0

Nhận thức của giáo viên về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ngoại ngữ trường hợp điển hình tại trường THPT Quảng Xương I

4 457 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/03/2015, 10:36

. THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC NGO I NGỮ: TRƯỜNG HỢP I N HÌNH T I TRƯỜNG THPT QUẢNG XƯƠNG I, TỈNH THANH HOÁ M.A MINOR THESIS Field : ENGLISH METHODOLOGY Code : 60 14 10 Supervisor. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC NGO I NGỮ: TRƯỜNG HỢP I N HÌNH T I TRƯỜNG THPT QUẢNG XƯƠNG I, TỈNH THANH HOÁ M.A MINOR THESIS Field : ENGLISH METHODOLOGY Code :. PERCEPTIONS OF APPLYING INFORMATION TECHNOLOGY IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING: A CASE AT QUANG XUONG ONE HIGH SCHOOL, THANH HOA PROVINCE NHẬN THỨC CỦA GIÁO VIÊN VỀ VIỆC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhận thức của giáo viên về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ngoại ngữ trường hợp điển hình tại trường THPT Quảng Xương I, Nhận thức của giáo viên về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ngoại ngữ trường hợp điển hình tại trường THPT Quảng Xương I,

Từ khóa liên quan