0

Giáo án Công nghệ lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 3

47 551 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/05/2015, 18:07

Trường THPT An Phước-Tổ: Lý+CN Giáo án CN 12 : 2011-2012 1 TRƯỜNG THPT AN PHƯỚC Tổ: Lý+CN GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 12 GIÁO VIÊN: HÁN VĂN LỆ NĂM HỌC: 2011-2012 Trng THPT An Phc-T: Lý+CN Giỏo ỏn CN 12 : 2011-2012 Phần 1: kĩ thuật điện tử Ch ơng1 : linh kiện điện tử Tiết1: điện trở - tụ điện - cuộn cảm Ngày soạn : 14/8/2011 Ngày dạy : 17/08/2011 ( 12T2 , 12C4 ,12T1 , 12C6 , 12C3) 19/08/2011 ( 12C2 , 12C8 ,12C5 , 12C1 , 12C7) I- Mục tiêu: 1- Kiến thức: - Biết đợc cấu tạo, kí hiệu, SLKT & công dụng của các loại linh kiện điện tử cơ bản:R-L-C 2- Kĩ năng: - Nhận dạng và phân biệt đợc các loại kinh kiện:điện trở, tụ điện, cuộn cảm. 3- Thái độ: - Yêu thích các nghề trong ngành kĩ thuật điện tử. II- Đồ dùng: - Một số điện tử dân dụng để hs quan sát. - Tranh vẽ các hình: 2-2; 2-4; 2-7 sgk. - Vật mẫu: Điện trở,tụ điện,cuộn cảm các loại. iii- Tiến trình bài học: 1- ổn định lớp: 2- Kiểm tra bài cũ 3- Bài mới: Hoạt độngcủa GV&HS Nội dung kiến thức HĐ1 : Tìm hiểu về điện trở + Mục tiêu - Biết đợc cấu tạo, kí hiệu, SLKT & công dụng của R - Nhận dạng và phân biệt đợc điện trở + Đồ dùng - Một số Tb điện tử dân dụng để hs quan sát. - Tranh vẽ các hình: 2-2 sgk. - Vật mẫu: Điện trở + Tiến hành - GV: Dùng vật mẫu đối chiếu với tranh vẽ kí hiệu để hs nhận dạng và phân loại đợc các điện trở. - Dùng định luật ôm: I = R U ; P=R.I 2 để mô tả các số liệu kĩ thuật và công dụng của điện trở trong mạch. - HS: quan sát hính vẽ 2.1 và vật mẫu để nhận dạng và phân biệt các loại điện trở. - GV: Y/C học sinh nhắc lại đơn vị đo, công suất định mức của R I- Điện trở (R): 1- Cấu tạo,kí hiệu,phân loại,công dụng: - Cấu tạo:Dùng dây kim loại có điện trở suất cao, hoặc bột than phun lên lõi sứ. - Kí hiệu: (ở tranh vẽ) - Phân loại: + Công suất:Công suất nhỏ,lớn. + Trị số:Cố định, biến đổi. + Đại lợng vật lí: . Điện trở nhiệt: Hệ số nhiệt dơng: t o c R Hệ số nhiệt âm :t o c R - Điện trở biến đổi theo điện áp: U R - Công dụng: sgk 2- Các số liệu kĩ thuật của điện trở: a- Trị số điện trở (R): - Đơn vị đo: 2 Trng THPT An Phc-T: Lý+CN Giỏo ỏn CN 12 : 2011-2012 Hớng dẫn học sinh đọc trị số điện trở 1M =10 3 k =10 6 b- Công suất định mức: + Là công suất tiêu hao trên điện trở mà nó có thể chịu đựng đc trong thời gian dài, không bị quá nóng hoặc bị cháy, đứt. + Đơn vị : oát (W) HĐ2 : Tìm hiểu về tụ điện + Mục tiêu - Biết đợc cấu tạo, kí hiệu, SLKT & công dụng của C - Nhận dạng và phân biệt đợc tụ điện + Đồ dùng - Một số điện tử dân dụng để hs quan sát. - Tranh vẽ các hình: 2-4 sgk. - Vật mẫu: tụ điện + Tiến hành - GV: Dùng vật mẫu và tranh vẽ 2.3 để cho hs nhận dạng và phân loại đợc tụ điện. - Dùng công thức: Xc = FC 2 1 để giải thích công dụng. - HS: Quan sát vật mẫu và hình vẽ để nhận dạng và phân biệt các loại tụ điện. - GV: Y/C học sinh nhắc lại đơn vị đo, điện áp định mức của C II- Tụ điện: 1- Cấu tạo,kí hiệu,phân loại,công dụng: - Cấu tạo: Gồm 2 hay nhiều vật dẫn ngăn cách nhau bằng lớp điện môi. - Kí hiệu: (ở tranh vẽ) - Phân loại: Tụ giấy,tụ mi ca,tụ dầu,tụ hóa - Công dụng: Ngăn cách dòng điện 1 chiều và cho dòng điện xoay chiều đi qua,lọc nguồn,lọc sóng. 2- Các số liệu kĩ thuật: a- Trị số điện dung: (C) - Đơn vị: F 1F=10 6 à F=10 9 nF=10 12 pF. b- Điện áp định mức: (U đm ) - Khi mắc tụ hóa vào mạch điện phải đặt cho đúng chiều điện áp. HĐ3 : Tìm hiểu về cuộn cảm L + Mục tiêu - Biết đợc cấu tạo, kí hiệu, SLKT & công dụng của L - Nhận dạng và phân biệt đợc cuộn cảm + Đồ dùng - Một số điện tử dân dụng để hs quan sát. - Tranh vẽ các hình: 2-7 sgk. - Vật mẫu: cuộn cảm + Tiến hành - GV: Dùng vật mẫu và tranh vẽ hình 2.5 để giới thiệu cho hs nhận dạng và phân loại cuộn cảm. - Dùng công thức: X L = 2 f L để giải thích công thức của cuộn cảm. III- Cuộn cảm: 1- Cấu tạo,kí hiệu,phân loại,công dụng: - Cấu tạo: Dùng đây dẫn điện quấn thành - Kí hiệu: (ở tranh vẽ) - Phân loại: Cao tần,trung tần,âm tần. - Công dụng: Dùng dẫn dòng điện 1 chiều, chặn dòng điện cao tần. 2- Các số liệu kĩ thuật: a- Trị số điện cảm: (L) - Đơn vị: H 1H=10 3 mH=10 6 à H. b- Hệ số phẩm chất: Q = r FL 2 3 Trng THPT An Phc-T: Lý+CN Giỏo ỏn CN 12 : 2011-2012 HĐ4 : Tổng kết đánh giá: - HS trả lời các câu hỏi trong sgk. - Y/C học sinh về đọc trớc bài thực hành. ********** ********** Tiết2: Thực hành các linh kiện điện trở-tụ điện-cuộn cảm Ngày soạn : 21/8/2011 Ngày dạy : 24/08/2011 ( 12T2 , 12C4 ,12T1 , 12C6 , 12C3) 26/08/2011 ( 12C2 , 12C8 ,12C5 , 12C1 , 12C7) I- Mục tiêu: 1- Kiến thức: - Nhận biết hình dạng,thông số của các linh kiện. 2- Kĩ năng: - Đọc và đo đợc các thông số kĩ thuật của các linh kiện. - Sử dụng thành thạo đồng hồ vạn năng. 3- Thái độ: - Có ý thức tuân thủ các quy trình và quy định về an toàn. II- Đồ dùng: - Dụng cụ, vật liệu cho mỗi nhóm hs. + Đồng hồ vạn năng: 1 chiếc. + Các loại điện trở: 10 chiếc. + Các loại tụ điện: 10 chiếc. + Các loại cuộn cảm: 10 chiếc. III- Tiến trình bài dạy: 1- ổn định lớp: 2- Kiểm tra bài cũ: Nêu kí hiệu,phân loại,số liệu kĩ thuật và tác dụng của điện trở trong mạch ? 3- Nội dung bài thực hành: HĐ1 : Hớng dẫn ban đầu: a- GV giới thiệu mục tiêu của bài học: Trong thời gian 45 / mỗi nhóm hs phải biết nhận dạng,đọc và đo đợc các số liệu kĩ thuật của các linh kiện: Điện trở,tụ điện,cuộn cảm. b- GV giới thiệu nội dung và qui trình thực hành. - Bớc 1: Quan sát,nhận biết và phân loại các linh kiện. - Bớc 2: Chọn ra 5 điện trở màu lận lợt lấy ra từng điện trở để đọc trị số và đo bằng đồng hồ rồi ghi vào bảng số 01. - Bớc 3: Chọn ra 3 loại cuộn cảm khác nhau về vật liệu làm lõi và cách quấn dây rồi điền vào bảng 02. - Bớc 4: Chọn ra 1 tụ điện có cực tính và 1 tụ điện không có cực tính để ghi ra các số liệu kĩ thuật rồi điền vào bảng 03. c- Phân chia dụng cụ,vật liệu cho các nhóm hs: Theo nh đã chuẩn bị HĐ2: Thực hành Hoạt động của hs Hoạt động của GV 1- Quan sát,nhận biết và phân loại các linh kiện: Quan sát hình dạng các linh kiện để nhận biết và phâ loại ra các linh kiện: điện trở,tụ điện,cuộn cảm. - Theo dỏi, hớng dẫn quá trình thực hành của hs. - Hớng dẫn hs cách sử dụng đồng hồ vạn năng để 4 Trng THPT An Phc-T: Lý+CN Giỏo ỏn CN 12 : 2011-2012 2- Đọc và đo trị số của điện trở màu. - Cách đọc các điện trở màu. - Cách sử dụng đồng hồ vạn năng để đo điện trở. - Đo trị số điện trở. - Ghi trị số vào bảng 01. 3- Nhận dạng và phân loại cuộn cảm: Phân loại theo vật liệu làm lõi. Ghi vào bảng 02. 4- Phân loại,cách đọc và giải thích số liệu kĩ thuật ghi trên tụ điện: đo điện trở. - Quan sát hớng dẫn cách đọc điện trở của hs. - Hớng dẫn hs ghi số liệu vào mẫu báo cáo thực hành. HĐ3- Đánh giá kết quả. - Yêu cầu đại diện các nhóm hs lên trình bày kết quả thực hành của nhóm và tự đánh giá. - GV thu báo cáo thực hành của các nhóm và nhận xét chung về quá trình thực hành. - Thu dọn vật liệu,dụng cụ và vệ sinh lớp học. - Về nhà đọc trớc bài 4 sgk. ********** ********** Tiết 3: linh kiện bán dẫn và ic Ngày soạn : 28/08/2011 Ngày dạy : 31/08/2011 ( 12T2 , 12C4 ,12T1 , 12C6 , 12C3) 02/09/2011 ( 12C2 , 12C8 ,12C5 , 12C1 , 12C7)- Ngh 2/9/2011 I - Mục tiêu: 1- Kiến thức: - Biết đợc cấu tạo,kí hiệu,phân loại của một số linh kiện bán dẫn và IC. - Giải thích đợc ng lí làm việc của Tirixto và tri ac. 2- Kĩ năng: - Nhận dạng và đọc đợc các kí hiệu trên các linh kiện. 3- Thái độ: - Nghiêm túc trong quá trình học tập. II - Đồ dùng: - Tranh vẽ 4.1; 4.2; 4.3; 4.4 sgk - Một số linh kiện mẫu: Đi ốt các loại,tranzito,Tirixto,Triac,điac,IC. III - Tiến trình thực hiện bài dạy 1. ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Nội dung: Hoạt động của GV&HS Nội dung kiến thức HĐ1 - Tìm hiểu về điốt và tranzito: + Mục tiêu - Biết đợc cấu tạo,kí hiệu,phân loại của điốt và tranzito + Đồ dùng - Hình 4.1, 4.2, 4.3 phóng to và linh kiện: điốt và tranzito + Tiến hành -GV: Dùng vật mẫu và tranh vẽ H 4.1 ? HS quan sát hình dạng và cấu tạo của điốt. ? Điốt có cấu tạo ntn ? ? Có mấy loại điốt ? - GV: Dử dụng tranh vẽ hình 4.2, 4.3 và vật mẫu cho hs quan sát. I- Đi ốt bán dẫn: - Linh kiện bán dẫn có 1 tiếp giáp N-P vỏ bằng thủy tinh,nhựa,kim loại.Có 2 điện cực: anốt (A) và katốt (k). + Điốt tiếp điểm: tách sóng,trộn tần. + Điốt tiếp mặt: Chỉnh lu. + Điốt ổn áp (zêne): ổn áp. II- Tranzito: - Linh kiện bán dẫn có 2 tiếp giáp P-N vỏ bọc nhựa,kim loại.Có 3 điện cực: E,B,C. 5 Trng THPT An Phc-T: Lý+CN Giỏo ỏn CN 12 : 2011-2012 ?HS cho biết Tranzito khác điốt ntn ? - Có 2 loại: P-N-P và N-P-N - Dùng kuếch đại tính hiệu,tách sóng, tạo xung. HĐ2- Tìm hiểu về Tirixto: + Mục tiêu - Biết đợc cấu tạo,kí hiệu của tirixto - Giải thích đợc ng lí làm việc của Tirixto + Đồ dùng - Hình 4.4 phóng to và linh kiện: tirixto + Tiến hành -GV: Dùng vật mẫu và tranh vẽ H 4.3 sgk để giảng giải. -HS quan sát và cho biết: ? Tirixto khác tranzito về cấu tạo và kí hiệu ntn ? -Nhận dạng 1 số loại Tirixto. -GV: Dùng sơ đồ giải thích nguyên lí làm việc của Tirixto. III- Tirixto:(Điốt chỉnh lu có điều khiển) 1- Cấu tạo,kí hiệu,công dụng: - Có 3 tiếp giáp P-N,vỏ bằng nhựa,kim loại. có 3 điện cực (A), (K),đ/kh (G) - Dùng trong mạch chỉnh lu có đ/kh. 2- Nguyên lí làm việc và số liệu kĩ thuật: - U GK 0, U AK >0 Tirixto không dẫn - U GK > 0, U AK >0 Tirixto dẫn điện. - Đi từ A đến Kvà ngừng khi U AK = 0 - Các số liệu kĩ thuật: I Ađm ; U AKđm ; U GK . HĐ3- Tìm hiểu về triac và điac: + Mục tiêu - Biết đợc cấu tạo,kí hiệu của triac và điac - Giải thích đợc ng lí làm việc của triac và điac + Đồ dùng - Linh kiện: triac và điac + Tiến hành -GV: Sử dụng tranh vẽ H 4.6 sgk giải thích cấu tạo và kí hiệu. -HS quan sát hình vẽ để phân biệt giữa triac và điac. -GV: Giải thích nguyên lí làm việc của triac và điac IV- Triac và Điac: 1- Cấu tạo,kí hiệu,công dụng: - Có 5 lớp tiếp giáp P-N. + Triac: 3 điện cực: A 1 , A 2 , G. + Điac: 2 điện cực: A 1 , A 2 , - Dùng điều khiển các thiết bị trong các mạch điện xoay chiều. 2- Nguyên lí làm việc và số liệu kĩ thuật: * Triac: - Khi G,A 2 có điện thế âm so với A 1 Triac mở A 1 (A), A 2 (K) dòng đi từ A 1 A 2 - Khi G,A 2 có điện thế dơng so với A 1 thì Triac mở. A 2 (A), A 1 (K) dòng đi từ A 2 A 1 Triac có khả năng dẫn điện theo 2 chièu G đ/khiển lúc mở. * Điac: - Kích mở bằng cách nâng cao điện áp đặt vào 2 cực. - Số liệu kĩ thuật: I Ađm ; U AKđm ; U G HĐ4- Giới thiệu quang điện tử và IC + Mục tiêu - Biết đợc công dụng của quang điện tử và IC + Đồ dùng - Linh kiện: IC + Tiến hành -GV: Lấy một số ví dụ về quang điện tử làm các bộ cảm biến trong các mạch điều khiển tự động. V- Quang điện tử: - Là linh kiện đ/tử có thông số thay đổi theo độ chiếu sáng.Dùng trong các mạch đ/k bằng ánh sáng. VI- Vi điện tử IC: - IC tuyến tính. - IC lô gíc. Khi sử dụng cần tra cứu sổ tay 6 Trng THPT An Phc-T: Lý+CN Giỏo ỏn CN 12 : 2011-2012 HĐ5- Đánh giá tổng kết: - Nắm chắc cấu tạo,ng lí làm việc và số liệu kĩ thuật của Tirixto. - Cấu tạo,ng lí làm việc của triac và điac. - Phân biệt đợc giữa Tirixto và triac. - Nhận xét quà trình học tập của hs. - HS trả lời các câu hỏi ở cuối bài. - Chuẩn bị dụng cụ,vật liệu và mẫu báo cáo ở bài 5 sgk. ********** ********** Tiết 4: Thực hành tranzito Ngày soạn : 04/09/2011 Ngày dạy : 07/09/2011 ( 12T2 , 12C4 ,12T1 , 12C6 , 12C3) 16/09/2011 ( 12C2 , 12C8 ,12C5 , 12C1 , 12C7) I- Mục tiêu: 1- Kiến thức: - Nhận dạng đợc các loại Tran zi to P-N-P, N-P-N cao tần, âm tần, công suất nhỏ, công suất lớn. 2- Kĩ năng: - Đo đợc điện trở ngợc, thuận giữa các chân của tranzito. - Phân biệy loại PNP, NPN. Tốt, xấu và xác định đợc các điện cực của tranzito. 3- Thái độ: - Có ý thức tuân thủ các qui trình và qui định về an toàn. II- Đồ dùng - Đồng hồ vạn năng: 1cái 1nhóm. - Tranzito các loại: NPN, PNP. - HS nghiên cứu cách đo, kiểm tra tranzito và chuẩ bị báo cáo kết quả thực hành theo mẫu sgk. III- Tiến trình bài dạy: 1- ổn định lớp: 2- Bài cũ: Nêu cấu tạo, công dụng, phân loại của Tranzito? 3- Nội dung thực hành: Hoạt động của GV và HS Nội dung HĐ1- Hớng dẫn ban đầu + Mục tiêu: HS nắm đc mục tiêu và quy trình thực hành + Tiến hành - GV giới thiệu mục tiêu nội dung và qui trình thực hành - Phân chia dụng cụ và vật liệu I/ Nội dung và qui trình thực hành: a- Mục tiêu của bài học: - Nhận dạng đợc các loại tranzito PNP, NPN. - Đo đợc điện trở thuận, ngợc của tranzito. b- Nội dung và qui trình thực hành: Bớc 1: Quan sát,nhận biết và phân loại các tranzito NPN, PNP. Bớc 2: Chuẩn bị đồng hồ đo. Bớc 3: Xác định loại và chất lợng tranzito. HĐ2 - Thực hành + Mục tiêu: - Nhận dạng đợc các loại tranzito PNP, NPN. - Đo đợc điện trở thuận, ngợc của tranzito + Dụng cụ: Đồng hồ vạn năng, tranzito + Tiến hành - Quan sát, hớng dẫn hs trong quá trình thực hành. - Hớng dẫn hs sử dụng đồng hồ vạn năng kế,và làm II/ Thực hành 1/ Quan sát, nhận biếtvà phân loại tranzito PNP, NPN: - Quan sát hình dạng, cấu tạo bên ngoài. - Quan sát các điện cực. 7 Trng THPT An Phc-T: Lý+CN Giỏo ỏn CN 12 : 2011-2012 mẫu. - Hớng dẫn,quan sát hs trong quá trình thực hành. - Chỉ can thiệp khi hs gặp khó khăn,thắc mắc. Hớng dẫn hs ghi kết quả vào mẫu báo cáo thực hành. 2/ Chuẩn bị đồng hồ đo: - Đo điện trở thang x100. - Chập que đo chỉnh về vị trí 0. 3/ Xác định loại,chất lợng của T: - Đo điện trở để xác định loại. - Xác định chất lợng theo hình 6.1; 6.2. - Ghi trị số điện trở. - Rút ra kết luận. - Điền các thông số và kết luận vào mẫu báo cáo. HĐ3 - Đánh giá kết quả. - Đại diện nhóm hs lên trình báy kết quả thức hành của nhóm. - Thu báo cáo và nhận xét. - HS thu dọn phơng tiện, dụng cụ và vệ sinh lớp học. - Dặn dò: + Học bài củ. + Đọc trớc nội dung bài 7 sgk. ********** ********** Tiết5: Thực hành điốt - tirixto - triac Ngày soạn : 11/09/2011 Ngày dạy : 14/09/2011 (12T2 , 12C4 ,12T1 , 12C6 , 12C3) I- Mục tiêu: 1- Kiến thức: - Nhận dạng đợc các loại linh kiện: Điốt,Tirixto,triac. - Biết cách đo điện trở thuận,điện trở ngợc của các linh kiện để xác định cực A,K và xác định tốt xấu. 2- Kĩ năng: - Đo đợc điện trở thuận,điện trở ngợc của các linh kiện bằng đồng hồ vạn năng. 3- Thái độ: - Có ý thức tuân thủ các qui trình và qui định về an toàn. II- Đồ dùng: Dụng cụ vật liệu cho một nhóm hs. - Đồng hồ vạn năng: 1 chiếc. - Điốt các loại: Tốt và xấu. - Tirixto, Triac. III- Tiến trình bài thực hành: 1. ổn định lớp: 2. Kiểm tra 15 phút: So sánh sự giống nhau và khác nhau về nguyên lí làm việc của Tirixto và Triac ? 3- Nội dung bài thực hành: HĐ1- Hớng dẫn ban đầu. a- GV giới thiệu mục tiêu của tiết học: Trong thời gian 45 / mỗi nhóm hs phải biết nhận dạng,biết cách đo điện trở thuận,điện trở ngợc của các linh kiện: Điốt,Tirixto,Triac. b- GV giới thiệu nội dung và qui trình thực hành: - Bớc 1: Quan sát nhận biết các loại linh kiện. - Bớc 2: Chuẩn bị đồng hồ đo. - Bớc 3: Đo điện trở thuận và điện trở ngợc của các linh kiện. c- Chia dụng cụ,vật liệu cho từng nhóm HS: -Theo chuẩn bị nh trên HĐ2 : Thực hành. Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên 1- Quan sát nhận biết các loại linh kiện: - Quan sát hình dạng,cấu tạo bên ngoài của các linh kiện để chọn ra các loại điốt,triac, Tirixto. - Dùng đồng hồ đo để phân biệt giữa Tirixto và Triac. - Quan sát, hớng dẫn hs trong quá trình thực hành. 8 Trng THPT An Phc-T: Lý+CN Giỏo ỏn CN 12 : 2011-2012 2- Chuẩn bị đồng hồ đo: - Qua sát GV hớng dẫn cáh sử dụng đồng hồ vạn năng và làm mẫu. - Thực hành các thao tác về cách sử dụng đồng hồ vạn năng. 3- Đo điện trở thuận và điện tở ngợc của các linh kiện: - Điốt: Theo sơ đồ hình 5.1 sgk và ghi kết quả vào bảng 01. - Tirixto: + U GK = 0: Sơ đồ 5.2 (a). + U GK > 0: Sơ đồ 5.2 (b). + Ghi kết quả vào bảng 02 và cho nhận xét về chất l- ợng. - Triac: + U G = 0 (để hở) Sơ đồ 5.3 (a). + U G 0 (G nối với A 2 ) 5.3 (b). + Ghi kết quả vào bảng 03. + Nhận xét về chất lợng. - Hớng dẫn hs sử dụng đồng hồ đo (vạn năng) và làm mẫu. - Quan sát, hớng dẫn hs trong quá trình thực hành và gải quyết những thắc mắc khi hs gặp khó khăn hoặc yêu cầu. - Hớng dẫn hs ghi số liệu vào mẫu báo cáo. HĐ3 - Đánh giá kết quả. - Yêu cầu đại diện các nhóm hs lên trình bày kết quả thực hành của nhóm và tự đánh giá. - Thu báo cáo các nhóm và nhận xét chung. - HS thu dọn dụng cụ,vật liệu và vệ sinh lớp học. - Dặn dò hs chuẩn bị các linh kiện để thực hành và đọc trớc bài 6 sgk. ********** ********** Ch ơng2 : một số mạch điện tử cơ bản Tiết 6: khái niệm về mạch điện tử chỉnh lu và nguồn một chiều Ngày soạn :18/09/2011 I- Mục tiêu: 1- Kiến thức: - Biết đợc khái niệm, phân loại mạch điện tử và u nhợc điểm của mạch chỉnh lu . 2- Kĩ năng: - Hiểu đợc tác dụng các linh kiện trong mạch chỉnh lu và chức năng của từng khối mạch lọc và mạch ổn áp. 3- Thái độ: - Có ý thức trong quá trình học tập, yêu thích bài học. II- Đồ dùng - Tranh vẽ các hình 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 7.6 sgk III- Tiến trình bài dạy: 1- ổn định lớp: 2- Bài mới: Hoạt động của GV&HS Nội dung kiến thức HĐ1- Tìm hiểu về khái niệm và phân loại: + Mục tiêu: - Phát biểu đc KN về mạch điện tử - Phân loại đc các loại mạch điện tử + Đồ dùng - Tranh vẽ hình 7.1 sgk + Tiến hành 9 Trng THPT An Phc-T: Lý+CN Giỏo ỏn CN 12 : 2011-2012 - GV: Lấy một số mạch trog thực tế để giới thiệu khái niệm và phân loại mạch điện tử. - HS: Quan sát sơ đồ hình 7-1 sgk để phân loại mạch điện tử. I- Khái niệm, phân loại mạch điện tử. 1- Khái niệm: Mạch điện tử là mạch điện mắc phối hợp giữa các linh kiện điện tử để thức hiện 1 nhiệm vụ nào đó. 2- Phân loại: Theo chức năng và nhiệm vụ: - Mạch khuếch đại. - Mạch tạo sóng hình sinh. - Mạch tạo xung. - Mạch nguồn chỉnh lu, lọc và ổn áp. - Theo phơng thức gia công, xử lí tín hiệu. - Mạch kĩ thuật tơng tự. - Mạch kĩ thuật số. HĐ2- Tìm hiểu về mạch chỉnh lu: + Mục tiêu: - Biết đợc u nhợc điểm của mạch chỉnh lu - Hiểu đợc tác dụng các linh kiện trong mạch chỉnh lu + Đồ dùng - Tranh vẽ các hình 7.2; 7.3; 7.4; 7.5 sgk + Tiến hành - GV: Sử dụng tranh vẽ các hình 7-2; 7-3; 7-4 sgk để giới thiệu các mạch chỉnh lu. - Trong hình 7-3 nếu mắc cả hai điốt ngợc chiều thì sẽ ra sao ? - Hình 7-4 nếu một điốt nào mắc ngợc hoặc bị đánh thủng thì sao ? II- Mạch chỉnh l u và nguồn một chiều : 1- Mạch chỉnh l u: -KN: Dùng các điốt để đổi điện xoay chiều thành điện một chiều. + Có nhiều cách mắc mạch chỉnh lu: - Mạch điện chỉnh lu nửa chu kì:(7.2) * Ưu điểm: cấu tạo mạch đơn giản * Nhợc điểm: -Hiệu suất sử dụng biến áp thấp -Dòng điện có độ nhấp nháy cao - Mạch chỉnh lu hai nửa chu kì: Mạch chỉnh lu 2 điốt(7.3) *Ưu điểm: dòng điện tơng đối ổn định *Nhợc điểm: -Cuộn thứ cấp biến áp phải có 2 phần giống nhau -Điốt phải chịu điện áp ngợc cao Mạch chỉnh lu cầu (7.4) *Ưu điểm: -Dòng điện tơng đối ổn định -Không yêu cầu linh kiện (điôt và nguồn) đặc biệt *Nhợc điểm: Cấu tạo phức tạp HĐ3- Tìm hiểu về nguồn một chiều: + Mục tiêu: -Biết dợc chức năng của từng khối mạch lọc và mạch ổn áp. Biết đc các loại mạch nguồn trong thực tế + Đồ dùng - Tranh vẽ các hình 7.6 sgk + Tiến hành - GV: Dùng tranh vẽ hình 7-5; 7-6 để chỉ ra các khối chức năng trong mạch nguồn một chiều. 2- Nguồn một chiều: a- Sơ đồ khối chức năng của mạch nguồn một chiều: Sơ đồ khối của mạch nguồn hình 7-6 1. Biến áp nguồn. 2. Mạch chỉnh lu. 3. Mạch lọc nguồn. 4. Mạch ổn áp. 5. Mạch bảo vệ. 10 [...]... OA ? C Lớp 12A3 : Câu 1: Trình bày cấu tạo , kí hiệu ,phân loại và công dụng của điôt bán dẫn ? Câu 2: Vẽ sơ đồ nguyên lí , trình bày nguyên lí hoạt động của mạch chỉnh hình tia? So sánh u, nhợc điểm của mạch chỉnh lu hình tia và mạch chỉnh lu cầu Câu 3: Nêu chức năng và nguyên lí hoạt động của mạch tạo xung đa hài tự dao động ? D Lớp 12A4 : Câu 1: Trình bày cấu tạo , kí hiệu ,phân loại và công dụng... vẽ các hình 13- 3; 13- 4 sgk + Tiến hành II- Công dụng: -GV: Sử dụng sơ đồ khối hình 13- 3 sgk trình bày các - Điều khiển tín hiệu công dụng của ĐTĐK - Tự động hóa các máy móc,thiết bị - Điều khiển các thiết bị dân dụng -HS: Kể một số ứng dụng của mạch ĐTĐK mà em - Điều khiển trò chơi,giải trí biết ? III- Phân loại: -GV: Giới thiệu các cách phân loại mạch ĐTĐK nh sơ - Theo công suất đồ 13- 4 sgk và lấy... thay đổi tụ điện và quan sát sự sáng tối của LED - Chú ý an toàn cho ngời và thiết bị 2- Cắt nguồn: Mắc song song hai tụ với hai tụ trong mạch - Đóng điện - Quan sát - Ghi kết quả vào mẫu báo cáo 3- Cắt nguồn: - Bỏ một tụ ở bớc 2 - Đóng điện - Đếm số lần sáng của LED trong khoảng 30 giây - Ghi kết quả vào mẫu báo cáo - So sánh thời gian sáng tối của 2 LED H 3: Tổng kết đánh giá - Đại diện từng nhóm HS... xét chung - HS thu dọn dụng cụ,vật liệu và vệ sinh lớp học - Dặn dò: ôn tập chơng 1 và 2 để tiết sau kiểm tra một tiết -********** kiểm tra 1 tiết ********** - Tiết 12: Ngày soạn : 17/10/2010 II- NộI DUNG A Lớp 12A1: Câu 1: Trình bày cấu tạo , kí hiệu ,phân loại và công dụng của điôt bán dẫn ? 16 Trng THPT An Phc-T: Lý+CN Giỏo ỏn CN 12 : 2011-2 012 Câu 2: Vẽ sơ đồ nguyên lí , trình bày nguyên lí... Câu 3: Nêu chức năng và nguyên lí hoạt động của mạch khuếch đại thuật toán OA ? B Lớp 12A2 : Câu 1: Trình bày cấu tạo , kí hiệu ,phân loại và công dụng của điôt bán dẫn ? Câu 2: Vẽ sơ đồ nguyên lí , trình bày nguyên lí hoạt động của mạch chỉnh lu nửa chu kì ? Tại sao mạch chỉnh lu nửa chu kì lại ít đợc dùng trong thực tế ? Câu 3: Nêu chức năng và nguyên lí hoạt động của mạch khuếch đại thuật toán OA... chỉnh lu và chọn sơ đồ - Tính toán và lựa chọn các linh kiện III- Thiết kế mạch nguồn điện một chiều: Yêu cầu thiết kế: Điện áp vào 220v,50Hz Điện áp ra một chiều 12v,dòng điện tải 1A 1 Lựa chọn sơ đồ thiết kế 2 Sơ đồ bộ nguồn (hình 9-1 sgk) 3 Tính toán và chọn các linh kiện trong mạch * Biến áp: - Công suất bbiến áp: P= KP Utải Itải=1 ,3 .12, 1=15,6 w Kp: Hệ số thờng chọn = 1 ,3 - Điện áp vào: U1=220v; f=50Hz... Biết đợc khái niệm ,công dụng,phân loại mạch điện tử điều khiển 2- Kĩ năng: Vận dụng các mạch điện tử điều khiển vào thực tiển 3- Thái độ: Đạt đợc kiến thức và kĩ năng nêu trên II- đồ dùng: - Tranh vẽ các hình 13- 3; 13- 4 sgk - Một số tranh vẽ các thiết bị điều khiển bằng mạch điện tử III- Tiến trình bài dạy: 1- ổn định lớp: 2- Nội dung: 17 Trng THPT An Phc-T: Lý+CN Giỏo ỏn CN 12 : 2011-2 012 Hoạt động của... đồ,đóng điện và làm nh bớc 1 Bớc 3: Cắt điện và bỏ ra 1 tụ ở một vế của bớc 2.Đóng điện và làm nh bớc 1,so sánh thời gian sáng tối của 2 LED - Phân chia dụng cụ,vật liệu cho từng nhóm HD HĐ2: Thực hành 1-Cấp nguồn cho mạch điện hoạt động: - Hớng dẫn HS đa nguồn vào đúng vị trí và quan sát - Quan sát ánh sáng và đếm số lần sáng của LED trong khoảng số lần sáng của LED 30 giây - Ghi kết quả vào mẫu báo... xoay chiều ba pha Nội dung kiến thức + Mục tiêu: 34 Trng THPT An Phc-T: Lý+CN Giỏo ỏn CN 12 : 2011-2 012 - Hiểu đợc nguồn điện ba pha + Đồ dùng - Tranh vẽ các hình 23- 1, 23- 2 và 23- 3 SGK + Tiến hành - GV: Sử dụng tranh vẽ hình 23- 1; 23- 2; 23- 3 để giới thiệu về máy phát ba pha, khái niệm về pha; dây quấn pha, kí hiệu các đầu dây và cách biểu diễn sđđ ba pha - HS theo dõi sgk tìm hiểu MPĐ, dây quấn, kí... các đại lợng đặc trng của mạch điện ba pha + Đồ dùng - Tranh vẽ các hình 23- 7, 23- 8 và 23- 9 SGK 35 Trng THPT An Phc-T: Lý+CN Giỏo ỏn CN 12 : 2011-2 012 + Tiến hành III- Sơ đồ mạch điện ba pha: 1- Sơ đồ mạch điện: a- Nguốn điện nối sao tải nối sao: Sơ đồ hình 23- 7 sgk b- Nguồn điện nối sao,tải nối sao có dây trung tính Sơ đồ hình 23- 8 sgk -HS: Vẽ một số sơ đồ thờng gặp và chỉ ra đợc: c- nguồn điện nối . Phước-Tổ: Lý+CN Giáo án CN 12 : 2011-2 012 1 TRƯỜNG THPT AN PHƯỚC Tổ: Lý+CN GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 12 GIÁO VIÊN: HÁN VĂN LỆ NĂM HỌC: 2011-2 012 Trng THPT An Phc-T: Lý+CN Giỏo ỏn CN 12 : 2011-2 012 Phần 1:. dạy : 17/08/2011 ( 12T2 , 12C4 ,12T1 , 12C6 , 12C3) 19/08/2011 ( 12C2 , 12C8 ,12C5 , 12C1 , 12C7) I- Mục tiêu: 1- Kiến thức: - Biết đợc cấu tạo, kí hiệu, SLKT & công dụng của các loại. điện-cuộn cảm Ngày soạn : 21/8/2011 Ngày dạy : 24/08/2011 ( 12T2 , 12C4 ,12T1 , 12C6 , 12C3) 26/08/2011 ( 12C2 , 12C8 ,12C5 , 12C1 , 12C7) I- Mục tiêu: 1- Kiến thức: - Nhận biết hình dạng,thông
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Công nghệ lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 3, Giáo án Công nghệ lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 3,

Từ khóa liên quan