0

Quyền hưởng bảo hiểm của người lao động khi doanh nghiệp vi phạm nghĩa vụ thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

129 5 0
  • Quyền hưởng bảo hiểm của người lao động khi doanh nghiệp vi phạm nghĩa vụ thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:30

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN HỒNG THẮM QUYỀN HƯỞNG BẢO HIỂM CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG KHI DOANH NGHIỆP VI PHẠM NGHĨA VỤ THỰC HIỆN BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH LUẬT DÂN SỰ VÀ TỐ TỤNG DÂN SỰ TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH QUYỀN HƯỞNG BẢO HIỂM CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG KHI DOANH NGHIỆP VI PHẠM NGHĨA VỤ THỰC HIỆN BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ Chuyên ngành: Luật dân Tố tụng dân Mã số: 60.38.01.03 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Hoàng Hải Học viên: Nguyễn Hồng Thắm Lớp: Cao học Luật Khánh Hịa Khóa TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan nội dung kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Mọi giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc rõ ràng phép cơng bố Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2018 Học viên thực Nguyễn Hồng Thắm DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT TỪ, CỤM TỪ ĐƯỢC VIẾT TẮT TỪ VIẾT TẮT Bảo hiểm thất nghiệp BHTN Bảo hiểm xã hội BHXH Bảo hiểm y tế BHYT Bộ luật Lao động năm 2012 BLLĐ Hợp đồng lao động, Hợp đồng làm việc HĐLĐ, HĐLV Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/6/2013 Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2014 Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13 ngày 13 tháng năm 2014 Luật Việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16 tháng 11 năm 2013 Luật ATVSLĐ Luật BHXH Luật BHYT Luật Việc làm 10 Người lao động NLĐ 11 Người sử dụng lao động NSDLĐ 12 Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam việc ban hành quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo Quyết định số hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh 595/QĐ-BHXH nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hôi, thẻ bảo hiểm y tế 13 Tòa án nhân dân TAND 14 Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp TNLĐ, BNN MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC 1.1 Nghĩa vụ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc 1.2 Điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc 1.3 Quyền hưởng chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc người sử dụng lao động vi phạm nghĩa vụ thực bảo hiểm xã hội bắt buộc 12 CHƯƠNG BẢO HIỂM TAI NẠN LAO ĐỘNG – BỆNH NGHỀ NGHIỆP 18 2.1 Nghĩa vụ tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 18 2.2 Điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 19 2.3 Quyền hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp người sử dụng lao động vi phạm nghĩa vụ thực bảo hiểm xã hội bắt buộc 21 CHƯƠNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP 26 3.1 Nghĩa vụ tham gia bảo hiểm thất nghiệp 26 3.2 Điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp 27 3.3 Quyền hưởng bảo hiểm thất nghiệp người lao động người sử dụng lao động vi phạm nghĩa vụ thực bảo hiểm thất nghiệp 28 CHƯƠNG BẢO HIỂM Y TẾ 35 4.1 Nghĩa vụ tham gia bảo hiểm y tế doanh nghiệp 35 4.2 Điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm y tế 36 4.3 Quyền hưởng bảo hiểm y tế người lao động trường hợp người sử dụng lao động vi phạm nghĩa vụ thực bảo hiểm y tế 37 KẾT LUẬN 42 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Hiện diện bao phủ BHXH có tăng đạt 25,8% lực lượng lao động tham gia BHXH, 22% tham gia BHTN1, khoảng cách xa so với mục tiêu mà Nghị số 21-NQ/TƯ Bộ Chính trị đề đạt 50% lực lượng lao động tham gia BHXH vào năm 2020 Tính tới ngày 26/12/2017, số người tham gia BHXH bắt buộc 13,52 triệu người, BHTN 11,72 triệu người, BHYT 87 triệu người; toàn ngành thu số tiền 289.349 tỷ đồng; số tiền nợ BHXH 5.737 tỷ đồng, chiếm 3% kế hoạch thu; qua công tác tra phát 42.263 lao động thuộc đối tượng phải tham gia chưa tham gia đóng thiếu thời gian với số tiền phải truy đóng 88,2 tỷ đồng, có 50.735 lao động đóng thiếu mức quy định với số tiền phải truy đóng 47,3 tỷ đồng2 Các hành vi vi phạm nghĩa vụ BHXH, BHYT, BHTN doanh nghiệp gồm hình thức như: trốn đóng, nợ, chiếm dụng, không kê khai đăng ký tham gia BHXH với quan BHXH, không ký hợp đồng, đăng ký tham gia BHXH với mức lương thấp thực tế, không kê khai kiện bảo hiểm xảy ảnh hưởng tới quyền hưởng bảo hiểm NLĐ Điều đáng nói số nợ BHXH có nhiều nợ khó đòi nằm doanh nghiệp giải thể, phá sản chủ doanh nghiệp bỏ trốn Tình trạng doanh nghiệp trốn đóng, nợ BHXH, BHYT, BHTN khơng doanh nghiệp hàng tháng đặn trừ lương NLĐ tác động xấu đến an toàn, cân đối nguồn quỹ đảm bảo an sinh xã hội; biểu thiếu kỷ cương xã hội thực pháp quyền xã hội chủ nghĩa, thượng tôn pháp luật Hiện nay, tranh chấp xảy việc thực đúng, đủ nghĩa vụ loại bảo hiểm ngày gia tăng đa dạng Pháp luật vừa có quy định điều chỉnh việc khởi kiện đòi tiền bảo hiểm nộp chưa đúng, chưa đủ vào quỹ BHXH, quỹ BHYT; vừa có quy định xử lý hình hành vi vi phạm pháp luật BHXH từ ngày 01/01/2018 Tuy nhiên, việc thực thi quyền khởi kiện lúng túng chủ thể có quyền khởi kiện, xác định vụ hay việc dân sự, xác định quan hệ tranh chấp dân sự, lao động hay hành Tính tới ngày 31/7/2018, quan Hội nghị sơ kết năm thực Nghị số 21-NQ/TƯ Bộ trị tăng cường lãnh đạo Đảng công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020, Ban Kinh tế trung ương – Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Hà Nội, 28/6/2018 Hội nghị thông tin định kỳ bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế tháng 12/2017, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Hà Nội, 26/12/2017 cảnh sát điều tra chưa thể khởi tố vụ án hình liên quan tới hành vi vi phạm nghĩa vụ BHXH Trong đó, nguyên tắc chế độ BHXH, BHTN, BHYT mức hưởng bảo hiểm tính sở mức đóng, thời gian đóng có sẻ chia người tham gia bảo hiểm Với thực trạng khó khăn nêu trên, liệu quyền hưởng chế độ BHXH, BHTN, BHYT NLĐ có đảm bảo lợi ích từ chế độ ốm đau, thai sản, hưu trí, tử tuất, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo hiểm thất nghiệp, khám chữa bệnh sở y tế cần thiết, hữu, liên quan trực tiếp tới sức khỏe, tính mạng, thu nhập NLĐ Trong đó, thời gian để quan quản lý nhà nước “truy đòi” số tiền nợ bảo hiểm từ NSDLĐ thời gian dài, có vơ thời hạn mà chủ doanh nghiệp bỏ trốn, tài sản doanh nghiệp khơng cịn Điều địi hỏi việc hồn thiện hệ thống pháp luật lao động nói chung pháp luật BHXH, BHTN, BHYT nói riêng, nhu cầu khách quan Chính vậy, tác giả thấy cần thiết phải nghiên cứu vấn đề lí luận thực tiễn quy định quyền hưởng bảo hiểm NLĐ trường hợp doanh nghiệp vi phạm nghĩa vụ thực BHXH, BHYT Từ đánh giá thực trạng khó khăn để đề xuất giải pháp, kiến nghị cụ thể để đảm bảo trước hết quyền lợi người lao động, sau an tồn Quỹ bảo hiểm xã hội, Quỹ bảo hiểm y tế, Quỹ bảo hiểm thất nghiệp Đây nhu cầu cần thiết, góp phần hồn thiện quy định pháp luật, từ nâng cao hiệu áp dụng pháp luật cách đồng đạt hiệu cao Đó lý mà tác giả chọn đề tài “Quyền hưởng bảo hiểm người lao động doanh nghiệp vi phạm nghĩa vụ thực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế” làm đề tài nghiên cứu Luận văn Thạc sỹ Tình hình nghiên cứu đề tài Thực trạng vi phạm nghĩa vụ BHXH diễn biến phức tạp, gây nhiều hậu xấu đến an toàn quỹ BHXH, quyền hưởng chế độ BHXH NLĐ Đây vấn đề quan tâm Đảng, Nhà nước quan ban ngành Chính vậy, có nhiều cơng trình nghiên cứu với nhiều quy mơ góc độ vấn đề như: - Luận văn Thạc sĩ Luật học: “Pháp luật chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc – Thực trạng hướng hoàn thiện” tác giả Nguyễn Lâm Bình, trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh năm 2011 Ở cơng trình nghiên cứu này, tác giả sâu nghiên cứu, phân tích, đánh giá vấn đề lý luận thực tiễn pháp luật BHXH bắt buộc theo quy định Luật BHXH năm 2006 Vấn đề BHYT, BHTN hoàn toàn chưa nghiên cứu đề xuất hồn thiện mang tính vĩ mơ sách, chưa có nghiên cứu hay đề cập tới quyền hưởng chế độ BHXH NLĐ NSDLĐ vi phạm nghĩa vụ BHXH - Luận văn Thạc sĩ Luật học: “Pháp luật quản lý quỹ bảo hiểm thất nghiệp Việt Nam” tác giả Phan Thị Tuyết Vi, trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh năm 2012 Ở cơng trình nghiên cứu này, tác giả sâu nghiên cứu, phân tích, đánh giá vấn đề lý luận, thực tiễn nguồn hình thành, yếu tố ảnh hưởng, việc quản lý quỹ BHTN kiến nghị giải pháp bảo đảm an toàn quỹ BHTN theo quy định Luật BHXH năm 2006 (hiệu lực BHTN từ ngày 01/01/2009) văn hướng dẫn BHTN Các vấn đề vi phạm nghĩa vụ BHTN, quyền hưởng BHTN NLĐ chưa đề cập cơng trình nghiên cứu Bên cạnh cịn có số viết nghiên cứu việc vi phạm nghĩa vụ BHXH NSDLĐ như: - Bài viết “Thách thức triển khai luật bảo hiểm xã hội số giải pháp” tác giả Nguyễn Đăng Doanh đăng báo Lao động Xã hội (cơ quan thông tin lý luận nghiệp vụ Bộ Lao động – Thương binh xã hội) số 500/2015 (từ 1-15/4/2015) Trong viết này, tác giả nêu lên khó khăn, thách thức áp dụng số quy định Luật BHXH năm 2014 vào thực tiễn, quy định hưởng chế độ BHXH lần kiến nghị giải pháp để đưa quy định Luật BHXH vào thực tiễn Bài viết hồn tồn khơng nhắc tới thực trạng vi phạm pháp luật BHXH NSDLĐ quyền lợi NLĐ rơi vào NSDLĐ - Bài viết “Cần tiếp tục hoàn thiện sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế” tác giả Bùi Sỹ Lợi đăng tạp chí Lao động xã hội số 495/2015 Ở viết này, tác giả tập trung nghiên cứu đưa giải pháp để hoàn thiện quy định pháp luật BHXH, BHYT - Bài viết “Cơng đồn có quyền khởi kiện u cầu người sử dụng lao động nộp tiền bảo hiểm xã hội hay không” tác giả Vũ Thái Hán Thị Hạnh Thúy đăng tạp chí Tịa án nhân dân số 9/2017 Ở viết này, tác giả tập trung phân tích quy định pháp luật lao động, BHXH, Cơng đồn, Bộ luật tố tụng dân để xác định quyền khởi kiện BHXH Cơng đồn Những cơng trình nghiên cứu nêu chủ yếu sâu phân tích quy định pháp luật sách BHXH để thấy ưu điểm, khó khăn, thách thức đưa giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định văn pháp luật Các cơng trình nghiên cứu mang tính tập trung vào chế độ đơn lẻ BHXH, BHTN, BHYT mà chưa có cơng trình nghiên cứu cách tồn diện quy định BHXH nói chung sách chế độ BHXH, BHTN, BHYT nói riêng Ngồi ra, chưa có cơng trình nghiên cứu đề cập, giải quyền lợi NLĐ trường hợp NSDLĐ vi phạm nghĩa vụ BHXH, BHTN, BHYT Mục đích nghiên cứu đề tài Luận văn nghiên cứu quy định pháp luật đối tượng, nghĩa vụ tham gia điều kiện hưởng chế độ BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT; đồng thời nghiên cứu thực tiễn áp dụng điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm NLĐ trường hợp NSDLĐ vi phạm nghĩa vụ BHXH, BHTN, BHYT Trên sở nghiên cứu, tác giả đề xuất kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật kiến nghị nhằm làm giảm tình trạng vi phạm nghĩa vụ BHXH, BHTN, BHYT NSDLĐ nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn khách quan để sách BHXH trở thành trụ cột hệ thống an sinh xã hội Giới hạn phạm vi nghiên cứu đề tài, phương pháp nghiên cứu 4.1 Giới hạn phạm vi nghiên cứu Trong khuôn khổ đề tài, tác giả tập trung nghiên cứu quy định pháp luật thực tiễn áp dụng điều kiện hưởng chế độ BHXH bắt buộc (bao gồm chế độ ốm đau, chế độ thai sản, chế độ hưu trí, chế độ tử tuất, chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp), BHTN, BHYT NLĐ trường hợp NSDLĐ vi phạm nghĩa vụ BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT Bởi theo quy định pháp luật hành, NLĐ, NSDLĐ phải đồng thời đóng đầy đủ loại tiền bảo hiểm vào quỹ BHXH, quỹ BHTN, quỹ BHYT có quyền hưởng bảo hiểm NSDLĐ nêu Luận văn giới hạn chủ thể doanh nghiệp Đối với chủ thể sử dụng lao động khác gồm quan nhà nước, đơn vị nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội, tổ chức trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác; quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động lãnh thổ Việt Nam; hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo HĐLĐ; chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện, tác giả không đề cập, nghiên cứu Luận văn Các nội dung khác xác định quan hệ tranh chấp, xác định chủ thể tham gia tố tụng, mức đóng, q trình thi hành án bảo hiểm, thủ tục chốt sổ bảo hiểm xã hội, quy trình thủ tục hưởng BHTN, BHYT tác giả không đề cập Luận văn 4.2 Phương pháp nghiên cứu Việc nghiên cứu luận văn dựa quy định pháp luật hành tình hình khảo sát thực tế quyền hưởng chế độ bảo hiểm NLĐ NSDLĐ vi phạm nghĩa vụ BHXH, BHTN, BHYT Dựa kết cấu luận văn chia làm bốn chương tương ứng với bốn nội dung đề tài BHXH bắt buộc (chế độ ốm đau, chế độ thai sản, chế độ hưu trí chế độ tử tuất); bảo hiểm TNLĐ, BNN; BHTN; BHYT Từng chương giải dứt điểm vấn đề Do vậy, chương tác giả kết hợp nhiều phương pháp khác nhau, cụ thể: Sử dụng phương pháp so sánh nhằm làm rõ thực trạng so sánh với vấn đề pháp lý trình giải tranh chấp vi phạm NSDLĐ ảnh hưởng tới quyền hưởng chế độ bảo hiểm NLĐ; phương pháp giải thích luật nhằm đưa ý kiến đánh giá cách cụ thể, rõ ràng quy định luật hành, xem xét việc giải vụ án yêu cầu giải chế độ BHXH, bảo hiểm TNLĐ, BNN, BHTN, BHYT; phương pháp phân tích, phương pháp tổng hợp, phương pháp bình luận án để giới thiệu ví dụ cụ thể thực tiễn liên quan đến nội dung đề tài, từ có kiến nghị để hồn thiện pháp luật quyền hưởng bảo hiểm NLĐ trường hợp NSDLĐ vi phạm nghĩa vụ BHXH, bảo hiểm TNLĐ, BNN, BHTN, BHYT Dự kiến kết nghiên cứu địa ứng dụng kết nghiên cứu Đề tài tài liệu có giá trị cho người quan tâm có nhu cầu nghiên cứu việc bảo vệ quyền lợi cho NLĐ – người yếu quan hệ lao động việc hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN Trong cơng trình nghiên cứu mình, tác giả cịn phân tích sâu bất cập, vướng mắc từ thực tiễn áp dụng pháp luật BHXH, bảo hiểm TNLĐ, BNN, BHTN, BHYT án có hiệu lực pháp luật vụ án Tòa án giải nên đề tài cịn có giá trị tham khảo q trình thực thi pháp luật quan tố tụng, người tiến hành tố tụng Đồng thời góp phần hồn thiện quy định pháp luật BHXH, bảo hiểm TNLĐ, BNN, BHTN, BHYT thời gian tới Chính phủ nghiên cứu, chuẩn bị cho việc sửa đổi, bổ sung Nghị định quy định quản lý thu nợ BHXH, BHYT, BHTN đảm bảo quyền lợi NLĐ; Nghị định quy định ... HỒ CHÍ MINH QUYỀN HƯỞNG BẢO HIỂM CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG KHI DOANH NGHIỆP VI PHẠM NGHĨA VỤ THỰC HIỆN BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ Chuyên ngành: Luật dân Tố tụng dân Mã số: 60.38.01.03 Người hướng... ? ?Quyền hưởng bảo hiểm người lao động doanh nghiệp vi phạm nghĩa vụ thực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế? ?? làm đề tài nghiên cứu Luận văn Thạc sỹ Tình hình nghiên cứu đề tài Thực trạng vi phạm nghĩa. .. động người sử dụng lao động vi phạm nghĩa vụ thực bảo hiểm thất nghiệp 28 CHƯƠNG BẢO HIỂM Y TẾ 35 4.1 Nghĩa vụ tham gia bảo hiểm y tế doanh nghiệp 35 4.2 Điều kiện hưởng chế độ bảo
- Xem thêm -

Xem thêm: Quyền hưởng bảo hiểm của người lao động khi doanh nghiệp vi phạm nghĩa vụ thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế , Quyền hưởng bảo hiểm của người lao động khi doanh nghiệp vi phạm nghĩa vụ thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Từ khóa liên quan