0

Hài lòng của điều dưỡng tại Bệnh viện Bạch Mai trong việc áp dụng công nghệ thông tin để lưu trữ hồ sơ bệnh án năm 2015

42 440 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2017, 13:04

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG KHOA KHOA HỌC SỨC KHỎE BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG VŨ THỊ HUYỀN TRANG Mã sinh viên: B00358 HÀI LÒNG CỦA ĐIỀU DƯỠNG TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI TRONG VIỆC ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỂ LƯU TRỮ HỒ SƠ BỆNH ÁN NĂM 2015 ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN ĐIỀU DƯỠNG HỆ VLVH HÀ NỘI - 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG KHOA KHOA HỌC SỨC KHỎE BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG VŨ THỊ HUYỀN TRANG Mã sinh viên: B00358 HÀI LÒNG CỦA ĐIỀU DƯỠNG TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI TRONG VIỆC ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỂ LƯU TRỮ HỒ SƠ BỆNH ÁN NĂM 2015 ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN ĐIỀU DƯỠNG HỆ VLVH Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Thị Thanh Hương HÀ NỘI - 2015 Thang Long University Library LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành chuyên đề này, xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc tới: Ban giám hiệu, Bộ môn Điều dưỡng, thầy cô giáp trường Đại học Thăng Long tận tình giảng dạy, hướng dẫn, giúp đỡ hoàn thành chương trình học tập hỗ trợ việc thực đề tài nghiên cứu Tôi xin trân trọng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS.Trần Thị Thanh Hương, người thầy tận tình hướng dẫn, bảo,cung cấp kiến thức quý báu, giúp thực hoàn thành đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp – Bệnh viện Bạch Mai, anh chị, bạn đồng nghiệp giúp đỡ, cổ vũ tôi… suốt trình học tập tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành khóa học cách tốt Cuối xin cảm ơn đến gia đình, đến bố mẹ, người thân yêu luôn sát cánh, động viên, ủng hộ lớn lao theo học trường có hội đứng thời khắc Hà Nội, ngày… tháng… năm2015 Sinh viên Vũ Thị Huyền Trang Đề tài tốt nghiệp – Vũ Thị Huyền Trang DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Ký hiệu viết tắt Tên đầy đủ BV Bệnh viện BVBM Bệnh viện Bạch Mai CNTT Công nghệ thông tin ĐD Điều dưỡng HSBA Hồ sơ bệnh án KCB Khám chữa bệnh Đề tài tốt nghiệp – Vũ Thị Huyền Trang Thang Long University Library MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 Tổng quan công nghệ thông tin 1.1.1 Định nghĩa Công nghệ thông tin 1.1.2 Đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ Công nghệ thông tin 1.2 Quản lý lưu trữ hồ sơ bệnh án bệnh viện 1.2.1 Khái niệm hồ sơ bệnh án 1.2.2 Mô hình quản lý lưu trữ hồ sơ bệnh án Bệnh viện Bạch Mai 1.2.3 Đánh giá chất lượng quản lý lưu trữ 1.3 Các nghiên cứu giới Việt Nam vai trò CNTT quản lý HSBA 1.3.1 Nghiên cứu giới 1.3.2 Nghiên cứu Việt Nam CHƯƠNG ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng, thời gian, địa điểm nghiên cứu 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 2.1.2 Thời gian nghiên cứu 2.1.3 Địa điểm nghiên cứu 2.1.4 Thiết kế nghiên cứu 2.2 Cỡ mẫu 2.3 Cách chọn đối tượng tham gia nghiên cứu: 2.4 Xây dựng công cụ thu thập số liệu 10 2.5 Quá trình thu thập số liệu 12 2.6 Phân tích số liệu 12 2.7 Đạo đức nghiên cứu 13 2.8 Sai số hạn chế 13 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ 14 3.1 Đặc điểm điều dưỡng tham gia nghiên cứu 14 3.1.1 Phân bố giới 14 Đề tài tốt nghiệp – Vũ Thị Huyền Trang 3.1.2 Phân bố điều dưỡng nhóm tuổi .14 3.1.3 Phân bố trình độ học vấn số năm kinh nghiệm làm việc 15 3.1.4 Lương tháng với điều dưỡng làm việc hành 16 3.1.5 Sự liên quan chức vụ làm việc khoa việc sử dụng CNTT phục vụ để lưu trữ hồ sơ 16 3.2 Hài lòng điều dưỡng với việc sử dụng máy tính để lưu trữ hồ 18 3.2.1 Sự hài lòng điều dưỡng với chương trình công nghệ thông tin lưu trữ hồ sơ 18 3.2.2 Sự hài lòng điều dưỡng với sở vật chất 19 3.2.3 Sự hài lòng điều dưỡng với khả thực kết 21 3.3 Một số yếu tố liên quan tới hài lòng điều dưỡng việc áp dụng CNTT 22 CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN 23 4.1 Đặc điểm điều dưỡng việc áp dụng công nghệ thông tin 23 4.1.1 Đặc điểm giới 23 4.1.2 Đặc điểm tuổi 23 4.1.4 Đặc điểm lương tháng với điều dưỡng làm việc hành .24 4.1.5 Sự liên quan chức vụ làm việc khoa việc sử dụng CNTT phục vụ để lưu trữ hồ sơ 24 4.2 Sự hài lòng điều dưỡng với việc áp dụng CNTT để lưu trữ hồ sơ 25 4.2.1 Hài lòng điều dưỡng với chương trình công nghệ thông tin .25 4.2.2 Hài lòng điều dưỡng với sở vật chất .26 4.2.3 Sự hài lòng điều dưỡng với khả thực kết 26 4.2.4 Sự hài lòng chung điều dưỡng việc áp dụng CNTT để lưu trữ hồ sơ bệnh án Bệnh viện Bạch Mai 27 KẾT LUẬN 29 KIẾN NGHỊ 30 TÀI LIỆU THAM KHẢO Đề tài tốt nghiệp – Vũ Thị Huyền Trang Thang Long University Library DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Phân bố điều dưỡng nhóm tuổi 14 Bảng 3.2 Phân bố giới tính trình độ học vấn điều dưỡng .15 Bảng 3.3 Phân bố giới tính số năm kinh nghiệmlàm việc điều dưỡng 15 Bảng 3.4 Sự liên quan chức vụ làm việc việc sử dụng CNTT 16 Bảng 3.5 Sự hài lòng điều dưỡng với chương trình công nghệ thông tin lưu trữ hồ sơ .18 Bảng 3.6 Sự hài lòng điều dưỡng với sở vật chất 19 Bảng 3.7 Sự hài lòng điều dưỡng với khả thực lưu trữ xong 21 Bảng 3.9: Mối liên quan hài lòng chung điều dưỡng với số yếu tố .22 Đề tài tốt nghiệp – Vũ Thị Huyền Trang DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1 Phân bố điều dưỡng giới 14 Biểu đồ 3.2 Phân bố lương hàng tháng 16 Biểu đồ 3.3 Vị trí làm việc có sử dụng phần mền CNTT để lưu trữ hồ sơ 17 Biểu đồ 3.4 Tỷ lệ điều dưỡng hài lòng với chương trình công nghệ thông tin 18 Biểu đồ 3.5 Tỷ lệ điều dưỡng hài lòng với sở vật chất .20 Biểu đồ 3.6 Tỷ lệ hài lòng điều dưỡng thực xong việc lưu trữ hồ sơ 21 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ Mô hình quản lý lưu trữ hồ sơ bệnh án Bệnh viện Bạch Mai Sơ đồ 1.2 Hệ thống quản lý bệnh nhân bệnh viện Đề tài tốt nghiệp – Vũ Thị Huyền Trang Thang Long University Library ĐẶT VẤN ĐỀ Công nghệ thông tin (CNTT) dần chứng tỏ tầm ảnh hưởng lớn đến mặt đời sống xã hội Đối với hoạt động ngành y tế, thấy rằng, CNTT ngày đóng vai trò quan trọng, không đóng vai trò “bà đỡ” cho trình cải cách hành công tác quản lý, điều hành quan quản lý mà hỗ trợ đắc lực cho việc triển khai ứng dụng thành công kỹ thuật cao công tác khám chữa bệnh chụp cắt lớp, mổ nội soi… công tác giảng dạy, đào tạo, giám sát dịch bệnh, nghiên cứu phát triển thuốc… Bệnh viện Bạch Mai (BVBM) Bệnh viện đa khoa hạng đặc biệt đầu nghành lớn khu vực phía Bắc Hiện bệnh viện có viện, trung tâm, 23 khoa lâm sàng, khoa cận lâm sàng, phòng chức năng, đơn vị trường Cao đẳng y tế Bệnh viện có gần 3000 cán viên chức 1900 giường kế hoạch Bệnh viện (BV) tuyến cuối nhiều chuyên khoa, tiếp nhận bệnh nhân nặng Hà Nội địa phương khác chuyển về.Hàng năm, số bệnh nhân đến khám 500.000 đến 600.000 lượt Số bệnh nhân điều trị nội trú nằm viện trung bình từ 85.000 đến 95.000 lượt tương đương với việc lưu hồ sơ khám chữa bệnh từ 85.000 đến 95.000 hồ sơ kho lưu trữ hồ sơ bệnh án BVBM Nhận thức vai trò quan trọng việc đưa ứng dụng CNTT vào công tác báo cáo thống kê y tế, lưu trữ hồ sơ bệnh án, từ năm 2001, BVBM triển khai phần mềm Quản lý hồ sơ bệnh án Phòng Kế hoạch Tổng hợp để tiện cho việc lưu trữ, bảo quản, nghiên cứu theo quy định pháp luật Mặc dù trì thực ngày hôm nay, hệ thống điểm chưa phù hợp với yêu cầu thực tế quản lý hồ sơ bệnh án (HSBA), gây khó khăn cho điều dưỡng công tác lưu trữ Ban Giám đốc bệnh viện, Phòng Kế hoạch Tổng hợp đạo viện/ khoa tổ chức hoạt động đào tạo, tập huấn, cải tiến bước cách sử dụng CNTT cho điều dưỡng làm việc để xác, nhanh chónggóp phần lớn để lưu trữ liệu, bảo quản, lấy hồ sơ nghiên cứu, nguồn liệu tin cậy cho bệnh viện cho toàn quốc Do đó, em tiến hành làm đề tài “”ài Đề tài tốt nghiệp – Vũ Thị Huyền Trang “Hài lòng điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai việc áp dụng công nghệ thông tin để lưu trữ hồ sơ bệnh án năm 2015” nhằm mục tiêu: Mô tả hài lòng điều dưỡng BVBM việc áp dụng CNTT để lưu trữ hồ sơ bệnh án Mô tả số yếu tố liên quan tới hài lòng điều dưỡng BVBM việc áp dụng CNTT để lưu trữ hồ sơ bệnh án nội trú Đề tài tốt nghiệp – Vũ Thị Huyền Trang Thang Long University Library 93% 93% 92% 91% 92% 91% 90% 90% 88% 89% 88% 87% 86% 85% Biểu đồ 3.5 Tỷ lệ điều dưỡng hài lòng với sở vật chất Nhận xét: - Tỷ lệ hài lòng điều dưỡng với sở vật chất đạt cao hài lòng với việc nhận thấy sử dụng CNTT nhanh chóng, tiện lợi, tiết kiệm thời gian cho việc lưu trữ dễ dàng chiếm47% đạt tỷ lệ thấp hài lòng vềkhông gian làm việc đảm bảo, đáp ứng nhu cầu điều dưỡng lưu trữ HSBA chiếm 28,2% - Tỷ lệ điều dưỡng hài lòng với sở vật chất lưu trữ hồ sơ từ 88,1% đến 92,6% Đề tài tốt nghiệp – Vũ Thị Huyền Trang 20 Thang Long University Library 3.2.3 Sự hài lòng điều dưỡng với khả thực kết lưu trữ xong Bảng 3.7 Sự hài lòng điều dưỡng với khả thực lưu trữ xong Nội dung STT Điều dưỡng quản lý kho giải thỏa đáng yêu cầu cần HSBA Điều dưỡng hành có thái độ tốt, phục vụ nhanh chóng, tiện lợi Việc lưu trữ HSBA nặng nhọc Tổng n(%) Đồng ý& đồng ý n(%) 46 (22,8) 43 (21,3) 113 (55,9) 202 21 (10,4) 89 (44,1) 92 (45,9) 202 45 (17,3) 80 (39,6) 87 (43,1) 202 Rất không đồng ý n(%) Không ý kiến 91% 91% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 89% 89% 89% Biểu đồ 3.6 Tỷ lệ hài lòng điều dưỡng thực xong việc lưu trữ hồ sơ Nhận xét: - Tỷ lệ hài lòng điều dưỡng với khả thực kết lưu trữ xong chiếm:55,9%; 45,9%; 43,1% - Đặc biệt tỷ lệ điều dưỡng nhận thấy công việc lưu trữ HSBA nặng nhọc, tốn thời gian chiếm đến 90.6% Đề tài tốt nghiệp – Vũ Thị Huyền Trang 21 3.3 Một số yếu tố liên quan tới hài lòng điều dưỡng việc áp dụng CNTT Bảng 3.8:Mối liên quan hài lòng chung điều dưỡng với số yếu tố Sự hài lòng chung Yếu tố Chưa hài lòng Không ý kiến Hài lòng (n=13) % (n=106) % (n=83) % 0,05) - Về trình độ học vấn, nhóm trình độ học vấn SC/TC có tỷ lệ không ý kiến cao (56,8%), thấp tỷ lệ chưa hài lòng (6,5%); nhóm trình độ học vấn cao đẳng, đại học tỷ lệ hài lòng chiếm cao (50,8%), thấp tỷ lệ chưa hài lòng (6,4%) Tuy nhiên, khác biệt ý nghĩa thống kê (với p>0,05) Đề tài tốt nghiệp – Vũ Thị Huyền Trang 22 Thang Long University Library CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN 4.1 Đặc điểm điều dưỡng việc áp dụng công nghệ thông tin để lưu trữ hồ sơ bệnh án 4.1.1 Đặc điểm giới Tỷ lệ nam giới làm công việc hành 13,4%, nữ giới 86,6%.Tỷ lệ nữ/nam = 6,46/1.Kết cho thấy, điều dưỡng nữ chiếm vị trí áp đảo công việc hành lưu trữ thông tin.Với nữ điều dưỡng công việc đòi hỏi tỷ mỷ, khóe léo, đáp ứng yêu cầu công việc hành cần 4.1.2 Đặc điểm tuổi Trong nghiên cứu trên, điều dưỡng làm việc hành thuộc vào nhóm nhóm tuổi từ 20 đến 30 (41,4%) nhóm từ 30 đến 40 (42,1%) chiếm tỷ lệ tương đương nhau.Nhóm tuổi 40 chiếm tỷ lệ 16,8%, hơn nửa so với nhóm Do đảm nhiệm phần lớn công việc hành nhập liệu lưu trữ hồ sơ chủ yếu nhóm điều dưỡng trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) Những điều dưỡng có có khả nhận thức nhanh nhạy với việc sử dụng máy tính, áp dụng nhanh chương trình CNTT có thay đổi, có tinh thần trách nhiệm cao, đảm bảo tính xác số liệu, 4.1.3 Đặc điểm trình độ học vấn số năm kinh nghiệm làm việc điều dưỡng Trong bệnh viện, trình độ học vấn số năm kinh nghiệm điều dưỡng trau dồi, nâng cao, có mối liên quan mật thiết với để điều dưỡng hoàn thành tốt việc hành giao.Trong 202 điều dưỡng điều tra, có điều dưỡng trình độ sơ cấp (1,0%), 137 điều dưỡng trung cấp (67,8%), 63 điều dưỡngCao đẳng/Đại học (31,2%) Điều dưỡng có trình độ trung cấp chiếm tỷ lệ cao công việc hành chính, số năm vào làm việc kinh nghiệm họ cho thấy vị trí hành đa dạng Nhóm ĐD năm kinh nghiệm 17,8% có tới 16,3% điều dưỡng có trình độ trung cấp; Nhóm ĐD – 10 năm làm việc 60,9% có tới 42,6% điều dưỡng có trình độ trung cấp, 18,3% điều dưỡng có trình độ cao Đề tài tốt nghiệp – Vũ Thị Huyền Trang 23 đẳng/đại học; Nhóm ĐD 10 – 20 năm làm việc 19,8% có tới 11,9% điều dưỡng có trình độ cao đẳng/đại học, số điều dưỡng trung cấp có tỷ lệ 7,9% Nhóm ĐD 20 năm có điều dưỡng trung cấp điều dưỡng cao đẳng/ đại học Như vậy, từ nghiên cứu nhận thấy rõ ràng điều dưỡng làm việc từ 5- 10 năm chủ yếu làm vị trí hành nhập số liệu, lưu trữ hồ sơ bệnh án, điều dưỡng có trình độ trung cấp trở lên, chiếm tỷ lệ cao bệnh viện Hiện nay, bệnh viện khuyến khích điều dưỡng học lên trình độ cao đẳng/đại học để đáp ứng nhu cầu làm việc ngày cao 4.1.4 Đặc điểm lương tháng với điều dưỡng làm việc hành Hầu hết điều dưỡng hỏi cho biết thu nhập từ bệnh viện eo hẹp, không đủ sống tiêu tiết kiệm, chi ly Nếu nhìn vào nghiên cứu lương hàng tháng phổ biến điều dưỡng giao động từ 2- triệu VNĐ/tháng chiếm tỷ lệ cao 56,9% có người điều dưỡng có mức lương VNĐ/thángchiếm tỷ lệ thấp 0,5% Với mức lương vậy, bậc lương chung Nhà nước thấp, nhiên BVBM đảm bảo thu nhập nâng cao đời sống cho ĐD làm công việc hành 4.1.5 Sự liên quan chức vụ làm việc khoa việc sử dụng CNTT phục vụ để lưu trữ hồ sơ Điều dưỡng hướng dẫn cách sử dụng CNTT lưu trữ hồ sơ bệnh án chủ yếu điều dưỡng làm việc vị trí nhân viên, có: 153 điều dưỡng hướng dẫn chiếm 75,7% đó140 điều dưỡng thường xuyên sử dụng máy tính, phần mền lưu trữ đánh giá khả sử dụng máy tính có phần mền lưu trữ dùng dễ dàng 69,3% Trong 202 điều dưỡng hỏi, giữ chức vụ tổ trưởng có 11 điều điều dưỡng chiếm 5,4% hướng dẫn sử dụng CNTT lưu trữ hồ sơ có 5,0% điều dưỡng trưởng thường xuyên sử dụng máy tính có phần mền lưu trữ Như vậy, việc sử dụng CNTT có phần mền để lưu trữ hồ sơ điều dưỡng hành có tỷ lệ cao, hướng dẫn từ cấp nhỏ nhất, từ nhân viên, tổ phó, đến tổ trưởng Do có đồng quản lý xếp khoa học công việc lưu trữ hồ sơ, tránh ùn tắc công việc số lượng bệnh nhân lượng hồ sơ cần nhập ngày tải Đề tài tốt nghiệp – Vũ Thị Huyền Trang 24 Thang Long University Library 4.2 Sự hài lòng điều dưỡng với việc áp dụng CNTT để lưu trữ hồ sơ Sự hài lòng điều dưỡng việc áp dụng CNTT để lưu trữ hồ sơ bệnh án BVBM đánh giá qua yếu tố: Chương trình công nghệ thông tin lưu trữ hồ sơ, sở vật chất, khả thực điều dưỡng kết sau lưu trữ xong mức độ hài lòng chung điều dưỡng với việc sử dụng CNTT để lưu trữ hồ sơ khoa 4.2.1 Hài lòng điều dưỡng với chương trình công nghệ thông tin lưu trữ hồ sơ Chương trình CNTT giúp ích nhiều công việc hàng ngày điều dưỡng Các điều dưỡng vào sổ tay trước mà thay vào nhập thông tin quản lý thông tin lưu trữ máy tính.Trong nghiên cứu, có 103 điều dưỡng chiếm 51% thấy việc sử dụng CNTT dễ dàng, 109 (54%) điều dưỡng thấy chương trình CNTT cập nhật tạo điều kiện tốt cho lưu trữ Tuy nhiên, ĐD hành nhận thấy chương trình CNTT không lưu trữ đầy đủ thông tin bệnh nhân có điều dưỡng chiếm 21,3% 42,1% điều dưỡng ý kiến Tỷ lệ cho thấy ĐD hành muốn có thêm mục để nhập đầy đủ thông tin bệnh nhân ĐD bận với công việc hành nên không muốn trả lời Nhìn chung tỷ lệ điều dưỡng hài lòng với chương trình CNTT lưu trữ hồ sơ đạt tỷ lệ cao từ 88,6% đến 97% Một số nghiên cứu đánh giá việc tăng cường sử dụng chương trình CNTT lưu trữ quản lý hồ sơ Bộ Y tế bệnh viện cao Ví dụ như: Bệnh viện Phụ sản TƯ đạt 90,3%; Bệnh viện Lao bệnh phổi đạt 92,1%; Bệnh viện TƯ Huế đạt 92,3% [2],[8] Tuy nhiên để giữ vững tỷ lệ cao hài lòng nhân viên y tế chương trình CNTT phải cập nhật thường xuyên, có lớp tập huấn nâng cao tay nghề sử dụng máy tính, hướng dẫn cách sử dụng phần mền dễ dàng, nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, lưu trữ đầy đủ thông tin bệnh nhân, tránh tình trạng có thay đổi mà nhân viên y tế (điều dưỡng) không hướng dẫn, cách sử dụng Đề tài tốt nghiệp – Vũ Thị Huyền Trang 25 4.2.2 Hài lòng điều dưỡng với sở vật chất Theo nghiên cứu ra, mạng CNTT giúp cho công việc hoàn thành nhanh chóng, tiện lợi, tiết kiệm thời gian cho việc lưu trữ dễ dàng chiếm 47%.Đạt thấp tỷ lệ hài lòng không gian làm việc, không đáp ứng nhu cầu điều dưỡng lưu trữ HSBA đạt 31,7% tỷ lệ ý kiến 40,1% Tỷ lệ công việc hành cần thêm điều dưỡng hỗ trỡ làm việc hành lưu trữ hồ sơ đạt cao 43,5% Tỷ lệ điều dưỡng hài lòng với sở vật chất lưu trữ hồ sơ từ 88.1% đến 92.6% Trong hoàn cảnh BV Việt Nam, đánh giá chất lượng qua sở vật chất trang thiết bị tồn không dễ khắc phục thời gian ngắn.Hiện nay, số lượng bệnh nhân đến BVBM ngày đông từ 500.000 đến 600.000 lượt khám Số bệnh nhân điều trị nội trú nằm viện trung bình từ 85.000 đến 95.000 lượt tương đương với việc lưu hồ sơ khám chữa bệnh từ 85.000 đến 95.000 hồ sơ kho lưu trữ hồ sơ bệnh án BVBM.Như vậy, số lượng HSBA nhiều khiến cho việc lưu trữ khó nhanh chóng xác nên cần thêm điều dưỡng hỗ trợ cho công việc hành cấp thiết.Bên cạnh đó, cần tạo môi trường làm việc tốt, kho lưu trữ rộng, chia làm nhiều khu vực giúp việc lưu trữ HSBA khoa học, đáp ứng cầu điều dưỡng lưu trữ HSBA 4.2.3 Sự hài lòng điều dưỡng với khả thực kết lưu trữ xong Để thấy hài lòng điều dưỡng với việc sử dụng CNTT việc thể kết sau làm xong việc lưu trữ HSBA Theo nghiên cứu trên, tỷ lệ hài lòng điều dưỡng với khả thực kết lưu trữ xong 55,9%; 45,9%; 43,1% Đặc biệt tỷ lệ điều dưỡng nhận thấy công việc lưu trữ HSBA nặng nhọc, tốn thời gian chiếm đến 90.6% Các bệnh án ghi chép giấy, lưu giữ kho, lấy dùng cần thiết BVBM dùng phần mền lưu trữ để lưu thông tin HSBA, HSBA trả lên kho lưu trữ hồ sơ để mã hóa theo mã bệnh, xếp theo năm, theo khoa hộp theo thứ tự quy định Đây công việc nhiều thời gian đòi hỏi Đề tài tốt nghiệp – Vũ Thị Huyền Trang 26 Thang Long University Library điều dưỡng lưu trữ cần làm xác, chi ly, có kiến thức, có sức khỏe, động để có yêu cầu lấy HSBA, điều dưỡng quản lý kho phục vụ nhanh chóng tiện lợi Ở Nhật Bản, Chính phủ có sách ưu tiên kinh phí để xây dựng bệnh án điện tử bệnh viện cỡ lớn vừa Tính đến năm 2011, 51,5% số 822 bệnh viện cỡ lớn (hơn 400 giường bệnh) Nhật Bản xây dựng bệnh án điện tử; 27,3% số 1832 bệnh viện cỡ vừa (200-399 giường bệnh) có bệnh án điện tử; 13,5% số 5951 bệnh viện cỡ nhỏ (dưới 200 giường bệnh) có bệnh án điện tử [5],[17] Tại Việt Nam, xây dựng bệnh án điện tử bệnh viện: Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (9.2014), Bệnh viện đa khoa Cẩm Phả (3.2014), Bệnh viện sản nhi Hưng Yên (4.2104), Bệnh viện Y - Dược cổ truyền tỉnh Quảng Ninh (7.2014) có cấu trúc thiết kế mở hợp lý, viết theo quy trình công nghiệp nên có tính ổn định cao, có giao diện thân thiện với người dùng, giúp y tá, bác sĩ, nhà quản lý sử dụng dễ dàng [1],[9],[11],[14].Sự khác biệt chủ yếu chỗ người xem bệnh án giấy, máy tính lúc “xem” nhiều bệnh án điện tử để phân tích, so sánh chúng, tìm hiểu biết y học, nhập mã hóa tất thông tin bệnh nhân vào viện 4.2.4 Một số yếu tố lien quan đến hài lòng chung điều dưỡng việc áp dụng CNTT để lưu trữ hồ sơ bệnh án Bệnh viện Bạch Mai Về nhóm tuổi, tỷ lệ hài lòng nhóm 40 tuổi (52,9%) cao nhóm 40 tuổi (38,7%), tỷ lệ không hài lòng nhóm 40 tuổi (2,9%) thấp nhóm 40 tuổi (7,1%) Tuy nhiên, khác biệt ý nghĩa thống kê (với p>0,05) Về số năm kinh nghiệm, nhóm kinh nghiệm 10 năm có tỉ lệ hài lòng cao nhóm 10 năm (48,8% so với 38,9%) đối tượng 10 năm chưa hài lòng chương trình sử dụng CNTT lưu trữ Tuy nhiên, khác biệt ý nghĩa thống kê (với p>0,05) Đề tài tốt nghiệp – Vũ Thị Huyền Trang 27 Về trình độ học vấn, nhóm trình độ học vấn SC/TC có tỷ lệ không ý kiến cao (56,8%), thấp tỷ lệ chưa hài lòng (6,5%); nhóm trình độ học vấn cao đẳng, đại học tỷ lệ hài lòng chiếm cao (50,8%), thấp tỷ lệ chưa hài lòng (6,4%) Tuy nhiên, khác biệt ý nghĩa thống kê (với p>0,05) Như vậy, để điều dưỡng hành hài lòng với công việc họ làm cần phải có quan tâm đặc biệt tới môi trường làm việc, thời gian làm việc trả lương xứng đáng theo công sức họ bỏ Đề tài tốt nghiệp – Vũ Thị Huyền Trang 28 Thang Long University Library KẾT LUẬN Qua kết nghiên cứu trến 202 điều dưỡng hành Bệnh viện Bạch Mai, đặc biệt Kho lưu trữ bệnh viện, đến kết luận sau: Sự hài lòng điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai việc áp dụng CNTT để lưu trữ HSBA - Việc áp dụng CNTT để lưu trữ HSBA cần thiết nên chiếm tỷ lệ cao 97% - Điều dưỡng làm công việc hành lưu trữ HSBA chưa hài lòng với công việc nhiều, cần thêm hỗ trợ vào vị trí thể tỷ lệ đồng ý hỗ trợ lên tới 92% - Điều dưỡng hành có thái độ tốt, phục vụ nhanh chóng tiện lợi nhờ áp dụng CNTT đạt tỷ lệ hài lòng cao 89.6% - Mặc dù tập huấn hướng dẫn sử dụng CNTT chưa có hài lòng rõ ràng điều dưỡng phần mềm lưu trữ, nhập số liệu HSBA, tỷ lệ hài lòng thấp 41.1% Các yếu tố liên quan tới hài lòng điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai việc áp dụng CNTT để lưu trữ hồ sơ bệnh án Các yếu tố giới tính, nhóm tuổi, trình độ học vấn, chức vụ làm việc, lương tháng, số năm kinh nghiệm, yếu tố sử dụng máy tính thường xuyên, yếu tố sở vật chất yếu tố lien quan đến hài lòng điều dưỡng với việc áp dụng CNTT để lưu trữ HSBA (p>0,05) Đề tài tốt nghiệp – Vũ Thị Huyền Trang 29 KIẾN NGHỊ Từ kết thu qua nghiên cứu, nhằm tăng chất lượng sống hài lòng điều dưỡng làm công việc hành đơn vị, xin có số kiến nghị sau: - Có người chuyên trách CNTT cho khoa/ phòng - Tăng cường nhân lực, đặc biệt đào tạo thêm điều dưỡng làm công việc hành - Nâng cao chất lượng sống cho điều dưỡng làm công việc nặng nhọc tăng lương, có chế độ bảo hiểm độc hại làm việc giấy tờ Đề tài tốt nghiệp – Vũ Thị Huyền Trang 30 Thang Long University Library PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG CỦA ĐIỀU DƯỠNG TRONG VIỆC ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỂ LƯU TRỮ HỒ SƠ BỆNH ÁN TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI Mã số Phần 1: THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA ĐỐI TƯỢNG Giới tính: Nam 2.Nữ Tuổi: Từ 20 đến 30 tuổi Từ 30 đến 40 tuổi Từ 40 tuổi trở lên Nơi ở: Trình độ học vấn: 1.Sơ cấp…… Trung cấp… 3.Cao đẳng/ Đại học… Làm việc viện/ khoa:…………………………… Chức vụ: 1.Nhân viên 2.Tổ phó 3.Tổ trưởng……… Lương tháng: 1.Dưới triệu VNĐ/ tháng >2-5 triệu VNĐ/ tháng 3.>5-8 triệu VNĐ/ tháng 4.> triệu VNĐ/ tháng Điều dưỡng có hướng dẫn vễ cách sử dụng CNTT lưu trữ hồ sơ bệnh án Có……… Không……… Điều dưỡng thường xuyên sử dụng máy tính, phần mền lưu trữ thấy dễ dàng Có……… Không……… 10 Số năm kinh nghiệm 1.Dưới năm 2.>5-10 năm 3.>10-20 năm 4.>20 năm Phần 2: ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA ĐIỀU DƯỠNG Mức độ trả lời câu hỏi Hoàn toàn không đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến Đồng ý Hoàn toàn đồng ý Điều dưỡng nghiên cứu dùng số mức độ để trả lời câu hỏi 4 Chương trình CNTT lưu trữ hồ sơ Chương trình sử dụng CNTT việc lưu trữ sử dụng dễ dàng Chương trình CNTT lưu trữ hồ sơ có đầy đủ thông tin bệnh nhân Sử dụng CNTT để xếp, đáp ứng việc lấy HSBA dễ dàng, nhanh chóng Chương trình CNTT cập nhật thường xuyên Cơ sở vật chất Mạng CNTT nhanh chóng, tiện lợi, tiết kiệm thời gian cho việc lưu trữ Nơi lưu trữ phong phú, đa dạng, kho bãi rộng Không gian làm việc đảm bảo, đáp ứng nhu cầu điều dưỡng lưu trữ HSBA Cần thêm điều dưỡng hỗ trỡ làm việc Số lượng HSBA nhiều khiến cho việc lưu trữ không xác Khả thực kết lưu trữ xong Điều dưỡng quản lý kho giải thỏa đáng yêu cầu cần HSBA Điều dưỡng hành có thái độ tốt, phục vụ nhanh chóng, tiện lợi Việc lưu trữ HSBA nặng nhọc Hà Nội, ngày tháng…năm 2015 Giám sát viên Điều tra viên Thang Long University Library TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Hoàng Thị Thu Cúc (2014), “Lưu trữ quản lý hồ sơ bệnh án điện tử bệnh viện công tuyến trung ương (hạng đặc biệt) Hà Nội”, Đại học Khoa học Xã hội nhân văn, luận văn thạc sỹ Trần Xuân Chức, Trần Văn Tuyên, Hoàng Văn Tiến, Nguyễn Sơn Hải, Trần Thị Diệu Trinh (2014), “Giải pháp Ứng dụng thu thập cung cấp thông tin y tế chủ động tới cộng đồng”, Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần II- 2014 Chứng nhận đạt Giải Bằng khen Trung ương Đoàn TNCSHCM Lê Hồng Hà, Trần Xuân Chức, Kiều Mai (2015), “Y tế di động triển vọng phát triển Việt Nam”, Kỷ yếu Hội nghị ứng dụng Công nghệ thông tin ngành y tế lần thứ 7, Bộ Y tế, tr 114- 116 Vũ Duy Hải, Nguyễn Đức Thuận, Nguyễn Thái Hà (2006) “Xây dựng chương trình tạo dịch tin HL7 được ứng dụng hệ thống thông tin y tế” Tạp chí khoa học & công nghệ trường Đại học Kỹ thuật, số 57-2006, trg 69 – 72 Vũ Duy Hải, Nguyễn Đức Thuận(2008), “Thu nhận quản lý liệu xét nghiệm webserver ứng dụng bệnh viện điện tử”, Tạp chí Khoa học công nghệ trường Đại học Kỹ thuật, số 68, tr 5-9 Nguyễn Thị Thu Hiền (2010), “Xây dựng phần mềm quản lý bệnh nhân”, Luận văn tốt nghiệp Đại học Hải Phòng, Nguyễn Thu Hương (2013),“Đánh giá thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin quản lý bệnh viện Bệnh viện Nhi - Tỉnh Thanh Hóa năm 2013”, Luận văn Thạc sĩ -Trường Đại học Y tế công cộng Bùi Đức Phú, Phạm Như Thế (2006), “Kết bước đầu việc ứng dụng tin học vào công tác quản lý Bệnh viện Trung ương Huế”, trg 19-53 Nguyễn Hoàng Phương, Nguyễn Mai Anh, Hoàng Hải Anh (2008), “Hồ sơ bệnh án điện tử”, Trung tâm tin học, Bộ Y tế, Nhà xuất Y học, Hà Nội, 10 Nguyễn Hoàng Phương, Phí Văn Thâm, Nguyễn Tuấn Khoa (2008), Kỷ yếu hội thảo khoa học: “Ứng dụng công nghệ thông tin quản lý bệnh viện”, Trung tâm tin học, Bộ y tế, tr 45-55 11 Trần Văn Long (2008), “Bệnh án điện tử hay Hồ sơ sức khoẻ cá nhân”, CMO Bệnh viện HoànMỹ, Đà Nẵng, trg 10-21, trg 40-52 12 Hà Thái Sơn (2001), “Hệ thống thông tin bệnh viện”, Vụ điều trị - Bộ Y Tế, trg 32-43 13 Nguyễn Đức Thuận, Vũ Duy Hải, Trần Anh Vũ (2006), “Hệ thống thông tin y tế”, Nhà xuất Bách khoa Hà Nội 14 Nguyễn Thị Vui(2013), “Ứng dụng công nghệ tác tử di động hệ thống quản lý bệnh viện”, luận văn thạc sĩ Đại học Đà Nẵng Tiếng Anh 15 According to the study of Jhalak (2001), The proportion of hospitalizations related to drug response, Journal of the Association of American Medical Informatics, p 30-43 16 Dr Kai U.Heitmann (2003), Concepts & IMplementations in Health Information Projects, University of Cologne (Germany), Institute for Medical Statistics, Informatics and Epidenmiology, p 55-57 17 Korea Ministry of Health and Welfare (2007), Public health information strategy plan, p 5-9 18 The report by the RAND study Joneston (2003), "Drug reaction rate occurs at an outpatient", Center for Information Technology Leadership – CITL, p 4-9 Thang Long University Library ... trữ hồ sơ bệnh án năm 2015 nhằm mục tiêu: Mô tả hài lòng điều dưỡng BVBM việc áp dụng CNTT để lưu trữ hồ sơ bệnh án Mô tả số yếu tố liên quan tới hài lòng điều dưỡng BVBM việc áp dụng CNTT để. .. máy tính để lưu trữ hồ 3.2.1 Sự hài lòng điều dưỡng với chương trình công nghệ thông tin lưu trữ hồ sơ Bảng 3.5 Sự hài lòng điều dưỡng với chương trình công nghệ thông tin lưu trữ hồ sơ Rất không... khoa việc sử dụng CNTT phục vụ để lưu trữ hồ sơ 24 4.2 Sự hài lòng điều dưỡng với việc áp dụng CNTT để lưu trữ hồ sơ 25 4.2.1 Hài lòng điều dưỡng với chương trình công nghệ thông tin
- Xem thêm -

Xem thêm: Hài lòng của điều dưỡng tại Bệnh viện Bạch Mai trong việc áp dụng công nghệ thông tin để lưu trữ hồ sơ bệnh án năm 2015, Hài lòng của điều dưỡng tại Bệnh viện Bạch Mai trong việc áp dụng công nghệ thông tin để lưu trữ hồ sơ bệnh án năm 2015,

Từ khóa liên quan