0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Công nghệ >

Giáo án Công nghệ lớp 10 chuẩn KTKN_Bộ 3

Giáo án Công nghệ lớp 10 chuẩn KTKN_Bộ 2

Giáo án Công nghệ lớp 10 chuẩn KTKN_Bộ 2

... nghiên cứu trước 22 nhà Duyệt Tổ chuyên môn Ngày … tháng…….năm 2 010 Ngày dạy: / / 2 010 lớp: 10A1 Ngày dạy: Ngày dạy: Ngày dạy: / / / / 2 010 / 2 010 / 2 010 lớp: 10A2 lớp: 10A3 lớp: 10A4 CHƯƠNG II: ... trước Duyệt Tổ chuyên môn Ngày …….tháng…….năm 2 010 Ngày dạy: Ngày dạy: / / / 2 010 / 2 010 lớp: 10A1 lớp: 10A2 Ngày dạy: Ngày dạy: / / / 2 010 / 2 010 lớp: 10A3 lớp: 10A4 Tiết CHỌN LỌC GIỐNG VẬT NUÔI ... trước Duyệt Tổ chuyên môn Ngày…….tháng……năm 2 010 Ngày dạy: Ngày dạy: Ngày dạy: Ngày dạy: / / / / / 2 010 / 2 010 / 2 010 / 2 010 lớp: 10A1 lớp: 10A2 lớp: 10A3 lớp: 10A4 Tiết 4: THỰC HÀNH QUAN SÁT,...
 • 143
 • 1,245
 • 0
Giáo án Công nghệ lớp 10 chuẩn KTKN_Bộ 3

Giáo án Công nghệ lớp 10 chuẩn KTKN_Bộ 3

... kiểm tra đánh giá luyện tập Câu 1.So sánh giống khác quy trình sản xuất giống nhóm trồng Giáo viên: Nguyễn Văn HoàngThọ Trang Trường THPT Thạnh An GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 10 Câu 2.Mục đích công tác ... học - Sách GV, SGK CN10 - Hình 16.1; 16.2; 16 .3; 16.4; 16.5 SGK - Tiêu sâu,, bệnh hại lúa Giáo viên: Nguyễn Văn HoàngThọ Trang 31 Trường THPT Thạnh An GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 10 - Một số mẫu sâu vết ... Tính tỉ lệ hạt sống = A% = B / C * 100 % - Yêu cầu HS đánh giá tỉ lệ hạt sống Giáo viên: Nguyễn Văn HoàngThọ Trang 11 Trường THPT Thạnh An GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 10 - Nhận xét ý thức tổ chức, kỷ luật,...
 • 34
 • 854
 • 8
Giáo án Công nghệ lớp 10 chuẩn KTKN_Bộ 6

Giáo án Công nghệ lớp 10 chuẩn KTKN_Bộ 6

... : 0.5 Cõu 6: 0,5 TL cõu Cõu Cõu 0.5 Cõu 0.5 TL 30%-35% cõu Cõu 2 cõu 1.5 Cõu 9: 0.5 cõu Cõu cõu 2 (10 ) Trng PT cp 2-3 Vừ Th Sỏu Cụng ngh 10 S GD V T BèNH PHC THI HC Kè I NM HC 2 010 - 2011 TRNG ... cõu : b 0.5 Mó 2 56 :phn I Cõu 1: b; 0.5 Cõu 3: a; 0.5 Cõu 5: b 0.5 cõu : d 0.5 Cụng ngh 10 cõu : b 0.5 Cõu 2: b; Cõu 4: b; Cõu 6: a cõu : c 0.5 0.5 0.5 0.5 Cõu 2: d; Cõu 4: a; Cõu 6: c cõu : a 0.5 ... GD V T BèNH PHC THI HC Kè I NM HC 2 010 - 2011 TRNG PT CP Vế TH SU Mụn : cụng ngh ; Khi : 10 Thi gian lm bi : 45 phỳt, khụng k thi gian phỏt D B Mó thi 1 56 ( thi cú 01 trang ) H v tờn thớ sinh:...
 • 72
 • 1,795
 • 0
Giáo án Công nghệ lớp 10 chuẩn KTKN_Bộ 7

Giáo án Công nghệ lớp 10 chuẩn KTKN_Bộ 7

... cỏt m Ngy son: 17/ 11/2012 Tiết 14 Bài 13: ứng dụng công nghệ vi sinh sản xuất phân bón I Mc tiờu Kin thc Sau hc xong bi ny HS cn phi: - Nêu đợc công nghệ vi sinh ứng dụng công nghệ vi sinh sản ... thức học sinh II Chuẩn bị Giáo viên - Chuẩn bị đề đáp án Học sinh - Ôn tập tốt kỳ I III Tổ chức hoạt động dạy học Hoạt động học sinh Hoạt động giáo viên Hoạt động (3 phút): ổn định lớp, phát đề kiểm ... bảng trình bày - Học sinh hoàn chỉnh - Theo dõi so sánh kết bảng - Giáo viên treo đáp án phiếu học tập chuẩn bị trớc Yêu cầu học sinh so sánh với kết mà em làm * Nhắc lại đặc điểm, tính chất...
 • 40
 • 848
 • 0
Giáo án Công nghệ lớp 10 chuẩn KTKN_Bộ 4

Giáo án Công nghệ lớp 10 chuẩn KTKN_Bộ 4

... đạt tiêu chuẩn giống, chuyển vườn ươm Rèn luyện, kiểm tra đánh giá luyện tập:(4ph) Câu 1: Nuôi cấy mô TB pp: Giáo viên: Nguyễn Văn HoàngThọ Trang 14 Trường THPT Thạnh An GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 10 a Tách ... cấy mô 4- Rèn luyện, kiểm tra đánh giá luyện tập Câu 1.So sánh giống khác quy trình sản xuất giống nhóm trồng Giáo viên: Nguyễn Văn HoàngThọ Trang Trường THPT Thạnh An GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 10 Câu ... Tính tỉ lệ hạt sống = A% = B / C * 100 % - Yêu cầu HS đánh giá tỉ lệ hạt sống Giáo viên: Nguyễn Văn HoàngThọ Trang 11 Trường THPT Thạnh An GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 10 - Nhận xét ý thức tổ chức, kỷ luật,...
 • 34
 • 1,100
 • 1
Giáo án Công nghệ lớp 10 chuẩn KTKN_Bộ 5

Giáo án Công nghệ lớp 10 chuẩn KTKN_Bộ 5

... định lớp Kiểm tra cũ - Khái niệm công nghệ cấy truyền phôi bò ? Cơ sở khoa học công nghệ cấy truyền phôi bò? 14 Giáo viên: Nguyễn Văn HoàngThọ Trang 14 Trường THPT Thạnh An GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 10 ... trình IV.Tiến trình dạy học Ổn định lớp Kiểm tra cũ Dạy Vào 35 Giáo viên: Nguyễn Văn HoàngThọ Trang 35 Trường THPT Thạnh An GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 10 Hoạt động giáo viên Hoạt động hs - Yêu cầu HS ... trình - Vấn đáp, thảo luận nhóm III Tiến trình dạy 25 Giáo viên: Nguyễn Văn HoàngThọ Trang 25 Trường THPT Thạnh An GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 10 Ổn định lớp Kiểm tra cũ Trình bày sở khoa học việc ứng dụng...
 • 55
 • 1,338
 • 0
Giáo án Công nghệ lớp 11 chuẩn KTKN_Bộ 10

Giáo án Công nghệ lớp 11 chuẩn KTKN_Bộ 10

... khoa học Chất lượng: Giỏi Khá Trung bình Yếu Kém Lớp Sĩ số SL % SL % SL % SL % SL % 11A 11A Trang 21 Tiết : 10 Ngày soạn : 01 /10/ 12 Tuần : 10 Lớp : 11B CHƯƠNG 2: VẼ KĨ THUẬT ỨNG DỤNG BÀI 8: THIẾT ... + Y/c HS chuẩn bị cho sau + Nắm chuẩn bị cho sau TG Nội dung học Nội dung học Trang 18 Tiết : 09 Ngày soạn : 10/ 10/12 Tuần : 09 Lớp : 11B KIỂM TRA TIẾT I Mục tiêu kiểm tra Kiến thức: Đánh giá ... 02 Lớp : 11 BÀI (tt): TIÊU CHUẨN TRÌNH BÀY BẢN VẼ KĨ THUẬT I./ Mục Tiêu: Hiểu nội dung tiêu chuẩn trình bày vẽ kĩ thuật Có ý thức thực tiêu chuẩn vẽ kĩ thuật II./ Chuẩn bị: Kiến thức: Tiêu chuẩn...
 • 113
 • 1,279
 • 0
Giáo án Công nghệ lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 10

Giáo án Công nghệ lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 10

... GV: Chu Văn Trình Năm học: 2011-2 012 46 Trờng THPT Ba Bể Giáo án Công nghệ 12 Cõu 2: Trờn t gm cú ghi 104 thỡ giỏ tr ca t l bao nhiờu ? A 10- 7 F B 40x10 -12 F C 10x104 F D 40 F Cõu 3: : Mt in tr ... (06 ;10; 30)/09/2011 Tit 4(lp 12A2; 12A6);Tit 5(lp 12A1) Bi - THC HNH IT - TIRIXTO - TRIAC I MC TIấU 1- Kin thc: GV: Chu Văn Trình Năm học: 2011-2 012 10 Trờng THPT Ba Bể Giáo án Công nghệ 12 - ... 27/09/2011; (01;21) /10/ 2011 Tit 7(lp 12A2; 12A6) tit 8(lp 12A1) Bi - MCH KHUCH I - MCH TO XUNG GV: Chu Văn Trình Năm học: 2011-2 012 17 Trờng THPT Ba Bể Giáo án Công nghệ 12 I MC TIấU 1- Kin thc:...
 • 78
 • 539
 • 0
Giáo án Công nghệ lớp 11 chuẩn KTKN_Bộ 1

Giáo án Công nghệ lớp 11 chuẩn KTKN_Bộ 1

... giảng – Công nghệ 11 Tiết CT : 11 Ngày soạn: 17 /10 /2 011 Thứ Gv : Nguyễn Đăng Nguyên ngày tháng năm 2 011 ĐỀ KIỂM TRA TIẾT MÔN: CÔNG NGHỆ LỚP 11 (Hãy khoanh tròn phương án mà em cho nhất) I/ CÂU HỎI ... Đình Nghệ Trang 23 Thiết kế giảng – Công nghệ 11 Tiết CT : 15 Ngày soạn : 1 /11 / 2 011 Gv : Nguyễn Đăng Nguyên Bài 11 : BẢN VẼ XÂY DỰNG *** I Mục tiêu: Kiến thức: Dạy xong này, giáo viên ... Đình Nghệ Trang 14 Thiết kế giảng – Công nghệ 11 Tiết CT : 10 Ngày soạn :12 /10 /2 011 Gv : Nguyễn Đăng Nguyên Bài : HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNH *** I Mục tiêu: Kiến thức: Dạy xong này, giáo...
 • 75
 • 1,927
 • 0
Giáo án Công nghệ lớp 11 chuẩn KTKN_Bộ 11

Giáo án Công nghệ lớp 11 chuẩn KTKN_Bộ 11

... 38 - Giáo viên: Nguyễn Anh Khoa Trang 38 Hoạt động Giáo Viên Trường THPT Vinh Lộc KTCN Hoạt động 1: Chuẩn Tổ Lý - KTCN Hoạt động Học Sinh Nội dung Giáo án môn bị ( phút) Lớp 11 I ,Chuẩn bị I ,Chuẩn ... góc xiên góc cân vật thể đơn giản II Chuẩn bị dạy: Nội dung: - 11 - Giáo viên: Nguyễn Anh Khoa Trang 11 Trường THPT Vinh Lộc KTCN Tổ Lý - KTCN Giáo án môn Lớp 11 -GV: Nghiên cứu kĩ nội dung trang ... Giáo án môn Lớp 11 IV Tổng kết: Qua nội dung học em cần nắm nội dung sau: - Vì vẽ kỹừỷ thuật phải lập theo tiêu chuẩn? - Tiêu chuẩn trình bày vẽ kỹừỷ thuật bao gồm tiêu chuẩn nào? V Dặn dò: Giáo...
 • 121
 • 993
 • 0
Giáo án Công nghệ lớp 11 chuẩn KTKN_Bộ 12

Giáo án Công nghệ lớp 11 chuẩn KTKN_Bộ 12

... pháp gia công áp lực hàn TIẾT Giáo viên: Trang 37 Hoạt động Giáo Viên Hoạt động Học Sinh Nội dung Giáo án giảng dạy môn KTCN hiểu công nghệ chế tạo phôi phương pháp đúùc Lớp 11 I, Công nghệ chế ... Hoạt động 2: Tìm hiểu công nghệ chế tạo phôi phương pháp gia công hàn III, Công nghệ chế tạo phôi III, Công nghệ chế tạo phôi bằng phương pháp gia công hàn Giáo viên: pháp gia công hàn Trang 41 ... 2.3.Nội dung: Giáo viên: Trang Hoạt động Giáo Viên Hoạt động Học Sinh Nội dung Giáo án giảng dạy môn KTCN Giáo Viên giới thiệu (5 phút) Lớp 11 -GV kiểm tra chuẩn bò -HS đặt dụng cụ vật I/ Chuẩn bò...
 • 105
 • 766
 • 0
Giáo án Công nghệ lớp 11 chuẩn KTKN_Bộ 13

Giáo án Công nghệ lớp 11 chuẩn KTKN_Bộ 13

... C CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN, HỌC SINH: Chuẩn bị giáo viên: - Nghiên cứu 11 SGK Cơng Nghệ 11 Đọc tài liệu liên quan đến giảng - Xem lại 15 SGK mơn Cơng Nghệ lớp - Tranh vẽ phóng to hình 11. 1a, 11. 2 ... đề, đàm thoại C CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN, HỌC SINH: Chuẩn bị giáo viên: - Nghiên cứu 11 SGK Cơng Nghệ 11. Đọc tài liệu liên quan đến giảng - Tranh vẽ phóng to hình 11. 1a, 11. 2 SGK Chuẩn bị học sinh: ... thoại C CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN, HỌC SINH: Chuẩn bị giáo viên: - Tranh vẽ phóng to hình 9.1; 9.4 SGK Mơ hình giá đỡ hình 9.2 - Đọc tài liệu có liên quan đến giảng Xem lại 9, 13 sách Cơng Nghệ Chuẩn...
 • 112
 • 1,709
 • 0
Giáo án Công nghệ lớp 11 chuẩn KTKN_Bộ 2

Giáo án Công nghệ lớp 11 chuẩn KTKN_Bộ 2

... (4,2m- 0 ,22 m /2 - 0,11m /2) ( 4m- 2. 0 ,22 m /2) =15 ,25 m2 +DiƯn tÝch phßng ngđ 2: (4m- 0 ,22 m /2 - 0,11m /2) ( 4m- 2. 0 ,22 m /2) =14,50 m2 +DiƯn tÝch phßng sinh ho¹t chung: (5,2m -2 0 ,22 m /2 )( 3,8m- 2. 0 ,22 m /2) ... 19 - ……………………………o0o……………………… Giáo viên soạn: Hồng Hiền Tổ: Lí + Tin + Cơng nghệ Trường THPT Tử Đà Cơng nghệ 11 Ngµy so¹n: 22 /01 /2 011 Ngµy gi¶ng: 24 /01 /2 011 TiÕt 25 - Bµi 19: Tù ®éng ho¸ chÕ t¹o ... Xem tríc bµi 22 - ……………………………….o0o …………………………………… Ngµy so¹n: 19/ 02/ 2 011 Ngµy d¹y: 21 / 02/ 2 011 Ch¬ng VI: CÊu t¹o cđa ®éng c¬ ®èt TiÕt 30 - Bµi 22 : Th©n m¸y vµ n¾p m¸y A Mơc tiªu: Giáo viên soạn:...
 • 88
 • 822
 • 0
Giáo án Công nghệ lớp 11 chuẩn KTKN_Bộ 3

Giáo án Công nghệ lớp 11 chuẩn KTKN_Bộ 3

... hình 3. 1; 3. 3; 3. 4; 3. 6; 3. 7 SGK, thước vẽ kĩ thuật III Tiến trình tổ chức dạy học 1.Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số, tác phong nề nếp tác phong học sinh 2.Kiểm tra cũ: - Nêu nội dung PPCG1 PPCG3? 3. Nội ... điều trị 3- khu nhà kế hoạch hố gia đình 4-khu nhà vệ sinh Ngồi có hệ thống xanh, lối đi, cảnh… 33 mặt đứng trạm xá H11 .3/ 63 sgk? Hoạt động 3: Đọc vẽ mặt tổng thể Đọc vẽ mặt : HS: quan sát H11.4/64, ... tác dụng mặt cắt? 2 .3. Hoạt động thực hành: Hoạt động Giáo Viên Hoạt động Học Sinh Nội dung Hoạt động 1: Chuẩn bị I .Chuẩn bị : I .Chuẩn bị : GV: Giới thiệu dụng cụ cần HS: Chuẩn bị dụng cụ -Bộ...
 • 112
 • 898
 • 0
Giáo án Công nghệ lớp 11 chuẩn KTKN_Bộ 4

Giáo án Công nghệ lớp 11 chuẩn KTKN_Bộ 4

... 17 Thiết kế giảng – Công nghệ 11 Tiết CT : 11 Ngày soạn: 17/10/2 011 Thứ Gv : Hoàng xuân Hoa ngày tháng năm 2 011 ĐỀ KIỂM TRA TIẾT MÔN: CÔNG NGHỆ LỚP 11 (Hãy khoanh tròn phương án mà em cho nhất) ... công nghệ chế tạo phôi phương pháp đúc - Biết chất công nghệ chế tạo phôi phương pháp gia công áp lực hàn Kĩ năng: - Biết bước công nghệ chế tạo phôi khuôn cát - Nhận biết dụng cụ dùng công nghệ ... Bình Minh Trang 47 Thiết kế giảng – Công nghệ 11 - Dặn học sinh xem trước 24 SGK tiết sau học tiếp Trường THPT Bình Minh Gv : Hoàng xuân Hoa Trang 48 Thiết kế giảng – Công nghệ 11 Tiết CT : Ngày...
 • 74
 • 809
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án công nghệ lớp 10 bài 9giáo án công nghệ lớp 10 bài 56giáo án công nghệ lớp 10 bài 17giáo án công nghệ lớp 10 bài 12giáo án công nghệ lớp 10 bài 52giáo án công nghệ lớp 10 bài 1giao an cong nghe lop 10 bai 50giao an cong nghe lop 10 bai 51giáo án công nghệ lớp 10 trọn bộgiáo án công nghệ lớp 10 bài 2 khảo nghiệm giống cây trồng docxgiáo án công nghệ lớp 10 bài 15 điều kiện phát sinh phát triển của sâu bệnh hại cây trồng pdfgiáo án công nghệ lớp 10 bài 29 sản xuất thức ăn cho vật nuôi pptxgiáo án công nghệ lớp 10 bài 17 phòng trừ tổng hại cây trồng docxgiáo án công nghệ lớp 10 cơ bản trọn bộgiáo án công nghệ lớp 10 bài 12 đặc điểm tính chất kĩ thuật sử dụng một số loại phân bón thông thường docxBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015TÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ