0

Phát triển dịch vụ truyền thông marketing online cho sản phẩm bánh richy karo của công ty TNHH truyền thông thịnh vượng

63 19 0
  • Phát triển dịch vụ truyền thông marketing online cho sản phẩm bánh richy karo của công ty TNHH truyền thông thịnh vượng

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/06/2022, 15:42

Việt Phò lập kế hoạch truyền thông marketing online cho sản phẩm bánh Karo của công ty lOMoARcPSD|9797480 lOMoARcPSD|9797480 lOMoARcPSD|9797480 MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết của đề tài Những năm gần đây Việt Nam là một trong những đất nước có mức tăng trưởng kinh tế khá mạnh mẽ và đứng đầu khu vực Đông Nam Á Với vị thế địa lý đắc địa và tiềm năng phát triển trong tương lai, Việt Nam đã và đang được các doanh nghiệp quốc tế tích cực đẩy mạnh đầu tư Sự đầu tư này có mặt ở hầu hết các lĩnh vực kinh doanh. lOMoARcPSD|9797 480 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Những năm gần Việt Nam đất nước có mức tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ đứng đầu khu vực Đông Nam Á Với vị địa lý đắc địa tiềm phát triển tương lai, Việt Nam doanh nghiệp quốc tế tích cực đẩy mạnh đầu tư Sự đầu tư có mặt hầu hết lĩnh vực kinh doanh như: Thiết bị điện tử, máy móc, sở hạ tầng đặc biệt thị trường thực phẩm.…Tuy nhiên hai năm 2020 2021, doảnh hưởng nặng nề dịch bệnh covid, thu nhập người dân hoạt động kinh doannh doanh nghiệp thị trường Việt Nam bị ảnh hưởng đáng kể Theo số liệu điều tra Tổng cục Thống Kê cho thấy có khoảng 45% hộ gia đình năm 2021 có thu nhập giảm so với năm 2020 Điều dễ hiểu mà nhà nước thực thị 15, 16 diện rộng khiến cho nhiều hộ gia đình rơi vào tình trạng khủng hoảng thu nhập Tuy nhiên nhìn nhận cách tổng quan kinh tế Việt Nam hai năm 2020 2021 có mức tăng trưởng dương Truyền thông marketing online hoạt động mà doanh nghiệp nên thực hiện, muốn dẫn đầu thị trường doanh nghiệp cần phải thực tốt đem lại hiệu cao Để thực tốt hoạt động truyền thơng marketing online cách hiệu doanh nghiệp cần phải xác định mục tiêu hoạt động, thông điệp, ngân sách, kiểm tra đánh giá chiến dịch cách đắn Ngoài cần phải thực lựa chọn phương tiện truyền thông marketing online cách phù hợp Công ty TNHH Truyền thông Thịnh Vượng hoạt động lĩnh vực cung cấp dịch vụ truyền thông marketing online cho doanh nghiệp, cụ thể năm gần công ty thực dự án truyền thông marketing online cho sản phẩm bánh Ricky Karo Trong thời gian qua, nhằm tăng cường hiệu hoạt động kinh doanh sản phẩm bánh Ricky Karo, công ty triển khai hoạt động truyền thông marketing online cho sản phẩm Tuy nhiên việc thực đẩy mạnh hoạt động lOMoARcPSD|9797 480 truyền thông marketing cịn nhiều bất cập Chính vậy, phát triển hoạt động xúc truyền thông marketing online cho sản phẩm bánh Ricky Karo cách chuyên nghiệp xem yêu cầu cấp thiết Việc nghiên cứu đề tài “Phát triển dịch vụ truyền thông marketing online cho sản phẩm bánh Richy Karo cơng ty TNHH truyền thơng Thịnh Vượng” góp phần thúc đẩy hiệu hoạt động truyền thông marketing online sản phẩm bánh Ricky Karo nói riêng kết sản xuất kinh doanh nói chung cơng ty thời gian tới Tổng quan tình hình nghiên cứu Hiện việc phát triển hoạt động truyền thông marketing online hoạt động trọng mà doanh nghiệp cần phải đặt lên hàng đầu, thời đại phát triển 4.0 ngày Do có nhiều cơng trình nghiên cứu liên quan đến việc phát triển hoạt động truyền thông marketing online doanh nghiệp Dưới số cơng trình nghiên cứu bật liên quan đến chủ đề này: Dương Khánh Duy (2017) nghiên cứu hoạt động truyền thông marketing online cho sản phẩm thiết bị nội thất Công ty Cổ phần nội thất Hòa Phát thị trường miền Bắc Cơng trình nghiên cứu chia thành phần bao gồm: Cơ sở lý luận , cụ thể nêu định nghĩ chất hoạt động truyền thông marketing online; Thực trạng hoạt động truyền thông marketing online sản phẩm thiết bị nội thất, đề xuất giải pháp cho hoạt động truyền thông marketing online sản phẩm thiết bị nội thất thời gian tới Phùng Hải Nam (2016), nghiên cứu hoạt động truyền thông marketing online cho thương hiệu trang nam Kowil công ty Cổ phần thời trang Kowil Việt Nam Cơng trình nghiên cứu nghiên cứu sở lý luận, thực trạng hoạt động truyền thông marketing online dựa nội dung như: Xác định đối tượng nhận tin, thông điệp truyền thông, ngân sách truyền thơng, phương tiện truyền thơng… Từ đưa giải pháp khắc phục điểm hạn chế định hướng phát triển doanh nghiệp thời gian tới Lưu Quang Minh (2021), nghiên cứu hoạt động truyền thông marketing online cho dịch vụ Brandname công ty TNHH Truyền Thơng An Dương Cơng trình nghiên lOMoARcPSD|9797 480 cứu đưa quy trình, thực trạng hoạt động truyền thông marketing thông qua bước như: Xác định đối tượng nhận tin, xác định mục tiêu truyền thông, xác định ngân sách truyền thông lựa chọn thông điệp truyền thông, lựa chọn kênh truyền thông, theo dõi, kiểm tra đánh giá hoạt động truyền thông marketing online Từ đánh giá đề xuất giải pháp phù hợp để doanh nghiệp phát triển hoạt động truyền thông markeing online thời gian tới Trên sở tổng hợp, phân tích, đánh giá cơng trình cơng bố Khóa luận tốt nghiệp kế thừa sở lý luận, giá trị khoa học vào nghiên cứu hoạt động truyền thông marketing online cho sản phẩm bánh Ricky Karo công ty TNHH Truyền thơng Thịnh Vượng Đây cơng trình nghiên cứu độc lập, không trùng lặp với cơng trình cơng bố - Các câu hỏi nghiên cứu đề tài Cơ sở lý luận xoay quanh hoạt động truyền thông marketing online bên doanh nghiệp thương mại - Nội dung hoạt động truyền thông marketing online bên doanh nghiệp? - Yếu ảnh hưởng đến hoạt động truyền thông marketing online tới doanh nghiệp? - Những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động truyền thông marketing online sản phẩm bánh Ricky Karo? - Thực trạng hoạt động truyền thông marketing online sản phẩm bánh Ricky Karo công ty TNHH Truyền thơng Thịnh Vượng nào? - Có thành công tồn hoạt động truyền thông marketing online sản phẩm bánh Ricky Karo công ty TNHH Truyền thông Thịnh Vượng? - Xu hướng phát triển hoạt động truyền thông marketing online thời gian tới? - Có giải pháp phát triển hoạt động truyền thông marketing online cho sản phẩm bánh Ricky Karo thời điểm tương lai? Các mục tiêu nghiên cứu lOMoARcPSD|9797 480  Mục tiêu tổng quát Thực điều tra, nghiên cứu phân tích thực trạng hoạt động truyền thơng marketing online cho sản phẩm bánh Ricky Karo đánh giá thành công, hạn chế hoạt động Từ đưa số giải pháp nhằm phát triển hoạt động truyền thông marketing online cho sản phẩm bánh Ricky Karo thời điểm tương lai  Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hóa sở lý luận phát triển hoạt động truyền thơng marketing online - Tìm hiểu thực trạng hoạt động truyền thông marketing online cho sản phẩm bánh Ricky Karo công ty TNHH Truyền thông Thịnh Vượng - Đề xuất giải pháp phát triển hoạt động truyền thông marketing online cho sản phẩm bánh Ricky Karo thời gian tới Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Phát triển dịch vụ truyền thông marketing online cho sản phẩm bánh Richy Karo công ty TNHH truyền thông Thịnh Vượng Về nội dung:Nghiên cứu tập trung phân tích hoạt truyền thơng marketing online cho sản phẩm bánh Richy Karo công ty TNHH truyền thông Thịnh Vượng bao gồm: Xác định đối tượng nhận tin; Xác định mục tiêu truyền thông marketing online; Xác định ngân sách truyền thông marketing online; Lựa chọn thông điệp truyền thông marketing online; Lựa chọn kênh truyền thông; Theo dõi, kiểm tra đánh giá hoạt động truyền thơng marketing online Từ đánh giá thành công, hạn chế hoạt động truyền thông marketing online cho sản phẩm bánh Richy Karo Đồng thời đề xuất giải pháp phát triển hoạt động truyền thông marketing online cho sản phẩm bánh Richy Karo thời gian tới Về thời gian: lOMoARcPSD|9797 480 Số liệu nghiên cứu sử dụng từ tài liệu nội cơng ty từ năm 2019-2021 Từ đề xuất giải pháp triển hoạt động truyền thông marketing online cho sản phẩm bánh Richy Karo năm/5 năm tới Phương pháp nghiên cứu 6.1 Phương pháp thu thập phân tích liệu thứ cấp Dữ liệu thứ cấp bên doanh nghiệp: Quy định nhân viên, báo cáo tài chính, thơng tin nhân viên, sơ đồ máy tổ chức…Từ thực thống kê, so sánh, phân tích tài liệu thu thập từ công ty, lấy làm luận điểm để đưa vào khóa luận tốt nghiệp Dữ liệu thứ cấp bên ngồi doanh nghiệp: Tham khảo giáo trình, luận văn, khóa luận tốt nghiệp, sách liên quan đến hoạt động truyền thơng marketing online Ngồi cịn tham khảo thông tin internet như: Trang Thủ Đô Hà Nội (https://thanglong.chinhphu.vn/), Wikimedia, Tổng cục điều tra dân số (http://tongdieutradanso.vn/), trang báo (Tạp chí Cộng Sản, báo 24h, báo kinh tế, Việt Nam express…)… Từ sử dụng số phương pháp phân tích liệu như: Phương pháp so sánh: So sánh liệu từ báo cáo tài chính, để làm sáng tỏ vấn đề xoay quanh; Phương pháp thống kê: Thống kê sản phẩm, loại hình kinh doanh, dịch vụ…để giúp người đọc hình dung tổng quan nội dung khóa luận tốt nghiệp; Phương pháp phân tích tổng hợp: Tiến hành phân tích liệu từ nguồn nội cơng ty, tiến hành giải thích, nêu ý nghĩa số liệu, giúp cho người đọc có nhìn tổng quan vấn đề bên khóa luận tốt nghiệp 6.2 Phương pháp thu thập phân tích liệu sơ cấp  Phương pháp điều tra khảo sát Thực tiến hành khảo sát 50 khách hàng sử dụng sản phẩm Ricky Karo thông qua hoạt động truyền thông công ty TNHH Truyền thông Thịnh Vượng phiếu khảo sát Google Form Đây hình thức khảo sát online thông qua việc gửi link phiếu khảo sát cho đối tượng nghiên cứu Hoạt động khảo sát nhằm tiếp cận khác hàng điều lOMoARcPSD|9797 480 tra mức độ hài lòng khách hàng hoạt động truyền thông marketing online cho sản phẩm bánh Ricky Karo Từ thống kê phần mềm excel, thực so sánh thông qua biểu đồ đưa vào khóa luận tốt nghiệp để phân tích, đánh giá Dự kiến thời gian điều tra khảo sát vòng ngày, từ 23-30/3/2022 Nội dung phiếu khảo sát nằm cuối khóa luận tốt nghiệp, cụ thể phần phụ lục Kết cấu khóa luận tốt nghiệp Ngồi Tóm lược, Lời cảm ơn, Phần mở đầu… khóa luận tốt nghiệp chia thành phần sau: Chương Một số vấn đề lý luận phát tiển hoạt động truyền thông marketing online Chương 2: Thực trạng hoạt động truyền thông marketing online cho sản phẩm bánh Ricky Karo công ty TNHH Truyền thông Thịnh Vượng Chương 3: Đề xuất giải pháp nhằm phát tiển hoạt động truyền thông marketing online cho sản phẩm bánh Ricky Karo công ty TNHH Truyền thông Thịnh Vượng lOMoARcPSD|9797 480 CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG MARKETING ONLINE TẠI DOANH NGHIỆP 1.1 Khái quát, tổng quan hoạt động marketing online 1.1.1 Một số khái niệm Philip Kotler viết quyền “Quản trị marketing” (2014) marketing đại phát triển sản phẩm tốt hơn, giá hấp dẫn mà cịn phải truyền thơng hiệu đến khách hàng mục tiêu Vậy khái niệm liên quan đến truyền thơng gì?  Truyền thơng Theo Frank Dance - giáo sư truyền thông: “truyền thơng q trình chia sẻ thơng tin hay kiểu tương tác xã hội có hai tác nhân tương tác lẫn nhau, chia sẻ quy tắc tín hiệu chung Ở dạng đơn giản, thông tin truyền từ người gửi tới người nhận Có thể hiểu thơng tin trao đổi liên kết người gửi người nhận.” Có nhiều định nghĩa lĩnh vực truyền thơng, truyền thơng có dạng truyền thơng khơng lời, truyền thơng lời truyền thông biểu tượng Truyền thông không lời thực thông qua biểu nét mặt hay điệu bộ, cử Chúng ta cảm nhận từ người khác có khoảng 93% “ý nghĩa biểu cảm” cụ thể qua nét mặt tông giọng 7% cịn lại từ thơng tin lời mà nghe Truyền thông lời truyền đạt thông điệp ngôn từ tới người khác Truyền thông biểu tượng thứ định sẵn ý nghĩa thể ý tưởng định ví dụ: quốc huy quốc gia, logo…  Truyền thông marketing Theo Philip Kotler, “truyền thông marketing (marketing communication) hoạt động truyền thông tin cách gián tiếp hay trực tiếp sản phẩm thân doanh nghiệp tới khách hàng nhằm thuyết phục họ tin tưởng vào doanh nghiệp sản phẩm, mua sản phẩm doanh nghiệp” lOMoARcPSD|9797 480 Ở phương diện khác, chiến lược truyền thơng marketing cịn q trình phát triển trì phối thức truyền thơng sử dụng nguồn lực công ty mức tối đa để thu hút thị trường tiềm đóng góp cho mục đích tiếp thị ngắn hạn hay dài hạn cơng ty mục đích tổ chức Truyền thơng marketing có mục đích thông báo, thuyết phục nhắc nhở đối tượng nhận tin sản phẩm thương hiệu doanh nghiệp Qua nội dung sản phẩm thị trường, thuyết phục họ ưu việt sản phẩm so với sản phẩm cạnh tranh, nhắc nhở họ nhớ đến sản phẩm có nhu cầu Truyền thơng marketing cịn gọi thuật ngữ tương đương xúc tiến (marketing promotion), bốn thành tố marketing hỗn hợp - Truyền thông marketing online Hiện nay, có quan điểm khác marketing online: Quan điểm thứ nhất, xuất phát từ góc độ tiếp cận truyền thông marketing số: Marketing online hoạt động quảng bá sản phẩm thương hiệu thông qua nhiều hình thức truyền thơng điện tử Quan điểm thứ hai, xuất phát từ góc độ tiếp cận marketing Theo Philip Kotler: Marketing trình mà doanh nghiệp tạo giá trị cho khách hàng xây dựng mối quan hệ khách hàng mạnh mẽ để từ thu lại giá trị từ khách hàng “Marketing online thuật ngữ diễn tả hoạt động marketing sản phẩm/ dịch vụ sử dụng phương tiện trực tuyến, tiếp cận khách hàng môi trường trực tuyến, tương tác với khách hàng, từ giúp tiếp cận, chuyển khách hàng thành khách hàng tiềm giữ chân họ.” - (Online Marketing is an umbrella term for the targeted, measurable, and interactive marketing of products or services using online technologies to reach and convert leads into customers and retain them) lOMoARcPSD|9797 480 Vậy: Marketing online trình mà doanh nghiệp tạo giá trị cho khách hàng xây dựng mối quan hệ khách hàng mạnh mẽ để thu lại giá trị từ khách hàng tảng công nghệ số Kết luận: Quan điểm thứ hai quan điểm bao trùm quan điểm thứ xuất phát từ góc độ truyền thơng marketing số thiên việc biểu đạt thơng qua cơng cụ, hình thức marketing số, mức độ sơ đẳng marketing online - Dịch vụ Hiện nay, có nhiều định nghĩa dịch vụ Nhưng định nghĩa cho “Dịch vụ sản phẩm lao động, không tồn dạng vật thể, trình sản xuất tiêu thụ xảy đồng thời Mục đích dịch vụ đáp ứng nhu cầu sản xuất tiêu dùng.” Hoặc hiểu sản phẩm dịch vụ lĩnh vực kinh tế thứ thuộc vào kinh tế Dịch vụ bao gồm nhiều hoạt động kinh tế bên ngồi lĩnh vực nông nghiệp công nghiệp Nếu hiểu theo nghĩa hẹp hơn, sản phẩm dịch vụ hoạt động có ích người Nó mang tới sản phẩm khơng tồn dạng hình thái vật chất không dẫn tới việc sở hữu hay chuyển giao quyền sở hữu Thế sản phẩm dịch vụ đáp ứng đầy đủ nhanh chóng nhu cầu sản xuất đời sống xã hội Dịch vụ sản phẩm kinh tế bao gồm công việc dạng lao động thể lực, kiến thức, quản lý khả tổ chức Hoặc kỹ chuyên môn nhằm phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh sinh hoạt tiêu dùng cá nhân tổ chức Còn theo Philip Kotler: “Dịch vụ hoạt động hay lợi ích mà chủ thể cung cấp cho chủ thể Trong đối tượng cung cấp định phải mang tính vơ hình khơng dẫn đến quyền sở hữu vật Cịn việc sản xuất dịch vụ khơng cần gắn liền với sản phẩm vật chất nào” Định nghĩa dịch vụ kinh tế học: “Dịch vụ lại hiểu thứ tương tự hàng hóa phi vật chất Có sản phẩm thiên sản phẩm hữu hình sản phẩm thiên hẳn sản phẩm dịch vụ Tuy nhiên đa số sản phẩm nằm khoảng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ” lOMoARcPSD|9797 480  Khách hàng tổ chức Khách hàng cá nhân hay tổ chức mục tiêu hoạt động Marketing doanh nghiệp hướng đến Họ người định mua sắm Khách hàng đối tượng thừa hưởng đặc tính chất lượng sản phẩm – dịch vụ Khách hàng tổ chức: Điều khác biệt tổ chức so với khách hàng cá nhân hành vi mua hàng hoá dịch vụ khách hàng tổ chức để phục vụ nguyên liệu cho hoạt động kinh doanh tổ chức Hàng hố, dịch vụ mua phục vụ cho sản xuất gọi tư liệu sản xuất Các tổ chức thường cần đến tư liệu sản xuất Điển yếu tố đầu vào cần thiết cho trình hoạt động tổ chức 1.1.2 Vai trị truyền thơng marketing online • Marketing online giúp doanh nghiệp tiếp cận lượng lớn khách hàng Nó khơng bị giới hạn khơng gian thời gian marketing truyền thống Marketing online giúp triển khai nhanh chóng cho số lượng lớn khách hàng cho số liệu thống kê phản hồi xác với số liệu cụ thể Càng ngày có nhiều khách hàng dành nhiều thời gian để lướt web nghiên cứu vấn đề sản phẩm Do đó, marketing online ngày cho thấy rõ tầm quan trọng Ngồi ra, số liệu thống kê gần cho thấy nhu cầu mua sắm trực tuyến ngày gia tăng việc loại bỏ dần vấn đề tâm lý người tiêu dùng tạo thị trường tiềm hấp dẫn cho doanh nghiệp • Marketing online giúp tiết kiệm chi phí thời gian Nếu trước đây, chi phí marketing ln áp lực lớn doanh nghiệp marketing online đóng vai trị lớn việc tiết kiệm chi phí thời gian để từ tăng lợi nhuận, hiệu kinh doanh Nhờ có phương thức hồn tồn miễn phí đem lại hiệu cao, sức mạnh lan truyền thông tin rộng lớn, nhanh chóng qua Internet Thơng tin sản phẩm cung cấp cho khách hàng cách nhanh chóng xác Ngồi ra, doanh nghiệp có khả tính tốn đánh giá tác động khoản đầu tư nhờ phương pháp nghiên cứu đánh giá hữu ích lOMoARcPSD|9797 480 Công ty thực phân bố ngân sách riêng cho công cụ truyền thông marketing online dựa mức độ phù hợp hiệu đối sản phẩm bánh Ricky Karo Cụ thể: Năm 2019, ngân sách cho hoạt động truyền thông qua Google chiếm đến 30% (225 triệu VNĐ) toàn ngân sách cho hoạt động truyền thông marketing, hoạt động chiếm nhiều ngân sách Ngoài hoạt động khác có lượng phân phố ngân sách như: Truyền thông qua fanpage 17% (127.5 triệu VNĐ), truyền thơng qua truyền hình 30% (225 triệu VNĐ), truyền thơng qua Youtube 5% (37.5 triệu VNĐ), truyền thông qua KOL 8% (60 triệu VNĐ), truyền thông sàn thương mại điện tử 10% (75 triệu VNĐ) Năm 2020, ngân sách cho hoạt động truyền thông qua Google chiếm đến 30% (255 triệu VNĐ) toàn ngân sách cho hoạt động truyền thông marketing, hoạt động chiếm nhiều ngân sách Ngoài hoạt động khác có lượng phân phố ngân sách như: Truyền thơng qua fanpage 20% (170 triệu VNĐ), truyền thông qua truyền hình 20% (170 triệu VNĐ), truyền thơng qua Youtube 5% (42.5 triệu VNĐ), truyền thông qua KOL 8% (68 triệu VNĐ), truyền thông sàn thương mại điện tử 17% (144.5 triệu VNĐ) Năm 2021, ngân sách cho hoạt động truyền thông qua Google chiếm đến 30% (255 triệu VNĐ) tồn ngân sách cho hoạt động truyền thơng marketing, hoạt động chiếm nhiều ngân sách Ngoài hoạt động khác có lượng phân phố ngân sách như: Truyền thông qua fanpage 17% (144.5 triệu VNĐ), truyền thơng qua truyền hình 20% (170 triệu VNĐ), truyền thông qua Youtube 5% (42.5 triệu VNĐ), truyền thông qua KOL 8% (68 triệu VNĐ), truyền thông sàn thương mại điện tử 20% (170 triệu VNĐ) 2.3.6 Đánh giá hoạt động truyền thông marketing online Công ty TNHH Truyền thông Thịnh Vượng thực theo dõi, kiểm tra đánh giá sát hoạt động truyền thông marekting online cho sản phẩm bánh Ricky lOMoARcPSD|9797 480 Karo Công ty thực theo dõi hoạt động truyền thơng marketing, từ khắc phục hoạt động chưa hiệu để tránh lãng phí tài ngun cơng ty Đối với hoạt động truyền thơng marketing online thống kê kiểm tra 24/7 tiến trình hoạt động, mức độ hiệu quả, chi phí sử dụng…Sau thực tổng hợp, phân tích đánh giá thực báo cáo theo tuần tình trạng hoạt động, khả hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu tuần tới… Ngồi cơng ty đánh giá thơng qua việc có đạt mục tiêu mà doanh nghiệp đề hay không Hai mục tiêu mà doanh nghiệp trong hoạt động xúc tiến thương mại mục tiêu doanh số mục tiêu truyền thông Đối với mục tiêu doanh số cơng ty đánh giá thông qua việc kênh truyền thông marketing online có thực mục tiêu đề ban đầu hay khơng Đối với mục tiêu truyền thơng cơng ty đánh giá qua việc phản hồi khách hàng, số lượng khách hàng tương tác với hoạt động xúc tiến thương mại, hay thông qua độ nhận diện khách hàng 2.4 Thành công, tồn nguyên nhân 2.4.1 Thành công 2.4.1.1 Thành công hoạt động xác định đối tượng nhận tin truyền thông marketing online Hiện công ty xác định nhóm đối tượng nhận tin mục tiêu cách rõ ràng với nhóm: Khách hàng tại, khách hàng tiềm năng, công chúng mục tiêu Từ đó, đánh giá lựa chọn cơng cụ truyền thông marketing online phù hợp cho đối tượng 2.4.1.2 Thành công hoạt động xác định mục tiêu truyền thông marketing online Về mục tiêu, công ty TNHH Truyền thông Thịnh Vượng xác định hai mục tiêu ảnh hưởng tới phát triển sản phẩm bánh Ricky Karo mục tiêu doanh thu mục tiêu truyền thông Với loại mục tiêu công ty cân nhắc đưa lOMoARcPSD|9797 480 số cụ thể, từ lấy số làm động lực phấn đấu để đưa doanh nghiệp phát triển tương lai 2.4.1.3 Thành công hoạt động xác định thông điệp truyền thông marketing online Công ty thông điệp truyền thông marketing online “Bánh Ricky Karo sợ gà, nhà nhà thích” hấp dẫn, ngắn gọi dễ nhớ Thơng điệp để lại ấn tượng sâu sắc cho người đọc 2.4.1.4 Thành công hoạt động lựa chọn phương tiện truyền thông marketing online Công ty thực lựa chọn nhiều loại hình phương tiện truyền thông như: Website, Google, Youtube, Facebook, KOL hay truyền hình…Sự đa dạng phương tiện truyền thơng giúp cho khách hàng tiếp cận thơng tin sản phẩm bánh Ricky Karo phương diện 2.4.1.5 Thành công hoạt động xác định ngân sách cho phương tiện truyền thông marketing online Công ty xác định ngân sách truyền thông marketing online dựa vào phương pháp vào mục tiêu nhiệm vụ phải hoàn thành Phương pháp đơn giản đem lại số hiệu định Ngoài công ty phân bố ngân sách cho phương tiện truyền thông marketing online cách cụ thể Điều tạo cho việc kiếm soát ngân sách dễ dàng cho phương tiện truyền thông 2.4.1.6 Thành công hoạt động thực thi, theo dõi, kiểm tra đánh giá hoạt động truyền thông marketing online Hiện công ty thực hoạt động theo dõi, kiểm tra đánh giá xuyên suốt trình thực hoạt động truyền thông marketing online thực đánh giá, báo cáo theo tuần, tháng hay theo quý Điều khiến cho hoạt động xúc tiến thương mại đạt kết cao tránh gây lãng phí tài ngun cho cơng ty 2.4.2 Tồn lOMoARcPSD|9797 480 2.4.2.1 Tồn việc lựa chọn kênh truyền thông Hiện công ty sử dụng nhiều kênh truyền thông, nhiên lại số kênh truyền thông lại chưa đạt kết cao mong đợi Điều khiến cho hoạt động truyền thơng marketing online chưa tối ưu hóa chi phí tài ngun cơng ty 2.4.2.2 - Tồn việc lựa chọn phương tiện truyền thông marketing online Truyền thông thông qua fanpage: Lượng tương tác chưa ổn định, cần phải bỏ nhiều chi phí để kéo tương tác cho fanpage thu lượng tương tác tự nhiên - Truyền thông qua Youtube: Chưa đạt kết cao, hoạt động chưa đem lại nhiều doanh thu cho doanh nghiệp mà dừng mức truyền thông sản phẩm - Truyền thông qua Google: Hoạt động quảng cáo thơng qua Google cịn nhiều hạn chế, cụ thể hoạt động quảng cáo dải băng động chưa đem lại nhiều kết tích cực Việc thực mang tính chất giới thiệu chưa đem lại doanh số ấn tượng từ hoạt động - Truyền thông qua kênh thương mại điện tử: Hiện công ty theo đuổi truyền thông sản phẩm bán Ricky Karo sàn thương mại điện tử Tiki, Shopee, Lazada Tuy nhiên có sàn thương mại điện tử Tiki đạt mức độ hiểu cao, với Shopee Lazada mức trung bình thấp 2.4.2.3 Tồn việc xác định thông điệp truyền thông Công ty xác định thông điệp truyền thông hấp dẫn, nhiên lại chưa có thơng điệp truyền thơng cụ thể cho hoạt động mà dùng thông điệp chung Điều khiến cho khách hàng cảm thấy chán khơng có tính hấp dẫn, lạ thơng điệp truyền thông bánh Ricky Karo lOMoARcPSD|9797 480 2.4.2.4 Tổn việc xác định ngân sách truyền thông Công ty thực việc xác định ngân sách dựa vào phương pháp vào mục tiêu, nhiệm vụ hoàn thành Phương pháp giải tình trạng xác định ngân sách ngắn hạn, lâu dài khiến cho doanh nghiệp gặp nhiều vấn đề việc xác định ngân sách 2.4.2.5 Tồn việc thực thi, theo dõi, kiểm tra đánh giá hoạt động truyền thông marketing Hiện hoạt động theo dõi, kiểm tra đánh giá hoạt động xúc tiến thương mại cịn diễn hời hợt, chưa có biện pháp cụ thể để giải vấn đề cịn thiếu sót cách cụ thể Bên cạnh cơng ty chưa xây dựng tiêu chí đánh giá cụ thể cho phương tiện truyền thông marketing online CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CHO DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG MARKETING ONLINE SẢN PHẨM BÁNH RICKY KARO CỦA CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG THỊNH VƯỢNG 3.1 Xu hướng định hướng chiến lược phát triển hoạt động truyền thông marketing online cho sản phẩm bánh Ricky Karo 3.1.1 Xu hướng phát triển hoạt động truyền thông marketing online - Xu hướng SEO website SEO web họa động tối ưu hóa máy cơng cụ tìm kiếm, hay nói cách dễ hiểu khách hàng tìm kiếm từ khóa giống với từ khóa mà doanh nghiệp dùng để SEO viết bên website doanh nghiệp viết xuất top lOMoARcPSD|9797 480 trang tìm kiếm Google Khách hàng thấy click vào để tham khảo thông tin, từ thực hành động đến với doanh nghiệp như: Liên hệ, mua hàng hay có ấn tượng với doanh nghiệp Hiện hoạt động SEO web nhiều doanh nghiệp lựa chọn sử dụng, đặc biệt doanh nghiệp lĩnh vực thiết kế nội thất Chính xu hướng phát triển mạnh mẽ tương lai mà công ty An Dương cần phải tập trung vào - Xu hướng sử dụng mạng xã hội Thực hoạt động xúc tiến thương mại thông qua mạng xã hội nhiều doanh nghiệp áp dụng Trong tương lai internet ngày phát triển hoạt động phát triển mạnh mẽ Chính tương lai, công ty An Dương cần phải trọng đẩy mạnh hoạt động Một số mạng xã hội ưa chuộng sử dụng như: Tiktok, Youtube, Facebook, Twitter… Đặc biệt với mạng xã hội Tiktok, mạng xã hội có mặt Việt Nam vào năm 2019 đến có hàng triệu người sử dụng Với thời lượng video lên tới phút, công ty An Dương thực quay mơ hình 3D hay video sản phẩm thiết kế nội thất để đăng lên mạng xã hội Từ tạo ấn tượng thu hút khách hàng - Xu hướng xúc tiến thương mại qua việc hợp tác với KOL’s Hiện tầm ảnh hưởng KOL’s đến cộng đồng lớn, việc hợp tác với KOL’s có tầm ảnh hưởng cộng đồng khiến cho hoạt động truyền thơng tương tác với nhóm khách hàng mục tiêu dễ dàng hết Chính nhiều doanh nghiệp sử dụng phương thức xúc tiến thương mại thông qua việc hợp tác với KOL’s quay TVC, chụp ảnh, dùng tài khoản KOL’s để đăng diễn đàn… - Xu hướng Landing Page Landing Page trang web đơn có nội dung tập trung nhằm dẫn dắt thuyết phục người đọc thực mục tiêu chuyển đổi cụ thể Hiện có loại Landing Page landing page thu thập khách hàng tiềm năng, landing page bán hàng landing page lOMoARcPSD|9797 480 trung gian chuyển đổi Xu hướng Landing Page nhiều doanh nghiệp sử dụng hiệu mà mang lại cao - Xu hướng quảng cáo tài trợ Quảng cáo tài trợ việc doanh nghiệp hỗ trợ chi phí để đối tác thực hoạt động quảng cáo sản phẩm Hiện có nhiều hình thức quảng cáo tài trợ như: Quảng cáo tài trợ qua phim, qua video âm nhạc, qua KOL’s, qua fanpage tiếng, qua chương trình phóng sự… Hoạt động quảng cáo tài trợ khiến cho sản phẩm, dịch vụ doanh nghiệp vào tâm trí khách hàng cách chậm rãi mà hiệu Tạo ấn tượng tốt lòng khách hàng, từ kích thích nhu cầu tăng độ nhận diện khách hàng 3.1.2 Định hướng chiến lược phát triển hoạt động truyền thông marketing online cho sản phẩm bánh Ricky Karo - Nắm bắt xu hướng phát triển hoạt động truyền thông marketing online Hiện có nhiều xu hướng truyền thơng marketing online mang lại hiệu cao Công ty TNHH Truyền thơng Thịnh Vượng cần phải có động thái học hỏi, tiếp cận thực xu hướng để đảm bảo phát triển bền vững tương lai, đặc biệt xu hướng Landing Page SEO web Xu hướng Landing Page SEO web phù hợp việc tìm kiếm khách hàng tổ chức cho phép buôn bán, trưng bày sản phẩm bánh Ricky Karo doanh nghiệp - Mở rộng tập trung phát triển thị trường khu vực nông thôn Hiện công ty đẩy mạnh phát triển thị trường phát triển thành phố lớn: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Huế…mà chưa nhắm tới đối tượng thuộc khu vực nơng thơn Chính cơng ty cần đẩy mạnh hoạt động truyền thông marketing xuống khu vực để mở rộng thị trường Đặc biệt cơng ty nên thực liên kết với đại lý, cửa hàng tạp hóa để kích thích giới thiệu nhu cầu đến với thị trường nông thôn - Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại internet đạt lOMoARcPSD|9797 480 Hiện công ty TNHH Truyền thông Thịnh Vượng áp dụng nhiều hoạt động truyền thông marketing online như: Quảng cáo Google, quảng cáo Facebook Ads, quảng cáo Youtube…Những hoạt động công ty cần phải tiếp tục thực hiện, trì phát triển tiền đề để tiến tới việc tiếp cận thêm phương tiện truyền thông marketing khác tương lai 3.2 Đề xuất giải pháp cho hoạt động truyền thông marketing online cho sản phẩm bánh Ricky Karo 3.2.1 Đề xuất giải pháp cho hoạt động xác định đối tượng nhận tin Công ty TNHH Truyền thông Thịnh Vượng nên thực hoạt động điều tra, khảo sát khách hàng quy mô lớn thông qua hoạt động kinh doanh Điều giúp điều tra nhu cầu, thông tin khách hàng giúp xác định rõ đối tượng nhận tin Hoạt động khảo sát công ty nên thực thông qua gọi điện cho khách hàng lấy ý kiến phải hồi trực tiếp khách hàng thông qua việc phân phối cung cấp sản phẩm đến khách hàng Những liệu phòng kinh doanh thống kê, tổng hợp qua excel spss Điều thách thưc lớn, nhiên lâu dài kiện góp phần cho phát triển doanh nghiệp Ngồi ra, cơng ty nên tham khảo ý kiến từ phòng ban, nhân viên công ty để tiến hành xác định rõ đối tượng nhận tin Bởi vì, nhân viên người hiểu rõ sản phẩm, hoạt động kinh doanh cơng ty Chính nguồn liệu không nên bỏ qua 3.2.2 Đề xuất giải pháp cho hoạt động xác định mục tiêu truyền thông marekting online Hiện công ty xác định mục tiêu doanh nghiệp thơng qua hai tiêu chí là: Mục tiêu doanh thu mục tiêu truyền thông Đối với mục tiêu doanh thu công ty xác định thông qua số Tuy nhiên mục tiêu truyền thông, công ty chưa đặt tiêu, số cụ thể để phục vụ cho hoạt động đo lường, kiểm soát sau lOMoARcPSD|9797 480 Chính vậy, cơng ty cần phải nghiên cứu, đánh giá rõ mục tiêu truyền thông Đưa số cụ thể việc truyền thông tới đối tượng cụ thể, truyền thông cho ai, truyền thông khu vực nào, truyền thông người 3.2.3 Đề xuất giải pháp cho hoạt động lựa chọn phương tiện truyền thông marketingonline - Truyền thơng qua fanpage: Cơng ty nên thực trị chơi mini game để thu hút khách hàng tương tác với kênh truyền thông fanpage Một số mini game đơn giản như: Cùng Ricky Karo dự đoán tỷ số vịng đấu đội tuyển bóng đá Việt Nam, hay điền phiếu phản hồi sản phẩm nhận Voucher… - Truyền thông qua Youtube: Công ty nên xây dựng chủ đề liên quan đến hình ảnh bé bánh Ricky Karo Thực tài trợ chương trình trải nghiệm cho bé với bánh Ricky Karo hay xây dựng video 3D 2D hoạt động vui chơi bánh Ricky Karo để thu hút trẻ nhỏ - Truyền thông qua Google: Cơng ty nên thực đa dạng hóa từ khóa tìm kiếm xung quanh chủ đề bánh Ricky Karo như: Trúng thưởng bánh Ricky Karo, nhận quà bánh Ricky Karo, bánh Ricky Karo sợ gà - Truyền thông qua kênh thương mại điện tử: Công ty nên liên kết với sàn thương mại điện tử để trở thành kênh đại diện thức bánh Ricky Karo sàn thương mại điện tử Từ giúp khách hàng xác nhận đâu kênh doanh nghiệp đâu kênh trung gian phân phối Từ giúp cho khách hàng tin tưởng thực định mua nhiều kênh công ty - Truyền thông qua việc hợp tác với KOL: Cơng ty nên lựa chọn KOL có mức độ tiếng cộng đồng gia đình Việt, đặc biệt KOL có nhỏ độ tuổi thích sử dụng bánh Ricky Karo Một gợi ý hồn hảo cho điều việc hợp tác với ca sĩ Hồ Ngọc Hà, mẫu gia đình lý tưởng cho người Việt 3.2.4 Đề xuất giải pháp cho xác định thông điệp truyền thông lOMoARcPSD|9797 480 Cơng ty nên thực đa dạng hóa thơng điệp truyền thơng, điều gây tị mị, mẻ hấp dẫn đến khán giả Việc xác định thơng điệp truyền thơng phải dựa vào tiêu chí: Ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu ấn tượng Cơng ty TNHH Truyền thơng Thịnh Vượng tham khảo thông điệp truyền thông “Bánh Ricky Karo sợ gà, đậm đà hương vị Việt” Đây thông điệp gắn gọn, súc tích hấp dẫn 3.2.5 Đề xuất giải pháp cho hoạt động thực thi, theo dõi, kiểm tra đánh giá hoạtđộng truyền thông marketing online Công ty cần phải thực đánh giá mức độ hiểu cách cụ thể, chi tiết Bên cạnh cơng ty nên xây dựng tiêu chuẩn để đánh giá với phương tiện truyền thông marketing online riêng Cơng ty tham khảo tiêu chuẩn sau: lOMoARcPSD|9797 480 Bảng 3.1: Các tiêu chí đánh giá mức độ hiệu hoạt động xúc tiến thương mại internet STT Phương tiện truyền thông Tiêu chí đánh giá marketing online Số lượt hiển thị Số lượt khách hàng tương tác (Like, Truyền thông thông qua fanpage comment, share) Số lượt khách hàng click vào link Chi phí khách hàng tiếp cận Số lượt xem Truyền thông thông qua Youtube Số lượt khách hàng tương tác (Like, share, comment) Số lượng khách hàng đăng ký Số lượng khách hàng truy cập website Truyền thông thông qua Google/Website Khoảng thời gian khách lưu lại website Tỷ lệ rời bỏ trang Hiệu suất tương tác Một số hoạt động truyền thông marketing khác Tỷ lệ chuyển đổi khách hàng Chi phí bỏ Doanh thu thu Số lượng khách hàng thu Nguồn: Đề xuất tác giả PHỤ LỤC 2: PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN KHÁCH HÀNG Kính chào quý ông (bà)! Hiện thực nghiên cứu đề tài “Phát triển dịch vụ truyền thông marketing online cho sản phẩm bánh Richy Karo công ty TNHH truyền thông Thịnh lOMoARcPSD|9797 480 Vượng” Với mong muốn hiểu rõ đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng đồng thời hoàn thiện dịch vụ truyền thông marketing cho sản phẩm bánh Ricky Karo công ty TNHH truyền thông Thịnh Vượng, mong ông (bà) bớt chút thời gian trả lời câu hỏi khảo sát Tôi xin cam kết thông tin ông (bà) bảo mật nhằm mục đích phục vụ cho đề tài nghiên cứu Xin trân trọng cảm ơn! Câu 1: Ông/bà biết hoạt động truyền thông marketing online cho sản phẩm bánh Ricky Karo ? A Đã biết B Chưa biết Câu 2: Ơng/bà đánh thơng điệp truyền thông “Bánh Ricky Karo sợi gà, nhà nhà thích” Thơng điệp truyền thơng Nội dung Hình thức Cấu trúc Câu 3: Ơng/bà đánh hoạt quảng qua TVC VTV3 sản phẩm bánh Ricky Karo công ty chúng tôi? Hoạt động quảng cáo lOMoARcPSD|9797 480 truyền hình Nội dung (Hình ảnh, âm thanh…) Thời lượng Thời điểm xuất quảng cáo Câu 4: Ông/bà đánh hoạt động quảng cáo thông qua fanpage công ty xây dựng thiết kế để truyền thông cho sản phẩm bánh Ricky Karo? Hoạt động quảng cáo Facebook Nội dung viết Hình ảnh viết Tần suất xuất đăng Khả tương tác fanpage Câu 5: Ông/bà đánh hoạt động quảng cáo thông qua kênh Youtube công ty xây dựng thiết kế để truyền thông cho sản phẩm bánh Ricky Karo? Quảng cáo thông qua Youtube Nội dung video Chất lượng video Tần suất cập nhật video Khả tương tác với khách hàng kênh Câu 6: Ông/bà đánh hoạt động quảng cáo thông qua dải băng động (banner) sản phẩm bánh Ricky Karo công ty chúng tôi? lOMoARcPSD|9797 480 Quảng cáo thông qua Google Nội dung Tần suất xuất Vị trí xuất Câu 7: Ơng/bà đánh hoạt động quảng cáo thông qua sàn thương mại điện tử? Quảng cáo thông qua sàn thương mại điện tử Tiki Shopee Lazada Câu 8: Ông/bà đánh giá hoạt động quảng cáo tài trợ thông qua việc hình ảnh bánh Ricky Karo xuất tập phim nhà con? Quảng cáo tài trợ Số lần xuất Hồn cảnh xuất Câu 9: Ơng/bà đánh giá hoạt động quảng cáo thông qua trang facebook KOL (Phi Thanh Vân, Trang Lou)? Quảng cáo thơng qua KOL Nội dung viết Hình ảnh viết lOMoARcPSD|9797 480 Một lần cảm ơn ông/bà dành thời gian trả lời! ... ? ?Phát triển dịch vụ truyền thông marketing online cho sản phẩm bánh Richy Karo công ty TNHH truyền thông Thịnh Vượng? ?? góp phần thúc đẩy hiệu hoạt động truyền thơng marketing online sản phẩm bánh. .. 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG MARKETING ONLINE CHO SẢN PHẨM BÁNH RICKY KARO CỦA CÔNG TY TNHH TRUYỀN THƠNG THỊNH VƯỢNG 2.1 Tổng quan Cơng ty TNHH Truyền thông Thịnh Vượng 2.1.1 Giới... cứu: Phát triển dịch vụ truyền thông marketing online cho sản phẩm bánh Richy Karo công ty TNHH truyền thông Thịnh Vượng Về nội dung:Nghiên cứu tập trung phân tích hoạt truyền thông marketing online
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển dịch vụ truyền thông marketing online cho sản phẩm bánh richy karo của công ty TNHH truyền thông thịnh vượng,

Từ khóa liên quan