0

Pháp luật xử phạt vi phạm hành chính về thuế ở việt nam hiện nay thực trạng và hướng hoàn thiện

84 1 0
  • Pháp luật xử phạt vi phạm hành chính về thuế ở việt nam hiện nay thực trạng và hướng hoàn thiện

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:27

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM -*** KHOA LUẬT HÀNH CHÍNH NHÀ NƢỚC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN LUẬT HỌC PHÁP LUẬT XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ THUẾ - THỰC TRẠNG VÀ HƢỚNG HOÀN THIỆN GVHD: Thạc sĩ Trần Thị Thu Hà (A) Người thực hiện: Dương Thị Như MSSV: 1253801011140 Lớp: 31-HC 37/2 TP Hồ Chí Minh – Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM -*** KHOA LUẬT HÀNH CHÍNH NHÀ NƢỚC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN LUẬT HỌC PHÁP LUẬT XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ THUẾ - THỰC TRẠNG VÀ HƢỚNG HOÀN THIỆN GVHD: Thạc sĩ Trần Thị Thu Hà (A) Người thực hiện: Dương Thị Như MSSV: 1253801011140 Lớp: 31-HC 37/2 TP Hồ Chí Minh – Năm 2016 NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN Với tinh thần khiêm tốn, chịu khó tìm tịi, học hỏi say mê nghiên cứu, sinh viên Dương Thị Như hoàn thành đề tài khóa luận tốt nghiệp” “Pháp luật xử phạt vi phạm hành thuế Việt Nam – Thực trạng hướng hoàn thiện” Là giáo viên hướng dẫn, tơi hài lịng thái độ chủ động, tự giác nghiêm túc nghiên cứu em Tôi đồng ý để em Dương Thị Như bảo vệ khóa luận tốt nghiệp trước Hội đồng Người hướng dẫn: Ths Trần Thị Thu Hà LỜI CẢM ƠN Em xin gửi lời cám ơn đến Thầy, Cô trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh cung cấp cho em kiến thức quý báu suốt trình em học tập trường Đặc biệt, em xin gửi lời cám ơn sâu sắc đến Cô Trần Thị Thu Hà – giảng viên khoa Luật Hành chính- Nhà nước trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh tận tình giúp đỡ, hướng dẫn động viên em q trình nghiên cứu để hồn thành luận văn Mặc dù cố gắng để hoàn thành tốt luận văn lực thời gian có hạn nên luận văn khơng thể tránh khỏi sai sót Em mong nhận góp ý từ phía thầy bạn bè Chân thành cảm ơn! DANH SÁCH VIẾT TẮC VPHC Vi phạm hành XPVPHC Xử phạt vi phạm hành UBND Ủy ban nhân dân Bộ luật hình năm 2015 Bộ luật hình số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015 Bộ luật hình năm 1999 Bộ luật hình số 15/1999/QH10 ngày 21 tháng 12 năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009 Luật xử lý VPHC năm 2012 Luật xử lý vi phạm hành số 15/2012/QH13 Quốc hội ban hành năm 2012 Luật quản lý thuế Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Quản lý Thuế số 21/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012 Luật hải quan năm 2014 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 06 năm 2014 Nghị định 81/2013/NĐ-CP Nghị định 83/2013/NĐ-CP Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng năm 2013 Chính phủ quy định chi tiết số điều biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 07 năm 2013 quy định chi tiết thi hành số điều luật quản lý thuế luật sửa đổi, bổ sung số điều luật quản lý thuế Nghị định 129/2013/NĐ-CP Nghị định 129/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 Chính phủ quy định xử phạt VPHC thuế cưỡng chế thi hành định hành thuế Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 Nghị định 127/2013/NĐ-CP năm 2013 Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành cưỡng chế thi hành định hành lĩnh vực hải quan Thơng tư 166/2013/TT-BTC Thông tư 166/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2013 Bộ tài quy định chi tiết xử phạt VPHC thuế Thông tư 190/2013/TT-BTC Thông tư số 190/2013/TT-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2013 Bộ Tài quy định chi tiết thi hành Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2013 Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành cưỡng chế thi hành định hành lĩnh vực hải quan MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN – PHÁP LÝ CỦA PHÁP LUẬT XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ THUẾ 1.1 Khái quát vi phạm hành lĩnh vực thuế 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Đặc điểm 1.2 Pháp luật xử phạt vi phạm hành thuế 1.2.1 Khái niệm, đặc điểm pháp luật xử phạt vi phạm hành thuế 1.2.2 Nội dung pháp luật xử phạt vi phạm hành thuế 10 1.3 Vai trò pháp luật xử phạt vi phạm hành thuế 34 KẾT LUẬN CHƢƠNG 35 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ THUẾ VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN 36 2.1 Đánh giá thực trạng pháp luật hành xử phạt vi phạm hành lĩnh vực thuế 36 1.3.1 Những điểm tiến 36 1.3.2 Những điểm hạn chế, bất cập 43 2.2 Thực tiễn hoạt động xử phạt vi phạm hành thuế nƣớc ta 52 2.2.1 Tình hình xử phạt vi phạm hành thuế 52 2.2.2 Những vƣớng mắc, hạn chế 60 2.3 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật xử phạt vi phạm hành thuế ………………………………………………………………………………………65 KẾT LUẬN CHƢƠNG 69 KẾT LUẬN 71 PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài “Trong sống khơng có tất yếu, ngồi chết thuế” – nhận định B.Franklin (1706 – 1990), tác giả Tuyên ngôn độc lập nước Mỹ Thật vậy, thuế có tầm quan trọng đặc biệt ngân sách nhà nước, tồn phát triển nhà nước, việc thực chức vai trò nhà nước xã hội…Đặc biệt, giai đoạn nay, điều kiện Việt Nam ngày hội nhập quốc tế sâu rộng chịu ảnh hưởng mạnh mẽ biến động kinh tế giới thuế lại có ý nghĩa Năm 2015 năm đánh dấu bước chuyển kinh tế Việt Nam, coi năm hội nhập kinh tế quốc tế sôi động Khi mà lúc kết thúc đàm phán hiệp định tự thương mại (FTA) với Liên minh kinh tế Á – Âu, Liên minh châu Âu, Hàn Quốc đối tác xun Thái Bình Dương (TPP)1 Trong đó, TPP ký kết thức vào ngày 4/2/2016, bên cạnh lợi ích, thuận lợi Việt Nam nhận từ việc gia nhập TPP Gia nhập TPP đặt sáu tác động lớn TPP vào kinh tế Việt Nam Trong có hai tác động liên quan đến thuế là: thứ nhất, nhập gia tăng xuất gảm; thứ hai, TPP thực thi dòng thuế quan giảm dần 0%2 Suy hàng nhập tăng không đánh thuế nữa, làm thu ngân sách giảm Nguồn thu ngân sách từ dầu thô giảm mạnh ảnh hưởng từ giá dầu thô giới lao dốc Ở nước ta, thu ngân sách 2015, dầu thơ cịn chiếm 6% tổng thu Thu từ dầu thơ khơng cịn nguồn có tỷ trọng lớn – 10 năm trước3 Trước tình hình đó, để trì nguồn thu ngân sách, nhà nước phải thực biện pháp bù đắp cho ngân sách Trong đó, cần phải đảm bảo nguồn thu thuế từ nội địa http://www.doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/10-su-kien-noi-bat-cua-viet-nam-nam-2015a126310.html, truy cập ngày 06/06/2016 http://cafef.vn/vi-mo-dau-tu/tpp-va-6-tac-dong-lon-nhat-den-kinh-te-viet-nam-2015100723370845.chn, truy cập ngày 06/06/2016 http://vneconomy.vn/thoi-su/thu-tu-dau-tho-chi-chiem-6-ngan-sach-20151214071047566.htm, truy cập ngày 06/06/2016 Thế nhưng, vi phạm pháp luật thuế ngày trở nên phổ biến, vi phạm hành (VPHC) thuế , với thủ đoạn ngày tinh vi hơn, gây thất thu ngân sách nhà nước trầm trọng Hoạt động xử phạt vi phạm hành (XPVPHC) thuế nhiều hạn chế: xử phạt chưa nghiêm, bỏ lọt vi phạm, hiệu chưa cao… Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng khơng thể không đề cập đến nguyên nhân bản: pháp luật XPVPHC thuế nhiều bất cập, hạn chế, gây khó khăn cho q trình áp dụng pháp luật, tạo hội cho cá nhân, tổ chức lợi dụng kẽ hở pháp luật để trục lợi Chính lý luận thực tiễn đặt yêu cầu phải hoàn thiện pháp luật XPVPHC thuế, tạo công cụ pháp lý quan trọng cho hoạt động XPVPHC thuế, góp phần trùy trật tự quản lý thuế nhà nước Đó lý tơi lựa chọn đề tài “Pháp luật xử phạt vi phạm hành vê thuế - Thực trạng hướng hồn thiện” Tình hình nghiên cứu đề tài Liên quan đến đề tài, có số cơng trình nghiên cứu dạng báo khoa học sau: Lê Xuân Trường Nguyễn Đình Chiến, “Nhận diện hành vi gian lận thuế”, Tạp chí Tài (tháng 9/2013); Nguyễn Thị Hệ (2015), “thanh tra, kiểm tra thuế: số vấn đề đặt ra”, Tạp chí tài thuế, (kỳ tháng 4/2015); Nguyễn Thị Thu Hồi, Dương Văn An, “Chống chuyể ngiá nước ASEAN học cho Việt Nam”, Tạp chí Tài (kỳ tháng 10/2015); Nguyễn Thị Thu Hoài (2015), “chuyển giá doanh nghiệp FDI: thực trạng giải pháp khắc phục”, Tạp chí tài chính,( kỳ tháng 12/2015)…Tuy nhiên, chúng không nhiều chủ yếu đề cập đến vấn đề liên quan đến hành vi VPHC thuế cơng tác tra, kiểm tra thuế Ngồi ra, từ trước đến có số cơng trình luận văn nghiên cứu vấn đề Cụ thể là: Luận văn cử nhân “Pháp luật xử phạt vi phạm hành lĩnh vực thuế Việt Nam thực trạng hướng hoàng thiện” tác giả Hoàng Thị Hồng Hà, năm 2002, trường Đại học Luật thành phố Hồ chí Minh; Luận văn cử nhân “Nhận diện hành vi vi phạm phám luật thuế” tác giả Nguyễn Thanh Trung, năm 2009, trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh; Luận văn cử nhân “Xử lý vi phạm hành lĩnh vực thuế số vấn đề lí luận thực tiễn” tác giả Lê Thị Hương, năm 2004, trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh; Luận văn cử nhân “Xử lý vi phạm hành thuế” tác giả Đỗ Vi Khánh, năm 2014, trường Đại học Cần Thơ Qua đó, tác giả nhận thấy, vấn đề pháp luật XPVPHC thuế phạm vi trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh chưa nghiên cứu nhiều (cơng trình nghiên cứu gần cấp độ cử nhân cách 14 năm, luận văn khác có liên quan khơng sâu phân tích phần pháp luật), quy định pháp luật XPVPHC thuế có thay đổi mạnh mẽ với thay đổi tình hình kinh tế - xã hội đất nước Vì với tinh thần ham học hỏi, tìm tịi mới, tác giả thực khóa luận tốt nghiệp với đề tài “Pháp luật xử phạt vi phạm hành thuế - Thực trạng hướng hồn thiện” Mục đích nghiên cứu Thơng qua việc phân tích sở lý luận – pháp lý pháp luật XPVPHC thuế, đánh giá thực trạng pháp luật thực trạng XPVPHC lĩnh vực thuế, đề tài hướng tới việc hoàn thiện pháp luật XPVPHC thuế Việt Nam Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đề tài xoay quanh pháp luật XPVPHC thuế Việt Nam , đề tài tác giả tập trung nghiên cứu hành vi VPHC thuế hình thức XPVPHC thuế quy định Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 (Luật quản lý thuế 2006) Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Quản lý Thuế số 21/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012 (Luật sửa đổi, bổ sung Luật quản lý thuế 2012) gọi chung Luật quản lý thuế, Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành thuế cưỡng chế thi hành đinh hành thuế (Nghị định 129/2013/NĐ-CP), Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2013 Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành cưỡng chế thi hành định hành lĩnh vực hải quan (Nghị định 127/2013/NĐ-CP) văn quy phạm pháp luật liên quan khác; vấn đề pháp lý liên quan đến XPVPHC thuế như: thẩm quyền XPVPHC thuế quan quản lý thuế4, Chủ tịch UBND Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Quản lý Thuế số 21/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012 ... chia thành hai chương: Chương 1: Cơ sở lý luận - pháp lý pháp luật xử phạt vi phạm hành thuế Chương 2: Thực trạng pháp luật xử phạt vi phạm hành thuế số giải pháp hoàn thiện CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ... ? ?Pháp luật xử phạt vi phạm hành thuế - Thực trạng hướng hồn thiện? ?? Mục đích nghiên cứu Thơng qua vi? ??c phân tích sở lý luận – pháp lý pháp luật XPVPHC thuế, đánh giá thực trạng pháp luật thực trạng. .. thuế 1.2.2 Nội dung pháp luật xử phạt vi phạm hành thuế 10 1.3 Vai trò pháp luật xử phạt vi phạm hành thuế 34 KẾT LUẬN CHƢƠNG 35 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT XỬ PHẠT VI PHẠM
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật xử phạt vi phạm hành chính về thuế ở việt nam hiện nay thực trạng và hướng hoàn thiện , Pháp luật xử phạt vi phạm hành chính về thuế ở việt nam hiện nay thực trạng và hướng hoàn thiện

Từ khóa liên quan