạch điều khiển thủy lực ly hợp biến mô - 01 vẽ: Quy trình kiểm tra tháo lắp ly hợp số lùi Thời gian thực hiện: từ: 21/3/2021 đến 22/5/2021 GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN TRƯỞNG KHOA (Ký ghi rõ họ tên) TS NGUYỄN ANH NGỌC TS NGUYỄN ANH NGỌC NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN Hà Nội, Ngày Tháng Năm 2022 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN Hà Nội, Ngày Tháng Năm 2022 i MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU iii DANH MỤC HÌNH ẢNH iv DANH MỤC BẢNG BIỂU vi DANH SÁCH KÝ HIỆU vii CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ HỘP SỐ TỰ ĐỘNG 1.1 Lịch sử phát triển 1.2 Nhiệm vụ 1.3 Phân loại hộp số tự động 1.4 Yêu cầu hộp số 1.5 Chức hộp số 1.6 Ưu điểm hộp số tự động so với số sàn 1.7 Khái quát hộp số tự động 1.7.1 Bộ biến mô 1.7.2 Bộ truyền bánh hành tinh 1.7.3 Bộ điều khiển thủy lực 10 1.7.4 ECU động ECT 14 CHƯƠNG A8 NGHIÊN CỨU HỘP SỐ TỰ ĐỌNG CẤP CỦA XE AUDI 18 2.1 Giới thiệu chung 18 2.1.1 Hộp số tự động 09E 19 2.1.2 Thông số kỹ thuật 20 2.2 Kết cấu hộp số tự động 09E 21 2.2.1 Bộ biến mô thủy lực 21 2.2.2 Li hợp khóa biến mơ 24 2.2.3 Hệ thống làm mát dầu ATF 26 2.2.4 Bộ bánh hành tinh 29 2.2.5 Bơm dầu ATF 39 2.2.6 Bộ điều khiển thủy lực 40 2.2.7 Bộ modul điều khiển điện 44 CHƯƠNG BẢO DƯỠNG SỬA CHỮA ĐỐI VỚI HỘP SỐ 09E 49 ii 3.1 Quy trình bảo dưỡng sửa chữa hộp số tự động 49 3.2 Các ý tháo lắp bảo dưỡng hộp số tự động 50 3.2.1 Chú ý chung 50 3.2.2 Chú ý tháo lắp bảo dưỡng sửa chữa 51 3.3 Bảo dưỡng, kiểm tra hộp số tự động 09E (phần khí) 52 3.3.1 Biến mơ 52 3.3.2 Bộ bánh hành tinh 53 3.4 Bảo dưỡng kiểm tra hộp số tự động 09E (phần điện) 59 3.4.1 Giắc kết nối OBD-II 59 3.4.2 Các kiểm tra xóa lỗi chuẩn đốn 60 3.4.3 Các mã lỗi hộp số tự động 61 KẾT LUẬN 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO 63 iii LỜI NÓI ĐẦU Ơ tơ phương tiện thiết yếu nhiều người sử dụng với phát triển kinh tế Nó áp dụng nhiều cho nhu cầu vận tải chở hàng hóa hay áp dụng để cá nhân, gia đình cho chuyến xa Lịch sử phát triển ô tô trải qua nhiều năm với giai đoạn thăng trầm để tiến tới hoàn thiện tiện nghi Các hãng xe áp dụng khoa học kỹ thuật tiến vào xe ô tơ điều khiển điện tử, điều khiển bán dẫn, công nghệ nano… Ở Việt Nam ngành cơng nghiệp tơ cịn non trẻ so với ngành cơng nghiệp tơ giới Vì ô tô Việt Nam ngày phải tiếp cận cơng nghệ tiên tiến để tơ Việt Nam có chỗ đứng ngày vươn xa với thị trường giới Qua thời gian học tập nghiên cứu ngành “Công nghệ kỹ thuật ô tô” trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Em khoa tin tưởng giao đề tài “Nghiên cứu hộp số tự động cấp xe Audi A8” Đây đề tài thiết thực có nhiều khó khăn Cùng cố gắng em hướng dẫn thầy T.S Nguyễn Anh Ngọc Em đến bước hồn thành đề tài Vì em mong thầy khoa Ơ tơ cho em nhiều góp ý, bảo để đề tài em hoàn thành Em xin chân thành cảm ơn ! Hà Nội, ngày tháng năm 2022 Đinh Ngọc Anh iv Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình DANH MỤC HÌNH ẢNH 1.1: Hộp số tự động sử dụng cho loại xe FF 1.2: Hộp số tự động sử dụng cho loại xe FR 1.3 Hộp số tự động đặt ngang dọc 1.4: Đồ thị mô tả lực kéo ô tô dùng hộp số sàn 1.5: Đồ thị đặc tính kéo hộp số tự động 1.6 a-Tay số sàn dạng dic dắc, b-Tay số tự động dạng thẳng 1.7: Bộ biến mô 1.8 Bánh hành tinh 1.9: Cơ chế giảm tốc 1.10 Cơ chế đảo chiều 1.11 Cơ chế tịnh tiến 1.12 Cơ chế tăng tốc 1.13 Bộ điều khiển thủy lực 10 1.14: Thuật toán điều khiển thủy lực 10 1.15: Bơm dầu 11 1.16 Thân van 12 1.17: Van điều áp sơ cấp 12 1.18: Van điều khiển 13 1.19: Van chuyển số 13 1.20: Van điện từ 14 1.21: Van bướm ga 14 1.22 Hộp số tự động điều khiển ECT 14 1.23: Vị trí lắp đặt cám biến 15 1.24: Cơng tắc O/D 16 1.25: Công tắc khởi động số trung gian 16 1.26: Công tắc đèn phanh 16 1.27: Công tắc chọn phương thức lái 17 2.1: Hộp số tự động Audi A8 09E 18 2.2: Mặt cắt hộp số tự động 09E 19 2.3: Sơ đồ bánh hộp số tự động 09E 19 2.4: Bộ biến mô thủy lực hộp số 09E 21 2.5: Hoạt động biến mô 22 2.6: Khi khởi động 23 2.7: Xe bắt đầu chạy 23 2.8: Li hợp biến mô 24 2.9: Li hợp mở 25 2.10: Đóng li hợp 26 2.11: Bộ làm mát dầu ATF 26 2.12: Đường truyền 27 2.13: Giá đỡ trao đổi nhiệt 27 v Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình 2.14: Van ngắt 28 2.15: Cấu tạo van ngắt 28 2.16: Bộ bánh hành tinh đơn 29 2.17: Bộ bánh hành tinh kiểu Ravigneaux 30 2.18: Cấu tạo truyền Ravigneaux 30 2.19: Tỉ số truyền giảm tốc truyền Ravigneaux 31 2.20: Tỉ số truyền giảm tốc truyền Ravigneaux 32 2.21: Chế độ truyền thẳng truyền Ravigneaux 32 2.22: Chế độ tăng tốc truyền Ravigneaux 33 2.23: Chế độ đảo chiều truyền Ravigneaux 33 2.24 Số 34 2.25: Số 34 2.26: Số 35 2.27: Số 36 2.28: Số 36 2.29: Số 37 2.30: Số lùi 38 2.31: Li hợp E 39 2.32: Bơm dầu ATF 40 2.33: Bộ điều khiển thủy lực nhìn từ phía 40 2.34: Bộ điều khiển thủy lực nhìn từ phía 41 2.35: Sơ đồ đường dầu hộp số tự động 09E 41 2.36: Van tăng 43 2.37: Van giảm 43 2.38: Van điện từ ON/OFF 44 2.39: Bộ modul điện từ 44 2.40: Cảm biến tốc độ đầu vào 45 2.41 Cảm biến tốc độ đầu 46 2.42: Cảm biến vị trí số 47 2.43 Cảm biến nhiệt độ dầu điện trở ứng với nhiệt độ tương ứng 47 2.44 Cảm biến nhiệt độ dầu 48 3.1; Hút dấu ATF từ biến mô 52 3.2: Dấu biến mô 52 3.3: Cổng kết nối OBD-II 59 vi DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1: Thông số kỹ thuật 21 Bảng 2: Hoạt động van tay số 44 Bảng 3: Quy trình tháo bánh hành tinh 58 Bảng 4: Bảng mã lỗi 61 49 CHƯƠNG BẢO DƯỠNG SỬA CHỮA ĐỐI VỚI HỘP SỐ 09E 3.1 Quy trình bảo dưỡng sửa chữa hộp số tự động Phân tích triệu chứng xe Sử dụng máy chuẩn đoán Các triệu chứng/ hư hỏng  Quan sát mắt, kiểm chứng hư hỏng hộp số  Lý dẫn đến hư hỏng  So sánh tình trạng xe với tình trạng bình thường  Cắm máy chuẩn đốn, xóa lỗi cũ xe  Thực lại thao tác kiểm tra mã lỗi từ máy chuẩn đoán  Xác nhận lỗi tiến hành kiểm tra/sửa chữa tiến hành chuẩn đoán lại Các triệu chứng xảy ra:  Bị chảy dầu  Xe không chạy, tăng tốc  Vào tay số xe bị giật  Không chuyển số  Khơng có kick-down  Khơng có phanh động  Báo lỗi cảm biến liên quan  v.v Kiểm tra & điều chỉnh sơ Thực hiện:  Động chạy khơng tải  Bướm ga mở hồn tồn  Mức dầu tình trạng dầu  Vào số N  Công tắc điều khiển O/D  vv Dùng phép thử 50     Thử đỗ xe Thử thời gian trễ Thử áp suất dầu Thử đường thao tác chuyển số Phát vị trí hư hỏng Sửa chữa & bảo dưỡng Kiểm tra lần cuối 3.2 Các ý tháo lắp bảo dưỡng hộp số tự động 3.2.1 Chú ý chung Hộp số tự động bao gồm chi tiết chế tạo có độ xác cao, cần thiết phải kiểm tra c n thận trước lắp lại Thậm chí sai sót nhỏ gây nên rị rỉ dầu ảnh hưởng đến tính hoạt động C c hướng dẫn tổ chức cho thời điểm bạn làm việc với nhóm chi tiết định iều giúp bạn tránh nhầm lẫn chi tiết tương tự cụm khác bàn làm việc thời điểm Nhóm phận kiểm tra sửa chữa từ phía vỏ biến mơ Hồn thiện nhiều tốt việc kiểm tra, sửa chữa lắp lại trước tiến hành với nhóm chi tiết Nếu phát thấy hư hỏng nhóm chi tiết lắp lại, kiểm tra sửa chữa nhóm Nếu nhóm chi tiết khơng thể lắp lại chi tiết đặt hàng, 51 phải chắn giữ tất chi tiết nhóm khay tách biệt tháo rời chi tiết, kiểm tra, sửa chữa lắp lại nhóm chi tiết khác 3.2.2 Chú ý tháo lắp bảo dưỡng sửa chữa Tất chi tiết tháo rời phải rửa đường dầu lỗ phải thổi thơng khí nén Thổi khơ chi tiết khí nén Khơng dùng giẻ lau Khi dùng khí nén, để tay cách xa người bạn tránh dầu ATF hay dầu hỏa tình cờ lên mặt bạn Chỉ dùng dầu hộp số tự động hay dầu hỏa khuyên dùng để rửa chi tiết Sau làm sạch, chi tiết phải xếp theo đ ng thứ tự để tiện cho việc kiểm tra, sửa chữa lắp lại 1) Khi tháo rời thân van, lò xo van phải khớp với van 2) Các đĩa ma s t phanh, li hợp d ng để thay phải ngâm ATF 15 phút trước lắp lại 3) Tất phớt, gioăng chữ O, đĩa ma sát, đĩa thép ly hợp, chi tiết quay, bề mặt trượt phải bôi dầu ATF trước lắp lại 4) Tất gioăng, gioăng chữ O phải thay 5) Không bôi keo cứng lên gioăng chi tiết tương tự 6) Chắc chắn đầu phanh hãm khơng gióng thẳng với rãnh cắt phải lắp vào rãnh 7) Khi thay bạc bị mòn, cụm chi tiết lắp liền với bạc phải thay 8) Kiểm tra vòng bi dọc trục vịng lăn vịng bi có bị mịn hỏng khơng Thay chi tiết cần thiết 9) Khi làm việc với vật liệu FIPG, bạn phải tuân theo ý sau: a) Dùng dao cạo gioăng, cạo bỏ tất keo FIPG cũ khỏi bề mặt gioăng b) Lau kỹ tất chi tiết để tháo c) Lau bề mặt làm kín dung mơi khơng đóng cặn 52 d) Các chi tiết phải lắp lại vịng 10 phút kể từ bơi Nếu khơng, phải cạo keo FIPG làm lại từ đầu 3.3 Bảo dưỡng, kiểm tra hộp số tự động 09E (phần khí) 3.3.1 Biến mơ */ Dấu hiệu nhận biết hư hỏng biến mô  Không đạt tốc độ tối đa  Xe tốc độ cao bị lì xe */ Phạm vi hư hỏng  Khớp chiều hư hỏng (bị kẹt / khả khóa chiều)  Hỏng li hợp biến mơ */ Bảo dưỡng biến mơ Hình 3.1; Hút dấu ATF từ biến mô 1- Dùng xe hút dầu, hút dầu ATF làm khơ biến mơ, kiểm tra dầu có đảm bảo u cầu khơng 2- Kiểm tra khớp chiều Hình 3.2: Dấu biến mô 53 Quay khớp chiều đảm bảo hoạt động ổn định khơng bị kẹt hay chiều quay 3.3.2 Bộ bánh hành tinh Trong trình tháo bánh hành tinh phải đảm bảo cố định giá đỡ Hộp số đặt nằm ngang hướng te dầu phải hướng xuống */ Quy trình tháo bánh hành tinh Mô tả Vặn nút xả dầu A C để xả dầu số dầu ATF Nới lỏng bulong vỏ dẫn động trục trước tháo Lấy khay đựng dầu chảy tháo Dùng đòn bẩy để tháo mặt bích nối với trục visai dẫn động trục trước (bên phải) Hình ảnh 54 Sử dụng giẻ bọc lại trục để tránh rò dầu, Tháo ngăn Tháo lót gắn với trục dẫn động bên trái Kéo trục dẫn động theo hướng bên trái, tránh va trạm dẫn đến hỏng hóc Sau ta tháo biến mô Tháo vỏ vi sai sau 55 Tháo chốt khóa vi sai, sau tháo vi sai Tháo đường dẫn dầu Tháo vỏ dẫn động Gỡ nam châm khỏi vỏ hộp số 56 Tháo te dầu Tháo te dầu Tháo giắc kết nối B - với điều khiển Tháo miếng đệm A khơng tháo lọc Tháo bơm dầu 57 Tháo vòng hãm với thân Nâng bánh hành tinh đơn Đặt lên giá đỡ Tháo li hợp B 58 Tháo vòng ngăn với bánh hành tinh kép Kéo bánh kép lên, cẩn thận tránh va chạm Bảng 3: Quy trình tháo bánh hành tinh */ Bảo dưỡng sửa chữa Bảo dưỡng bánh hành tinh cần ý đến li hợp đĩa ma sát bị hao mòn đủ tiêu chuẩn làm việc không: Các bánh làm việc va chạm có vỡ, mẻ khơng Các gioăng phớt có rách không Nhớ vệ sinh lại dầu số trước lại 59 3.4 Bảo dưỡng kiểm tra hộp số tự động 09E (phần điện) 3.4.1 Giắc kết nối OBD-II Hình 3.3: Cổng kết nối OBD-II Pin Sử dụng tùy theo mục đích nhà sản xuất (Manufacturer Specific) Pin Line Bus dương (+) Pin Sử dụng tùy theo mục đích nhà sản xuất (Manufacturer Specific) Pin Chassis Ground Pin Signal Ground Pin CAN High Pin ISO K line Pin Sử dụng tùy theo mục đích nhà sản xuất (Manufacturer Specific) Pin Sử dụng tùy theo mục đích nhà sản xuất (Manufacturer Specific) Pin 10 Bus (–) Negative Line Pin 11 Sử dụng tùy theo mục đích nhà sản xuất (Manufacturer Specific) Pin 12 Sử dụng tùy theo mục đích nhà sản xuất (Manufacturer Specific) Pin 13 Sử dụng tùy theo mục đích nhà sản xuất (Manufacturer Specific) Pin 14 CAN Low Pin 15 ISO L Line Pin 16 Nguồn điện áp (Battery Voltage) 60 3.4.2 Các kiểm tra xóa lỗi chuẩn đoán Những mã lỗi lưu trữ ECM hiển thị máy chuẩn đốn Máy chuẩn đốn hiển thị mã lỗi chờ xử lý Vài mã lỗi không thiết lập ECM không phát lại cố lần gặp cố tương tự Tuy nhiên, cố hiển thị lần lưu trữ tình trạng chờ xử lý  Kiểm tra mã lỗi DTC (sử dụng máy chuẩn đoán) (a) Kết nối máy chuẩn đốn tới DLC3 (b) Bật khóa điện vị trí ON (c) Bật máy kiểm tra lên (d) Lựa chọn theo menu: DIAGNOSIS/ENHANCED OBD II/DTC INFO/CURRENT CODES or PENDING CODES (e) Kiểm tra mã lỗi DTC(s) khóa liệu viết chúng xuống (f) Kiểm tra chi tiết DTC  Xóa mã lỗi (sử dụng mã chuẩn đoán) (a) Kết nối máy chuẩn đoán tới DLC3 (b) Bật khóa điện vị trí ON (c) Bật máy chuẩn đoán (d) Lựa chọn theo menu: DIAGNOSIS/ENHANCED OBD II/DTC INFO/CLEAR CODES (e) Chọn YES  Xóa mã lỗi (khơng dùng mã chuẩn đốn) Thực việc sau: (1) Ngắt kết nối cực âm ắc quy khoảng phút (2) Di chuyển cầu trì EFI số ETCS bên động khoảng phút 61 3.4.3 Các mã lỗi hộp số tự động Mô tả DTC 00293 Công tắc F125, trục trặc mạch 00300 Nhiệt độ dầu , (G93) Lỗi mạch (Open or Short) 00348 N282-SV9, K2 Lỗi mạch điều khiển van solenoid (Open or Short) 00349 N283-SV10, B1 Lỗi mạch điều khiển van solenoid (Open or Short) 00364 Điện áp hệ thống thấp 00453 Chức bị hạn chế, q tải 00529 TCM to ECM Error, Khơng có tín hiệu tốc độ động G28 00541 Nhiệt độ dầu ATF cao 00777 Cảm biến vị trí bướm ga, Khơng có tín hiệu Can bus, kết nối bị ngắt 01045 Cơng tắc Tiptronic F189 (implausible signal) 01166 Tín hiệu mơ men xoắn động khơng có tín hiệu từ ECM01166 01192 Lỗi li hợp biến mô (slip) 01236 Cần chuyển số Khóa Solenoid, Lỗi mạch N110 (Open or Short) 01312 Lỗi liệu đường truyền, No Communication 01314 Lỗi ECM, DTC present 01316 ABS Module, Không giao tiếp, khóa điện (TCM unplugged) 01679 Tín hiệu tốc độ từ ABS bánh trước trái (implausible) 01680 Tín hiệu tốc độ từ ABS bánh trước phải (implausible) 01681 Tín hiệu tốc độ từ ABS bánh sau trái (implausible ) 01682 Tín hiều tốc độ từ ABS bánh sau phải (implausible) 01683 Tín hiệu tốc độ xe implausible 65535 Lỗi modul điều khiển, (TCM) Bảng 4: Bảng mã lỗi 62 KẾT LUẬN Sau nhận đề tài em tự nhận thấy rõ trách nhiệm thân phải khẩn trương hồn thành phạm vi cho phép Từ em nhanh chóng tìm kiếm tài liệu liên quan cộng với vốn kiến thức học trường đặc biệt hướng dẫn nhiệt tình thầy:T.S Nguyễn Anh Ngọc đến đề tài em hồn thành.Nhờ q trình tìm hiểu, nghiên cứu ch ng em nắm vững kiến thức chuyên môn 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] "http://oto.saodo.edu.vn/nghien-cuu-khoa-hoc/ket-cau-va-nguyen-lytruyen-dong-cua-bo-truyen-hanh-tinh-trong-hop-so-tu-dong-tren-xe-oto277.html," [Online] [2] "https://123docz.net//document/3533147-phan-tich-nhiem-vu-yeu-caucua-hop-so-phan-tich-cau-tao-nguyen-ly-lam-viec-cua-bo-bien-mo-vahop-so-hanh-tinh.htm," [Online] [3] "https://123docz.net//document/3839508-do-an-thiet-ke-hop-so.htm," [Online] [4] "https://cardiagn.com/audi-a8-4d-automatic-gearbox-01l-selfdiagnosis/," [Online] [5] "https://danchoioto.vn/hop-so-o-to/," [Online] [6] "https://oto-hui.com/threads/lich-su-phat-trien-cua-hop-so-tudong.9545/," [Online] [7] "https://oto-hui.com/threads/tat-tan-tat-ve-he-dan-dong-awd-4wd-vi-saiva-khoa-vi-sai.137884/," [Online] [8] "https://www.carmanualsonline.info/audi-a8-2001-d2-1-g-01vtransmission-obd-functions-workshop-manual," [Online] [9] Self Study Programme 283, Gemany: Copy Audi AG, 2002 [10] Self Study Programme 284, Gemarny: Copy Audi AG, 2002 [11] Servicing Automatic Gearbox 09E, four-wheel drive, 2011 [12] Tài liệu đào tạo KTV Toyota [13] Đồ án Khai thác kỹ thuật hộp số tự động U304E xe Toyota Vios ... thiết kế để thay cho hộp số tự động 05 cấp 01V 01L quen thuộc 19 2.1.1 Hộp số tự động 09E Hình 2.2: Mặt cắt hộp số tự động 09E Hộp số tự động 09E lắp xe Audi A8, loại hộp số tự động điều khiển thủy... vịng Ngồi hộp số cịn cho phép lùi số cho xe đứng yên lúc động hoạt động Ưu điểm hộp số tự động so với số sàn Hộp số sử dụng ô tô gồm loại: Hộp số tự động hộp số khí (số sàn) 1 .6 */ Động lực học... 70, hộp số tự động thực phát triển hàng loạt hãng ôtô cho loại xe với hộp số tự động kèm Từ đến hộp số tự động phát triển không ngừng dần thay cho hộp số thường Khi đời, hộp số tự động loại có cấp
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU HỘP SỐ TỰ ĐỘNG 6 CẤP 09E TRÊN XE AUDI A8,

Từ khóa liên quan