0

Cái mới trong quan niệm về con người thế kỉ XVIII đầu thế kỉ XIX khảo sát qua tác phẩm “chinh phụ ngâm”

11 7 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/03/2022, 21:31

1 Đề bài: Cái quan niệm người kỉ XVIII - đầu kỉ XIX khảo sát qua tác phẩm “Chinh phụ ngâm” I Khái quát chung: Con người văn học trung đại Việt Nam phong phú Nó khác biệt với người văn học dân gian Mỗi thể loại có cách quan niệm biểu người riêng có chung Có thể nói đến giai đoạn văn học có thay đổi lớn tư tưởng, nhà Nho có tiến trình nhận thức nhìn nhận giới khách quan Các tác giả trung đại quan niệm người cách chân thực, gần gũi tôn trọng tính ngã hơn, đặc biệt giai đoạn kỉ XVIII – đầu kỉ XIX Một số đối tượng mà họ trọng đến người phụ nữ nội tâm đề cao giá trị nữ giới văn hóa xã hội cịn nhiều hà khắc Điều thể hoàn toàn rõ nét tác phẩm “Chinh phụ ngâm” (Đặng Trần Cơn) – Đồn Thị Điểm dịch Có thể nói, số tượng điển hình cho bước đột phá tư tưởng quan niệm người dòng văn học giai đoạn kỉ XVIII – đầu XIX II Cái quan niệm người kỉ XVIII – đầu kỉ XIX khảo sát qua tác phẩm “Chinh phụ ngâm” Một số quan niệm người văn học kỉ XVIII – đầu kỉ XIX: 1.1 Con người vũ trụ Thời trung đại, người chủ yếu sống nông nghiệp nên thường dựa vào tự nhiên, khai thác tự nhiên để sống Do đó, người trung đại tin thống giới Thiên nhiên bạn tri âm tri kỷ người Người phương Đông xưa quan niệm: thiên nhiên có mối giao hịa, giao cảm với người người "tiểu vũ trụ" có quan hệ tương thơng tương cảm với "đại vũ trụ"- thiên nhiên ngoại giới (Thiên nhân tương cảm, thiên nhân hợp nhất) Con người yếu tố mơ hình vũ trụ: Thiên - Địa - Nhân hợp thành "Tam Tài" Con người sống vòng "Thiên phú địa tái" (Trời che, đất chở) Cho nên, quan niệm “Thiên – Địa – Nhân” hay “Thiên Nhân tương cảm” cổ xưa chi phối nhiều đến biểu tác phẩm nghệ thuật Do thơ văn trung đại thường xuất người đứng trước trời đất Chẳng hạn, thi đề quen thuộc thơ trữ tình trung đại người đối diện, đàm tâm với thiên nhiên vũ trụ Người anh hùng nhắc đến với tầm vóc sánh ngang vũ trụ: “Trí chủ hữu hồi phù địa trục Tẩy binh vơ lộ vãn thiên hà.” (Phị vua bụng mong xoay đất, Gột giáp sông khó vạch trời) (Đăng Dung – Cảm Hồi) Hay thơ Thuật hồi (Phạm Ngũ Lão), khơng gian nghệ thuật lên khơng gian vũ trụ khống đạt, rộng lớn hồnh tráng, mà đó, người dù nhỏ bé song cố gắng vươn lên ngang tầm có khát vọng làm chủ trời đất, vũ trụ, chinh phục thiên nhiên Tác giả phóng lớn giáo cho tương xứng với kích thước đất nước, vũ trụ: “Hồnh sóc giang san cáp kỷ thu, Tam qn tì hổ khí thơn Ngưu” (Múa giáo non sông trải thu Ba quân hùng dũng nuốt Ngưu) Ở Tự tình tiếng sĩ Hồ Xuân Hương, hình tượng người vũ trụ bật rõ: "Trơ hồng nhan với nước non" Con người đặt không gian mênh mơng vũ trụ khơng hịa nhập vào không gian bao la rộng lớn mà cô độc, lẻ loi Nữ sĩ đưa từ “trơ” đầu câu để nhấn mạnh đối lập cá thể đơn lẻ với vũ trụ mênh mông, để gia tăng cảm giác cô đơn, quạnh vắng tâm hồn nhân vật trữ tình Khi bất đắc chí, đau đáu dun khơng trọn, người tìm với thiên nhiên trở nguồn cội lại bắt gặp: “Vầng trăng bóng xế khuyết chưa tròn” Thiên nhiên lòng người vốn tương ứng tương cảm có đồng điệu Thế nên người đau đáu dun khơng trọn vẹn vầng trăng vầng trăng khuyết trời dần xế bóng Chính vậy, đây, người không xuất với tư cách cá nhân Họ buồn cá nhân buồn, mà vũ trụ buồn theo, Nguyễn Du nói: “Cảnh cảnh chẳng đeo sầu Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ” (Nguyễn Du - Truyện Kiều – Câu 1243-1244) Đó “con người vũ trụ” sống quy tắc “hô, ứng” Vui buồn người buộc vũ trụ chuyển động 3 “Vật mình, vẫy gió, tn mưa, Dầm dề giọt ngọc thẫn thờ hồn mai.” (Nguyễn Du - Truyện Kiều – Câu 2795-2796) Sự miêu tả gián tiếp thơ trung đại bị chi phối quan niệm vũ trụ Con người khơng miêu tả tượng xã hội mà phận thiên nhiên, vũ trụ Chẳng hạn nói bình phục Kiều, Nguyễn Du viết: “ Vừa tuần nguyệt sáng, gương trong” (Nguyễn Du - Truyện Kiều – Câu 1191) tình yêu từ Hải Kiều, thì: “ Trai anh hùng, gái thuyền quyên Phỉ nguyền sánh phượng, đẹp duyên cưỡi rồng” (Nguyễn Du - Truyện Kiều – Câu 2211,2212) Ngoài ra, quan niệm vũ trụ văn học ta bắt nguồn từ xa xôi, gắn liền với quan niệm thần bí, tướng số Cho nên, đặc biệt nhân vật xuất chúng, tác giả thường miêu tả thành người dị tướng, phi thường, hun đúc sức mạnh vũ trụ Đó người “chịu mệnh trời” Từ Hải nhân vật Nguyễn Du xây dựng dựa quan niệm này: “Râu hùm hàm én mày ngài Vai năm tất rộng thân mười thước cao” (Câu 2168-2169) Đây người mà chí khí tài đo chiều kích vũ trụ Bởi thế, nói đến Từ Hải, người đọc thấy rõ trước mắt hình ảnh cao rộng trời đất vũ trụ Như vậy, hình tượng người vũ trụ dòng chảy văn học trung đại Việt Nam cho thấy quan niệm người tác giả trung đại Con người cá thể vũ trụ, mang dấu ấn vũ trụ, thiên nhiên qua đất trời, mây nước, cỏ cây, muông… với đạo vững bền, sâu thẳm Đây nét khu biệt khơng thể lẫn so với kiểu người thời kì sau văn học I.2 Con người đạo đức Toàn xã hội trung đại nhìn nhận hệ thống tôn giáo đạo đức Cho nên, người ln nhìn nhận phương diện đạo đức ln lí Vì thế, văn chương xưa chia xã hội thành hai tuyến: thiện – ác, tốt – xấu với mục đích, chức bật giáo huấn: “Trai thời trung hiếu làm đầu Gái thời tiết hạnh làm câu trau mình.” (Nguyễn Đình Chiểu – Lục Vân Tiên) Chính vậy, người sống theo ln lí đạo đức, theo lí trí coi chân chính; người sống theo xúc cảm, theo luân lí trần thế, nhân bị coi thường, chê trách Bên cạnh đó, người văn học trung đại người lòng, người chí khí việc tỏ lịng, tỏ chí khí nét đặc trưng họ Bởi vậy, có giá trị người thuộc lòng, muốn đánh giá người xem lòng họ Trong Truyện Kiều, để “tỏ lịng” hiếu thảo, Kiều bán chuộc cha Đó hành động phi thường, thực tế nàng vay tiền chuộc cha, bình thường Tương tự, Kiều Nguyệt Nga thể lịng trinh liệt ơm chân dung Vân Tiên nhảy xuống sông tự Như vậy, “tỏ lòng” quan trọng văn học trung đại Chính làm cho hệ thống kiện trở nên gay gắt, căng thẳng không xây dựng cốt truyện đơn việc bình thường hàng ngày Nguyễn Trãi, vị anh hùng dân tộc, vào kỷ thứ XV, nhà quân thiên tài, nhà trị lỗi lạc, nhà văn hóa vĩ đại dân tộc Trong tác phẩm Gia huấn ca, ông đề cao đạo đức luân lí mối quan hệ cá nhân, gia đình xã hội Đạo hiếu nhấn mạnh rõ: “Dù nội ngoại bên Đừng tranh giành bên ấy, bên Cù Lao đội đức cao dày, Phải lo hiếu kính đêm ngày khăng khăng.” Cịn phận làm cha mẹ thì: “Khi ấm lạnh ta hầu săn sóc Xem cháo cơm thay bề Ra vào thăm hỏi Người đà vơ ta an tâm” Trong truyện Nơm, nhân vật ln ln bày tỏ lịng rõ rệt Các nhân vật tự trừu tượng hóa, đem lòng đối diện với Trong Truyền kỳ mạn lục hình tượng người đạo đức xuất hiện, kể đến nhân Tử Văn Chuyện chức phán đền Tản Viên Với hình ảnh người trí thức Tử Văn có tính tình cương trực, dũng cảm “thấy gian tà khơng chịu được” Nguyễn Dữ hướng đến đề cao người cơng lý, nghĩa, đồng thời phê phán trừng trị kẻ phi đạo đức, xảo quyệt, làm hại nhân dân 5 Tóm lại, với người vũ trụ, hình tượng người đạo đức xuất nhiều tác phẩm văn học trung đại Qua góp phần làm phong phú thêm hệ thộng nhân vật thời kỳ văn học I.3 Con người đấng bậc Cùng với mơ hình người vũ trụ người đạo đức thái độ tôn xưng với người tài tình, phân biệt với người khác Trong văn học trung đại tồn quan niệm khác người quan niệm người đấng bậc Điều thể rõ nét tác phẩm Truyện Kiều Nguyễn Du Cách miêu tả Nguyễn Du chịu chi phối quan niệm đấng bậc người Trong quan niệm ông, người Kim Trọng, Thúy Kiều, Từ Hải “đấng”, “bậc” đáng kính trọng Họ “đấng tài hoa” (Đạm Tiên); “bậc tài danh” (Kim Trọng); “bậc bố kinh” (Thúy Kiều); “đấng anh hùng” (Từ Hải) Đối với nhân vật ấy, tác giả dành cho lời trang trọng, tượng trưng Còn bọn Tú Bà, Mã Giám Sinh bọn vơ lồi, bọn chúng khơng có mẫu mực cả, đứa vẻ, “tuồng” vơ lại Bọn chúng miêu tả theo đặc tính thực tế nghề nghiệp cá nhân theo kiểu “Thoắt trông nhờn nhợt màu da”, hoặc: “Mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao”… thực Như vậy, đường đến chủ nghĩa thực Nguyễn Du độc đáo, theo kiểu phương Đông Cách “quan niệm người” chi phối giai đoạn dài Văn học Việt Nam gần mười kỷ I.4 Con người có ý thức cá nhân Con người cá nhân văn học phản ánh tôi, giãi bày, diễn tả giới tư tưởng, tình cảm riêng tư tác giả Nói cách khác, người cá nhân văn học tự khắc họa tâm tư, tình cảm, ý chí tác giả thể thông qua tác phẩm mà họ sáng tác Tùy theo giai đoạn, thời kỳ văn học, mà người cá nhân có đặc điểm khác Riêng văn học trung đại người cá nhân thể mức độ đậm nhạt qua nhiều bình diện khác Cụ thể, ý thức người cá nhân văn học trung đại Việt Nam trải qua hai giai đoạn với hình thái khác Từ kỉ X đến kỉ XVIII người cá nhân “khẳng định bình diện tinh thần, thực thể tinh thần, siêu nghiệm hình thức tu dưỡng, lựa chọn xuất xử, hoàn thiện nhân cách, tự hạn chế nhu cầu vật chất, tự đối lập với thói tục Con người cá nhân tự khẳng định cách gắn với đạo, với tự nhiên, với nghĩa vụ nghiệp chung của cộng đồng Yếu tố quyền lợi cá nhân chưa ý Còn từ kỉ XVIII đến hết kỉ XIX, “con người văn học kêu to lên nhu cầu quyền sống cá nhân, quyền hưởng hạnh phúc cá nhân quyền tự nhiên” Ví như, người cá nhân với ý thức khẳng định vẻ đẹp tài (thơ Hồ Xuân Hương); người với nhu cầu bộc lộ tình cảm riêng tư, tâm u uẩn (thơ Nơm Nguyễn Trãi, thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm, ); người thể cảm hứng sống ẩn dật, hành lạc (thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Hàng); người với tình yêu lứa đôi, hạnh phúc, khát vọng nhu cầu trần (Việt điện u linh, Lĩnh Nam chích quái Truyền kỳ mạn lục); Con người cá nhân với niềm lo sợ tuổi trẻ chóng tàn (Chinh phụ ngâm), Con người cá nhân cơng danh hưởng lạc ngồi khn khổ (thơ văn Nguyễn Công Trứ, Cao Bá Quát); Con người cá nhân giải thoát hưởng lạc (thơ ca trù cuối kỉ XIX), Con người cá nhân trống rỗng, nghĩa (thơ Nguyễn Khuyến,… Qua trình khảo sát ta khẳng định rằng, người cá nhân văn học trung đại Việt Nam có trình tự ý thức chậm chạp, lâu dài mạnh mẽ Tuy qua thời kì lịch sử có chịu ảnh hưởng ý thức hệ thống trị đương thời khơng đóng khung ý thức hệ đó, mà phản ánh q trình vận động, giải phóng cá tính người thực tế đời sống Cái quan niệm người văn học giai đoạn kỷ XVIII – đầu kỉ XIX: Văn học dịng chảy khơng ngừng, thời kỳ, giai đoạn có tư tưởng tiến bộ, cá thể dị biệt khác thường so với hệ thống cũ Bên cạnh tư tưởng mang tính mẫu số chung văn học giai đoạn có ý thức hệ xuất quy hồi chuyển giao Trong văn học trung đại Việt Nam, người phụ nữ chiếm vị trí khiêm tốn Hầu tới giai đoạn nửa cuối kỷ XVIII - nửa đầu kỷ XIX người ta bắt đầu nghe thấy giọng nói phái nữ cất lên, đông đảo đủ hợp thành khuynh hướng thơ ca Và, thú vị hầu hết tác phẩm lại có tác quyền rõ ràng (hoặc khơng rõ ràng) thuộc nam giới Một số tác phẩm đầu cho xu trào Chinh phụ ngâm Đặng Trần Cơn Trong đó, nhà thơ nam giới mượn giọng nhân vật nữ để bày tỏ ngụ ý phê phán trị quan điểm nhân sinh phi thống chuyên người cá nhân Với tác phẩm viết theo khuynh hướng này, lần văn học Việt Nam xuất phận văn chương nằm “ngoài lề” vấn đề quốc gia đại sự, mục đích giáo huấn phô diễn đạo đức, đặc biệt nói giọng người phụ nữ 2.1 Quan niệm người văn hóa giới: 2.1.1 Giới – biểu người Giới xem biểu người Trong quan niệm văn học, “giới” bao gồm ý nghĩa: “sex” “gender” “Sex” (tính, mang tính chất tự nhiên, bẩm sinh) quy định quy luật tiến hóa tự nhiên dựa thuyết tiến hóa Đác – uyn lẽ tất yếu, khơng thể thay đổi suốt trình người tồn Xét mặt nghĩa này, giới chia làm tính: nữ tính nam tính Nữ tính (feminity) phẩm chất xem đặc trưng cho phụ nữ văn hóa giai đoạn lịch sử Theo nghiên cứu nhiều học giả giới nhiều lĩnh vực khoa học xã hội, nữ tính thường gắn với tái sản sinh sống (sinh nở) phẩm chất thuộc chăm sóc, ni dưỡng thiên chức làm mẹ, sinh đẻ, nhã nhặn, dịu dàng, trực giác nhạy bén, tính sáng tạo, chu kỳ sinh học sống Nữ tính khơng xuất tồn độc lập mà dựa tương quan với định nghĩa quan niệm nam tính (masculinity) Nam tính hiểu phản đề nữ tính ngược lại Nghĩa là, người đàn ơng khơng giống người phụ nữ Do đó, nam tính đánh giá dựa thành tựu đạt lĩnh vực xã hội gia đình chức sinh học nữ tính Nghĩa thứ hai, giới “Gender”, nói khác “giới tính”, hiểu theo nghĩa có nghĩa bao gồm màu sắc văn hóa xã hội Điều hồn toàn đồng tâm với quan niệm “Người ta sinh sẵn người phụ nữ mà người ta trở thành phụ nữ” Một người sinh mang sẵn yếu tố “sex” trình tiếp nhận tri thức phát triển ý thức, văn hóa xã hội tác động hai chiều giúp người điều chỉnh hành vi Cả nam tính nữ tính tập hợp biểu đặc trưng giới tạo dựng, phố biến, thể chế hóa văn hóa, thời kỳ lịch sử định Trong sở hình thành nên nam tính nữ tính, yếu tố sinh học đóng vai trị khơng nhỏ quan trọng vị trí có tính tương quan hai giới hệ thống trị - xã hội - kinh tế - văn hóa Vì thế, nam tính nữ tính khơng phải giá trị “nhất thành bất biến” mà có tính lịch sử, tính khu vực Chúng vừa qui ước xã hội giới áp đặt lên cá nhân từ bên vừa ý thức cách ứng xử theo giới họ 2.1.2: Quyền diễn ngơn người phụ nữ Quan niệm giới sở hình thành luồng quan niệm hồn tồn trình sáng tác văn học trung đại: “the male gaze” – nam giới thay mặt diễn ngơn Cái nhìn đàn ông lý thuyết điện ảnh xuất phát từ lý thuyết “Cái nhìn” (gaze) vốn thuật ngữ phân tâm học phổ biến rộng rãi Jacques Lacan Lý thuyết cho người ta nhìn vào đồ vật, người ta khơng nhìn thân đồ vật mà cịn nhìn mối liên hệ họ Ví dụ hội họa, người phụ nữ khoả thân vẽ tư bất động, thường nằm ngả người, chí đơi cịn ngắm nhìn ngưỡng mộ hình ảnh gương – tất chi tiết nhằm nuôi dưỡng ý thức ngã quyền sở hữu người xem kiêm chủ sở hữu.Dựa lý thuyết “cái nhìn”, Laura Mulvey đưa khái niêṃ “Cái nhìn đàn ơng” (male gaze) đặc trưng bất cân xứng quyền lực Thuật ngữ “ventriloquism” vốn có nghĩa kĩ thuật nói giọng bụng, tức người nói đánh lừa người nghe thể tiếng nói phát từ vật hay người khác, ví dụ sân khấu kịch sử dụng rối điều khiển diễn viên đứng sau sân khấu Thuật ngữ vay mượn số nhà lí luận văn học dùng để đặt tên cho tượng tác giả (thường nam giới) mượn giọng nhân vật (người con/ đồ vật) để gián tiếp nói suy nghĩ, quan điểm thân Tuy nhiên, dù vơ tình hay hữu ý, để lộ qua phát ngơn nhân vật thể ý thức thân phân biệt giới.Nguyên nhân sâu xa tượng áp đặt ý thức phân biệt giới lên nam nữ xã hội khiến nhà thơ nam giới phải giả trang thông qua giọng nói nhân vật nữ nhằm đương đầu với hạn hẹp ranh giới tù túng định nghĩa giới tính Hiện tượng mượn giọng người phụ nữ để diễn ngơn dựa nhìn người đàn ông quan niệm mẻ mà trước chưa xuất hiện, có dừng lại mức mờ nhạt Trong lịch sử Việt Nam có nhiều chiến tranh tiếng nói than thở số phận người phụ nữ chờ đợi chồng hoi Xã hội Nho giáo hóa, người phụ nữ văn hóa nhà Nho định hình theo hướng cam chịu, im lặng giấu kín tâm tư mình, ý nghĩ dục tính thường bị bỏ qua, đến nhà thơ nữ khía cạnh bộc lộ Ngược lại, nam giới quyền tự diễn ngôn, đến thời điểm lịch sử nhà thơ nam phải giúp người phụ nữ nói lên “sự thật tâm hồn” Đây q trình tất yếu dòng chảy văn học, kết nhận thức “Chinh phụ ngâm” (Đặng Trần Cơn) Với nét mẻ tiến mà tượng không khởi sắc, nở rộ văn học giai đoạn mà kéo dài sang văn học năm đầu kỷ XX Để phát biểu quan điểm mới, trái với tín điều đạo đức Nho giáo thống, tác giả nhà nho phải viện đến cách “ngụy trang” có tiền lệ hiển nhiên từ văn học Trung Quốc Việc mượn giọng nữ giới hội để tác giả nam giới thoát khỏi ranh giới gị bó nam tính – nữ tính mà xã hội áp đặt lên họ, để họ bày tỏ mà họ bị cấm với tư cách người đàn ông Đồng thời, cách làm lại làm cho hình ảnh người phụ nữ với đặc trưng nữ tính vừa truyền thống (nằm khn khổ “tàm tịng”, “tứ đức”) vừa mẻ (có yếu tố thường bị phê phán văn học giai đoạn trước “sắc”, “tình”) ca ngợi bênh vực cơng khai, có bị biến dạng thiếu trải nghiệm nữ giới ảnh hưởng tư tưởng phụ quyền nặng nề tác giả 2.1.3 Quan niệm “trinh tiết” thể đậm đặc xã hội nam quyền: Vấn đề “trinh tiết” số vấn đề chung xã hội phương Đông, áp dụng người phụ nữ Đây vấn đề thể rõ bất bình đẳng giới văn hóa ứng xử với giới xã hội phong kiến Trong văn học trung đại Việt Nam có xu hướng bộc lộ quan niệm nghiệt ngã nhà Nho trinh tiết Nguyễn Trãi viết: “Sắc giặc, đam làm chi”, ơng hồn tồn lên án xu hướng, lối sống buông thả thân, đam mê sắc đẹp đề cao mẫu hình người phụ nữ điển hình – ln đặt chữ “trinh” lên đầu Tuy nhiên, trải qua thời gian, văn học trung đại có nét chuyển biến nhìn nhà Nho bước khách quan, tiến Nó thể chỗ, vào thời Nguyễn Dữ, vấn đề ham muốn tính dục người mà người 10 phụ nữ đề cập đến cách trực tiếp thơng qua “Truyền kì mạn lục”, nhiên có tiến tư tưởng lối suy nghĩ nữ giới nhân vật nữ dám chủ động chuyện “chăn gối” thường bị coi ma quỷ, khơng thuận (Chuyện gạo, Chuyện kì ngộ trại tây, ) Về điểm này, xét đến giai đoạn đó, quan niệm người mà cụ thể người phụ nữ có nét mẻ mức định Bên cạnh người phụ nữ khơng chun, tác giả trung đại kỉ XVIII thường xây dựng mơ típ nhân vật “liệt nữ” – hình tượng người phụ nữ hi sinh thân để bảo vệ trinh tiết Một lần nữa, quan niệm người gần đồng tâm với quan niệm trước đó, thể bất bình đẳng sâu sắc giới văn học xã hội đương thời Một tử số mẫu số chung trường hợp “Chuyện người gái Nam Xương” (Nguyễn Dữ), nhân vật Vũ Nương để bảo toàn trinh tiết gieo xuống sơng Hồng Giang Rõ ràng, đến giai đoạn này, có bước đầu manh nha quan niệm giới cách ứng xử với giới nhà Nho dừng lại mức độ thấp Tuy vậy, có “hiện tượng” điển hình đề cập đến tính giới, tính dục sáng tác – Hồ Xuân Hương Thơ Hồ Xuân Hương kết hợp khéo léo nữ tính, dục tính nhà thơ nữ hoi trực diện bày tỏ quan điểm thân giới tâm tư người phụ nữ Có thể nói, Hồ Xuân Hương “nguyên tố hiếm” văn học giai đoạn mà có hội lịch sử lặp lại Tuy nhiên, vấn đề diễn ngơn người phụ nữ chưa thực phổ biến nên quan niệm giới văn hóa giới bộc lộ từ phía người phụ nữ chưa trở thành trào lưu sâu rộng mà có đóng góp Hồ Xuân Hương điển hình Như vậy, đến giai đoạn này, người, người phụ nữ quan niệm giới thực rõ ràng chân thực Xét giai đoạn văn học cuối XIX – đầu XX mà điển hình “Chinh phụ ngâm”, vấn đề trinh tiết cịn ẩn khơng cịn chiếm “vị trí độc tơn” tác phẩm viết người phụ nữ phẩm chất họ Tác giả Đặng Trần Côn đưa quan niệm mới: người phụ nữ khơng thể ln trinh tiết mà qun sinh, họ có quyền bình đẳng với nam giới chuyện “chăn gối” có quyền bộc lộ tâm tư, tình cảm đó! Điều hồn tồn đồng nghĩa với việc, tác giả nhìn nhận, quan niệm rõ ràng giới có cách ứng xử 11 công với nam giới nữ giới, tôn trọng cảm xúc, khao khát thuộc năng, ngã người 2.2 Quan niệm người văn hóa ứng xử với thân Tiêu biểu cho quan niệm chủ nghĩa nhân đạo – hệ tư tưởng lấy người làm gốc, làm trung tâm quan tâm đến quyền họ Con người không dừng lại nhu cầu ăn uống mà có nhu cầu dục tính Điều Nho giáo Mạnh Tử đề cập đến: “Thực, sắc, tính dã” Thân thể người tổng hòa yếu tố: vật chất, tính dục sống chết, văn học giai đoạn dựa việc đề cập đến khía cạnh nói văn hóa ứng xử với thân có quan niệm hồn tồn 2.2.1 Văn hóa ứng xử với vật chất: Lực lượng sáng tác văn học trung đại thiền sư nhà Nho, quan niệm “thân” dựa cách nhìn hai tầng lớp này, diễn ngơn đời sống vật chất diễn ngôn tầng lớp xét đến cùng, chất đúc kết, chiêm nghiệm cảm nhận từ sống nhân dân Nhìn từ góc độ Phật giáo, vật chất khơng tồn vĩnh cửu, hư ảo – “khóa hư lục” (Trần Nhân Tơng) Do đó, tầng lớp thiền sư quan niệm thân nguồn gốc nỗi khổ, vật chất nguyên nhân nghiệp chướng, thân người đòi hỏi nhu cầu vật chất, để đáp ứng nhu cầu người phải chịu khổ, phải đấu tranh trước cám dỗ vật chất, không tự chủ rơi vào vịng lao lí “Thân thị khổ bản/ Chất thị nghiệp thân” ... người vũ trụ người đạo đức thái độ tôn xưng với người tài tình, phân biệt với người khác Trong văn học trung đại tồn quan niệm khác người quan niệm người đấng bậc Điều thể rõ nét tác phẩm Truyện... giáo huấn phô diễn đạo đức, đặc biệt nói giọng người phụ nữ 2.1 Quan niệm người văn hóa giới: 2.1.1 Giới – biểu người Giới xem biểu người Trong quan niệm văn học, “giới” bao gồm ý nghĩa: “sex” “gender”... Chuyện kì ngộ trại tây, ) Về điểm này, xét đến giai đoạn đó, quan niệm người mà cụ thể người phụ nữ có nét mẻ mức định Bên cạnh người phụ nữ khơng chun, tác giả trung đại kỉ XVIII thường xây dựng
- Xem thêm -

Xem thêm: Cái mới trong quan niệm về con người thế kỉ XVIII đầu thế kỉ XIX khảo sát qua tác phẩm “chinh phụ ngâm”,

Từ khóa liên quan