0

TIỂU LUẬN TCCT ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH HƯNG B, HUYỆN CHƠN THÀNH

11 2 0
  • TIỂU LUẬN TCCT  ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH HƯNG B, HUYỆN CHƠN THÀNH

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/06/2022, 15:38

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC 11 TRƯỜNG CHÍNH TRỊ BÀI THU HOẠCH HẾT HỌC PHẦN Chương trình Trung cấp lý luận chính trị hành chính CHỦ ĐỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH HƯNG B, HUYỆN CHƠN THÀNH Họ tên học viên Lớp Trung cấp LLCT HC Phần VI Bình Phước, năm 2021 PHẦN I MỞ ĐẦU Quá trình dạy học trong các nhà trường phổ thông là hoạt động có tính chất khó khăn, phức tạp, và luôn ở trạng thái động và đòi hỏi cần phải có sự linh hoạt, sáng tạo Do vậy,. 1 TRƯỜNG CHÍNH TRỊ * BÀI THU HOẠCH HẾT HỌC PHẦN Chương trình Trung cấp lý luận trị - hành CHỦ ĐỀ: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH HƯNG B, HUYỆN CHƠN THÀNH Họ tên học viên: Lớp: Trung cấp LLCT-HC Phần: VI Bình Phước, năm 2021 PHẦN I MỞ ĐẦU Quá trình dạy học nhà trường phổ thông hoạt động có tính chất khó khăn, phức tạp, ln trạng thái động địi hỏi cần phải có linh hoạt, sáng tạo Do vậy, việc xác định, lựa chọn, sử dụng phương pháp dạy học để đáp ứng kịp thời với thay đổi xã hội lực người học vấn đề then chốt Thực tiễn chứng minh, mục tiêu nội dung dạy học nhà trường phổ thông xác định phương pháp dạy học đóng vai trị định chất lượng dạy học Trong năm qua nhà trường phổ thơng nói chung trường Tiểu học nói riêng tích cực đổi phương pháp dạy học Tuy nhiên, nguyên nhân khách quan chủ quan, việc đổi phương pháp dạy học giáo viên học sinh bộc lộ hạn chế, bất cập; vậy, ảnh hưởng đến chất lượng mục tiêu, yêu cầu đào tạo Từ lí trên, việc nghiên cứu đổi phương pháp dạy học trường Tiểu họcMinh Hưng theo hướng phát triển lực học sinh” khơng có ý nghĩa mặt lí luận mà cịn địi hỏi cấp bách thực tiễn dạy học PHẦN II NỘI DUNG CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH 1.1 Các khái niệm Phương pháp dạy học cách thức tương tác người dạy người học, nhờ mà người học nắm vững kiến thức, kĩ năng, kĩ xảo theo mục tiêu, yêu cầu dạy học Phương pháp dạy học theo quan điểm phát triển lực không ý tích cực hố học sinh hoạt động trí tuệ mà ý rèn luyện lực giải vấn đề gắn với tình sống hoạt động, đồng thời gắn hoạt động trí tuệ với hoạt động thực hành, thực tiễn Tăng cường việc học tập nhóm, đổi quan hệ giáo viên – học sinh theo hướng cộng tác có ý nghĩa quan trọng nhằm phát triển lực hoạt động cá nhân 3 Phương pháp dạy học bao gồm phương dạy giáo viên, gồm cách thức giảng dạy, đạo sư phạm, đạo hoạt động nhận thức học tập cho học sinh phương pháp học học sinh, cách thức lĩnh hội nội dung học tập, cách thức tự học học sinh cách tích cực chủ động sáng tạo Năng lực bao gồm yếu tố mà người lao động, cơng dân cần phải có, lực chung, cốt lõi” Định hướng chương trình giáo dục phát triển sau năm 2015 xác định lực cốt lõi mà học sinh Việt Nam cần phải có như: Năng lực làm chủ phát triển thân, bao gồm: Năng lực tự học; Năng lực giải vấn đề; Năng lực sáng tạo; Năng lực quản lí thân.Năng lực xã hội, bao gồm: Năng lực giao tiếp; Năng lực hợp tác.Năng lực cơng cụ, bao gồm: Năng lực tính tốn; Năng lực sử dụng ngôn ngữ; Năng lực ứng dụng công nghệ thơng tin Như hiểu: lực khả vận dụng tất yếu tố chủ quan (mà thân có sẵn hình thành qua học tập) để giải vấn đề học tập, công tác sống 1.2 Đặc trưng đổi phương pháp dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh Một là, dạy học thông qua tổ chức liên tiếp hoạt động học tập, giúp học sinh tự khám phá điều chưa biết không thụ động tiếp thu tri thức đặt sẵn Giáo viên người tổ chức đạo học sinh tiến hành hoạt động học tập phát kiến thức mới, vận dụng sáng tạo kiến thức biết vào tình học tập tình thực tiễn Hai là, trọng rèn luyện cho học sinh biết khai thác sách giáo khoa tài liệu học tập, biết cách tự tìm lại kiến thức có, suy luận để tìm tịi phát kiến thức Định hướng cho học sinh cách tư phân tích, tổng hợp, đặc biệt hố, khái qt hố, tương tự, quy lạ quen… để dần hình thành phát triển tiềm sáng tạo 4 Ba , tăng cường phối hợp học tập cá thể với học tập hợp tác, lớp học trở thành môi trường giao tiếp giáo viên – học sinh học sinh – học sinh nhằm vận dụng hiểu biết kinh nghiệm cá nhân, tập thể giải nhiệm vụ học tập chung Bốn là, trọng đánh giá kết học tập theo mục tiêu học suốt tiến trình dạy học thơng qua hệ thống câu hỏi, tập (đánh giá lớp học) Chú trọng phát triển kỹ tự đánh giá đánh giá lẫn học sinh với nhiều hình thức theo lời giải/đáp án mẫu, theo hướng dẫn, tự xác định tiêu chí để phê phán, tìm nguyên nhân nêu cách sửa chữa sai sót(tạo điều kiện để học sinh tự bộc lộ, tự thể hiện, tự đánh giá) CHƯƠNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO HƯỚNG PHAT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH HƯNG B, HUYỆN CHƠN THÀNH 2.1 Những kết đạt Trường Tiểu họcMinh Hưng B nằm địa bàn Xã Minh Hưng, Huyện Chơn Thành, Bình Phước Trường đạt chuẩn Trong năm qua, nhà trường trường có bước phát triển mạnh mẽ đổi phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực phát triển lực học sinh Cụ thể Đội ngũ giáo viên nhà trường nỗ lực tích cực q trình chuẩn bị lên lớp, 100 % giáo viên trước lên lớp chuẩn bị giáo án đầy đủ, phê duyệt thông qua tổ trưởng phụ trách chuyên mơn Q trình lên lớp, thầy ý thức rõ tầm quan trọng việc xác định mục tiêu giảng,chương trình tiết học Việc chuẩn bị nội dung soạn giáo án công phu sở để người thầy tự tin kích thích tính sáng tạo học sinh Trong q trình lên lớp, giáo viên trọng rèn luyện cho học sinh biết khai thác sách giáo khoa tài liệu học tập, biết cách tự tìm lại kiến thức có, suy luận để tìm tịi phát kiến thức Định hướng cho học sinh cách tư phân tích, tổng hợp, đặc biệt hoá, khái quát hoá, tương tự, quy lạ quen… để dần hình thành phát triển tiềm sáng tạo Trong năm qua nhà trường đẩy mạnh phong trào đổi phương pháp dạy học Tổ chức dạy học theo hướng nhẹ nhàng, vừa sức, hiệu ; phát huy tính tích cực sáng tạo chủ động người dạy, người học sở mục tiêu cần đạt chuẩn kiến thức kỹ môn học Tăng cường sử dụng, vận dụng phương tiện công nghệ thông tin vào dạy học Công tác bồi dưỡng giáo viên tập trung vào nội dung tổ chức dạy học sát chuẩn kiến thức kỹ năng, số tiết dạy thay đổi không gian lớp học, tổ chức hoạt động học tập tích cực học sinh thông qua học cá nhân, học nhóm, học lớp Một số giáo viên vận dụng sáng tạo phương pháp dạy học truyền thống phương pháp dạy học đại nên chất lượng dạy học đảm bảo Cơ sở vật chất nhà trường đáp ứng đổi giáo dục phổ thông Khuôn viên đẹp, trường lớp khang trang, thân thiện, bàn ghế, trang thiết bị đảm bảo Tuy nhiên số phòng học cịn chật, chưa có khơng gian để học sinh tham gia số hoạt động học tập Bàn ghế ở lớp phù hợp với việc tổ chức dạy học theo nhóm, có hình lớn, thuận tiện cho em quan sát Có thể nói, thơng qua việc đổi phương pháp dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh, chất lượng dạy học năm trường Tiểu học Minh Hưng B đạt vượt tiêu đề ra, năm sau cao năm trước Đội ngũ giáo viên đạt chuẩn 100%, chuẩn 70%, trọng đổi mới, đưa công nghệ thông tin, ứng dụng khoa học cơng nghệ vào chương trình dạy học, ln lấy người học làm trung tâm trình phát triển nhà trường 2.2 Những hạn chế Bên cạnh kết đạt được, số hạn chế, 6 Một số giáo viên nhận thức chưa thấu đáo tầm quan trọng việc đổi Phương pháp dạy học theo hướng phát huy lực học sinh; kiến thức, kĩ hạn chế định Giáo viên chưa mạnh dạn đổi phương pháp, cịn tâm lý sợ học sinh khơng làm nên làm thay Kỹ tổ chức dạy học theo nhóm, tăng cường vai trị điều hành nhóm trưởng hạn chế Trong nhiều tiết dạy giáo viên giảng nhiều, lệ thuộc nhiều vào sách giáo khoa, sách hướng dẫn nên chưa linh hoạt, sáng tạo phương pháp để phù hợp với đối tượng học sinh nhằm nâng cao hiệu dạy Học sinh nhiều em rụt rè, chưa mạnh dạn tự tin giáo tiếp Kĩ tham gia hoạt động học tập hạn chế định, chưa biết hợp tác, chia sẻ học tập Học sinh chưa có phương pháp tự học, tự tìm tịi để chiếm lĩnh kiến thức học Học sinh chưa bồi dưỡng kĩ học nhóm Một số em kiến thức kĩ vơi nên giáo viên tổ chức hoạt động học tập gặp phải khó khăn Nguyên nhân khuyết điểm hạn chế xuất phát từ việc đổi phương pháp dạy học số giáo viên vấn đề lớn lao khó thực lực chuyên mơn Hơn nữa, lực lượng nịng cốt chun mơn cịn mỏng Trong giáo viên trẻ kinh nghiệm dạy học cịn ít, kĩ sư phạm cịn chưa vững vàng Một số lớp nhà trường chưa đầu tư trang thiết bị phục vụ cho dạy học theo nhóm như: bảng tên nhóm, thẻ mặt cười, mặt mếu, bảng nhóm CHƯƠNG III GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH Ở TRƯỜNG TIỂU HỌCMINH HƯNG B, HUYỆN CHƠN THÀNH VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BẢN THÂN 3.1 Giải pháp Một là, kế hoạch hóa hoạt động dạy học trường tiểu học Minh hưng theo định hướng phát triển lực học sinnh Đây biện pháp quan trọng, định hướng cho hoạt động giáo viên học sinh theo tiếp cận phát triển lực người học; đồng thời giúp giáo viên xác định rõ lực chung lực đặc thù cần hình thành học sinh q trình dạy học mơn học; qua bồi dưỡng cho giáo viên kỹ xây dựng kế hoạc dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh Để thực biện pháp này, hiệu trưởng nàh trường cần đạo giáo viên xác định rõ yêu cầu kế hoạch dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh Trên sở tổ chức xây dựng kế hoach dạy học theo quy trình khoa học gồm bước sau: Bước 1: Tìm hiểu chương trình, sách giáo khoa môn học; Bước 2: Xác định lực chung lực đặc thù cần hình thành, phát triển học sinh trình dạy học môn học; Bước 3: Xác định hệ thống nhiệm vụ - hành động học tập mà học sinh cần thực qua bài, chương, môn học; Bước 4: Lựa chọn phương pháp, hình thức tổ chức dạy học phù hợp để triển khai nhiệm vụ - hành động học tập đến học sinh; Bước 5: Lựa chọn phương pháp hình thức đánh giá kết thực nhiệm vụ hành động học tập học sinh Hai là, tổ chức hoạt động dạy học trường Tiểu học Minh Hưng B theo đinh hướng phát triển lực học sinh Đây biện pháp giúp cho giáo viên, Ban giám hiệu nhà trườngnắm vững chất tổ chức hoạt động dạy học theo định hướng phát triển lực dạy học, chuyển từ dạy học theo tiếp cận nội dung sang dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh; đồng thời giúp cho giáo viên tổ chức dạy học cách chủ động, linh hoạt, sáng tạo, Bên cạnh đó, cần vận dụng phương pháp hình thức tổ chức dạy, phát huy tính chủ động, sáng tạo vận dụng kiến thức, kỹ người học; tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo sở để học sinh tự cập nhật đổi tri thức, kỹ năng, phát triển lực; tổ chức hình thức học tập đa dạng; ý hoạt động xã hội, ngoại khóa Ngồi ra, đánh giá kết học tập học sinh, việc đánh giá không quan tâm đến kiến thức, kỹ mà phải quan tâm đến khả học sinh giải vấn đề bối cảnh, tình phức hợp thực tiễn; quan tâm đến thái độ giá trị học sinh Ba là, cần xây dựng tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động dạy học cảu nhà trường theo định hướng phát triển lực học sinh Đây giải pháp giúp cho giáo viên ban giám nhà trường đánh giá khách quan chất lượng; đồng thời tạo động lực cho việc đổi mới, nâng cao chất lượng dạy học khắc phục hạn chế, thiếu sót Tập thể sư phạm nhà trường cần cần xây dựng tiêu chí đánh giá chất lượng dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh bao gồm toàn diện lĩnh vực như: kế hoạch dạy học, nội dung dạy học, phương pháp dạy học, hình thức tổ chức dạy học; kiểm tra đánh giá, môi trường dạy học Mỗi lĩnh vực cần xây dựng tiêu chí cụ thể để tổ chức thực Sau xây dựng tiêu chí, cần phổ biếnvà hướng dẫn giáo viên, cán tổ đánh giá chất lượng theo tiêu chí đó; giáo viên tự đánh giá chất lượng mơn học, lớp học màmình phụ trách theo tiêu chí; tổ chuyên môn đánh giá chất lượng môn học (khối lớp) tổ phụ trách theo tiêu chí; hiệu trưởng đánh giá chất lượng nhà trường theo tiêu chí cơng khai kết đánh giá theo quy định Bốn là, xây dựng chế, tạo động lực để giáo viên học sinh phát huy tốt vai trị dạy học theo định hướng phát triển lực Trong trình tổ chức dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh cần xây dựng môi trường giảng dạy - học tập tích cực cho giáo viên học sinh, xây dựng chế khen thưởng, động viên, khuyến khích giáo viên học sinh; đồng thời huy động nguồn lực tài từ doanh nghiệp, hội nghề nghiệp để lập quỹ khen thưởng, hỗ trợ giáo viên học sinhtrong giảng dạy- học tập theo định hướng phát triển lực Bên cạnh đó, cần xây dựng chế phối hợp với Hội phụ huynh để triển khai chủ trương dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh Năm là, tăng cường sở vật chất, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu dạy học, bối cảnh dạy học online thực Để thực điều cần đạo xây dựng phát triển sở vật chất nhà trường theo hướng đồng đại, đồng thời đạo công tác đảm bảo thiết bị dạy học cách chặt chẽ từ việc xây dựng kế hoạch mua sắm, triển khai mua sắm đến việ sử dụng, bảo quản thiết bị dạy học; đồng thời khuyến khích giáo viên tự làm đồ dùng dạy học bên cạnh đó, cần đạo công tác ứng dụng công nghệ thông tin dạy học; lập kế hoạch chiến lược xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin (mua máy vi tính; lắp đặt nhiều phịng multimedia; trang bị projector, phương tiện nghe nhìn; nâng cấp mạng internet kết nối wifi, website.); huy động nguồn lực từ xã hội hóa giáo dục để tăng cường mua sắm thêm thiết bị công nghệ phục vụ cho dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh 3.2 Bài học gắn với công việc thân Trên cương vị người giáo viên, trực tiếp tham gia giảng dạy, nhận thức sâu sắc giáo viên yếu tố định hàng đầu thực đổi phương pháp Thầy phải nhiệt tình, kiến thức, khả giảng dạy; phải có kỹ tổ chức hướng dẫn học sinh; kỹ khai thác sử dụng đồ dùng dạy học; lực tự thu thập thông tin phục vụ yêu cầu dạy học Giáo viên phải xác định vấn đề đổi mới, xây dựng mục tiêu học, giảm lý thuyết, tăng thực hành; làm cho học sinh biết tự học, tự vận dụng, biết hợp tác chia sẻ; liên hệ với thực tiễn thay đổi; tận dụng hỗ trợ phương tiện dạy học… Trong bối cảnh nay, thân nghĩ, q nơn nóng phải đổi cho phương pháp dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh Không “làm tắt” thực chương trình mơn học Kinh nghiệm bước đầu cho thấy khơng giáo viên thường bắt đầu tìm hiểu nội dung cụ thể chủ đề, chuyên 10 đề, xây dựng giáo án tìm học liệu xác định mục tiêu cho chủ đề, chuyên đề Đó cách làm sai, theo “quán tính” cách tiếp cận nội dung giáo dục Trong dạy học theo hướng phát triển lực học sinh, người dạy nên đóng vai trị người định hướng, gợi mở, không nên làm thay em Là người giáo viên đứng, lớp, xác định rõ trách nhiệm thân, không bảo thù mà cần phải đổi sáng tạo dạy học, bước thay đổi, tiến tới loại bỏ phương pháp dạy học cũ mang tính áp đặt, nhồi nhét kiến thức phương pháp mới, ưu việt để nâng cao hiệu dạy học không người truyền thụ kiến thức đơn mà phải “cố vấn”, tổ chức, điều hành hoạt động dạy học Nhằm bảo đảm cho học sinh có nhận thức tư tốt PHẦN III KẾT LUẬN Đổi phương pháp dạy học nhu cầu tất yếu đổi xã hội Đây nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên công tác dạy học , địi hỏi người quản lí phải kiên trì, nhẫn nại, phải nắm bắt thật xác lực đội ngũ, sở vật chất kĩ thuật, phương tiện dạy học, đặc điểm tình hình học sinh, địa phương để có biện pháp khả thi nhằm thực nhiệm vụ đề Cần xác định cho nội dung cần đổi để lập kế hoạch, quy trình bồi dưỡng cho đội ngũ, đạo đội ngũ tiến hành chọn giải pháp có khả thực thi Tiến hành dạy thí điểm thơng qua học kinh nghiệm tìm mặt mạnh, mặt yếu, nguyên nhân để giải Tổ chức triển khai thực có kiểm tra, điều chỉnh, tổng kết đánh giá phong trào cách chu đáo Những năm qua, việc đổi phương pháp dạy học theo hướng phát triển lực cho học sinh trường Tiểu học Minh Hưng B, huyện Chơn Thành đạt kết thành tựu đáng kể Tuy nhiên, so với yêu cầu, nhiệm vụ giáo dục, đào tạo thời kỳ chưa đáp ứng cần phải làm nhiều việc Để quản lý đổi phương pháp dạy học theo 11 hướng phát triển lực cho học sinh có bước phát triển mới, cần nghiêm túc việc nhìn nhận đánh giá tồn hạn chế; thấy rõ vấn đề đặt cần giải đối liệt triển khai để đạt hiệu thiết thực TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Giáo dục Đào tạo (2013), Công văn số 3535/BGDĐT-GDTrH ngày 27/5/2013 áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” PPDH tích cực khác Đảng xã Minh Hưng (2020), Văn kiện đại hội đại biểu đảng xã Minh Hưng nhiệm kỳ 2020 – 2025 Nguyễn Văn Cường (2018), Lý luận dạy học đại, Nxb Đại học Sư phạm Hà Nội ... THEO HƯỚNG PHAT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH HƯNG B, HUYỆN CHƠN THÀNH 2.1 Những kết đạt Trường Tiểu họcMinh Hưng B nằm địa bàn Xã Minh Hưng, Huyện Chơn Thành, Bình Phước Trường. .. NĂNG LỰC HỌC SINH Ở TRƯỜNG TIỂU HỌCMINH HƯNG B, HUYỆN CHƠN THÀNH VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BẢN THÂN 3.1 Giải pháp Một là, kế hoạch hóa hoạt động dạy học trường tiểu học Minh hưng theo định hướng phát triển. .. tiễn dạy học PHẦN II NỘI DUNG CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH 1.1 Các khái niệm Phương pháp dạy học cách thức tương tác người dạy người
- Xem thêm -

Xem thêm: TIỂU LUẬN TCCT ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH HƯNG B, HUYỆN CHƠN THÀNH,