0

Xây dựng kế hoạch truyền thông cho chương trình thành viên của AIESEC

62 33 0
  • Xây dựng kế hoạch truyền thông cho chương trình thành viên của AIESEC

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2022, 17:29

Do đó, tác giả mong muốn đưa ra bản đề xuất kế hoạch truyền thông cho Chương trình thành viên đợt tuyển thành viên mùa thu năm 2022 của công ty TNHH Xã Hội AIESEC Việt Nam. Bản đề xuất sẽ tập trung phân tích những yếu tố ảnh hưởng và các hoạt động truyền thông trước đó, làm cơ sở đưa ra kế hoạch truyền thông phù hợp với nguồn lực marketing và tài chính của công ty hiện tại. Đón đầu nhu cầu và xu thế của giới trẻ, công ty TNHH Xã Hội AIESEC Việt Nam được thành lập vào năm 2009, với tầm nhìn “Phấn đấu vì hòa bình và sự phát triển toàn diện của loài người”. Trong 16 năm hoạt động, công ty đã kết nối và phát triển khả năng lãnh đạo ở hàng nghìn bạn trẻ thông qua các sản phẩm trao đổi, các diễn đàn trẻ và nhiều không gian tương tác với các đối tác doanh nghiệp của AIESEC. Nổi bật trong đó là sản phẩm Chương trình thành viên – nơi các bạn trẻ tham gia là thành viên của AIESEC, phát triển khả năng lãnh đạo thông qua xây dựng và lan tỏa các sản phẩm khác của AIESEC tới giới trẻ. Chương trình thành viên không chỉ là sản phẩm nổi tiếng nhất của công ty mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo nguồn nhân lực – hệ thống cộng tác viên của AIESEC. Chính vì vậy, từ trước đến nay, hoạt động truyền thông cho các đợt tuyển cho Chương trình thành viên luôn được đầu tư tương đối chỉnh chu với sự phối hợp của nhiều công cụ và đã đạt được những hiệu quả thể hiện qua các thông số về số lượng người ứng tuyển. Trong tháng 4 tới đây, Chương trình thành viên của AIESEC mở đợt tuyển mùa thu năm 2022 với mục tiêu tiếp cận và tạo cơ hội phát triển khả năng lãnh đạo dành cho các bạn sinh viên đại học trên toàn quốc. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN KHOA MARKETING CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP ĐỀ TÀI: Xây dựng kế hoạch truyền thơng cho Chương trình thành viên AIESEC đợt tuyển thành viên công ty TNHH Xã Hội AIESEC Việt Nam MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .vii DANH MỤC BẢNG .viii DANH MỤC HÌNH ix PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH XÃ HỘI AIESEC VIỆT NAM VÀ ĐẶC ĐIỂM THỊ TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG CHO SINH VIÊN 1.1 Tổng quan công ty TNHH Xã hội AIESEC Việt Nam 1.1.1 Thông tin chung 1.1.2 Lịch sử hình thành 1.1.3 Tầm nhìn giá trị cốt lõi 1.1.4 Mơ hình tổ chức 1.1.5 Danh mục sản phẩm 1.1.6 Kết kinh doanh 1.1.7 Hoạt động Marketing cho sản phẩm “Chương trình thành viên AIESEC” 1.1.7.1 Sản phẩm (Product) 1.1.7.2 Giá (Price) .10 1.1.7.3 Phân phối (Place) 11 1.1.7.4 Truyền thông (Promotion) 11 1.1.7.5 Con người (People) .12 1.1.7.6 Quá trình (Process) .12 1.1.7.7 Bằng chứng vật chất (Physical Evidence) .12 1.2 Đặc điểm thị trường hoạt động phát triển kỹ cho sinh viên 13 1.2.1 Quy mô thị trường hoạt động phát triển kỹ cho sinh viên 13 1.2.2 Xu hưởng thị trường hoạt động phát triển kỹ cho sinh viên 14 1.2.3 Khách hàng .14 1.2.4 Đối thủ cạnh tranh 15 1.2.4.1 Mentori 15 1.2.4.2 Vietnam Online Career Fair (VOCF) 17 1.2.5 Phân tích SWOT .20 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THƠNG CỦA SẢN PHẨM CHƯƠNG TRÌNH THÀNH VIÊN NĂM 2021 22 2.1 Phân tích thực trạng hoạt động truyền thơng “Chương trình thành viên AIESEC” .22 2.1.1 Giới thiệu hoạt động truyền thông 22 2.1.1.1 Thực trạng quy trình lập kế hoạch truyền thơng 22 2.1.1.2 Bộ phận phụ trách hoạt động 23 2.1.2 Thực trạng số hoạt động truyền thơng cho sản phẩm Chương trình thành viên 23 2.1.2.1 Tổng quan chiến dịch chiến dịch tuyển thành viên AIESEC mùa thu năm 2021 – Youth Leadership Unlable to Enable 24 2.1.2.2 Ý tưởng lớn (Big idea) thông điệp truyền thông (Key message) .24 2.1.2.3 Marketing trực tiếp (Direct marketing) 24 2.1.2.4 Internet marketing 26 2.1.2.5 Quảng cáo .30 2.1.2.6 Quan hệ công chúng (PR) 32 2.1.2.7 Kết chiến dịch tuyển thành viên AIESEC mùa thu năm 2021 – Youth Leadership Unlable to Enable 34 2.2 Kết khảo sát thái độ khách hàng hiệu truyền thông cho sản phẩm “Chương trình thành viên” AIESEC 34 2.3 Đánh giá chung thực trạng hoạt động truyền thơng marketing cho sản phẩm “Chương trình thành viên” .37 2.3.1 Về mục tiêu kết hoạt động truyền thông sản phẩm “Chương trình thành viên” 37 2.3.2 Về ý tưởng thơng điệp truyền thơng sản phẩm “Chương trình thành viên” 37 2.3.3 Về mức độ tích hợp công cụ truyền thông marketing .37 2.4 Ưu điểm, hạn chế nguyên nhân thực trạng hoạt động truyền thơng marketing sản phẩm “Chương trình thành viên” 37 2.4.1 Ưu điểm 37 2.4.2 Hạn chế 38 CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH TRUYỀN THƠNG CHO CHƯƠNG TRÌNH THÀNH VIÊN CỦA AIESEC ĐỢT MÙA THU NĂM 2022 40 3.1 Chiến lược phát triển cho sản phẩm “Chương trình thành viên” AIESEC thời gian tới 40 3.1.1 Chiến lược kinh doanh 40 3.1.2 Chiến lược truyền thông marketing 40 3.2 Mục đích mục tiêu kế hoạch truyền thơng cho sản phẩm “Chương trình thành viên” giai đoạn mùa thu năm 2022 41 3.3 Công chúng mục tiêu (insight) 41 3.4 Ý tưởng thông điệp truyền thông 45 3.4.1 Ý tưởng truyền thông 45 3.4.2 Thông điệp truyền thông 46 3.5 Thời gian kế hoạch triển khai tổng quan cho sản phẩm “Chương trình thành viên” 46 3.6 Giai đoạn xây dựng củng cố nguồn lực truyền thông 47 3.6.1 Chiến lược sử dụng công cụ truyền thông 47 3.6.2 Kế hoạch triển khai 47 3.6.2.1 Quảng cáo .47 3.6.2.2 Internet marketing 47 3.6.2.3 Marketing trực tiếp 48 3.7 Giai đoạn thức chiến dịch “Cứ “Lead” đi!” 49 3.7.1 Thời gian kế hoạch tổng quan 49 3.7.2 Chiến lược sử dụng công cụ truyền thông 51 3.7.2.1 Internet marketing 51 3.7.2.2 Quảng cáo .53 3.7.2.3 Quan hệ công chúng 54 3.7.2.4 Marketing trực tiếp 54 3.8 Ngân sách dự kiến 55 3.9 Kiểm tra đánh giá 55 KẾT LUẬN 57 DANH MỤC THAM KHẢO 58 PHỤ LỤC 59 PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Thị trường lao động Việt Nam chứng kiến bước chuyển biến mạnh mẽ tác động đại dịch Covid-19 cách mạng công nghiệp lần thứ Ngày nay, người lao động, đặc biệt lao động trẻ, địi hỏi khơng có kiến thức chun mơn mà cịn phải có kỹ mềm, đặc biệt kỹ lãnh đạo Theo nghiên cứu đại học NewManu, Vương quốc Anh, 68.6% nhà tuyển dụng tìm kiến ứng viên có khả lãnh đạo, nhiên, có 33% đáp ứng tiêu chí [1] Bởi vậy, trang bị cho kỹ lãnh đạo thời gian sinh viên trở thành xu hướng thời gian gần Đón đầu nhu cầu xu giới trẻ, công ty TNHH Xã Hội AIESEC Việt Nam thành lập vào năm 2009, với tầm nhìn “Phấn đấu hịa bình phát triển tồn diện lồi người” Trong 16 năm hoạt động, cơng ty kết nối phát triển khả lãnh đạo hàng nghìn bạn trẻ thơng qua sản phẩm trao đổi, diễn đàn trẻ nhiều không gian tương tác với đối tác doanh nghiệp AIESEC Nổi bật sản phẩm Chương trình thành viên – nơi bạn trẻ tham gia thành viên AIESEC, phát triển khả lãnh đạo thông qua xây dựng lan tỏa sản phẩm khác AIESEC tới giới trẻ Chương trình thành viên khơng sản phẩm tiếng công ty mà cịn đóng vai trị quan trọng việc đảm bảo nguồn nhân lực – hệ thống cộng tác viên AIESEC Chính vậy, từ trước đến nay, hoạt động truyền thơng cho đợt tuyển cho Chương trình thành viên đầu tư tương đối chỉnh chu với phối hợp nhiều công cụ đạt hiệu thể qua thông số số lượng người ứng tuyển Trong tháng tới đây, Chương trình thành viên AIESEC mở đợt tuyển mùa thu năm 2022 với mục tiêu tiếp cận tạo hội phát triển khả lãnh đạo dành cho bạn sinh viên đại học toàn quốc Do đó, tác giả mong muốn đưa đề xuất kế hoạch truyền thơng cho Chương trình thành viên đợt tuyển thành viên mùa thu năm 2022 công ty TNHH Xã Hội AIESEC Việt Nam Bản đề xuất tập trung phân tích yếu tố ảnh hưởng hoạt động truyền thơng trước đó, làm sở đưa kế hoạch truyền thông phù hợp với nguồn lực marketing tài cơng ty Mục tiêu nghiên cứu: Mục tiêu chung: Nghiên cứu thực trạng truyền thông đợt tuyển trước cho Chương trình thành viên AIESEC đưa đề xuất cải thiện cho đợt tuyển mùa thu năm 2022 tới Mục tiêu cụ thể: Một là, phân tích tồn cảnh Cơng ty TNHH Xã hội AIESEC Việt Nam Hai là, phân tích đặc điểm thị trường Hoạt động phát triển kỹ cho sinh viên Ba là, nghiên cứu đặc điểm đặc khách hàng mục tiêu sản phẩm Chương trình thành viên AIESEC Bốn là, phân tích đưa đánh giá hoạt động truyền thông mà AIESEC thực cho Chương trình thành viên Năm là, Từ phân tích đánh giá, lập kế hoạch truyền thơng cho đợt tuyển mùa thu năm 2022 cho Chương trình thành viên Đối tượng nghiên cứu Thực trạng hoạt động truyền thơng đợt tuyển Chương trình thành viên AIESEC vào mùa thu (tháng 10) năm 2021 vừa qua Phạm vi nghiên cứu Thời gian: - Tác giả nghiên cứu, phân tích đưa đề xuất truyền thông giai đoạn từ ngày 03/01/2022 đến ngày 19/03/2022 - Các liệu truyền thông thu thập giai đoạn từ 01/01/2021 tới 31/12/2021 - Các thông tin liệu thứ cấp khác công ty tác giả thu thập khoảng thời gian từ năm 2009 tới Không gian: Công ty TNHH Xã Hội AIESEC Việt Nam Phương pháp nghiên cứu Cách tiếp cận: Hoạt động truyền thông cho đợt tuyển cho Chương trình thành viên AIESEC phân tích từ điểm nhìn cùa nhà quản trị truyền thơng, bao gồm khía cạnh: lập kế hoạch xác định mục tiêu truyền thông, thấu hiểu công chúng mục tiêu (insight), lựa chọn ý tưởng truyền thông bao trùm (big idea), thiết kế thông điệp truyền thông (key message) triển khai qua công cụ truyền thông đo lường đánh giá hiệu truyền thông Phương pháp thu thập liệu Dữ liệu thứ cấp tác giả tổng hợp internet bao gồm viết, báo cáo nghiên cứu thị trường, tài liệu nội thông tin kinh doanh Công ty TNHH Xã hội AIESEC Việt Nam, thông tin đối thủ cạnh tranh… Dữ liệu sơ cấp tác giả thu thập hình thức vấn trực tiếp với giám đốc Marketing nhân viên công ty Tác giả đồng thời thực khảo sát sinh viên để tìm hiểu nhận biết ấn tượng đối tượng mục tiêu với chương trình Trong khn khổ nghiên cứu này, tác giả chọn đáp viên sinh viên năm năm trường Đại học Kinh tế Quốc Dân với kích thước mẫu 90 phần tử Phương pháp tiếp cận phát khảo sát trực tuyến trến nhóm cộng đồng sinh viên tảng mạng xã hội Facebook Bố cục đề tài - Chương 1: Tổng quan công ty TNHH Xã hội AIESEC Việt Nam đặc điểm thị trường hoạt động phát triển kỹ - Chương 2: Thực trạng truyền thơng sản phẩm “Chương trình thành viên” - Chương 3: Đề xuất kế hoạch truyền thơng cho Chương trình thành viên AIESEC đợt mùa thu năm 2022 1CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH XÃ HỘI AIESEC VIỆT NAM VÀ ĐẶC ĐIỂM THỊ TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG CHO SINH VIÊN 1.1 Tổng quan công ty TNHH Xã hội AIESEC Việt Nam 1.1.1 Thơng tin chung Tên cơng ty Website Trụ sở Công ty TNHH Xã hội AIESEC Việt Nam aiesec.vn Số 16, phố Đặng Tất, phường Tân Định, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh Mã số thuế 0308957218 Ngành nghề đăng ký  7810: Hoạt động trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu môi giới lao động, việc làm chi tiết: Hoạt động đại lý tư vấn, giới thiệu môi giới lao động, việc làm (trừ cho thuê lại lao động)  8560: Dịch vụ hỗ trợ giáo dục chi tiết: Tổ chức chương trình trao đổi sinh viên 1.1.2 Lịch sử hình thành Năm 1948, AIESEC thành lập sau chiến tranh giới thứ II người trẻ từ quốc gia khác nhau, với ước mơ tạo nên thấu hiểu văn hóa với AIESEC có trụ sở Montreal, Canada có mặt 111 quốc gia vùng lãnh thổ Tới nay, có triệu người trẻ toàn giới trải nghiệm hoạt động phát triển khả lãnh đạo AIESEC 2009: AIESEC thức đăng ký thành lập Việt Nam tên Công ty TNHH AIESEC Vietnam với chi nhánh chi nhánh AIESEC Đại học Ngoại Thương TP HCM 2009 - 2019: Mở rộng chi nhánh đơn vị trực thuộc Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng Cần Thơ 2019: AIESEC thức nhận giấy phép Doanh nghiệp xã hội Từ đây, tên đầy đủ AIESEC đổi thành Công ty TNHH Xã Hội AIESEC Vietnam, cam kết sử dụng 100% lợi nhuận để tái đầu tư đóng góp cho mục đích cộng đồng 1.1.3 Tầm nhìn giá trị cốt lõi Tầm nhìn AIESEC “Phấn đấu hịa bình phát triển tồn diện loài người” Trong suốt 73 năm qua, AIESEC toàn giới Việt Nam nỗ lực để xây dựng giới mà người sống “Hịa bình” theo định nghĩa họ đồng thời tơn trọng góc nhìn từ người khác Thêm vào đó, AIESEC phấn đấu giới với “Phát triển toàn diện loài người”, nơi mà người trở thành phiên tốt thân AIESEC thực tầm nhìn cách tạo hội cho người trẻ - chủ nhân tương lai - trải nghiệm chuyến chương trình trao đổi văn hóa phát triển khả lãnh đạo AIESEC có giá trị cốt lõi: Nỗ lực (Striving for Excellence): Liên tục cải thiện thông ý tưởng sáng tạo đột phá Chúng nỗ lực mang lại chất lượng cao tất làm Phát triển khả lãnh đạo (Activating Leadership): Truyền cảm hứng cho nhà lãnh đạo trẻ thông qua hành động cụ thể kết Chúng nhận trách nhiệm phát triển khả lãnh đạo người xung quanh Cởi mở đa dạng (Living Diversity): Học tập cách chủ động nhiều khía cạnh sống từ ý kiến người khác mơi trường đa văn hóa mà AIESEC tạo Chúng tơi tơn trọng khuyến khích đóng góp từ cá nhân Trung thực (Demonstrating Integrity): Chúng thể thống minh bạch định hành động Chúng đề cao tận tụy sống theo tầm nhìn tổ chức Hịa nhập với cộng đồng (Enjoying Participation): Chúng tơi tạo mơi trường động chào đón thơng qua hành động cá nhân Hành động bền vững (Acting Sustainably): Chúng hành động theo cách bền vững cho tổ chức cộng đồng Mỗi định đưa dựa lợi ích lâu dài hệ mai sau 1.1.4 Mơ hình tổ chức Mơ hình tổ chức AIESEC bao gồm Tổng Giám Đốc 10 Phó Giám Đốc, có phịng ban chun mơn: Tài chính, Nhân sự, Marketing, Phát Cơng chúng mục tiêu chiến dịch sinh viên từ năm tới năm hai, theo học trường đại học Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng Cần Thơ Trong đó, tập trung vào số trường Đại học Kinh tế Quốc Dân, Đại học Ngoại Thương sở, Đại học Quốc Gia Hà Nội, Đại học Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh, Đại học RMIT… Cơng chúng mục tiêu có đặc điểm tính cách, hành vi, mối quan tâm tương tự khách hàng mục tiêu phân tích mục 1.2.1 khách hàng mục tiêu chương Để tìm hiểu insight nhóm đối tượng này, tác giả thực khảo sát mẫu đại diện 90 sinh viên năm nhất, năm hai trường Đại học Kinh tế Quốc Dân mối quan tâm, cản trở họ tham gia vào câu lạc bộ, tổ chức Kết khảo sát sau Về động lực tham gia vào hoạt động tổ chức, câu lạc bộ, động lực lớn họ phát triển kỹ mềm, chiếm tới 45.2% tổng số người tham gia khảo sát Theo sau nhu cầu Giao lưu, kết nối với người khác, chiếm 20.2% Khi tiến hành vấn sâu với sinh viên năm Đại học Kinh tế Quốc Dân kỹ mềm mà đáp viên nhắc đến bao gồm: kỹ làm việc nhóm, kỹ lãnh đạo, khả giao tiếp… Đáp viên cho học hỏi kỹ nói thơng qua q trình làm việc với bạn đồng trang lứa anh chị có kinh nghiệm Vì vậy, đáp viên mong muốn tìm mơi trường mà trao quyền, thử thách thân để rèn giũa kỹ mềm hỗ trợ, hướng dẫn từ người xung quanh Hình 3.3: Động lực tham gia vào tổ chức/câu lạc (Nguồn: Khảo sát tác giả thực hiện) 43 Có động lực cản trở họ tham gia vào tổ chức, câu lạc giới hạn mặt thời gian (27.9%) hay nỗi lo không tìm mơi trường phù hợp văn hóa (25.6%) Tuy vậy, cản trở lớn họ nỗi tự ti khả thân, chiếm 54.8% câu trả lời Khi hỏi sâu vấn đề này, đáp viên sinh viên năm thứ trường Đại học Kinh tế Quốc Dân cho rằng, để tham gia vào tổ chức, câu lạc cần người hoạt bát, động có số kỹ định Dù muốn tin thân phát triển kỹ mềm nỗi tự ti chưa có kinh nghiệm tham gia vào hoạt động ngoại khóa khiến đáp viên ngại ngần ứng tuyển Hình 3.4: Yếu tố cản trở tham gia vào tổ chức/câu lạc (Nguồn: Khảo sát tác giả thực hiện) Từ đây, rút insight khách hàng mục tiêu: “Tôi muốn làm học hỏi nhiều sinh viên chưa có kinh nghiệm, tơi lo sợ khơng đủ khả khơng nghĩ có nơi trao quyền cho thực điều lớn lao Tôi cần nơi tin tưởng tôi, cho hội trải nghiệm học hỏi từ vấp ngã.” 3.4 Ý tưởng thông điệp truyền thông Từ sở insight khách hàng, tác giả đề xuất ý tưởng lớn thơng điệp truyền thơng cho Chương trình thành viên đợt tuyển thành viên mùa thu năm 2022 công ty TNHH Xã Hội AIESEC Việt Nam 3.4.1 Ý tưởng truyền thông Ý tưởng lớn: “Lãnh đạo trao quyền trao quyền” Cách tốt để giúp người khám phá giới hạn thân trao quyền để họ thử điều mới, khuyến khích đối mặt với 44 điều họ lo sợ Và học cách trao quyền cho người khác học khó khăn với nhà lãnh đạo Chính vậy, AIESEC xuất nơi an toàn, sẵn sàng trao quyền cho người trẻ với khát vọng lớn, giúp họ có “kinh nghiệm” Và họ, phát triển khả lãnh đạo thơng qua việc học cách trao quyền cho lớp trẻ sau 3.4.2 Thông điệp truyền thông Thông điệp truyền thông: “Cứ “Lead” đi!” bắt nguồn từ câu động viên mà cách thành viên AIESEC thường nói với trước khó khăn “Cứ làm đi” Với động từ “Lead” có nghĩa dẫn đầu, dẫn dắt thể tinh thần lãnh đạo AIESEC việc tổ chức phát triển kỹ lãnh đạo sinh viên trải nghiệm thực tế, cho phép bạn thử, sai học kinh nghiệm từ lần phạm lỗi Về loại hình thơng điệp, thơng điệp sử dụng loại hình thu hút cảm xúc Những động từ mạnh, mang tính chất khích lệ gợi cho người nghe niềm tin vào thân, vượt qua tự ti Lựa chọn loại hình thu hút cảm xúc, thông điệp khẳng định đặc tính sản phẩm – chương trình thiết kế cho bạn trẻ phát triển khả lãnh đạo Về phong cách viết lời thơng điệp quảng cáo, thông điệp “Cứ “Lead” đi!” sử dụng phong cách hiệu Đây vừa slogan mang tính chất khích lệ, có từ với động từ mạnh “Lead” tạo nên nhanh chóng, gấp gáp, thơi thúc đối tượng nhận tin mục tiêu nắm lấy hội 3.5 Thời gian kế hoạch triển khai tổng quan cho sản phẩm “Chương trình thành viên” Thời gian hoạt động truyền thông marketing cho sản phẩm “Chương trình thành viên” dựa vào kế hoạch kinh doanh sản phẩm Do vậy, kế hoạch truyền thông marketing chia làm giai đoạn:  Tháng – Tháng 8: Xây dựng củng cố nguồn lực truyền thông Trong thời gian từ tháng đến tháng sử dụng để xây dựng nguồn lực truyền thông, chuẩn bị cho giai đoạn sau Cụ thể, giai đoạn tập trung nhấn mạnh định vị thương hiệu “Lãnh đạo – Leadership” cho sản phẩm xây dựng, củng cố thêm công cụ truyền thông như: kênh tiktok AIESEC, nhóm cộng đồng, truyền thơng nội bộ…  Tháng – Tháng 10: Chiến dịch truyền thông “Cứ “Lead” đi!” 45 Tận dụng nguồn lực truyền thông xây dựng giai đoạn trước, tháng tháng 10 thời gian chạy chiến dịch truyền thông mang tên “Cứ “Lead” đi!” với mục đích tuyển thành viên bên cạnh lan tỏa thương hiệu sản phẩm 3.6 Giai đoạn xây dựng củng cố nguồn lực truyền thông 3.6.1 Chiến lược sử dụng công cụ truyền thông Với mục đích giai đoạn để củng cố định vị “Lãnh đạo” cho sản phẩm, tác giả đưa đề xuất sử dụng công cụ sau: Cơng cụ chính: Quảng cáo, Internet marketing Cơng cụ phụ: marketing trực tiếp 3.6.2 Kế hoạch triển khai 3.6.2.1 Quảng cáo Công cụ sử dụng với mục đích quảng bá định vị “Lãnh đạo” tới khách hàng mục tiêu thông qua chuỗi kiện trực tuyến kết hợp với đối tác quốc gia AIESEC Về mục tiêu, tháng 6, 7, tổ chức kiện trực tuyến, kết hợp đối tác khác Số lượng người tham gia kiện trung bình giao động từ 150 – 200 người Về nội dung cụ thể, AIESEC kết hợp với đối tác quốc gia Unilever, Lazada, TopCV, Prudential – công ty lớn đề cao phẩm chất lãnh đạo… để tổ chức chuỗi kiện trực tuyến, thảo luận chủ đề Việc kết hợp nhà lãnh đạo đến từ cơng ty lớn có uy tín khơng tạo hình ảnh uy tín mà thu hút số lượng người đăng ký tham gia 3.6.2.2 Internet marketing Mục đích chung internet marketing giai đoạn tạo độ nhận biết, xây dựng lượng khán giả thường xuyên, trì tương tác cho kênh Facebook: Trong thời gian này, mạng xã hội Facebook sử dụng để hỗ trợ cho quảng cáo Mục tiêu cho Facebook (1) thu hút 1000 đơn đăng ký tham gia kiện (2) trang Facebook “AIESEC in Vietnam” tăng thêm 1000 lượt thích (3) nhóm cộng đồng tăng trưởng trung bình 5% số lượng thành viên Cụ thể, trang Facebook thức nhóm cộng đồng đăng tải truyền thông, thu hút người tham gia cho kiện trực tuyến kể Về nội dung, AIESEC chia thành … nhóm nội dung: trị chơi tương tác (mini 46 game); giới thiệu kiện, diễn giả; nội dung thuyết phục đăng ký (ví dụ: lợi ích, điều đặc biệt kiện…) Tiktok Nhìn chung, Tiktok mạng xã hội Việt Nam lại nơi tập trung nhiều khách hàng tiềm Để bắt kịp với xu hướng này, AIESEC đề xuất xây dựng kênh tiktok riêng, cụ thể kế hoạch sau Bảng 3.2: Kế hoạch xây dựng kênh Tiktok Giai đoạn Xây dựng kênh Phát triển kênh Thời gian Tháng Tháng Tháng Lượt theo dõi 2000 5000 8000 Kế hoạch theo - Định hướng kênh theo hướng - Giới thiệu sản phẩm tháng kênh theo hướng cung cấp kiến “Chương trình thành viên” - Khai thác nội dung chia sẻ thức lãnh đạo - Tần suất: 5-6 videos/tuần thành viên công việc - Lượt xem trì ổn định hàng ngày AIESEC 5000/video - Livestream hỏi đáp chương trình - Tần suất: 4-5 videos/ tuần - Lượt xem trì: 7000/video 3.6.2.3 Marketing trực tiếp Công cụ marketing trực tiếp sử dụng nhắm tới hai đối tượng mục tiêu với mục đích khác nhau: Một là, nâng cao chất lượng website mặt kỹ thuật trải nghiệm người dùng Hai là, truyền thông nội bộ, đảm bảo thành viên nắm thông tin chiến dịch “Cứ “Lead” đi!” Website: Như nghiên cứu trên, trang website xảy tượng giật, lag Để khắc phục tình trạng này, AIESEC cần tập trung nguồn lực vào lập trình hệ thống website chịu lượng truy cập lớn Bên cạnh cần tối ưu hóa trang trí website giúp website nhẹ tránh tình trạng Về mặt trải nghiệm khách hàng website, điểm đến cuối cùng, mang tính chất thúc đẩy hành động đăng ký khách hàng, vậy, cần bổ sung thêm tính blog – chia sẻ dài, nội dung trải nghiệm 47 khách hàng AIESEC với sản phẩm Mục tiêu tháng cập nhật thêm blog website  Email: Email phương tiện liên lạc thức AIESEC Do đó, email tổng hợp hướng dẫn chiến dịch “Cứ “Lead” đi!” bao gồm: hướng dẫn thiết kế (art direction), kế hoạch cụ thể (thời gian, công cụ) hướng dẫn liên quan gửi cho tất thành viên tuần cuối tháng 3.7 Giai đoạn thức chiến dịch “Cứ “Lead” đi!” 3.7.1 Thời gian kế hoạch tổng quan Về thời gian, chiến dịch dự kiến diễn thời gian tháng, từ ngày 01/09/2022 tới ngày 01/10/2022 với giai đoạn chính: Giai đoạn khởi động, giai đoạn nhận biết, giai đoạn thu hút giai đoạn phụ: giai đoạn bổ sung (nếu cần) Cụ thể: Giai đoạn khởi động (01/09 – 07/09): Giai đoạn khởi động kéo dài ngày nhằm mục đích thu hút cơng chúng mục tiêu, khơi gợi tò mò đăng khởi động tới Giai đoạn nhận biết (08/09 – 21/09): Giai đoạn nhận biết diễn 14 ngày, có mục tiêu nâng nhân biết chiến dịch sản phẩm Giai đoạn thu hút (22/09 – 19/10): Trong tuần giai doạn này, chuỗi hoạt động để tương tác gắn kết công chúng mục tiêu triển khai nhằm giúp họ hiểu, hứng thú từ khơi gợi nhu cầu đăng ký tham gia Giai đoạn bổ sung (19/10 – 22/10): Giai đoạn bổ sung ngày triển khai trường hợp số lượng đăng ký không đạt đủ tiêu Nếu đạt đủ mục tiêu giai đoạn khơng triển khai giai đoạn bổ sung 48 Hình 3.5: Kế hoạch triển khai chiến dịch “Cứ “Lead” đi!” 49 3.7.2 Chiến lược sử dụng công cụ truyền thông Trong giai đoạn chiến dịch “Cứ “Lead” đi!”, công cụ khác sử dụng để đảm bảo mục đích giai đoạn Các cơng cụ sử dụng bao gồm: Internet marketing, Quảng cáo, Quan hệ cơng chúng Marketing trực tiếp Trong đó, hình thức Internet marketing cơng cụ để 50 tiếp cận cung cấp thông tin cho khách hàng, cơng cụ cịn lại sử dụng với mục đích hỗ trợ 3.7.2.1 Internet marketing Internet marketing với mạng xã hội cơng cụ để tạo nhận biết thuyết phục khách hàng đưa định cuối Đây công cụ sử dụng xuyên suốt tồn chiến dịch với mục đích khác tùy vào giai đoạn Trang Facebook “AIESEC in Vietnam” Trang Facebook AIESEC in Vietnam phương tiện mũi nhọn chiến dịch với mục tiêu: Một là, đạt 2.000.000 lượt tiếp cận Hai là, thu 60% tổng số lượng đơn ứng tuyển Tương tự chiến dịch trước, cách thức thiết kế chung triển khai Facebook để tạo độ nhận diện Về mục đích cụ thể nội dung phương tiện giai đoạn thể bảng Bảng 3.3: Kế hoạch trang Facebook AIESEC in Vietnam chiến dịch “Cứ “Lead” đi!” Giai đoạn Khởi động Nhận biết Thu hút Mục đích Nội dung Tạo tị mị, - Video ngắn, độ dài phút, tốc độ nhanh ý Nội dung video nhá hàng có ngày cụ thể mà đơn đăng ký mở Tăng tương tác - Bài đăng khởi động vào ngày 08/09/2022 Nội Tăng nhận biết dung viết công bố khởi động đợt tuyển, cung sản phẩm cấp thông tin chương trình, thời hạn đăng ký - Nhóm chủ yếu giai đoạn tuyến cung cấp thông tin chi tiết như: giới thiệu kỹ sản phẩm, thời hạn đăng ký, mô tả công việc chi tiết Khơi gợi nhu - Video/ đăng với nội dung lợi ích cầu sản phẩm, lồng ghép chia sẻ Thuyết phục thành viên cựu thành viên kể câu chuyện họ ứng tuyển trao quyền để phát triển khả lãnh đạo, lời kêu gọi hành động - Quảng bá cho điểm nhấn kiện trực tuyến mục tiêu 400 người tham dự, kiện cần có 700 người đăng ký tham dự - Chuỗi đăng cách thức điền đơn đăng ký với mục đích giúp đối tượng mục tiêu hồn thành đơn dễ dàng với chất lượng cao 51 Bổ sung Thông báo gia - Bài đăng thông báo gia hạn thời gian đăng ký hạn đơn  Nhóm cộng đồng AIESEC Nhóm cộng đồng sử dụng hỗ trợ song song để hỗ trợ trang Facebook AIESEC in Vietnam Về mục tiêu nhóm cộng đồng: Một là, tăng trưởng lượng thành viên đạt 10% tất nhóm Hai là, thu 10% tổng số lượng đơn ứng tuyển Về chiến lược phát triển cho nhóm cộng đồng nhìn chung tương tự thời gian trước Các nhóm cần đảm bảo chia sẻ đủ viết trọng điểm từ trang Facebook như: video nhá hàng, đăng khởi động, thơng tin kiện trực tuyến… Bên cạnh tự triển khai thêm tuyến chia sẻ trải nghiệm thành viên hoạt động tương tác tùy vào nguồn lực chi nhánh Tiktok Do phương tiện Tiktok kênh xây dựng nên chiến dịch “Cứ “Lead” đi!” này, Tiktok sử dụng với mục đích hỗ trợ với mục tiêu tăng 4000 người theo dõi kênh Tiktok giai đoạn Về nội dung, kênh Tiktok thời gian tận dụng nội dung từ Facebook chuyển tải dạng video Cụ thể, nội dung kể đến như: Giới thiệu sản phẩm; Đồng hành, trải nghiệm thực tế từ thành viên; nội dung thuyết phục Về tần suất, giai đoạn trì mức 4-5 videos tuần Các nhóm cộng đồng/kênh tuyển dụng chung khác Bên cạnh kênh AIESEC sở hữu, số kênh mà AIESEC đăng kể đến nhóm cộng đồng người tìm kiếm hoạt động như: Hoạt động ngoại khóa cho sinh viên, My your opportunities, Tìm học bổng du học… Ngồi cịn có website tổng hợp hội việc làm YboX, HRC… Những viết triển khai liên tục tháng giai đoạn thu hút 3.7.2.2 Quảng cáo  Quảng cáo Facebook: Quảng cáo Facebook nhằm mục đích tăng độ tiếp cận đến với đối tượng nhận tin mục tiêu thu hút lượt đăng ký Do đó, cộng cụ quảng cáo sử dụng loại hình: quảng cáo tương tác với chứa thông tin quan trọng quảng cáo chuyển đổi hướng khách hàng tới website để đăng ký ứng tuyển 52 Về đối tượng mục tiêu mà quảng cáo hướng tới chia làm nhóm khách hàng Đầu tiên nhóm “Khách hàng mới” người phù hợp với mô tả khách hàng AIESEC nhân học, hành vi, sở thích… chưa sử dụng sản phẩm AIESEC Nhóm “Người có hành vi tương tự” gồm người có hành vi giống với tệp khách hàng hiên có mà AIESEC cung cấp Facebook Cuối nhóm “Tiếp thị lại” bao gồm người có tương tác với Facebook AIESEC Việc chia nhóm đối tượng giúp AIESEC tiếp cận nhiều với khách hàng mục tiêu  Sự kiện trực tuyến: Với kiện quảng cáo này, mục tiêu tăng tỉ lệ chuyển đổi, từ hứng thú sang đưa định ứng tuyển Mục tiêu kiện thu hút 400 người tham dự Sự kiện dự kiến tổ chức tảng Zoom, thời lượng 90 phút, gồm phần chính: tìm hiểu tổ chức AIESEC Chương trình thành viên, Hiểu sâu vị trí ứng tuyển, Cuộc sống môi trường AIESEC phần hỏi đáp Diễn giả góp mặt kiện thành viên, cựu thành viên AIESEC, có thời gian hoạt động năm nắm giữ chức vụ quản lý chi nhánh giám đốc Phiếu đánh giá chất lượng kiện gửi tới người tham gia để nghe đóng góp từ người tham gia Bên cạnh đó, email marketing với nội dung thúc giục đăng ký dược gửi kiện kết thúc, tận dụng cảm giác hưng phấn sau dự kiện để tạo động lực hoàn thiện đơn ứng tuyển  Hoạt động truyền thông trực tiếp: Các hoạt động truyền thông trực tiếp triển khai chi nhánh địa phương Do đó, hoạt động chi nhánh tự thiết kế cho phù hợp với nguồn lực thị hiếu đối tượng nhận tin mục tiêu Tuy vậy, phòng marketing đề xuất số hoạt động triển khai đặt bàn truyền thơng khn viên trường đến giới thiệu trực tiếp lớp Với bàn truyền thơng, trị chơi có liên quan để thu hút sinh viên vào bàn khuyến khích, nhiên phải đảm bảo đủ yếu tố phòng dịch 5K theo quy định Người phụ trách bàn truyền thông cần có khả giao tiếp tốt, nhiệt tình hiểu biết quy trình ứng tuyển để tư vấn tốt Bên cạnh đó, hoạt động tới lớp giới thiệu khuyến khích triển khai có điều kiện Với hoạt động này, cần đảm bảo chuẩn bị kịch đủ thu hút rõ ràng, tránh tình nhầm lẫn giao tiếp 53 3.7.2.3 Quan hệ công chúng  Thành viên thay ảnh đại diện Facebook: Trong tuần giai đoạn thu hút, thành viên khuyến khích thay ảnh đại diện, đăng chia sẻ trải nghiệm trang cá nhân Hướng dẫn chi tiết cách thức thiết kế (art direction) cho hình phòng marketing gửi xuống chi nhánh triển khai Chi nhánh chịu trách nhiệm chụp tổng hợp ảnh người có nhu cầu chỉnh sửa cho phù hợp với hướng dẫn đưa Về mặt mô tả ảnh (caption), câu chuyện thực tế từ thân khuyến khích chia sẻ, tránh sử dụng từ ngữ phản cảm hay từ viết tắt nội để không gây khó hiểu cho cơng chúng mục tiêu  KOC/ Influencer: Phương tiện KOC Influencer sử dụng hỗ trợ, đó, AIESEC ưu tiên đặt hàng đăng với người trải nghiệm sản phẩm AIESEC Nếu điều kiện nguồn lực cho phép nghiên cứu liên hệ thêm với KOC/Influencer khác – người hoạt động liên quan tới người trẻ, có hình tượng phát triển thân 3.7.2.4 Marketing trực tiếp  Ấn phẩm truyền thông: Do hầu hết trường quay trở lại học trực tiếp nên triển khai ấn phẩm truyền thông khuôn viên trường poster, flyer… Ấn phẩm truyền thông thiết kế với QR code dẫn trực tiếp tới website Những ấn phẩm truyền thơng thiết kế phịng marketing trụ sở triển khai in ấn với số lượng tùy thuộc vào nhu cầu chi nhánh  Email marketing: Công cụ email marketing cần triển khai sớm sau khởi động chiến dịch thức Facebook Email marketing dự định gửi tới 4000 người nhận, người đăng ký Chương trình thành viên chưa lựa chọn tham gia vào sản phẩm khác Virtual Professional Program, hay diễn đàn Tiếng Nói Trẻ, Hội nghị Lãnh Đạo… Như nghiên cứu, công cụ nhằm mục đích tăng nhận biết tỉ lệ chuyển đổi thấp 3.8 Ngân sách dự kiến Dưới ngân sách dự kiến sử dụng cho chiến dịch truyền thơng cho Chương trình thành viên AIESEC mùa thu năm 2022 - “Cứ “Lead” đi!” 54 Ngân sách dự trù lập dựa ngân sách thực tế chiến dịch vào mùa thu năm 2021 Bảng 3.2: Ngân sách dự kiến Đơn vị: đồng Khoản chi Số tiền Quảng cáo Facebook 10.000.000 Chi phí xây dựng Tiktok 5.000.000 In ấn 2.000.000 Tổ chức kiện 5.000.000 KOC/Influencer 3.000.000 Chi phí website 1.000.000 Cơng cụ email marketing 500.000 Tổng 26.500.000 (Nguồn: nghiên cứu tác giả) 3.9 Kiểm tra đánh giá Trong trình thực kế hoạch, người phụ trách thực báo cáo cụ thể mục theo tuần theo ngày tùy nội dung cụ thể Các mục lượt đơn đăng ký, chi phí chạy quảng cáo theo dõi ngày tổng hợp vào báo cáo theo ngày Các mục lượng tiếp cận – reach, số lượng truy cập webiste theo dõi đánh giá tuần Dựa vào số liệu này, nhân viên phụ trách đánh giá dự đoán mức độ hiệu phương tiện truyền thông Từ đó, đề xuất phương án điều chỉnh, bổ sung thay để đảm bảo thực mục tiêu đề Khi kết thúc kiện, nhân viên phụ trách phần lập báo cáo riêng cho đầu vông việc đưa đánh giá tổng quan điểm mạnh, điểm yếu rút điểm cần khắc phục cho chiến dịch sau Kết thúc tồn chiến dịch, trưởng nhóm dự án cho chiến dịch nhận báo cáo thành viên, sau tổng hợp lại số liệu, cân số đặt mục tiêu thực báo cáo tổng kết gửi lại cho ban lãnh đạo Nhìn chung, tổng hợp quy trình đánh giá, kiểm tra sau: 55 Hình 3.6: Quy trình đánh giá, kiểm tra kế hoạch Theo dõi đánh giá hiệu chiến dịch Theo dõi đánh giá hiệu phương tiện truyền thông Nhân viên phụ trách Tổng hợp đánh giá hiệu toàn chiến dịch Nhân viên phụ trách Trưởng nhóm phụ trách (Nguồn: nghiên cứu tác giả) Nội dung thực kiểm tra, đánh giá kế hoạch Cụ thể chiến dịch đo kiểm tra thực đánh giá dựa quy trình trình bày bên với nội dung cụ thể theo bảng số liệu dây: Bảng 3.4 Kiểm tra, đánh giá thực kế hoạch Nội dung Số đơn đăng ký Lượt tiếp cận Facebook Mục tiêu Phương pháp đo 1800 Số lượng đơn thu website 3.000.000 Báo cáo từ Facebook Page Số lượng người theo dõi kênh Tiktok 12.000 Số người tham gia kiện trung bình chuỗi kiện 150 – 200 Số người Zoom thời điểm cao trừ số lượng ban tổ chức 400 Số người Zoom thời điểm cao trừ số lượng ban tổ chức 20% click Công cụ đo hệ thống gửi email marketing Số lượng người tham gia kiện chiến dịch Email marketing Báo cáo từ Tiktok (Nguồn: Tác giả nghiên cứu) KẾT LUẬN Thông qua nghiên cứu thực trạng đánh trên, tác giả khẳng định tính quan trọng thực tiễn mà hoạt động truyền thông marketing ảnh hưởng tới phát triển vận hành AIESEC nói chung sản phẩm “Chương trình thành viên” nói riêng Truyền thơng marketing giúp doanh nghiệp tiếp cận, tương tác với khách hàng mục tiêu Hiểu nhu cầu mong 56 muốn khách hàng thông qua hoạt động truyền thông marketing tiền đề để doanh nghiệp xem xét cải thiện sản phẩm để bắt kịp với xu hướng thị trường Tuy vậy, việc quản lý vận hành công cụ truyền thông marketing cho hiệu đòi hỏi nhiều nguồn lực doanh nghiệp tài nhân sự, bối cảnh thị hoạt động phát triển kỹ trở nên cạnh tranh với nhiều đối thủ tham gia vào thị trường Khoảng thời gian thực tập AIESEC Việt Nam, tác giả đánh giả đánh giá cơng tác quản lí phát triển chiến lược quảng bá thương hiệu nhìn chung đáp ứng nhu cầu đưa sản phẩm “Chương trình thành viên” tới với đông đảo người sử dụng Tuy tồn cần khắc phục thời gian tới Qua tìm hiểu thực trạng marketing cơng ty, kết hợp với kiến thức học trường Đại học, tác giảem mạnh dạn đề kế hoạch truyền thơng cho Chương trình thành viên đợt tuyển thành viên mùa thu năm 2022 công ty TNHH Xã Hội AIESEC Việt Nam Trong phạm vi đề tài nghiên cứu, khả tìm hiểu cịn hạn chế, thời gian nghiên cứu có hạn khơng tránh khỏi thiếu sót q trình thực đề tài Vì vậy, tác giả mong nhận thông cảm bổ sung, góp ý từ thầy, giáo nhân viên của AIESEC để báo cáo đầy đủ có giá trị thực tiễn hơn, nhằm mục đích góp phần giúp đỡ nâng cao hiệu hoạt động sản phẩm năm 57 ... lãnh đạo AIESEC 1.1.7.2 Giá (Price) Là chương trình cho người trẻ người trẻ, chương trình thành viên AIESEC khơng thu phí Điều giúp cho AIESEC tiếp cận tạo nhiều hội phát triển khả lãnh đạo cho người... thông đợt tuyển trước cho Chương trình thành viên AIESEC đưa đề xuất cải thiện cho đợt tuyển mùa thu năm 2022 tới Mục tiêu cụ thể: Một là, phân tích tồn cảnh Cơng ty TNHH Xã hội AIESEC Việt Nam Hai... triển kỹ cho sinh viên Ba là, nghiên cứu đặc điểm đặc khách hàng mục tiêu sản phẩm Chương trình thành viên AIESEC Bốn là, phân tích đưa đánh giá hoạt động truyền thông mà AIESEC thực cho Chương
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng kế hoạch truyền thông cho chương trình thành viên của AIESEC,

Từ khóa liên quan