0

Giáo án Công nghệ lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 7

31 713 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/05/2015, 18:08

Trường THPT Nguyễn Trường Tộ Gv : Nguyễn Anh Tuấn Ngày soạn : 03 / 01 / 2010 Chương 4 Tiết thứ : 19 MỘT SỐ THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ DÂN DỤNG Bài 17: KHÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG THƠNG TIN VÀ VIỄN THƠNG I. Mục tiêu: 1.Kiến thức: - Biết được khái niệm về hệ thống thơng tin và viễn thơng. - Biết được các khối cơ bản, ngun lý làm việc của hệ thống thơng tin và viễn thơng. 2.Kĩ năng: nêu được nhiệm vụ, chức năng của từng khối của hệ thống thơng tin và viễn thơng. 3.Thái độ: -u thích cơng nghệ thơng tin và viễn thơng. II.Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: 1.Chuẩn bị của giáo viên: - Nghiên cứu bài 17 SGK, các tài liệu về thơng tin và viễn thơng. - Tranh vẽ H.17.1 SGK. 2.Chuẩn bị của học sinh: - Nghiên cứu bài 17 SGK. III.Tiến trình giảng dạy: 1.Ổn định tổ chức:(1’) 2.Kiểm tra bài cũ:(Khơng kiểm tra) 3.Giới thiệu bài mới:(2’) Trước đây, nếu chúng ta muốn truyền tải thơng tin đến một nơi nào đó thì rất khó khăn. Trong thời đại ngày nay, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật, chúng ta làm việc này rất đơn giản, nhanh chóng và chính xác. để giúp các em hiểu được khái niệm, sơ đồ khối cơ bản, ngun lý làm việc của hệ thống thơng tin và viễn thơng chúng ta cùng nhau nghiên cứu bài 17 : “KHÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG THƠNG TIN VÀ VIỄN THƠNG” 4.Giảng bài mới: TL Hoạt động của GV Hoạt động của HS NỘI DUNG 10’ Hoạt động 1: Giới thiệu về hệ thống thơng tin và viễn thơng. - Em hãy nêu một số cách truyền thơng tin sơ khai mà con người đã sử dụng? -Em hãy nêu một số cách truyền thơng tin hiện đại? - Kết luận - Truyền miệng,dùng bồ câu đưa thư, đốt lửa báo hiệu… - Dùng đài phát thanh, ti vi, điện thoại, internet , vệ tinh… I.KHÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG THƠNG TIN VÀ VIỄN THƠNG: - Hệ thống thơng tin là hệ thống dùng các biện pháp để thơng báo cho nhau những thơng tin cần thiết. - Hệ thống viễn thơng là hệ thống truyền những thơng tin đi xa bằng sóng vơ tuyến điện. 25’ Hoạt động 2: Tìm hiểu ngun lý phát thu, thơng tin. - Muốn thơng tin truyền đi xa, cần có các phương tiện chun dùng và phải có thiết bị phát và thu thơng tin. - Nêu nhiệm vụ của phần phát thơng tin? -Nhiệm vụ: Đưa phần thơng tin cần phát tới nơi cần thu thơng tin ấy. - Nghe và quan sát. - Nguồn tín hiệu cần II.SƠ ĐỒ KHỐI, NGUN LÝ LÀM VIỆC CỦA HỆ THỐNG THƠNG TIN VÀ VIỄN THƠNG: 1.Phần phát thơng tin: a.Sơ đồ khối của phần phát thơng tin: b.Ngun lý làm việc: Công nghệ 12 43 Học kì II Nguồn thơng tin Xử lí tin Điều chế, mã hố Đường truyền. Trng THPT Nguyn Trng T Gv : Nguyeón Anh Tuaỏn TL Hot ng ca GV Hot ng ca HS NI DUNG - Gi i thi u s khi ca phn phỏt thụng tin. - Nờu nguyờn lớ lm vic ca phn phỏt thụng tin? - Kt lun. - Nờu nhim v ca phn thu thụng tin? - Gii thiu s khi ca phn phỏt thụng tin. - Nờu nguyờn lớ lm vic ca phn phỏt thụng tin? Kt lun. phỏt i xa c khi x lớ thụng tin gia cụng v khuch i. Sau ú chỳng c iu ch, mó húa v gi vo mụi trng truyn dn truyn i xa. - Nhim v: Thu nhn tớn hiu t phn phỏt v bin i thnh thụng tin ban u. - Nghe v quan sỏt. - Khi x lớ thụng tin gia cụng v khuch i tớn hiu nhn c khi nhn thụng tin. Sau ú chỳng c bin i v dng tớn hiu ban u nh khi gii iu ch, gii mó v hin th thit b u cui. Ngun tớn hiu cn phỏt i xa c khi x lớ thụng tin gia cụng v khuch i. Sau ú chỳng c iu ch, mó húa v gi vo mụi trng truyn dn truyn i xa. 2.Phn thu thụng tin: a.S khi ca phn thu thụng tin: b.Nguyờn lý lm vic: Khi x lớ thụng tin gia cụng v khuch i tớn hiu nhn c khi nhn thụng tin. Sau ú chỳng c bin i v dng tớn hiu ban u nh khi gii iu ch, gii mó v hin th thit b u cui 7 Hot ng 3: Cng c - dn dũ: - Giỏo viờn t cõu hi tng kt, ỏnh giỏ tit hc + Mun truyn mt tớn hiu hay hỡnh nh i xa thỡ lm th no? + Vai trũ ca mó hoỏ v gii mó thụng tin l gỡ? - Giỏo viờn hng dn hc sinh tr li cõu hi trong SGK. - Giỏo viờn nhc hc sinh c trc bi 18: Mỏy tng õm. HS: Tr li cỏc cõu hi do GV a ra nm vng kin thc. IV. Rỳt kinh nghim B sung: Coõng ngheọ 12 44 Hc kỡ II Nhn thụng tin X lớ tin Gii iu ch, mó hoỏ Thit b u cui. Trường THPT Nguyễn Trường Tộ Gv : Nguyeãn Anh Tuaán Ngày soạn : 10 / 01 /2010 Bài 18 Tiết thứ : 20 MÁY TĂNG ÂM I. MỤC TIÊU: 1) Kiến thức: - Hiểu được sơ đồ khối và nguyên lý làm việc của máy tăng âm. - Biết được nguyên lý hoạt động của khối đại công suất 2) Kỹ năng: sử dụng thành thạo máy tăng âm. 3) Thái độ: tìm tòi, nghiên cứu một số thiết bị có sử dụng máy tăng âm II. CHUẨN BỊ: 1) Giáo viên: - tranh vẽ hình 18.2, 18.3SGK - đọc các tài liệu có liên quan đến bài giảng. 2) Học sinh: Xem trước bài 18 SGK III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1) Ổn định tổ chức: (1’) 2) Kiểm tra bài cũ: ( 4’) + Nêu khái niệm hệ thống thông tin viễn thông + Trình bàu sơ đồ khối, nguyên lý làm việc của hệ thống thông tin và viễn thông 3) Đặt vấn đề vào bài mới. (1’) Ta thấy trong hội trường, rạp chiếu phim, . . . không gian rất rộng, để âm thanh phát ra cho mọi người nghe được thì ta cần phải có thiết bi để làm tăng âm thanh đó, đó là máy tăng âm. Sơ đồ khối và nguyên lý làm việc của máy tăng âm như thế nào -> vào bài mới. 4.Giảng bài mới: TL HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG 4’ * Hoạt động 1: giới thiệu khái niệm về máy tăng âm - Yêu cầu đọc SGK và cho HS xem tranh vẽ hình 18.1 SGK. GV: nêu khái niệm máy tăng âm - giáo viên giới thiệu phân loại máy tăng âm HS đọc SGK và xem hình 18.1SGK HS: thảo luận, trả lời HS tiếp thu I. Khái niệm về máy tăng âm: - máy tăng âm là một thiết bị khuếch đại tín hiệu âm thanh. - tùy theo chất lượng của máy tăng âm mà chia ra tăng âm thông thường và tăng âm chất lượng cao. TL HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG 15’ * Hoạt động 2: tìm hiểu sơ đồ khối và nguyên lý làm việc của máy tăng âm -GV giới thiệu sơ đồ khối của máy tăng âm GV: nêu chức năng các khối trong máy tăng âm HS tiếp thu ghi nhớ HS: thảo luận, trả lời II - Sơ đồ khối và nguên lý làm việc của máy tăng âm: - Sơ đồ khối Loa Chức năng các khối tăng âm: + Khối mạch vào: tiếp nhận tín hiệu âm tần từ các nguồn khác nhau Coâng ngheä 12 45 Học kì II Mạch vào Mạch tiền k.đại Mạch âm sắc Mạch k.đại trung gian Mạch k.đại công suất Nguồn nuôi Trng THPT Nguyn Trng T Gv : Nguyeón Anh Tuaỏn - GV: cỏc mch tin khuch i, khuch i trung gian v khuch i cụng sut cú im gỡ ging nhau v chc nng HS: tho lun, tr li + Khi mch tin khuch i: khuch i ti mt tr s nht nh + Khi mch õm sc: dựng chiu chnh trm bng ca õm thanh + Khi mch khuch i trung gian: tớn hiu ra t mch iu chnh õm sc cũn yu, cn phi khuch i tip qua mch khuch i trung gian mi cụng sut kớch cho tng cụng sut. + Khi mch khuch i cụng sut cú nhim v khuch i cụng sut õm tng ln phỏt ra loa + khi ngun nuụi: cung cp in cho ton b mỏy tng õm Tl HOT NG CA GV HOT NG CA HS NI DUNG 15 * Hot ng 3: tỡm hiu nguyờn lý lm vic ca khi khuch i cụng sut - GV gii thiu s hỡnh v 18.3SGK - GV nờu rừ vai trũ ca mch khuch i y kộo v chc nng ca cỏc linh kin trong mch. T y nờu nguyờn lý hot ng ca khi khuch i cụng sut. HS xem s hỡnh v HS tip thu III. Nguyờn lý hot ng ca khi khuch i cụng sut: * Khi cha cú tớn hiu vo c hai tranzito u khúa, tớn hiu ra bng 0. * Khi cú tớn hiu vo: + na chu kỡ u, cú tớn hiu ra na trờn N 21 ca bin ỏp BA 2 . + na chu kỡ sau, cú tớn hiu ra na di N 22 ca bin ỏp BA 2 . + R 2 v R 1 to nh t hiờn ban u cho T 1 v T 2 lm vic cht lng cao hn Nh vy c hai na chu kỡ, u cú tớn hiu c khuch i ra loa Tl HOT NG CA GV HOT NG CA HS NI DUNG 5 * Hot ng 4: Cng c - dn dũ: - Nờu chc nng cỏc khi trong mỏy tng õm - Nờu ng dng ca mch khuch i cụng sut trong cỏc thiờt b in t dõn dng. - Tr li cỏc cõu hoi trong SGK v xem trc bi 19. - ỏnh giỏ tit hc. IV. Rỳt kinh nghim B sung: Coõng ngheọ 12 46 Hc kỡ II Trng THPT Nguyn Trng T Gv : Nguyeón Anh Tuaỏn Ngy son : 17/01/2010 Bi 19 Tit th : 21 MY THU THANH I. MC TIấU: 1) Kin thc: - Bit c s khi v nguyờn lý lm vic ca mỏy thu thanh. - Bit c nguyờn lý hot ng ca khi tỏch súng. 2) K nng: s dng thnh tho mỏy thu thanh. 3) Thỏi : tỡm tũi, nghiờn cu mt s thit b cú mỏy thu thanh. II. CHUN B: 1) Giỏo viờn: - tranh v hỡnh 19.2, 19.3 SGK - c cỏc ti liu cú liờn quan n bi ging. 2) Hc sinh: Xem trc bi 19 SGK III. T CHC CC HOT NG DY HC: 1) n nh t chc: (1) 2) Kim tra bi c: ( 5) - Vẽ sơ đồ khối , trình bầy nguyên lý hoạt động của máy tăng âm ? - Dựa vào hình 18 3 , hãy phân tích hoạt động của tầng KĐ công suất loại đẩy kéo ? 3) t vn vo bi mi. (1) 4)Ging bi mi: TL Hot ng ca GV Hot ng ca HS NI DUNG . 10 Hot ng 1: Gii thiu khỏi nim mỏy thu thanh Gv dùng phơng pháp thuyết trình đặt vấn đề - Trên máy thu thờng thấy các giải sóng nào? - Thế nào là sóng điện từ? - Có các loại sóng điện từ nào? - Sóng điện từ nào dùng trong việc truyền sóng AM và FM - Hs bng kin thc thc t, kt hp tham kho SGK tr li I. Khỏi nim v mỏy thu thanh. - Máy thu thanh là một thiết bị điện tử thu sóng điện từ ngoài không gian, sau đó khuếch đại chọn lọc thông tin và phát ra âm thanh. Máy thu sóng phải tơng thích với máy phát sóng. 15 Hot ng 2: Tỡm hiu s khi v nguyờn lớ II. S khi v nguyờn lớ lm vic ca mỏy thu thanh. Coõng ngheọ 12 47 Hc kỡ II Chọn sóng KĐ cao tần Trộn sóng KĐ trung tần Tách sóng KĐ âm tần Dao động ngoại sai Hình 19 - 2 : Sơ đồ khối máy thu thanh Anten Đồng chỉnh Loa 8 Trng THPT Nguyn Trng T Gv : Nguyeón Anh Tuaỏn TL Hot ng ca GV Hot ng ca HS NI DUNG lm vic ca mỏy thu thanh. Gv ch yu dùng phơng pháp thuyết trình đặt vấn đề Yờu cu Hs c SGK, tỡm hiu hỡnh 19 2 SGK tr li cõu hi. - Khối chọn sóng có nhiệm vụ gì? - Khối khuếch đại cao tần có nhiệm vụ gì? - Thế nào là dao động ngoại sai tầng ngoại sai có nhiệm vụ gì? - Mạch trộn tần có nhiệm vụ gì? - Mạch khuếch đại trung tần có nhiệm vụ gì? - Nhiệm vụ của mạch tách sóng? - Nhiệm vụ của mạch khuếch đại âm tần? Khi một máy thu bị lẫn nhiều đài là do nguyên nhân gì? Hs c SGK tr li cõu hi. - Chọn sóng : Khối chọn sóng có nhiệm vụ điều chỉnh cộng hởng để lựa chọn sóng cần thu f t trong vô vàn các sóng trong không gian. - Khuếch đại cao tần : Khối khuếch đại cao tần có nhiệm vụ khuyếch đại tín hiệu nhận đựoc từ anten để tăng độ nhạy. - Dao động ngoại sai : Mạch tạo sóng ngoại sai (f d ) có nhiệm vụ tạo ra trong máy sóng cao tần với quy luật là luôn cao hơn sóng định thu (f t ) một trị số không đổi đó là sóng trung tần 465 KHz (hoặc 455 KHz) - Trộn tần : Mạch trộn tần giữa sóng thu của đài phát thanh (ft) với sóng ngoại sai trong máy fd cho ra tần số f d f t = 465 KHz - Khuếch đại trung tần : với một hoặc nhiều tầng khuếch đại. Mỗi tầng khuếch đại trung tần đợc điều chỉnh và cộng hởng với một giá trị trên dãy tần số đó nhằm gia tăng độ chọn sóng. - Tách sóng : có nhiệm vụ tách tín hiệu ậm tần ra khỏi sóng mang trung tần. Mạch này có hai chức năng : thứ nhất tách tín hiệu hỗn hợp để bao hình phía trên của tín hiệu hỗn hợp AM, thứ hai phần sóng mang trung tần đợc lọc và giữ lại chỉ còn có tín hiệu âm tần đi qua. - Khuếch đại âm tần : tín hiệu tần số thấp lấy từ đầu ra của tầng tách sóng khuếch đại để đa ra loa phát ra âm thanh. 8 Hot ng 3: Tỡm hiu nguyờn lớ hot ng ca khi tỏch súng trong mỏy thu thanh AM. Trên hình 19 - 3 giới thiệu một sơ đồ khối tách sóng tiêu biểu đợc dùng trong máy thu AM. HS lng nghe, tip thu III. Nguyờn lớ hot ng ca khi tỏch súng trong mỏy thu thanh AM trungtn õm tn iod tách sóng chỉ cho dòng điện đi qua theo một chiều nên sóng vào khối tách sóng là sóng xoay chiều còn sóng ra là sóng một chiều (trên trục hoành). Coõng ngheọ 12 48 Hc kỡ II Sóng từ KĐ t trung tần Sóng tới KĐ âm tần b ) a ) KĐ Trun g tần KĐ Âm tần Trường THPT Nguyễn Trường Tộ Gv : Nguyeãn Anh Tuaán 5’ Hoạt động 4: Củng cố - dặn dò: - Nêu chức năng các khối trong máy thu thanh. - Trả lời các câu hoi trong SGK. - Đánh giá tiết học. - Giáo viên nhắc học sinh đọc trước bài 20: “Máy thu hình”. IV. Rút kinh nghiệm – Bổ sung: : Ngày soạn : 24 / 01 / 2010 Bài 20 Tiết thứ : 22 MÁY THU HÌNH I. MỤC TIÊU: 1) Kiến thức: - Biết được sơ đồ khối và nguyên lý làm việc của máy thu hình. - Biết được nguyên lý hoạt động của khối xử lí tín hiệu màu. Coâng ngheä 12 49 Học kì II Trng THPT Nguyn Trng T Gv : Nguyeón Anh Tuaỏn 2) K nng: Trỡnh by thnh tho mỏy thu hỡnh. 3) Thỏi : tỡm tũi, nghiờn cu mt s thit b cú mỏy thu hỡnh. II. CHUN B: 1) Giỏo viờn: - tranh v hỡnh 20.1, 20.2, 20.3 SGK - c cỏc ti liu cú liờn quan n bi ging. 2) Hc sinh: Xem trc bi 20 SGK III. T CHC CC HOT NG DY HC: 1) n nh t chc: (1) 2) Kim tra bi c: ( 5) - Vẽ sơ đồ khối , trình bầy nguyên lý hoạt động của máy thu thanh ? 3) t vn vo bi mi. (1) 4.Ging bi mi: TL Hot ng ca GV Hot ng ca HS NI DUNG 5 Hot ng 1: Gii thiu khỏi nim mỏy thu hỡnh. Gv dùng phơng pháp thuyết trình đặt vấn đề GV dùng phơng pháp thuyết trình để giới thiệu cách tạo ra hình ảnh,õm thanh. - Hs bng kin thc thc t, kt hp tham kho SGK tr li I. Khỏi nim v mỏy thu hỡnh. Mỏy thu hỡnh l thit b nhn v tỏi to li tớn hiu õm thanh v hỡnh nh ca i truyn hỡnh. 20 Hot ng 2: Tỡm hiu s khi v nguyờn lớ lm vic ca mỏy thu hỡnh. Gv ch yu dùng ph- ơng pháp thuyết trình đặt vấn đề Yờu cu Hs c SGK, tỡm hiu hỡnh 20 - 2 SGK tr li cõu hi. - Một máy thu hình đen trắng hay màu về Hs c SGK tr li cõu hi. - Lng nghe, tip thu, ghi nh. II. S khi v nguyờn lớ lm vic ca mỏy thu hỡnh. 1- Khi cao tn, trung tn, tỏch súng. 2- Khi x lớ tớn hiu õm thanh. 3- Khi x lớ tớn hiu hỡnh. 4- Khi ng b v to xung quột. 5- Khi phc hi hỡnh nh (ốn hỡnh mu). 6- Khi vi x lớ v iu khin. 7- Khi ngun. Coõng ngheọ 12 50 Hc kỡ II Anten Đèn hình Loa Khi x lớ tớn hiu hỡnh Khi x lớ tớn hiu õm thanh Hình 20 - 1 : Thu tín hiệu âm thanh và hình ảnh. Trường THPT Nguyễn Trường Tộ Gv : Nguyễn Anh Tuấn TL Hoạt động của GV Hoạt động của HS NỘI DUNG c¬ b¶n gièng nhau nguyªn lý chØ kh¸c nhau ë phÇn t¹o mµu. ë ®©y chóng ta giíi thiƯu s¬ ®å khèi mét m¸y thu h×nh màu. 8’ Hoạt động 3: Tìm hiểu ngun lí làm việc của khối xử lí tín hiệu màu. Gv giới thiệu hình 20 – 3 . GV:có thể giải thích thêm . + Khối xử lí tín hiệu màu cần tạo ra ba tín hiệu màu đỏ, lục, lam từ các tín hiệu chói Y và tín hiệu màu R-Y, B-Y. + Hình ảnh có màu là do sự pha trộn các màu đỏ (R), lục (G ), lam (B ). HS lắng nghe, tiếp thu III. Ngun lí làm việc của khối xử lí tín hiệu màu. + Khối xử lí tín hiệu màu cần tạo ra ba tín hiệu màu đỏ, lục, lam từ các tín hiệu chói Y và tín hiệu màu R-Y, B-Y. + Hình ảnh có màu là do sự pha trộn các màu đỏ (R), lục (G ), lam (B ). 5’ Hoạt động 4: Củng cố - dặn dò: - Nêu chức năng các khối trong máy thu hình. - Trả lời các câu hoi trong SGK. - Đánh giá tiết học. - Giáo viên nhắc học sinh đọc trước bài 21. IV.RÚT KINH NGHIỆM: Ngày soạn : 31 / 01 / 2010 Bài 21 Tiết thứ : 23 THỰC HÀNH: MẠCH KHUẾCH ĐẠI ÂM TẦN I. MỤC TIÊU: 1) Kiến thức: - Nhận biết các linh kiện trên mạch lắp ráp - Mơ tả ngun lý làm việc của mạch âm tần 2) Kỹ năng: Thực hiện đúng thao tác, quy trình bài thực hành 3) Thái độ: Công nghệ 12 51 Học kì II Trường THPT Nguyễn Trường Tộ Gv : Nguyeãn Anh Tuaán - Có thái độ đúng đắn về lao động kỹ thuật :chính xác , an tòan. II. CHUẨN BỊ: 1. Chuẩn bị nội dung : Ôn bài 4, 18 2. Chuẩn bị đồ dùng dạy học - Tranh vẽ Sơ đồ nguyên lý, sơ đồ lắp ráp - 1 mạch khuếch đại âm tần đã ráp sẵn - Nguồn một chiều - Micro và loa - Kiểm tra hoạt động của sơ đồ Mẫu báo cáo Mạch khuếch đại âm tần Họ và tên ……………………………………………………………….…. Lớp ………… Nhóm …… 1. Sơ đồ nguyên lý của mạch khuếch đại âm tần 2. Bảng kí hiệu và thông số các linh kiện trong sơ đồ Kí hiệu trên sơ đồ Tên và ký hiệu trong thực tế Thông số Nhận xét: III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1) Ổn định tổ chức: (1’) 2) Kiểm tra bài cũ: ( 5’) a. Nêu nguyên lý làm việc của máy thu hình màu theo sơ đồ khối? b. Những màu nào được coi là cơ bản trong máy thu hinh màu? 3. Nội dung và qui trình thực hành TL Họat động của thầy Họat động HS 8’ Họat động 1 : Hướng dẫn ban đầu Phân nhóm( 6-8 học sinh /nhóm ) , cử nhóm trưởng Thông báo nội dung thực hành : - Đọc sơ đồ nguyên lý . - Đọc các linh kiện trong mạch : tên gọi và các thông số kỹ thuật của linh kiện trong mạch - Giải thích hoạt động Học sinh theo nhóm , ổn định nhóm Các nhóm thảo luận Nghe nội dung sẽ thực hành TL Họat động của thầy Họat động HS 25’ Họat động2 : Nội dung thực hành Bước 1 : Đọc sơ đồ nguyên lý : Dùng sách giáo khoa và đọc sơ đồ nguyên lý Vẽ sơ đồ vào báo cáo và ghi hoạt động của sơ đồ Coâng ngheä 12 52 Học kì II [...]... (1 điểm) (1 điểm) T¶i 2 b/ T¶i 1: Ip = Id = P/ Up = 75 / 220 ≈ 0,34 A T¶i 2: Ip = Up / R = 380/ 90 ≈ 4,22 A Id = 3.I P ≈ 7, 27 A A B C 0 (2 điểm) (1 điểm) (1 điểm) KẾT QUẢ KIỂM TRA Công nghệ 12 66 Học kì II Gv : Nguyễn Anh Tuấn Trường THPT Nguyễn Trường Tộ Lớp Só số 12A1 SL TL% 53 12A6 Kém 53 12A5 Yếu SL TL% 54 12A4 T.Bình SL TL% 55 12A3 Khá SL TL% 52 12A2 Giỏi SL TL% 53 IV- Rút kinh nghiệm – Bổ sung ………………………………………………………………………………………………………………………... từ tủ phân phối tới các tủ động lực,tủ chiếu sáng: loại dây,cách đi dây… - Tủ động lực, tủ chiếu sáng: số lượng, vị trí… - Đường dây từ tủ động lực tới các máy sản xuất; loại dây, cách đi dây… - Đường dây từ tủ chiếu sáng tới các cụm đèn Hoạt động 4: (4’) Tổng kết đánh giá kết quả thực hành - HS tự nhận xét, đánh giá, rút ra kết luận sau buổi Công nghệ 12 70 Học kì II Gv : Nguyễn Anh Tuấn Trường THPT... điện và lưới điện Trình bày được các cấp điện áp 3) Thái độ: Công nghệ 12 53 Học kì II Gv : Nguyễn Anh Tuấn - Liên hệ thực tế : tìm hiểu về hệ thống điện quốc gia và các cấp điện áp ở địa phương II .Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: 1 .Chuẩn bị của giáo viên: - Nghiên cứu bài 22 SGV, các tài liệu liên quan - Các sơ đồ hình 22.1 , 22.2 sgk 2 .Chuẩn bị của học sinh: - Đọc trước bài 22 SGK III.Tiến trình... 30: ƠN TẬP ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CÔNG NGHỆ 12 - HK II Ơn tập kiến thức các chương Chương IV: Một số thiết bị điện tử dân dụng - Khái niệm, sơ đồ khối, nguyên lí làm việc của hệ thống thông tin và viễn thông - Khái niệm, sơ đồ khối, nguyên lí làm việc của máy tăng âm, máy thu thanh, máy thu hình - Nguyên lí hoạt động của: 1 Khối khuyếch đại công suất trong máy tăng âm Công nghệ 12 71 Học kì II Gv : Nguyễn Anh... thứ: 31 KIỂM TRA 1 TIẾT I MỤC TIÊU: 1 Kiến thức : Tất cả kiến thức chương IV, V, VI Công nghệ 12 65 Học kì II Gv : Nguyễn Anh Tuấn Trường THPT Nguyễn Trường Tộ 2 Kỹ năng: Hệ thống hoá kiến thức đã học Rèn luyện kó năng tính toán, suy luận, trình bày Nghiêm túc, cẩn thận, độc lập trong kiểm tra 3 Thái độ: II CHUẨN BỊ 1 Giáo viên: Đề kiểm tra 2 Học sinh: Ôn tập, nắm vững kiến thức đã học III TIẾN TRÌNH... điện: SGK Công nghệ 12 54 Học kì II Trường THPT Nguyễn Trường Tộ TL 7 5’ Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 3: tìm hiểu vai trò của hệ thống điện quốc gia hs thảo luận - Hệ thống điện quốc gia có vai trò gì ? Phân tích làm rõ các vai trò đó ? Hoạt động 4: tổng kết, đánh giá: - Thế nào là hệ thống điện quốc gia ? - Phân tích sơ đồ lưới điện phân phối nhiều cấp điện áp? - Nhận xét, đánh giá tiết... Chương 7 MẠNG ĐIỆN SẢN XUẤT QUY MƠ NHỎ Bài 28: MẠNG ĐIỆN SẢN XUẤT QUY MƠ NHỎ I MỤC TIÊU: 1) Kiến thức: - Học sinh cần nắm được khái niệm, đặc điểm, u cầu và ngun lý của mạng điện sản xuất qui mơ nh ỏ 2) Kỹ năng: Phân biệt được một số bộ phận chính của một mạng điện sản xuất 3) Thái độ: tìm tòi, nghiên cứu vấn đề được học Công nghệ 12 67 Học kì II Gv : Nguyễn Anh Tuấn Trường THPT Nguyễn Trường Tộ II CHUẨN... thi vào nghành kỹ thuật cơ điện II .Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: 1 .Chuẩn bị của giáo viên: - Nghiên cứu nội dung bài, đọc tài liệu tham khảo liên quan đến bài học và thơng tin bổ sung Tranh vẽ các hình 25 1; 25 2; 25.3 SGK -Vật mẫu: các lá thép kĩ thuật điện (chữ E, I, O, U) -Đèn chiếu, thí nghiệm ảo (nếu có) 2 .Chuẩn bị của học sinh: - Xem bài mới ở nhà, chuẩn bị một số vật mẫu: các lá thép... thứ : 29 ĐỘNG CƠ KHƠNG ĐỒNG BỘ BA PHA 7 I MỤC TIÊU: 1) Kiến thức: Gv cần làm cho Hs nắm các vấn đề sau: Công nghệ 12 61 Học kì II Gv : Nguyễn Anh Tuấn Trường THPT Nguyễn Trường Tộ - Biết được cơng dụng, cấu tạo, ngun lí làm việc 2) Kỹ năng: Biết cách nối dây động cơ khơng đ ồng bộ ba pha 3) Thái độ: Rèn luyện thái độ nghiêm túc và u thích mơn học II CHUẨN BỊ: 1) Giáo viên: - Tranh vẽ hình SGK - Đọc... THPT Nguyễn Trường Tộ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II ( 2008 – 2009) Mơn: Cơng nghệ 12 Thời gian: 45 phút Câu 1: (3 điểm) Nêu khái niệm hƯ thèng th«ng tin vµ viƠn th«ng? VÏ s¬ ®å khèi cđa hƯ thèng th«ng tin vµ viƠn th«ng? Câu 2: (2 điểm) Giải thích tại sao trong mạng điện sinh hoạt lại sử dụng mạch điện ba pha bốn dây? Câu 3: (5 điểm) Công nghệ 12 72 Học kì II Gv : Nguyễn Anh Tuấn Một tải ba pha gồm 3 điện trở R . cơng nghệ thơng tin và viễn thơng. II .Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: 1 .Chuẩn bị của giáo viên: - Nghiên cứu bài 17 SGK, các tài liệu về thơng tin và viễn thơng. - Tranh vẽ H. 17. 1 SGK. 2 .Chuẩn. hành 3) Thái độ: Công nghệ 12 51 Học kì II Trường THPT Nguyễn Trường Tộ Gv : Nguyeãn Anh Tuaán - Có thái độ đúng đắn về lao động kỹ thuật :chính xác , an tòan. II. CHUẨN BỊ: 1. Chuẩn bị nội dung. Bài 24 Tiết thứ: 27 THỰC HÀNH NỐI T„I BA PHA HÌNH SAO VÀ HÌNH TAM GIÁC I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Coâng ngheä 12 57 Học kì II Trường THPT Nguyễn Trường Tộ Gv : Nguyeãn Anh Tuaán Dạy xong bài
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Công nghệ lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 7, Giáo án Công nghệ lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 7,

Từ khóa liên quan