1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Cao đẳng - Đại học >

BÀI TẬP AUTOCAD CHI TIẾT - CÁC LỆNH VẼ CƠ BẢN

BÀI TẬP AUTOCAD CHI TIẾT - CÁC LỆNH VẼ CƠ BẢN

BÀI TẬP AUTOCAD CHI TIẾT - CÁC LỆNH VẼ BẢN

... vẽ AutoCAD HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH Tuần 2: CÁC LỆNH VẼ CƠ BẢN Mở vẽ :  Phải mở vẽ hệ mét: - Khởi động phần mềm vẽ AutoCAD - Trong hộp thoại khởi động chọn Start From Scratch  Chọn Metric (bản vẽ ... thực hành vẽ AutoCAD 21 Vẽ khung tên khung vẽ: - Vẽ đƣờng giới hạn khổ giấy A3 Command: REC  xác định đỉnh thứ 0,0  xác định đỉnh thứ hai 420,297 - Dùng lệnh OFFSET để vẽ khung vẽ song song ... ngồi R20: dùng lệnh FILLET (F) đặt bán kính 20 click hai đƣờng C1 C2 để vẽ cung tròn nối tiếp R20 - Vẽ cung tròn tiếp xúc R60: dùng lệnh CIRCLE (chọn cách vẽ: TanTanRadius) để vẽ đƣờng tròn nối...
 • 10
 • 2,293
 • 88
Các lệnh vẽ 2d của autocad  tài liệu các lệnh vẽ cơ bản

Các lệnh vẽ 2d của autocad tài liệu các lệnh vẽ bản

... dài phân đoạn vẽ + Undo + Huỷ bỏ nét vẽ trớc + Vẽ cung tròn nối tiếp với đờng thẳng + Arc 2.6 Lệnh vẽ đa giác Polygon (POL) Menu bar Draw/Polygon Nhp lnh Polygon POL Command : pol - Vẽ đa giác ngoại ... 2.7 Lệnh vẽ hình chữ nhật Rectang (REC) Menu bar Nhp lnh Toolbars Rectang REC Draw/Rectangle Draw Lệnh REC dùng để vẽ hình chữ nhật Hình chữ nhật đa tuyến ta dùng lệnh Pedit để hiệu chỉnh lệnh ... rộng hình chữ nhật 2.8 Lệnh vẽ đờng Spline (SPL) lệnh vẽ đ ờng cong Đờng SPline qua tất điểm mà ta chọn Lệnh đợc dùng để tạo đờng cong trơn có hình dạng không cố định (các đờng cong tự nhiên.v.v...
 • 8
 • 1,531
 • 9
BÀI TẬP AUTOCAD CHI TIẾT - BẢN VẼ MÓNG

BÀI TẬP AUTOCAD CHI TIẾT - BẢN VẼ MÓNG

... - Dùng lệnh COPY (multiple) để copy mẫu vừa vẽ vào vị trí trụ móng - Dùng lệnh RECTANGLE LINE để vẽ dầm móng Bộ môn: Hình Họa – Vẽ Kỹ Thuât Trang Hướng dẫn thực hành 5: BẢN VẼ MÓNG - Vẽ mẫu móng ... tiêu đề: - Hoàn tất số liệu bảng thống kê: Bộ môn: Hình Họa – Vẽ Kỹ Thuât Trang 14 Hướng dẫn thực hành 5: BẢN VẼ MÓNG HOÀN CHỈNH BẢN VẼ - Hoàn tất khung vẽ, khung tên cho vẽ móng đơn Save vẽ Save ... đầu cách đường bao móng 3mm: Bộ môn: Hình Họa – Vẽ Kỹ Thuât Trang Hướng dẫn thực hành 5: BẢN VẼ MÓNG - Vẽ móc thép: vẽ đoạn thẳng có chi u dài hình đây: - Dùng lệnh FILLET để vẽ đọan cong móc thép:...
 • 15
 • 3,043
 • 181
BÀI TẬP AUTOCAD CHI TIẾT - BẢN VẼ SÀN DẦM

BÀI TẬP AUTOCAD CHI TIẾT - BẢN VẼ SÀN DẦM

... Format Text Style (Thực vẽ trước) VẼ MẶT BẰNG SÀN (tỷ lệ hình vẽ 1:100) - Thực vẽ đường bao sàn dầm sàn (tương tự vẽ móng) - Bật layer Cot-thep-san để vẽ thép chịu lực cho sàn: Vẽ thép số với phần ... thực hành 6: BẢN VẼ SÀN DẦM - Đổi nét vừa offset sang layer duong-bao-san - Bật layer duong-bao-san, vẽ nét dích dắc Vẽ đường nằm ngang thể mặt sàn - OFFSET (khoảng cách 4) để vẽ bề dày sàn OFFSET ... chịu lực dầm - Bộ môn: Hình Họa – Vẽ Kỹ Thuât Trang 12 Hướng dẫn thực hành 6: BẢN VẼ SÀN DẦM - Chỉnh lại chi u dài đoạn thép cho phù hợp với hình vẽ: - Bật layer Cot-dai Vẽ cốt đai cho dầm Vẽ đoạn...
 • 16
 • 3,471
 • 172
BÀI TẬP AUTOCAD CHI TIẾT - BẢN VẼ LIÊN KẾT HÀN

BÀI TẬP AUTOCAD CHI TIẾT - BẢN VẼ LIÊN KẾT HÀN

... chữ VN: sử dụng font VNI-HELVE-CONDENSE Bộ môn: Hình Họa – Vẽ Kỹ Thuât Trang Hướng dẫn thực hành 3: NÚT DÀN THÉP DÙNG LIÊN KẾT HÀN VẼ SƠ ĐỒ DÀN 2.1 Vẽ sơ đồ - Bật layer - Vẽ hình chữ nhật tờ A3: ... môn: Hình Họa – Vẽ Kỹ Thuât Trang 17 Hướng dẫn thực hành 3: NÚT DÀN THÉP DÙNG LIÊN KẾT HÀN Sau xác định khoảng cách a b, tiến hành vẽ đầu thép 3.3 Vẽ - Bật layer - Dùng lệnh LINE vẽ đoạn thẳng ... Hướng dẫn thực hành 3: NÚT DÀN THÉP DÙNG LIÊN KẾT HÀN Cách 2: (Thực vẽ tay) Đặt khổ giấy cho vẽ A3 ngang Sơ đồ hình học vẽ với tỷ lệ 1:100, hình lại vẽ với tỷ lệ 1:5 Sau vẽ xong, ta in vẽ với tỷ lệ...
 • 25
 • 1,841
 • 82
BÀI TẬP AUTOCAD CHI TIẾT - BẢN VẼ NHÀ

BÀI TẬP AUTOCAD CHI TIẾT - BẢN VẼ NHÀ

... Hình Họa – Vẽ Kỹ Thuật Trang 1 4- Hướng dẫn thực hành vẽ AutoCAD- Bài 2: Bản vẽ Nhà - Chọn vật dụng thích hợp kéo-thả copy-patse vào vẽ - Vẽ bậc tam cấp nét dích dắc Bật layer “net-thay” Vẽ tam cấp ... vẽ mức cao độ - Vẽ nhà Bật layer “Nen-nha” Lệnh LINE PLINE vẽ đường bao Bộ môn: Hình Họa – Vẽ Kỹ Thuật Trang 1 7- Hướng dẫn thực hành vẽ AutoCAD- Bài 2: Bản vẽ Nhà - Lệnh HATCH tơ - Vẽ tường bị ... A, vẽ trục 2, 3, B theo kích thước đề cho - Bộ môn: Hình Họa – Vẽ Kỹ Thuật Trang 8- Hướng dẫn thực hành vẽ AutoCAD- Bài 2: Bản vẽ Nhà Vẽ ký hiệu đánh số trục lớp Ky-hieu - Bật layer Ky-hieu -...
 • 22
 • 4,891
 • 294
Bài giảng Autocad-Bài 2: Các lệnh vẽ cơ bản docx

Bài giảng Autocad-Bài 2: Các lệnh vẽ bản docx

... chiều âm, đơn vị độ 2/ Vẽ hình chữ nhật Lệnh Rectang Vẽ HCN cách đưa toạ độ điểm góc đối diện HCN - Command: REC (ENTER) PHUONG NAM Exit Bài Các lệnh vẽ */ Các lựa chọn vẽ hình chữ nhật: Chamfer/elevation/fillet/thickness/width/ ... cao độ dày vẽ 3D Lưu ý: Sau vẽ HCN theo lựa chọn trên, muốn vẽ tiếp HCN khác lựa chọn phải xác lập lại tham số lựa chọn lần vẽ trước PHUONG NAM Bài Exit Các lệnh vẽ 3/ Vẽ đa giác Lệnh Polygon ... định trước Cách nhập: @x,y: ENTER Trong đó: +∆ x: Là khoảng cách điểm điểm theo trục X (∆ PHUONG NAM x = x2 –x1), đơn vị tính theo đơn vị vẽ Exit Bài Các lệnh vẽ + ∆ y: Là khoảng cách điểm gốc...
 • 7
 • 2,072
 • 9
Giáo trình autocad 2007 - Các lệnh vẽ cơ bản

Giáo trình autocad 2007 - Các lệnh vẽ bản

... h×nh sau GIÁO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ biên soạn : PHẠM GIA HẬU http://www.ebook.edu.vn - 43 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT-CN TP HCM_ KHOA CƠ KHÍ – XÂY DỰNG H×nh - Minh ho¹ sư dơng lƯnh Boundary GIÁO TRÌNH ... TR ↵ -Select objects: - Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: E GIÁO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ biên soạn : PHẠM GIA HẬU Vμo lƯnh sau ®ã ENTER -Chän ®−êng chỈn - T¹i ... Region Tõ Draw / Region GIÁO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ biên soạn : PHẠM GIA HẬU http://www.ebook.edu.vn - 41 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT-CN TP HCM_ KHOA CƠ KHÍ – XÂY DỰNG Sau ®ã AutoCAD sÏ yªu cÇu chän...
 • 24
 • 5,016
 • 25
chuong (2) : các lệnh vẽ cơ bản trong Autocad

chuong (2) : các lệnh vẽ bản trong Autocad

... edge: Trỏ điểm thứ nhất(1) Second endpoint of edge: Trỏ điểm thứ hai(2) Khoảng cách điểm (1) điểm (2) cạnh Polygon 45 Ch-ơng : Các Lệnh Vẽ Bản Vẽ Kỹ Thuật Bằng AutoCAD2 004 2.7 Lệnh RECTANG ( Vẽ ... xuất phát vẽ cung (2) 39 Ch-ơng : Các Lệnh Vẽ Bản Vẽ Kỹ Thuật Bằng AutoCAD2 004 2.3.11 Vẽ cung tiếp tuyến với đ-ờng thẳng cung tròn tr-ớc Đây cách vẽ có ý nghĩa đặc biệt, giúp ta vẽ đ-ợc đ-ờng ... axis: nhập điểm (2) Specify distance to other axis or [Rotation ]: nhập điểm (3) (hoặc gõ số trực tiếp) 40 Ch-ơng : Các Lệnh Vẽ Bản Vẽ Kỹ Thuật Bằng AutoCAD2 004 2.4.2 Toạ độ tâm trục Cách vẽ...
 • 24
 • 6,891
 • 131
Giáo trình Autocad 2014 các lệnh vẽ cơ bản

Giáo trình Autocad 2014 các lệnh vẽ bản

... Enter để kết thúc lệnh 3.5 Vẽ đường tròn (lệnh Circle) Công dụng: dùng để vẽ đối tượng đường tròn Cách nhập lệnh: Ribbon Menu Command Toolbars Home tab/Draw panel/ Circle Cú pháp lệnh: Draw/ Circle ... thứ ba> 3.6 Vẽ cung tròn (Lệnh Arc) Nhập lệnh: Ribbon Menu Command Toolbars Home tab/Draw panel/ Arc Draw/ Arc Arc A Arc Các cung tròn vẽ theo ngược chiều kim đồng hồ có nhiều cách vẽ cung tròn ... tròn Second pt: Cho điểm thứ 2, cung tròn Ví dụ: Vẽ hình 3.6 lệnh Pline Hình 3.8 Vẽ đa giác (lệnh Polygon) Công dụng: Vẽ đối tượng đa giác Cách nhập lệnh: Ribbon Home tab/Draw panel/ Polygon Menu...
 • 56
 • 4,869
 • 6
Các lệnh vẽ cơ bản trong Auto CAD

Các lệnh vẽ bản trong Auto CAD

... dài phân đoạn vẽ + Undo + Huỷ bỏ nét vẽ trớc + Vẽ cung tròn nối tiếp với đờng thẳng + Arc 2.6 Lệnh vẽ đa giác Polygon (POL) Menu bar Draw/Polygon Nhp lnh Polygon POL Command : pol - Vẽ đa giác ngoại ... 2.7 Lệnh vẽ hình chữ nhật Rectang (REC) Menu bar Nhp lnh Toolbars Rectang REC Draw/Rectangle Draw Lệnh REC dùng để vẽ hình chữ nhật Hình chữ nhật đa tuyến ta dùng lệnh Pedit để hiệu chỉnh lệnh ... rộng hình chữ nhật 2.8 Lệnh vẽ đờng Spline (SPL) lệnh vẽ đ ờng cong Đờng SPline qua tất điểm mà ta chọn Lệnh đợc dùng để tạo đờng cong trơn có hình dạng không cố định (các đờng cong tự nhiên.v.v...
 • 8
 • 59,852
 • 1,729
Các lệnh vẽ cơ bản docx

Các lệnh vẽ bản docx

... Bắt điểm P6 làm điểm đầu 4) Lệnh Polygon, Pol, GVC.ThS Nguyễn Độ : Hình họa - Vẽ Kỹ thuật Bài – Các lệnh vẽ Lệnh Polygon dùng để vẽ đa giác Có phương pháp vẽ đa giác a) Vẽ đa giác ngoại tiếp đường ... tiếp tuyến thứ ba (3) 3) Lệnh Arc, A, Lệnh Arc dùng để vẽ cung tròn Có 11 cách khác để vẽ cung tròn Ở trình bày số cách thường dùng a) Vẽ cung tròn qua điểm (3 points)  Hãy vẽ cung tròn qua ba điểm ... Bài – Các lệnh vẽ b) Vẽ đường tròn qua điểm (2P) Vẽ đường tròn qua điểm hai đầu mút đường kính  Cho hai đường tròn đồng tâm Hãy vẽ đường tròn qua hai điểm cặp góc...
 • 8
 • 1,394
 • 5
CAD 2D - Chương 3 Các lệnh vẽ cơ bản pdf

CAD 2D - Chương 3 Các lệnh vẽ bản pdf

... nối lại xác TTMT-cNc Các lệnh vẽ NCSTS - ThS : Nguyễn Phú Hoa ĐT: 847445 Bài giảngCAD -2 D Có lệnh tơng tự lệnh LINE lệnh TRACE dùng để vẽ đờng thẳng có bề rộng 4) Lệnh CIRCLE - Vẽ đờng tròn : Đờng ... : P3 Paramete/ :p4 Paramete/Included/ :p5 Ví dụ: TTMT-cNc 13 Các lệnh vẽ NCSTS - ThS : Nguyễn Phú Hoa ĐT: 847445 Bài giảngCAD -2 D 9) Lệnh vẽ hình miền đặc - SOLID: Lệnh ... 50,100 Other corner: 200,50 TTMT-cNc 17 Các lệnh vẽ NCSTS - ThS : Nguyễn Phú Hoa ĐT: 847445 Bài giảngCAD -2 D 13) Lệnh vẽ đờng dựng hình - XLINE : Các đờng dựng hình nét vẽ đối tợng hoàn chỉnh, nhng...
 • 24
 • 1,413
 • 5
Nhâp môn auto cad các LỆNH vẽ cơ bản

Nhâp môn auto cad các LỆNH vẽ bản

... nên vẽ ta thường sử dụng lệnh vẽ đường tròn dùng lệnh Trim break để xén đoạn không cần thiết Vẽ đa tuyến Pline: Lệnh gõ: Pline pl Lệnh Pline thực nhiều chức lệnh Line với đặc điểm bật sau: -Lệnh ... vừa vẽ xong đoạn thẳng line (hoặc cung tròn), sau sử dụng lệnh arc để vẽ cung tròn tiếp theo, dòng lệnh nhắc lệnh arc này, ta nhấn enter cung tròn tiếp tuyến với đường vẽ trước Thông thường vẽ ... chỉnh dễ dàng lệnh Splinedit GRIPS Các điểm định nghĩa giữ lại sau sửa, điểm định nghĩa pline làm trơn pedit -Bản vẽ chứa Spline có dung lượng bé vẽ chứa pline làm trơn Vẽ Spline: Vẽ spline cần...
 • 7
 • 1,249
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: các lệnh vẽ cơ bản trong autocad 2010các lệnh vẽ cơ bản autocadcác lệnh vẽ cơ bản trong autocad 2dcác lệnh vẽ cơ bản trong autocad 2004các lệnh vẽ cơ bản trong autocad 2008các lệnh vẽ cơ bản trong autocad 2007nhập môn autocad các lệnh vẽ cơ bảncác lệnh vẽ cơ bản trong autocad 2007 2dchuong1 cac lenh ve co ban trong autocadcác lệnh vẽ cơ bản trong cadcác lệnh vẽ cơ bản trong cad 2007các lệnh vẽ cơ bản trong cad 3dcác lệnh vẽ cơ bản trong corelcác lệnh vẽ cơ bản trong solidworkscác lệnh vẽ cơ bản trong auto cadBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinChuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘI