0
 1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Y khoa - Dược >

Hài lòng của điều dưỡng tại bệnh viện bạch mai trong việc áp dụng công nghệ thông tin để lưu trữ hồ sơ bệnh án năm 2015

Hài lòng của điều dưỡng tại bệnh viện bạch mai trong việc áp dụng công nghệ thông tin để lưu trữ hồ sơ bệnh án năm 2015

Hài lòng của điều dưỡng tại bệnh viện bạch mai trong việc áp dụng công nghệ thông tin để lưu trữ hồ bệnh án năm 2015

... lý hồ bệnh án - Điều dưỡng thấy khó khăn công tác lưu trữ MỤC TIÊU Mô tả hài lòng điều dưỡng BVBM việc áp dụng CNTT để lưu trữ hồ bệnh án Mô tả số yếu tố liên quan tới hài lòng điều dưỡng ... ứng dụng tốt CNTT quản lý bệnh viện Tại Việt Nam: TỔNG QUAN  Mô hình quản lý lưu trữ hồ bệnh án Bệnh viện Bạch Mai - Trước năm 2001: TỔNG QUAN  Mô hình quản lý lưu trữ hồ bệnh án Bệnh viện ... dụng CNTT chưa có hài lòng rõ ràng điều dưỡng phần mềm lưu trữ, nhập số liệu HSBA, tỷ lệ hài lòng thấp 41.1% KẾT LUẬN Các yếu tố liên quan tới hài lòng điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai việc áp dụng...
 • 27
 • 457
 • 0
Hài lòng của điều dưỡng tại bệnh viện bạch mai trong việc áp dụng công nghệ thông tin để lưu trữ hồ sơ bệnh án năm 2015

Hài lòng của điều dưỡng tại bệnh viện bạch mai trong việc áp dụng công nghệ thông tin để lưu trữ hồ bệnh án năm 2015

... 4.2.1 Hài lòng c a u d ng v i ch 4.2.2 Hài lòng c a u d ng v i c s v t ch t .26 4.2.3 S hài lòng c a u d ng trình công ngh thông tin 25 ng v i kh n ng th c hi n k t qu 26 4.2.4 S hài lòng ... công vi c n ng 30 Thang Long University Library PH L C PHI U KH O SÁT S HÀI LÒNG C Aă I UăD ÁP D NG CÔNG NGH THÔNG TIN L UăTR NG TRONG VI C H S ăB NH ÁN T I B NH VI N B CH MAI Mã s Ph n 1: THÔNG ... công ngh thông tin đ ăl uătr ăh ăs ăb nh án n m 2015 nh m m c tiêu: Mô t s hài lòng c a u d ng t i BVBM vi c áp d ng CNTT đ l u tr h s b nh án Mô t m t s y u t liên quan t i s hài lòng c a u...
 • 42
 • 289
 • 0
Khảo sát mức độ hài lòng của điều dưỡng  kỹ thuật viên làm việc tại bệnh viện đại học y hà nội trong giai đoạn từ 11-2009 đến 06-2010

Khảo sát mức độ hài lòng của điều dưỡng kỹ thuật viên làm việc tại bệnh viện đại học y hà nội trong giai đoạn từ 11-2009 đến 06-2010

... ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NGUYỄN THỊ TUYẾT MỸ KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA ĐIỀU DƯỠNG-KỸ THUẬT VIÊN LÀM VIỆC TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI TRONG GIAI ĐOẠN TỪ 11-2009 ĐẾN 06-2010 KHÓA ... đạo Bệnh viện, triển khai đề tài Khảo sát mức độ hài lòng Điều dưỡng - Kỹ thuật viên làm việc Bệnh viện Đại học Y Nội giai đoạn từ 11-2009 đến 06-2010 với hai mục tiêu sau: Mô tả mức độ hài ... hài lòng mức độ động viên đội ngũ Điều dưỡng- Kỹ thuật viên công việc chế độ đãi ngộ Bệnh viện Đại học Y Nội Phân tích số y u tố liên quan tới mức độ hài lòng mức độ động viên đội ngũ Điều dưỡng- Kỹ...
 • 82
 • 2,713
 • 21
Khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên về bài giảng có ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học tại Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ

Khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên về bài giảng có ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học tại Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ

... giáo dục ứng trước thực tế đó, nghiên cứu chọn thực đề tài Khảo sát mức độ hài lòng sinh viên giảng ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động dạy học Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ Ý nghĩa ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC BÙI NGỌC PHƯỚC HẢO KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN VỀ BÀI GIẢNG CÓ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TẠI TRƯỜNG ... phần giảng ứng dụng CNTT đến hài lòng sinh viên H.1.1: Nội dung giảng ứng dụng CNTT hoạt động dạy học giảng viên mối tương quan thuận với hài lòng sinh viên H.1 2: Phương pháp dạy học giảng...
 • 16
 • 1,815
 • 8
Khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên về bài giảng có ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học tại trường cao đẳng nông nghiệp nam bộ

Khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên về bài giảng có ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học tại trường cao đẳng nông nghiệp nam bộ

... - Những nhân tố giảng ứng dụng CNTT hoạt động dạy học giảng viên đem đến hài lòng cho sinh viên? - Sinh viên hài lòng nhân tố giảng ứng dụng CNTT hoạt động dạy học giảng viên? Giả thuyết ... Nội dung giảng ứng dụng CNTT hoạt động dạy học giảng viên mối tương quan thuận với hài lòng sinh viên H.1.2: Phương pháp dạy học giảng ứng dụng CNTT hoạt động dạy học giảng viên mối ... nâng cao chất lượng giáo dục ứng trước thực tế đó, tác giả chọn thực đề tài Khảo sát mức độ hài lòng sinh viên giảng ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động dạy học Trường Cao đẳng Nông nghiệp...
 • 131
 • 1,058
 • 1
Khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên về bài giảng có ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học tại Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ

Khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên về bài giảng có ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học tại Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ

... - Những nhân tố giảng ứng dụng CNTT hoạt động dạy học giảng viên đem đến hài lòng cho sinh viên? - Sinh viên hài lòng nhân tố giảng ứng dụng CNTT hoạt động dạy học giảng viên? Giả thuyết ... Nội dung giảng ứng dụng CNTT hoạt động dạy học giảng viên mối tương quan thuận với hài lòng sinh viên H.1.2: Phương pháp dạy học giảng ứng dụng CNTT hoạt động dạy học giảng viên mối ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC BÙI NGỌC PHƯỚC HẢO KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN VỀ BÀI GIẢNG CÓ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TẠI TRƯỜNG...
 • 133
 • 1,433
 • 6
Đăng tải thông tin về các cơ sở đủ điều kiện tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin doc

Đăng tải thông tin về các cơ sở đủ điều kiện tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin doc

... quản đào tạo, sở vật chất đáp ứng yêu cầu giảng dạy học tập; + Công văn đăng đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, đầu ứng dụng công nghệ thông tin, phiếu cung cấp thông tin sở đào tạo, ... ký đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, đầu ứng dụng công nghệ thông tin theo mẫu Phụ lục III Thông tư 23/2010/TT-BTTTT + Mẫu Phiếu cung cấp thông tin sở đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, ... Ứng dụng Công nghệ Thông tin + quan trực tiếp thực TTHC: Cục Ứng dụng Công nghệ Thông tin + quan phối hợp (nếu có): - Kết thực thủ tục hành chính: Thông tin sở đủ điều kiện tổ chức đào tạo,...
 • 3
 • 338
 • 0
Nhận thức của giáo viên về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ngoại ngữ trường hợp điển hình tại trường THPT Quảng Xương I

Nhận thức của giáo viên về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ngoại ngữ trường hợp điển hình tại trường THPT Quảng Xương I

... INFORMATION TECHNOLOGY IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING: A CASE AT QUANG XUONG ONE HIGH SCHOOL, THANH HOA PROVINCE NHẬN THỨC CỦA GIÁO VIÊN VỀ VIỆC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC NGO I NGỮ: TRƯỜNG ... reasons for using or not using IT in their ELT …………… … 25 3.2 Teachers‟ opportunities for using IT in teaching English in the classroom …… 28 3.2.1 Teachers‟ confidence in using IT in teaching…………… ... HỌC NGO I NGỮ: TRƯỜNG HỢP I N HÌNH T I TRƯỜNG THPT QUẢNG XƯƠNG I, TỈNH THANH HOÁ M.A MINOR THESIS Field Code Supervisor : ENGLISH METHODOLOGY : 60 14 10 : Dr LE VAN CANH HANOI - 2010 TABLE OF CONTENTS...
 • 4
 • 452
 • 2
Nhận thức của giáo viên về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ngoại ngữ trường hợp điển hình tại trường THPT Quảng Xương I, tỉnh Thanh Hóa

Nhận thức của giáo viên về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ngoại ngữ trường hợp điển hình tại trường THPT Quảng Xương I, tỉnh Thanh Hóa

... online: http://teleeducation.nb.ca/nosignificantdifference/, 41 Tuan Minh, Do Sử dụng phương tiện dạy học môn Tiếng Anh THPT, English Faculty, Foreign Language Universiy- Hanoi International University ... School It is the biggest school in Quang Xuong District, Thanh Hoa Province with the updating modern technologies for years, about km from Thanh Hoa City It is one of rural high schools in Vietnam ... navigate their own path by pointing and clicking a mouse Hypermedia provides a number of advantages as followed: * creating a more authentic learning environment; * assisting the integrations of different...
 • 58
 • 581
 • 0
THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VIỆC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO GIẢNG DẠY CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT TẠI CẦN THƠ

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VIỆC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO GIẢNG DẠY CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT TẠI CẦN THƠ

... thảo công cụ để khảo sát thực trạng quản việc ứng dụng CNTT vào giảng dạy Hiệu trưởng trường THPT Cần Thơ Chương 2: THỰC TRẠNG VÀ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ VIỆC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO GIẢNG ... quản lý, quản giáo dục, quản trường học, quản việc ứng dụng CNTT vào giảng dạy - Khảo sát thực trạng hoạt động quản việc ứng dụng CNTT vào giảng dạy số trường THPT thành phố Cần Thơ ... hơn, hiệu việc giảng dạy ứng dụng CNTT Tuy nhiên, công tác quản việc ứng dụng CNTT vào giảng dạy số trường số hạn chế công việc như: việc tổ chức thực bồi dưỡng kỹ ứng dụng công nghệ thông tin...
 • 105
 • 4,210
 • 42
Ứng dụng công nghệ thông tin để dạy học xác suất thống kê tại trường đại học hải phòng

Ứng dụng công nghệ thông tin để dạy học xác suất thốngtại trường đại học hải phòng

... ứng dụng CNTT giảng dạy XSTK trường Đại học Hải Phòng CHƢƠNG DẠY HỌC XÁC SUẤT THỐNG KÊ TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG CÓ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 2.1 Một số phần mềm sử dụng để khai thác thiết ... tin để dạy học xác suất thống trường Đại học Hải Phòng Mục đích nghiên cứu Đề xuất phương án ứng dụng CNTT để dạy học XSTK trường ĐHHP để nâng cao hiệu trình dạy học XSTK trường ĐHHP Khách ... việc ứng dụng ICT để dạy học XSTK trường ĐHHP phù hợp với việc đổi phương pháp dạy học nhằm nâng cao hiệu dạy học XSTK Dạy học XSTK có ứng dụng ICT không cung cấp kiến thức cần thiết môn học mà...
 • 24
 • 1,740
 • 4
thực trạng quản lý việc ứng dụng công nghệ thông tin của hiệu trưởng vào dạy học ở bậc tiểu học tại quận 11, tp. hồ chí minh

thực trạng quản lý việc ứng dụng công nghệ thông tin của hiệu trưởng vào dạy học ở bậc tiểu học tại quận 11, tp. hồ chí minh

... Mở đầu Chương 1: Cơ sở luận quản việc ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học U U bậc tiểu học Chương 2: Thực trạng quản việc ứng dụng công nghệ thông tin hiệu trưởng U U vào dạy học ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HỒ CHÍ MINH _ Nguyễn Thái Vĩnh Nguyên THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VIỆC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỦA HIỆU TRƯỞNG VÀO DẠY HỌC BẬC TIỂU HỌC TẠI QUẬN 11, TP HỒ CHÍ MINH ... học bậc tiểu học 20 T T 1.2.7 Công tác quản việc ứng dụng CNTT vào dạy học HT trường tiểu học 24 T T CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VIỆC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO DẠY HỌC BẬC TIỂU...
 • 121
 • 1,453
 • 0
Tài liệu Đánh giá việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và khai thác nguồn lực thông tin ở trung tâm thông tin thư viện trường Đại học Y Hà Nội pptx

Tài liệu Đánh giá việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và khai thác nguồn lực thông tin ở trung tâm thông tin thư viện trường Đại học Y Hà Nội pptx

... tin có Th viện Trờng Đại học Y Nôị Đánh giá hiệu việc ứng dụng công nghệ thông tin quản khai thác nguồn lực thông tin Th viện Trờng Đại học Y Nội II Đối tợng phơng ... Trờng Đại học Y Nội V Kết luận Thực trạng nguồn lực thông tin ứng dụng công nghệ thông tin * Nguồn lực thông tin Th viện Trờng Đại học Y Nội gồm có loại: - Nguồn lực thông tin truyền thống ... Đề tài l y nguồn lực Thông tin Th viện Trung tâm Thông tin Th viện Trờng Đại học Y Nội làm đối tợng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu đề tài: Giới hạn việc ứng dụng công nghệ thông tin tổ chức quản...
 • 5
 • 1,179
 • 6
ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ sinh viên tra tìm tài liệu

ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ sinh viên tra tìm tài liệu

... pháp tối ưu để công tác ngày có hiệu cao ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỂ PHỤC VỤ SINH VIÊN TRA TÌM TÀI LIỆU 2.1 Ứng dụng công nghệ thông tin trông công tác thư viện Công nghệ thông tin coi tập ... ứng dụng công nghệ thông tin công tác phục vụ sinh viên tra tìm tài sử dụng tài liệu vấn đề mang tính thực tế, mặt góp phần hiệu việc ứng dụng công nghệ thông tin, mặt khác hạn chế việc ứng dụng ... kiến sinh viên hiệu qủa việc ứng dụng công nghệ thông tin công tác thư viện đặc biệt công tác trực tiếp phục vụ sinh viên tra tìm sử dụng tài liệu Để hoàn thành đề tài nghiên cứu sử dụng nguồn tài...
 • 29
 • 221
 • 0
Ứng dụng công nghệ thông tin để dạy học xác suất thống kê tại trường Đại học Hải Phòng

Ứng dụng công nghệ thông tin để dạy học xác suất thốngtại trường Đại học Hải Phòng

... 1.4.2 Thực trạng sử dụng CNTT dạy học XSTK trường 26 Đại học Hải Phòng CHƢƠNG 2: DẠY HỌC XÁC SUẤT THỐNG KÊ TẠI 30 TRƢỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÕNG CÓ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 2.1 ... ứng dụng CNTT giảng dạy môn Toán Luận văn khó khăn, thách thức việc ứng dụng CNTT giảng dạy XSTK trường Đại học Hải Phòng 36 CHƢƠNG DẠY HỌC XÁC SUẤT THỐNG KÊ TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÕNG CÓ ỨNG ... tin để dạy học xác suất thống trường Đại học Hải Phòng Mục đích nghiên cứu Đề xuất phương án ứng dụng CNTT để dạy học XSTK trường ĐHHP để nâng cao hiệu trình dạy học XSTK trường ĐHHP Khách...
 • 108
 • 826
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: tác dụng của việc ứng dụng công nghệ thông tincơ sở lý luận của việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý nhân sựhai long cua dieu duong vienđề tài ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xây dựng hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh phục vụ chuẩn đoán và tra cứu tai bệnh viện đa khoa tỉnh bình dương điều traphiếu điều tra khảo sát hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trườngmột số giải pháp quản lý công tác bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ giáo viên các trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh thanh hóaứng dụng công nghệ thông tin của sinh viênchiến lược phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin cho trung tâm chỉ đạo tuyến bệnh viện bạch maiung dung công nghệ thông tin vào cong tác văn phòng tai ubnh quận hải châu tp đà nẵngquản lý công tác bồi dưỡng giáo viên thcs thông qua hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin và phương tiện thông tin đại chúngứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học vai trò của cbql và giáo viênđề tài ứng dụng công nghệ thông tinứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan đảng và nhà nướcgiáo viên sử dụng công nghệ thông tintầm quan trọng của ứng dụng công nghệ thông tinNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP