0

Bộ tiêu chí đánh giá 3 tai chỗ

2 7 0
  • Bộ tiêu chí đánh giá 3 tai chỗ

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/06/2022, 18:35

BỘ CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ PHƯƠNG ÁN VỪA SẢN XUẤT VỪA LƯU TRÚ TẠI CHỖ Tên đơn vị Địa chỉ Stt Nội dung Đạt Không đạt I Tiêu chí cơ bản 1 Người lao động đồng thuận tham gia 2 Người lao động có xét nghiệm âm tính trước khi tham gia sản xuất 3 DN có khu lưu trú (trong hoặc ngoài DN) đảm bảo 4 Có phương án PCD II Khu vực cửa ra vào Khu vực lưu trú tập trung 1 Kiểm soát được các lối ra vào 2 Lối ra vào thuận tiện cho việc đưa đón NLĐ 3 Có biển báo Khu vực lưu trú tập trung 4 Điểm khai báo y tế 5 Điểm khử khu. BỘ CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ PHƯƠNG ÁN VỪA SẢN XUẤT VỪA LƯU TRÚ TẠI CHỖ Tên đơn vị: Địa chỉ: Stt I II III 10 Nội dung Tiêu chí Người lao động đồng thuận tham gia Người lao động có xét nghiệm âm tính trước tham gia sản xuất DN có khu lưu trú (trong ngồi DN) đảm bảo Có phương án PCD Khu vực cửa vào Khu vực lưu trú tập trung Kiểm soát lối vào Lối vào thuận tiện cho việc đưa đón NLĐ Có biển báo: Khu vực lưu trú tập trung Điểm khai báo y tế Điểm khử khuẩn phương tiện, hàng hóa Nơi rửa tay với xà phòng/ dung dịch sát khuẩn tay Hệ thống camera giám sát cổng/lối vào Khu vực công cộng nơi lưu trú Khu vực Lưu trú Tách biệt khỏi khu vực sản xuất Rào chắn xung quanh Khu vực khử khuẩn Khu vực lưu trú: - Đảm bảo thơng thống - Diện tích 5m2/người Khu vực bếp ăn - Khu vực ăn đảm bảo mật độ m2/ người - Phân luồng đảm bảo - Thơng thống Khu vực vệ sinh chung - < 12 người/ toilet - Nhà vệ sinh - Phòng tắm đảm bảo Khu vực phơi quần áo Khu vực tập kết rác thải Khu vực riêng chuyền, phân xưởng sản xuất Điểm rửa tay xà phịng dung dịch sát Đạt Khơng đạt Stt Nội dung khuẩn tay vị trí sử dụng chung 11 Tuyên truyền thực 5K 11 Điện thoại: quản lý khu, y tế 12 Phương án di chuyển đảm bảo (đối với lưu trú bên DN) 13 Phương án cách ly NLĐ nơi lưu trú (đối với lưu trú bên DN) IV Các hoạt động PCD Phương án PCD đảm bảo - Tiếp nhận hàng hóa ra/ vào cơng ty - Mật độ đảm bảo - Phân luồng đảm bảo - Khử khuẩn đảm bảo - Người lao động tuân thủ biện pháp PCD - Tổ an tồn COVID Qui trình xử trí ca dương đảm bảo - Có qui trình - Lực lượng công ty đảm bảo, phân công công việc rõ ràng, có đt liên hệ - Có số đt liên hệ y tế địa phương - Đồ bảo hộ PCD đầy đủ - Thông tin đến NLĐ kịp thời (nội dung, phương tiện) - Cung cấp hậu cần (thực phẩm, nhu yếu phẩm) - Phân luồng đảm bảo - Khu vực cách ly tạm thời đảm bảo Ghi chú: Đạt Không đạt - Nếu tiêu chí khơng đảm bảo phương án DN không đạt - Phương án đạt: > 70% tiêu chí đánh giá ĐẠT Tài liệu tham khảo: Qđ 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27 tháng năm 2020 Ban đạo PCD COVID-19 Quốc gia QĐ 2787/QĐ-BYT ngày tháng năm 2021 Bộ Y tế ... cách ly tạm thời đảm bảo Ghi chú: Đạt Không đạt - Nếu tiêu chí khơng đảm bảo phương án DN không đạt - Phương án đạt: > 70% tiêu chí đánh giá ĐẠT Tài liệu tham khảo: Qđ 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27 tháng... thực 5K 11 Điện thoại: quản lý khu, y tế 12 Phương án di chuyển đảm bảo (đối với lưu trú bên DN) 13 Phương án cách ly NLĐ nơi lưu trú (đối với lưu trú bên DN) IV Các hoạt động PCD Phương án PCD... 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27 tháng năm 2020 Ban đạo PCD COVID-19 Quốc gia QĐ 2787/QĐ-BYT ngày tháng năm 2021 Bộ Y tế
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ tiêu chí đánh giá 3 tai chỗ,