0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Vật lý >

Giáo án vật lí 8 cả năm hay nhất

Giáo án vật lí 8 cả năm hay

Giáo án vật 8 cả năm hay

... 1,2-0,4 = 0 ,8 m => P2 = d.h2 = 10.000 x 0 ,8 = 80 00 Pa C8: m co vũi cao hn ng nhiu nc hn C9: Nhỡn vo ng sut ta bit c mc nc bỡnh Cng c - GV:H thng li ni dung bi hc Hng dn HS giai BT 8. 1, 8. 2, 8. 3 SBT ... 0 ,8 m => P2 = d.h2 = 10.000 x 0 ,8 = 80 00 Pa C8: m co vũi cao hn ng nhiu nc hn C9: Nhỡn vo ng sut ta bit c mc nc bỡnh V/ Cng c - hng dn t hoc Cng c: S lc ụn li kin thc ca bi Hng dn HS giai BT 8. 1, ... lc ụn li kin thc ca bi Hng dn HS giai BT 8. 1, 8. 2, 8. 3 SBT Hng dn t hc: a Bi va hc: Hc thuc lũng phn ghi nh sgk c phn Em cha bit, lm BT 8. 4; 8. 5; 8. 6 SBT b Bi sp hc: p sut khớ quyn * Cõu hi son...
 • 92
 • 1,645
 • 5
Giáo án vật lí 8 cả năm hay

Giáo án vật 8 cả năm hay

... 36 Giáo án Vật lý Tun 18 GV: Lê Xuân Thiệt KIM TRA HC Kè I Nm hc 2013-2014 37 Giáo án Vật lý GV: Lê Xuân Thiệt CHNG TRèNH HC Kè II Tun 20 Tit 19 ễN TP NS: 28/ 12/14 ND: 31/12/14(L8.2) 3/1/14(L8.1) ... 2013-2014 28 Giáo án Vật lý GV: Lê Xuân Thiệt H 7: Dn dũ: c trc bi mi Tun 14 Tit 14 S NI NS: 18/ 11/13 ND: 19/11/13 (L8.2) 22/11/13 (L8.1) I Mc tiờu: -Gii thớch c no vt ngõm nc thỡ ni lờn, chỡm xung hay ... phõn t chuyn ng hay ng yờn Nm hc 2013-2014 49 Giáo án Vật lý Tun 25 Tit 24 GV: Lê Xuân Thiệt NGUYấN T, PHN T CHUYN NG NS: 16/2/2014 HAY NG YấN ND: 18/ 2/2014(L8.2) 21/2/2014(L8.1) I Mc tiờu: -Gii...
 • 71
 • 2,478
 • 6
Giáo án Vật lí 8 cả năm

Giáo án Vật 8 cả năm

... quan hệ đến phân tử cấu tạo nên vật gọi nhiệt nhiệt độ vật ? vật Năm học 2007 – 20 08 Sng  Giáo viên : Hoàng Xuân 48 GIÁO ÁN VẬT LÍ Nhiệt độ cao phân tử cấu tạo nên vật chuyển động nhanh nhiệt lớn ... 1.Hoạt động 1: Ổn đònh lớp : Bài cũ : Năm học 2007 – 20 08 Sng  Giáo viên : Hoàng Xuân 39 GIÁO ÁN VẬT LÍ Nêu ví dụ chứng minh vật năng ;vật có động Động năng,thế vật phụ thuộc yếu tố nào? ĐVĐ SGK ... tốc khối lượng vật Hoạt động 4: Vận dụng Treo lên bảng hình 16.4 Lấy ví dụ vật vừa có Wt Wt thực tế Trả lời C9 Năm học 2007 – 20 08 Sng  Giáo viên : Hoàng Xuân 38 GIÁO ÁN VẬT LÍ Thảo luận,trao...
 • 70
 • 1,066
 • 6
GIAO AN VAT LI 8 ca nam

GIAO AN VAT LI 8 ca nam

... có độ lớn không thay đổi Cá nhân tự đọc tài vấn đề có li n quan theo thời gian li u 2.b) GV yêu cầu học sinh đọc - Chuyển động không tài li u, trả lời câu chuyển động mà vận tốc có độ lớn thay ... vận tốc S gian nhanh chuyển động V= t + So sánh độ dài đoạn V: Vận tốc đường chạy - Thông báo công thức S: Là quãng đường học sinh tính vận tốc đơn vò t: Thời gian đơn vò thời gian để hình - ... Jorixenli nghiệm Jorixenli Lưu ý học sinh cột thủy ngân ống - Trả lời C5,6,7 đứng cân độ cao 76cm phía ống chân không II- Độ lớn áp suất khí p suất khí áp suất cột thủy ngân ống Jorixenli người...
 • 87
 • 999
 • 3
Giáo án Vật lí 8 Cả năm

Giáo án Vật 8 Cả năm

... Giáo viên: Nguyễn Trọng Thành Trờng THCS Tân Trờng Ngày soạn: 10 tháng năm 2007 Ngày dạy: 11 tháng năm 2007 Tiết 2: Vận tốc I - Mục tiêu: - Từ thí dụ, so sánh quãng đờng chuyển ... với mặt đất 8cm2 Tính áp suất chân ghế tác dụng lên mặt đất II - Đáp án biểu điểm Câu 1: 1- Chọn phơng án d cho điểm, phơng án d chọn thêm phơng án sai khác trừ 0,5 điểm 2- Chọn phơng án c cho điểm, ... án c cho điểm, phơng án c chọn thêm phơng án sai khác trừ 0,5 điểm Giáo viên: Nguyễn Trọng Thành Trờng THCS Tân Trờng 3- Chọn phơng án b cho điểm, phơng án b chọn thêm phơng án sai khác trừ 0,5...
 • 21
 • 579
 • 0
Giáo án vật lí 8 cả năm

Giáo án vật 8 cả năm

... vật thay đổi so với vật mốc theo thời gian vật chuyển động so với vật mốc gọi chuyển động C2: Em chạy xe đường em chuyển động bên đường đứng yên C3: Vật không chuyển động so với vật mốc gọi vật ... cao GV: Hãy quan sát hình 8. 8 h2 = h1 –h = 1,2-0,4 = 0 ,8 m HS: Quan sát đọc nội dung C8: => P2 = d.h2 = 10.000 x 0 ,8 GV: giải thích họat động thiết bị = 80 00 Pa này? C8: Ấm có vòi cao đựng nhiều ... soạn bài: - Khi vật nổi, vật lơ lửng, vật chìm? IV/ Bổ sung: 38 Tuần 13: Ngày soạn: Tiết 13: SỰ NỔI I/ Mục tiêu: Kiến thức: Giải thích vật nổi, chìm Nêu điều kiện vật Kỉ năng: Làm TN vật Thái độ:...
 • 97
 • 478
 • 0
Giao an vat li 8 ca nam

Giao an vat li 8 ca nam

... lời GV: Em giải C7 HS: lên bảng thực GV: Quan sát hình 8. 7 Ấm chứa nước nhiều hơn? HS: Ấm có vòi cao GV: Hãy quan sát hình 8. 8 HS: Quan sát đọc nội dung C8: GV: giải thích họat động thiết bị này? ... HS: Thực GV: Như làm việc nhanh HS: Trả lời GV:Hãy tính công thực anh An anh Dũng? HS: Anh An: A = F.S C3: (1) Dũng = 160.4 = 640 (J) (2) Trong cung giây dũng thực công Anh Dũng: A = F.S = 240.4 ... lại kiến thức Hướng dẫn HS giải BT 8. 1, 8. 2, 8. 3 SBT Hướng dẫn tự học: Bài vừa học: Học thuộc lòng phần ghi nhớ sgk Đọc phần “Em chưa biết”, làm BT 8. 4; 8. 5; 8. 6 SBT Bài học: Áp suất khí * Câu...
 • 66
 • 480
 • 1
Giáo án Vật lí 8 (cả năm)

Giáo án Vật 8 (cả năm)

... vào vở: Cơ vật A( hình 16.1b) gọi hấp dẫn - Ghi kết luận vào GV : Đỗ Đình Thuần 23 THCS Tây Đô Giáo án Vật Năm học 2007-20 08 vật lớn” ghi lên bảng - GV hỏi : Nếu thay vật A băng vật C có khối ... + Phương án d : công giây 640 J + Bước 2: Thảo luận, chọn tiếp phương A’1 = = 12,8J 50 s án lại + Bước 3: Trả lời C3 GV : Đỗ Đình Thuần 20 THCS Tây Đô Giáo án Vật Năm học 2007-20 08 * GV cho ... lực cân lên vật chuyển động GV yêu câu HSđọc phần dự doán SGK HS nêu dự đoán : nêu dự đoán Các lự tác dụng lên vật cân V : Để kiểm tra dự đoán có không ta vận tốc vật không thay đổi , vật làm VD...
 • 36
 • 328
 • 2
Giáo án vật lí 8(cả năm)

Giáo án vật 8(cả năm)

... lên vật cân nên vật đứng yên Vậy có vật chuyển động mà đồng thời chòu tác dụng hai lực cân vật chuyển động ? -GV : Nguyên nhân làm cho vật thay đổi vận tốc ? -GV : Hai lực cân tác dụng lên vật ... đònh : “ Vận tốc không thay đổi vật chòu tác dụng lúc hai lực cân vật chuyển động “ - Giải thích tượng quán tính -Tăng cường tính quan sát , tỉ mỷ , nhận xét phán đoán II.CHUẨN BỊ : GV : M¸áy A-Tút ... HS : Phải chọn vật mốc cụ thể có sở để đánh giá trạng thái vật chuyển động hay - HS : Trả lời cá nhân đứng yên - Trong trường hợp người ta không nói đến vật mốc ta phải ngầm hiểu vật mốc “ - HS...
 • 76
 • 316
 • 0
Giáo án Vật lí 7 cả năm hay

Giáo án Vật 7 cả năm hay

... ánh sáng gọi nguồn sáng Dây tóc bóng đèn phát sáng mảnh giấy trắng hắt lại ánh sáng từ vật khác chiếu vào gọi chung vật sáng => - Nguồn sáng: Vật tự phát ánh sáng - Vật sáng: Gồm nguồn sáng vật ... hắt lại ánh sáng Kết luận: Ta nhìn thấy vật có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta III Nguồn sáng vật sáng - Qua câu C3, hoàn thành nội dung kết luận GV: ? - Thế nguồn sáng? - Thế vật sáng? - HS ... sáng vật sáng Gv: Hớng dẫn hs trả lời C3 C3: Trong thí nghiệm 1.2a, 1.3 ta nhìn thấy mảnh giấy trắng dây tóc bóng đèn sáng từ hai vật có ánh sáng truyền đến mắt ta Vậy vật tự phát ánh sáng, vật...
 • 72
 • 2,353
 • 0
Giáo án vật lí 7 cả năm hay

Giáo án vật 7 cả năm hay

... cha bit V Dn dũ:2 -Hc bi c -Lm bi n /16+ 17 -ễn t tit n tit 16 chun b kim tra hc k I 35 Nm hc 2013-2014 Giáo án Vật lý Tun 17 Tit 17 GV: Lê Xuân Thiệt TNG KT CHNG II : M HC ... mỏy thu phỏt õm to thỡ mng loa dao dng mnh, 28 Giáo án Vật lý GV: Lê Xuân Thiệt biờn dao ng ca mng loa ln v ngc li C7: Ting n sõn trng khong 70 n 80 dB IV Cng c: 2ph -Th no l biờn dao ng? ... nờn gi v chai l vt sỏng hay vt ht li ỏnh sỏng.(1 im ) 17 Gúc phn x bng 30 vỡ gúc phn x bng gúc ti.( 0.5im ) V hỡnh ỳng (0.5im ) 22 Nm hc 2013-2014 Giáo án Vật lý Chng II Tun 11...
 • 84
 • 2,757
 • 2
Giáo án Vật lí 6 cả năm hay

Giáo án Vật 6 cả năm hay

... lường quốc tế Pháp Giáo viên giới thiệu cho học sinh biết đơn vị khối lượng khác thường gặp: 15 C5: Mọi vật có khối lượng C6: Khối lượng vật lượng chất chứa vật - Mọi vật dù to hay nhỏ có khối lượng ... tràn thể tích vật Người ta dùng cân để đo khối lượng Khi vật đẩy kéo vật kia, ta nói vật tác dụng lực lên vật Hai lực cân hai lực mạnh nhau, có phương ngược chiều Lực tác dụng lên vật làm biến ... lên vật gây Làm cho vật bị biến dạng kết vật? làm biến đội vận tốc vật Nếu hai lực tác dụng vào Hai lực cân vật đứng n mà đứng n hai lực gọi hai lực gì? Lực hút Trái Đất tác dụng lên Trọng lực hay...
 • 91
 • 2,705
 • 2
Giáo án vật lí 8 cả năm

Giáo án vật 8 cả năm

... lời a, P>FA vật chuyển động xuống dới (vật ? Khi vật nổi, vật chìm tác dụng chìm) lực nào? phơng chiều chúng nh nào? b, P = FA vật đứng yên (vật lơ lửng) độ lớn chúng nh nào? c, P...
 • 71
 • 1,176
 • 1
Giáo án vật lí 8 (cả năm)

Giáo án vật 8 (cả năm)

... KÕt ln ChÊt láng kh«ng chØ g©y ¸p st ë ®¸y b×nh, mµ lªn c¶ thµnh b×nh vµ c¸c vËt lßng chÊt láng II) C«ng thøc tÝnh ¸p st cđa chÊt láng p = d.h Trong ®ã: d: Träng lỵng riªng cđa chÊt láng (N/m3) ... (N/m3) h: ChiỊu cao cđa cét chÊt láng (m) p: ¸p st ë ®¸y cét chÊt láng (N/m2) III) B×nh th«ng Trong b×nh th«ng chøa cïng mét chÊt láng ®øng yªn, c¸c mùc chÊt láng ë c¸c cét lu«n ë cïng mét ®é ... nghe II) §é lín cđa lùc ®Èy acsimet HS: L¾ng nghe 1) Dù ®o¸n §é lín cđa lùc ®Èy lªn vËt nhóng nã b»ng träng lỵng cđa phÇn chÊt láng mµ vËt chiÕm chç 2) ThÝ nghiƯm kiĨm tra 3) §é lín cđa lùc ®Èy...
 • 84
 • 781
 • 0
Giáo án vật lí 8 cả năm ( 3 cột )

Giáo án vật 8 cả năm ( 3 cột )

... =0,5 .3 68. (1 00-t) Nhiệt lợng mà nớc thu vào Q2=m2c2(t-t 2) =2.4 186 (t-1 5) Vì nhiệt lợng toả nhiệt lợng thu vào nên 0,5 .3 68. (1 00-t)=2.4 186 (t-1 5) Giải phơng trình ta đợc t=16 ,82 0C Giáo án vật 43 Năm học: ... C3 Chất lỏng gây áp suất theo phơng lên vật lòng C4 (1 ) thành (2 ) đáy (3 ) lòng III- Công thức tính áp suất chất lỏng P=d.h p: áp suất chất lỏng (N/m2 ) - d: Trọng lợng riên chất lỏng ( N/m 3) ... -Quan sát TL C2 theo yêu cầu C2 -Thảo luận thống (5 ) thếnăng câu trả lời (6 ) động Hoạt động cá nhân (7 ) động (8 ) -Tìm hiểu thông tin (1 1) nhiệt (1 2) SGK trình bày nội II-Sự bảo toàn lợng dung định...
 • 46
 • 2,563
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: giáo án vật lí 9 cả năm 2 cộtgiáo án địa lí 8 cả nămgiáo án vật lý 8 cả nămgiáo án địa lí 8 cả năm chuẩngiáo án vật lý 8 cả năm 3 cộtgiao an sinh hoc 8 ca nam moi nhatgiáo án vật lí 8 haygiáo án công nghệ 8 cả năm cực haygiáo án hóa học 8 cả nămgiáo án tin học 8 cả nămgiáo án toán lớp 8 cả nămgiáo án công dân 8 cả nămgiáo án địa lí 7 cả nămgiáo án địa lý 8 cả nămgiáo án tiếng anh 8 cả nămNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ