0

Hài lòng của điều dưỡng tại bệnh viện bạch mai trong việc áp dụng công nghệ thông tin để lưu trữ hồ sơ bệnh án năm 2015

27 457 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/05/2016, 21:54

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG Hài lòng điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai việc áp dụng công nghệ thông tin để lưu trữ hồ sơ bệnh án năm 2015 Hướng dẫn: PGS TS Trần Thị Thanh Hương Sinh viên: Vũ Thị Huyền Trang ĐẶT VẤN ĐỀ ĐẶT VẤN ĐỀ 500.000 – 600.000 lượt khám/ năm 85.000 – 95.000 lượt BN điều trị nội trú/ năm 7.000 – 7.500 hồ sơ bệnh án/ tháng ĐẶT VẤN ĐỀ - Năm 2001, BV triển khai phần mền quản lý hồ sơ bệnh án - Hệ thống điểm chưa phù hợp với yêu cầu thực tế quản lý hồ sơ bệnh án - Điều dưỡng thấy khó khăn công tác lưu trữ MỤC TIÊU Mô tả hài lòng điều dưỡng BVBM việc áp dụng CNTT để lưu trữ hồ sơ bệnh án Mô tả số yếu tố liên quan tới hài lòng điều dưỡng BVBM việc áp dụng CNTT để lưu trữ hồ sơ bệnh án TỔNG QUAN Trên giới: o năm 2002 tổng thống Mỹ G Bush xác định đến năm 2014 toàn dân Mỹ cấp mã số sức khỏe, nối mạng bệnh viện toàn quốc o Tại khu vực Châu Á, nước tiên tiến Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore… ứng dụng tốt CNTT quản lý bệnh viện Tại Việt Nam: TỔNG QUAN  Mô hình quản lý lưu trữ hồ sơ bệnh án Bệnh viện Bạch Mai - Trước năm 2001: TỔNG QUAN  Mô hình quản lý lưu trữ hồ sơ bệnh án Bệnh viện Bạch Mai - Sau năm 2001: TỔNG QUAN  Hình ảnh kho lưu trữ hồ sơ BVBM HỆ THỐNG QUẢN LÝ BỆNH NHÂN TẠI BỆNH VIỆN CÁCH CHỌN MẪU NGHIÊN CỨU  Dựa tỷ lệ số điều dưỡng nhóm khoa: cần chọn 98 điều dưỡng thuộc hệ Nội; 59 điều dưỡng thuộc khoa hệ Ngoại, 39 điều dưỡng thuộc chuyên khoa lẻ  Cách chọn mẫu sau - Bước 1: Chọn ngẫu nhiên khoa số 54 khoa/phòng Bệnh viện - Bước 2: Lấy danh sách điều dưỡng khoa - Bước 3: Chọn ngẫu nhiên đơn điều dưỡng phân công nhiệm vụ lưu trữ HSBA tham gia nghên cứu TIÊU CHUẨN NGHIÊN CỨU  Tiêu chuẩn lựa chọn đối tượng tham gia nghiên cứu: - Điều dưỡng khoa (điều dưỡng trưởng điều dưỡng thường) làm công tác hành - Điều dưỡng làm kho lưu trữ hồ sơ bệnh viện  Tiêu chuẩn loại trừ: - Các đối tượng điều dưỡng không làm việc hành - ĐD hành không đồng ý tham gia nghiên cứu BỘ CÔNG CỤ THU THẬP SỐ LiỆU  Bộ câu hỏi vấn: - Phần 1: Thông tin cá nhân đối tượng - 10 câu hỏi - Phần 2: Đánh giá hài lòng điều dưỡng về: + Chương trình CNTT lưu trữ hồ sơ – câu + Cơ sở vật chất – câu + Khả thực kết lưu trữ xong – câu  Các biến số: - Thông tin chung ĐD - Mô tả hài lòng điều dưỡng với việc áp dụng CNTT lưu trữ HSBA - Mối liên quan đa biến yếu tố với tỷ lệ hài lòng ĐD việc áp dụng CNTT để lưu trữ hồ sơ bệnh án KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 13% Nam Nữ Đặc điểm giới 87% Đặc điểm giới KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Đặc điểm nhóm tuổi Nam Nữ Tổng n(%) n(%) n(%) 20 đến 30 11 (5,4) 72 (36,0) 83 (41,4) 30 đến 40 10 (5,0) 75 (37,1) 85 (42,1) Bằng 40 (3,0) 28 (13,8) 34 (16,8) 27 (13,4) 175 (86,9) 202 (100) Độ tuổi Tổng số KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Phân bố giới tính số năm kinh nghiệm làm việc Điều dưỡng Số năm kinh nghiệm Nam n(%) Nữ n(%) Tổng n(%) Dưới năm (2,0) 32 (15,8) 36 (17,8) >5-10 năm 18 (8,9) 105 (52,0) 123 (60,9) >10-20 năm (2,5) 35 (17,3) 40 (19,8) >20 năm (0,0) (1,5) (1,5) Tổng số 27 (13,4) 175 (86,6) 202 (100) KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 1% 8% 35% Dưới triệu/tháng >2-5 triệu/tháng >5-8 triệu/tháng >8 triệu/tháng 57% Lương tháng với điều dưỡng làm việc hành KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 98.0% 97.0% 96.0% 94.0% 93.0% 92.0% 89.6% 90.0% 88.6% 88.0% 86.0% 84.0% Series CNTT lưu HSBA có đủ thông tin BN Sử dụng CNTT xếp HSBA thuận tiện CNTT đượ c cập nhật thườ ng xuyên Sự hài lòng điều dưỡng với chương trình công nghệ thông tin tronglưu trữ hồ sơ KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 92.6% 93.0% 91.6% 92.0% 91.1% 91.0% 90.0% 89.6% 89.0% 88.1% 88.0% 87.0% 86.0% 85.0% Mạng CNTT nhanh chóng tiện lợi Không gian làm việc đảm bảo, thuận tiện Điều dưỡng hài lòng với sở vật chất Số lượng HSBA nhiều KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Sự hài lòng điều dưỡng với khả thực lưu trữ xong STT Nội dung Điều dưỡng quản lý kho giải thỏa đáng yêu cầu cần HSBA Điều dưỡng hành có thái độ tốt, phục vụ nhanh chóng, tiện lợi Việc lưu trữ HSBA nặng nhọc Rất không đồng ý n(%) Không ý kiến n(%) Đồng ý& đồng ý n(%) 46 43 113 (22,8) (21,3) (55,9) 21 89 92 (10,4) (44,1) (45,9) 45 80 87 (17,3) (39,6) (43,1) Tổng 202 202 202 KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Mối liên quan hài lòng chung điều dưỡng với một số yếu tố Sự hài lòng chung Yếu tố Nhóm tuổi Số năm Chưa hài lòng Không ý kiến Hài lòng (n=13) % (n=106) % (n=83) % 40 tuổi 2,9 15 44,1 18 52,9 10 năm 0,0 22 51,2 21 48,8 Trình độ SC/TC 6,5 79 56,8 51 36,7 học vấn CĐ/ĐH 6,4 27 42,9 32 50,8 p 0,34 0,11 0,15 KẾT LUẬN Sự hài lòng điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai việc áp dụng CNTT để lưu trữ HSBA  Điều dưỡng hành áp dụng CNTT để làm việc đạt tỷ lệ hài lòng cao 89.6% cần thêm hỗ trợ vào vị trí lưu trữ HSBA lên tới 92%  Mặc dù tập huấn hướng dẫn sử dụng CNTT chưa có hài lòng rõ ràng điều dưỡng phần mềm lưu trữ, nhập số liệu HSBA, tỷ lệ hài lòng thấp 41.1% KẾT LUẬN Các yếu tố liên quan tới hài lòng điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai việc áp dụng CNTT để lưu trữ hồ sơ bệnh án  Sự hài lòng chung điều dưỡng với việc áp dụng CNTT để lưu trữ HSBA có liên quan tới yếu tố: giới tính, nhóm tuổi, trình độ học vấn, chức vụ làm việc, lương tháng, số năm kinh nghiệm, yếu tố sử dụng máy tính thường xuyên, yếu tố sở vật chất ý nghĩa thống kê (p > 0,05) KHUYẾN NGHỊ  Có người chuyên trách CNTT cho Khoa/ Phòng  Đầu tư sở vật chất, máy móc đại CNTT, mở rộng kho lưu trữ  Cần xây dựng hệ thống bệnh án điện tử tương lai  Tăng cường nhân lực làm công việc hành  Nâng cao chất lượng sống cho điều dưỡng XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN! [...]... LUẬN 1 Sự hài lòng của điều dưỡng tại Bệnh viện Bạch Mai trong việc áp dụng CNTT để lưu trữ HSBA  Điều dưỡng hành chính áp dụng CNTT để làm việc đạt tỷ lệ hài lòng cao 89.6% nhưng cần thêm hỗ trợ vào vị trí lưu trữ HSBA lên tới 92%  Mặc dù đã được tập huấn và hướng dẫn sử dụng CNTT nhưng chưa có sự hài lòng rõ ràng của điều dưỡng về phần mềm trong lưu trữ, nhập số liệu HSBA, tỷ lệ hài lòng còn thấp... thấp 41.1% KẾT LUẬN 2 Các yếu tố liên quan tới sự hài lòng của điều dưỡng tại Bệnh viện Bạch Mai trong việc áp dụng CNTT để lưu trữ hồ sơ bệnh án  Sự hài lòng chung của điều dưỡng với việc áp dụng CNTT để lưu trữ HSBA có liên quan tới các yếu tố: giới tính, nhóm tuổi, trình độ học vấn, chức vụ làm việc, lương tháng, số năm kinh nghiệm, yếu tố được sử dụng máy tính thường xuyên, yếu tố cơ sở vật chất... nghiên cứu: Bệnh viện Bạch Mai từ tháng 3 /2015 – tháng 10 /2015 • Đối tượng nghiên cứu: Điều dưỡng hành chính tại các khoa/phòng của Bệnh viện Bạch Mai được phân công nhiệm vụ lưu trữ hồ sơ bệnh án PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CỠ MẪU  Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang  Cỡ mẫu tính theo công thức: n = (Z2a/2 * P * Q)/d2 Trong đó: - n: Số điều dưỡng được điều tra - Za/2 = 1,96 với độ tin cậy 95%... khoa/phòng của Bệnh viện - Bước 2: Lấy danh sách điều dưỡng của các khoa trên - Bước 3: Chọn ngẫu nhiên đơn các điều dưỡng được phân công nhiệm vụ lưu trữ HSBA tham gia nghên cứu TIÊU CHUẨN NGHIÊN CỨU  Tiêu chuẩn lựa chọn đối tượng tham gia nghiên cứu: - Điều dưỡng tại các khoa (điều dưỡng trưởng và điều dưỡng thường) làm công tác hành chính - Điều dưỡng làm tại kho lưu trữ hồ sơ của bệnh viện  Tiêu... 5 câu + Khả năng thực hiện và kết quả khi lưu trữ xong – 3 câu  Các biến số: - Thông tin chung ĐD - Mô tả sự hài lòng của điều dưỡng với việc áp dụng CNTT trong lưu trữ HSBA - Mối liên quan đa biến giữa các yếu tố trên với tỷ lệ hài lòng của ĐD trong việc áp dụng CNTT để lưu trữ hồ sơ bệnh án KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 13% Nam Nữ Đặc điểm về giới 87% Đặc điểm về giới KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Đặc điểm về nhóm... tượng điều dưỡng không làm việc hành chính - ĐD hành chính không đồng ý tham gia nghiên cứu BỘ CÔNG CỤ THU THẬP SỐ LiỆU  Bộ câu hỏi phỏng vấn: - Phần 1: Thông tin cá nhân của đối tượng - 10 câu hỏi - Phần 2: Đánh giá sự hài lòng của điều dưỡng về: + Chương trình CNTT trong lưu trữ hồ sơ – 4 câu + Cơ sở vật chất – 5 câu + Khả năng thực hiện và kết quả khi lưu trữ xong – 3 câu  Các biến số: - Thông tin. .. triệu/tháng 57% Lương tháng với điều dưỡng làm việc hành chính KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 98.0% 97.0% 96.0% 94.0% 93.0% 92.0% 89.6% 90.0% 88.6% 88.0% 86.0% 84.0% Series 3 CNTT trong lưu HSBA có đủ thông tin BN Sử dụng CNTT sắp xếp HSBA thuận tiện CNTT luôn đượ c cập nhật thườ ng xuyên Sự hài lòng của điều dưỡng với chương trình công nghệ thông tin tronglưu trữ hồ sơ KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 92.6% 93.0% 91.6% 92.0%... nhanh chóng tiện lợi Không gian làm việc đảm bảo, thuận tiện Điều dưỡng hài lòng với cơ sở vật chất Số lượng HSBA nhiều KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Sự hài lòng của điều dưỡng với khả năng thực hiện khi lưu trữ xong STT 1 2 3 Nội dung Điều dưỡng quản lý kho giải quyết thỏa đáng các yêu cầu khi cần HSBA Điều dưỡng hành chính có thái độ tốt, phục vụ nhanh chóng, tiện lợi Việc lưu trữ HSBA rất nặng nhọc Rất không... số năm kinh nghiệm làm việc của Điều dưỡng Số năm kinh nghiệm Nam n(%) Nữ n(%) Tổng n(%) Dưới 5 năm 4 (2,0) 32 (15,8) 36 (17,8) >5-10 năm 18 (8,9) 105 (52,0) 123 (60,9) >10-20 năm 5 (2,5) 35 (17,3) 40 (19,8) >20 năm 0 (0,0) 3 (1,5) 3 (1,5) Tổng số 27 (13,4) 175 (86,6) 202 (100) KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 1% 8% 35% Dưới 2 triệu/tháng >2-5 triệu/tháng >5-8 triệu/tháng >8 triệu/tháng 57% Lương tháng với điều dưỡng. .. tính tỷ lệ ĐD hài lòng với việc sử dụng CNTT là 50% - Q = 1-P - d: Sai số dự kiến 0,07 n = 196  Xử lý số liệu: dùng phần mềm thống kê y học SPSS CÁCH CHỌN MẪU NGHIÊN CỨU  Dựa trên tỷ lệ số điều dưỡng của các nhóm khoa: cần chọn 98 điều dưỡng thuộc hệ Nội; 59 điều dưỡng thuộc các khoa hệ Ngoại, 39 điều dưỡng thuộc các chuyên khoa lẻ  Cách chọn mẫu như sau - Bước 1: Chọn ngẫu nhiên 9 khoa trong số 54
- Xem thêm -

Xem thêm: Hài lòng của điều dưỡng tại bệnh viện bạch mai trong việc áp dụng công nghệ thông tin để lưu trữ hồ sơ bệnh án năm 2015 , Hài lòng của điều dưỡng tại bệnh viện bạch mai trong việc áp dụng công nghệ thông tin để lưu trữ hồ sơ bệnh án năm 2015 ,

Từ khóa liên quan