0

Giáo án Công nghệ lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 12

92 437 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/05/2015, 18:11

Trờng THPT Na Rì Bắc Kạn GV: Đào Ngọc Tân PPPhần 1 kĩ thuật điện tử Ch ơng1 linh kiện điện Ngày soạn 07 / 08 /2012 Ngày giảng 12A 1 : 11/08/2012 12A 2 : 09/08/2012 12A 3 : 10/08/2012 12A 4 : 10/08/2012 12A 5 :10/08/2012 12A 6 : 12A 7 : 09/08/2012 12A 8 : 12A 9 : 09/08/2012 Tiết1: Bài 2 các linh kiện điện trở-tụ điện-cuộn cảm I- Mục tiêu: 1- Kiến thức: - Biết đợc cấu tạo, kí hiệu,SLKT v công dụng của các loại linh kiện điện tử cơ bản:R-L-C 2- Kĩ năng: - Nhận dạng và phân biệt đợc các loại kinh kiện:điện trở, tụ điện, cuộn cảm. 3- Thái độ: - Yêu thích các nghề trong ngành kĩ thuật điện tử. - Đạt đợc kiến thức và kĩ năng trên. ii- C huẩn bị : 1- Chuẩn bị nội dung: - Nghiên cứu bài 1và 2 sgk. 2- Chuẩn bị đồ dùng: - Một số điện tử dân dụng để hs quan sát. - Tranh vẽ các hình: 2-2; 2-4; 2-6 sgk. - Vật mẫu: Điện trở, tụ điện, cuộn cảm các loại. iii- Tiến trình bài học: 1- ổn định lớp: 2- Bài mới: Hoạt độngcủa GV&HS Nội dung kiến thức HĐ1 : Tìm hiểu về điện trở. - GV: Dùng vật mẫu đối chiếu với tranh vẽ kí hiệu để hs nhận dạng và phân loại đợc các điện trở. I- Điện trở (R): 1- Cấu tạo, kí hiệu, phân loại, công dụng: - Cấu tạo: Dùng dây kim loại có điện trở suất cao, hoặc bột than phun lên lõi sứ. - Kí hiệu: (Hình vẽ: 2-2 sgk) Giao an Cụng nghờ 12 1 Nm hoc 2012- 2013 Trờng THPT Na Rì Bắc Kạn GV: Đào Ngọc Tân - Dùng định luật ôm: I = R U để mô tả các số liệu kĩ thuật và công dụng của điện trở trong mạch. - HS: quan sát hính vẽ 2.1 và vật mẫu để nhận dạng và phân biệt các loại điện trở. HĐ2 : Tìm hiểu về tụ điện: - GV: Dùng vật mẫu và tranh vẽ 2.3 để cho hs nhận dạng và phân loại đợc tụ điện. - Dùng công thức: Xc = FC 2 1 để giải thích công dụng. - HS: Quan sát vật mẫu và hình vẽ để nhận dạng và phân biệt các loại tụ điện. HĐ3 : Tìm hiểu về cuộn cảm. - GV: Dùng vật mẫu và tranh vẽ hình 2.5 để giới thiệu cho hs nhận dạng và phân loại cuộn cảm. - Dùng công thức: X L = 2 fL để giải thích - Phân loại: + Công suất: Công suất nhỏ,lớn. + Trị số: Cố định, biến đổi. + Đại lợng vật lí: . Điện trở nhiệt: Hệ số nhiệt dơng: t o c R Hệ số nhiệt âm : t o c R . Điện trở biến đổi theo điện áp: U R - Công dụng: hạn chế hoặc điều chỉnh dòng điện và phân chia điện áp trong mạch điện. 2- Các số liệu kĩ thuật của điện trở: a- Trị số điện trở (R): - Đơn vị đo: 1M =10 3 k =10 6 b- Công suất định mức: là công suất tiêu hao trên điện trở mà nó có thể chịu đợc trong thời gian dài, không bị nóng, cháy, đứt. đơn vị đo: w II- Tụ điện: 1- Cấu tạo, kí hiệu, phân loại, công dụng: - Cấu tạo: Gồm 2 hay nhiều vật dẫn ngăn cách nhau bằng lớp điện môi. - Kí hiệu: (hình vẽ: 2-4 sgk) - Phân loại: Tụ giấy, tụ mi ca, tụ dầu, tụ hóa - Công dụng: Ngăn cách dòng điện 1 chiều và cho dòng điện xoay chiều đi qua, lọc nguồn, lọc sóng. 2- Các số liệu kĩ thuật: a- trị số điện dung: (C) - Đơn vị: F 1F=10 -6 à F=10 -9 nF=10 -12 pF. b- Điện áp định mức: (U đm ) - Khi mắc tụ hóa vào mạch điện phải đặt cho đúng chiều điện áp. III- Cuộn cảm: 1- Cấu tạo, kí hiệu, phân loại, công dụng: - Cấu tạo: Dùng đây dẫn điện quấn thành - Kí hiệu: (hình vẽ : 2-7 sgk) - Phân loại: Cao tần,trung tần,âm tần. - Công dụng: Dùng dẫn dòng điện 1 chiều, chặn dòng điện cao tần. Giao an Cụng nghờ 12 2 Nm hoc 2012- 2013 Trờng THPT Na Rì Bắc Kạn GV: Đào Ngọc Tân công thức của cuộn cảm. 2- Các số liệu kĩ thuật: a- Trị số điện cảm: (L) - Đơn vị: H 1H= 10 3 mH = 10 6 à H. b- Hệ số phẩm chất: Q = r fL 2 HĐ4 : Tổng kết đánh giá: - GV nhấn mạnh vai trò và tầm quan trọng của ngành kỹ thuật điện tử trong sx và đời sống. - Dùng vật mẫu và tranh vẽ để hs nhận dạng và phân biệt các linh kiện từ đó cho biết: Cấu tạo, kí hiệu, phân loại và công dụng của từng linh kiện cụ thể. - Đánh giá tinh thần thái độ học tập và tiếp thu bài của hs. - HS trả lời các câu hỏi trong sgk. - Đọc kĩ trớc bài 3 sgk và su tầm các linh kiện: Điện trở,tụ điện,cuộn cảm các loại để thức hành. Giao an Cụng nghờ 12 3 Nm hoc 2012- 2013 Trờng THPT Na Rì Bắc Kạn GV: Đào Ngọc Tân ************************************* Ngày soạn 13/08/2012 Ngày giảng 12A 1 : 12A 2 : 12A 3 : 12A 4 : 12A 5 : 12A 6 : 12A 7 : 12A 8 : 12A 9 : Tiết2: Bài 3 Thực hành các linh kiện điện trở-tụ điện-cuộn cảm I- Mục tiêu: 1- Kiến thức: - Nhận biết hình dạng, thông số của các linh kiện. 2- kĩ năng: - Đọc và đo đợc các thông số kĩ thuật của các linh kiện. - Sử dụng thành thạo đồng hồ vạn năng. 3- Thái độ: - Có ý thức tuân thủ các quy trình và quy định về an toàn lao động khi thực hành. II- Chuẩn bị: 1- chuẩn bị nội dung: - Nghiên cứu kĩ bài 2 và 3 sgk. - Làm thử bài thực hành. 2- Chuẩn bị đồ dùng: - Dụng cụ, vật liệu cho mỗi nhóm hs. + Đồng hồ vạn năng: 1 chiếc. + Các loại điện trở: 10 chiếc. + Các loại tụ điện: 10 chiếc. + Các loại cuộn cảm: 10 chiếc. - HS nghiên cứu qui ớc các vòng màu trên điện trở hình 3.1 sgk, chuẩn bị mẫu báo cáo thực hành trang 14 sgk. III- Tiến trình bài dạy: 1- ổn định lớp: 2- kiểm tra bài củ: Nêu kí hiệu, phân loại, số liệu kĩ thuật và tác dụng của điện trở trong mạch ? 3- Nội dung bài thực hành: Giao an Cụng nghờ 12 4 Nm hoc 2012- 2013 Trờng THPT Na Rì Bắc Kạn GV: Đào Ngọc Tân a- GV giới thiệu mục tiêu của bài học: Trong thời gian 45 / mỗi nhóm hs phải biết nhận dạng, đọc và đo đợc các số liệu kĩ thuật của các linh kiện: Điện trở, Tụ điện, Cuộn cảm. -Qui c v vũng mu v cỏch ghi tr s in tr en Nõu Cam Vng Lc Lam Tớm Xỏm Trng 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sai s +Khụng ghi 20% +Ngõn nh 10% +Kim nh 5% +Nõu 1% + 2% Cỏch c Vũng th nht ch s th nht Vũng th hai ch s th 2 Vũng th 3 ch s 0 t tip sau hai ch s trờn. Vũng th 4 ch sai s b- GV giới thiệu nội dung và qui trình thực hành. - Bớc 1: Quan sát, Nhận biết và phân loại các linh kiện. - Bớc 2: Chọn ra 5 điện trở màu lận lợt lấy ra từng điện trở để đọc trị số và đo bằng đồng hồ rồi ghi vào bảng số 01. - Bớc 3: Chọn ra 3 loại cuộn cảm khác nhau về vật liệu làm lõi và cách quấn dây rồi điền vào bảng 02. - Bớc 4: Chọn ra 1 tụ điện có cực tính và 1 tụ điện không có cực tính để ghi ra các số liệu kĩ thuật rồi điền vào bảng 03. c- Phân chia dụng cụ,vật liệu cho các nhóm hs: Theo nh đã chuẩn bị HĐ2: Thực hành Hoạt động của hs Hoạt động của GV 1- Quan sát, nhận biết và phân loại các linh kiện: Quan sát hình dạng các linh kiện để nhận biết và phâ loại ra các linh kiện: điện trở, tụ điện, cuộn cảm. 2- Đọc và đo trị số của điện trở màu. - Cách đọc các điện trở màu. - Cách sử dụng đồng hồ vạn năng để đo điện trở. - Theo dỏi, hớng dẫn quá trình thực hành của hs. - Hớng dẫn hs cách sử dụng đồng hồ vạn năng để đo điện trở. Giao an Cụng nghờ 12 5 Nm hoc 2012- 2013 Trờng THPT Na Rì Bắc Kạn GV: Đào Ngọc Tân - Đo trị số điện trở. - Ghi trị số vào bảng 01. 3- Nhận dạng và phân loại cuộn cảm: Phân loại theo vật liệu làm lõi. Ghi vào bảng 02. 4- Phân loại, Cách đọc và giải thích số liệu kĩ thuật ghi trên tụ điện: - Quan sát hớng dẫn cách đọc điện trở của hs. - Hớng dẫn hs ghi số liệu vào mẫu báo cáo thực hành. MU BO CO THC HNH CC LINH KIN IN TR, T IN, CUN CM H V TấN LP Tỡm hiu v in tr STT Vch mu trờn thõn in tr Tr s c Tr s o Nhn xột 1 2 3 4 5 Tỡm hiu v cun cm STT Loi cun cm Kớ hiu v vt liu lừi Nhn xột 1 2 3 Tỡm hiu v t in STT Loi t in S liu k thut ghi trờn t Gii thớch s liu 1 T khụng cú cc tớnh 2 T cú cc tớnh HĐ3- Đánh giá kết quả. - Yêu cầu đại diện các nhóm hs lên trình bày kết quả thực hành của nhóm và tự đánh giá. - GV thu báo cáo thực hành của các nhóm và nhận xét chung về quá trình thực hành. Giao an Cụng nghờ 12 6 Nm hoc 2012- 2013 Trờng THPT Na Rì Bắc Kạn GV: Đào Ngọc Tân - Thu dọn vật liệu,dụng cụ và vệ sinh lớp học. - Về nhà đọc trớc bài 4 sgk. ******************************* Ngày soạn 20 / 08 / 2012 Ngày giảng 12A 1 : 12A 2 : 12A 3 : 12A 4 : 12A 5 : 12A 6 : 12A 7 : 12A 8 : 12A 9 : Tiết 3: Bài 4 linh kiện bán dẫn và ic I- Mục tiêu: 1- Kiến thức: - Biết đợc cấu tạo, kí hiệu, phân loại của một số linh kiện bán dẫn và IC. - Giải thích đợc nguyên lí làm việc của Tirixto và triac. 2- Kĩ năng: - Nhận dạng và đọc đợc các kí hiệu trên các linh kiện. 3- Thái độ: - Nghiêm túc trong quá trình học tập, thực hiện đúng quy trình và quy định về an toàn lao động. II-Chuẩn bị: 1- Chuẩn bị nội dung: - Nghiên cứu kĩ bài 4 sgk. - Tham khảo các tài liệu có liên quan. 2- Chuẩn bị đồ dùng: - Tranh vẽ 4.1; 4.2; 4.3; 4.4 sgk - Một số linh kiện mẫu: Điốt các loại, Tranzito, Tirixto, Triac, Điac, IC. III- Tiến trình bài dạy: 1- ổn định lớp: 2- Bài củ: Nêu cách đọc giá trị của điện trở màu ? 3- Bài mới: Hoạt động của GV&HS Nội dung kiện thức Giao an Cụng nghờ 12 7 Nm hoc 2012- 2013 Trờng THPT Na Rì Bắc Kạn GV: Đào Ngọc Tân HĐ1- Tìm hiểu về điốt và tranzito: -GV: Dùng vật mẫu và tranh vẽ H 4.1sgk ? ? HS quan sát hình dạng và cấu tạo của điốt ? ?Điốt có cấu tạo ntn ? ?Có mấy loại điốt ? -GV: Dử dụng tranh vẽ hình 4.2 sgkvà vật mẫu cho hs quan sát. ?HS cho biết Tranzito khác điốt ntn ? HĐ2- Tìm hiểu về Tirixto: -GV: Dùng vật mẫu và tranh vẽ H 4.3 sgk để giảng giải. -HS quan sát và cho biết: ? Tirixto khác tranzito về cấu tạo và kí hiệu ntn ? -Nhận dạng 1 số loại Tirixto. -GV: Dùng sơ đồ giải thích nguyên lí làm việc của Tirixto. HĐ3- Tìm hiểu về triac và điac: -GV: Sử dụng tranh vẽ H 4.4 sgk giải thích cấu tạo và kí hiệu. -HS quan sát hình vẽ để phân biệt giữa triac và điac. -GV: Giải thích nguyên lí làm việc của triac và điac I- Đi ốt bán dẫn: - Linh kiện bán dẫn có 1 tiếp giáp N-P vỏ bằng thủy tinh, nhựa, kim loại. Có 2 điện cực: anốt (A) và katốt (k). + Điốt tiếp điểm: tách sóng, trộn tần. + Điốt tiếp mặt: Chỉnh lu. + Điốt ổn áp (zêne): ổn áp : dùng để ổn định điện áp một chiều. +điốt chỉnh lu : biến đổi dòng xoay chiều thành dòng một chiều. II- Tranzito: - Linh kiện bán dẫn có 2 tiếp giáp P-N vỏ bọc nhựa, kim loại. Có 3 điện cực: E, B, C. - Có 2 loại: P-N-P và N-P-N - Dùng kuếch đại tính hiệu, tách sóng, tạo xung. - kí hiệu, cấu tạo : hình 4-3 sgk. III- Tirixto:(Điốt chỉnh lu có điều khiển) 1- Cấu tạo, kí hiệu, công dụng: - Có 3 tiếp giáp P-N, vỏ bằng nhựa, kim loại. có 3 điện cực (A),(K),đ/kh (G) - Dùng trong mạch chỉnh lu có điều khiển. -cấu tạo, kí hiệu: hình 4-4 sgk. 2- Nguyên lí làm việc và số liệu kĩ thuật: - U GK 0, U AK >0 Tirixto không dẫn - U GK > 0, U AK >0 Tirixto dẫn điện. - Đi từ A đến Kvà ngừng khi U AK = 0 - Các số liệu kĩ thuật: I Ađm ; U AKđm ; U GK . IV- Triac và Điac: 1- Cấu tạo, kí hiệu, công dụng: - Có 5 lớp tiếp giáp P-N. + Triac: 3 điện cực: A 1 , A 2 , G. + Điac: 2 điện cực: A 1 , A 2 , - Dùng điều khiển các thiết bị trong các mạch điện xoay chiều. 2- Nguyên lí làm việc và số liệu kĩ thuật: * Triac: - Khi G,A 2 có điện thế âm so với A 1 Triac mở A 1 (A), A 2 (K) dòng đi từ A 1 A 2 Giao an Cụng nghờ 12 8 Nm hoc 2012- 2013 Trờng THPT Na Rì Bắc Kạn GV: Đào Ngọc Tân HĐ4-Giới thiệu quang điện tử và IC. -GV: Lấy một số ví dụ về quang điện tử làm các bộ cảm biến trong các mạch điều khiển tự động. - Khi G,A 2 có điện thế dơng so với A 1 thì Triac mở. A 2 (A), A 1 (K) dòng đi từ A 2 A 1 Triac có khả năng dẫn điện theo 2 chiều G điều khiển lúc mở. * Điac: - Kích mở bằng cách nâng cao điện áp đặt vào 2 cực. - Số liệu kĩ thuật: I Ađm ; U AKđm ; U G V- Quang điện tử: - Là linh kiện điện tử có thông số thay đổi theo độ chiếu sáng.Dùng trong các mạch điện tử điều khiển bằng ánh sáng. VI- Vi điện tử IC: - IC tuyến tính. - IC lô gíc. Khi sử dụng cần tra cứu sổ tay HĐ5- Đánh giá tổng kết: - Nắm chắc cấu tạo, Nguyên lí làm việc và số liệu kĩ thuật của Tirixto. - Cấu tạo, Nguyên lí làm việc của triac và điac. - Phân biệt đợc giữa Tirixto và triac. - Nhận xét quá trình học tập của hs. - HS trả lời các câu hỏi ở cuối bài. - Chuẩn bị dụng cụ,Vật liệu và mẫu báo cáo ở bài 5 sgk. Giao an Cụng nghờ 12 9 Nm hoc 2012- 2013 Trờng THPT Na Rì Bắc Kạn GV: Đào Ngọc Tân ********************************** Ngày soạn 26 / 08 / 2012 Ngày giảng 12A 1 : 12A 2 : 12A 3 : 12A 4 : 12A 5 : 12A 6 : 12A 7 : 12A 8 : 12A 9 : Tiết4: Bài 5 Thực hành điốt - tirixto - triac I- Mục tiêu: 1- Kiến thức: - Nhận dạng đợc các loại linh kiện: Điốt, Tirixto, Triac. - Biết cách đo điện trở thuận, Điện trở ngợc của các linh kiện để xác định cực A, K và xác định tốt xấu. 2- Kĩ năng: - Đo đợc điện trở thuận, Điện trở ngợc của các linh kiện bằng đồng hồ vạn năng. 3- Thái độ: - Có ý thức tuân thủ các qui trình và qui định về an toàn lao động khi thực hành. II- Chuẩn bị: 1- Chuẩn bị nội dung: - Nghiên cứu bài 4,5 sgk. - Làm thử bài thực hành, Điền các số liệu vào mẫu báo cáo. 2- Chuẩn bị đồ dùng: Dụng cụ vật liệu cho một nhóm hs. - Đồng hồ vạn năng: 1 chiếc. - Điốt các loại: Tốt và xấu. Giao an Cụng nghờ 12 10 Nm hoc 2012- 2013 [...]... Giao an Cụng nghờ 12 27 Nm hoc 2 012- 2013 Trờng THPT Na Rì Bắc Kạn GV: Đào Ngọc Tân Ngày soạn Ngày giảng ********************************* 21 / 10 / 2 012 12A1 : 12A4 : 12A7 : 12A2 : 12A5 : 12A8 : 12A3 : 17/10/2 012 12A6 : 18/10/2 012 12A9 : kiểm tra một tiết Tiết 12: I- Mục tiêu: 1 Kiến thức: - Hiểu đợc các kiến thức cơ bản về các linh kiện và mạch điện tử - Biết đợc cấu tạo, kí hiệu, công dụng và ng/lí... lớp học - Dặn dò: V nh xờm ni dung chơng 1 và 2 để tiết sau ụn tp Ngày soạn Ngày giảng Giao an Cụng nghờ 12 ********************************* 01 / 10 / 2 012 12A1 : 12A4 : 12A2 : 12A5 : 24 12A3 : 17/10/2 012 12A6 : 18/10/2 012 Nm hoc 2 012- 2013 Trờng THPT Na Rì Bắc Kạn 12A7 : Tiết 11 GV: Ngọc Tân 12A8 : 12A9 : : ễN TP KIM TRA MT TIT I- Mục tiêu: 1- Kiến thức: - Nắm đợc các kiến thức cơ bản của linh kiện... - Đánh giá kết quả - Yêu cầu đại diện các nhóm hs lên trình bày kết quả thực hành của nhóm và tự đánh giá - Thu báo cáo các nhóm và nhận xét chung - HS thu dọn dụng cụ,vật liệu và vệ sinh lớp học - Dặn dò hs chuẩn bị các linh kiện để thực hành và đọc trớc bài 6 sgk ******************************* Ngày soạn Ngày giảng 03 / 09 / 2 012 12A1 : 12A4 : 12A7 : Tiết 5: 12A2 : 12A5 : 12A8 : 12A3 : 12A6 : 12A9... mch in ỏp sau n bin ỏp U~ (v) bin ỏp U1~ (v) lc U3- (v) ỏp U4- (v) 3.ỏnh giỏ kt qu thc hnh Ngày soạn Ngày giảng Tiết 10: Giao an Cụng nghờ 12 ************************* 01 / 10 / 2 012 12A1 : 12A4 : 12A7 : 12A2 : 12A5 : 12A8 : 12A3 : 12A6 : 12A9 : Bài 12 22 Nm hoc 2 012- 2013 Trờng THPT Na Rì Bắc Kạn GV: Đào Ngọc Tân Thực hành điều chỉnh các thông số của mạch tạo xung đa hài dùng tranzito I- Mục tiêu: 1-... Đánh giá kết quả - Đại diện nhóm hs lên trình bày kết quả thực hành của nhóm - Thu báo cáo và nhận xét Giao an Cụng nghờ 12 13 Nm hoc 2 012- 2013 Trờng THPT Na Rì Bắc Kạn GV: Ngọc Tân - HS thu dọn phơng tiện, dụng cụ và vệ sinh lớp học - Dặn dò: + Học bài củ + Đọc trớc nội dung bài 7 sgk Ngày soạn Ngày giảng ********************************** 03 / 09 / 2 012 12A1 : 12A4 : 12A7 : 12A2 : 12A5 : 12A8 : 12A3... kết đánh giá - Nguyên tắc chung về thiết kế mạch điện tử Các bớc thiết kế mạch - Tính toán, lựa chọn các linh kiện để thiết kế mạch nguồn một chiều - NHận xét giờ học - Dặn dò: + Trả lời các câu hỏi cuối bài 9 sgk + Đọc trớc nội dung bài 10 sgk, Chuẩn bị mẫu báo cáo thực hành ************************************* 23 / 09 / 2 012 Ngày soạn Ngày giảng Tiết 9: 12A1 : 12A4 : 12A7 : 12A2 : 12A5 : 12A8 : 12A3... xung Tx=2 HĐ3- Tổng kết đánh giá: - Chức năng sơ đồ, ng/lí mạch kĐ dùng OA - Chức năng sơ đồ, ng/lí mạch tạo xung đa hài tự dao động - Nhận xét giờ học - Dặn dò: + trả lời các câu hỏi cuối bài,học bài củ + Đọc trớc nội dung bài 9 sgk **************************************** Ngày soạn Ngày giảng Tiết 8: 16 / 09 / 2 012 12A1 : 12A4 : 12A7 : 12A2 : 12A5 : 12A8 : 12A3 : 12A6 : 12A9 : Bài 9 thiết kế mạch... Nhận xét về thực hiện thời gian - Nhận xét về thái độ trong quá trình làm bài Giao an Cụng nghờ 12 31 Nm hoc 2 012- 2013 Đào Trờng THPT Na Rì Bắc Kạn GV: Đào Ngọc Tân Ngày soạn: / Ngày giảng: 12A1: / /2011 12A5: 2011 /2011 / / /2011 ,12A2: /2011 ,12A6: / / /2011 ,121 A3: / /2011,12A7: / /2011 ,12A4: /2011 ,12A8: / / Chơng3 Một số Tiết 13: mạch điện tử điều khiển Bài 13 Khái niệm về mạch điện tử điều... lời các câu hỏi cuối bài + Đọc trớc nội dung bài 14 sgk Giao an Cụng nghờ 12 33 Nm hoc 2 012- 2013 Trờng THPT Na Rì Bắc Kạn GV: Đào Ngọc Tân Ngày soạn: / *************************************** /2011 Ngày giảng: 12A1: / /2011 12A5: 12A8: / /2011 Tiết 14: / /2011 ,12A2: / /2011,12A6: / / / 2011 ,121 A3: / / 2011, 12A7: / /2011 ,12A4: / 2011 , Bài 14 Mạch điều khiển tín hiệu I- Mục tiêu: 1- Kiến thức:... bài - Tham khảo mạch chạy chữ ở hình 14-4 và đọc trớc nội dung bài 15 sgk Ngày soạn: / *************************************** /2011 Ngày giảng: 12A1: / /2011 12A5: 12A8: / /2011 Tiết 15: / /2011 ,12A2: / /2011,12A6: / / / 2011 ,121 A3: / / 2011, 12A7: / /2011 ,12A4: / 2011 , Bài 15 Mach điều chỉnh tốc độ động cơ xoay chiều một pha I- Mục tiêu: 1- Kiến thức: - Biết đợc ứng dụng của mạch điều khiển điện . soạn 07 / 08 /2 012 Ngày giảng 12A 1 : 11/08/2 012 12A 2 : 09/08/2 012 12A 3 : 10/08/2 012 12A 4 : 10/08/2 012 12A 5 :10/08/2 012 12A 6 : 12A 7 : 09/08/2 012 12A 8 : 12A 9 : 09/08/2 012 Tiết1: Bài. sgk. ******************************* Ngày soạn 20 / 08 / 2 012 Ngày giảng 12A 1 : 12A 2 : 12A 3 : 12A 4 : 12A 5 : 12A 6 : 12A 7 : 12A 8 : 12A 9 : Tiết 3: Bài 4 linh kiện bán dẫn và ic I- Mục tiêu: 1- Kiến. 10 sgk, Chuẩn bị mẫu báo cáo thực hành. ************************************* Ngày soạn 23 / 09 / 2 012 Ngày giảng 12A 1 : 12A 2 : 12A 3 : 12A 4 : 12A 5 : 12A 6 : 12A 7 : 12A 8 : 12A 9
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Công nghệ lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 12, Giáo án Công nghệ lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 12,

Từ khóa liên quan