0

Hộ kinh doanh ở thành phố Hồ Chí Minh trong định hướng “chính thức hóa”: Tổng quan nghiên cứu

18 3 0
  • Hộ kinh doanh ở thành phố Hồ Chí Minh trong định hướng “chính thức hóa”: Tổng quan nghiên cứu

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 11:46

Hộ kinh doanh (hay hộ kinh doanh cá thể hiện nay đang là một chủ đề được quan tâm từ nhiều khía cạnh khác nhau. Hộ kinh doanh được hiểu bao gồm cả hộ kinh doanh có giấy phép kinh doanh (hộ kinh doanh thuộc khu vực chính thức) và hộ kinh doanh không có giấy phép kinh doanh (hộ kinh doanh thuộc khu vực phi chính thức. Bài viết tổng quan về tình hình nghiên cứu hộ kinh doanh và khía cạnh “chính thức hóa” hộ kinh doanh tại Việt Nam; Qua đó xác định những khoảng trống cần được tiếp tục nghiên cứu về vấn đề này. 45 TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI số (277) 2021 HỘ KINH DOANH Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRONG ĐỊNH HƯỚNG “CHÍNH THỨC HĨA”: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU HOÀNG THỊ THU HUYỀN* Hộ kinh doanh (hay hộ kinh doanh cá thể(1)) chủ đề quan tâm từ nhiều khía cạnh khác Hộ kinh doanh hiểu bao gồm hộ kinh doanh có giấy phép kinh doanh (hộ kinh doanh thuộc khu vực thức) hộ kinh doanh khơng có giấy phép kinh doanh (hộ kinh doanh thuộc khu vực phi thức(2)) Trên thực tế Việt Nam, dường khơng có nhiều khác biệt hộ kinh doanh phi thức hộ kinh doanh thức Đó lý nghiên cứu hộ kinh doanh thường gắn với khu vực phi thức gần xuất ngày nhiều tranh luận việc “chính thức hóa” hộ kinh doanh, thành phố lớn TPHCM Bài viết tổng quan tình hình nghiên cứu hộ kinh doanh khía cạnh “chính thức hóa” hộ kinh doanh Việt Nam; qua xác định khoảng trống cần tiếp tục nghiên cứu vấn đề Từ khóa: hộ kinh doanh, khu vực phi thức, “chính thức hóa” Nhận ngày: 26/7/2021; đưa vào biên tập: 01/8/2021; phản biện: 4/8/2021; duyệt đăng: 9/9/2021 DẪN NHẬP Ở Việt Nam, hộ kinh doanh tồn từ lâu đóng vai trị quan trọng kinh tế Nếu năm 2015 hộ kinh doanh đóng góp khoảng 22,6% GDP (Oudin, 2017) năm 2019 tăng lên đến khoảng 32% GDP (Phương Nhung - Thanh Nhân, 2019) Khơng đóng góp cho tăng trưởng, hộ kinh doanh nơi giải công ăn việc làm, tạo thu nhập cho hàng triệu lao động Bên cạnh đó, bối cảnh hội nhập kinh tế quốc * Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ tế ngày sâu rộng, biến động kinh tế, trị giới tác động mạnh mẽ đến kinh tế nước, hộ kinh doanh hoạt động hiệu Tuy nhiên, khía cạnh khác, chất pháp lý hộ kinh doanh chưa thật rõ ràng, với gần 5,2 triệu hộ kinh doanh năm 2018 (Tổng cục Thống kê, 2019) chưa điều chỉnh luật riêng nhiều vấn đề phát sinh thực tế hạn chế quy mô kinh doanh, thất thu thuế, không đăng ký kinh doanh theo quy định, tính dễ tổn thương, tính cơng bằng/cơ hội so với doanh nghiệp gây số khó 46 HỒNG THỊ THU HUYỀN – HỘ KINH DOANH Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH… khăn quản lý định hướng phát triển cho khu vực Chính mà gần vấn đề “chính thức hóa” hộ kinh doanh đặt nhiều cơng trình nghiên cứu, nhiều chương trình nghị Chính phủ, Quốc hội Tại TPHCM, địa phương có quy mơ kinh tế lớn nước, có khoảng 459.000 hộ kinh doanh năm 2018 (Tổng cục Thống kê, 2019) đóng góp quan trọng cho tăng trưởng Thành phố Hộ kinh doanh TPHCM không mang đặc trưng riêng mà cịn mang tính đại diện cho hộ kinh doanh nước Bài viết tổng quan tình hình nghiên cứu khu vực kinh tế phi thức hộ kinh doanh định hướng “chính thức hóa” Việt Nam; đồng thời dành phần để tìm hiểu vấn đề riêng TPHCM Nghiên cứu nhằm tìm khoảng trống để tiếp tục tìm hiểu nghiên cứu tiếp theo, giúp đưa khuyến nghị sách có ý nghĩa khu vực hộ kinh doanh Việt Nam nói chung TPHCM nói riêng KINH TẾ PHI CHÍNH THỨC VÀ HỘ KINH DOANH Ở VIỆT NAM – KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ Các khung lý thuyết nghiên cứu khu vực phi thức bắt đầu xuất từ năm 1970 Hầu hết cơng trình nghiên cứu quan trọng kinh tế phi thức hồn thiện tranh luận nhiều nước Châu Mỹ Latin Trong trình tranh luận phát triển, nghiên cứu kinh tế phi thức chủ yếu chia làm khung lý thuyết tiếp cận khác gồm: trường phái “nhị nguyên”, trường phái “cấu trúc chủ nghĩa” trường phái “pháp gia”(3) Ngày nay, hoạt động kinh tế phi thức tượng phổ biến Việt Nam nhiều nước phát triển khác Thuật ngữ “Khu vực phi thức” Hart (1973) đề cập lần đầu tiên, mô tả “một khu vực kinh tế truyền thống nước phát triển” Trên thực tế, định nghĩa xác tên gọi khu vực phi thức cịn gặp nhiều vấn đề xuất phát từ khác biệt đặc trưng văn hóa - xã hội cụ thể quốc gia vùng lãnh thổ bất cập khung lý thuyết khác Do đó, có số viết (như Sindzingre, 2006) chất vấn giá trị khái niệm phi thức thiếu đồng việc định nghĩa cụ thể khái niệm phi thức nhiều hồn cảnh khác Tại Hội nghị cộng đồng nhà thống kê lao động quốc tế lần thứ 15 (ILO, 1993), khái niệm khu vực phi thức (Informal Sector) đưa Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) khuyến nghị sử dụng: Khu vực phi thức hiểu bao gồm đơn vị tham gia sản xuất hàng hóa dịch vụ với mục đích tạo việc làm thu nhập cho người liên quan Các đơn vị thường hoạt động với quy mơ nhỏ, TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI số (277) 2021 47 quan hệ lao động chủ yếu dựa lao động không thường xuyên, quan hệ họ hàng quan hệ cá nhân quan hệ qua hợp đồng với đảm bảo thức Các tiêu chí để xác định đơn vị thuộc khu vực phi thức là: khơng thành lập thực thể pháp lý tách biệt với chủ sở hữu nó; sở hữu kiểm sốt thành viên hộ gia đình; khơng có sổ sách kế tốn hồn chỉnh, bao gồm bảng cân đối kế tốn; phần sản phẩm, dịch vụ đưa thị trường; số người tham gia lao động ngưỡng định; khơng đăng ký theo yêu cầu pháp luật việc làm cho phép phân loại số liệu lao động theo khu vực thể chế phân tách riêng số liệu khu vực phi thức Cuộc điều tra chuyên biệt Khu vực phi thức thực Hà Nội TPHCM gắn kết với Điều tra lao động việc làm 2007 nhằm tìm hiểu thêm đặc tính hộ sản xuất kinh doanh nói chung đặc biệt khu vực kinh tế phi thức Hai năm sau kết tương đối thành công này, Điều tra lao động việc làm lại thực cấp độ quốc gia vào cuối năm 2009, bao gồm thông tin khu vực kinh tế phi thức nhằm hỗ trợ cho dự án Tại nhiều nước phát triển, phần lớn công ăn việc làm tạo tập trung khu vực phi thức, khu vực đóng vai trò chủ chốt kinh tế quốc gia, khu vực chưa nhiều nhà nghiên cứu quan tâm chưa tính đến nhiều sách (Cling nnk., 2013) Bên cạnh đó, điều tra hộ sản xuất kinh doanh khu vực phi thức triển khai lặp lại Hà Nội TPHCM dựa hai mẫu bao gồm: mẫu điều tra lặp lại hộ điều tra năm 2007; mẫu hộ điều tra lần đầu năm 2009 Cụ thể, cỡ mẫu điều tra 2.638 hộ, với 1.305 hộ Hà Nội (992 hộ phi thức 313 hộ thức) 1.333 hộ TPHCM (962 hộ phi thức 371 hộ thức) Cuốn sách The Informal Sector in Vietnam: A Focus on Hanoi and Ho Chi Minh City (Khu vực kinh tế phi thức hai thành phố lớn Việt Nam: Hà Nội TPHCM) nhóm tác giả Cling Jean-Pierre, Nguyễn Thị Thu Huyền, Nguyễn Hữu Chí, Phan Thị Ngọc Trâm, Razafindrakoto Mireille, Roubaud Francois (2010), kết nghiên cứu từ khảo sát Ở Việt Nam, nghiên cứu quy mô đáng ý khu vực phi thức nghiên cứu khn khổ dự án hợp tác Tổng cục Thống kê Việt Nam (GSO) Viện Nghiên cứu Phát triển Pháp (IDD-DIAL) từ năm 2006 đến năm 2011 Trong nghiên cứu có hai điều tra liên quan thực năm 2007 bao gồm Điều tra lao động việc làm quốc gia điều tra chuyên biệt Khu vực phi thức Đây lần Việt Nam, Điều tra lao động 48 HOÀNG THỊ THU HUYỀN – HỘ KINH DOANH Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH… Trong đó, dựa sở khuyến nghị Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO, 2002), nhóm tác giả thống khái niệm: “Khu vực phi thức định nghĩa tất doanh nghiệp khơng có tư cách pháp nhân sản xuất vài sản phẩm dịch vụ để bán trao đổi, khơng đăng ký kinh doanh (khơng có giấy phép kinh doanh) không thuộc ngành nông, lâm nghiệp thủy sản” Kết nghiên cứu cho thấy khu vực phi thức nơi cung cấp khoảng 1/3 số việc làm cho người lao động hai thành phố, đóng góp khoảng 12% giá trị gia tăng, cho thấy vai trò quan trọng khu vực kinh tế Tuy có đóng góp đáng kể cho GDP khu vực coi hoạt động bên lề kinh tế có mối quan hệ với khu vực kinh tế khác Đặc biệt, đánh giá tác động khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008 đến Việt Nam, dựa vào khảo sát hộ kinh doanh cá thể khu vực phi thức Hà Nội TPHCM năm 2007 2009, Jean-Pierre Cling, Nguyễn Hữu Chí, Razafindrakoto Mireille, Roubaud Francois (2010) tồn mạnh mẽ khu vực phi thức Trong thời gian hai năm 2007 2009, số việc làm khu vực phi thức tăng 56.000 việc làm Hà Nội (tương ứng tăng 6%) 206.000 việc làm TPHCM (tương ứng tăng 19%) Cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008 dự báo có tác động tiêu cực đến thu nhập khu vực phi thức thực tế kết thu dường không đồng nhất, thu nhập bình quân khu vực TPHCM giảm Hà Nội tăng Từ đây, Nguyễn Thị Thu Huyền, Axel Demenet, Mireille Razafindrakoto v Franỗois Roubaud (2010) ó cú nhng kt lun v động tồn khu vực phi thức: “Kết thực tế cho thấy khu vực phi thức phận cấu thành lớn, chí mở rộng thêm quy mơ thời kỳ khủng hoảng, kinh tế Việt Nam Bất kể giả thuyết mà đặt phát triển năm tới nào, khu vực tồn tại” Tiếp sau đó, cuối năm 2014 đầu năm 2015, Viện Nghiên cứu Phát triển Pháp với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (VASS) điều tra hộ kinh doanh cá thể khu vực phi thức Đây điều tra khu vực Việt Nam với đầy đủ hợp phần khác có tính đại diện cấp quốc gia Ở điều tra này, khái niệm khu vực phi thức lấy theo khái niệm Tổng cục Thống kê: “Cơ sở kinh tế thuộc sở hữu tư nhân, sản xuất phần hàng hóa dịch vụ để mua bán trao đổi, chưa đăng ký (khơng có giấy đăng ký kinh doanh) tham gia vào hoạt động phi nông nghiệp”, đồng thời xác định: “ khu vực phi thức bao gồm tồn hộ sản xuất kinh doanh cá thể khơng có giấy phép kinh doanh” Mẫu điều tra TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI số (277) 2021 cuối 3.411 hộ, hộ phi thức 2.382, hộ thức 1.029, 57% số hộ khu vực thành thị, 43% khu vực nông thôn Cỡ mẫu lớn thuộc Hà Nội TPHCM, lại 12 tỉnh thành khác đại diện cho vùng hành Việt Nam (Doumer nnk., 2017) Như so với khảo sát hộ kinh doanh cá thể khu vực phi thức năm 2007 dự án hợp tác Tổng cục Thống kê Viện Nghiên cứu Phát triển Pháp, khảo sát 2014-2015, khái niệm khu vực phi thức gần tương đồng với khái niệm trước cụ thể hóa hơn, thuận tiện việc xác định thống kê Mẫu khảo sát mang tính đại diện hơn, nhiều nội dung bổ sung vào câu hỏi khảo sát; nội dung tiếp cận tín dụng, mạng lưới xã hội phát triển nội dung bảo trợ xã hội Kết dự án thể đầy đủ báo cáo in sách chuyên khảo Vai trò hộ sản xuất kinh doanh cá thể khu vực phi thức tăng trưởng bao trùm Việt Nam (Doumer nnk., 2017) Kết nghiên cứu cho thấy, năm 2014 hộ sản xuất kinh doanh cá thể khu vực phi thức tạo gần 1/3 GDP phi nông nghiệp, 57% việc làm phi nông nghiệp 23% tổng GDP Các phát nghiên cứu vai trò hộ kinh doanh khu vực phi thức khẳng định mạnh mẽ là: (1) Hộ sản xuất 49 kinh doanh cá thể tạo nhiều việc làm, đứng thứ hai sau khu vực nông nghiệp; (2) Các hộ sản xuất kinh doanh cá thể khu vực phi thức yếu tố tạo dẻo dai kinh tế Việt Nam; (3) Hộ sản xuất kinh doanh cá thể đóng vai trị quan trọng kinh tế Việt Nam vai trò tiếp tục trì trung hạn Đến năm 2016, ngồi ấn phẩm kết điều tra lao động việc làm xuất hàng năm, lần Tổng cục Thống kê xuất ấn phẩm chuyên sâu: Lao động phi thức Việt Nam (Tổng cục Thống kê, 2017) Ở đây, lần khái niệm khu vực phi thức nhắc lại, theo đó: Khu vực kinh tế phi thức định nghĩa khu vực hoạt động tất sở sản xuất kinh doanh khơng có tư cách pháp nhân, sản xuất một vài sản phẩm dịch vụ để bán trao đổi, khơng đăng ký kinh doanh (khơng có giấy phép kinh doanh) Ở Việt Nam, sở sản xuất kinh doanh hoạt động khu vực chủ yếu hộ sản xuất kinh doanh cá thể phi nông nghiệp tổ hợp tác Gần nhất, nhằm đánh giá kết sản xuất kinh doanh khu vực kinh tế chưa quan sát, phản ánh đầy đủ, tồn diện phạm vi, quy mơ kinh tế, đề án “Thống kê khu vực kinh tế chưa quan sát” (NOE) Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 01/02/2019 Trong đó, “Khu vực kinh tế chưa 50 HOÀNG THỊ THU HUYỀN – HỘ KINH DOANH Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH… quan sát bao gồm thành tố: (1) kinh tế ngầm, (2) kinh tế phi pháp, (3) kinh tế phi thức chưa quan sát, (4) hoạt động kinh tế tự sản, tự tiêu, (5) hoạt động kinh tế bị bỏ sót chương trình thu thập liệu (Tổng cục Thống kê, 2018) Năm 2019, triển khai thực đề án này, Tổng cục Thống kê xây dựng hướng dẫn sử dụng khái niệm khu vực phi thức hoạt động tự sản, tự tiêu hộ gia đình Cơng văn số 1127/TCTK-TKQG ngày 13/9/2019 Theo “Khu vực phi thức bao gồm sở sản xuất kinh doanh phi nông, lâm nghiệp thủy sản sản xuất sản phẩm (vật chất, dịch vụ) để bán trao đổi đăng ký kinh doanh” Với khái niệm cho thấy có thay đổi đáng kể từ phía quan thống kê khái niệm “khu vực phi thức” so với khái niệm đưa năm 2016 Nếu khu vực phi thức khái niệm năm 2016 bao gồm “Tất sở sản xuất kinh doanh tư cách pháp nhân, sản xuất một vài sản phẩm dịch vụ để bán trao đổi, khơng đăng ký kinh doanh (khơng có giấy phép kinh doanh)” theo khái niệm khu vực phi thức thu hẹp nhiều sở sản xuất kinh doanh khơng phải đăng ký kinh doanh, cịn sở dù khơng có giấy phép kinh doanh thuộc diện phải đăng ký khơng tính vào khu vực phi thức Tuy nhiên, đến thời điểm chưa có kết thức cuối đề án Tóm lại, có nhiều quan điểm khái niệm, cách xác định khu vực phi thức Các nghiên cứu Việt Nam dường ngày tiến đến thống chung khái niệm, đặc biệt tiêu chí để xác định, mang tính chất quan trọng đưa Tổng cục Thống kê Việt Nam (trước có đề án NOE) Theo tiêu chí thống đến thời điểm trước đề án NOE tồn hộ kinh doanh khơng có giấy phép kinh doanh (do khơng đăng ký hay miễn đăng ký) thuộc khu vực phi thức Cùng với đó, vai trị khu vực phi thức hộ kinh doanh khẳng định thời gian qua tương lai trung hạn Việc tiếp tục nghiên cứu khu vực phi thức hộ kinh doanh nhằm góp phần xác định tiêu chí thống kê xác, phù hợp với thông lệ quốc tế điều kiện Việt Nam, đồng thời xem xét tồn tại, cách thức tồn tương lai khu vực vấn đề cần thiết bối cảnh Việt Nam NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ SỰ TỒN TẠI VÀ PHÁT TRIỂN HỘ KINH DOANH Ở VIỆT NAM TRONG ĐỊNH HƯỚNG “CHÍNH THỨC HÓA” Hộ kinh doanh cách gọi riêng có Việt Nam thực thể kinh doanh tồn từ lâu Trước năm 1986 (trước Đổi mới), hộ kinh doanh gọi tên TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI số (277) 2021 51 khác như: tổ chức tiểu sản xuất hàng hóa; hộ kinh tế cá thể, tiểu chủ; hộ tiểu thủ công nghiệp… Năm 1988 Nghị định số 27-HĐBT ngày 09/3/1988 Hội đồng Bộ trưởng (nay Chính phủ) thức cơng nhận hộ kinh doanh hình thức hộ kinh tế cá thể, kinh tế tư doanh sản xuất công nghiệp, dịch vụ công nghiệp, xây dựng, vận tải Bắt đầu từ Luật Doanh nghiệp 2005 hộ kinh doanh cá thể đổi tên thành hộ kinh doanh quy định yêu cầu hộ kinh doanh sử dụng từ 10 lao động phải đăng ký doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp hóa” lên từ thời điểm Luật Doanh nghiệp 2005 Các Nghị định số 02/2000/NĐ-CP ngày 3/2/2000 Chính phủ đăng ký kinh doanh Nghị định số 109/2004/NĐ-CP ngày 2/4/2004 quy định hộ kinh doanh tồn hình thức kinh tế sản xuất hàng hóa nhỏ gia đình (gồm thợ thủ công, người làm dịch vụ nhỏ) phép kinh doanh sau quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh (giấy mơn bài), trừ số hộ miễn đăng ký kinh doanh tùy theo quy mô, địa điểm, ngành nghề… quy định cụ thể Có nghĩa là, vấn đề hộ kinh doanh phải đăng ký kinh doanh cách thức quy định lâu với diễn biến thực tế, cụm từ “chính thức hóa” đặt bàn luận, nghiên cứu thành phần kinh tế Có thể thấy, nghiên cứu hộ kinh doanh nhiều, nghiên cứu liên quan đến vấn đề “chính thức Dự án nghiên cứu Tổng cục Thống kê Việt Nam Viện Nghiên cứu Phát triển Pháp 2006-2011 (nêu trên) thực điều tra chuyên biệt khu vực phi thức vào năm 2007 2009, đối tượng điều tra hộ kinh doanh (bao gồm thức khơng thức) Cling Jean-Pierre, Nguyễn Hữu Trí, Razafindrakoto Mireille, Roubaud Francois (2010) phân tích từ liệu điều tra cho thấy năm 2007-2009 khủng hoảng kinh tế toàn cầu thúc đẩy mở rộng quy mô khu vực phi thức, tương ứng với việc làm cho tỷ lệ “chính thức hóa” hộ kinh doanh giảm Nếu năm 2007 tỷ trọng hộ sản xuất kinh doanh thức (có giấy phép kinh doanh) tổng số hộ Hà Nội TPHCM tương ứng 19,5% 25,4% đến năm 2009 tỷ trọng cịn 14,3% Hà Nội (Hà Nội trước mở rộng) 17,6% TPHCM Một phận lớn chiếm đến 31% hộ sản xuất kinh doanh thức Hà Nội 15% hộ sản xuất kinh doanh thức TPHCM gia nhập khu vực phi thức, hai thành phố có khoảng 1/10 hộ sản xuất kinh doanh phi thức chuyển đổi thức hóa Q trình “chính thức hóa” nghiên cứu sâu dự án Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Viện Nghiên cứu Phát triển Pháp chủ đề “Khu vực phi 52 HỒNG THỊ THU HUYỀN – HỘ KINH DOANH Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH… thức vai trò mạng lưới xã hội” (đã nêu trên) Trong sách chuyên khảo (kết dự án) Vai trò hộ sản xuất kinh doanh cá thể khu vực phi thức tăng trưởng bao trùm Việt Nam Doumer, L.P., Oudin, X Nguyễn Thắng chủ biên (2017), Chương “Sự phát triển khu vực phi thức hộ sản xuất kinh doanh cá thể Việt Nam thời kỳ tăng trưởng tự hóa thương mại”, Phạm Minh Thái Doumer (2017) dựa vào số liệu điều tra Lao động việc làm Tổng cục Thống kê 2007 2014 để đánh giá xu hướng thức hóa khu vực phi thức Theo số lượng hộ sản xuất kinh doanh cá thể phi thức giảm nhẹ từ 7,25 triệu hộ năm 2007 xuống 6,44 triệu hộ năm 2014, tương ứng giảm từ 80% tổng số hộ xuống 72%; hộ sản xuất kinh doanh cá thể thức tăng từ 1,82 triệu hộ lên 2,45 triệu hộ, tương ứng tăng từ 20% lên 28% Sau đó, tác giả Phạm Minh Thái (2019) nghiên cứu khác, bổ sung thêm số liệu năm 2017 so sánh vịng 10 năm khu vực hộ sản xuất kinh doanh cá thể phi thức giảm từ 7,2 triệu hộ năm 2007 xuống 6,4 triệu hộ vào năm 2017 (giảm khoảng 8% giai đoạn 20072014), số hộ thức tăng từ 1,8 triệu hộ lên 5,4 triệu hộ (tăng khoảng 8% giai đoạn 2007-2014) kết luận dù tốc độ giảm chậm có xu hướng thức hóa khu vực hộ sản xuất kinh doanh cá thể Việt Nam giai đoạn 2007-2017 Mặc dù tác giả tính tốn việc giảm quy mơ khu vực hộ kinh doanh phi thức cho giảm sút chủ yếu dịch chuyển hộ sản xuất kinh doanh cá thể phi thức sang thức mà chưa tính đến lý khác có hộ phi thức chuyển thành doanh nghiệp theo quy định quy mơ lao động Đồng thời tác giả khơng có sở để xem xét đến yếu tố ảnh hưởng đến việc “chính thức hóa” Ở Chương “Đặc điểm hộ sản xuất kinh doanh cá thể khu vực phi thức” sách trên, dựa vào liệu điều tra hộ kinh doanh cá thể khu vực phi thức năm 2014 đầu 2015 dự án, nhóm tác giả Phạm Thị Kim Thái, Oudin X, Doumer, L.P, Vũ Văn Ngọc (2017) giải thích phần yếu tố ảnh hưởng đến việc “chính thức hóa” Cụ thể ngun nhân hộ cá thể phi thức khơng đăng ký kinh doanh tới 68% số hộ cho biết họ khơng phải đăng ký kinh doanh (bất kể quy mô, loại hình hoạt động), 12% cho biết khơng có lợi ích thức hóa, 10% cho biết thu nhập khơng ổn định… có 23% số hộ phi thức trả lời sẵn sàng thức hóa hoạt động kinh doanh Từ tác giả có khuyến nghị tới việc để thúc đẩy hộ sản xuất kinh doanh phi thức sang thức cần tuyên truyền phổ biến rộng rãi thông tin, quy định, cần chuẩn hóa cấp huyện để tăng tính minh bạch, TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI số (277) 2021 phát triển động lực nhằm khuyến khích q trình thức hóa Như theo tác giả q trình thức hóa hộ kinh doanh chậm không rõ nét, nhiên nguyên nhân chủ yếu phân tích từ phía thân chủ hộ kinh doanh Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM, 2017) Dự án “Sáng kiến hỗ trợ khu vực tư nhân vùng Mê Kông (MBI)”, hỗ trợ thực Báo cáo Chính thức hóa hộ kinh doanh: thực trạng khuyến nghị sách Điểm khác biệt nghiên cứu tiếp cận “chính thức hóa” chuyển hộ kinh doanh sang thành lập, đăng ký hoạt động theo hình thức doanh nghiệp quy định Luật Doanh nghiệp (gồm công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh doanh nghiệp tư nhân) cấp độ “chính quy hóa” hộ kinh doanh Trong nghiên cứu đề cập lại tiếp cận “chính thức hóa” q trình hộ kinh doanh chuyển từ phi thức sang thức (đăng ký kinh doanh) Và để luận giải hộ kinh doanh chưa “mặn mà” việc chuyển sang đăng ký thành lập doanh nghiệp, nghiên cứu không nghiên cứu, đánh giá cảm nhận hộ kinh doanh, doanh nghiệp cịn nghiên cứu, đánh giá khía cạnh pháp lý Theo kết nghiên cứu loại hình hộ kinh doanh có chủ cá nhân loại hình doanh nghiệp tư nhân có số đặc điểm tương đồng: 53 cá nhân làm chủ; khơng có tư cách pháp nhân; chịu trách nhiệm toàn tài sản hoạt động hộ/doanh nghiệp; khơng phát hành chứng khốn; khơng bị hạn chế quy mơ vốn; đó, loại hình hộ kinh doanh có chủ nhóm người, hộ gia đình loại cơng ty hợp danh có số đặc điểm tương đồng: nhóm người làm chủ; thành viên hợp danh cá nhân chủ hộ kinh doanh chịu trách nhiệm toàn tài sản hoạt động hộ/cơng ty Cũng theo kết nghiên cứu có đến 80% số doanh nghiệp điều tra thành lập hồn tồn có khoảng 17,8% số doanh nghiệp điều tra hình thành (có nguồn gốc) từ hộ kinh doanh Thêm nữa, có đến 11,3% hộ kinh doanh điều tra thuộc diện phải đăng ký chuyển sang hoạt động hình thức doanh nghiệp theo quy định Luật Doanh nghiệp (sử dụng lao động thường xuyên từ 10 lao động trở lên), có 5,63% số hộ kinh doanh dự kiến chuyển sang loại hình doanh nghiệp theo quy định Luật Doanh nghiệp Tính chung có đến 88,35% hộ kinh doanh cho rằng, họ không muốn đăng ký kinh doanh theo loại hình doanh nghiệp chưa có nhu cầu kinh doanh ổn định không muốn thay đổi Cảm nhận hộ kinh doanh hoạt động hình thức doanh nghiệp có nhiều bất lợi so với 54 HỒNG THỊ THU HUYỀN – HỘ KINH DOANH Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH… hình thức hộ kinh doanh phần lớn hộ kinh doanh quen với tập quán kinh doanh nhỏ, lẻ, sản xuất gia truyền nên ngại thay đổi Nhìn từ khung pháp luật hành, dù hộ kinh doanh có nhiều bất lợi quyền kinh doanh; góp vốn thành lập, mua cổ phần, phần vốn góp cơng ty… nhìn tổng thể hộ kinh doanh có nhiều lợi so với loại hình doanh nghiệp khía cạnh đối tượng thành lập; hồ sơ, thủ tục thành lập; tổ chức quản lý; chế độ kế tốn, tài chính, nộp thuế; chế độ công bố thông tin Trong khi, khung pháp luật liên quan chưa quy định quán đối tượng thuộc diện chuyển đổi, thiếu chế tài thực chuyển đổi; sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa chưa thực hiệu quả, chưa đủ khuyến khích hộ kinh doanh đủ điều kiện đăng ký thành lập doanh nghiệp Nhiều khuyến nghị sách nghiên cứu đưa ra, có khuyến nghị đáng ý chuyển hộ kinh doanh thành doanh nghiệp, cụ thể: việc chuyển hộ kinh doanh cá nhân làm chủ thành doanh nghiệp tư nhân thực theo nguyên tắc chuyển đổi nguyên trạng sang hình thức doanh nghiệp tư nhân (chủ hộ kinh doanh chuyển thành chủ doanh nghiệp tư nhân; doanh nghiệp tư nhân kế thừa tồn quyền lợi ích hợp pháp; khoản nợ chưa toán, hợp đồng lao động nghĩa vụ khác hộ kinh doanh chuyển đổi; chủ hộ đăng ký chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp tư nhân quan đăng ký kinh doanh); việc chuyển hộ kinh doanh thành công ty trách nhiệm hữu hạn thực tương tự chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân quy định Luật Doanh nghiệp; ra, hộ kinh doanh nhóm người làm chủ muốn chuyển thành cơng ty hợp danh nguyên tắc chuyển đổi thực tương tự chuyển hộ kinh doanh thành doanh nghiệp tư nhân Quan điểm tiếp cận “chính thức hóa” nghiên cứu có lý lẽ riêng, từ đưa đến khuyến nghị sách khác Hiện nay, hộ kinh doanh cá thể có nhiều vấn đề khó để đưa giải pháp thỏa đáng, việc tiếp cận nghiên cứu “chính thức hóa” hộ kinh doanh theo hai cách: (1) thức hóa cách chuyển hộ kinh doanh phi thức (khơng đăng ký kinh doanh) sang thức việc đăng ký kinh doanh; (2) thức hóa chuyển hộ kinh doanh sang thành lập, đăng ký hoạt động theo hình thức doanh nghiệp quy định Luật Doanh nghiệp, có lẽ bao qt nhiều khía cạnh việc “chính thức hóa”, từ có nhìn tồn diện hơn, góp phần khuyến nghị sách phù hợp NGHIÊN CỨU VỀ HỘ KINH DOANH Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TPHCM Hà Nội hai thành phố có số lượng hộ kinh doanh lớn nước, nhiều nghiên cứu khu vực phi thức hộ kinh TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI số (277) 2021 doanh TPHCM thường chọn địa bàn nghiên cứu chủ yếu Trong hầu hết dự án nghiên cứu lớn khu vực phi thức trình bày trên, hộ kinh doanh (cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể/hộ kinh doanh cá thể, tùy theo cách gọi nghiên cứu) TPHCM phân tích, đánh giá dựa số liệu thứ cấp khảo sát riêng biệt Dự án GSO IRDDIAL 2006-2011, tiến hành hai khảo sát hộ sản xuất kinh doanh TPHCM năm 2007 năm 2009 Kết nghiên cứu cho thấy tranh tổng thể sở sản xuất kinh doanh cá thể TPHCM biến đổi sau khoảng thời gian gần năm khủng hoảng kinh tế giới Trong năm 2007-2009, số lượng đơn vị sản xuất tăng thêm khoảng 29%, số việc làm khu vực hộ sản xuất kinh doanh phi thức tăng 19%, chiếm 34% tổng số việc làm, giữ vị trí dẫn đầu việc cung cấp việc làm TPHCM Với nhịp độ tăng tương đối nhanh vậy, khơng thể phủ nhận tính chất thích hợp động khu vực hộ kinh doanh cá thể (Nguyễn Thị Thu Huyền nnk., 2010) Nghiên cứu tìm hiểu hịa nhập hộ sản xuất kinh doanh khu vực phi thức vào kinh tế, cho thấy khu vực hoạt động tách rời, với mối liên hệ trực tiếp với khu vực kinh tế thức Khối lượng sản phẩm mà khu vực cung cấp cho doanh nghiệp lớn 55 không đáng kể, TPHCM 5,3% khối lượng sản phẩm Sản phẩm chủ yếu nhằm đáp ứng nhu cầu hộ gia đình (khoảng 80% khối lượng sản phẩm) Sự chuyển đổi từ khu vực hộ sản xuất kinh doanh thức sang phi thức năm 2007-2009 15% (thấp tỷ lệ 31% Hà Nội) Kết phân tích số liệu điều tra lặp lại cho thấy, hộ sản xuất kinh doanh thức chuyển đổi thành phi thức dường chịu ảnh hưởng khủng hoảng so với hộ trình hoạt động khu vực thức Trái lại, hộ sản xuất kinh doanh phi thức chuyển đổi thức có tốc độ tăng trưởng cao nhất, đặc biệt hiệu sản xuất kinh doanh hộ cao nhiều so với hộ phi thức khơng chuyển đổi Ở dường có mâu thuẫn, cần có tìm hiểu rõ lý giải (Nguyễn Thị Thu Huyền nnk., 2010) Dự án VASS IRD-DIAL 20142015 tiến hành điều tra hộ sản xuất kinh doanh cá thể TPHCM Những kết nghiên cứu đưa Doumer, L.P., Oudin, X Nguyễn Thắng (2017) không phản ánh thực trạng hộ sản xuất kinh doanh TPHCM nhiều mặt hoạt động mà cịn có so sánh với kết khảo sát năm 2007 Tuy nhiên, số kết cho thấy thay đổi không đáng kể khu vực bình quân lao động hộ, tỷ lệ tham gia 56 HOÀNG THỊ THU HUYỀN – HỘ KINH DOANH Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH… bảo hiểm xã hội… Hơn nữa, số tiêu thống kê tăng không đáng kể giảm sút cho thấy khơng có thay đổi xu hướng “chính thức hóa” giai đoạn Đó là: tỷ lệ đăng ký mã số thuế, năm 2014, hộ sản xuất kinh doanh thức có 75,4% có mã số thuế, tỷ lệ thấp năm 2007 (86,3%), hộ sản xuất kinh doanh phi thức 100% khơng có mã số thuế; sẵn sàng đăng ký kinh doanh hộ sản xuất kinh doanh phi thức, có 21,8% hộ phi thức năm 2014 sẵn sàng đăng ký, tăng không đáng kể so với tỷ lệ 19,4% năm 2007 Mặc dù có thay đổi từ phía hộ sản xuất kinh doanh thể nhiều xu hướng “chính thức hóa” tương lai, nhận thức việc đăng ký kinh doanh hộ sản xuất kinh doanh phi thức Theo đó, nhận thức lợi ích tiếp cận khoản vốn vay đánh giá cao với tỷ lệ 45,6% năm 2014 (tăng nhiều so với năm 2007 6,1%); tiếp đến nhận thức lợi ích bán sản phẩm cho cơng ty lớn có tỷ lệ 37,7% năm 2014 (cũng tăng cao so với năm 2007 4,9%) Ở quy mô nhỏ theo chủ đề hẹp, có số nghiên cứu riêng hộ kinh doanh khu vực phi thức (hộ kinh doanh phi thức) TPHCM Vài nét khu vực kinh tế phi thức TPHCM Nguyễn Tuấn Vũ (2014), nghiên cứu dựa liệu sẵn có kết hợp vấn hộ kinh doanh nhỏ lẻ Quận Quận TPHCM vấn sâu lãnh đạo địa phương hai quận hộ kinh doanh phi thức địa bàn Tuy quy mô vấn nhỏ số phát nghiên cứu đáng lưu tâm cần nghiên cứu thêm, như: nhiều hộ kinh doanh phi thức, việc tiếp cận tín dụng quan trọng việc trì hoạt động kinh doanh họ Trong tổng số 20 trường hợp khảo sát, có trường hợp hộ phải vay mượn để trì hoạt động kinh doanh, có trường hợp phải vay mượn bên ngồi, có vay mượn với mức lãi suất từ 10-20%/tháng Cho thấy việc thiếu hụt giải pháp tín dụng lãi suất thấp vấn đề quan trọng người hoạt động khu vực phi thức Mặc dù mạng lưới xã hội cá nhân, tổ chức dân Hội Phụ nữ, chương trình hỗ trợ xóa đói giảm nghèo, chương trình Ngân hàng Nhà nước có vai trò quan trọng việc cung cấp vốn tín dụng lãi suất thấp cho người hoạt động khu vực phi thức, nguồn thường không đủ, không đến số người lao động phi thức dân nhập cư, khơng có hộ địa phương Đặc biệt, nghiên cứu mạnh dạn đưa nhận định: Định nghĩa ILO khu vực phi thức khu vực đô thị nội ngoại thành TPHCM chưa hoàn toàn hợp lý Lý do: (1) gần nửa hộ kinh doanh phi thức có TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI số (277) 2021 quan hệ với quyền địa phương, quan kiểm định hậu thuẫn tổ chức thuộc Mặt trận Tổ quốc Hội Phụ nữ; (2) không giấy phép kinh doanh yếu tố định việc xác định hộ kinh doanh thuộc khu vực phi thức, điều có lẽ yếu tố tương liên (correlate) khơng phải yếu tố định thực tế hoạt động hộ thường quy mô nhỏ, việc đăng ký kinh doanh không đem lại lợi ích nhiều cho họ, khơng thay đổi tính chất hoạt động kinh doanh họ Tuy nhiên, nhận định tác giả có lẽ cần có sở khoa học mặt pháp lý, cần đặt điều kiện Việt Nam bối cảnh hội nhập quốc tế Báo cáo Điều tra khảo sát định tính khu vực TPHCM cho đề tài Khu vực phi thức vai trò mạng lưới xã hội thuộc Dự án hợp tác VASS IDR-DIAL (Hoàng Thị Thu Huyền, 2013) kết khảo sát quy mô nhỏ quận nội thành (Quận 1, Quận 3) quận ngoại thành (Quận 8) Cuộc khảo sát tiến hành vấn sâu 22 chủ hộ kinh doanh phi thức với kết khảo sát cụ thể Về lý hộ kinh doanh tham gia vào khu vực phi thức, có ba nhóm lý chính: nhóm lý mang tính kế thừa, hai nhóm lý mang tính tự phát ba lý giới thiệu, giúp đỡ qua mạng lưới xã hội Về động lực thúc 57 đẩy hộ kinh doanh tham gia vào khu vực phi thức: động lực lớn thu nhập, bên cạnh cịn có số động lực khác tìm kiếm niềm vui, sức khỏe lao động, gìn giữ nghề truyền thống gia đình… khơng phải động lực Và hộ kinh doanh lại khơng tham gia vào khu vực thức để tìm kiếm thu nhập: Về mặt chủ quan, thân chủ hộ thường có đặc điểm khó tham gia vào khu vực thức, như: trình độ học vấn, chun mơn thấp; thất nghiệp khu vực thức, sức khỏe khơng cịn tốt di cư từ nông thôn lên thành phố khơng có chỗ ổn định… Tâm lý chủ hộ thường khơng muốn chuyển sang khu vực thức cho khơng có thêm lợi ích từ đăng ký kinh doanh, chí khơng đăng ký kinh doanh để tránh đóng thuế; e ngại rủi ro đầu tư mở rộng kinh doanh Về mặt khách quan, việc có giấy phép đăng ký kinh doanh khơng mang lại lợi ích thiết thực cho hộ kinh doanh mang lại lợi ích thời điểm Vì tính chất kinh doanh nhỏ lẻ, khơng cần dùng giấy phép kinh doanh để tiếp cận nguồn tín dụng thức, xin cấp điện, nước, điện thoại số hộ kinh doanh sau đăng ký kinh doanh xin hủy để quay lại khu vực phi thức Việc đăng ký kinh doanh gắn liền với nghĩa vụ đóng thuế quan thuế có sở để quản lý thuế chặt chẽ hơn, hộ kinh 58 HỒNG THỊ THU HUYỀN – HỘ KINH DOANH Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH… doanh hạn chế đăng ký kinh doanh để tránh đóng thuế Báo cáo cân nhắc tiêu chí để xác định hộ kinh doanh thuộc khu vực phi thức, thực tế cho thấy khơng đăng ký kinh doanh có lẽ tiêu chí hàng đầu để xác định hộ kinh doanh thuộc khu vực thức hay phi thức Loại kinh doanh nhỏ (quy mơ vốn lao động), thu nhập thấp cách thức hoạt động khơng chun nghiệp (như khơng có tên sở sản xuất kinh doanh, khơng có tài khoản sở sản xuất kinh doanh, không ghi chép kế tốn) tiêu chí quan trọng để xác định hộ kinh doanh thuộc khu vực phi thức Báo cáo kiến nghị để hiểu rõ khu vực này, để đưa khuyến nghị sách ngồi việc khảo sát định lượng với mẫu lớn cần phải nghiên cứu trường hợp số doanh nghiệp hộ gia đình đặc thù như: nhóm hộ có quy mơ lớn nhất, nhóm hộ có quy mơ nhỏ nhất, nhóm hộ phá sản, hộ chuyển từ khu vực phi thức sang thức ngược lại Gần đây, nghiên cứu Quản lý nhà nước hộ kinh doanh cá thể địa bàn quận Gò Vấp TPHCM Nguyễn Thị Thanh Nguyệt (2019) nghiên cứu sâu vấn đề quản lý hộ kinh doanh cá thể địa bàn quận TPHCM, cho kết cụ thể nhiều vấn đề hộ kinh doanh cá thể Nghiên cứu cho thấy, năm 2017 quận Gị Vấp có tới 68,34% hộ thuộc diện phải đăng ký kinh doanh chưa đăng ký kinh doanh Đặc biệt, năm 2018, Ủy ban nhân dân quận cấp 2.417 giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, có 1.138 hộ trả giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Nguyên nhân hộ kinh doanh chưa nghiêm túc thực theo quy định pháp luật, cán chun trách quản lý kinh tế cấp phường cịn bng lỏng địa bàn, chưa dành nhiều thời gian địa bàn, khảo sát, kiểm tra hộ kinh doanh, vận động hộ kinh doanh thực theo quy định đưa vào diện quản lý Tuy nhiên, số nguyên nhân chưa tác giả nêu lên đây, đặc biệt nguyên nhân liên quan đến chất pháp lý sách hộ kinh doanh Ngồi nghiên cứu cịn đề cập đến vấn đề chuyển đổi hộ kinh doanh cá thể lên doanh nghiệp bắt buộc (sử dụng thường xuyên 10 lao động trở lên) theo Luật Doanh nghiệp 2014 Năm 2018, số hộ kinh doanh cá thể có đủ điều kiện chuyển đổi mơ hình quận Gị Vấp 242 hộ, có 191 hộ kinh doanh xin tư vấn làm thủ tục chuyển đổi lên doanh nghiệp sau tư vấn; ý kiến chung cho thấy họ cân nhắc, thận trọng chuyển đổi mô hình lo ngại phát sinh vấn đề phức tạp Ở tác giả chưa đề cập tới vấn đề công tác quản lý, mà việc chuyển đổi bắt buộc với doanh nghiệp đủ điều kiện quyền địa phương lại phải vận động chuyển đổi Mặt khác, nghiên cứu 59 TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI số (277) 2021 chưa có phân tích cụ thể tiến hành thời điểm chưa có kết thức số lượng hộ kinh doanh chuyển đổi thành công lên doanh nghiệp quan trọng sau chuyển đổi họ hoạt động Nhìn chung, chưa thực có nhiều nghiên cứu riêng hộ kinh doanh TPHCM, định hướng “chính thức hóa” Trong đó, khu vực phát triển mạnh mẽ cần có thơng tin liệu phân tích mới, tiếp cận theo nhiều góc độ, đặt bối cảnh (như khủng hoảng kinh tế đại dịch COVID-19) để đảm bảo giải vấn đề toàn diện, khách quan, hiệu “Chính thức hóa” hộ kinh doanh vấn đề cần thiết cần có hồi đáp mặt sách định hướng phát triển khu vực kinh tế tương lai Hơn nữa, thực tiễn áp dụng sách liên quan đến định hướng “chính thức hóa” sách hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp, sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa nhỏ (loại hình doanh nghiệp mà đa số hộ kinh doanh chuyển lên) cần đánh giá mặt thực tiễn Xét sở liệu nghiên cứu hộ kinh doanh Việt Nam nói chung TPHCM nói riêng, nghiên cứu đa số sử dụng hai nguồn liệu liệu thứ cấp Tổng cục Thống kê (Niên giám Thống kê, Điều tra lao động việc làm) liệu tự điều tra (quy mô vừa nhỏ), mà chưa sử dụng nguồn liệu lớn Tổng điều tra kinh tế Tổng cục Thống kê thực năm lần, thực năm 2017 Đây sở liệu từ điều tra tổng thể, bao gồm toàn hộ kinh doanh nước, có TPHCM Cuộc Tổng điều tra năm 2017 với câu hỏi khảo sát chứa đựng nhiều nội dung đáp ứng yêu cầu phân tích đánh giá thực trạng hộ kinh doanh số nội dung liên quan đến vấn đề “chính thức hóa” Do cần có nghiên cứu sử dụng số liệu này, không đáp ứng mục tiêu nghiên cứu chủ đề hộ kinh doanh mà có độ tin cậy mặt thống kê tốt so với khảo sát trước (với tiêu tương ứng) Ngồi ra, cần có khảo sát riêng hộ kinh doanh chuyển thành doanh nghiệp (đây nhóm hộ chưa khảo sát nghiên cứu trước) Dựa hai sở liệu quan trọng nghiên cứu có khả đạt mục tiêu chủ đề nghiên cứu nêu KẾT LUẬN Mặc dù quan điểm, khái niệm cách xác định khu vực phi thức tiến đến thống chung nghiên cứu quy định sách Việt Nam, việc tiếp tục nghiên cứu khu vực phi thức hộ kinh doanh có nhiều ý nghĩa việc góp phần xác định tiêu chí thống kê xác, phù hợp với thơng lệ quốc tế điều kiện Việt Nam 60 HOÀNG THỊ THU HUYỀN – HỘ KINH DOANH Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH… Vai trị khu vực phi thức hộ kinh doanh khẳng định hầu hết nghiên cứu đề cập Mặt khác, thực tế, tồn lâu với số lượng lớn hộ kinh doanh cho thấy sức sống riêng khu vực khứ, tương lai trung hạn Hiện quan điểm tiếp cận “chính thức hóa” cịn nhiều tranh luận, từ khía cạnh pháp lý, quản lý phát triển Do đó, việc hiểu chất đưa hộ kinh doanh khu vực “chính thức” đến mức độ để có ứng xử pháp lý phù hợp cần thiết, để vừa đạt hiệu quản lý vừa để hộ kinh doanh phát huy mặt tích cực, đóng góp vào phát triển chung khu vực kinh tế tư nhân, bối cảnh kinh tế - xã hội Việt Nam  CHÚ THÍCH (1) Kể từ Luật Doanh nghiệp 2005, hộ kinh doanh cá thể gọi hộ kinh doanh (2) Theo Tổng cục Thống kê (2016): “Khu vực kinh tế phi thức định nghĩa khu vực hoạt động tất sở sản xuất kinh doanh khơng có tư cách pháp nhân, sản xuất một vài sản phẩm dịch vụ để bán trao đổi, không đăng ký kinh doanh (khơng có giấy phép kinh doanh)” (Báo cáo Lao động phi thức năm 2016) (3) Trường phái “nhị nguyên”, vốn xuất thân từ chương trình nghiên cứu Lewis (1954) Harris - Todaro (1970), trường phái lâu đời Trường phái lý luận cho tượng kinh tế phi thức kinh tế phụ xuất xã hội kinh tế thức không đủ khả đáp ứng nhu cầu việc làm người lao động Trên sở đó, kinh tế phi thức xem thực thể tự nhiên thị trường khơng có quan hệ nhiều với kinh tế thức Trường phái “cấu trúc chủ nghĩa”, xuất phát từ nghiên cứu số học giả Marxist (Moser, 1978; Portes, 1989) Trường phái phủ nhận mặc định trường phái “nhị nguyên” cho có phụ thuộc chặt chẽ hai khu vực phi thức thức Theo quan điểm trường phái “cấu trúc chủ nghĩa”, khu vực phi thức phần phụ trợ chuyên cung cấp hàng hóa lao động rẻ cho hệ thống kinh tế tư thức Chính thế, tính cạnh tranh độ mềm dẻo kinh tế phần phụ thuộc vào khu vực phi thức Trường phái “pháp gia” cịn gọi trường phái “chính thống” vốn dựa vào nghiên cứu nhà kinh tế De Soto (1989) Trường phái lý luận khu vực phi thức xuất chi phí hành cho việc gia nhập khu vực kinh tế thức cao dẫn đến việc nhiều đơn vị sản xuất kinh doanh quy mô nhỏ phải hoạt động cách “phi thức.” Dựa quan điểm này, xuất khu vực phi thức thường phản ánh bất cập hệ thống pháp lý hành vốn tạo nhiều rào cản cho việc tham gia vào khu vực thức sở sản xuất kinh doanh quy mơ nhỏ Trường phái “pháp gia” có tương phản mạnh mẽ hàm ý sách với trường phái “cấu trúc chủ nghĩa” Trong trường phái “cấu trúc chủ nghĩa” nhấn mạnh việc đặt sách thống để đảm bảo phúc lợi cho người lao động khu vực phi thức, ngược lại, trường phái “pháp gia” hướng đến việc tạo điều kiện cho phát triển sở sản TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI số (277) 2021 61 xuất khu vực phi thức cách tư nhân hóa giảm thiểu quy định pháp lý thừa thãi (Cling Jean-Pierre, Nguyễn Thị Thu Huyền, Nguyễn Hữu Chí, Phan Thị Ngọc Trâm, Razafindrakoto Mireille, Roubaud Francois, 2010) Đây luận điểm đáng ý để nhìn nhận khu vực phi thức hộ kinh doanh, xây dựng sách cho khu vực kinh tế TÀI LIỆU TRÍCH DẪN CIEM 2017 Chính thức hóa hộ kinh doanh, thực trạng khuyến nghị chính sách Hà Nội: Nxb Hồng Đức Cling, Jean-Pierre, Nguyễn Hữu Chí, Razafindrakoto Mireille, Roubaud Francois 2010 Cuộc khủng hoảng kinh tế tác động đến Việt Nam mức độ nào: Phân tích trọng tâm khu vực phi thức Hà Nội TPHCM TCTK /IRD-DIAL Hà Nội Cling, Jean-Pierre, Nguyễn Thị Thu Huyền, Nguyễn Hữu Chí, Phan T Ngọc Trâm, Razafindrakoto M and Roubaud F 2010a Khu vực kinh tế phi thức hai thành phố lớn Việt Nam: Hà Nội TPHCM Hà Nội: Nxb Viện Khoa học Thống kê Cling, Jean-Pierre, Đỗ Hoài Nam, Stephane Lagree, Mireille Razafindrakoto, Francois Roubaud 2013 Kinh tế phi thức nước phát triển Hà Nội: Nxb Tri thức Demenet, A 2017 “Tìm hiểu tính dễ bị tổn thương hộ sản xuất kinh doanh cá thể thách thức an sinh xã hội”, Vai trò hộ sản xuất kinh doanh cá thể khu vực phi thức tăng trưởng bao trùm Việt Nam Doumer, L.P., Oudin, X Nguyễn Thắng chủ biên Hà Nội: Nxb Thế giới Doumer, L.P., Oudin, X., Nguyễn Thắng 2017 Vai trò hộ sản xuất kinh doanh cá thể khu vực phi thức tăng trưởng bao trùm Việt Nam Hà Nội: Nxb Thế giới Hart, K 1973 “Informal Income Opportunities and Urban Employment in Ghana” Journal of Modern African Studies, 11(1), pp 61-89 Hoàng Thị Thu Huyền 2013 “Báo cáo Điều tra khảo sát định tính khu vực TP.HCM”, đề tài Khu vực phi thức vai trị mạng lưới xã hội thuộc Dự án hợp tác VASS IDR-DIAL ILO 1993 Resolution Concerning Statistics of Employment in the Informal Sector, Fifteenth International Conference of Labour Office, ILO January 1993 10 Nguyễn Thị Thanh Nguyệt 2019 Quản lý nhà nước hộ kinh doanh cá thể địa bàn quận Gò Vấp TPHCM Luận văn thạc sĩ, Học viện Khoa học Xã hội 11 Nguyễn Thị Thu Huyn, Axel Demenet, Mireille Razafindrakoto v Franỗois Roubaud 2010 S động khu vực phi thức Hà Nội TPHCM giai đoạn 2007-2009: Một số phát từ Điều tra hộ sản xuất kinh doanh khu vực phi thức Tổng cục Thống kê/IRD-DIAL Hà Nội 12 Nguyễn Tuấn Vũ 2014 Vài nét khu vực kinh tế phi thức TPHCM Đề tài nghiên cứu, quan chủ trì Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 13 Oudin, X 2017 “Đóng góp cho kinh tế hộ sản xuất kinh doanh cá thể 62 HOÀNG THỊ THU HUYỀN – HỘ KINH DOANH Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH… khu vực kinh tế phi thức”, Doumer, L.P., Oudin, X., Nguyễn Thắng (chủ biên) Vai trò hộ sản xuất kinh doanh cá thể khu vực phi thức tăng trưởng bao trùm Việt Nam Hà Nội: Nxb Thế giới 14 Phạm Minh Thái, Doumer, L.P 2017 “Sự phát triển khu vực phi thức hộ sản xuất kinh doanh cá thể Việt Nam thời kỳ tăng trưởng tự hóa thương mại”, Doumer, L.P., Oudin, X., Nguyễn Thắng (chủ biên) Vai trò hộ sản xuất kinh doanh cá thể khu vực phi thức tăng trưởng bao trùm Việt Nam Hà Nội: Nxb Thế giới 15 Phạm Thị Kim Thái, Oudin X, Doumer, L.P, Vũ Văn Ngọc 2017 “Đặc điểm hộ sản xuất kinh doanh cá thể khu vực phi thức”, Doumer, L.P., Oudin, X., Nguyễn Thắng (chủ biên) Vai trò hộ sản xuất kinh doanh cá thể khu vực phi thức tăng trưởng bao trùm Việt Nam Hà Nội: Nxb Thế giới 16 Phương Nhung - Thanh Nhân 2019 “Quản hộ kinh doanh cá thể luật để giảm thất thu thuế” https://nld.com.vn/kinh-te/quan-ho-kinh-doanh-bang-luat-de-giam-thatthu-thue-2019122221060633.htm, truy cập ngày 15/2/2020 17 Sindzingre, Alice 2006 The Relevance of the Concepts of Formality and Informality: A Theoretical Appraisal, Pub in Linking the Formal and Informal Economy: Concepts and Policies, Basudeb Guha-Khasnobis, Ravi Kanbur, and Elinor Ostrom eds., Oxford 18 Tổng cục Thống kê 2017 Báo cáo Điều tra lao động việc làm năm 2016 Hà Nội: Nxb Thống kê 19 Tổng cục Thống kê 2018 Đề án “Thống kê khu vực kinh tế chưa quan sát” (NOE) Hà Nội: Nxb Thống kê 20 Tổng cục Thống kê 2019 Công văn 1127/TCTK-TKQG ngày 13/9/2019 Hướng dẫn sử dụng khái niệm khu vực phi thức hoạt động tự sản tự tiêu hộ gia đình Hà Nội 21 Tổng cục Thống kê 2019 Niên giám Thống kê 2018 Hà Nội: Nxb Thống kê ... THỊ THU HUYỀN – HỘ KINH DOANH Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH? ?? khăn quản lý định hướng phát triển cho khu vực Chính mà gần vấn đề “chính thức hóa” hộ kinh doanh đặt nhiều cơng trình nghiên cứu, nhiều chương... đề hộ kinh doanh phải đăng ký kinh doanh cách thức quy định lâu với diễn biến thực tế, cụm từ “chính thức hóa” đặt bàn luận, nghiên cứu thành phần kinh tế Có thể thấy, nghiên cứu hộ kinh doanh. .. nghiệp có nhiều bất lợi so với 54 HỒNG THỊ THU HUYỀN – HỘ KINH DOANH Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH? ?? hình thức hộ kinh doanh phần lớn hộ kinh doanh quen với tập quán kinh doanh nhỏ, lẻ, sản xuất gia truyền
- Xem thêm -

Xem thêm: Hộ kinh doanh ở thành phố Hồ Chí Minh trong định hướng “chính thức hóa”: Tổng quan nghiên cứu, Hộ kinh doanh ở thành phố Hồ Chí Minh trong định hướng “chính thức hóa”: Tổng quan nghiên cứu

Từ khóa liên quan