0

Xây dựng kế hoạch PR nội bộ

58 6 0
  • Xây dựng kế hoạch PR nội bộ

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2022, 17:33

Hoạt động PR nội bộ tại Snaps hiện nay đã và đang được thực hiện trên nhiều kênh, đặc biệt được đẩy mạnh các hoạt động quan hệ nội bộ, cụ thể là các sự kiện nội bộ. Bên cạnh đó, các hoạt động PR nội bộ trên các kênh khác như mạng xã hội, email, … cũng đã được tổ chức một cách liên tục và xuyên suốt, và nhận được sự hưởng ứng và tham gia từ tất cả các nhân sự tại công ty.Tuy nhiên, các hoạt động PR nội bộ này vẫn chưa có được sự đầu tư đúng mực để có được sự đồng bộ trong tư tưởng của đội ngũ nhân viên – kể cả với công việc hay vấn đề nội bộ. hoạt động PR nội bộ tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Truyền thông Snaps nhằm đề xuất ra những giải pháp có thể thực hiện để nâng cao chất lượng hoạt động PR nội bộ, góp phần xây dựng văn hóa doanh nghiệp, gia tăng hiệu quả công việc cũng như giải quyết các vấn đề có thể phát sinh từ sự chưa hoàn thiện trong hoạt động PR nội bộ nói trên. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI Xây dựng kế hoạch PR nội cho Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Truyền thông MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .vi DANH MỤC BẢNG vii DANH MỤC HÌNH .viii DANH MỤC SƠ ĐỒ .ix LỜI MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài .1 Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu tổng thể 2.2 Mục tiêu cụ thể 3 Đối tượng nghiên cứu 3.1 Vấn đề nghiên cứu 3.2 Khách thể nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 5.1 Quy trình nghiên cứu 5.2 Phương pháp phân tích thu thập liệu Bố cục đề tài CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG SNAPS VÀ ĐẶC ĐIỂM THỊ TRƯỜNG KINH DOANH DOANH NGHIỆP TRUYỀN THÔNG TẠI VIỆT NAM 1.1 Tổng quan công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Truyền thông Snaps .6 1.1.1 Giới thiệu doanh nghiệp .6 1.1.2 Cơ cấu tổ chức máy hoạt động 1.1.3 Lĩnh vực kinh doanh kết hoạt động kinh doanh 10 1.1.4 Hoạt động Marketing (7P) .12 1.2 Đặc điểm thị trường kinh doanh 18 1.2.1 Xu hướng thị trường 18 1.2.2 Khách hàng mục tiêu .19 1.2.3 Đối thủ cạnh tranh 21 1.2.4 Phân tích SWOT doanh nghiệp Snaps 23 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG PR NỘI BỘ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG SNAPS 26 2.1 Phân tích thực trạng hoạt động PR nội công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Truyền thông Snaps 26 2.1.1 Giới thiệu hoạt động PR nội doanh nghiệp TNHH Thương mại Dịch vụ Truyền thông Snaps 26 2.1.2 Thực trạng số hoạt động PR nội Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Truyền thông Snaps 27 2.2 Đánh giá thực trạng PR nội doanh nghiệp TNHH Thương mại Dịch vụ Truyền thông Snaps .33 2.2.1 Kết khảo sát nhân doanh nghiệp hoạt động PR nội doanh nghiệp TNHH Thương mại Dịch vụ Truyền thông Snaps 33 2.2.2 Đánh giá chung hoạt động PR nội Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Truyền thông Snaps 37 2.3 Ưu điểm, hạn chế nguyên nhân hoạt động PR nội Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Truyền thông Snaps .37 2.3.1 Ưu điểm 37 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân 38 CHƯƠNG III: XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PR NỘI BỘ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG SNAPS GIAI ĐOẠN SÁU THÁNG CUỐI NĂM 2022 .41 3.1 Chiến lược phát triển thời gian tới Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Truyền thông Snaps 41 3.1.1 Chiến lược kinh doanh 41 3.1.2 Chiến lược marketing 42 3.2 Xây dựng kế hoạch PR nội Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Truyền thông Snaps thời gian tháng cuối năm 2022 42 3.2.1 Mục tiêu kế hoạch 42 3.2.2 Công chúng mục tiêu .42 3.2.3 Thông điệp truyền thông 43 3.2.4 Chi tiết triển khai phương tiện PR nội 44 3.2.5 Ngân sách dự kiến 53 KẾT LUẬN 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO 55 PHỤ LỤC 56 LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Thế kỷ XXI đánh giá “kỷ ngun số”, mà thơng tin đóng vai trị chiến lược, gây ảnh hưởng tác động trực tiếp tới hầu hết lĩnh vực xã hội, kinh tế, trị, văn hóa… Nhận thức vấn đề này, doanh nghiệp, tổ chức quan quan tâm tới phát triển phương thực quản lý thông tin chuyên nghiệp, từ đời khái niệm rõ ràng quan hệ cơng chúng – hay cịn gọi PR PR hoạt động liên quan tới việc nuôi dưỡng uy tín cơng ty đối tượng công chúng (nhân viên, đối tác, …) làm cho bên thấu hiểu, đồng cảm gần Tới tại, đánh giá hoạt động PR trở thành phần thiếu phát triển xã hội, trị kinh tế Trên thực tế doanh nghiệp Việt Nam nói chung Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Truyền thông Snaps nhận thức vai trị vơ quan trọng hoạt động quan hệ công chúng Tuy nhiên, hầu hết doanh nghiệp quan tâm nhiều tới việc truyền thơng bên ngồi mà bỏ qn khơng ý thức việc, để xây dựng thương hiệu song song với văn hóa thương hiệu bền vững theo thời gian, PR nội với đối tượng cơng chúng nhân viên cơng ty chìa khóa định Bên cạnh PR nội khơng nhắm đến việc thơng báo hay truyền đạt thơng điệp mà cịn nhắm đến mục tiêu cao kết nối mục tiêu kinh doanh với vai trò hiệu thành viên tổ chức Doanh nghiệp hoạt động tốt công tác PR nội tạo nên khác biệt, gia tăng suất sử dụng hiệu nguồn nhân lực Theo nghiên cứu Tạp chí Harvard Business Review (2006), 66% kế hoạch thay đổi doanh nghiệp không đạt kết mong muốn Đáng ý số thất bại trên, 72% đến từ thiếu q trình truyền thơng thay đổi đến đội ngũ nhân viên Hãng nghiên cứu Statista (Đức) khẳng định, kế hoạch truyền thông hiệu yếu tố quan trọng định thành bại trình doanh nghiệp thay đổi… Là sinh viên theo học chuyên ngành Truyền thông Marketing, tác giả nhận thấy PR nội đóng vai trị vô quan trọng hoạt động truyền thông doanh nghiệp Việt Nam nói chung doanh nghiệp truyền thơng Việt Nam nói riêng Một doanh nghiệp truyền thơng có lợi PR nội điểm cộng lớn đặt so sánh với doanh nghiệp truyền thông khác, đặc biệt mơi trường mà cá tính thương hiệu tiêu chí quan trọng lựa chọn doanh nghiệp truyền thông khách hàng Hơn nữa, với đặc điểm đặc trưng vòng đời nhân ngắn doanh nghiệp truyền thơng, kết nối cá tính cá nhân với phương hướng tổ chức giúp cho họ hiểu gắn kết với công ty q trình làm việc, từ phần giải vấn đề nhân đặt Hoạt động PR nội Snaps thực nhiều kênh, đặc biệt đẩy mạnh hoạt động quan hệ nội bộ, cụ thể kiện nội Bên cạnh đó, hoạt động PR nội kênh khác mạng xã hội, email, … tổ chức cách liên tục xuyên suốt, nhận hưởng ứng tham gia từ tất nhân công ty Tuy nhiên, hoạt động PR nội chưa có đầu tư mực để có đồng tư tưởng đội ngũ nhân viên – kể với công việc hay vấn đề nội Đặc biệt, thông điệp sử dụng hoạt động PR nội công ty chưa thức có đồng nhất, kết hợp với thiếu sót khác cơng tác tổ chức làm cho hoạt động PR nội Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Truyền thơng Snaps cịn chưa hồn thiện Vì lý nêu trên, tác giả lựa chọn nghiên cứu đề tài “Xây dựng kế hoạch PR nội cho Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Truyền thông Snaps tháng cuối năm 2022” Chuyên đề tập trung nghiên cứu hoạt động PR nội Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Truyền thông Snaps nhằm đề xuất giải pháp thực để nâng cao chất lượng hoạt động PR nội bộ, góp phần xây dựng văn hóa doanh nghiệp, gia tăng hiệu công việc giải vấn đề phát sinh từ chưa hoàn thiện hoạt động PR nội nói Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu tổng thể Chuyên đề tập trung phân tích thực trạng, làm rõ thành tựu hạn chế hoat động PR nội Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Truyền thông Snaps, song song với điều đó, dựa kết việc phân tích tìm hiểu nguyên nhân hạn chế để xây dựng kế hoạch PR nội nhằm hoàn thiện hoạt động doanh nghiệp 2.2 Mục tiêu cụ thể Một là, tìm hiểu tổng quan cơng ty TNHH Thương mại Dịch vụ Truyền thông Snaps doanh nghiệp thị trường truyền thông Việt Nam Hai là, đánh giá thực trạng hoạt động PR nội mà công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Truyền thơng Snaps thực Tìm thành tựu, hạn chế nguyên nhân chúng Ba là, xây dựng kế hoạch PR nội công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Truyền thông Snaps giai đoạn sáu tháng cuối năm 2022 Đối tượng nghiên cứu 3.1 Vấn đề nghiên cứu Vấn đề nghiên cứu chuyên đề hoạt động PR nội Công ty Thương mại Dịch vụ Truyền thông Snaps (Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Truyền thơng Snaps) nói chung 3.2 Khách thể nghiên cứu Đội ngũ nhân viên ban lãnh đạo Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Truyền thông Snaps Phạm vi nghiên cứu Phạm vi khơng gian: Văn phịng Snaps thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội Phạm vi thời gian: Từ ngày 1/1/2022 – 15/3/2022 Phạm vi nội dung: Hoạt động PR nội Phương pháp nghiên cứu 5.1 Quy trình nghiên cứu Giai đoạn (01/01/2022 – 25/01/2022): Nghiên cứu tổng quan doanh nghiệp Thương mại Dịch vụ Truyền thông Snaps Giai đoạn (26/01/2022 – 08/02/2022): Nghiên cứu hoạt động marketing mix (7Ps) doanh nghiệp Thương mại Dịch vụ Truyền thông Snaps; Nghiên cứu đặc điểm thị trường doanh nghiệp truyền thông Việt Nam Giai đoạn (09/02/2022 – 27/02/2022): Nghiên cứu đánh giá thực trạng hoạt động PR nội doanh nghiệp Thương mại Dịch vụ Truyền thông Snaps; Thực xây dựng câu hỏi nghiên cứu định tính nhân viên ban lãnh đạo doanh nghiệp hoạt động PR nội Giai đoạn (27/02/2022 – 12/03/2022): Kết luận đánh giá hoạt động PR nội doanh nghiệp TNHH Thương mại Dịch vụ Truyền thơng Snaps, từ lập kế hoạch PR nội doanh nghiệp giai đoạn tháng cuối năm 2022 5.2 Phương pháp phân tích thu thập liệu Chuyên đề sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính với hai nguồn liệu liệu sơ cấp liệu thứ cấp Đối với liệu thứ cấp Dữ liệu thứ cấp nghiên cứu định tính thu thập phương pháp tổng hợp từ nguồn: Fanpage thức cơng ty, trang mạng xã hội nhân doanh nghiệp, văn bản, tài liệu thống cơng ty thu thập thêm thông tin cần nghiên cứu từ nguồn bên khác (sách, website…) Đối với liệu sơ cấp Mục tiêu: Tìm hiểu tổng quan công ty thực trạng hoạt động truyền thông qua MXH công ty Phương pháp thu thập liệu sơ cấp: Quan sát: Mẫu ghi chép hoạt động PR nội doanh nghiệp Phương pháp vấn cá nhân: Trao đổi trực tiếp với nhân doanh nghiệp TNHH Thương mại Dịch vụ Truyền thông Snaps Phương pháp lấy mẫu: Chọn mẫu tiện lợi phi xác xuất Nguyên tắc chọn đối tượng vấn cá nhân Nhóm 1: Nhân viên trực tiếp tham gia vào công tác thực PR nội Snaps Nhóm 2: Nhân viên không trực tiếp tham gia vào công tác thực PR nội Snaps Nhóm 3: Ban lãnh đạo – người trực tiếp tham gia vào lên mục tiêu, chiến lược kế hoạch PR nội cho doanh nghiệp Việc chia thành nhóm vấn giúp cho nghiên cứu xây dựng nhiều góc nhìn nhất, kết có tồn cảnh thực trạng PR nội doanh nghiệp TNHH Thương mại Dịch vụ Truyền thông Snaps – từ người làm PR nội tới công chúng nhận tin, tham chiếu quan trọng cần có để so sánh làm bật điểm cần ý công tác PR nội doanh nghiệp Bố cục đề tài Chương Tổng quan công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Truyền thông Snaps đặc điểm thị trường doanh nghiệp truyền thông tịa Việt Nam Chương Thực trạng hoạt động PR nội doanh nghiệp TNHH Thương mại Dịch vụ Truyền thông Snaps Chương Xây dựng kế hoạch PR nội doanh nghiệp TNHH Thương mại Dịch vụ Truyền thông Snaps giai đoạn sáu tháng cuối năm 2022 Bên cạnh đó, nhiều hoạt động PR nội (những chuyến cơng tác/du lịch cơng ty) cịn mang nhiều tính tự phát, có khả khơng theo văn hóa định hướng cơng ty Hơn nữa, việc thực kế hoạch chưa có nghiêm túc liên tục, thường xuyên bị chi phối nhiều yếu tố lượng công việc thời điểm, dễ làm nội dung hoạt động bị lệch hướng so với kế hoạch đề Thứ hai, hạn chế phương tiện PR nội Các phương tiện truyền thông mà Snaps sử dụng công tác truyền thông nội quan hệ nội hoàn thành nhiệm vụ mình, làm hài lịng nhân công ty, nhiên chưa thực nhiệm vụ khác giúp nhân viên hiểu vai trị tổ chức, làm rõ sách quản lý hay ghi nhận thành tích nhân viên Bên cạnh đó, phương tiện sử dụng Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Truyền thông Snaps chưa xếp lên kế hoạch cách cụ thể kết hợp đắn với để phát huy tốt hiệu chúng Cụ thể, hoạt động kiện qua hệ nội chưa có kết hợp với truyền thông nội tảng mạng xã hội – kênh truyền thơng vơ tiềm gia tăng hiệu số lượng thành viên tổ chức tham gia độ thành công cho kiện nội cách đáng kể Nguyên nhân dẫn tới thiếu sót kể tới kế hoạch PR nội chưa tổ chức đầu tư cách theo mục tiêu rõ ràng, hay thiếu hoàn thiện kế hoạch công tác tổ chức hoạt động PR nội Một nguyên nhân khác kể đến cho hạn chế phương tiện hoạt động PR nội Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Truyền thơng Snaps kể tới khơng có mục tiêu chung cho phương tiện sử dụng chưa có kết hợp nhuần nhuyễn với thông điệp truyền thông mà ban lãnh đạo công ty muốn truyền tải Các phương tiện nên sử dụng để giúp nhân viên hiểu giá trị cơng ty hình thành nên mối liên kết vơ hình nhân tổ chức, thành viên tổ chức với ban lãnh đạo 40 Thứ ba, thông điệp sử dụng hoạt động PR nội chưa thức quán Một tồn khác cần khắc phục công tác PR nội Snaps thơng điệp cho hoạt động PR chưa trọng làm bật văn hóa cơng ty, mà hoạt động PR nội chưa có chủ đề mục tiêu phổ biến với tất nhân tham gia chưa giúp cho nhân viên có thêm hiểu biết giá trị doanh nghiệp chiến lược kinh doanh Cụ thể hơn, hầu hết hoạt động PR nội thực doanh nghiệp TNHH Thương mại Dịch vụ Truyền thôngg Snaps chưa có thơng điệp riêng thông điệp chung tới từ ban lãnh đạo doanh nghiệp Các hoạt động PR nội diễn mang tính riêng lẻ số tự phát, gây liên kết hoạt động mà thành viên tổ chức trải nghiệm Đây hệ việc sách truyền thơng quan hệ nội bị định hướng kiện định hướng mục đích Các sách PR nội công ty nên định hướng lại để giúp người lao động hiểu, đóng góp vào nhận biết với vấn đề mục tiêu chung tổ chức, đồng thời thấu hiểu văn hóa doanh nghiệp 41 3CHƯƠNG III: XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PR NỘI BỘ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG SNAPS GIAI ĐOẠN SÁU THÁNG CUỐI NĂM 2022 3.1 Chiến lược phát triển thời gian tới Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Truyền thông Snaps 3.1.1 Chiến lược kinh doanh Định hướng phát triển Tháng 3/2022 dấu mốc đánh dấu Snaps có nhiều hợp đồng lớn dài hạn, đặc biệt cho giai đoạn tháng cuối năm 2022 Đây không thành cơng lớn Snaps mà cịn thử thách đặt cho công ty, mà số lượng nhân khơng đủ để thực dự án lên kế hoạch Chính vậy, chiến lược kinh doanh Snaps tháng cuối năm 2022 mở rộng quy mô công ty, gia tăng số lượng nhân song song với việc gia tăng doanh thu, hướng tới đạt mục tiêu doanh thu năm 2022 đề Kế hoạch cụ thể Tháng – Tháng 8: Mở quy mô doanh nghiệp Đây giai đoạn công ty tuyển dụng đào tạo lứa nhân viên mới, để đảm bảo hồn thành dự án ký kết với khách hàng Tháng – Tháng 10: Gia tăng số lượng khách hàng Khoảng thời gian tháng tháng 10 giai đoạn mà khách hàng bắt đầu gửi nhiều yêu cầu hơn, đặc biệt cho chiến dịch lớn hai tháng cuối năm Từ nguồn lực nhân chuẩn bị từ giai đoạn (tháng đến tháng 8), công ty có khả nhận thêm nhiều dự án khách hàng Tháng 11 – Tháng 12: Tăng trưởng kinh doanh Đây giai đoạn quan trọng để tăng doanh số cho công ty, mà lượng dự án công việc vào thời gian vô vùng lớn, thị trường truyền thông bắt đầu bước vào giai đoạn sôi động với nhiều chiến dịch khác 42 3.1.2 Chiến lược marketing Trong kế hoạch doanh nghiệp Quý II/2022, Snaps có đổi hình ảnh doanh nghiệp – cụ thể có nhận diện thương hiệu hồn tồn mới, với định hướng rõ ràng cho tồn doanh nghiệp Chính vậy, nhiệm vụ hoạt động truyền thơng vịng hai q cuối năm 2022 Snaps cần lộ trình triển khai truyền thơng cho nội doanh nghiệp lẫn truyền thông đối tượng công chúng bên ngồi doanh nghiệp dựa hình ảnh cá tính thương hiệu 3.2 Xây dựng kế hoạch PR nội Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Truyền thông Snaps thời gian tháng cuối năm 2022 3.2.1 Mục tiêu kế hoạch Trong giai đoạn tháng cuối năm 2022, Snaps hoàn thành đưa vào sử dụng nhận diện thương hiệu thức muốn định hướng PR nội theo tính cách thương hiệu này, cụ thể với mục tiêu sau: 100% nhân viên hiểu giá trị cốt lõi tầm nhìn cơng ty giai đoạn năm tới (2022 – 2026) 100% nhân viên hiểu rõ tơn trọng văn hóa doanh nghiệp 100% nhân viên cơng ty có hiểu biết rõ ràng nhân văn phòng thành phố khác 3.2.2 Công chúng mục tiêu Đối tượng công chúng mục tiêu cho kế hoạch PR nội tháng cuối năm công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Truyền thơng Snaps tồn nhân làm việc cơng ty, xác định dựa số đặc điểm sau 3.2.2.1 Nhân học Về nhân học, nhân Snaps có độ tuổi từ 21 – 35 tuổi, với độ tuổi có nhiều nhân giao động từ 23 – 25 tuổi Nhìn chung họ đối tượng tuổi đời trẻ chủ yếu thuộc giới tính nữ, với nghề nghiệp hoạt động lĩnh vực truyền thông mạng xã hội Việt Nam Họ sinh sống chủ yếu hai thành phố lớn đất nước – Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh, ngồi có nhân làm việc từ xa từ thành phố lân cận 3.2.2.2 Đặc điểm tâm lý, thói quen hành vi truyền thông Về đặc điểm tâm lý thói quen, họ cịn trẻ mối quan tâm chủ yếu thân Họ có nhu cầu tận hưởng sống, cụ thể kể tới mối quan tâm về: du lịch, ăn uống, trải nghiệm, khám phá, nghỉ dưỡng… Bên cạnh 43 đó, nhu cầu phát triển thân mở rộng mối quan hệ điều mà họ vô quan tâm sống Chính vậy, họ ln ln tìm trải nghiệm mới, hội mới, thử thách cho thân, kể môi trường làm việc hay đời sống thường ngày nói chung Về hành vi truyền thơng, đối tượng có ý thức rõ tin cậy nguồn tin Họ nhận thông tin chủ yếu mạng xã hội, nhiên ln ln chủ động có hành động tìm hiểu so sánh đối chiếu từ nhiều nguồn khác để xác nhận độ tin cậy thông tin Họ có nhu cầu thể mình, đặc biệt mạng xã hội Họ luôn có nhu cầu thể trải nghiệm, ý kiến hình ảnh quan tâm tới lượt tương tác từ đăng mạng xã hội Từ thông tin đối tượng công chúng mục tiêu kế hoạch PR nội Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Truyền thơng Snaps, ta rút insight sau: Để đảm bảo hiệu cơng việc giao phó, việc phải dành đủ thời gian văn phòng điều cần thiết Tuy nhiên, muốn có trải nghiệm hội sống 3.2.3 Thông điệp truyền thông Ý tưởng lớn: Thế hệ Snaps với “chất” Những công việc văn phịng, đặc biệt ngành có đặc điểm làm việc ngồi nhiều ngành truyền thơng bị gán cho mác chung việc khiến cho người lao động phải dành nhiều thời gian cho công việc thiếu thời gian dành cho thân mình, từ khó tìm thấy cảm giác, trải nghiệm, hội Đó lý vòng đời nhân ngắn tỷ lệ nhân viên nhảy việc nhiều ngành Với ý tưởng mơi trường làm việc khuyến khích nhân thể chất riêng, kết hợp hài hịa với tính cách thương hiệu, trải nghiệm “chất” sống, điều kiện quan trọng để cá nhân cảm nhận gắn kết với doanh nghiệp, đồng thời tận hưởng sống riêng thân Doanh nghiệp ln ln tơn trọng mong muốn phát triển đồng hành họ, theo cách họ Thông điệp: Cùng “Snaps” chương Tên công ty “Snaps” thông điệp đặt vị trí động từ Trong thực tế, từ “snap” từ tượng dùng với nghĩa làm hành động cách gãy gọn, ví dụ động từ hành động búng tay 44 Chương thông điệp hiểu theo nghĩa tập thể hiểu chương mở doanh nghiệp, với nhiều dự án mới, thành công mới, học Tuy nhiên, đặt góc nhìn nhân sự, giai đoạn chuyển để nhân có cho nhiều trải nghiệm mới, phong cách làm việc có nhiều góc nhìn sống cơng việc Nhìn chung, “Cùng “Snaps” chương mới” có ý nghĩa muốn doanh nghiệp tồn nhân bắt đầu giai đoạn mới, chuyển doanh nghiệp cá nhân cơng ty, để người phát triển tiến lên theo định hướng riêng thân định hướng chung doanh nghiệp 3.2.4 Chi tiết triển khai phương tiện PR nội (1) Sự kiện Nối tiếp loạt hoạt động kiện thành công mà Snaps tiến hành hoạt động quan hệ nội bộ, kiện triển khai thêm, với định hướng trọng vào thông điệp đặt hơn, hạn chế kế hoạch tự phát kiện trước tiếp tục trở thành chuỗi hoạt động PR nội yêu thích nhân công ty Mục tiêu Các kiện tổ chức giai đoạn tập trung vào việc gắn kết nội công ty, phổ biến văn hóa doanh nghiệp thống quy trình làm việc Tuy nhiên, hội để nhân tái tạo sức lao động, hoạt động liên quan tới thương hiệu nên tổ chức tập trung lồng ghép khéo léo vào hoạt động khác, để không gây nên áp lực cho thành viên tổ chức thời gian nghỉ ngơi Kế hoạch Các kiện tổ chức chia làm hai loại: Sự kiện quy mô nhỏ kiện quy mô lớn Đầu tiên, kiện quy mô nhỏ bao gồm kiện tổ chức online chung công ty offline riêng văn phòng, thường vào dịp đặc biệt ví dụ Ngày Phụ nữ Việt Nam, Giáng sinh, sinh nhật thành viên… 45 Bảng 3.1 Kế hoạch thực kiện nội quy mô nhỏ giai đoạn tháng cuối năm 2022 Snaps STT Sự kiện Nội dung Các tiệc sinh nhật tổ chức theo ngày cho thành viên, tổ chức nhỏ vào buổi ăn trưa tối có q tặng từ cơng ty Sinh nhật nhân Đây hoạt động quan trọng có đặc điểm cá nhân hóa mạnh, lợi mà cơng ty quy mơ nhỏ làm Sự kiện giúp gắn kết tốt cá nhân nhân với công ty, từ gia tăng tình cảm trung thành với doanh nghiệp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 tổ chức theo cụm văn phòng, vào buổi tối, cụ thể: Ngày Phụ nữ Việt Nam - Sự kiện tổ chức vào buổi tối, buổi ăn tối thân mật nội bộ, không cầu kỳ nội dung hình thức - Hoạt động buổi sáng ngày 20/10 (Thứ Năm) gửi hoa cho nhân viên nữ - Có thể video call với chi nhánh lại thành viên khác công ty dùng bữa tối Giáng sinh Tiệc cuối năm kết hợp để tổ chức chuỗi kiện Gala cuối năm Snaps Cụ thể, chuỗi kiện tổ chức thành phố Hồ Chí Minh – Trụ sở lớn Snaps toàn quốc Đây chuỗi kiện tạo điều kiện cho nhân viên miền Tổ quốc tập trung tham quan văn phòng thành phố mang tên Bác, sau hoạt động chuẩn bị cho đêm Gala lớn cuối năm tổ chức khách sạn lớn Giáng Sinh Chủ đề Gala năm #Snapsforall – Snaps cho tất người Với mục đích khuyến khích nhân thể cá tính bùng nổ với Tiệc cuối năm Snaps, kiện cuối năm đóng vai trị định hướng văn hóa doanh nghiệp, xác định cơng bố định hướng phát triển doanh nghiệp cho năm tạo nên trải nghiệm đáng nhớ cho tất người Lịch trình cho chuyến kết hợp Giáng sinh Tiệc cuối năm 25/12 – 29/12/2022 Những nhân tới thành phố Hồ Chí Minh từ địa điểm khác có ngày 25/12 tự khám phá thành phố mới, để dành sức khỏe cho ngày 26/12 tham quan văn 46 phịng làm việc miền Nam Ngày 27/12 Cơng ty tổ chức bữa tối thân mật với tất thành viên công ty, đồng thời khoảng thời gian để người chuẩn bị cho hoạt động Gala lớn đêm 28/12 Gala đêm 28/12 tổ chức từ 5h chiều 28/12 tới (Nguồn: Tác giả tổng hợp) Bên cạnh kiện quy mô nhỏ trên, kiện quy mô lớn đóng vai trị điểm nhấn tất hoạt động PR nội công ty Các kiện lớn hội để công ty gặp gỡ trực tiếp có trải nghiệm nhau, cụ thể chuyến cơng tác kết hợp với du lịch, hay nói cách khác thay đổi địa điểm để công ty làm việc nhau, kết hợp với hoạt động vui chơi giải trí chuyến du lịch công ty (không bao gồm làm việc) Chuyến công tác kết hợp du lịch trải nghiệm kế hoạch theo thời gian từ ngày 28 – 31/7/2022 thành phố biển Nha Trang Chủ đề cho chuyến xác định là: Một nhà - Snaps Mục tiêu: Các chuyến mà Snaps tổ chức từ ngày thành lập khơng có đầy đủ thành viên tham gia, chủ yếu yếu tố khách quan dịch bệnh can thiệp Dự đoán vào thời gian cuối tháng 7/2021, vấn đề dịch bệnh hoàn toàn đỡ căng thẳng người dân tiêm đủ vắc xin, quyền điểm du lịch mở cửa đón khách thoải mái Chính vậy, mục tiêu chuyến Nha Trang lần tồn nhân Snaps lần đầu có tất nhân làm việc Snaps tham gia chuyến Bên cạnh đó, chuyến lớn sau Snaps cập nhật nhận diện thương hiệu thức Do đó, chuyến mang tính chất quan trọng đánh dấu lần đầu Snaps có hình ảnh với nhận diện thức Công tác truyền thông cho kiện chia làm giai đoạn bao gồm: 47 Giai đoạn 1: 1/6 – 1/7/2022: Phổ biến kế hoạch phân công nhân triển khai Giai đoạn sử dụng phương tiện truyền thông: Truyền thông trực tiếp, mạng xã hội Giai đoạn 2: 2/7 – 25/7/2022: Hoàn thành kế hoạch chi tiết phổ biến kế hoạch cho toàn nhân Giai đoạn dùng phương tiện truyền thông: Truyền thông trực tiếp, email, mạng xã hội Giai đoạn 3: 25/7 – 31/7/2022: Đẩy mạnh truyền thông mạng xã hội, tập trung vào chuẩn bị - chuyến câu chuyện xung quanh chuyến (cụ thể trang cá nhân thành viên), kết hợp sử dụng hashtag nhằm liên kết đăng Giai đoạn 4: sau 31/7/2022: Gợi nhớ kiện, sử dụng phương tiện bật mạng xã hội Trong chuyến du lịch kết hợp với công việc tổ chức Nha Trang khoảng thời gian đầu tháng này, kế hoạch hoạt động chi tiết thể bảng sau: 48 Bảng 3.2 Chi tiết kế hoạch hoạt động công tác Nha Trang 28 – 31/07/2022 Snaps Ngày Hoạt động Thứ (28/07/2022 ) Đáp chuyến bay tới Nha Trang Thứ (29/07/2022 ) Ăn sáng Chi tiết Trong ngày chuyến đi, hoạt động nhẹ nhàng triển khai chưa có hoạt động quan trọng Nhận hành lý & xe mà dành thời gian cho nhân nghỉ Di chuyển khách sạn ngơi sau chuyến bay dài & nhận phịng Thơng điệp chuyến (Một Snaps) Nghỉ ngơi gửi tới thành viên hình thức như: thiệp mời tham Ăn tối trung tâm gia chuyến đi, email nhắc nhở lịch Ngủ đêm Khách sạn chuyến trước ngày khởi hành Làm việc tự Di chuyển ăn trưa Ăn trưa bên khách sạn Làm việc địa điểm: phòng họp khách sạn - kết thúc trước 16H Tour tham quan biển – bãi tắm Ngủ đêm khách sạn Thứ (30/07/2022 ) Ăn sáng Chủ Nhật (31/07/2022 ) Ăn sáng Ngày thứ hai ngày mà sức khỏe tinh thần thành viên đầy đủ nhất, thời gian hợp lý thích hợp để tập trung vào nội dung chuyến đi: Định hướng hoạt động công ty thời gian tới trao đổi công việc chuyên môn Buổi họp tổ chức phòng họp khách sạn, liên hệ tổ chức bố trí trước theo nhận diện thương hiệu cơng ty, bao gồm: Gam màu chủ đạo phịng họp, chi tiết trang trí, bảng tên cơng ty, … Ngày thứ ba chuyến du lịch xác định ngày để người có Du lịch khám phá hội tận hưởng tham gia nhiều hoạt động địa phương Những bữa ăn Di chuyển khách sạn tổ chức chuyến Ăn tối nhà hàng đảm bảo yếu tố thương hiệu như: Menu in logo Snaps, có bảng tên đứng bàn, … Ngủ đêm ksan Tự Check out khách sạn Ăn trưa Ngày cuối chuyến ngày đoàn nghỉ ngơi, chuẩn bị Các hoạt động nội ngày mang tính trì chủ yếu khơng có điểm cần ý 49 Quay lại khách sạn lấy hành lí lên xe tới sân bay Di chuyển tới sân bay làm thủ tục, di chuyển nơi công tác (Nguồn: Nghiên cứu tác giả) (2) Sản phẩm mang hình ảnh thương hiệu cơng ty (Branded Merchandise) Các đồ in logo thiết kế với đặc điểm nhận dạng thương hiệu sản phẩm phục vụ cho công việc hoạt động cá nhân như: Sổ, bút, áo, túi xách, túi đựng laptop, lót chuột, bình nước, cốc uống nước… Mục tiêu Thơng qua đồ tiện dụng gần gũi sống, cơng ty tạo sợi dây kết nối cảm xúc thương hiệu với nhân viên, gợi lên cảm giác thuộc nhóm cộng đồng sở hữu vật phẩm đặc trưng thực khiến người dùng thêm phần trân trọng yêu mến thương hiệu Kế hoạch Sau hoàn thành nhận diện thương hiệu, logo tối giản màu thương hiệu sử dụng để thiết kế sản phẩm Thiết kế mang hướng tối giản hài hịa, khơng đưa vào sử dụng q nhiều hay lộ liễu hình ảnh thương hiệu, để đảm bảo tính thẩm mỹ đảm bảo người sử dụng sản phẩm hồn tồn sử dụng chúng sống hàng ngày Các sản phẩm mang hình ảnh thương hiệu gửi tặng cho nhân công ty chuyến công tác chung, sử dụng đóng vai trị làm đồng hình ảnh tồn cơng ty buổi họp tổ chức (4) Giao tiếp truyền thơng trực tiếp Mục đích Đối với hoạt động giao tiếp truyền thông trực tiếp, mục tiêu doanh nghiệp hướng tới giai đoạn tháng cuối năm 2022 tiếp tục trì tiếp tục hoạt động thực cách đặn liên tục Hoạt động đặc biệt quan trọng giao tiếp truyền thơng trực tiếp kể tới buổi họp định kỳ hàng tuần Hoạt động coi xương sống hoạt động 50 Kế hoạch Các buổi họp định kỳ diễn hàng tuần bên cạnh chủ đề công việc tại, lồng ghép nội dung nhận diện thương hiệu, tính cách thương hiệu slogan cơng ty, từ tạo hiệu ứng nhắc lại giúp cho nhân bước làm quen với phương hướng mục tiêu hoạt động thức doanh nghiệp (5) Mạng xã hội Mạng xã hội kênh phù hợp để xây dựng cộng đồng nhân Snaps, nơi mà người, từ vị trí chi nhánh khác tự thể thân giao tiếp với cách trực tiếp dễ dàng Mục tiêu Mục tiêu kênh Mạng xã hội kế hoạch PR nội Snaps xác định nâng cao nhận thức nhân văn hóa cơng ty, tạo kênh đón nhận thông tin hai chiều nhân viên ban lãnh đạo Bên cạnh đó, truyền thơng nội tảng mạng xã hội không tập trung vào đưa văn hóa Snaps dành riêng cho “khán giả” người tổ chức nữa, mà tiếp cận tới “khán giả ngoài” – người biết đến Snaps từ hoạt động kiện đăng tải kênh mạng xã hội Từ đó, xây dựng hình ảnh Snaps trở thành mơi trường lý tưởng, xứng đáng để làm việc, thu hút hấp dẫn người trẻ, có lực ngành muốn hịa vào văn hóa 51 Các kênh triển khai Zalo Đối với Snaps, Zalo kênh để làm việc làm giao tiếp với khách hàng nhà cung cấp, bên cạnh nhóm riêng cơng ty Vì vậy, nhiệm vụ kênh mạng xã hội Zalo thời gian tới trì hoạt động nhóm trị chuyện để đảm bảo dịng chảy cơng việc ln ln suôn sẻ Facebook Khá tương đồng với kênh Zalo, mạng xã hội Facebook có nhóm trị chuyện chủ yếu phục vụ mục đích cơng việc Trong giai đoạn tháng cuối năm 2022, chiến lược phát triển kênh PR nội xác định xây dựng hội nhóm cộng đồng riêng cơng ty trang Facebook chung đăng tải hình ảnh thành viên tổ chức Kênh có hướng nội dung khơng q tập trung vào cơng việc mà trọng tới cá nhân hơn, cụ thể triển khai sau: Đối với nhóm riêng tư hoạt động mạng xã hội Facebook, nơi tập trung vào khoảnh khắc kỷ niệm thường ngày Để giảm áp lực phải sáng tạo nội dung, dạng đăng chia sẵn theo chuyên mục để khuyến khích thành viên chủ động đóng góp hình ảnh vào chun mục có sẵn Bảng 3.3 Các chun mục truyền thơng nhóm nội tảng Facebook STT Chuyên mục Nội dung Điểm danh buổi sáng Đồ ăn #Snapsmoingay Khoảnh khắc đáng nhớ Cập nhật tình hình văn phịng Trang phục làm #Snapstrongvanphong Hình ảnh tập trung làm việc #Snapsngoaitunhien Hình ảnh chơi tập thể (Nguồn: Tác giả tổng hợp) Tik Tok Xây dựng kênh Tik Tok chung công ty, tập trung xây dựng nội dung ngẫu hứng thường ngày, không gây áp lực sản xuất nội dung 52 Bảng 3.4 Kế hoạch triển khai kênh Tik Tok nội Snaps Giai đoạn Nội dung Kế hoạch Xây dựng Giới thiệu công ty kênh Giới thiệu nhân Giới thiệu đặc thù ngành nghề kinh doanh Phát triển Đố vui kênh Những điểm thú vị ngành truyền thông Đặc điểm nghề làm truyền thông Ăn uống Snaps Duy trì kênh Đố vui Đặc điểm nghề làm truyền thông Ăn uống Snaps Video hàng ngày - Mục đích Thời gian: Tháng 6-8 Tần suất đăng tải video/tuần Xây dựng kênh Tik Tok riêng nhân làm việc Snaps, đóng vai trị kênh truyền thơng nội kết hợp làm nội dung truyền thông đối ngoại cho doanh nghiệp Thời gian: Hướng tới tất nhân Tháng – 11 có hình ảnh Tần suất xuất kênh Tik đăng tải Tok công ty, thực video/tuần cảm thấy trở thành phần cơng ty Khuyến khích nhân sử dụng hiểu tảng mạng xã hội mới, từ giúp ích cho cơng việc cơng ty Thời gian: Khuyến khích nhân Tháng 12 hiểu tảng Tần suất mạng xã hội mới, từ đăng tải giúp ích cho công việc video/tuần công ty (Nguồn: Nghiên cứu tác giả) 53 3.2.5 Ngân sách dự kiến Từ kế hoạch trình bày trên, ngân sách cho họat động trình bày dự kiến sau: Bảng 3.5 Ngân sách dự kiến cho kế hoạch PR nội doanh nghiệp truyền thông Snaps STT Nội dung Ngân sách (VNĐ) Tổ chức kiện Sự kiện quy mô nhỏ Sinh nhật Ngày Phụ nữ Việt Nam Giáng Sinh Tiệc cuối năm Sự kiện quy mô lớn Công tác kết hợp du lịch 5.000.000 3.000.000 5.000.000 12.000.000 140.000.000 Bộ sản phẩm mang hình ảnh thương hiệu cơng ty Thiết kế Sản phẩm trơn In ấn, thêu 2.000.000 10.000.000 5.000.000 Mạng xã hội Thiết kế 3.000.000 Tổng ngân sách 185.000.000 (Nguồn: Tác giả tổng hợp) 54 ... thơng nói chung PR nội nói riêng Tiếp theo đây, chuyên đề tập trung làm rõ nội dung PR nội Doanh nghiệp Truyền thông Snaps Thực trạng quy trình lập kế hoạch PR nội Snaps (1) Mục tiêu PR nội Công... cần lưu ý PR nội nguyên nhân hạn chế Đầu tiên, hạn chế nhân công tác tổ chức hoạt động PR nội Các hoạt động PR nội doanh nghiệp gặp phải khó khăn thiếu hụt nhân phụ trách hoạt động PR nội Các... điệp sử dụng hoạt động PR nội chưa thức quán Một tồn khác cần khắc phục công tác PR nội Snaps thơng điệp cho hoạt động PR chưa trọng làm bật văn hóa công ty, mà hoạt động PR nội chưa có chủ đề
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng kế hoạch PR nội bộ,