0

HOẠT ĐỘNG MARKETING TRỰC TUYẾN TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH: NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI TP. HCM

118 42 1
 • HOẠT ĐỘNG MARKETING TRỰC TUYẾN TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH: NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI TP. HCM

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2022, 23:05

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ HOẠT ĐỘNG MARKETING TRỰC TUYẾN TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH: NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI TP HCM Ngành: Quản trị kinh doanh NGUYỄN MINH TUẤN Thành phố Hồ Chí Minh – 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ HOẠT ĐỘNG MARKETING TRỰC TUYẾN TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH: NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI TP HCM Ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 8340101 Họ tên học viên: Nguyễn Minh Tuấn Người hướng dẫn: TS Trần Nguyên Chất Thành phố Hồ Chí Minh – 2021 LỜI CAM ĐOAN Tôi Nguyễn Minh Tuấn, học viên lớp Cao học Quản trị Kinh doanh trường Đại học Ngoại Thương Cơ sở II – Tp Hồ Chí Minh cam đoan nội dung sau đây: Luận văn Thạc sĩ đề tài: “Hoạt động marketing trực tuyến lĩnh vực du lịch: nghiên cứu điển hình Tp HCM.” kết q trình thu thập, phân tích, nghiên cứu độc lập nghiêm túc học viên Thông tin, kết luận văn chưa sử dụng công bố công trình nghiên cứu khoa học trước Các thơng tin, số liệu trình bày luận văn điều mang tính trung thực có nguồn gốc rõ ràng, trích dẫn từ tài liệu, tạp chí, trang tin điện tử cơng trình nghiên cứu cơng bố Trân trọng Tp Hồ Chí Minh, ngày… tháng… năm 20… Học Viên Nguyễn Minh Tuấn LỜI CẢM ƠN Đầu trang, Tôi xin gửi lời cảm ơn đến Quý Thầy Cô giáo trường Đại học Ngoại Thương, Cơ sở 2, Thành phố Hồ Chí Minh tận tình truyền trao kiến thức buổi dạy tạo điều kiện để tơi hồn thành khóa học Cao học Quản trị kinh doanh trường Tôi xin gửi lời cảm ơn đến Ban Giám Hiệu, khoa sau đại học trường Đại Học Ngoại Thương Cơ sở II đặc biệt Tiến sĩ Trần Nguyên Chất trực tiếp hướng dẫn, chỉnh đổi để hoàn thiện luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Tơi suốt q trình nghiên cứu đề tài Bên cạnh đó, Tơi xin gửi lời cảm ơn đến anh chị đơn vị cung cấp thông tin, hỗ trợ suốt trình thực Luận văn Và lời cảm ơn sâu sắc đến bà Trần Thị Tục, người động viên đốc thúc tinh thần suốt trình học tập thực luận văn Thạc sĩ Mặc dù có nhiều năm kinh nghiệm thực tế ngành nghề marketing, hạn chế thời gian, kiến thức khoa học số vấn đề trình bày luận văn chắn khó tránh khỏi sai sót Tơi mong nhận đóng góp thầy để vấn đề nghiên cứu hồn thiện Từ giúp cho doanh nghiệp du lịch Tp HCM nói riêng Việt Nam nói chung có định hướng phù hợp trình phát triển mở rộng doanh nghiệp Mang Việt Nam đến gần với bạn bè quốc tế tạo công ăn việc làm cho người dân Trân trọng Tp Hồ Chí Minh, ngày… tháng… năm 20… Học Viên Nguyễn Minh Tuấn MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài Tổng quan tình hình nghiên cứu 4 Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 4.1 Mục đích nghiên cứu 4.2 Nhiệm vụ nghiên cứu 6 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 5.1 Đối tượng nghiên cứu 5.2 Phạm vi nghiên cứu 6 Phương pháp nghiên cứu 6.1 Phương pháp thu thập số liệu 6.1.1 Thu thập liệu thứ cấp 6.1.2 Thu thập liệu sơ cấp 6.2 Phương pháp xử lý số liệu 7 8 Ý nghĩa thực tiễn Bố cục luận văn thạc sĩ CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MARKETING TRỰC TUYẾN TRONG LĨNH VỰC DỊCH VỤ DU LỊCH 10 1.1 Một số vấn đề Marketing trực tuyến 10 1.1.1 Định nghĩa 10 1.1.2 Vai trò marketing trực tuyến doanh nghiệp 11 1.1.3 Các chức marketing trực tuyến 11 1.1.4 Các công cụ marketing trực tuyến áp dụng ngành du lịch 12 1.1.4.1 Email Marketing – Marketing qua thư điện tử 12 1.1.4.2 Website Marketing 13 1.1.4.3 Marketing cơng cụ tìm kiếm (SEM, bao gồm SEO PPC) 13 1.1.4.4 Banner Quảng cáo banner hiển thị 16 1.1.4.5 Truyền thông xã hội (Social Media) 16 1.1.4.6 Truyền thông trực tuyến (Public Relation) 17 1.1.4.7 Một số công cụ khác 17 1.1.5 Tiêu chí đánh giá hoạt động Marketing trực tuyến 18 1.2 Tổng quan du lịch sản phẩm du lịch 19 1.2.1 Khái niệm du lịch 19 1.2.2 Các sản phẩm du lịch 20 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng lĩnh vực dịch vụ du lịch 26 1.2.3.1 Tài nguyên du lịch 26 1.2.3.2 Cơ sở hạ tầng 26 1.2.3.3 Nguồn nhân lực 26 1.2.4 Các tiêu chí đánh giá kết hoạt động du lịch 27 1.2.4.1 Số lượt khách số tăng trưởng lượt khách 27 1.2.4.2 Doanh thu số tăng trưởng doanh thu 28 1.3 Các yếu tố tác động đến hoạt động marketing trực tuyến 29 1.3.1 Các nhân tố bên (Nội bộ) 29 1.3.1.1 Trình độ nhân 1.3.1.2 Năng lực cơng nghệ thơng tin ứng dụng kỹ thuật số 1.3.1.3 Văn hóa doanh nghiệp 1.3.1.4 Sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi 1.3.1.5 Năng lực tài 1.3.2 Các nhân tố bên 1.3.2.1 Các nhân tố từ khách du lịch 1.3.2.2 Nhân học 1.3.2.3 Dân tộc/ vùng lãnh thổ 1.3.2.4 Đặc điểm hàng bán (người bán, kênh bán, sản phẩm/ dịch vụ bán) 1.3.2.5 Kỹ thuật công nghệ dễ bị thối trào 1.3.2.6 Quy định sách đối tác 29 30 30 30 31 31 31 32 32 32 32 33 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG MARKETING TRỰC TUYẾN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP DU LỊCH ĐIỂN HÌNH TẠI TP HCM 34 2.1 Thực trạng ứng dụng marketing trực tuyến số doanh nghiệp Tp HCM 34 2.1.1 Tình hình ứng dụng cơng cụ Marketing trực tuyến 35 2.1.1.1 Công cụ Email Marketing 35 2.1.1.2 Công cụ Website Marketing 40 2.1.1.3 Công cụ Marketing cơng cụ tìm kiếm (SEM, bao gồm SEO & PPC) 44 2.1.1.4 Công cụ Truyền thông xã hội (Social Media) 54 2.1.2 Tình hình nhân sự, doanh thu lợi nhuận ứng dụng marketing trực tuyến số doanh nghiệp kinh doanh du lịch TP HCM 59 2.1.2.1 Doanh thu lợi nhuận 59 2.1.2.2 Sự phân bổ nhân marketing trực tuyến doanh nghiệp du lịch Tp HCM 60 2.1.2.3 Chất lượng nhân 61 2.1.3 Phân tích đánh giá chung thực trạng marketing trực tuyến ngành du lịch Tp.HCM 63 CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CHO CÁC HOẠT ĐỘNG MARKETING TRỰC TUYẾN TẠI TP.HCM 65 3.1 Định hướng phát triển du lịch Tp HCM đến 2030 65 3.2 Một số giải pháp ứng dụng marketing trực tuyến doanh nghiệp Du lịch 67 3.2.1 Cơ sở đề xuất giải pháp 67 3.2.2 Các giải pháp đề xuất 67 3.2.2.1 Giải pháp cho chiến lược 67 3.2.2.2 Giải pháp Nhân 68 3.2.2.3 Giải pháp cho SEO 69 3.2.2.4 Giải pháp cho Email marketing 70 3.2.2.5 Giải pháp cho Website 71 3.2.2.6 Giải pháp cho mạng xã hội (Social media) 72 3.3 Một số kiến nghị quan nhà nước 73 3.4 Hạn chế đề tài 74 KẾT LUẬN 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO 77 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ST Ký hiệu T viết Chữ viết đầy đủ Anh ngữ Việt ngữ I Địa danh ĐN Tp HCM HCM HN Thủ đô Hà Nội ĐNB Đông nam TNB Tây nam II Đơn vị/ Tổ chức/ đội nhóm nghiên cứu Thành phố Đà Nẵng Thành phố Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh World WTO Trade Tổ chức thương Organizatio mại giới n TCDL Tổng cục du lịch Gross GDP domestic product Vietnam VITA Tourism Association UNWTO III Chuyên môn the World Tourism Organizatio n Tổng sản phẩm quốc nội Hiệp hội du lịch Việt Nam Tổ chức Du lịch Thế giới Ghi LCD BTL ATL Liquid- Màn hình quảng Crystal cáo hình Display tinh thể lỏng Below The Truyền thông tiểu Theo Brandvietnam, Line chúng 2014 Above The Truyền thông đại Theo Brandvietnam, Line chúng 2014 Statistical SPSS Package for Phần mềm thống the Social kê Theo Công ty An IBM Sciences Thương mại điện TMĐT tử Search SEO Engine Optimize Search SEM Engine Marketing SM CPA 10 11 CPL PPC Social Media Tối ưu cơng cụ tìm kiếm Marketing cơng cụ tìm kiếm Mãng xã hội Cost Per Phí cho hành Action động Cost Per Lead Phí cho thông tin khách hàng tiềm Pay Per Phí cho lần Click nhấp chuột Theo Google Theo Google Cost Per 12 CPM 1000 Impressions 13 CPV 14 CPD IV Khác STT Phí cho 1000 lần hiển thị Cost Per Phí cho lượt View xem Cost Per Phí cho khoản thời Duration gian hiển thị Số thứ tự DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU STT Bảng Bảng 1 Bảng Bảng Bảng Bảng Bảng Bảng 2 Bảng Bảng 10 Bảng 11 Bảng 12 Bảng Bảng 13 14 15 16 17 18 Bảng PL Bảng PL Bảng PL Bảng PL 4 Bảng PL 19 Bảng PL 20 Bảng PL Nội dung Các đơn vị khảo sát loại hình kinh doanh Các tiêu chí đánh giá ứng dụng marketing trực tuyến doanh nghiệp Các sản phẩm kinh doanh lĩnh vực du lịch Các đơn vị thực nghiên cứu luận văn Thạc sĩ Các loại hình kinh doanh đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch chọn nghiên cứu Tỷ lệ % phân bổ ngân sách Marketing trực tuyến Chỉ số website lớn kinh doanh dịch vụ Du lịch Việt Nam Lưu lượng truy cập website từ hoạt động SEO Đánh giá website chuẩn SEO số đơn vị lớn ngành Lữ hành, Lưu trú Thứ tự xếp hạng đơn vị thực nghiên cứu Tp HCM 05 đơn vị có vị trí cao ngành du lịch Việt Nam Thống kê số CPC, CPD, CPM CTR trung bình ngành du lịch 2018 - 2019 Thông tin xuất quảng cáo hiển thị trực tuyến Thống kê lượt khách đến Tp HCM qua năm từ 2015 – 2019 Hình thức chạy quảng cáo hiển thị banner trực tuyến Doanh thu Du lịch Tp HCM, 2015 – 2019 (Tỷ đồng) Tốc độ tăng trưởng doanh thu Kênh phân bổ quảng cáo banner hiển thị trực tuyến Tỷ trọng đóng góp lưu lượng truy cập cho website từ trang hạng mục social media Hạng mức chạy quảng cáo đơn vị kinh doanh du lịch Tp HCM Trang 18 22 25 25 34 42 46 47 48 48 50 51 103 103 103 104 104 104 104 90 Trả lời: Có Khơng SEM Câu 1: Phịng anh chị có thực tối ưu hóa cơng cụ tìm kiếm (SEO) khơng? Trả lời: Có Khơng Câu 2: Hoạt động tối ưu hóa cơng cụ tìm kiếm thực cơng cụ tìm kiếm sau đây? Google Khác Bing (vui Yahoo lòng điền Khác Coccoc công cụ đây): ……………………………………………………… Câu 3: Vị trí từ khóa sau thực có cải thiện không? Trả lời: Tăng Không tăng giảm Giảm Câu 4: Lưu lượng truy cập website từ SEO chuyển đổi thành khách hàng bao nhiêu? Trả lời: Đơn vị tính: % Tỷ lệ nhấp chuột Tỷ lệ chuyển đổi Câu 5: Website đơn vị có đo chuẩn hóa SEO khơng? Trả lời: Có Khơng Nếu có anh chị vui lòng trả lời câu hỏi tiếp theo, khơng tiếp tục với câu 91 Câu 6: Phịng anh chị thực tối ưu cơng cụ tìm kiếm theo hình thức sau đây? SEO – On page (Tối ưu lưu lượng SEO – Off page (Tối ưu lưu lượng website) website Tích hợp Khác (Cả hai Onpage – khác) Off page) PPC & PR Câu 1: Cơng ty có thực chạy quảng cáo hiển thị khơng? Trả lời: Có Khơng Câu 2: Hình thức quảng cáo hiển thị thực gì? Display Network Quảng cáo banner hiển thị Khác (vui lòng Adwords Khác Quảng cáo từ khóa Những hình thức khác điền công cụ đây): ……………………………………………………… Câu 3: Mức độ hiển thị trung bình, tỷ lệ nhấn vào đường liên kết (link) tỷ lệ chuyển đổi thành khách hàng nào? Đơn vị tính: % Hiển thị trung bình Tỷ lệ nhấp chuột Tỷ lệ chuyển đổi Câu 4: Doanh số bán hàng doanh nghiệp tăng hay giảm sau thực chạy quảng cáo hiển thị Trả lời: 92 Tăng Không tăng giảm Giảm Câu 5: Mức độ nhận biết thương hiệu sản phẩm tăng hay giảm sau thực chạy quảng cáo hiển thị? Trả lời: Tăng Không tăng giảm Giảm Câu 6: Thị phần thương hiệu trực tuyến thương hiệu (SOV – Share of voice) Đơn vị tính: % SOV theo Mentions SOV theo Reach Không biết SOV (Đề cập) (Tiếp cận) (Không biết số SOV) Lưu ý: Share of voice (Thị phần thương hiệu trực tuyến – thảo luận) Social Media Câu 1: Mạng xã hội sau công ty lựa chọn để thực hoạt động marketing (Quý anh chị lựa chọn nhiều đáp án lúc câu hỏi này) Hạng mục Lựa chọn Facebook Zalo Twitter Instagram Youtube Tiktok Khác Khác (vui lòng điền công cụ đây): ……………………………………………………… Câu 2: Tỷ trọng phân bổ hoạt động marketing mạng xã hội nào? 93 Hạng mục Tỷ trọng Facebook Zalo Instagram Youtube Tiktok Tổng tỷ trọng phải 100% Câu 3: Mục đích sử dụng mạng xã hội để làm gì? Truyền thông Chạy quảng cáo bán hàng Cả hai Câu 4: Tại doanh nghiệp anh chị có chạy quảng cáo facebook khơng? Trả lời: Có Khơng Câu 5: Tỷ lệ chuyển đổi thành khách hàng chạy quảng cáo facebook bao nhiêu? (Chỉ trả lời tỷ lệ %) Trả lời: …………………………………………………………………………………… Blog Câu 1: Anh chị có sử dụng blog hoạt động marketing trực tuyến khơng? Trả lời: Có Khơng Câu 2: Blog anh chị sử dụng gì? Trả lời: …………………………………………………………………………………… 94 CẢM ƠN BẠN ĐÃ HOÀN THÀNH Chân thành cảm ơn Quý anh chị hỗ trợ hoàn thành bảng khảo sát phục vụ cho luận văn thạc sĩ với đề tài “Hoạt động marketing trực tuyến lĩnh vực du lịch: nghiên cứu điển hình Tp HCM.” Mọi thơng tin cung cấp giữ bí mật phục vụ cho nhu cầu nghiên cứu học tập trường ĐH Ngoại Thương Tp HCM Chúc anh chị có thật nhiều sức khoẻ, nhiều thành cơng đưa doanh nghiệp ngày phát triển Trân trọng Tp Hồ Chí Minh, ngày… tháng… năm 20… Tác giả Nguyễn Minh Tuấn 95 PHỤ LỤC BÁO CÁO KHẢO SÁT A Thông tin chung khảo sát Số đơn vị tham gia khảo sát: Số bảng khảo sát gửi đi: Số bảng khảo sát thu về: Khảo sát hợp lệ: Tỷ lệ thành công: 100% B Danh sách đơn vị tham gia khảo sát ĐVT: 1,000,000 (đ) TT Thương hiệu 2020 2019 2018 900,603 6,785,269 6,667,362 1,224 5,000,684 4,570,009 Vietravel Saigontourist Bến Thành Tourist 66,665 982,617 899,875 TTC Hospitality 63,911 914,000 919,000 Fiditour - 500,000 62,000 1,032,403 13,682,570 13,056,245 10,300,000 140,017,000 138,663,000 10% 9% Tổng doanh thu từ đơn vị kinh I doanh Tổng doanh thu từ du lịch Tp II HCM Tỷ trọng (05 đơn vị/ tổng thu du III lịch) 10% C Kết khảo sát Email Marketing Tiêu chí BenThan Saigontou h Tourist rist Travel TTC Hospital ity Vietra Fidito vel urist 96 Anh chị có dùng Email marketing khơng? Email Marketing có hiệu khơng Có Có Có Có Có Khơng Khơng Khơng Khơng lần/ lần/ lần/ lần/ lần/ tháng tháng tháng tháng tháng 15% 20% 50% 30% 15% 3% 38% 3.5% 5% 2.1% 1.5% 20% 2.6% 2% Có Có Có Có Có UI & UI & UI & UX UX UX Khơn g Mục đích sử dụng Email Marketing Tần suất gửi Email Marketing Tỷ lệ mở email Tỷ lệ nhấp vào đường liên kết 5% Tỷ lệ chuyển đổi thành khách hàng Có trọng vào giao diện Email marketing không? Trong thiết kế email marketing trọng vào tiêu chí nào? UI & UI & UX UX Landi Đích đến cho đường liên kết Website Website Fanpage ng page Webs ite Doanh thu lợi nhuận Hạng mục 1/ Sự tăng trưởng doanh thu trước vào sau thực marketing trực tuyến (tỷ lệ %) BenTha Saigonto TTC Viet Fidit nh urist Hospit rave ouri Tourist Travel ality l st 25% - 23% - 20% - 35% 31% 30% 30% 18% - - 40% 26% 97 2/ Sự thay đổi chi phí, chi phí Có marketing có bị cắt giảm thực Có Khơ Có ng marketing trực tuyến; Có Mạng xã hội (Social Media) Hạng mục Mạng xã hội sau công ty lựa chọn để thực hoạt động marketing BenTha Saigont TTC nh ourist Hospital Tourist Travel ity Faceboo Faceboo k, k, youtube youtube Faceboo k, Youtube , Tiktok Vietrave Fiditour l ist Faceboo Faceboo k, k, youtube Youtube , Zalo, , Tiktok, Tiktok Zalo Tỷ trọng phân bổ hoạt động marketing mạng 100% 90% 100% 100% 100% Facebook 85% 80% 80% 55% 50% Youtube 15% 10% 10% 20% 20% Tiktok 0% 0% 10% 5% 10% Zalo 0% 0% 0% 20% 20% Truyền Truyền Truyền Truyền Truyền Mục đích sử dụng mạng xã thông thông thông thông thông hội để làm gì? bán bán bán bán bán hàng hàng hàng hàng hàng Có Có Có Có Có 45% 35% 30% 25% 40% xã hội nào? Tại doanh nghiệp anh chị có chạy quảng cáo facebook không? Tỷ lệ chuyển đổi thành khách hàng chạy quảng cáo facebook bao nhiêu? 98 Anh chị có sử dụng blog hoạt động marketing trực tuyến Không Không Không Không Không không? Nhân doanh nghiệp khảo sát T TTC Fidi BenThan Saigontour tour h Tourist ist Travel Cao học 0 Đại học Cao đẳng 0 0 Trung cấp nghề 0 0 Khác 0 0 5 10 Kinh doanh, Kinh tế 2 Marketing tổng thể 1 Marketing trực tuyến 2 Khác T Trình độ học vấn Tổng Tổng Tỷ trọng % MKT TT/ 60 Marketing % Hospitali ty Vietr avel 33% 40% 50% 29% Cơng ty có phịng Có marketing trực tuyến khơng? Có Số lượng nhân cơng ty 400 Số lượng nhân phòng marketing 10 Có Có Có 250 200 600 1300 12 20 99 Số lượng nhân phòng marketing trực tuyến 5 Tối ưu công cụ tìm kiếm (SEO) Hạng mục BenThan h Tourist Saigonto urist TTC Hospitali Vietravel Fiditouri st Travel ty Có Có Có Có Có Google Google Google Google Google Tăng Tăng Tăng Tăng Tăng 40.15% 0.16% 0.12% 6.60% 19.01% Tỷ lệ nhấp chuột 75% 60% 40% 80% 70% Tỷ lệ chuyển đổi 30% 15% 20% 12% 40% Khơng Khơng Khơng Có Có On - On - On - On - Có thực tối ưu hóa cơng cụ tìm kiếm khơng? Tối ưu hóa cơng cụ tìm kiếm nào? Thứ hạng từ khóa sau tối ưu Lưu lượng truy cập đến website từ SEO Website có đo chuẩn hóa SEO khơng? On Loại hình tối ưu cơng Page, cụ tìm kiếm gì? Off Page Page, Off Page, Off Page, Off Page, Off - Page - Page - Page - Page Khảo sát Website Hạng mục BenTha nhTouri st Hiện cơng ty có website TTC Saigon Hosp tourist italit Travel y 1 Viet Fidit rave ouris l t 100 Website thuộc định dạng nào? Bán Bán hàng hàng & & Thương Thươn hiệu g hiệu Bán hàng & Thươ ng hiệu Bán hàng & Thư ơng hiệu Tin tức ngàn h/ công ty; CTK M; Blog ; CSK H Bán hàng & Thươ ng hiệu Có Có Có Tin tức ngàn h/ công ty; CTK M; Blog; CSK H Thông tin chuyển tải hệ thống website doanh nghiệp gì? Dịch vụ/ sản phẩm; Các chương trình ưu đãi Dịch vụ/ Tin tức sản ngành/ phẩm công ; Các ty; chươ CTKM ng ; Blog; trình CSKH ưu đãi Có trọng việc thiết kế website khơng? Có Có Tiêu chí bên thực thiết kế đưa thông tin website? UX, UI, Nội dung Tích hợp (UI, UX, Nội dung) UX, UI, Nội dung UX, UI, UX, Nội UI, dung, Nội tích dung hợp Có thường xun cập nhật thơng tin website khơng? Có Có Có Có Có Bảng mức độ quan trọng phân bổ ngân sách Hạng mục SEM Tối ưu hóa cơng cụ SEO tìm kiếm (Chạy quảng cáo Adword, PPC GDN…) Email Marketing BenThan Saigo h ntouri Tourist st 1.5 TTC Viet Fidit Hospita rave ouris lity l t 4.5 3 1 4 3 3 101 PPC (Quảng cáo banner) Social Media & Blog Article Marketing Website Marketing Banner báo chí, website cộng đồng… Facebook, Zalo, Instagram, youtube… 5 5 5 5 5 Phân bổ ngân sách cho hoạt động marketing trực tuyến Hạng mục SEM Tối ưu hóa cơng cụ SEO tìm kiếm (Chạy quảng cáo Adword, PPC GDN…) Email Marketing PPC (Quảng cáo banner) Social Media & Blog Article Marketing Website Marketing Banner báo chí, website cộng đồng… Facebook, Zalo, Instagram, youtube… BenThan Saigo h ntouri Tourist st 8% 9% TTC Viet Fidit Hospita rave ouris lity l t 15% 15% 12% 10% 13% 15% 16% 12% 5% 4% 15% 13% 12% 10% 13% 11% 10% 12% 5% 9% 11% 13% 12% 25% 22% 19% 16% 19% 20% 22% 19% 16% 15% 25% 17% 11% 16% 19% 102 ĂN UỐNG VẬN CHUYỂN LƯU TRÚ LỮ HÀNH PHỤ LỤC DANH SÁCH 30 ĐƠN VỊ KHẢO SÁT CÓ XÂY DỰNG TMTT KHÔNG Xếp Đơn vị hạng Nguồn xếp hạng Công Ty Du Lịch & Tiếp Thị Giao Thông Vận Tải Việt Nam – Vietravel Tổng Công Ty Du Lịch Sài Gịn – TNHH MTV – Cơng ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Saigontourist Việt Nam Công Ty Cổ Phần Du Lịch Bến Thành (Vietnam Report) Công Ty Cổ Phần Exotissimo Vietnam Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Du Lịch Việt Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công Công Ty Cp Hải Vân Nam Công Ty Cp Bông Sen vnr500.com.vn Công Ty Cp Quê Hương Liberty Công Ty Liên Doanh Khách Sạn Saigon Inn Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP Công ty Hàng không Vietjet https://toptenviet Tổng Công ty Đường Sắt Việt Nam nam.vn/ Công ty dịch vụ cáp treo bà nà Công ty Cổ phần Xe khách Phương Trang FutaBuslines Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Cổng Vàng CP Đầu tư thương mại quản trị Mặt trời đỏ (Redsun) Học viên xếp Công ty Dịch vụ thực phẩm giải khát Việt Nam theo quy mô doanh nghiệp Làng Ẩm Thực Sinh Thái Bình Xun GIẢI TRÍ THƯƠNG MẠI Tổng Cơng Ty Du Lịch Sài Gòn – TNHH MTV – Saigontourist Vincom HCM Aeon Mall Shopping Center Tân Phú TTTM Saigon Centre (Takashimaya) Crescent Mall Diamond Plaza Shopping Center Công Ty Cp Du Lịch Văn Hóa Suối Tiên Cơng Ty Cp Cơng Viên Nước Đầm Sen Công Ty Tnhh Phát Triển Gs Củ Chi Công viên nước đại giới Thảo cầm viên Học viên xếp theo lưu lượng traffic doanh thu Học viên xếp theo khảo sát 50 người HCM 103 PHỤ LỤC CÁC BẢNG THỐNG KÊ KHẢO SÁT TRỰC TUYẾN Bảng PL Thống kê lượt khách đến Tp HCM qua năm từ 2015 – 2019 Năm thống kê Hạng mục 2015 2016 2017 2018 2019 Quốc tế 4,600,000 5,200,000 6,400,000 7,595,000 8,619,000 Nội địa 19,300,000 21,800,000 25,000,000 29,000,000 32,770,000 Tổng 23,900,000 27,000,000 31,400,000 36,595,000 41,389,000 Nguồn số liệu: Theo báo cáo Sở Du lịch TP.HCM qua năm Bảng PL Hình thức chạy quảng cáo hiển thị banner trực tuyến Trang thương hiệu Nội dung Hình ảnh Link/ HTML Benthanhtourist.com 22% 0% Saigontourist.net 0% 0% Vietravel.com 0% 0% Travel.com.vn 77% 59 5% Fiditour.com 93% 13 0% Ttchospitality.vn 0% 0% Nguồn: www.semrush.com, 30/06/2016 – 18/02/2021 Nội dung chữ 78% 100% 19 0% 18% 14 7% 0% Bảng PL Doanh thu Du lịch Tp HCM, 2015 – 2019 (Tỷ đồng) Năm thống kê 2015 2016 2017 2018 2019 Quốc tế 18,221 19,837 23,639 28,778 29,158 Nội địa 76,450 83,163 92,339 109,885 110,859 Tổng 94,671 103,000 115,978 138,663 140,017 Nguồn: Sở Du lịch Tp HCM, 2019 (Trích ttbc-hcm.gov.vn, 15/04/2020) Hạng mục Bảng PL 4 Tốc độ tăng trưởng doanh thu Năm 2019 2018 2017 2016 2015 Việt Nam 755,000 637,000 541,000 417,270 355,550 Tổng doanh thu Tp HCM % Đóng góp 140,017 19% 138,663 22% 115,978 21% 103,000 25% 94,671 27% Tốc độ tăng trưởng doanh thu Việt Nam Tp HCM Đánh giá 18.5% 1.0% Thấp 17.7% 19.6% Cao 29.7% 12.6% Thấp 17.5% 8.8% Thấp * * * Hơn thua -17.5% 1.9% -17.1% -8.7% 104 Bảng PL Kênh phân bổ quảng cáo banner hiển thị trực tuyến Kênh quảng cáo GDN Admicro Poly Ads Other Benthanhtourist.com 29.28% 70.72% 0% 0% Saigontourist.net 100% 0% 0% 0% Vietravel.com 0% 0% 0% 0% Travel.com.vn 0.14% 24.05% 75.81% 0% Fiditour.com 100% 0% 0% 0% Ttchospitality.vn 0% 0% 0% 0% Nguồn: www.semrush.com, 30/06/2016 – 18/02/2021 Trang thương hiệu Bảng PL Tỷ trọng đóng góp lưu lượng truy cập cho website từ trang hạng mục social media Facebook Instagram Zalo Hạng mục vietravel.com 35.63% 0.00% 0.00% travel.com.vn 82.16% 0.00% 0.00% saigontourist.net 100.00% 0.00% 0.00% benthanhtourist.com 100.00% 0.00% 0.00% ttchospitality.vn 100.00% 0.00% 0.00% Nguồn: Học viên tổng hợp từ Similar Website, 02/2021 Youtube 64.37% 14.05% 0.00% 0.00% 0.00% Khác 0.00% 3.79% 0.00% 0.00% 0.00% Bảng PL Hạng mức chạy quảng cáo đơn vị kinh doanh du lịch Tp HCM Hạng mục - 1,000 c https://www.facebook.com/ttchospitality https://www.facebook.com/vietravel c https://www.facebook.com/saigontourist.sts https://www.facebook.com/fiditourist https://www.facebook.com/benthanhtourist Thêm đối sánh vietnamairlines.com vietjetair.com bambooairways.com c c c 1,000 10,000 10,000 50,000 50,000 100,000 c c c c - c c - havanajsc.com newworldhotels.com libertycorp.com.vn bongsencorporation.com Nguồn: Học viên tổng hợp số liệu từ Fanpage Karma, 23/01 - 19/02/2021 c - ... tài nghiên cứu ? ?Hoạt động marketing trực tuyến lĩnh vực du lịch: nghiên cứu điển hình Tp HCM. ” nghiên cứu cho hạng mục marketing trực tuyến doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch Tp HCM SEM: Anh... với đề tài ? ?Hoạt động marketing trực tuyến lĩnh vực du lịch: nghiên cứu điển hình Tp HCM. ” Mong muốn, giải pháp đề xuất luận văn giúp cho doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực du lịch Tp HCM nói riêng... Minh cam đoan nội dung sau đây: Luận văn Thạc sĩ đề tài: ? ?Hoạt động marketing trực tuyến lĩnh vực du lịch: nghiên cứu điển hình Tp HCM. ” kết trình thu thập, phân tích, nghiên cứu độc lập nghiêm
- Xem thêm -

Xem thêm: HOẠT ĐỘNG MARKETING TRỰC TUYẾN TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH: NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI TP. HCM,

Hình ảnh liên quan

ĐIỂN HÌNH TẠI TP.HCM - HOẠT ĐỘNG MARKETING TRỰC TUYẾN TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH: NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI TP. HCM
ĐIỂN HÌNH TẠI TP.HCM Xem tại trang 1 của tài liệu.
ĐIỂN HÌNH TẠI TP.HCM - HOẠT ĐỘNG MARKETING TRỰC TUYẾN TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH: NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI TP. HCM
ĐIỂN HÌNH TẠI TP.HCM Xem tại trang 2 của tài liệu.
Màn hình quảng cáo bằng màn hình tinh thể lỏng - HOẠT ĐỘNG MARKETING TRỰC TUYẾN TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH: NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI TP. HCM

n.

hình quảng cáo bằng màn hình tinh thể lỏng Xem tại trang 8 của tài liệu.
STT Bảng Nội dung Trang - HOẠT ĐỘNG MARKETING TRỰC TUYẾN TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH: NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI TP. HCM

ng.

Nội dung Trang Xem tại trang 11 của tài liệu.
DANH MỤC CÁC HÌNH - HOẠT ĐỘNG MARKETING TRỰC TUYẾN TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH: NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI TP. HCM
DANH MỤC CÁC HÌNH Xem tại trang 12 của tài liệu.
Bảng 1.1 Các đơn vị khảo sát và loại hình kinh doanh - HOẠT ĐỘNG MARKETING TRỰC TUYẾN TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH: NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI TP. HCM

Bảng 1.1.

Các đơn vị khảo sát và loại hình kinh doanh Xem tại trang 21 của tài liệu.
- Cần kết hợp với các hình thức khác nhau để tăng hiệu quả của công cụ. - HOẠT ĐỘNG MARKETING TRỰC TUYẾN TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH: NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI TP. HCM

n.

kết hợp với các hình thức khác nhau để tăng hiệu quả của công cụ. Xem tại trang 29 của tài liệu.
Bảng 1.2 Các tiêu chí đánh giá ứng dụng marketing trực tuyến tại doanh nghiệp - HOẠT ĐỘNG MARKETING TRỰC TUYẾN TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH: NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI TP. HCM

Bảng 1.2.

Các tiêu chí đánh giá ứng dụng marketing trực tuyến tại doanh nghiệp Xem tại trang 32 của tài liệu.
Bảng 1.3 Các sản phẩm kinh doanh trong lĩnh vực du lịch. - HOẠT ĐỘNG MARKETING TRỰC TUYẾN TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH: NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI TP. HCM

Bảng 1.3.

Các sản phẩm kinh doanh trong lĩnh vực du lịch Xem tại trang 36 của tài liệu.
Hình ảnh - HOẠT ĐỘNG MARKETING TRỰC TUYẾN TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH: NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI TP. HCM

nh.

ảnh Xem tại trang 36 của tài liệu.
Bảng 1.5 Các loại hình kinh doanh của các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch được chọn nghiên cứu - HOẠT ĐỘNG MARKETING TRỰC TUYẾN TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH: NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI TP. HCM

Bảng 1.5.

Các loại hình kinh doanh của các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch được chọn nghiên cứu Xem tại trang 39 của tài liệu.
Bảng 1.4 Các đơn vị thực hiện nghiên cứu trong luận văn Thạc sĩ ĐVT: 1,000,000 (đ) - HOẠT ĐỘNG MARKETING TRỰC TUYẾN TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH: NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI TP. HCM

Bảng 1.4.

Các đơn vị thực hiện nghiên cứu trong luận văn Thạc sĩ ĐVT: 1,000,000 (đ) Xem tại trang 39 của tài liệu.
Bảng 2.1 Tỷ lệ % phân bổ ngân sách Marketing trực tuyến - HOẠT ĐỘNG MARKETING TRỰC TUYẾN TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH: NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI TP. HCM

Bảng 2.1.

Tỷ lệ % phân bổ ngân sách Marketing trực tuyến Xem tại trang 48 của tài liệu.
2.1.1. Tình hình ứng dụng các công cụ Marketing trực tuyến 2.1.1.1. Công cụ Email Marketing - HOẠT ĐỘNG MARKETING TRỰC TUYẾN TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH: NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI TP. HCM

2.1.1..

Tình hình ứng dụng các công cụ Marketing trực tuyến 2.1.1.1. Công cụ Email Marketing Xem tại trang 49 của tài liệu.
Bảng 2.2 Chỉ số các website lớn đang kinh doanh dịch vụ Du lịch tại Việt Nam. - HOẠT ĐỘNG MARKETING TRỰC TUYẾN TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH: NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI TP. HCM

Bảng 2.2.

Chỉ số các website lớn đang kinh doanh dịch vụ Du lịch tại Việt Nam Xem tại trang 56 của tài liệu.
Bảng 2.8 Thông tin xuất hiện các quảng cáo hiển thị trực tuyến Trang thương hiệu Quảng cáo banner (PPC) - HOẠT ĐỘNG MARKETING TRỰC TUYẾN TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH: NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI TP. HCM

Bảng 2.8.

Thông tin xuất hiện các quảng cáo hiển thị trực tuyến Trang thương hiệu Quảng cáo banner (PPC) Xem tại trang 65 của tài liệu.
trang travel.com.vn là đơn vị có mức độ đa dạng tốt nhất trong các hình thức quảng cáo hiển thị này khi phân bổ điều cho các loại hình - HOẠT ĐỘNG MARKETING TRỰC TUYẾN TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH: NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI TP. HCM

trang.

travel.com.vn là đơn vị có mức độ đa dạng tốt nhất trong các hình thức quảng cáo hiển thị này khi phân bổ điều cho các loại hình Xem tại trang 67 của tài liệu.
Biểu đồ 2.10 Hình thức chạy quảng cáo phổ biến của các đơn vị Nguồn: www.semrush.com, 30/06/2016 – 18/02/2021 - HOẠT ĐỘNG MARKETING TRỰC TUYẾN TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH: NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI TP. HCM

i.

ểu đồ 2.10 Hình thức chạy quảng cáo phổ biến của các đơn vị Nguồn: www.semrush.com, 30/06/2016 – 18/02/2021 Xem tại trang 67 của tài liệu.
Phụ lục 1 Bảng khảo sát 79 - HOẠT ĐỘNG MARKETING TRỰC TUYẾN TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH: NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI TP. HCM

h.

ụ lục 1 Bảng khảo sát 79 Xem tại trang 94 của tài liệu.
III. Câu hỏi khảo sát - HOẠT ĐỘNG MARKETING TRỰC TUYẾN TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH: NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI TP. HCM

u.

hỏi khảo sát Xem tại trang 96 của tài liệu.
ưu đãi Bảng giá, giảm giá, bán chéo…. Blog - HOẠT ĐỘNG MARKETING TRỰC TUYẾN TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH: NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI TP. HCM

u.

đãi Bảng giá, giảm giá, bán chéo…. Blog Xem tại trang 103 của tài liệu.
Lịch sử hình thành, chỉ số phát triển, báo cáo tài chính, tin du lịch… - HOẠT ĐỘNG MARKETING TRỰC TUYẾN TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH: NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI TP. HCM

ch.

sử hình thành, chỉ số phát triển, báo cáo tài chính, tin du lịch… Xem tại trang 103 của tài liệu.
Câu 6: Phòng anh chị thực hiện tối ưu trên công cụ tìm kiếm theo hình thức nào sau đây? - HOẠT ĐỘNG MARKETING TRỰC TUYẾN TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH: NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI TP. HCM

u.

6: Phòng anh chị thực hiện tối ưu trên công cụ tìm kiếm theo hình thức nào sau đây? Xem tại trang 105 của tài liệu.
Câu 2: Hình thức quảng cáo hiển thị được thực hiện là gì? - HOẠT ĐỘNG MARKETING TRỰC TUYẾN TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH: NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI TP. HCM

u.

2: Hình thức quảng cáo hiển thị được thực hiện là gì? Xem tại trang 105 của tài liệu.
Loại hình tối ưu công cụ tìm kiếm là gì? - HOẠT ĐỘNG MARKETING TRỰC TUYẾN TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH: NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI TP. HCM

o.

ại hình tối ưu công cụ tìm kiếm là gì? Xem tại trang 113 của tài liệu.
Bảng mức độ quan trọng trong phân bổ ngân sách Hạng mục BenThanh Tourist Saigo ntourist  TTC Hospitality Viet ravel Fidit ourist - HOẠT ĐỘNG MARKETING TRỰC TUYẾN TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH: NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI TP. HCM

Bảng m.

ức độ quan trọng trong phân bổ ngân sách Hạng mục BenThanh Tourist Saigo ntourist TTC Hospitality Viet ravel Fidit ourist Xem tại trang 114 của tài liệu.
Bảng PL 4.1 Thống kê lượt khách đến TpHCM qua các năm từ 2015 – 2019. - HOẠT ĐỘNG MARKETING TRỰC TUYẾN TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH: NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI TP. HCM

ng.

PL 4.1 Thống kê lượt khách đến TpHCM qua các năm từ 2015 – 2019 Xem tại trang 117 của tài liệu.
Bảng PL 4.5 Kênh phân bổ quảng cáo banner hiển thị trực tuyến Trang thương hiệu Kênh quảng cáo - HOẠT ĐỘNG MARKETING TRỰC TUYẾN TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH: NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI TP. HCM

ng.

PL 4.5 Kênh phân bổ quảng cáo banner hiển thị trực tuyến Trang thương hiệu Kênh quảng cáo Xem tại trang 118 của tài liệu.

Từ khóa liên quan