0

Giáo án Công nghệ lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 10

78 547 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/05/2015, 18:10

Trêng THPT Ba BÓ Gi¸o ¸n C«ng nghÖ 12 Ngày soạn: 15/08/2011. Ngày giảng: (18;20;25;26)/08/2011. Phần 1 KĨ THUẬT ĐIỆN TỬ Chương1 LINH KIỆN ĐIỆN TỬ Tiết 1-Bài 2 CÁC LINH KIỆN ĐIỆN TRỞ-TỤ ĐIỆN-CUỘN CẢM I- MỤC TIÊU 1- Kiến thức: - Biết được cấu tạo, kí hiệu, SLKT & công dụng của các loại linh kiện điện tử cơ bản:R-L-C 2- Kĩ năng: - Nhận dạng và phân biệt được các loại kinh kiện:điện trở, tụ điện, cuộn cảm. 3- Thái độ: - Yêu thích các nghề trong ngành kĩ thuật điện tử. - Đạt được kiến thức và kĩ năng trên. II- CHUẨN BỊ 1- Chuẩn bị nội dung: - Nghiên cứu bài 1và 2 sgk. 2- Chuẩn bị đồ dùng: - Một số điện tử dân dụng để hs quan sát. - Tranh vẽ các hình: 2-2; 2-4; 2-6 sgk. - Vật mẫu: Điện trở,tụ điện,cuộn cảm các loại. III- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1- Ổn định lớp: Lớp Sĩ số vắng Có phép Không phép 12A1 42 12A2 45 12A3 45 12A6 45 12A7 45 2- Nội dung bài mới: Hoạt độngcủa GV&HS Nội dung kiến thức HĐ1 : Tìm hiểu về điện trở. * GV: Dùng vật mẫu đối chiếu với tranh vẽ kí hiệu để hs nhận dạng và phân loại được các điện trở. * GV: Em hãy cho biết cấu tạo của điện trở ? * HSTL: * GV: Dùng định luật ôm: I = R U ; P=R.I 2 để mô tả các số liệu kĩ thuật và công dụng của điện trở trong mạch. * GV: em hãy cho biết các loại điện trở thường dung ? I- Điện trở (R): 1- Công dụng, cấu tao, phân loại, kí hiệu. a. Công dụng: - Hạn chế hoặc điều chỉnh dòng điện và phân chia điện áp trong mạch. b. Cấu tạo:Dùng dây kim loại có điện trở suất cao, hoặc bột than phun lên lõi sứ để làm điện trở. c. Phân loại: + Công suất:Công suất nhỏ,lớn. + Trị số:Cố định, biến đổi. GV: Chu V¨n Tr×nh N¨m häc: 2011-2012 1 Trêng THPT Ba BÓ Gi¸o ¸n C«ng nghÖ 12 * HSTL: Dựa vào sự hiểu biết của bản thân và sgk để trả lời. * GV: Trị số điện trở có ý nghĩa gì ? * HSTL: dựa vào sgk. * GV: Công suất định mức nói lên ý nghĩa gì của điện trở ? * HSTL: dựa vào sgk. + Đại lượng vật lí có: - Điện trở nhiệt: Hệ số nhiệt dương: t o c ↑ → R ↑ Hệ số nhiệt âm :t o c ↑ → R ↓ - Điện trở biến đổi theo điện áp: U ↑ → R ↓ - Quang điện trở: d. Kí hiệu: (sgk) 2- Các số liệu kĩ thuật của điện trở: a- Trị số điện trở (R): cho biết mức độ cản trở dòng điện của điện trở. - Đơn vị đo: Ω 1K Ω =10 3 Ω 1M Ω =10 6 Ω b- Công suất định mức: Là công suất tiêu hao trên điện trở mà nó có thể chịu đựng được trong thời gian dài, không bị quá nóng hoặc bị cháy, đứt. - Đơn vị đo: W HĐ2 : Tìm hiểu về tụ điện: * GV: Dùng vật mẫu và tranh vẽ 2.3 để cho hs nhận dạng và phân loại được tụ điện. * GV: Tụ điện dùng để làm gì? * HSTL: dựa vào sgk và dùng công thức: Xc = FC π 2 1 để giải thích công dụng. * GV: Yêu cầu hs quan sát vật mẫu và hình vẽ để nhận dạng và phân biệt các loại tụ điện. * GV: Trị số điện dung nói lên khả năng gì của tụ điện? * HSTL: dựa vào sgk. * GV: Điện áp định mức có ý nghĩa gì? * HSTL: dựa vào sgk. * GV: Dung kháng của tụ điện có ý nghĩa gì? * HSTL: dựa vào sgk. II- Tụ điện: 1- Công dụng, Cấu tạo, phân loại, kí hiệu. a. Công dụng: Ngăn cách dòng điện 1 chiều và cho dòng điện xoay chiều đi qua,lọc nguồn,lọc sóng. b. Cấu tạo: Gồm 2 hay nhiều vật dẫn ngăn cách nhau bằng lớp điện môi. c. Phân loại: Tụ giấy,tụ mi ca,tụ dầu,tụ hóa d. Kí hiệu: (sgk). 2- Các số liệu kĩ thuật: a- trị số điện dung(C): Cho biết khả năng tích lũy năng lượng điện trường của tụ điện khi có điện áp đặt lên hai cực của nó. - Đơn vị:fara (F) 1 µ F=10 -6 F 1nF=10 -9 F 1pF=10 -12 F. b- Điện áp định mức: (U đm ) Là trị số điện áp lớn nhất cho phép đặt lên hai cực của tụ điện mà vẫn đảm bảo an toàn, không bị đánh thủng. - Khi mắc tụ hóa vào mạch điện phải đặt cho đúng chiều điện áp. Nếu mắc ngược sẽ làm hỏng tụ hóa. c- Dung kháng của tụ điện: (C x ) Là đại lượng biểu hiện sự cản trở của tụ điện đối với dòng điện chạy qua nó. - Công thức: C x =1/2ðfC. Trong đó: C x : dung kháng ( Ω ) GV: Chu V¨n Tr×nh N¨m häc: 2011-2012 2 Trêng THPT Ba BÓ Gi¸o ¸n C«ng nghÖ 12 f: tần số dòng điện qua tụ (Hz) C: điện dung tụ điện(F) * Nhận xét : sgk HĐ3 : Tìm hiểu về cuộn cảm. * GV: Dùng vật mẫu và tranh vẽ hình 2.5 để giới thiệu cho hs nhận dạng và phân loại cuộn cảm. * GV: Cuộn cảm dùng để làm gì ? * HSTL: dựa vào sgk. * GV: Dùng công thức: X L = 2 π FL để giải thích công thức của cuộn cảm. * GV: Trị số điện cảm nói lên khả năng gì của cuộn cảm? * HSTL: dựa vào sgk. * GV: Hệ số phẩm chất đặc trung cho đại lượng nào của cuộn cảm? * HSTL: dựa vào sgk. * GV: Cảm kháng của cuộn cảm có tác dụng gi? * HSTL: dựa vào sgk. III- Cuộn cảm: 1- Công dụng, Cấu tạo, phân loại, kí hiệu. a. Công dụng: Dùng dẫn dòng điện 1 chiều, chặn dòng điện cao tần. b. Cấu tạo: Dùng đây dẫn điện quấn thành cuộn cảm. c. Phân loại: Cao tần,trung tần,âm tần. d. Kí hiệu: (sgk). 2- Các số liệu kĩ thuật của cuộn cảm: a- Trị số điện cảm: (L) cho biết khả năng tích lũy năng lượng từ trường của cuộn cảm khi có dòng điện chạy qua. - Đơn vị: H 1mH=10 -3 H 1 µ H =10 -6 H. b- Hệ số phẩm chất (Q): Đặc trưng cho tổn hao năng lượng trong cuộn cảm. - công thức: Q = r FL π 2 c- Cảm kháng của cuộn cảm (X L ): là đại lượng biểu hiện sự cảm trở của cuộn cảm đối với dòng điện chạy qua nó. - Công thức: X L =2ðfL * Nhận xét: (sgk) IV: TỔNG KẾT, ĐÁNH GIÁ - GV: nhấn mạnh vai trò và tầm quan trọng của ngành kt điện tử trong sx và đời sống. - GV: Đánh giá tinh thần thái độ học tập và tiếp thu bài của hs. - HS: trả lời các câu hỏi trong sgk. V: HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ - Đọc trước bài 3 sgk và sưu tầm các linh kiện: Điện trở,tụ điện,cuộn cảm các loại để thức hành. Ngày soạn: 24/08/2011. GV: Chu V¨n Tr×nh N¨m häc: 2011-2012 3 Trêng THPT Ba BÓ Gi¸o ¸n C«ng nghÖ 12 Ngày giảng: 27/08/2011; (01; 09)/09/2011. Tiết 2 – Bài 3. THỰC HÀNH: ĐIỆN TRỞ-TỤ ĐIỆN-CUỘN CẢM I- MỤC TIÊU 1- Kiến thức: - Nhận biết hình dạng,thông số của các linh kiện. 2- kĩ năng: - Đọc và đo được các thông số kĩ thuật của các linh kiện. - Sử dụng thành thạo đồng hồ vạn năng. 3- thài độ: - Có ý thức tuân thủ các quy trình và quy định về an toàn. II- CHUẨN BỊ 1- Chuẩn bị nội dung: - Nghiên cứu kĩ bài 2và 3 sgk. - Làm thử bài thực hành. 2- Chuẩn bị đồ dùng: - Dụng cụ, vật liệu cho mỗi nhóm hs. + Đồng hồ vạn năng: 1 chiếc. + Các loại điện trở: 10 chiếc. + Các loại tụ điện: 10 chiếc. + Các loại cuộn cảm: 10 chiếc. - HS nghiên cứu qui ước các vòng màu trên điện trở hình 3.1 sgk,chuẩn bị mẫu báo cáo thực hành trang 14 sgk. III- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1- Ổn định lớp: Lớp Sĩ số vắng Có phép Không phép 12A1 42 12A2 45 12A7 45 2- kiểm tra bài cũ: - Nêu kí hiệu, phân loại, số liệu kĩ thuật và tác dụng của điện trở trong mạch ? 3- Nội dung bài thực hành: HĐ1 : Hướng dẫn ban đầu: a- GV giới thiệu mục tiêu của bài học: Trong thời gian 45 / mỗi nhóm hs phải biết nhận dạng,đọc và đo được các số liệu kĩ thuật của các linh kiện: Điện trở,tụ điện,cuộn cảm. b- GV giới thiệu nội dung và qui trình thực hành. - Bước 1: Quan sát,nhận biết và phân loại các linh kiện. - Bước 2: Chọn ra 5 điện trở màu lận lượt lấy ra từng điện trở để đọc trị số và đo bằng đồng hồ rồi ghi vào bảng số 01. - Bước 3: Chọn ra 3 loại cuộn cảm khác nhau về vật liệu làm lõi và cách quấn dây rồi điền vào bảng 02. - Bước 4: Chọn ra 1 tụ điện có cực tính và 1 tụ điện không có cực tính để ghi ra các số liệu kĩ thuật rồi điền vào bảng 03. c- Phân chia dụng cụ,vật liệu cho các nhóm hs: Theo như đã chuẩn bị HĐ2: Thực hành Hoạt động của hs Hoạt động của GV GV: Chu V¨n Tr×nh N¨m häc: 2011-2012 4 Trêng THPT Ba BÓ Gi¸o ¸n C«ng nghÖ 12 1- Quan sát,nhận biết và phân loại các linh kiện: Quan sát hình dạng các linh kiện để nhận biết và phâ loại ra các linh kiện: điện trở,tụ điện,cuộn cảm. 2- Đọc và đo trị số của điện trở màu. - Cách đọc các điện trở màu. - Cách sử dụng đồng hồ vạn năng để đo điện trở. - Đo trị số điện trở. - Ghi trị số vào bảng 01. 3- Nhận dạng và phân loại cuộn cảm: Phân loại theo vật liệu làm lõi. Ghi vào bảng 02. 4- Phân loại,cách đọc và giải thích số liệu kĩ thuật ghi trên tụ điện: * GV : Theo dỏi, hướng dẫn quá trình thực hành của hs. * GV : Hướng dẫn hs cách sử dụng đồng hồ vạn năng để đo điện trở. * GV : Quan sát hướng dẫn cách đọc điện trở của hs. * GV: Hướng dẫn hs ghi số liệu vào mẫu báo cáo thực hành. IV. TỔNG KẾT, ĐÁNH GIÁ * GV: Yêu cầu đại diện các nhóm hs lên trình bày kết quả thực hành của nhóm và tự đánh giá. * GV: thu báo cáo thực hành của các nhóm và nhận xét chung về quá trình thực hành. * HS: Thu dọn vật liệu,dụng cụ và vệ sinh lớp học. V. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ - Về nhà đọc trước bài 4 sgk. Ngày soạn: 31/08/2011. Ngày giảng: (03;16)/09/2011. Tiết 3- Bài 4. LINH KIỆN BÁN DẪN VÀ IC GV: Chu V¨n Tr×nh N¨m häc: 2011-2012 5 Trêng THPT Ba BÓ Gi¸o ¸n C«ng nghÖ 12 I- MỤC TIÊU 1- Kiến thức: - Biết được cấu tạo,kí hiệu,phân loại của một số linh kiện bán dẫn và IC. - Biết được nguyên lí làm việc của Tirixto và triac. 2- Kĩ năng: - Nhận dạng và đọc được các kí hiệu trên các linh kiện. 3- Thái độ: - Nghiêm túc trong quá trình học tập. II-CHUẨN BỊ 1- Chuẩn bị nội dung: - Nghiên cứu kĩ bài 4 sgk. - Tham khảo các tài liệu có liên quan. 2- Chuẩn bị đồ dùng: - Tranh vẽ 4.1; 4.2; 4.3; 4.4 sgk - Một số linh kiện mẫu: Đi ốt các loại,tranzito,Tirixto,Triac,điac,IC. III- TIẾN TRÌNH BÀI DẠY 1- Ổn định lớp: Lớp Sĩ số vắng Có phép Không phép 12A1 42 12A2 45 2- Các hoạt động dạy học: Hoạt động của GV&HS Nội dung * Hoạt động 1: Tìm hiểu về cấu tạo, kí hiệu, phân loại và ứng dụng của điôt bán dẫn * GV: Dùng vật mẫu và tranh vẽ H 4.1 để mô tả cấu tạo của đi ốt. * HS quan sát hình dạng và cấu tạo của điốt. * GV: Điốt có cấu tạo ntn ? * HSTL: dựa vào sgk. * GV: Có mấy loại điốt ? * HSTL: dựa vào sgk. * GV: Dử dụng tranh vẽ hình 4.2 và vật mẫu cho hs quan sát. I- Đi ốt bán dẫn: 1. Cấu tạo và kí hiệu a.Cấu tạo - Linh kiện bán dẫn có 1 tiếp giáp N-P. - Vỏ bọc bằng thủy tinh,nhựa,kim loại. - Có 2 điện cực: anốt (A) và katốt (k). Cực anốt(A) cực ka tốt(K) b. Kí hiệu : (SGK) 2.Phân loại và ứng dụng a. Phân theo công nghệ chế tạo: + Điốt tiếp điểm: dùng để tách sóng và trộn tần. + Điốt tiếp mặt: dùng để chỉnh lưu. b. Phân theo chức năng: + Điốt ổn áp (zêne): dùng để ổn định điện áp 1 chiều. + Điốt chỉnh lưu : Biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện 1 chiều. * Hoạt động 2: Tìm hiểu về cấu tạo, kí hiệu, phân loại và công dụng của Tranzito * GV: Dùng tranzito thật để mô tả cấu tạo của nó. * HS : Quan sát lắng nghe và ghi vở. II- Tranzito: 1. cấu tạo và kí hiệu a. Cấu tạo - Linh kiện bán dẫn có 2 tiếp giáp P-N - Vỏ bọc nhựa hoặc kim loại - Có 3 điện cực: cực Emitơ (E), cực bazơ (B), cực GV: Chu V¨n Tr×nh N¨m häc: 2011-2012 6 P N Trêng THPT Ba BÓ Gi¸o ¸n C«ng nghÖ 12 * GV: Với cấu tạo như vậy thì tranzito được kí hiệu như thế nào ? * HSTL: dựa vào sgk. * GV: Tranzito được dùng để làm gì ? * HSTL: dựa vào sgk. colectơ(C) (E) (C) (B) (E) (C) (B) b. kí hiệu (sgk) 2. Phân loại và công dụng a. phân loại: - Có 2 loại: Tranzito P-N-P và Tranzito N-P-N b. Công dụng: - Dùng khuếch đại tính hiệu - Tạo sóng - Tạo xung. * Hoạt động 3: Tìm hiểu về cấu tạo, kí hiệu, ứng dụng và nguyên lí làm việc của tirixto * GV: Dùng vật mẫu và tranh vẽ H 4.3 sgk để giảng giải. * HS quan sát và cho biết: + Tirixto khác tranzito về cấu tạo và kí hiệu ntn ? * GV: Tirixto được dùng để làm gì ? * HSTL: dựa vào sgk. * GV: Dùng sơ đồ giải thích nguyên lí làm việc của Tirixto. * HS: Lắng nghe và ghi vở. * GV: Giải thích các số liệu kĩ thuật của tranzito có ý nghĩa ntn? III- Tirixto:(Điốt chỉnh lưu có điều khiển) 1. Cấu tạo,kí hiệu,công dụng: a. Cấu tạo - Linh kiện bán dẫn có 3 tiếp giáp P-N - Vỏ bằng nhựa hoặc kim loại. - Có 3 điện cực anôt(A), cực katôt(K),cực điều khiển (G) (A) (G) (K) b. Kí hiệu (sgk) c.Công dụng: - Dùng trong mạch chỉnh lưu có điều khiển. 1. Nguyên lí làm việc và số liệu kĩ thuật: a. Nguyên lí làm việc - U GK ≤ 0, U AK >0 → Tirixto không dẫn - U GK > 0, U AK >0 → Tirixto dẫn điện. - Đi từ A đến Kvà ngừng khi U AK = 0 GV: Chu V¨n Tr×nh N¨m häc: 2011-2012 7 P N P N P N P 2 N1 2 P1N 2 Trêng THPT Ba BÓ Gi¸o ¸n C«ng nghÖ 12 * HS: Lắng nghe và ghi vở. b. Số liệu kĩ thuật - Các số liệu kĩ thuật: I AKđm ; U AKđm ; U GKđm ;I GKđm IV. ĐÁNH GIÁ TỔNG KẾT - Nắm chắc cấu tạo, kí hiệu ng lí làm việc và số liệu kĩ thuật của Tirixto. - Nhận xét quà trình học tập của hs. - HS trả lời các câu hỏi ở cuối bài. - Chuẩn bị dụng cụ,vật liệu và mẫu báo cáo ở bài 5 sgk. V. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ * GV: Dặn dò hs về nhà học bài theo câu hỏi sgk. Xem trước bài 5 và mẫu báo cáo thực hành. Ngày soạn: 20/09/2011. Ngày giảng: 23/09/2011. Tiết 4(lớp 12A1)- Bài 4. LINH KIỆN BÁN DẪN VÀ IC (tiếp) I- MỤC TIÊU 1- Kiến thức: GV: Chu V¨n Tr×nh N¨m häc: 2011-2012 8 Trêng THPT Ba BÓ Gi¸o ¸n C«ng nghÖ 12 - Biết được cấu tạo,kí hiệu,phân loại của một số linh kiện bán dẫn và IC. - Biết được nguyên lí làm việc của Tirixto và triac. 2- Kĩ năng: - Nhận dạng và đọc được các kí hiệu trên các linh kiện. 3- Thái độ: - Nghiêm túc trong quá trình học tập. II-CHUẨN BỊ 1- Chuẩn bị nội dung: - Nghiên cứu kĩ bài 4 sgk. - Tham khảo các tài liệu có liên quan. 2- Chuẩn bị đồ dùng: - Tranh vẽ 4.1; 4.2; 4.3; 4.4 sgk - Một số linh kiện mẫu: Đi ốt các loại,tranzito,Tirixto,Triac,điac,IC. III- TIẾN TRÌNH BÀI DẠY 1- Ổn định lớp: Lớp Sĩ số Đủ/vắng Có phép Không phép 12A1 42 2- Các hoạt động dạy học: Hoạt động của GV&HS Nội dung * Hoạt động 1: Tìm hiểu về cấu tạo, kí hiệu, ứng dụng và nguyên lí làm việc của Triac và Điac * GV: Sử dụng tranh vẽ H 4.4 sgk giải thích cấu tạo và kí hiệu. * HS quan sát hình vẽ để phân biệt giữa triac và điac. * GV: Triac có công dụng như thế nào? * HSTL: dựa vào sgk. * GV: Giải thích ng lí làm việc của IV- Triac và Điac: 1. Cấu tạo,kí hiệu,công dụng: a. Cấu tạo - Có 5 lớp tiếp giáp P-N. + Triac: 3 điện cực: A 1 , A 2 , G. + Điac: 2 điện cực: A 1 , A 2 A2 G b. kí hiệu: (sgk) A1 c.Công dụng - Dùng điều khiển các thiết bị trong các mạch điện xoay chiều. 2- Nguyên lí làm việc và số liệu kĩ thuật: a. Nguyên lí làm việc * Triac: - Khi G,A 2 có điện thế âm so với A 1 → Triac mở A 1 (A), A 2 (K) dòng đi từ A 1 → A 2 GV: Chu V¨n Tr×nh N¨m häc: 2011-2012 9 P1 N1 P2 N4 N2 N3 Trêng THPT Ba BÓ Gi¸o ¸n C«ng nghÖ 12 triac và điac dựa trên sơ đồ cấu tạo triac và điac. * HS: Lắng nghe và ghi vở. - Khi G,A 2 có điện thế dương so với A 1 thì Triac mở. A 2 (A), A 1 (K) dòng đi từ A 2 → A 1 ⇒ Triac có khả năng dẫn điện theo 2 chièu → G đ/khiển lúc mở. * Điac: - Kích mở bằng cách nâng cao điện áp đặt vào 2 cực. b. Số liệ kĩ thuật: Giống như tirixto. * Hoạt động 2-Giới thiệu quang điện tử và IC. * GV: Lấy một số ví dụ về quang điện tử làm các bộ cảm biến trong các mạch điều khiển tự động. * GV: giới thiệu về khái niệm và công dụng của IC. * HS: lắng nghe. * GV: yêu cầu hs về tìm hiểu thêm trong sgk. V- Quang điện tử: (sgk) VI- Vi mạch tổ hợp (IC) : (sgk). IV. ĐÁNH GIÁ TỔNG KẾT - Cấu tạo,ng lí làm việc của triac và điac. - Phân biệt được giữa Tirixto và triac. - Nhận xét quà trình học tập của hs. - HS trả lời các câu hỏi ở cuối bài. - Chuẩn bị dụng cụ,vật liệu và mẫu báo cáo ở bài 5 sgk. V. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ * GV: Dặn dò hs về nhà học bài theo câu hỏi sgk. Xem trước bài 5 và mẫu báo cáo thực hành. Ngày soạn: 03/09/2011. Ngày giảng: (06;10;30)/09/2011. Tiết 4(lớp 12A2; 12A6);Tiết 5(lớp 12A1) Bài 5 - THỰC HÀNH ĐIỐT - TIRIXTO - TRIAC I. MỤC TIÊU 1- Kiến thức: GV: Chu V¨n Tr×nh N¨m häc: 2011-2012 10 [...]... 2011-2 012 22 Trờng THPT Ba Bể Giáo án Công nghệ 12 Ngy son: 08 /10/ 2011 Ngy ging: (11; 15) /10/ 2011 Tit 9 LUYN TP I- MC TIấU: 1- Kin thc: - Bit c nguyờn tc chung v cỏc bc cn thit tin hnh thit k mch in t 2- K nng: - Rốn luyn k nng gii cỏc bi tp liờn quan n mch in t n gin 3- Thỏi : - Nghiờm tỳc, tớch cc tham gia xõy dng bi II- CHUN B: GV: Chu Văn Trình Năm học: 2011-2 012 23 Trờng THPT Ba Bể Giáo án Công nghệ. .. 6 sgk Chun b trc mu bỏo cỏo thc hnh theo sgk Ngy son: 10/ 09/2011 Ngy ging: (13;17)/09/2011; 07 /10/ 2011 Tit 5(lp 12A2; 12A6); Tit 6(lp 12A1) Bi 6 - THC HNH: TRAN ZI TO I- MC TIấU 1- Kin thc: - Nhn dng c cỏc loi Tran zi to P-N-P, N-P-N cao tn, õm tn, cụng sut nh, cụng sut ln GV: Chu Văn Trình Năm học: 2011-2 012 12 Trờng THPT Ba Bể Giáo án Công nghệ 12 2- K nng: - o c in tr ngc, thun gia cỏc chõn ca tranzito... GV: Dn dũ HS c trc ni dung bi 10 sgk,chun b mu bỏo cỏo thc hnh Ngy soan: 15 /10/ 2011 Ngy ging: (18; 22; 28) /10/ 2011 Tit 10 Bi 10 - THC HNH MCH NGUN CP IN MT CHIU I MC TIấU 1- Kin thc: - Nhn dng c cỏc linh kin v v s ng/lớ t mch ngun thc t 2- K nng: - Phõn tớch c ng/lớ lm vic ca mch in 3- Thỏi : GV: Chu Văn Trình Năm học: 2011-2 012 25 Trờng THPT Ba Bể Giáo án Công nghệ 12 - Cú ý thc tuõn th cỏc qui... GV: Dn dũ HS: + Quan sỏt mt s mch ngun mt chiu trong thc t + c trc bi 8 sgk Ngy son: 24/09/2011 Ngy ging: 27/09/2011; (01;21) /10/ 2011 Tit 7(lp 12A2; 12A6) tit 8(lp 12A1) Bi 8 - MCH KHUCH I - MCH TO XUNG GV: Chu Văn Trình Năm học: 2011-2 012 17 Trờng THPT Ba Bể Giáo án Công nghệ 12 I MC TIấU 1- Kin thc: Bit c chc nng s v nguyờn lớ lm vic ca mch k v mch to xung n gin 2- K nng: c c s d v ng lớ lm vic ca... sgk Ngy son: 17/09/2011 Ngy ging: (20; 24)/09/2011; 14 /10/ 2011 Chng 2 MT S MCH IN T C BN Tit 6(lp 12A2; 12A6) tit 7(lp 12A1) Bi 7 - KHI NIM V MCH IN T CHNH LU V NGUN MT CHIU I- MC TIấU 1- Kin thc: - Bit c khỏi nim phõn loi mch in t GV: Chu Văn Trình Năm học: 2011-2 012 14 Trờng THPT Ba Bể Giáo án Công nghệ 12 2- K nng: - Hiu c chc nng, nguyờn lớ lm vic ca mch chnh lu, mch lc v mch n ỏp 3- Thỏi : - Cú... dũ HS c trc ni dung bi 9 sgk Ngy soan: 01 /10/ 2011 Ngy ging: (04; 08; 28)/2011 Tit 8(lp 12A2; 12A6), tit 9(lp 12A1) Bi 9 - THIT K MCH IN T N GIN I- MC TIấU: 1- Kin thc: - Bit c nguyờn tc chung v cỏc bc cn thit tin hnh thit k mch in t 2- K nng: GV: Chu Văn Trình Năm học: 2011-2 012 20 Trờng THPT Ba Bể Giáo án Công nghệ 12 - Thit k c mt mch in t n gin 3- Thỏi : - Tuõn th theo nguyờn tc v cỏc bc thit k II-... 13 sgk - Tỡm hiu cỏc mch in t iu khin trong thc t 2- Chun b dựng: GV: Chu Văn Trình Năm học: 2011-2 012 32 Trờng THPT Ba Bể Giáo án Công nghệ 12 - Tranh v cỏc hỡnh 13-3; 13-4 sgk - Mt s tranh v cỏc thit b iu khin bng mch in t III TIN TRèNH DY HC 1- n nh lp: Lp S s vng Cú phộp Khụng phộp 12A1 42 12A2 45 12A6 45 2- Cỏc hot ng dy hc: Hot ng ca GV&HS Ni dung H1: Khỏi nim v mch in t iu khin * GV: Ly cỏc vd... liu cú liờn quan 2- Chun b dựng: - Tranh v cỏc hỡnh 14-2, 14-3 sgk III TIN TRèNH DY HC 1- n nh lp: Lp Ngy ging S s Cú phộp GV: Chu Văn Trình Năm học: 2011-2 012 Khụng phộp 34 Trờng THPT Ba Bể Giáo án Công nghệ 12 12A1 /11/2011 42/ 12A2 /11/2011 45/ 12A6 /11/2011 45/ 2 Kim tra bi c: Cõu hi: Th no l mch in t iu khin? Hóy k tờn mt s mch in t iu khin m em bit? 3 Cỏc hot ng dy hc Hot ng ca GV&HS Ni dung *... trỡnh lm bi II CHUN B 1 Chun b ca giỏo viờn - Ra , ỏp ỏn, biu im 2 Chun b ca hc sinh GV: Chu Văn Trình Năm học: 2011-2 012 29 Trờng THPT Ba Bể Giáo án Công nghệ 12 - Chun b cỏc kin thc cho bi kim tra, thc, com pa III TIN TRèNH KIM TRA 1- n nh lp: Lp S s 12A1 42 12A2 45 12A6 45 vng Cú phộp Khụng phộp 2 Cỏc hot ng kim tra * Hot ng 1 : Giỏo viờn kim tra chun b ca HS * Hot ng 2 : Giỏo viờn phỏt kim tra * Hot... lớ lm vic ca Triac? Cõu hi 2(3): Thit k b ngun 1 chiu chnh lu cu cú in ỏp ti 3,7V dũng in 0,2A st ỏp trờn hai iụt 1,6V, U1=220V GV: Chu Văn Trình Năm học: 2011-2 012 31 Trờng THPT Ba Bể Giáo án Công nghệ 12 Ngy son: 08/11/2011 Ngy ging: (10 ,12) /11/2011 Chng III MT S MCH IN T IU KHIN Tit 13- Bi 13 KHI NIM V MCH IN T IU KHIN I MC TIấU 1- Kin thc: - Bit c khỏi nim,cụng dng,phõn loi mch in t iu khin 2- K . 03/09/2011. Ngày giảng: (06 ;10; 30)/09/2011. Tiết 4 (lớp 12A2; 12A6);Tiết 5 (lớp 12A1) Bài 5 - THỰC HÀNH ĐIỐT - TIRIXTO - TRIAC I. MỤC TIÊU 1- Kiến thức: GV: Chu V¨n Tr×nh N¨m häc: 2011-2 012 10 Trêng THPT Ba. điện,cuộn cảm các loại. III- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1- Ổn định lớp: Lớp Sĩ số vắng Có phép Không phép 12A1 42 12A2 45 12A3 45 12A6 45 12A7 45 2- Nội dung bài mới: Hoạt độngcủa GV&HS Nội dung. 5-3 sgk và chuẩn bị mẫu báo cáo thức hành trang 22 sgk. III. TIẾN TRÌNH THỰC HÀNH 1- Ổn định lớp: Lớp Sĩ số vắng Có phép Không phép 12A1 42 12A2 45 12A6 45 2- kiểm tra 15 phút: So sánh sự giống
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Công nghệ lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 10, Giáo án Công nghệ lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 10,

Từ khóa liên quan