0

Giáo án Công nghệ lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 13

81 559 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/05/2015, 18:11

Trường THPT Vónh Xuân  Giáo án công nghệ 12 PHẦN I: KĨ THUẬT ĐIỆN TỬ I. M ỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Biết được vai trò và triển vọng phát triển của ngành kó thuật điện tử trong sản suất và đời sống. 2. Kỹ năng: - Học sinh có thể tự kể ra những ứng dụng trong sản xuất và đời sống của ngành kó thuật điện tử. Đặc biệt các vật dụng điện tử trong gia đình, đòa phương . 3. Thái độ: - Học sinh tự nhận thấy vai trò và triển vọng của ngành điện tử , từ đó có thể đònh hướng được nghề nghiệp của bản thân trong tương lai. - Học sinh tự dự đoán được sự phát triển của các ngành điện tử của nước ta . II. CHU ẨN BỊ : 1. Giáo viên : Hệ thống câu hỏi, một số ví dụ về ứng dụng của ngành kó thuật điện tử nước ta và thế giới. 2. Học sinh : Tham khảo bài 1, tìm hiểu ứng dụng của ngành kó thuât điện tử vào công nghệ và đời sống. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS HĐ 1: ổn đònh, kiểm tra, giới thiệu bài mới Bài 1:VAI TRÒ VÀ TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH KĨ THUẬT ĐIỆN TỬ TRONG SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG -Ổn đònh: kiểm tra só số lớp - Giới thiệu chương trình bộ môn kó thuật. -Giới thiệu bài mới: Hiện nay trong đời sống và trong sản xuất việc ứng dụng kó thuật, công nghệ thông tin phát triển như thế nào ?! Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu vấn đề này. - Lớp trưởng báo cáo só sốù lớp. - HS: Lắng nghe - HS: Lắng nghe HĐ2: Tìm hiểu vai trò kó thuật điện tử trong sản xuất và đời sống I. Vai trò kó thuật điện tử trong sản xuất và đời sống : 1. Đối với sản xuất : Điều khiển và tự động hoá các quá trình sản xuất, nhiều công nghệ mới đã xuất hiện H1 : Hiện nay vai trò nói chung của ngành kó thuật điện tử thế nào ? GV: Yêu cầu HS lần lượt T1: Điều khiển và tự động hoá các quá trình sản xuất, làm tăng năng suất và chất lượng sản phẩm. HS: Đọc thông tin và liên hệ hiểu GV: NGUYỄN THANH HẢI 1 TỔ: LY Ù- TIN - CÔNG NGHỆ Tuần 1, tiết 1 NS: Trường THPT Vónh Xuân  Giáo án công nghệ 12 làm tăng năng suất và chất lượng sản phẩm : + Chế tạo máy. + Trong ngành luyện kim. + Trong nhà máy sản xuất xi măng. + Trong công nghiệp hoá học. + Trong thăm dò khai thác. + Trong nông nghiệp. + Trong ngư nghiệp. + Trong ngành giao thông vận tải. + Trong bưu chính viễn thông. + Ngành phát thanh truyền hình. 2. Đối với đời sống : -Nâng cao chất lượng cuộc sống cho con người : + Trong ngành khí tượng thuỷ văn. + Trong lónh vực y tế. + Trong các ngành thương mại, ngân hàng, tài chính, văn hoá, nghệ thuật . . . + Các thiết bò điện tử thông xem thông tin mục I.1 SGK và hiểu biết thực tế trả lời vai trò của kó thuật điện tử H2 : Trong chế tạo máy ? H3 : Trong luyện kim ? H4 : Trong nhà máy sản xuất xi măng ? H5 : Vai trò trong công nghiệp hoá học. H6 : Trong thăm dò khai thác ? H7 : Trong nông nghiệp ? H8 : Trong ngư nghiệp ? H9 : Trong ngành giao thông vận tải? H10 : Trong bưu chính viễn thông ? H11 : Ngành phát thanh truyền hình ? GV: Yêu cầu HS xem thông tin mục I.2 SGK trả lời vai trò : H12 :Trong ngành khí tượng,thuỷ văn? H13 : Trong lónh vực y tế ? H14 : Trong các ngành thương mại, ngân hàng, tài chính, văn hoá, nghệ thuật H15 : Các thiết bò điện tử biết thực tế. T2: Dùng nhiều loại máy cắt gọt kim loại làm việc theo chương trình kó thuật số. T3: Nhiệt luyện bằng lò cảm ứng dùng dòng điện cao tần đã năng cao chất lượng sản phẩm. T4: Với các thiết bò điện tử, vi sử lí và máy tính, tự động theo dõi và điều khiển toàn bộ quá trình sản xuất ra thành phẩm. T5: Mạ, đúc chống ăn mòn kim loại. T6: Dùng nhiều thiết bò điện tử. T7: Kó thuất cao tần dùng vào chế biến hoa màu và thực phẩm. kó thuật lạnh và chiếu xạ giúp bảo quản thực phẩm. T8: Dùng máy siêu âm đánh bắt cá. T9: Ứng dụng đo đạt thông số bay, chỉ huy các chuyến bay, dẫn đường tàu biển, lái tự động, kiểm tra hành khách ra sân bay. T10: Nước ta từ kó thuật tương tự sang kó thuật số. T11: Nước ta thông qua vệ tinh phủ sóng toàn quốc. HS: Xem thông tin và kết hợp hiểu biết thực tế : T12: Tự động đo đạt cung cấp dữ liệu báo cáo thời tiết nhanh, chính xác. T13: Tạo các máy điện tim, X quang, siêu âm, máy chạy thận T14: được ứng dụng và phát triển. T15: Radiô, casset, ti vi, máy ghi GV: NGUYỄN THANH HẢI 2 TỔ: LY Ù- TIN - CÔNG NGHỆ Trường THPT Vónh Xuân  Giáo án công nghệ 12 dụng. - Tác hại KTĐT là gây ra sự nhiễm độc trong không khí: sóng điện từ,hóa chất thông dụng ?MT : Nghành ktđt có ảnh hưỡng như thế nào đến môi trường ? hình . . TL: gây ra sự nhiễm độc trong không khí: sóng điện từ,hóa chất HĐ3 : Tìm hiểu triển vọng của kó thuật điện tử II. Triển vọng của kó thuật điện tử : + Trong tương lai kó thuật điện tử đóng vai trò là « bộ não » cho các thiết bò và các quá trình sản xuất. + Tạo thiết bò thay thế công việc con người không trực tiếp làm được. + Thu nhỏ thể tích, giảm khối lượng và chất lượng càng cao. GV: Yêu cầu HS xem thông tin mục II H16 : Triển vọng của kó thuật điện tử trong tương lai thế nào ? H17 : Đối với công việc con người không trực tiếp làm được thì phải làm gì ? H18 : Ưu điểm của thiết bò điện tử như thế nào ? HS: Xem thông tin và kết hợp hiểu biết thực tế : T16: Trong tương lai kó thuật điện tử đóng vai trò là « bộ não » cho các thiết bò và các quá trình sản xuất. T17: Tạo thiết bò thay thế công việc con người T18: Thu nhỏ thể tích, giảm khối lượng và chất lượng càng cao. HĐ4 : Vận dụng, củng cố 1. Hãy nêu các ứng dụng kó thuật điện tử trong sản xuất mà em biết ? 2. Hãy nêu ứng dụng kó thuật điện tử trong đời sống mà em biết ? 3. Nêu các thiết bò điện tử có ưu điểm thu nhỏ thể tích mà chức năng và chất lượng càng cao mà em biết ? 1. Nêu các ứng dụng kó thuật điện tử trong sản xuất : xi mạ, siêu âm đánh bắt cá . . . 2. Nêu ứng dụng kó thuật điện tử trong đời sống : ti vi, nồi cơm điện . 3. Máy vi tính xách tay, màn hình tinh thể lỏng . . . HĐ 5: Hướng dẫn học ở nhà - Học sinh về nhà hoàn thành các câu hỏi SGK - Học sinh đọc trước bài 2,soạn bài theo câu hỏi SGK -GV: hướng dẫn HS học bài, làm bài -GV: hướng dẫn HS chuẩn bò bài mới -HS: thực hiện theo yêu cầu của GV -HS: chuẩn bò bài mới theo hướng dẫn của GV KIỂM TRA TỔ TRƯỞNG KIỂM TRA CHÉO BAN GIÁM HIỆU …………………………… ………………………………… ……………………………………… GV: NGUYỄN THANH HẢI 3 TỔ: LY Ù- TIN - CÔNG NGHỆ Tuần 1, tiết 1 NS: Trường THPT Vónh Xuân  Giáo án công nghệ 12 CHƯƠNG I : LINH KIỆN ĐIỆN TỬ I. MỤC TIÊU : 1. Kiến thức : - Biết được cấu tạo, ký hiệu, số liệu kó thuật và công dụng của các linh kiện điện tử cơ bản như: Điện trở, tụ điện, cuộn cảm. - Nhận biết, phân biệt các loại điện trở, tụ điện, cuộn cảm - Vận dụng công dụng của các linh kiện điện tử để giải thích các hiện tượng thực tế. 2. Kó năng : - Nhận biết, phân biệt các loại điện trở, tụ điện, cuộn cảm - Vận dụng công dụng của các linh kiện điện tử để giải thích các hiện tượng thực tế. 3. Thái độ : - Liên hệ thực tế, thảo luận tìm hiểu kiến thức. II. CHUẨN BỊ : 1. Giáo viên : Tranh vẽ các hình 2-2;2-4;2-7 trong SGK; Vật mẫu về điện trở, tụ điện, cuộn cảm. 2. Học sinh : Tham khảo bài mới. Các linh kiện điện trở các loại, tụ cuộn cảm. III. T Ổ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS HĐ 1: ổn đònh, kiểm tra, giới thiệu bài mới - Nêu vai trò của kó thuật điện tử đối với sản xuất và đời sống ? Bài 2 : ĐIỆN TRỞ - TỤ ĐIỆN - CUỘN CẢM -Ổn đònh: kiểm tra só số lớp - Kiểm tra bài cũ: GV gọi HS và nêu câu hỏi -Giới thiệu bài mới: Các thiết bò điện tử được lắp bởi các linh kiện gì và cấu tạo các linh kiện đó ?! Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu vấn đề này. - Lớp trưởng báo cáo só sốù lớp. - HS: được gọi trả lời => HS khác nhận xét - HS: Lắng nghe HĐ2: Tìm hiểu về điện trở I. Điện trở: 1. Công dụng, cấu tạo, phân loại, ký hiệu: a) Công dụng: Hạn chế hoặc điều chỉnh dòng điện và phân chia điện áp trong mạch điện. b) Cấu tạo: Bằng kim loại có điện trở suất cao hoặc dùng bột than phun lên lõi sứ. H1: Công dụng của điện trở là gì ? GV: Hãy xem thông tin mục b. H2: Điện trở thường được cấu tạo bằng gì ? T1: Hạn chế hoặc điều chỉnh dòng điện và phân chia điện áp trong mạch điện. HS: Xem thông tin mục b. T2: Thường dùng kim loại có điện trở suất cao hoặc dùng bột than phun lên lõi sứ. GV: NGUYỄN THANH HẢI 4 TỔ: LY Ù- TIN - CÔNG NGHỆ Trường THPT Vónh Xuân  Giáo án công nghệ 12 c) Phân loại: Theo : + Công suất: + Trò số: + Trò số điện trở thay đổi theo tác động : d) Kí hiệu : SGK 2. Các số liệu kó thuật của điện trở : a) Trò số điện trở: + Cho biết mức độ cản trở dòng điện của điện trở. + Đơn vò: Ôm ( Ω ) + 1k Ω =10 3 Ω + 1M Ω =10 6 Ω b) Công suất đònh mức: Là công suất tiêu hao trên điện trở mà nó có thể chòu đựng được trong thời gian dài mà không hỏng. Đơn vò đo là oát : W. GV: Hãy xem thông tin mục c. H3: Theo công suất có loại nào? H4: Theo trò số có loại nào ? H5: Khi đại lượng vật lí tác động lên điện trở trò số nó thay đổi thì phân loại thế nào ? GV: Cho HS quan sát các loại điện trở thật. GV: Dùng bảng vẽ hình 2.2 SGK giới thiệu kí hiệu. H6: Trò số điện trở cho biết gì ? H7: Đơn vò điện trở là gì ? H8: Công suất đònh mức là gì ? Đơn vò đo là gì ? HS: Xem thông tin mục b. T3: CS nhỏ, CS lớn. T4:Trò số cố đònh hoặc biến đổi. T5: Điện trở nhiệt : Hệ số dương , Hệ số âm -Điện trở biến đổi theo điện áp. - Quang điện trở HS: Quan sát các loại điện trở thật. HS: Ghi nhận kí hiệu. T6: Cho biết mức độ cản trở dòng điện của điện trở. T7: + Đơn vò: Ôm ( Ω ) + 1k Ω =10 3 Ω + 1M Ω =10 6 Ω T8: Là công suất tiêu hao trên điện trở mà nó có thể chòu đựng được trong thời gian dài mà không hỏng. Đơn vò đo là oát : W. HĐ3 : Tìm hiểu về tụ điện II. Tụ điện: 1. Công dụng, cấu tạo, phân loại, kí hiệu: a) Công dụng: Ngăn cản dòng điện 1 chiều và cho dòng điện xoay chiều đi qua. b)Cấu tạo: Là tập hợp của hai hay nhiều vật dẫn ngăn cách bởi lớp điện môi. c) Phân loại: theo lớp điện môi d) Kí hiệu : SGK 2. Các số liệu kỷ thuật của tụ điện : a) Trò số điện dung: Cho biết khả năng luỹ năng lượng điện trường của tụ điện khi có điện áp đặt lên hai cực H9: Công dụng của tụ điện ? H10: Cấu tạo của tụ điện thế nào ? H11:Có những loại tụ điện nào? GV: Giới thiệu HS quan sát các dạng của tụ thật. H12: Trò số điện dung cho biết khả năng gì của tụ ? T9: Ngăn cản dòng điện 1 chiều và cho dòng điện xoay chiều đi qua. T10: Là tập hợp của hai hay nhiều vật dẫn ngăn cách bởi lớp điện môi. T11: Tụ xoay, tụ giấy, tụ mica, tụ gốm,tụ ni lon, tụ dầu, tụ hoá. HS: Quan sát các dạng tụ thật. T12: Cho biết khả năng tích luỹ năng lượng điện trường của tụ điện khi có điện áp đặt lên hai GV: NGUYỄN THANH HẢI 5 TỔ: LY Ù- TIN - CÔNG NGHỆ Trường THPT Vónh Xuân  Giáo án công nghệ 12 của tụ điện. - Đơn vò đo là fara ( F ). Các ước số : + 1 µ F =10 -6 F + 1 nF =10 -9 F + 1 pf = 10 -12 F. b) Điện áp đ ònh mức: ( m) là trò số điện áp lớn nhất cho phép đặt lên hai cực của tụ điện mà nó hoạt động được. c) Dung kháng của tụ điện: fc X C π 2 1 = H13: Nêu đơn vò điện dung và các ước số của nó ; quan hệ các đơn vò ? H14: Điện áp đònh mức của tụ điện là gì ? H15: Dung kháng của tụ điện xác đònh bởi hệ thức nào ? cực của tụ điện. T13: Đơn vò đo là fara ( F ). Các ước số : + 1 µ F =10 -6 F + 1 nF =10 -9 F + 1 pf = 10 -12 F. T14: là trò số điện áp lớn nhất cho phép đặt lên hai cực của tụ điện. T15: fc X C π 2 1 = HĐ4 : Tìm hiểu về cuộn cảm III. Cuộn cảm: 1. Công dụng, cấu tạo, phân loại, ký hiệu: a) Công dụng: Thường dùng để dẫn dòng điện một chiều, chặn dòng điện cao tần. b) Cấu tạo: Dây dẫn điện quấn thành cuộn cảm. c) Phân loại: Cuộn cảm cao tần, cuộn cảm trung tần, cuộn cảm âm tần. d) Kí hiệu : SGK 2. Các số liệu kỷ thuật của cuộn cảm: a)Trò số điện cảm : + Cho biết khả năng tích luỹ năng lượng từ trường khi có dòng điện chạy qua. + Đơn vò đo là Henry ( H ). Các ước số : - 1 mH =10 -3 H - 1 µ H =10 -6 H b) Hệ số phẩm chất: r fL Q π 2 = c) Cảm kháng: H16: Cuộn cảm có tác dụng gì ? H17: Cuộn cảm được cấu tạo bằng gì ? H18: Nêu phân loại cuộn cảm ? GV: Cho HS quan sát các cuộn cảm, và giới thiệu kí hiệu. H19: Trò số cuộn cảm cho biết khả năng gì của cuộn cảm ? H20: Trò số cuộn cảm phụ thuộc vào gì ? H21: Đơn vò của hệ số tự cảm ? GV: xem thông tin mục b) ; c). H22: Hệ số phẩm chất của cuộn cảm đặc trưng cho gì ? H23: Cảm kháng là gì ? T16: Thường dùng để dẫn dòng điện một chiều, chặn dòng điện cao tần. T17: Dây dẫn điện quấn thành cuộn cảm. T18: Dùng dây dẫn điện quấn thành cuộn cảm. HS: Quan sát các dạng cuộng cảm và ghi nhận kí hiệu. T19: Cho biết khả năng tích luỹ năng lượng từ trường khi có dòng điện chạy qua. T20: Phụ thuộc vào kích thước, hình dạng, vật liệu lõi, … T21: Đơn vò đo là Henry ( H ). Các ước số : - 1 mH =10 -3 H - 1 µ H =10 -6 H HS: Xem thông tin. T22: Đặc trưng cho tổn hao năng lượng trong cuộn cảm. T23: Là đại lượng biểu hiện sự GV: NGUYỄN THANH HẢI 6 TỔ: LY Ù- TIN - CÔNG NGHỆ Trường THPT Vónh Xuân  Giáo án công nghệ 12 X L = 2 π fL H24:Viết biểu thức cảm kháng ? cản trở của cuộn cảm đối với dòng điện chạy qua nó. T24: X L = 2 π fL HĐ5 : Vận dụng, củng cố 1. Phát biểu nào sau đây là sai ? A. Điện trở dùng hạn chế hoặc điều chỉnh dòng điện và phân chia điện áp trong mạch điện. B. Tụ điện có tác dụng ngăn cản dòng điện 1 chiều và cho dòng điện xoay chiều đi qua. C. Cuộn cảm thường dùng để dẫn dòng điện một chiều, chặn dòng điện cao tần. D. Điện áp đònh mức của tụ là trò số điện áp đặt vào hai cực tụ điện để nó hoạt động bình thường. 2. Phát biểu nào sau đây là sai ? A. Trò số điện trở cho biết mức độ cản trở dòng điện của điện trở. B. Trò số điện dung cho biết khả năng tích luỹ điện trường của tụ điện khi có điện áp đặt lên hai cực của tụ điện. C. Công suất đònh mức của điện trở là công suất tiêu hao trên điện trở mà nó có thể chòu đựng được trong thời gian ngắn mà không hỏng. D. Trò số điện cảm cho biết khả năng tích luỹ năng lượng từ trường khi có dòng điện chạy qua. 1. Đáp án : D. 2. Đáp án : C HĐ 6: Hướng dẫn học ở nhà - Học sinh về nhà hoàn thành các câu hỏi SGK - Học sinh đọc trước bài 3,soạn bài theo gợi ý SGK -GV: hướng dẫn HS học bài, làm bài -GV: hướng dẫn HS chuẩn bò bài mới -HS: thực hiện theo yêu cầu của GV -HS: chuẩn bò bài mới theo hướng dẫn của GV BỔ SUNG CÁC HOẠT ĐỘNG ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… KIỂM TRA TỔ TRƯỞNG KIỂM TRA CHÉO BAN GIÁM HIỆU ………………………………… ………………………………… ……………………………………… GV: NGUYỄN THANH HẢI 7 TỔ: LY Ù- TIN - CÔNG NGHỆ Tuần 2, tiết 2 NS: Trường THPT Vónh Xuân  Giáo án công nghệ 12 I. MỤC TIÊU : 1. Kiến thức : - Nhận biết được hình dạng và phân lọai điện trở, tụ điện, cuộn cảm. - Nắm được qui ước ghi vòng màu và cách đọc giá trò của các linh kiện. 2. Kó năng : - Đọc và đo được số liệu kó thuật của các linh kiện điện trở, tụ điện và cuộn cảm. 3. Thái độ : - Có ý thức thực hiện đúng quy trình và các quy đònh về an tòan. II. CHUẨN BỊ : 1. Giáo viên : Đồng hồ vạn năng một chiếc, các lọai điện trở có trò số từ 100 Ω -470 Ω 20 chiếc gồm lọai ghi trò số và lọai chỉ thò bằng vòng màu., các lọai tụ điện gồm 10 chiếc ( tụ giấy , tụ sứ, tụ hóa), các lọai cuộn cảm 6 chiếc (gồm lõi không khí, lõi ferit, lõi sắt từ) 2. Học sinh : Ôn bài 2 đọc bài 3 và chuẩn bò bản báo cáo. III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Ổn đònh lớp : 1ph. 2. Kiểm tra bài cũ : Kiểm tra chuẩn bò mẫu báo cáo của HS Đặt vấn đề : Để kiểm tra chất lượng của các linh kiện điện trở, tụ và cuộn cảm ta đo trò số của chúng như thế nào ?! Đọc giá trò của của theo qui ghi thế nào ?! 3. Thực hành : * Hoạt động 1 : Hướng dẫn ban đầu : + Giới thiệu mục tiêu tiết học : - Nhận biết được hình dạng và phân lọai điện trở, tụ điện, cuộn cảm - Đọc và đo được số liệu kó thuật của các linh kiện điện trở, tụ điện và cuộn cảm. + Giới thiệu nội dung và qui trình thực hành : a) Qui ước về màu để ghi và đọc trò số điện trở : Đen Nâu đỏ Cam Vàng Xanh lục Xanh lam Tím Xám trắng số 0 số 1 số 2 số 3 số 4 số 5 số 6 số 7 số 8 số 9 Giá trò điện trở biểu hiện bởi các vòng màu : - Vòng thứ nhất chỉ chữ số thứ nhất. - Vòng thứ hai chỉ chữ số thứ hai. - Vòng thứ ba chỉ số chữ số 0 đặt tiếp theo chữ số thứ hai. - Vòng thứ tư chỉ mức sai số theo qui ước ( SGK). Ví dụ : SGK. b) Cách đọc số liệu kó thuật ghi trên tụ điện : + Trên tụ thường ghi hai số liệu kó thuật : - Điện áp đònh mức (V) GV: NGUYỄN THANH HẢI 8 TỔ: LY Ù- TIN - CÔNG NGHỆ Trường THPT Vónh Xuân  Giáo án công nghệ 12 - Trò số điện dung, đơn vò µ F. tụ gốm thường ghi con số mà không ghi đơn vò : ví dụ : 101 có giá trò 100pF ; 102 có giá trò 1000pF ; 203 có giá trò là 20000pF. Bước 1 : Quan sát và nhận biết các loại linh kiện. Bước 2: Chọn ra 5 điện trở màu. Lần lượt đọc giá trò từng điện trở và đo trò số bằng đồng hồ, ghi vào bảng 1. Bước 3: Chọn 3 loại cuộn cảm khác nhau về vật liệu làm lõi và cách quấn dây rồi điền vào bảng 2. Bước 4: Chọn ra 1 tụ có cực tính và 1 tụ không có cực tính để đọc các số liệu kó thuật, ghi vào bảng 3. + Phân dụng cụ cho các nhóm : Các nhóm nhận và kiểm tra số lượng dụng cụ. MẪU BÁO CÁO THỰC HÀNH ĐIỆN TRỞ – CUỘN CẢM – TỤ ĐIỆN Họ và tên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lớp : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Tìm hiểu, đọc và đo trò số của điện trở : Bảng 1 SGK. 2. Tìm hiểu về cuộn cảm : Bảng 2 SGK. 3. Tìm hiểu về tụ điện : Bảng 3 SGK. 4. Đánh giá kết quả thực hành : * Hoạt động 2 : Thực hành : TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Tìm hiểu về điện trở + Hãy xác đònh điện trở, cuộn cảm tụ điện dựa vào hình dạng đặc điểm bên ngòai của chúng . + Hãy đọc trò số điện trở ghi bằng vòng màu. + Giáo viên lấy một điện trở màu đọc và hướng dẫn học sinh cách đọc. + Ghi số liệu đọc được vào bảng 1. + Giáo viên hướng dẫn học sinh cách sử dụng đồng hồ vạn năng . + Hãy đo trò số điện trở của các điện trở và ghi vào bảng số 1. + Ghi nhận xét vào cột tương ứng. + HS xem các dụng cụ và xác đònh các linh kiện và đặt các linh kiện cùng lọai một chỗ. + HS đọc trò số điện trở dựa vào hướng dẫn của GV hoặc dựa vào cách hướng dẫn của SGK. + HS tiếp tục đọc các trò số điện trở màu khác + Các nhóm ghi số liệu đọc được vào bảng 1. + HS quan sát và nhớ lại cách sử dụng đồng hồ vạn năng ở lớp 11. + Các nhóm phân tiến hành đo trò số điện trở và ghi vào bảng số 1. + Ghi nhận xét vào cột tương ứng. Tìm hiểu về cuộn cảm + Hãy chọn ra 3 lọai cuộn cảm khác nhau về vật liệu làm lõi và cách quấn dây rồi điền vào bảng 2. + Hãy phân biệt cuộn dây cao tần, trung tần và âm tần. + Ghi kí hiệu vật liệu lõi vào bảng 2. + Ghi nhận xét vào bảng 2. + HS quan sát các cuộn dây và xác đònh các cuộn dây. + Xác đònh cuộn dây cao tần ,trung tần , âm tần. + Ghi kí hiệu vật liệu lõi vào bảng 2. + Ghi nhận xét vào bảng 2. Tìm hiểu về tụ điện + Giáo viên lấy một tụ điện đọc và giải thích số liệu kó thuật trên tụ điện. + Nghe hướng dẫn và đọc, giải thích số liệu kó thuật của các tụ điện còn lại. GV: NGUYỄN THANH HẢI 9 TỔ: LY Ù- TIN - CÔNG NGHỆ Trường THPT Vónh Xuân  Giáo án công nghệ 12 + Hãy chọn một tụ điện có cực tính và một tụ điện không có cực tính, đọc và ghi các số liệu kó thuật vào bảng số 3. + Hãy giải thích các số liệu kó thuật ghi trên tụ điện. + Chọn một tụ điện có cực tính và một tụ điện không có cực tính, đọc và ghi các số liệu kó thuật vào bảng số 3. + Ghi giải thích số liệu kó thuật vào bảng 3. Họat độn g 3 : Kết thúc tiết học đánh giá kết quả. + HS hòan thành báo cáo về kết quả thực hành theo mẫu. + GV dựa vào quá trình thực hành và kết quả thục hành nhận xét đánh tiết thực hành . + Nộp báo cáo thực hành và thu dọn dụng cụ, vệ sinh phòng thực hành., giảm chất thải rắn ra môi trường. Căn dặn : Tham khảo bài 4. BỔ SUNG CÁC HOẠT ĐỘNG ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… KIỂM TRA TỔ TRƯỞNG KIỂM TRA CHÉO BAN GIÁM HIỆU ………………………………… ………………………………… ……………………………………… GV: NGUYỄN THANH HẢI 10 TỔ: LY Ù- TIN - CÔNG NGHỆ [...]... và tên : Lớp : 1 Kết quả số lần sáng và thời gian sáng của các LED: Bảng SGK 2 : Đánh giá kết quả : GV: NGUYỄN THANH HẢI 33 TỔ: LY Ù- TIN - CÔNG NGHỆ Trường THPT Vónh Xuân ° Hoạt động 2: Thực hành : Giáo án công nghệ 12   TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1 Đếm số lần sáng của LED: GV: Yêu cầu và theo dõi HS... - CÔNG NGHỆ Trường THPT Vónh Xuân + Theo chức năng : - Điôt ổn áp : - Điôt chỉnh lưu : +Kí hiệu trong mạch điện: hình 4.1 SGK II Tranzito : 1 Cấu tạo : Linh kòên bán dẫn có 2 lớp tiếp giáp P – N và có 3 cực ( E,B,C) 2 Phân loại : + PNP +NPN - Sơ đồ cấu tạo và kí hiệu trong mạch điện : hình 4.3 SGK 3 Công dụng : Dùng để khuếch đại, tách sóng và xung Giáo án công nghệ 12   H4: Nêu đặc điểm, công. .. 5,soạn -GV: hướng dẫn HS chuẩn bò bài theo câu hỏi SGK bài mới Giáo án công nghệ 12 T27: Dùng trong thiết bò tự động, thiết bò xung số, trong xử lí thông tin, trong máy tính điện tử 1 HS nêu lại cấu tạo và công dụng 2 HS nêu lại cấu tạo và công dụng 3 Nêu công dụng 4 Cho dòng điện qua được theo hai chiều tuỳ thuộc điện áp đặt vào các cực -HS: thực hiện theo yêu cầu của GV -HS: chuẩn bò bài mới theo hướng... LY Ù- TIN - CÔNG NGHỆ Trường THPT Vónh Xuân Giáo án công nghệ 12   Tuần 8, tiết 8 NS: I MỤC TIÊU : 1 Kiến thức : -Biết được nguyên tắc chung và các bước thiết kế mạch điện tử -Thiết kế được một mạch điện tử đơn giản 2 Kó năng : - Tư duy lôgic, tính toán và thiết kế được mạch điện tử cơ bản đơn giản 3 Thái độ : -Hứng thú thảo luận tìm hiểu cách thiết kế cho mạch điện tử II CHUẨN BỊ : 1 Giáo viên... THANH HẢI 27 TỔ: LY Ù- TIN - CÔNG NGHỆ Trường THPT Vónh Xuân + Đưa ra một số phương án để thực hiện + Chọn phương án hợp lí nhất + Tính toán, lựa chọn linh kiện cho hợp lí 2 Thiết kế mạch lắp ráp : Đảm bảo : + Bố trí các linh kiện khoa học và hợp lí + Vẽ đường dây dẫn điện để nối với nhau theo sơ đồ nguyên lí + Dây dẫn không chồng chéo và ngắn nhất   Giáo án công nghệ 12 H7: Thiết kế mạch nguyên... Vónh Xuân Giáo án công nghệ 12   Tuần 3, tiết 3 NS: I MỤC TIÊU : 1 Kiến thức : - Biết cấu tạo, kí hiệu, phân loại và công dụng của một số linh kiện bán dẫn và IC - Biết được nguyên lý làm việc của tirixto và triac 2 Kó năng : - Phân biệt được các linh kiện bán dẫn và nhận biết được các cực của chúng 3 Thái độ : - Có thái độ học tập nghiêm túc, thảo luận tìm hiểu kiến thức II CHUẨN BỊ : 1 Giáo viên... ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… GV: NGUYỄN THANH HẢI 34 TỔ: LY Ù- TIN - CÔNG NGHỆ Trường THPT Vónh Xuân Giáo án công nghệ 12   Tuần 12, tiết 12 NS: I MỤC TIÊU : 1 Kiến thức : - Các linh kiện điện tử cấu tạo và công dụng, các đại lượng đặc trưng của nó - Khái niệm và chức năng của các mạch điện tử chỉnh lưu, mạch tạo xung và mạch khuếch... THANH HẢI 16 TỔ: LY Ù- TIN - CÔNG NGHỆ Trường THPT Vónh Xuân   báo cáo và ghi nhận xét Giáo án công nghệ 12 của triac trong hai trường hợp : - Cực G để hở và đo theo hình 5.3a SGK - Cực G nối với A 2 và đo theo hình 5.3b ghi kết quả vào bảng báo cáo Nhận xét dẫn điện hay không ° Hoạt động 3 : Đánh giá kết quả : + Các nhóm đại diện báo cáo kết quả thực hành và tự đánh giá + Nhận xét ý thức HS trong... KIỂM TRA KIỂM TRA CHÉO ………………………………… 17 BAN GIÁM HIỆU ……………………………………… TỔ: LY Ù- TIN - CÔNG NGHỆ Trường THPT Vónh Xuân   Giáo án công nghệ 12 Tuần 5, tiết 5 NS: I MỤC TIÊU : 1 Kiến thức : -Cũng cố kiến thức về tranzito 2 Kó năng : - Nhận dạng được các loại tranzito PNP, NPN cao tần, âm tần, công suất nhỏ, công suất lớn - Đo được điện trở thuận , ngược giữa các chân của tranzito để phân biệt loại... nhận và kiểm tra số lượng dụng cụ GV: NGUYỄN THANH HẢI 18 TỔ: LY Ù- TIN - CÔNG NGHỆ Trường THPT Vónh Xuân Giáo án công nghệ 12   MẪU BÁO CÁO THỰC HÀNH ĐIÔT – TIRIXTO – TRIAC Họ và tên : Lớp : 1 Tìm hiểu và kiểm tra tranzito : Bảng ghi giá trò đo trang 35 SGK 2 Đánh giá kết quả thực hành : ° Hoạt động 2: Thực hành : TIẾN TRÌNH TIẾT . trở suất cao hoặc dùng bột than phun lên lõi sứ. GV: NGUYỄN THANH HẢI 4 TỔ: LY Ù- TIN - CÔNG NGHỆ Trường THPT Vónh Xuân  Giáo án công nghệ 12 c) Phân loại: Theo : + Công suất: + Trò số:. TIN - CÔNG NGHỆ Tuần 3, tiết 3 NS: Trường THPT Vónh Xuân  Giáo án công nghệ 12 I. MỤC TIÊU : 1. Kiến thức : - Biết cấu tạo, kí hiệu, phân loại và công dụng của một số linh kiện bán dẫn. 12 TỔ: LY Ù- TIN - CÔNG NGHỆ Trường THPT Vónh Xuân  Giáo án công nghệ 12 I Akđm , U Akđm , U GKđm và I GKđm . HĐ4: Tìm hiểu về triac và điac IV.Triac và điac : 1. Cấu tạo kí hiệu và công dụng: +Cấu
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Công nghệ lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 13, Giáo án Công nghệ lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 13,

Mục lục