0

Các dân tộc thiểu số ở Việt Nam và khu vực Đông Bắc Ấn Độ

5 16 0
  • Các dân tộc thiểu số ở Việt Nam và khu vực Đông Bắc Ấn Độ

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2022, 09:52

Bài viết Các dân tộc thiểu số ở Việt Nam và khu vực Đông Bắc Ấn Độ bàn về việc hoạch định bối cảnh và đưa ra các chính sách cho cộng đồng thiểu số vùng cao hoặc sự phát triển quốc gia cho tới nay chủ yếu dựa trên kiến thức và kinh nghiệm của phương tây trong khi đó nhu cầu và yêu cầu của những người vùng cao có thể có nghĩa hơn nếu toàn bộ quá trình xuất phát từ khía cạnh nhân văn. Mời các bạn cùng tham khảo! CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở VIỆT NAM VÀ KHU VỰC ĐÔNG BẮC ẤN ĐỘ Rajen Singh Laishram Khoa Khoa học trị Đại học Trung ương Manipur Cơng đổi Đảng Cộng Sản Việt Nam khởi xướng kỳ họp Quốc hội lần thứ VI năm 1986 mang lại hệ chuyển biến kinh tế quan trọng Đây mơ hình đồng thời học xóa đói giảm nghèo, bao gồm mặt xã hội việc xây dựng nguồn lực cho cộng đồng người khác vùng cao phía Đơng bắc Ấn Độ Theo đó, Việt Nam xếp vào nhóm có thu nhập mức trung bình năm 2009, với thu nhập đầu người tăng lên mức 1.755 đô la Mỹ vào năm 2012 từ mức 110 đô la Mỹ hai thập niên trước.Tỷ lệ người nghèo Việt Nam giảm từ gần 60% xuống 20,7% với ước tính khoảng 30 triệu người khỏi cảnh đói nghèo vịng 20 năm – Con số gần toàn dân số khu vực Đơng bắc Ấn [50]Cùng với đó, số lượng trẻ em thuộc diện nghèo học Tiểu học tăng 90% số lượng học trung học tăng khoảng 70% Ấy mà tượng người thuộc diện nghèo tồn với khoảng nửa dân số dân tộc thiểu số ước đốn có mức sống định mức nghèo năm 2012 Khi Việt Nam đạt phát triển nhanh chóng bất cân tăng lên tỷ lệ nghèo dân tộc thiểu số cao, đặc biệt số 53 dân tộc thiểu số Việt Nam mà chiếm 15% tổng dân số chiếm tới 50% tỷ lệ nghèo năm 2010 Do đó, hai người Việt Nam thuộc diện nghèo có người thuộc nhóm dân tộc thiểu số, bốn người sống cảnh nghèo có đến người dân tộc thiểu số Đông Bắc Ấn Độ nằm điểm giao ba miền Đông, Nam khu vực Đơng nam [50], “Xóa đói giảm nghẻo Việt Nam: Quá trình đáng kể thách thức” Ngân Hàng Thế Giới, www.worldbank.org 14 tháng 2, 2013 châu Á, tỉnh Đông Bắc Ấn bao gồm Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim Tripura giáp gianh với Băng-la-dét, Bhutan, Trung Quốc, Nepal Mi-an-ma, nối liền với lục địa Ấn Độ qua dải hẹp dài 29 ki-lo-mét Khu vực có 40 triệu dân chiếm 3% tổng dân số Ấn Độ Về mặt địa lý, khu vực chiếm 9% tổng diện tích quốc gia đóng góp 3% vào tổng sản phẩm quốc nội (GDP) Đặc trưng khu vực Đông bắc Ấn đa dạng khác biệt nhóm dân tộc, văn hóa, tơn giáo ngơn ngữ, với 160 tộc trình bày đề xuất Hiến pháp Ấn Độ [51] Nhưng người ta ước đốn có 400 tộc, cận tộc nhóm người khác định cư khu vực Đơng bắc Ấn 400 Khu vực có tỷ lệ dân số vùng nông thôn cao, chiếm tới 80% nơi có tỷ lệ nghèo cao giới Ngân hàng Thế giới ước tính tỷ lệ dân số khu vực có mức sống thấp định mức nghèo chiếm 34% so với tỷ lệ trung bình tồn quốc 26%.Tỷ lệ người nghèo định mức khu vực khơng có chuyển biến số trung bình tồn quốc gia Ấn Độ giảm từ 44% năm 1983 xuống 26% năm 2000.Những thành tựu đáng kể kinh tế Ấn Độ qua thể chế kinh tế chiến lược định hướng “Hướng phương Đông” tạo ảnh hưởng nhỏ cộng đồng khác khu vực Đông bắc Ấn Bên cạnh việc có chung biên giới với miền Đông châu Á, tỉnh khu vực Đông Bắc Ấn cịn gặp nhiều khó khăn địa hình khắc nghiệt giống vùng cao, tỉnh miền núi Việt Nam Sự tương đồng [51], Hiến Pháp Ấn Độ, Chính phủ Ấn Độ, 1999 281 Các tỉnh vùng cao, vùng núi Việt Nam Đông bắc Ấn Độ có nhiều tộc khác nhau, nhiều nhóm chủng tộc, ngơn ngữ tơn giáo thiểu số định cư với tương quan với thể chế trung tâm [52] Thậm chí sau 60 năm sau thời kỳ thuộc địa, có “sự thâm hụt hợp pháp” mối quan hệ tế nhị khu vực trung tâm tỉnh biên giới khác biệt xã hội, văn hóa đối lập thể chế trị Địa hình, địa lý tác động đến dạng hóa người văn hóa dãy Mi-ma-lay-a giống vùng cao Việt Nam theo cách thức mà biến đổi khí hậu có ảnh hưởng giải thích dân cư vùng Địa hình nhấp nhơ làm chậm trình di chuyển dân cư làm thiếu tự nhiên giao tiếp giao tiếp khiến cho dân tộc sống gần rời rạc trì phát triển văn hóa khác nhau.’[53] Sự phân biệt thái độ xảy ngày cộng đồng người vùng cao Việt Nam Đông Bắc Ấn Độ Những người dân vùng bị miệt thị, gọi Chinkis (mắt lác), Junglees (người rừng) Paharis (những người miền núi) Ấn Độ, cịn Việt Nam họ bị gọi người Thượng Sự đô hộ thực dân Pháp tiếp nhận sách phân biệt người vùng đồng người vùng cao giống đô hộ Anh đặt phạm vi cho phép ranh giới rõ ràng người vùng cao Ấn Độ, nơi địa phận bị ghẻ lạnh, đồng thời tách rời hình thức tương tác tự nhiên dân dã cộng đồng người vùng cao vùng đồng Tàn tích thời kỳ hộ, chương trình hay dự án phát triền coi đề án khai phá văn minh Với bối cảnh giống mặt xã hội, văn hóa trị đình trệ kinh tế khu vực Đông bắc Ấn khu vực vùng [52], C Patterson Giersch, “Từ tam giác vàng đến tứ giác kinh tế: Đánh giá tiến trình phát triển kinh tế từ viễn cảnh lịch sử” www.ciaonet.org/wps/gpc01/gpc01.html [53], Gerald D Berreman, “Dân tộc văn hóa Hi-ma-lay-a,” Khảo sát Châu Á, Vol 3, No 6, tháng sáu 1963, p 290 cao Việt Nam, người ta cho việc gắn kết vấn đề cá biệt mà cộng đồng người đối mặt cần cách tiếp cận khác Để trì quan điểm này, số dấu hiệu văn hóa, thiếu thơng tin nguồn vốn, việc xây dựng nguồn lực, giao tiếp, thiếu tiếp cận tới giáo dục, cần phải làm rõ Khi khơng có tiến trình hay thể chế nào, xã hội văn can thiệp tổ chức việc xóa đói giảm nghèo sách bao hàm có hiệu lực kiến thức nội dinh sở kỹ ni lớn cộng đồng người vùng cao Các sách giảm nghèo Đông Bắc Á cho thấy việc thi hành xóa đói giảm nghèo chương trình phát triển mà không tạo kiến thức phù hợp lực tiềm tàng cộng đồng sống riêng rẽ vùng cao, tỉnh biên giới chịu lập văn hóa, bị cách ly miệt thị khơng đạt kết hết Mặc dù Ấn Độ có chiến lược vĩ mơ, chiếm tới 10% nguồn ngân sách phát triển bang tỉnh Đơng bắc Ấn, tính khả thi việc xóa đói giảm nghèo chưa thấy rõ Những viễn cảnh tối tăm sách không ăn khớp với không can thiệp vào lối sống lạc dân tộc thiểu số quốc gia Cùng với không ăn khớp văn hóa, phụ thuộc cách bắt ép vào quy tắc, tiêu chuẩn sách viễn cảnh vùng trung tâm mà thường không để ý tới việc xem xét phản ánh thật địa phương làm cho vấn đề trở lên phức tạp Trong đó, Việt Nam, 30 triệu người thoát khỏi cảnh nghèo, số tương ứng với khoảng 40 triệu người Đơng Bắc Ấn Nhưng thành tựu đáng kể bao gồm dân tộc thiểu số vùng cao Hệ thống trị dường khơng có ảnh hưởng định việc giảm nghèo dân tộc thiểu số vùng cao Đông bắc Ấn Việt Nam [54] Yếu tố cản [54], Tác giả so sánh cộng đồng người sống rải rác biên giới Trung Ấn Rajen Singh Laishram “Khó khăn hiểu biết phát triển tỉnh 282 trở việc mang lại phát triển tổng thể vùng cao lập trịđịa lý, thiếu tương tác với giới văn hóa bên ngồi Điều làm cho hạn chế hoặc chí ngăn cản chuỗi thương mại quốc tế, từ làm chậm lại hình thành nguồn nhân lực chỗ Việc thiếu nguồn nhân lực gây thiếu hụt văn hóa việc xây dựng nguồn lực bị kìm hãm cộng đồng người sống vùng cao Đông bắc Ấn Việt Nam Trong trường hợp khu vực Đông bắc Ấn, nhiều chương trình sau đại học hệ người học đầu tiên, [55] người thực gặp khó khăn giao tiếp hiểu biết sai lệch vấn đề nhân tài sách Do đó, giả thuyết khát vọng mong muốn hệ trẻ nghèo thấp so với hệ trẻ có điều kiện Điều thể lựa chọn áp dụng quy tắc cho sinh viên tốt nghiệp học sinh phổ thông vùng cao Sự lựa chọn áp dụng quy tắc thường dựa tính tự đạo đức Trong đó, khoa học, quản lý, kỹ sư y tế người học chi phí cho khóa học thường cao Tham gia vào giáo dục đại học Đơng bắc Ấn, ta nói ngoại trừ tỉnh Meghalaya, Mizoram Manipur lượng thí sinh đăng ký thấp số trung bình 9.97 tồn quốc gia Và số lượng thí sinh đăng ký vào ngành khoa học, ngoại trừ Manipur, thấp so với số trung bình 20.0 tồn quốc [56]Tầm nhìn 2020 cho thấy nhân tố khoảng cách dẫn đến tượng bỏ học chừng Đông bắc Ấn cao so với số trung bình tồn quốc Hẳn có lẽ khơng sai cho khó khăn tương tự chẳng hạn thiếu đường tới trường, khoảng cách xa mà khơng có phương biên giới Trung Ấn,” Bối cảnh: Châu Á- Thái Bình Dương (Kolkata: Hiệp hội người Ấn Độ nghiên cứu Châu Á Thái Bình dương hội thảo quốc tế lần thứ V,2012) trang 514530 [55], Dựa khảo sát ngẫu nhiên sinh viên khoa học trị vịng 15 năm đại học Manipur [56], Bộ Phát triển khu vực Đông bắc, Ủy ban ĐƠng bắc, Tầm nhìn Đơng bắc 2020 http://mdoner.gov.in/writereaddata/sublinkimages/Vision_2020_ ANNEX.pdf trang 119-120 tiện lại đại nguyên nhân dẫn đến việc bỏ học Việt Nam Những nỗ lực cho việc phát triển chế độ ‘khai hóa văn minh’ coi sách hệ thống cho việc khai thác nô dịch dân tộc thiểu số Hơn nữa, bối cảnh xã hội hệ người học đầu tiên, thiếu khả phân biệt lĩnh vực tư nhân công cộng, thiếu trách nhiệm nhân tố gây chia rẽ, thờ làm giảm tinh thần cộng đồng Nực cười chỗ đẩy mạnh giáo dục dân tộc thiểu số, bảo tồn văn hóa niềm tin tôn giáo qua truyền miệng, tiếng địa phương, tơn giáo văn hóa cổ lại khơng giúp cho cộng đồng người tham gia cách có hiệu vào cơng thay đổi Một số nhóm dân tộc nhận thức giáo dục đường mà qua người hộ đạt quyền lực tính hợp pháp Qua việc cách ngơn hóa giáo dục ‘thanh gươm hai lưỡi’, ơng Nagas Đông bắc Ấn diễn tả giáo dục hướng cộng đồng ban sơ tới hiểu biết khoa học công nghệ đại, mà xâm lấn vào cách sống, ngơn ngữ, quan điểm giới hệ thống niềm tin người.Việc áp dụng chương trình tán thành toàn Ấn Độ coi trình hộ lại người Nagas khả để kiến tạo khứ họ cách khách quan [57] Việc thiếu sở vật chất, nguồn tài nguyên hỗ trợ văn hóa với tăng lên việc chia tách kỹ thuật số, loại bỏ phân biệt cộng đồng khu vực biên giới Để thấy rõ hơn, nhìn vào mật độ vơ tuyến khu vực Đơng bắc Ấn năm 2004 2,08 mật độ tồn quốc 7,02, [58] qua cho thấy có rủi ro lớn người mà không tiếp cận tới thông tin công nghệ truyền [57] Dolly Kikon, “Phá hủy khác biệt, hài long với việc học: Một phân tích sâu sắc sách giáo dục cho vùng Naga,” Nghiên cứu văn hóa Châu Á Volume 2,số 2, 2003, trang 237-241 [58],Bộ Phát triển khu vực Đông bắc, Ủy ban ĐƠng bắc, Tầm nhìn Đơng bắc 2020 http://mdoner.gov.in/writereaddata/sublinkimages/Vision_2020_ ANNEX.pdf p 106 283 thông (ICTs) sử dụng chúng hiệu dẫn đến việc họ bị cô lập khỏi giới Tương tự, lượng người sử dụng Internet khu vực 66,64 người, lượng người sử dụng trung bình tồn quốc 3.260,78 năm 2003 [59] Sự kìm hãm phát triển sở vật chất không liên quan đến công nghệ thông tin Việc thiếu nguồn cung cấp điện ổn định, đặc biệt khu làng có thu nhập thấp vấn đề quan trọng việc tạo kết nối cộng đồng Sự can thiệp trị nhấn mạnh nam giới người trai đất lựa chọn đối tượng dạy học đặt lên chất lượng giáo dục Sự xói mịn chất lượng trường học cơng lập ngun phương thức tuyển sinh Q trình tồn cầu hóa dân tộc thiểu số Sự công công tồn cầu hóa điểm nhấn kỹ năng, kiếm thức nhân lực hướng vào tham gia cộng đồng địa phương vào trình thay đổi Bản chất khái niệm nhân lực cơng nghiệp tồn cầu, lợi nhuận đầu tư, khai thác bừa bãi nguồn tài nguyên thiên nhiên tỉnh biên giới mà trả lại tương ứng hay khơng có tham gia cộng đồng thiểu số dẫn đến phá vỡ nguồn tài nguyên thiên nhiên, sản vật, tăng tỷ lệ tội phạm, mại dâm,và nạn nhân người dân sống vùng cao Trong hoạt động thương mại quản lý với phân cấp hàng đầu luật áp cho hãng doanh nghiệp tỉnh biên giới, vùng cao Việt Nam khu vực Đông bắc Ấn chịu chèn ép đa số người từ nơi khác đến Thể chế tự hoạt động khơng bị kiềm chế mà khơng có chế thích hợp để đảm bảo lợi ích tham gia cộng đồng người vùng cao có [59],Bộ Phát triển khu vực Đơng bắc, Ủy ban ĐƠng bắc, Tầm nhìn Đơng bắc 2020 http://mdoner.gov.in/writereaddata/sublinkimages/ Vision_2020_ANNEX.pdf p 107 284 thể ảnh hưởng cách tiêu cực đến tương lại chí đặt thách thức lớn tính trực khu vực Nói cách khác, nhận thức thực thụ tưởng tượng có sách kiên định chế độ đô hộ nội liên quan đến khu vực vùng cao cần phải loại bỏ thông qua nỗ lực kiến tạo Những lựa chọn Việc ưu tiên cho nhóm dân tộc thiểu số nhóm người mà cần có can thiệp đặt giả thuyết cần có phân bậc nội tầng lớp thân tộc nhóm dân tộc thiểu số Việc ưu tiên cần phải kết hợp cách tinh tế với sách trái chiều mà khơng can thiệp lối sống tộc dân tộc thiểu số quốc gia Phần lớn sách thiên người Kinh người Ấn nhấn mạnh vào kiến thức kỹ đại với phụ thuộc bắt buộc vào tiêu chuẩn, sách bối cảnh trung ương Những sách, chương trình thường khơng để ý đến việc xem xét phản ảnh thực tế địa phương, yêu cầu trì mặt chung ổn định với nhân tố địa phương Cách thức thực Việc hoạch định bối cảnh đưa sách cho cộng đồng thiểu số vung cao phát triển quốc gia chủ yếu dựa kiến thức kinh nghiệm phương tây nhu cầu yêu cầu người vùng cao có nghĩa tồn q trình xuất phát từ khía cạnh nhân văn Làm để hiểu rõ nỗi sợ hãi, cô lập cảm xúc người bị kỳ thị? Những ý kiến cực đoan người thiểu số, coi họ người lập dị cần xem xét để tự xem xét liên hệ với thực tiễn Những nhu cầu mặt địa lý, sinh học người vùng cao bị áp đặt người vùng đồng bằng, nhiên việc xây dựng nguồn lực cho vùng cao cần thiết Do đó, việc hoạch định chiến lược can thiệp cách khéo léo chìa khóa Các cộng đồng người vùng cao không nguồn gốc vô số người cộng đồng người mức độ xã hội, kinh tế giáo dục nhóm lại với Những mục tiêu cụ thể hướng vào người thiểu số thường bỏ quên trình thực thi Nếu tất hệ thống xã hội xuất phát từ người bình thường u cầu có [60] cấu ép buộc cách thức mà Việt nam gắn vào cộng đồng người thiểu số vùng cao khởi điểm tốt Cách thức người Việt Nam giải vấn đề liên quan tới việc phát triển chỗ bối cảnh phát triển hợp lý dấu hiệu vấn đề người dân tộc thiểu số vùng cao Đông bắc Ấn Về mặt địa lý, sinh học, văn hóa, nhu cầu người vùng cao khơng thể bị áp đặt bỏi người vùng đồng trung tâm Bởi khơng tồn phát triển ý nghĩa hiệu thể chế xóa đói giảm nghèo thành cơng mà cộng đồng người vùng cao không chuẩn bị sẵn sàng tự ni dưỡng, họ người nêu ra, thoải thuận để mang lại phát triển cho họ Do đó, việc hoạch định chiến lược can thiệp cách khôn khéo trở lên cấp thiết hết Chúng ta kỳ vọng đầu tư giáo dục mang lại hiệu vòng thập kỷ loại hình đầu tư khác Báo cáo người rút tài trợ khỏi giáo dục phát triển cộng đồng dân tộc thiểu số Việt Nam cần xem xét lại lẽ kỳ vọng vào phép màu từ người vùng cao, người mà thân đặc điểm địa lý, văn hóa lịch sử lập họ khỏi giới bên ngồi hàng kỷ Sự kiên định dựa tính minh bạch trách nhiệm với việc phác họa tiên đốn đầu tư có ích lâu dài cho cộng đồng dân tộc thiểu số Việt Nam Đông bắc Ấn Độ [60], Amiya Kumar Bagchi, Khả tiếp cận kinh tế trị phát triển người, Kaushik Basu Ravi Kanbur, eds., Tranh đầu cho giới tốt hơn: guments for a Better World: Những luận danh giá Amartya Sen: Volume II: Xã hội, tổ chức phát triển (Oxford: Nhà xuất đại học Oxford, 2009) trang 34 285 ... thái độ xảy ngày cộng đồng người vùng cao Việt Nam Đông Bắc Ấn Độ Những người dân vùng bị miệt thị, gọi Chinkis (mắt lác), Junglees (người rừng) Paharis (những người miền núi) Ấn Độ, cịn Việt Nam. .. làm cho vấn đề trở lên phức tạp Trong đó, Việt Nam, 30 triệu người thoát khỏi cảnh nghèo, số tương ứng với khoảng 40 triệu người Đông Bắc Ấn Nhưng thành tựu đáng kể bao gồm dân tộc thiểu số vùng... dường khơng có ảnh hưởng định việc giảm nghèo dân tộc thiểu số vùng cao Đông bắc Ấn Việt Nam [54] Yếu tố cản [54], Tác giả so sánh cộng đồng người sống rải rác biên giới Trung Ấn Rajen Singh Laishram
- Xem thêm -

Xem thêm: Các dân tộc thiểu số ở Việt Nam và khu vực Đông Bắc Ấn Độ,