0

Giáo án Công nghệ lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 8

51 527 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/05/2015, 18:08

SỞ GD VÀ ĐT NINH THUẬN TRƯỜNG THPT AN PHƯỚC TỔ: LÝ+CN    GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 12 Họ và tên: HÁN VĂN LỆ Ngày soạn: 14/08/2011 Bài 2 : ĐIỆN TRỞ, TỤ ĐIỆN, CUỘN CẢM A. MỤC TIÊU: 1 Tiết 1 1 1. Kin thc: - Bit c cu to, kớ hiu, s liu k thut v cụng dng ca cỏc linh kin: in tr, t in, cun cm. 2. K nng: - V c s mch in n gin cú cha cỏc linh kin: in tr, t in, cun cm. 3. Thỏi : - Cú ý thc tỡm hiu v cỏc linh kin: in tr, t in, cun cm. B. PHNG PHP : Nờu vn , m thoi, phỏt vn C. CHUN B CA GIO VIấN, HC SINH 1. Chun b ca giỏo viờn : - Nghiờn cu k bi 2 SGK v cỏc ti liu cú liờn quan. - Tranh v cỏc hỡnh: 2.1, 2.3, 2.4, 2.5 trong SGK. - Cỏc loi linh kin in t tht. Cú th dựng mỏy chiu a nng. 2. Chun b ca hc sinh: - Nghiờn cu k bi 2 SGK v cỏc ti liu cú liờn quan. - Su tm cỏc loi linh kin in t. D. TIN TRèNH LấN LP : I. n nh: II. Kim tra bi c : III. Bi mi: 1. t vn 2. Trin khai bi: Hoạt độngcủa GV&HS Nội dung kiến thức HĐ1 : Tìm hiểu về điện trở + Mục tiêu - Biết đợc cấu tạo, kí hiệu, SLKT & công dụng của R - Nhận dạng và phân biệt đợc điện trở + Đồ dùng - Một số Tb điện tử dân dụng để hs quan sát. - Tranh vẽ các hình: 2-2 sgk. - Vật mẫu: Điện trở + Tiến hành - GV: Dùng vật mẫu đối chiếu với tranh vẽ kí hiệu để hs nhận dạng và phân loại đợc các điện trở. - Dùng định luật ôm: I = R U ; P=R.I 2 để mô tả các số liệu kĩ thuật và công dụng của điện trở trong mạch. - HS: quan sát hính vẽ 2.1 và vật mẫu để nhận dạng và phân biệt các loại điện trở. - GV: Y/C học sinh nhắc lại đơn vị đo, công suất định mức của R Hớng dẫn học sinh đọc trị số điện trở I- Điện trở (R): 1- Cấu tạo,kí hiệu,phân loại,công dụng: -Cấu tạo:Dùng dây kim loại có điện trở suất cao, hoặc bột than phun lên lõi sứ. -Kí hiệu: (Hình 2-2 sgk) -Phân loại: + Theo công suất: Công suất nhỏ,lớn. + Theo trị số: Cố định, biến đổi. + Theo đại lợng vật lí tác động lên điện trở: Điện trở nhiệt: Hệ số nhiệt dơng: t o c R Hệ số nhiệt âm :t o c R Điện trở biến đổi theo điện áp: U R Quang điện trở. -Công dụng: sgk 2- Các số liệu kĩ thuật của điện trở: a- Trị số điện trở (R): Cho biết mức độ cản trở dòng điện của điện của điện trở. - Đơn vị đo: ( ) 1K =10 3 ( Viết tắt là 1 K) 22 1M =10 3 k =10 6 ( Viết tắt là 1 M) b- Công suất định mức: + Là công suất tiêu hao trên điện trở mà nó có thể chịu đựng đợc trong thời gian dài, không bị quá nóng hoặc bị cháy, đứt. + Đơn vị : oát (W) HĐ2 : Tìm hiểu về tụ điện + Mục tiêu - Biết đợc cấu tạo, kí hiệu, SLKT & công dụng của C - Nhận dạng và phân biệt đợc tụ điện + Đồ dùng - Một số điện tử dân dụng để hs quan sát. - Tranh vẽ các hình: 2-4 sgk. - Vật mẫu: tụ điện + Tiến hành - GV: Dùng vật mẫu và tranh vẽ 2.3 để cho hs nhận dạng và phân loại đợc tụ điện. - HS: Quan sát vật mẫu và hình vẽ để nhận dạng và phân biệt các loại tụ điện. - GV: Y/C học sinh nhắc lại đơn vị đo, điện áp định mức của C - Dùng công thức: Xc = FC 2 1 để giải thích công dụng. Dòng AC : f= X C =0I= cho qua Dòng DC : f=0 X C =I=0 k 0 cho II- Tụ điện: 1- Cấu tạo,kí hiệu,phân loại,công dụng: - Cấu tạo: Gồm 2 hay nhiều vật dẫn ngăn cách nhau bằng lớp điện môi. - Kí hiệu: (Hình 2-4 sgk) - Phân loại: Tụ giấy,tụ mi ca,tụ dầu,tụ hóa - Công dụng: Ngăn cách dòng điện 1 chiều và cho dòng điện xoay chiều đi qua,lọc nguồn,lọc sóng. 2- Các số liệu kĩ thuật: a- Trị số điện dung: (C) - Đơn vị: F 1F=10 6 à F=10 9 nF=10 12 pF. b- Điện áp định mức: (U đm ) - Khi mắc tụ hóa vào mạch điện phải đặt cho đúng chiều điện áp. c- Dung kháng của tụ điện( X C ): Xc = fC 2 1 f : Tần số dòng điện(Hz) C: Điện dung của tụ điện (Fara). X C : Dung kháng ( ) HĐ3 : Tìm hiểu về cuộn cảm L + Mục tiêu - Biết đợc cấu tạo, kí hiệu, SLKT & công dụng của L - Nhận dạng và phân biệt đợc cuộn cảm + Đồ dùng - Một số điện tử dân dụng để hs quan sát. - Tranh vẽ các hình: 2-7 sgk. - Vật mẫu: cuộn cảm + Tiến hành - GV: Dùng vật mẫu và tranh vẽ hình 2.5 để giới thiệu cho hs nhận dạng và phân loại cuộn cảm. III- Cuộn cảm: 1- Cấu tạo,kí hiệu,phân loại,công dụng: - Cấu tạo: Dùng đây dẫn điện quấn thành cuộn cảm. - Kí hiệu: (Hình 2-7 sgk) - Phân loại: Cao tần,trung tần,âm tần. - Công dụng: Dùng dẫn dòng điện 1 chiều, chặn dòng điện cao tần. 2- Các số liệu kĩ thuật: a- Trị số điện cảm: (L) - Đơn vị: H 1H=10 3 mH=10 6 à H. b- Hệ số phẩm chất: 33 - Dùng công thức: X L = 2 f L để giải thích công dụng của cuộn cảm. Dòng AC : f= X L =I=0 k 0 cho Dòng DC : f=0 X L =0I= cho qua Q = r fL 2 f : Tần số dòng điện(Hz) L: Điện cảm của cuộn cảm (Henry). r: Điện trở thuần của cuộn cảm ( ) c- Cảm kháng của cuộn cảm: ( Z L ) X L =2fL f : Tần số dòng điện(Hz) L: Điện cảm của cuộn cảm (Henry). X L : Cảm kháng ( ) HĐ4 : Tổng kết đánh giá: - HS trả lời các câu hỏi trong sgk. - Y/C học sinh về đọc trớc bài thực hành. RT KINH NGHIM TIT DY ********** ********** Ngy son: 21/082011 Bi 3 : THC HNH : IN TR, T IN, CUN CM A. MC TIấU: 1 Kin thc: - Nhn bit v hỡnh dng cỏc thụng s ca cỏc linh kin in t nh in tr, t in, cun cm. 2. K nng: - c v o cỏc s liu k thut ca cỏc linh kin nh in tr, t in, cun cm. 3. Thỏi : - Cú ý thc tuõn th cỏc quy trỡnh v cỏc qui nh an ton. B. PHNG PHP : Nờu vn , m thoi, thc hnh theo nhúm C. CHUN B CA GIO VIấN, HC SINH 1. Chun b ca giỏo viờn : - Nghiờn cu k bi 2 SGK v cỏc ti liu cú liờn quan. - Cỏc loi linh kin in t tht gm c loi tt v xu. - ng h vn nng 5 chic. 2. Chun b ca hc sinh: - Nghiờn cu k bi 2 SGK v cỏc ti liu cú liờn quan. - Xem tranh ca cỏc linh kin, su tm cỏc linh kin. D. TIN TRèNH LấN LP : I. n nh: 4 Tit 2 4 II. Kim tra bi c : - Trỡnh by cỏc loi in tr? Cú bao nhiờu cỏch ghi giỏ tr ca in tr? - Trỡnh by cỏc s liu k thut ca t in? - Trỡnh by cỏch ụ giỏ tr ca cỏc vũng mu sang giỏ tr ca in tr ? III. Bi mi: HĐ1 : Hớng dẫn ban đầu: a- GV giới thiệu mục tiêu của bài học: Trong thời gian 45 / mỗi nhóm hs phải biết nhận dạng,đọc và đo đợc các số liệu kĩ thuật của các linh kiện: Điện trở,tụ điện,cuộn cảm. b- GV giới thiệu nội dung và qui trình thực hành. - Bớc 1: Quan sát,nhận biết và phân loại các linh kiện. - Bớc 2: Chọn ra 5 điện trở màu lận lợt lấy ra từng điện trở để đọc trị số và đo bằng đồng hồ rồi ghi vào bảng số 01. - Bớc 3: Chọn ra 3 loại cuộn cảm khác nhau về vật liệu làm lõi và cách quấn dây rồi điền vào bảng 02. - Bớc 4: Chọn ra 1 tụ điện có cực tính và 1 tụ điện không có cực tính để ghi ra các số liệu kĩ thuật rồi điền vào bảng 03. c- Phân chia dụng cụ,vật liệu cho các nhóm hs: Theo nh đã chuẩn bị HĐ2: Thực hành Hoạt động của hs Hoạt động của GV 1- Quan sát,nhận biết và phân loại các linh kiện: Quan sát hình dạng các linh kiện để nhận biết và phâ loại ra các linh kiện: điện trở,tụ điện,cuộn cảm. 2- Đọc và đo trị số của điện trở màu. - Cách đọc các điện trở màu. - Cách sử dụng đồng hồ vạn năng để đo điện trở. - Đo trị số điện trở. - Ghi trị số vào bảng 01. 3- Nhận dạng và phân loại cuộn cảm: Phân loại theo vật liệu làm lõi. Ghi vào bảng 02. 4- Phân loại,cách đọc và giải thích số liệu kĩ thuật ghi trên tụ điện: - Theo dỏi, hớng dẫn quá trình thực hành của hs. - Hớng dẫn hs cách sử dụng đồng hồ vạn năng để đo điện trở. - Quan sát hớng dẫn cách đọc điện trở của hs. - Hớng dẫn hs ghi số liệu vào mẫu báo cáo thực hành. HĐ3- Đánh giá kết quả. - Yêu cầu đại diện các nhóm hs lên trình bày kết quả thực hành của nhóm và tự đánh giá. - GV thu báo cáo thực hành của các nhóm và nhận xét chung về quá trình thực hành. - Thu dọn vật liệu,dụng cụ và vệ sinh lớp học. - Về nhà đọc trớc bài 4 sgk. RT KINH NGHIM TIT DY ********** ********** Ngy son: 28/082011 55 P N A K A K E C B Bi 4 : LINH KIN BN DN V IC A. MC TIấU: 1 Kin thc: - Bit c cu to, ký hiu, phõn loi v cụng dng ca mt s linh kin bỏn dn v IC. Bit nguyờn lý lm vic ca tirixto v triac. 2. K nng: - Nhn bit c cỏc linh kin bỏn dn v IC trong cỏc s mch in n gin 3. Thỏi : - Cú ý thc tỡm hiu v linh kin bỏn dn v IC. B. PHNG PHP : Nờu vn , m thoi, phỏt vn C. CHUN B CA GIO VIấN, HC SINH 1. Chun b ca giỏo viờn : - Nghiờn cu k bi 4 SGK v cỏc ti liu cú liờn quan. - Cỏc loi linh kin in t tht gm c loi tt v xu. - Tranh v cỏc hỡnh trong SGK. 2. Chun b ca hc sinh: - Nghiờn cu k bi 4 SGK v cỏc ti liu cú liờn quan. - Su tm cỏc loi linh kin in t. D. TIN TRèNH LấN LP : I. n nh: II. Kim tra bi c : - Tỡm giỏ tr ca cỏc in tr cú cỏc vũng mu: + , , tớm, nõu. + Cam, cam, xỏm, bc. III. Bi mi: 1. t vn 2. Trin khai bi: Hoạt động của GV&HS Nội dung kiến thức HĐ1 - Tìm hiểu về điốt và tranzito: + Mục tiêu - Biết đợc cấu tạo,kí hiệu,phân loại của điốt và tranzito + Đồ dùng - Hình 4.1, 4.2, 4.3 phóng to và linh kiện: điốt và tranzito + Tiến hành -GV: Dùng vật mẫu và tranh vẽ H 4.1 ? HS quan sát hình dạng và cấu tạo của điốt. ? Điốt có cấu tạo ntn ? ? Có mấy loại điốt ? - GV: Dử dụng tranh vẽ hình 4.2, 4.3 và vật mẫu cho hs quan sát. I- Đi ốt bán dẫn: - Cấu tạo: Linh kiện bán dẫn có 1 tiếp giáp N-P vỏ bằng thủy tinh,nhựa,kim loại.Có 2 điện cực: anốt (A) và katốt (k) -Kí hiệu: ( Thờng ) ( Zêner) -Phân loại: + Điốt tiếp điểm: tách sóng,trộn tần. + Điốt tiếp mặt: Chỉnh lu. + Điốt ổn áp (zêne): ổn áp. II- Tranzito: - Cấu tạo: Linh kiện bán dẫn có 2 tiếp giáp P-N, vỏ bọc nhựa,kim loại.Có 3 điện cực: E,B,C. 6 Tit 3 6 E C P N P B E C N P N B B C E B C E A K N1 P2 N2 G P1 A K G ?HS cho biết Tranzito khác điốt ntn ? - Phân loại- Kí hiệu: Có 2 loại: P-N-P và N-P-N -Công dụng: Dùng kuếch đại tính hiệu,tách sóng, tạo xung. HĐ2- Tìm hiểu về Tirixto: + Mục tiêu - Biết đợc cấu tạo,kí hiệu của tirixto - Giải thích đợc ng lí làm việc của Tirixto + Đồ dùng - Hình 4.4 phóng to và linh kiện: tirixto + Tiến hành -GV: Dùng vật mẫu và tranh vẽ H 4.3 sgk để giảng giải. -HS quan sát và cho biết: ? Tirixto khác tranzito về cấu tạo và kí hiệu ntn ? -Nhận dạng 1 số loại Tirixto. -GV: Dùng sơ đồ giải thích nguyên lí làm việc của Tirixto. III- Tirixto:(Điốt chỉnh lu có điều khiển) 1- Cấu tạo,kí hiệu,công dụng: - Cấu tạo: Có 3 tiếp giáp P-N,vỏ bằng nhựa,kim loại. có 3 điện cực (A),(K),đ/kh (G) -Kí hiệu: - Công dụng: Dùng trong mạch chỉnh lu có đ/kh. 2- Nguyên lí làm việc và số liệu kĩ thuật: a) Nguyên lí làm việc: - U GK 0, U AK >0 Tirixto không dẫn - U GK > 0, U AK >0 Tirixto dẫn điện. - Đi từ A đến Kvà ngừng khi U AK = 0 b) Số liệu kĩ thuật: I Ađm ; U AKđm ; U GK . HĐ3- Tìm hiểu về triac và điac: + Mục tiêu - Biết đợc cấu tạo,kí hiệu của triac và điac - Giải thích đợc ng lí làm việc của triac và điac + Đồ dùng - Linh kiện: triac và điac + Tiến hành -GV: Sử dụng tranh vẽ H 4.6 sgk giải thích cấu tạo và kí hiệu. -HS quan sát hình vẽ để phân biệt giữa IV- Triac và Điac: 1- Cấu tạo,kí hiệu,công dụng: - Cấu tạo: Có 5 lớp tiếp giáp P-N. + Triac: 3 điện cực: A 1 , A 2 , G. + Điac: 2 điện cực: A 1 , A 2 , -Kí hiệu: 77 A2 A1 G A2 A1 Triac Điac triac và điac. -GV: Giải thích nguyên lí làm việc của triac và điac - Công dụng: Dùng điều khiển các thiết bị trong các mạch điện xoay chiều. 2- Nguyên lí làm việc và số liệu kĩ thuật: a) Nguyên lí làm việc: * Triac: - Khi G,A 2 có điện thế âm so với A 1 Triac mở A 1 (A), A 2 (K) dòng đi từ A 1 A 2 - Khi G,A 2 có điện thế dơng so với A 1 thì Triac mở. A 2 (A), A 1 (K) dòng đi từ A 2 A 1 Triac có khả năng dẫn điện theo 2 chiều G đ/khiển lúc mở. * Điac: - Kích mở bằng cách nâng cao điện áp đặt vào 2 cực. b)Số liệu kĩ thuật: I Ađm ; U AKđm ; U G HĐ4- Giới thiệu quang điện tử và IC + Mục tiêu - Biết đợc công dụng của quang điện tử và IC + Đồ dùng - Linh kiện: IC + Tiến hành -GV: Lấy một số ví dụ về quang điện tử làm các bộ cảm biến trong các mạch điều khiển tự động. V- Quang điện tử: Là linh kiện đ/tử có thông số thay đổi theo độ chiếu sáng.Dùng trong các mạch đ/k bằng ánh sáng. VI- Vi điện tử IC: - IC tuyến tính. - IC lôgíc. Khi sử dụng cần tra cứu sổ tay HĐ5- Đánh giá tổng kết: - Nắm chắc cấu tạo,ng lí làm việc và số liệu kĩ thuật của Tirixto. - Cấu tạo,ng lí làm việc của triac và điac. - Phân biệt đợc giữa Tirixto và triac. - Nhận xét quà trình học tập của hs. - HS trả lời các câu hỏi ở cuối bài. - Chuẩn bị dụng cụ,vật liệu và mẫu báo cáo ở bài 5 sgk. RT KINH NGHIM TIT DY ********** ********** Ngy son: 04/09/2011 Bi 6 : THC HNH : 8 Tit 4 8 TRANZITO A. MC TIấU: 1 Kin thc: - Nhn dng c cỏc loi tranzito N-P-N v P-N-P, cỏc loi tranzito cao tn, õm tn, cỏc loi trazito cụng sut ln v cụng sut nh. 2. K nng: - o in tr thun, in tr ngc gia cỏc chõn tranzito phõn bit loi N-P-N v P-N-P, phõn bit tt hay xu v xỏc nh cỏc cc ca tranzito. 3. Thỏi : - Cú ý thc tuõn th cỏc quy trỡnh v cỏc qui nh v an ton B. PHNG PHP : Nờu vn , m thoi, phỏt vn, thc hnh theo nhúm C. CHUN B CA GIO VIấN, HC SINH 1. Chun b ca giỏo viờn : - c k ni dung bi 4 SGK. - Chun b y dng c cho cỏc nhúm HS gm: ng h vn nng, cỏc linh kin c tt v xu. 2. Chun b ca hc sinh: - c k ni dung bi 4 SGK v phn kin thc cú liờn quan n tranzito. - c trc cỏc bc thc hnh. D. TIN TRèNH LấN LP : I. n nh: II. Kim tra bi c : - Em hóy cho bit thụng s c bn ca tranzito? III. Bi mi: Hoạt động của GV và HS Nội dung HĐ1- Hớng dẫn ban đầu + Mục tiêu: HS nắm đc mục tiêu và quy trình thực hành + Tiến hành - GV giới thiệu mục tiêu nội dung và qui trình thực hành - Phân chia dụng cụ và vật liệu I/ Nội dung và qui trình thực hành: a- Mục tiêu của bài học: - Nhận dạng đợc các loại tranzito PNP, NPN. - Đo đợc điện trở thuận, ngợc của tranzito. b- Nội dung và qui trình thực hành: Bớc 1: Quan sát,nhận biết và phân loại các tranzito NPN, PNP. Bớc 2: Chuẩn bị đồng hồ đo. Bớc 3: Xác định loại và chất lợng tranzito. HĐ2 - Thực hành + Mục tiêu: - Nhận dạng đợc các loại tranzito PNP, NPN. - Đo đợc điện trở thuận, ngợc của tranzito + Dụng cụ: Đồng hồ vạn năng, tranzito + Tiến hành - Quan sát, hớng dẫn hs trong quá trình thực hành. - Hớng dẫn hs sử dụng đồng hồ vạn năng kế,và làm mẫu. - Hớng dẫn,quan sát hs trong quá trình thực hành. II/ Thực hành 1/ Quan sát, nhận biếtvà phân loại tranzito PNP, NPN: - Quan sát hình dạng, cấu tạo bên ngoài. - Quan sát các điện cực. 2/ Chuẩn bị đồng hồ đo: - Đo điện trở thang x100. - Chập que đo chỉnh về vị trí 0. 3/ Xác định loại,chất lợng của T: 99 - Chỉ can thiệp khi hs gặp khó khăn,thắc mắc. Hớng dẫn hs ghi kết quả vào mẫu báo cáo thực hành. - Đo điện trở để xác định loại. - Xác định chất lợng theo hình 6.1; 6.2. - Ghi trị số điện trở. - Rút ra kết luận. - Điền các thông số và kết luận vào mẫu báo cáo. HĐ3 - Đánh giá kết quả. - Đại diện nhóm hs lên trình báy kết quả thức hành của nhóm. - Thu báo cáo và nhận xét. - HS thu dọn phơng tiện, dụng cụ và vệ sinh lớp học. - Dặn dò: + Học bài củ. + Đọc trớc nội dung bài 7 sgk. RT KINH NGHIM TIT DY ********** ********** Ngy son: 11/09/2011 Bi 5 : THC HNH : IT, TIRIXTO, TRIAC A. MC TIấU: 1 Kin thc: - Nhn dng c cỏc loi it, tirixto v triac. 2. K nng: - o in tr thun ngc ca cỏc linh kin xỏc nh cỏc cc ca it v xỏc nh tt hay xu. 3. Thỏi : - Cú ý thc tuõn th cỏc quy trỡnh v cỏc qui nh v an ton B. PHNG PHP : Nờu vn , m thoi, phỏt vn, thc hnh theo nhúm C. CHUN B CA GIO VIấN, HC SINH 1. Chun b ca giỏo viờn : - Nghiờn cu k bi 4 SGK v cỏc ti liu cú liờn quan. - Cỏc loi linh kin in t tht gm c loi tt v xu. - Tranh v cỏc hỡnh trong SGK. 2. Chun b ca hc sinh: - Nghiờn cu k bi 4 SGK v cỏc ti liu cú liờn quan. - Su tm cỏc loi linh kin in t. D. TIN TRèNH LấN LP : I. n nh: II. Kim tra bi c : - Tỡm giỏ tr ca cỏc in tr cú cỏc vũng mu: + , , tớm, nõu, cam, cam, xỏm, bc. III. Bi mi: HĐ1- Hớng dẫn ban đầu. a- GV giới thiệu mục tiêu của tiết học: 10 Tit 5 10 [...]... một vế của bớc 2 Đóng điện cho mạch điện hoạt động,quan sát ánh sáng và đếm số lần sáng của LED trong khoảng 30 giây.Ghi kết quả vào mẫu báo cáo, so sánh thời gian sáng tối của 2 LED HĐ2: Thực hành - Hớng dẫn HS đa nguồn vào đúng vị trí và quan sát số lần sáng của LED 1-Cấp nguồn cho mạch điện hoạt động: - Quan sát ánh sáng và đếm số lần sáng của LED trong khoảng 30 giây - Ghi kết quả vào mẫu báo cáo... vào đủ công suất kích cho tầng công suất ? Các khối tiền kĐ,mạch kích và kĐ công suất + Khối kĐ công suất: KĐ công suất cho đủ lớn có điểm gì giống nhau về chức năng ? đa ra loa -HS suy nghĩ trả lời + Khối nguồn nuôi: Cung cấp điện cho toàn bộ -GV nhận xét, kết luận máy tăng âm HĐ3 : Giới thiệu ng/lí làm việc của khối kĐ công suất: + Mục tiêu: - Biết và hiểu đợc nguyên lí làm việc của khối k/đại công. .. thực hành I/Nội dung và quy trình thực hành: Bớc 1: Cấp nguồn cho mạch điện hoạt động,quan sát ánh sáng và đếm số lần sáng của LED trong khoảng 30 giây.Ghi kết quả vào mẫu báo cáo Bớc 2: Cắt nguồn,mắc song song 2 tụ điện với 2 tụ điện trong sơ đồ,đóng điện cho mạch điện hoạt động,quan sát ánh sáng và đếm số lần sáng của LED - Phân chia dụng cụ,vật liệu cho từng nhóm trong khoảng 30 giây.Ghi kết quả vào... ra một chiều 12v,dòng điện tải 1A 1 Lựa chọn sơ đồ thiết kế - Giới thiêu các loại sơ đồ chỉnh lu và chọn sơ 2 Sơ đồ bộ nguồn (hình 9-1 sgk) đồ 3 Tính toán và chọn các linh kiện trong mạch * Biến áp: - Tính toán và lựa chọn các linh kiện - Công suất bbiến áp: P= KP Utải Itải=1,3 .12, 1=15,6 w Kp: Hệ số thờng chọn = 1,3 - Điện áp vào: U1=220v; f=50Hz - Điện áp ra: U2=(Utải+ UĐ + UBA)/ 2 = (12+ 3+ 0,72)/... CHUN B CA GIO VIấN, HC SINH 1 Chun b ca giỏo viờn: -Nghiên cứu trớc kin thc bi 8 v bi 12 SGK -Dng c, vt liu cho mt nhúm hc sinh: Mt mch to xung a hi ó rỏp sn dựng Tranzito nh hỡnh 8. 3 ( SGK) 2 t húa, 1 mch ngun in mt chiu Mu bỏo cỏo TH - dựng, vt liu (cho 8 nhúm hc sinh) 2 Chun b ca hc sinh: - Hc sinh ụn li kin thc bi 8 v bi 12 SGK III TIN TRèNH LấN LP: 1 n nh: - Chia hc sinh thnh cỏc nhúm nh chun... 25/09/2011 Tit 7 Bi 8 : MCH KHUCH I MCH TO XUNG A MC TIấU: 1 Kin thc: - Bit c chc nng s v nguyờn lý lm vic ca mch khuch i v mch to xung n gin 2 K nng: - c c s mch mch mch khuch i v mch to xung n gin 3 Thỏi : - Cú ý thc tỡm hiu v cỏc mch khuch i v mch tao xung n gin B PHNG PHP : Nờu vn , m thoi, phỏt vn C CHUN B CA GIO VIấN, HC SINH 1 Chun b ca giỏo viờn: - Tranh v cỏc hỡnh 8- 1; 8- 2; 8- 3; 8- 4 trong SGK... Ku.U2 2 =1 ,8. 9,2 2 =14,3v * Tụ điện: Để lọc tốt thì trị số điện dung càng lớn càng tốt và phải chịu đợc điện áp của mạch C=1000 à F, UN 25v HĐ4: Tổng kết đánh giá - Nguyên tắc chung về thiết kế mạch điện tử.Các bớc thiết kế mạch - Tính toán,lựa chọn các linh kiện để thiết kế mạch nguồn một chiều 18 - Nhận xét giờ học - Dặn dò: + Trả lời các câu hỏi cuối bài 9 sgk + Đọc trớc nội dung bài 10 sgk ,chuẩn bị... soạn : 20 /12/ 2010 Ngày dạy : I- Mục tiêu: 1- Kiến thức: - Hiểu đợc sơ đồ khối và nguyên lí của máy tăng âm - Biết và hiểu đợc nguyên lí làm việc của khối k/đại công suất 2- Kĩ năng: Biết vận dụng máy tăng âm vào trong thực tế 3- Thái độ: Nghiêm túc trong quá trình học tập để đạt đợc kiến thức và kĩ năng trên II- Đồ dùng: Tranh vẽ hình 18- 2; 18- 3 sgk III- Tiến trình bài dạy: 1- ổn định lớp: 2- Bài... tín hiệu về mặt điện áp,dòng điện, công suất bản,nó có mạch trong hầu hết các thiết bị điện 2- Sơ đồ và ng/lí làm việc của mạch kĐ: tử Có thể dùng Tranzito rời rạc hoặc dùng IC a- Giới thiệu về IC KĐ thuật toán và mạch kĐ GV sử dụng tranh vẽ kết hợp vật mẫu nh hình dùng IC: 8- 1 sgk để giải thích kí hiệu về IC KĐ thuật - IC kĐ thuật toán(OA): Có hệ số kĐ lớn,có hai toán đầu vào và một đầu ra HS: Quan... trong mạch - Đóng điện - Quan sát - Ghi kết quả vào mẫu báo cáo 3- Cắt nguồn: - Bỏ một tụ ở bớc 2 - Đóng điện - Đếm số lần sáng của LED trong khoảng 30 giây - Chú ý an toàn cho ngời và thiết bị - Ghi kết quả vào mẫu báo cáo - So sánh thời gian sáng tối của 2 LED HĐ3: Tổng kết đánh giá - Đại diện từng nhóm HS lên trình bày kết quả thực hành của nhóm - Thu báo cáo các nhóm và nhận xét chung Tại sao khi . SỞ GD VÀ ĐT NINH THUẬN TRƯỜNG THPT AN PHƯỚC TỔ: LÝ+CN    GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 12 Họ và tên: HÁN VĂN LỆ Ngày soạn: 14/ 08/ 2011 Bài 2 : ĐIỆN TRỞ, TỤ ĐIỆN, CUỘN CẢM A. MỤC TIÊU: 1 Tiết. sinh. - Mạch tạo xung. - Mạch nguồn chỉnh lu, lọc và ổn áp. 12 Tit 6 12 2 3 4 5 6 7 8 o o o t o t 2 3 4 5 6 7 8 Theo phơng thức gia công, xử lí tín hiệu. - Mạch kĩ thuật tơng tự. - Mạch kĩ. ca giỏo viờn : - Tranh v cỏc hỡnh 8- 1; 8- 2; 8- 3; 8- 4 trong SGK. - Cỏc mụ hỡnh mch in su tm c. dựng mỏy chiờỳ a nng. 2. Chun b ca hc sinh: - Xem k ni dung bi 8. - Su tm cỏc mch in n gin. D. TIN
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Công nghệ lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 8, Giáo án Công nghệ lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 8,

Từ khóa liên quan