0

CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH DU LỊCH LĂNG CÔ (LANGCO BEACH RESORT)

143 28 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/02/2022, 19:09

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH  KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH DU LỊCH LĂNG CÔ (LANGCO BEACH RESORT) TRẦN THỊ TUYẾT NHUNG Huế, tháng 05 năm 2017 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNGĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ NHÂN SỰ TẠI CƠNG TY TNHH DU LỊCH LĂNG CÔ (LANGCO BEACH RESORT) Sinh viên thực hiện: Giáo viên hướng dẫn: Trần Thị Tuyết Nhung PGS.TS Nguyễn Khắc Hồn Lớp: K47B - QTKDTH Niên khóa: 2013 – 2017 Huế, tháng 05 năm 2017 LỜI CẢMƠN Đầu tiên, Em xin bày tỏ lòng cảmơn sâu sắc tới cán giảng viên Trường Đại học Kinh tế trang bịcho em kiến thức bổ ích suốt thời gian học tập trường Đặc biệt Thầy Nguyễn Khắc Hoàn, người hướng dẫn luận văn tốt nghiệp, thầy giúp emđưa đóng góp q báu suốt q trình làm đểem hồn thành tốt luận văn cách tốt Đồng thời, em xin chân thành cảm ơn anh Nguyễn Thanh Tân (Phó Giám Đốc) Ban lãnhđạo Cơng ty TNHH du lịch Lăng Côđã tạo điều kiện cho em thực tập, nghiên cứu Công ty, cung cấp số liệu đóng góp ý kiến đềem hồn thành đề tài Em xin cảm ơn cô chú, anh chị công tác công ty TNHH du lịch Lăng Cơđã dìu dắt, hướng dẫn em q trình thực tập tiếp cận với cơng việc từ có nhìn thực tế cơng việc định hướng nghề nghiệp tương lai Đặc biệt, em xin gửi lời cảmơn tới chị Phúc – nhân viên kế tốn tài cơng ty TNHH du lịch Lăng Côđã trực tiếp giúp đỡ trình thu thập số liệu, tài liệu liên quan, dành thời gian trả lời câu hỏi, hướng dẫn truyền đạt kinh nghiệm cho tơi hồn thành luận văn Bên cạnh đó, em xin xảmơn người thân, bạn bè luônủng hộ tôi, động viên tạo điều kiện cho em hoàn thành luận văn Mặc dù em nỗ lực để hoàn thành tốt luận văn với tất cố gắng, nhiệt tình lực kiến thức kinh nghiệm hạn chếnên luận văn khơng tránh khỏi khiếm khuyết, em mong nhận ý kiến đóng góp, phản hồi từ Hội đồng xét tốt nghiệp Khoa Quản Trị kinh Doanh – Trường Đại học Kinh tế-Đại học Huế để luận tiếp tục hoàn thiện Một lần nữa, em xin ghi nhận tất giúp đỡ quý báu Em xin chân thành cảmơn! Huế, tháng 05 năm 2017 Sinh viên thực Trần Thị Tuyết Nhung Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Khắc H oàn MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ v DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU vi PHẦN I ĐẶT VẤNĐỀ 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung 2.2 Mục tiêu cụ thể 3.Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1.Đối tượng nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn PHẦN II NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN Cơ sở lí luận 1.1 Những vấn đề đãi ngộ nhân 1.1.1 Các khái niệm đãi ngộ nhân 1.1.2 Vai trò đãi ngộ nhân 1.1.3 Tầm quan trọng công tác đãi ngộ nhân 1.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến đãi ngộ nhân 1.2 Nội dung công tác đãi ngộ nhân công ty 12 1.2.1.Đãi ngộ tài 13 1.2.2.Đãi ngộ phi tài 22 1.3 Tổ chức công tác đãi ngộ nhân công ty 23 1.3.1 Xây dựng sách đãi ngộ nhân 23 1.3.2 Một số sách nhân chủyếu 24 1.3.3 Triển khai thực sách đãi ngộ nhân 25 SVTH: Trần Thị Tuyết N i 1.3.4 Xây dựng quy định, quy tắc, thủ tục hỗ trợ cho việc thực sách đãi ngộ nhân 26 Cơ sở thực tiễn .26 2.1 Thực trạng sách thu hút, sử dụng nhân tàiở Việt Nam 26 2.1.1 Chính sách tuyển dụng nhân tài nặng cấp 26 2.1.2 Chính sách thu hút, sử dụng nhân tài thiếu tính đồng 27 2.1.3 Chính sách đãi ngộ vật chất nhân tài thấp so với mặt xã hội 28 2.2 Chính sách đãi ngộ nhân doanh nghiệp Việt Nam thời kìđổi 29 CHƯƠNG II: Thực trạng sách đãi ngộ nhân công ty TNHH du lịch Lăng Cô 37 2.1 Giới thiệu chung công ty TNHH du lịch Lăng Cô (Lăng Cơ Beach Resort).37 2.1.1 Q trình hình thành phát triển 37 2.1.2 Chức nhiệm vụ công ty 38 2.1.3 Cơ cấu tổ chức tình hình nguồn lực cơng ty 39 2.1.4 Kết hoạtđộng kinh doanh công ty năm 2014 – 2016 47 2.1.5 Cơ sở vật chất kỹ thuật .49 2.2 Tình hìnhđãi ngộ nhân công ty thời gian qua .52 2.2.1 Thực trạng đãi ngộ tài công ty TNHH du lịch Lăng Cô (LangCo Beach Resort) 52 2.2.2 Thực trạng đãi ngộ phi tài cơng ty TNHH du lịch Lăng Cơ (LangCo Beach Resort) .63 2.2 Phân tích ý kiến đánh giá nhân viên sách đãi ngộ nhân công ty TNHH du lịch Lăng Cô 65 2.3.1 Mô tả đối tượng nghiên cứu 65 2.3.2 Kiểm định độ tin cậy thang đo 76 2.3.3: Phân tích nhân tố khám phá (Exploratory Factor Analysis – EFA) 77 2.3.4: Xác định mức độ ảnh hưởng nhân tố đến sựhài lịng nhân viên sách đãi ngộ nhân công ty TNHH du lịch Lăng Cô 81 CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH DU LỊCH LĂNG CÔ 95 3.1 Mục tiêu phương hướng phát triển công ty 95 3.1.1 Mục tiêu phát triển công ty 95 3.1.2 Phương hướng phát triển công ty .95 3.2 Các giải pháp hồn thiện cơng tác đãi ngộ nhân công ty .95 3.2.1 Giải pháp liên quan đến đãi ngộ tài 95 3.2.2 Giải pháp liên quan đến đãi ngộ phi tài 98 PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .100 Kết luận .100 Hạn chế đề tài 100 Kiến nghị 101 3.1 Kiến nghị với công ty 101 3.2 Kiến nghị với nhà nước 102 TÀI LIỆU THAM KHẢO .103 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TNHH: Trách nhiệm hữu hạn BHXH: Bảo hiểm xã hội BHYT: Bảo hiểm y tế BHTN: Bảo hiểm thất nghiệp CP: Chính Phủ CNH, HĐH: Cơng nghiệp hóa, đại hóa CLC: Chất lượng cao QĐ-UBND: Quyết định -Ủy ban nhân dân VND: Việt Nam đồng P: Phòng E & B: Food and Beverage BP: Bộ phận NV: Nhân viên ĐVT:Đơn vị tính SL: Số lượng DV: Dịch vụ STT: Số thứ tự DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Sơ đồ 1.1: Tổng quát hình thức đãi ngộ nhân 13 Sơ đồ 2.1: Bộ máy tổ chức công ty TNHH du lịch Lăng Cô .40 Biểu đồ 2.1: Thống kê ý kiến nhân viên yếu tố giới tính 66 Biểu đồ 2.2: Thống kê ý kiến nhân viên yếu tố độ tuổi 66 Biểu đồ 2.3: Thống kê ý kiến nhân viên yếu tốbộ phận làm việc 67 Biểu đồ 2.4: Thống kê ý kiến nhân viên yếu tố thời gian làm việc 67 Biểu đồ 2.5: Thống kê ý kiến nhân viên yếu tốmức lương 68 Biểu đồ 2.6: Thống kê ý kiến nhân viên yếu tốtrìnhđộ học vấn 68 Biểu đồ 2.7: Thống kê ý kiến nhân viên yếu tố tiền lương .69 Biểu đồ 2.8: Thống kê ý kiến nhân viên yếu tố phụ cấp, trợ cấp 70 Biểu đồ 2.9: Thống kê ý kiến nhân viên yếu tố phúc lợi, tiền thưởng 71 Biểu đồ 2.10: Thống kê ý kiến nhân viên yếu tố công việc 72 Biểu đồ 2.11: Thống kê ý kiến nhân viên yếu tố môi trường làm việc 73 Biểu đồ 2.12: Thống kê ý kiến nhân viên yếu tố đánh giá chung 75 Sơ đồ 2.2: Tần số phần dư chuẩn hóa Histogram .87 Sơ đồ 2.3: Kết quảxây dựng mơ hình nghiên cứu .89 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Tình hình laođộng cơng ty TNHH du lịch Lăng Cô qua năm (20142016) 43 Bảng 2.2: Lao động chia theo phận năm 2016 45 Bảng 2.3: Nguồn vốn kinh doanh công ty TNHH du lịch Lăng Cô 2014 – 2016 .45 Bảng 2.4: Kết hoạt động kinh doanh công ty TNHH Lăng Cô năm từ 2014 – 2016 .47 Bảng 2.5: Bảng tổng hợp toán lương tháng 12 năm 2016 54 Bảng 2.6: Hệ số Cronbach Alpha nhóm biến quan sát sách đãi ngộ nhân sự.76 Bảng 2.7: Hệ số Cronbach Alpha nhóm biến quan sát thỏa mãn 76 Bảng 2.8: Kiểm định KMO and Bartlett's Test 78 Bảng 2.9: Thống kê độ tin cậy 80 Bảng 2.10: Kết phân tích nhân tố đánh giá chung nhân viên 81 Bảng 2.11: Kết kiểm định hệ số tương quan Pearson 83 Bảng 2.12: Mô hình tóm tắt .85 Bảng 2.13: ANOVAa 85 Bảng 2.14: Kiểm định tượng đa cộng tuyến mơ hình hồi quy 86 Bảng 2.15: Kết hồi quy sử dụng phương pháp Enter 88 Bảng 2.16: Kết kiểm định giả thuyết 91 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Khắc H oàn PHẦN I.ĐẶT VẤN ĐỀ Lý chọn đề tài Hiện ngành kinh doanh khách sạn, resort Việt Nam phát triển thay đổi nhanh chóng, đặc biệt tác động tích cực hội nhập thếgiới khu vực giúp nước ta trở thành điểm đến vô hấp dẫn, thu hút hàng triệu lượt khách du lịch đến tham quan năm Từ hội đó,đã có nhiều thương hiệu tồn cầu mở cửa đón du khách nước, doanh nghiệp, tập đoàn, khách sạn, khu resort bắt đầu thành lập phát triển Nhưng cơng ty, doanh nghiệp muốn tồn đứng vững thị trường phải hồn thiệnđược cơng tác quản trị, khai thác có hiểu tiềm lực cơng tyđể vươn lên dành thếcạnh tranh Để công ty, doanh nghiệp làm điều trì, phát triển bền vững yếu tố người quan trọng Con người trung tâm định thành bại doanh nghiệp, không hoạt động tổ chức mang lại hiệu thiếu công tác quản trị, đặc biệt quản trị người Chính sách mà doanh nghiệp đề điều hướng tới người Từ đó, muốn giữ chân nhân viên, giúp họ có động lực làm việc sẵn sàng cống hiến sáchđãi ngộ yếu tốthực cần thiết doanh nghiệp Đãi ngộ nhân thực công cụ đắc lực giúp nhà quản trị thu hút nhân tài ngồi nước, trìđội ngũ lao động có tay nghề, trìnhđộ cao ngày gắn bó với doanh nghiệp,điều giúp nhà quản trị đạt mục tiêu Tuy vậy, doanh nghiệp lại có sách đãi ngộnhân riêng biệt khác nhau, cơng tác quản lí trì nguồn nhân lực lại phức tạp, sách, chiến lược cơng ty đưa phải phù hợp với lợi ích nhu cầu người lao động Hiểu nắm rõ vấn đề có sách điều chỉnh thích hợp cơng ty, doanh nghiệp tồn tại, trì phát triển lâu dài có chỗ đứng thị trường Qua thời gian thực tập công ty TNHH du lịch Lăng cô (LangCo Beach Resort), em nhận thức rõ yếu tố nhân sự, đặc biệt sách đãi ngộ nhân cơng ty cịn tồn nhiều vấn đềcần nghiên cứu tìm hiểu Chính em SVTH: Trần Thị Tuyết N Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected ItemItem Deleted if Item Deleted Total Correlation Phúc lợi, tiền thưởng 15,18 5,143 ,557 Phúc lợi, tiền thưởng 15,17 5,199 ,630 Phúc lợi, tiền thưởng 15,05 5,376 ,494 Phúc lợi tiền thưởng 15,12 5,398 ,470 Phúc lợi tiền thưởng 15,02 4,521 ,891 Cronbach's Alpha if Item Deleted ,788 ,766 ,806 ,814 ,685 Do biến phúc lợi, tiền thưởng cronbach’s alpha if item deleted 0,814 lớn cronbach’s alpha 0,811 nên loại bỏ biến Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,814 Phúc lợi, tiền thưởng Phúc lợi, tiền thưởng Phúc lợi, tiền thưởng Phúc lợi, tiền thưởng Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected ItemItem Deleted if Item Deleted Total Correlation 11,42 3,287 ,553 11,40 3,351 ,624 11,28 3,364 ,537 11,25 2,895 ,850 Cronbach's Alpha if Item Deleted ,806 ,771 ,813 ,663 Bảng 3.1.4: Kiểm định cronbach's anpha với thang đo đãi ngộ thông qua công việc Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,787 CV1 CV2 CV3 CV4 Scale Mean if Item Deleted 11,30 11,85 11,60 11,48 Item-Total Statistics Scale Variance if Item Corrected ItemDeleted Total Correlation 3,338 ,508 3,137 ,587 3,385 ,493 2,554 ,806 Cronbach's Alpha if Item Deleted ,776 ,738 ,783 ,613 Bảng 3.1.5: Kiểm định cronbach's anpha với thang đo đãi ngộ thông qua môi trường làm việc Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,833 MTLV1 MTLV2 MTLV3 MTLV4 MTLV5 Scale Mean if Item Deleted 15,19 15,39 15,23 14,99 15,10 Item-Total Statistics Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Total Correlation 5,198 ,685 5,719 ,558 6,041 ,510 5,538 ,574 4,982 ,859 Cronbach's Alpha if Item Deleted ,784 ,820 ,831 ,817 ,735 Bảng 3.1.6: Kiểm định cronbach's anpha với thang đo đánh giá chung Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,892 Đánh giá chung Đánh giá chung Đánh giá chung Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected ItemItem Deleted if Item Deleted Total Correlation 7,34 1,521 ,815 7,58 1,472 ,813 7,68 1,650 ,740 Cronbach's Alpha if Item Deleted ,823 ,825 ,888 PHỤ LỤC 4: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NHÂN TỐ EFA Bảng 4.1.1: Kết kiểm định KMO and Bartlett's Test KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Df Sphericity Sig ,627 1262,202 253 ,000 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Khắc H ồn Bảng 4.1.2: Phương sai trích Initial Eigenvalues Total % of Variance Cumulative % Component 3,556 15,461 15,461 3,118 13,558 29,019 2,887 12,553 41,572 2,500 10,868 52,440 1,983 8,620 61,060 ,987 4,293 65,353 ,878 3,818 69,171 ,858 3,732 72,903 ,810 3,521 76,424 10 ,738 3,210 79,634 11 ,708 3,080 82,714 12 ,590 2,565 85,279 13 ,543 2,359 87,638 14 ,534 2,320 89,958 15 ,469 2,040 91,998 16 ,440 1,913 93,911 17 ,378 1,643 95,554 18 ,299 1,298 96,852 19 ,197 ,855 97,707 20 ,160 ,696 98,403 21 ,143 ,620 99,023 22 ,132 ,572 99,595 23 ,093 ,405 100,000 Extraction Method: Principal Component Analysis SVTH: Trần Thị Tuyết N Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Loadings Total 3,556 3,118 2,887 2,500 1,983 % of Variance 15,461 13,558 12,553 10,868 8,620 Cumulative % 15,461 29,019 41,572 52,440 61,060 Rotation Sums of Squared Loadings % of Total Cumulative % Variance 3,120 13,566 13,566 3,012 13,094 26,660 2,791 12,134 38,795 2,575 11,196 49,991 2,546 11,069 61,060 Khóa luận tốt nghiệp Bảng 4.1.3: Ma trận xoay nhân tố Môi trường làm việc Môi trường làm việc Môi trường làm việc Môi trường làm việc Môi trường làm việc Tiền lương Tiền lương Tiền lương Tiền lương Tiền lương Phúc lợi, tiền thưởng Phúc lợi, tiền thưởng Phúc lợi, tiền thưởng Phúc lợi, tiền thưởng Phụ cấp, trợ cấp Phụ cấp, trợ cấp Phụ cấp, trợ cấp Phụ cấp, trợ cấp Phụ cấp, trợ cấp Công việc Công việc Công việc Công việc GVHD: PGS.TS Nguyễn Khắc H oàn Rotated Component Matrixa Component ,924 ,814 ,731 ,711 ,671 ,916 ,769 ,708 ,698 ,678 ,918 ,781 ,739 ,715 ,929 ,679 ,661 ,592 ,580 ,888 ,792 ,723 ,658 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.a a Rotation converged in iterations Bảng 4.1.4: Kết kiểm định KMO and Bartlett's Test với thang đo đánh giá chung KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square Df Sig SVTH: Trần Thị Tuyết N ,736 211,981 ,000 Bảng 4.1.5: Phương sai trích thang đo đánh giá chung Total Variance Explained Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings % of Cumulative % Variance Component 2,469 82,300 82,300 ,330 10,999 93,299 ,201 6,701 100,000 Extraction Method: Principal Component Analysis Total Total 2,469 Bảng 4.1.6: Ma trận xoay thang đo đánh giá chung Component Matrixa Component Đánh giá chung ,921 Đánh giá chung ,920 Đánh giá chung ,879 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted % of Variance 82,300 Cumulative % 82,300 PHỤ LỤC 5: TƯƠNG QUAN PEARSON VÀ HỒI QUY TUYẾN TÍNH BỘI Bảng 5.1.1: Tương quan Pearson Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson TL Correlation Sig (2-tailed) N PC_TC Pearson Correlation Sig (2-tailed) N PL_TT Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson CV Correlation Sig (2-tailed) N MTLV Pearson Correlation Sig (2-tailed) N ĐG ĐG Correlations TL PC_TC ** ,375 ,464** PL_TT ,338** CV ,424** MTLV ,352** ,000 120 ,000 120 ,120 ,000 120 ,140 ,000 120 -,066 ,000 120 ,059 ,000 120 ,464** 120 ,120 ,192 120 ,126 120 ,043 ,475 120 ,133 ,520 120 -,037 ,000 120 ,338** ,192 120 ,140 120 ,043 ,643 120 ,148 120 ,123 ,690 120 ,008 ,000 120 ,424** ,126 120 -,066 ,643 120 ,133 120 ,123 ,180 120 ,931 120 ,047 ,000 120 ,352** ,475 120 ,059 ,148 120 -,037 ,180 120 ,008 120 ,047 ,612 120 ,000 120 ,520 120 ,690 120 ,931 120 ,612 120 120 120 ,375** ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) Bảng 5.1.2: Hồi quy tuyến tính bội Model Summaryb Adjusted R Std Error of Model R R Square Square the Estimate a ,796 ,634 ,618 ,374 a Predictors: (Constant), MTLV, PL_TT, PC TC, CV, TL b Dependent Variable: ĐG DurbinWatson 1,896 ANOVAa Model Sum of Squares df Mean Square Regression 27,703 5,541 Residual 15,986 114 ,140 Total 43,689 119 a Dependent Variable: ĐG b Predictors: (Constant), MTLV, PL_TT, PC_TC, CV, TL Coefficientsa Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients Model B Std Error Beta -2,810 ,472 (Constant) TL ,342 ,066 ,300 PC_TC ,419 ,063 ,384 PL_TT ,244 ,060 ,234 CV ,372 ,062 ,349 MTLV ,349 ,060 ,331 a Dependent Variable: ĐG t -5,953 5,163 6,649 4,049 6,017 5,811 F 39,510 Sig ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 Sig ,000b Collinearity Statistics Tolerance VIF ,953 ,963 ,963 ,955 ,991 1,050 1,038 1,039 1,047 1,009 PHỤ LỤC 6: HỢP ĐỒNG VỀ GIÁ UBND TỈN H THỪA TH I ÊN HUẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc C.TY TNHH DU LỊCH LĂNG CÔ Số : /HDDL HỢP ĐỒNG PHỤC VỤ KHÁCH DU LỊCH NĂM 2017 Lăng Cô, ngày tháng năm 2016 Bên A : CÔNG TY TNHH DU LỊCH LĂNG CÔ Tên tiếng Anh : Lang Co Tourist Co., Ltd Tên khách sạn : Lang Co Beach Resort Địa chỉ: Thị trấn Lăng Cô – Huyện Phú Lộc- Tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại : (84-234) 3873 555 Fax: (84-234) 3873 504 Email đặt phòng : langco@dng.vnn.vn Website : www.langcobeachresort.com.vn Mã số thuế: 33 00 38 42 64 Tài khoản VND : 016.1.00.008121.5 Tại : NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM -CN HUẾ Đại diện ký kết : Bên B: Địa chỉ: Điện thoại : Fax : Email : Website : Mã số thuế: Tài khoản VND : Tại : Đại diện ký kết : Chức vụ : Giám Đốc Hai bên thoả thuận giá dịch vụ điều kiện phục vụ khách du lịch sau : Điều : Bên A đồng ý giá phòng bán cho bên B Giai đoạn : Tháng 1,2,3 ,4,5 9,10,11,12 : (trừ dịp lễ 30/4 1/5 ) Diện Số lượng Tích phịng Phịngđơn 21m2 27 800.000 900,000 Garden View 32m2 24 1,200,000 1,300,000 Ocean View 35m2 39 1,400,000 1,500,000 Ocean View & Poolside 35m2 1,500,000 1,600,000 Beach Front With Private Garden 35m2 21 1,700,000 1,800,000 2.400.000 2.600.000 2.600.000 2.800.000 Loại phòng Budget – Phịng Giá phịng 1đêm (vnd) Phịngđơi Phịng Deluxe : loại sau Ocean View Villa (Nguyên căn) (1 bedroom & 01 Living room) 110m2 Beach Front Villa (Nguyên căn) (1 bedroom & 01 Living room) 110m2 Beach Front Villa (Nguyên căn) (2 bedrooms & 01 Living room) 240m2 Extra bed 3.800.000 500.000 Dịp lễ 30/4 1/5(cụ thể ngày 29+30/4 1/5) Diện Số lượng Tích phịng Phịngđơn Budget 21m2 27 900.000 1,100,000 Garden View 32m2 24 2,200,000 2,300,000 Ocean View 35m2 39 2,500,000 2,600,000 Ocean View & Poolside 35m2 2,800,000 2,900,000 Beach Front With Private Garden 35m2 21 2,900,000 3,000,000 Loại phòng Giá phịng 1đêm (vnd) Phịngđơi Ocean View Villa (Ngun căn) (1 bedroom & 01 Living room) 110m2 Beach Front Villa (Nguyên căn) (1 bedroom & 01 Living room) 110m2 Beach Front Villa (Nguyên căn) (2 bedrooms & 01 Living room) 240m2 4.400.000 4.500.000 4.800.000 4.900.000 Extra bed 8.200.000 600.000 Giai đoạn : Tháng 6,7 Diện Số lượng Tích phịng Phịngđơn Budget 21m2 27 800,000 900,000 Garden View 32m2 24 1,600,000 1,800,000 Ocean View 35m2 39 1,900,000 2,100,000 Ocean View & Poolside 35m2 1,900,000 2.200,000 Beach Front With Private Garden 35m2 21 2,200,000 2,300,000 3.700.000 3.900.000 3.800.000 4,000.000 Loại phòng Ocean View Villa (Nguyên căn) (1 bedroom & 01 Living room) 110m2 Beach Front Villa (Nguyên căn) (1 bedroom & 01 Living room 110m2 Beach Front Villa (Nguyên căn) (2 bedrooms & 01 Living room) Extra bed 240m2 Giá phòng 1đêm (vnd) Phịngđơi 6.500.000 600.000 Ghi : a Giá bao gồm ăn sáng, thuế VAT, phí phục vụ áp dụng cho khách đoàn, khách lẻ quốc tịch khách b Thời gian trả phòng 12h00 thời gian nhận phịng 14h00 c Chính sách trẻ : - Trẻ tuổi miễn phí tiền ăn sáng - Trẻ em từ đến 12 tuổi chung phòng với bố mẹ bao gồm ăn sáng 120.0 đồng/trẻ/bữa - Trẻ từ 12 tuổi trở lên tính người lớn, phí ngủ ghép người bao gồm ăn sáng người lớn 300.000 đồng/khách Điều : Bên A đồng ý giá ăn bán cho bên B a Giá đặt ăn trưa tối cho khách từ150.000 đồng trởlên b Giá ăn Buffet Barbecue cho khách từ400.000 đồng (đoàn từ20 khách trở lên) c Trẻ em từ 5-12 tuổi tính 50% giá cho bữa ăn d Giá ăn bao gồm thuế phí phục vụ, khơng bao gồm thức uống Điều : Đ ặt ph òng khách sạn a Mọi xác nhận đặt phòng,điều chỉnh, huỷ bỏ zphải thực văn (fax) có xác nhận hai bên b Bên B thông báo cho bên A biết cụ thể chi tiết đoàn khách sau : Mã đồn, quốc tịch , số lượng phịng, loại phòng, thời gian lưu trú yêu cầu đặt biệt có c Bên B phải cung cấp thư tín mà khách mua chương trìnhđể làm thủ tục đến nhận phòng bên A d Bên B có trách nhiệm gửi danh sách đồn gồm tên khách, quốc tịch, số điện thoại trưởng đoàn hướng dẫn, chi tiết bữa ăn cho bên A trước ngày đến ngày e Điều chỉnh đặt phòng bên B phải bên A nhận trước ngày khách đến ngày Bên A có quyền từ chối thay đổi bên B mà thời gian qui định Điều 4: Thanh toán Thủtục toán a Trước 20 ngày nhận phòng, bên B phải chuyển khoản đặt cọc cho bên A 50% tiền dịch vụtheo yêu cầu bên A, phần cịn lại sẽchuyển khoản tốn tiền mặt kết thúc dịch vụ, trảchậm lãi suất sẻ áp dụng cho khoản tiền lại 1%/ngày b Tồn tốn thực tiền Việt Nam c Mọi thủ tục toán cho dịch vụ bên B đãđặt phải đảm bảo giá điều khoản d Nếu bên B có nhu cầu trảphịng muộn qui định trả phòng muộn 16h 00, bên B phải tốn 50% giá phịng cho phịng trả muộn, sau 16h 00 phải tốn 100% tiền phòng Việc trả phòng muộn nhận phòng sớm phải tuỳ thuộc vào khả đáp ứng khách sạn Điều : Hủy bỏ- Chính sách bồi thường a Bên B thông báo việc việc huỷ bỏ đặt phòng chậm thời gian qui định bên A áp dụng sách bồi thường sau : Số lượng Thời gian báo chậm Bồi thường 72 giờtrước nhận phòng Ti ền phòng 01 đêm Đồn phịng 07 ngày trước nhận 50% giá trị tiền phòng 01 phòng đêm 07 ngày trước nhận Đồn phịng phòng Tiền phòng 01 đêm 15 ngày trước nhận 50% giá trị tiền phòng 01 phòng đêm b Đối với bữa ăn đãđặt, trường hợp huỷ chậm 24h (tính ăn trưa 12h 00 ăn tối 18h00) bên B phải toán 100% số tiền ăn đãđặt Điều 6: Quyền lợi Nghĩa vụ a Bên A đảm bảo cung cấp dịch vụ mà bên B đãđặt chương trình số lượng, chất lượng dịch vụ , đảm bảo phục vụ lịch sự, chu đáo khách bên B b Trong trường hợp người đại diện ký kết hợp đồng hai bên thay đổi , bên thông báo văn cho bên hợp đồng có hiệu lực c Bên B có trách nhiệm mua bảo hiểm cho khách trình khách lưu trú khách sạn bên A d Bên A có trách nhiệm bảo đảm an ninh cho khách bên B lưu trú bên A Điều 6: Pháp luật Trọng tài phân xử a Trong trình thực có vướng mắc, hai bên bàn bạc giải Muốn sửa đổi bổ sung điều khoản phụ lục hợp đồng phải hai bên trí văn b Trong q trình thương thảo khơng giải vấn đề tranh chấp đưa Toà Án Kinh Tế Tỉnh TT Huế để giải phán phán cuối cho việc tranh chấp Hợp đồng lập thành 02( hai) bản, bên giữ 01(một) có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017 đến hết ngày 31/12/2017 ĐẠI DIỆN BÊN BĐẠI DIỆN BÊN A ... TRỊ KINH DOANH  KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH DU LỊCH LĂNG CÔ (LANGCO BEACH RESORT) Sinh viên thực hiện: Giáo viên hướng dẫn: Trần Thị Tuyết Nhung PGS.TS Nguyễn... tất giúp đỡ quý báu Em xin chân thành cảmơn! Huế, tháng 05 năm 2017 Sinh viên thực Trần Thị Tuyết Nhung Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Khắc H oàn MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ... hội Thị trường lao động :Thị trường lao động bao gồm yếu tố vĩ mô, ảnh hưởng trực tiếp gián tiếp đến doanh nghiệp sau đây: - Lương bổng thị trường: Tình hình cung cầu lao động, thất nghiệp thị
- Xem thêm -

Xem thêm: CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH DU LỊCH LĂNG CÔ (LANGCO BEACH RESORT),

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm