0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Lịch sử >

Xây dựng và sử dụng bản đồ giáo khoa điện tử trong dạy học lịch sử lớp 12 ở trường THPT

tên đề tài xây dựng và sử dụng bản đồ giáo khoa điện tử trong dạy học lịch sử việt nam lớp 12 – chương trình chuẩn

tên đề tài xây dựng sử dụng bản đồ giáo khoa điện tử trong dạy học lịch sử việt nam lớp 12 – chương trình chuẩn

... dạy bốn lớp 12A1,12A4,12A5 12A9, đó: lớp 12A1 12A4 chọn làm lớp thực nghiệm; lớp 12A5 12A9 làm lớp đối chứng - Nội dung nghiên cứu đề tài giới hạn chương trình Lịch sử Việt Nam lớp 1 2Chương trình ... giảng dạy cấp học chọn nghiên cứu vấn đề Xây dựng sử dụng Bản đồ giáo khoa điện tử dạy học Lịch sử Việt Nam lớp 12 (Chương trình Chuẩn) ”, nhằm góp phần thực việc đổi PPDH lịch sử theo hướng ... dụng đồ giáo khoa treo tường Trong năm học 2010-2011, tiến hành giảng dạy thực nghiệm lớp 12A1, 12A4 học sử dụng BĐGKĐT giảng dạy lớp 12A5, 12A9 làm lớp đối chứng với học sử dụng đồ giáo khoa...
 • 28
 • 1,116
 • 0
SKKN Xây dựng và sử dụng bản đồ giáo khoa điện tử trong dạy học Lịch sử Việt Nam lớp 12 chương trình chuẩn

SKKN Xây dựng sử dụng bản đồ giáo khoa điện tử trong dạy học Lịch sử Việt Nam lớp 12 chương trình chuẩn

... đích: Xây dựng sử dụng Bản đồ giáo khoa điện t trong dạy học lịch sử trường phổ thông nhằm phát huy tính tích cực, hứng thú học tập học sinh, góp phần thực việc đổi phương pháp dạy học lịch sử theo ... đồ, đồng thời giúp học sinh tiếp nhận nhiều thông tin kiến thức kiến thức sách giáo khoa thông qua kênh hình ảnh, đoạn phim,… thể Bản đồ giáo khoa điện tử - Sử dụng đồ giáo khoa điện tử dạy học ... hiệu quả, đồng thời kết sở để chứng minh giả thuyết khoa học đề tài là: Xây dựng sử dụng Bản đồ giáo khoa điện tử góp phần đổi phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng môn dạy học lịch sử trường...
 • 5
 • 497
 • 3
SKKN Sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học môn GDCD lớp 12 ở trường THPT

SKKN Sử dụng bản đồ duy trong dạy học môn GDCD lớp 12 trường THPT

... vận dụng kiến thức học lớp vào thực tế sống trở thành kỹ sống.Tôi xin trình bày ứng dụng công cụ học tập -Bản Đồ Duy iMinMap vào dạy môn GDCD trường THPT .Bản Đồ Duy iMinMap ứng dụng vào dạy ... lớp 12 trường THPT IV MỤC ĐÍCH, ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA SKKN Mục đích - Dạy môn GDCD lớp 12 trường THPT - Ứng dụng đồ iMindmap vào dạy GDCD lớp 12 trường THPT Đối ng phạm vi ... mục đích sử dụng đồ duy) Ưu điểm đồ iMindMap hoạt động dạy môn GDCD 4.1 Sử dụng đồ công cụ để giúp học sinh chiếm lĩnh kiến thức tổng hợp học : Với phương pháp đồ giảng dạy bước giáo...
 • 56
 • 4,160
 • 19
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TƯ DUY TRONG DẠY HỌC MÔN GDCD LỚP 12 Ở TRƯỜNG THPT

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM SỬ DỤNG BẢN ĐỒ DUY TRONG DẠY HỌC MÔN GDCD LỚP 12 TRƯỜNG THPT

... - Trường THPT Nam Khoái Châu -4- Sử dụng đồ dạy học môn GDCD lớp 12 trường THPT Giáo viên: Trần Thị Vân Anh - Trường THPT Nam Khoái Châu -5- Sử dụng đồ dạy học môn GDCD lớp 12 trường THPT ... - Trường THPT Nam Khoái Châu -34- Sử dụng đồ dạy học môn GDCD lớp 12 trường THPT Giáo viên: Trần Thị Vân Anh - Trường THPT Nam Khoái Châu -35- Sử dụng đồ dạy học môn GDCD lớp 12 trường THPT ... - Trường THPT Nam Khoái Châu -36- Sử dụng đồ dạy học môn GDCD lớp 12 trường THPT Giáo viên: Trần Thị Vân Anh - Trường THPT Nam Khoái Châu -37- Sử dụng đồ dạy học môn GDCD lớp 12 trường THPT...
 • 48
 • 1,531
 • 6
Sử dụng bản đồ tư duy trong dạy, học địa lí lớp 12 ở trường THPT thị xã mường lay

Sử dụng bản đồ duy trong dạy, học địa lí lớp 12 trường THPT thị xã mường lay

... SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TƯ DUY TRONG DẠY VÀ HỌC MÔN ĐỊA LÝ LỚP 12 TRƯỜNG THPT THỊ XÃ MƯỜNG LAY Tác giả: Nguyễn Thị Kiều Giang Giáo viên THPT Thị Mường Lay A Sự cần thiết, mục ... dụng đồ để giảng dạy thể đề tài "Ứng dụng đồ dạy, học địa lớp 12 góp phần nâng cao chất lượng môn Địa lí" Đối ng học sinh lớp 12C1 có sử dụng đồ lớp, lớp đối chứng 12C4 dạy học theo ... học sử dụng đồ học sinh học tập tích cực kết cao V Phạm vi ảnh hưởng Sau thời gian sử dụng đồ trình dạy học địa trường THPT thị Mường Lay Tôi nhận thấy em học sinh lớp 12C1 có hứng...
 • 26
 • 936
 • 0
skkn sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học môn GDCD lớp 12 ở trường THPT

skkn sử dụng bản đồ duy trong dạy học môn GDCD lớp 12 trường THPT

... - Trường THPT Nam Khoái Châu -4- Sử dụng đồ dạy học môn GDCD lớp 12 trường THPT Giáo viên: Trần Thị Vân Anh - Trường THPT Nam Khoái Châu -5- Sử dụng đồ dạy học môn GDCD lớp 12 trường THPT ... - Trường THPT Nam Khoái Châu -34- Sử dụng đồ dạy học môn GDCD lớp 12 trường THPT Giáo viên: Trần Thị Vân Anh - Trường THPT Nam Khoái Châu -35- Sử dụng đồ dạy học môn GDCD lớp 12 trường THPT ... - Trường THPT Nam Khoái Châu -36- Sử dụng đồ dạy học môn GDCD lớp 12 trường THPT Giáo viên: Trần Thị Vân Anh - Trường THPT Nam Khoái Châu -37- Sử dụng đồ dạy học môn GDCD lớp 12 trường THPT...
 • 48
 • 547
 • 0
Nghiên cứu thiết kế và sử dụng sách giáo khoa điện tử trong dạy học phép biến hình trên mặt phẳng theo hướng tổ chức các hoạt động khám phá

Nghiên cứu thiết kế sử dụng sách giáo khoa điện tử trong dạy học phép biến hình trên mặt phẳng theo hướng tổ chức các hoạt động khám phá

... việc nghiên cứu thiết kế sử dụng sách giáo khoa điện tử dạy học phép biến hình mặt phẳng theo hướng tổ chức hoạt động khám phá Chương Nghiên cứu thiết kế sử dụng sách giáo khoa điện tử dạy học phép ... 2.4 Sử dụng sách giáo khoa điện tử hỗ trợ dạy học phép biến hình mặt phẳng theo hướng tổ chức hoạt động khám phá 79 2.4.1 Tiến trình dạy học học sách giáo khoa điện tử theo hướng tổ chức hoạt ... giáo khoa điện tử hỗ trợ dạy học phép biến hình mặt phẳng theo hướng tổ chức hoạt động khám phá 137 3.6.1 Thăm dò giáo viên sách giáo khoa điện tử hỗ trợ dạy học phép biến hình mặt phẳng theo hướng...
 • 246
 • 450
 • 0
Nghiên cứu thiết kế và sử dụng sách giáo khoa điện tử trong dạy học phép biến hình trên mặt phẳng theo hướng tổ chức các hoạt động khám phá

Nghiên cứu thiết kế sử dụng sách giáo khoa điện tử trong dạy học phép biến hình trên mặt phẳng theo hướng tổ chức các hoạt động khám phá

... theo hướng tổ chức hoạt động khám phá Bước Thiết kế sách giáo khoa điện tử phép biến hình mặt phẳng theo hướng tổ chức hoạt động khám phá Bước Xây dựng sách giáo khoa điện tử phép biến hình mặt phẳng ... chọn phép biến hình mặt phẳng thiết kế sử dụng sách giáo khoa điện tử theo hƣớng tổ chức hoạt động khám phá trƣ ng Trung học phổ thông 1.5.1 Phép biến hình mặt phẳng thiết ế sách giáo hoa điện tử ... theo hướng tổ chức hoạt động khám phá Thiết kế SGKĐT (phần phép biến hình mặt phẳng lớp 11 THPT) theo hướng tổ chức hoạt động khám phá Cách sử dụng SGKĐT xây dựng dạy học phép biến hình mặt phẳng...
 • 27
 • 511
 • 0
Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Nghiên cứu thiết kế và sử dụng sách giáo khoa điện tử trong dạy học phép biến hình trên mặt phẳng theo hướng tổ chức các hoạt động khám phá

Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Nghiên cứu thiết kế sử dụng sách giáo khoa điện tử trong dạy học phép biến hình trên mặt phẳng theo hướng tổ chức các hoạt động khám phá

... việc nghiên cứu thiết kế sử dụng sách giáo khoa điện tử dạy học phép biến hình mặt phẳng theo hướng tổ chức hoạt động khám phá Chương Nghiên cứu thiết kế sử dụng sách giáo khoa điện tử dạy học phép ... 2.4 Sử dụng sách giáo khoa điện tử hỗ trợ dạy học phép biến hình mặt phẳng theo hướng tổ chức hoạt động khám phá 79 2.4.1 Tiến trình dạy học học sách giáo khoa điện tử theo hướng tổ chức hoạt ... giáo khoa điện tử hỗ trợ dạy học phép biến hình mặt phẳng theo hướng tổ chức hoạt động khám phá 41 1.6.3 Sử dụng sách giáo khoa điện tử dạy học toán 43 1.7 Thực trạng sử dụng sách giáo khoa điện...
 • 246
 • 935
 • 0
Các nguyên tắc xây dựng atlas giáo khoa điện tử trong dạy học địa lý ở trường phổ thông

Các nguyên tắc xây dựng atlas giáo khoa điện tử trong dạy học địa lý trường phổ thông

... nhiều Các nguyên tắc xây dựng atlas giáo khoa điện tử dùng dạy học địa trờng phổ thông Atlas giáo khoa điện tử atlas truyền thống xét nội dung mang tính 149 chất, đặc điểm chung nh sau: tính khoa ... của atlas điện tử đầy đủ chủ đề thống nội nh thể loại atlas truyền thống Atlas giáo khoa điện tử Atlas giáo khoa điện tử dùng để dạy học địa tập hợp đồ điện tử, đợc tổ chức cách có hệ ... xây dựng atlas giáo khoa điện tử Thiết kế phần đồ atlas giáo khoa điện tử không khác với việc thiết kế atlas truyền thống giấy Các nguyên tắc việc thiết kế biên tập nội dung atlas giáo khoa điện...
 • 5
 • 964
 • 2
SKKN một số điểm cần lưu ý khi sử dụng giáo án điện tử trong dạy học lịch sử lớp 9

SKKN một số điểm cần lưu ý khi sử dụng giáo án điện tử trong dạy học lịch sử lớp 9

... điện tử giáo án điện tử Việc dùng giáo án điện tử dạy học lịch sử giáo án điện tử có nhiều điểm tích cực + Thứ nhất: Vị trí thầy giáo học sinh thay đổi Giáo viên người hướng học sinh học tập không ... minh giúp học sinh thêm yêu môn lịch sử, say mê với môn học vốn khô khan này.Để sử dụng máy tính điện tử vào việc dạy học làm giáo án điện tử việc sử dụng phương tiện dạy học máy tính điện tử phải ... việc dạy Tin học sử dụng máy tính điện tử nhà trường sử dụng rộng rãi song cần phải xác định rõ ràng việc sử dụng máy tính điện tử công cụ dạy học hay dùng máy tính để thực giáo án điện tử Tuỳ...
 • 15
 • 583
 • 0
Vận dụng phương pháp thảo luận nhằm nâng cao hiệu quả dạy học môn GDCD lớp 12 ở trường THPT bình thuật, huyện thuận châu, tỉnh sơn la

Vận dụng phương pháp thảo luận nhằm nâng cao hiệu quả dạy học môn GDCD lớp 12 trường THPT bình thuật, huyện thuận châu, tỉnh sơn la

... dạy học môn GDCD lớp 12 1.2.1 Thực trạng việc dạy học phương pháp thảo luận nhóm dạy học môn GDCD lớp 12 trường THPT Bình Thuận, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La * Đặc điểm môn GDCD lớp 12 Môn giáo ... sở lý luận PPTLN thực trạng sử dụng PPTLN dạy môn GDCD lớp 12 trường THPT Bình Thuận, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La + Thực trạng sử dụng PPTLN dạy học môn GDCD lớp 12 trường THPT Bình Thuận, huyện ... phương pháp thảo luận nhóm dạy học môn GDCD lớp 12 14 1.2.1 Thực trạng việc dạy học phương pháp thảo luận nhóm dạy học môn GDCD lớp 12 trường THPT Bình Thuận, huyện Thuận Châu, tỉnh...
 • 77
 • 358
 • 0
Khai thác ứng dụng của máy tính casio FX570ES PLUS trong dạy học đại số giải tích ở trường THPT”.

Khai thác ứng dụng của máy tính casio FX570ES PLUS trong dạy học đại số giải tích trường THPT”.

... Nghiên cứu ứng dụng máy tính CASIO FX-570ES PLUS dạy học đại số - giải tích trung học phổ thông” 3.2 Phạm vi nghiên cứu Trong đề tài nghiên cứu dạng toán đại số - giải tích cấp bậc trung học phổ ... thác nhiều chức máy tính bỏ túi, từ chất lượng dạy học nâng lên Chương Khai thác ứng dụng máy tính CASIO FX-570ES PLUS dạy học đại số - giải tích trường THPT BỔ SUNG PHẦN TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ ... nghiên cứu gồm có hai chương: Chương 1: Cơ sở lý luận thực tiễn Chương 2: Khai thác ứng dụng máy tính CASIO FX-570ES PLUS dạy học đại số - giải tích trường THPT BỔ SUNG PHẦN TÀI LIỆU THAM KHẢO...
 • 26
 • 426
 • 0
Nâng cao chất lượng học tập lịch sử việt nam giai đoạn 1946-1954 của học sinh lớp 12 - trường thpt trần suyền thông qua việc sử dụng một số bản đồ giáo khoa điện tử (chương trình chuẩn)

Nâng cao chất lượng học tập lịch sử việt nam giai đoạn 1946-1954 của học sinh lớp 12 - trường thpt trần suyền thông qua việc sử dụng một số bản đồ giáo khoa điện tử (chương trình chuẩn)

... minh sử dụng đồ giáo khoa điện tử dạy học lịch sử Việt Nam giai đoạn 194 6-1 954 làm nâng cao chất lượng học tập học sinh lớp 12 trường THPT Trần Suyền GIỚI THIỆU 2.1 Hiện trạng: Như biết, lịch sử ... nghiên cứu: Sử dụng số đồ giáo khoa điện tử dạy học lịch sử Việt Nam giai đoạn kháng chiến chống thực dân Pháp 194 6-1 954 nâng cao chất lượng học tập học sinh lớp 12 trường THPT Trần Suyền Người ... Vấn đề nghiên cứu: Việc sử dụng số đồ giáo khoa điện tử dạy học lịch sử Việt Nam giai đoạn kháng chiến chống thực dân Pháp 194 6-1 954 nâng cao chất lượng học tập học sinh lớp 12 không? 2.4 Giả...
 • 45
 • 859
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: thực trạng sử dụng giáo án điện tử trong dạy học ở một số trường trung học phổ thông ở hải phòng hiện naysử dụng một số yếu tố lịch sử toán học trong dạy học môn toán lớp 10 ở trường trung học phổ thôngmột số hình ảnh về ứng dụng giáo án điện tử trong dạy họcniệm về bản đồ điện tử trong dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thôngcác phương pháp sử dụng bản đồ giáo khoaphương pháp sử dụng bản đồ giáo khoaxây dựng bản đồ giao thông thành phố cần thơ với công nghệ webgisluận văn xây dựng bản đồ giao thông thành phố cần thơ với công nghệ webgisphương pháp sử dụng bản đồ giáo khoa trong dạy học địa lí ở trường phổ thônglý thuyết lưới điện và xây dựng bản đồ số biểu diễn lưới điệnxây dựng và sử dựng bài giảng điện tử trong day học chương từ trường vật lý 11 trung học phổ thôngcách sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học dia li lop 12thiết kế và sử dụng sơ đồ hóa kiến thức trong dạy học một số bài lịch sử lớp 10 ở trường thptcơ sở lí luận và thực tiễn của việc xây dựng và sử dụng bài giảng điện tử trong dạy họccơ sở lý luận của việc xây dựng và sử dụng bài giảng điện tử trong dạy họcNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngChuong 2 nhận dạng rui roBT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ