0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Công nghệ >

Giáo án Công nghệ 9 cả năm_CKTKN_Bộ 10

Giáo án Công nghệ 9 cả năm_CKTKN_Bộ 10

Giáo án Công nghệ 9 cả năm_CKTKN_Bộ 10

... ……………………………………………………………………………………………… Tuần :10 Ngày soạn :20 .10. 2012 Tiết : 10 Ngày dạy :22 .10. 2012 KIỂM TRA TH I Mục tiêu: GV: Bùi Như Đậu Tổ KHTN Giáo án công nghệ Trường THCS Coppy - Kiến thức: Kiểm ... soạn : 29. 9.2012 Tiết : Ngày dạy :01 .10. 2012 BÀI TH: NỐI DÂY DẪN ĐIỆN I Mục tiêu: - Kiến thức: Sau học song học sinh biết yêu cầu mối nối dây dẫn điện GV: Bùi Như Đậu Tổ KHTN Giáo án công nghệ Trường ... soạn :8 .9. 2012 Ngày dạy :10 .9. 2012 BÀI THỰC HÀNH : SỬ DỤNG ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN I Mục tiêu: - Kiến thức: Sau học song học sinh biết chức số đồng hồ đo điện GV: Bùi Như Đậu Tổ KHTN Giáo án công nghệ Trường...
 • 65
 • 553
 • 0
Giáo án Công nghệ 8 cả năm_CKTKN_Bộ 10

Giáo án Công nghệ 8 cả năm_CKTKN_Bộ 10

... 24/11/2013 CHƯƠNG III : GIA CÔNG CƠ KHÍ TIẾT 18 - BÀI 18 : VẬT LIỆU CƠ KHÍ Giáo án Công Nghệ 38 2015 Năm học 2014 - Chưa biet Trường THCS Ngày giảng Lớp- Sĩ số 8A 8B 8C I MỤC TIÊU: - Kiến thức: ... chi tiết -Rộng 18, dày 10 - Đầu lớn φ 18, đầu bé φ 14 - Kích thước ren M8x1 ren hệ mét, đường kính d= 8, bước ren p=1 ? Yêu cầu kĩ thuật * Nhiệt luyện : Tôi cứng Giáo án Công Nghệ 25 2015 Năm ... Giáo án Công Nghệ 2015 Năm học 2014 - Chưa biet Trường THCS II Giai đoạn thực hành Đáp án Tổng kết đánh giá thực hành: - GV nhận xét, đánh giá làm tập thực hành: - GV hướng dẫn học sinh tự đánh...
 • 123
 • 622
 • 0
Giáo án Công nghệ 9 cả năm_CKTKN_Bộ 9

Giáo án Công nghệ 9 cả năm_CKTKN_Bộ 9

... b»ng ®ång hå v¹n n¨ng (TiÕt 3) - Ngày so¹n: 29- 09- 2011 Tn: 19 Giáo án C«ng nghƯ GV:Kỷ Hồng Bạo TiÕt: Bµi 4: Thùc hµnh : sư dơng ®ång hå ®o ®iƯn (TiÕt ) ... Ph¬ng ph¸p thùc hµnh C¸c sai háng tiÕn hµnh thùc hµnh 15 - Nghe, quan s¸t n¾m v÷ng c¸c néi dung cÇn thùc hµnh Ph¬ng ph¸p thùc hµnh C¸c sai háng tiÕn hµnh thùc hµnh Giáo án C«ng nghƯ GV:Kỷ Hồng Bạo ... Ph¬ng ph¸p thùc hµnh C¸c sai háng tiÕn hµnh thùc hµnh 17 - Nghe, quan s¸t n¾m v÷ng c¸c néi dung cÇn thùc hµnh Ph¬ng ph¸p thùc hµnh C¸c sai háng tiÕn hµnh thùc hµnh Giáo án C«ng nghƯ GV:Kỷ Hồng Bạo...
 • 94
 • 666
 • 0
Giáo án Công nghệ 9 cả năm_CKTKN_Bộ 3

Giáo án Công nghệ 9 cả năm_CKTKN_Bộ 3

... không khí : 70 - 80 % - ánh sáng : Cần đủ ánh sáng, không a ánh sáng mạnh - Đất: t phự sa thích hợp nht Ngay son: 05/01/2014 Ngay ging: 9A2: 08/01/2014 9A1: 11/01/2014 Tiết 19 kĩ thuật trồng xoài ... *********************************** Ngày soạn: 28/ 09/ 20 13 Ngày giảng : 9A2 : 30 /9/ 20 13 9A1 : /10/20 13 Tiết Bài Thực hành Giâm cành (T1) I./ Mục tiêu: * Kiến thức: - Biết ... hợp: 20 30 0C - Lợng ma hàng năm khoảng 2000 - Cây Chôm chôm có yêu cầu mm/năm - ánh sáng: Cần ánh sáng ngoại cảnh nh nào? mọc tán có màu đỏ - Cây chôm chôm thích hợp với loại đất đẹp tán cây.loại...
 • 62
 • 764
 • 0
Giáo án Công nghệ 9 cả năm_CKTKN_Bộ 16

Giáo án Công nghệ 9 cả năm_CKTKN_Bộ 16

... thực hành Dặn dò - Học theo sách giáo khoa ghi - Chuẩn bị nội dung vật liệu dụng cụ thực hành cho tiết sau học Giáo án: Công Nghệ TrườngTHCS Đồng Rùm Giáo án: Công Nghệ TrườngTHCS Đồng Rùm Ngày ... điện, phán đoán nguyên nhân HS: Hoạt động nhóm trả lời phiếu hư hỏng, cố kỹ thuật, tượng làm học tập việc không bình thường mạng điện Giáo án: Công Nghệ GV: So sánh phiếu học tập nhóm với kết giáo ... nhóm so sánh Giáo án: Công Nghệ TrườngTHCS Đồng Rùm GV: Kết luận lại tập cách treo bảng phụ cho học sinh so sánh GV : Để trách học sinh nhầm lẫn - Lõi phần dây, lõi khái niện lõi sợi giáo viên...
 • 70
 • 850
 • 0
Giáo án Công nghệ 9 cả năm_CKTKN_Bộ 4

Giáo án Công nghệ 9 cả năm_CKTKN_Bộ 4

... Thường 43 Năm học: 2013 - 20 14 Trường PTDT BT T H CS PHú Thanh Giáo án : Công nghệ Ngày soạn: 05- 01- 20 14 Ngày dạy : 08- 01- 20 14 Tuần :20.Tiết: 19 - BÀI 8: THỰC HÀNH LẮP MẠCH ĐIỆN HAI CÔNG TẮC ... Thường 48 Năm học: 2013 - 20 14 Trường PTDT BT T H CS PHú Thanh Giáo án : Công nghệ Ngày soạn: 19- 01- 20 14 Ngày dạy : 22- 01- 20 14 Tuần 22 Tiết: 21 - BÀI 8: THỰC HÀNH LẮP MẠCH ĐIỆN HAI CÔNG TẮC ... Tên:……………………… 4: ………………………………… 1:………………………………… Lớp: 9 ………………………… 2:………………………………… 3:………………………………… Giỏo viên : Lê Đình Thường 11 Năm học: 2013 - 20 14 Trường PTDT BT T H CS PHú Thanh Giáo án : Công nghệ 4: …………………………………...
 • 88
 • 564
 • 0
Giáo án Công nghệ 9 cả năm_CKTKN_Bộ 15

Giáo án Công nghệ 9 cả năm_CKTKN_Bộ 15

... điện dùng lắp đặt mạng điện nhà ? GV: Tạ Bình Minh Giáo án công nghệ Công suất Năm học: 2014 - 2 015 Trường THCS Trung Mỹ Tổ KHTN Giáo án công nghệ Công tơ Điện - Tại lắp đặt mạng điện lại Đtr; cđdđ, ... – vòng dây nhánh dây nhánh – vòng - Làm lõi Vặn xoắn: Tách dây nhánh làm phần dặt vào dây vặn xoắn – vòng - Kiểm tra mối nối GV: Hướng dẫn làm mẫu Giáo án công nghệ b Nối phân nhánh.( Nối rẽ ... III ĐÁNH GIÁ - Chất lượng sản phẩm thực hành - Thực theo quy trình Nộp sản phẩm cho Gv chấm điểm Năm học: 2014 - 2 015 Trường THCS Trung Mỹ Tổ KHTN Giáo án công nghệ Đánh giá chuẩn bị HS - Đánh...
 • 85
 • 2,452
 • 1
Giáo án Công nghệ 9 cả năm_CKTKN_Bộ 1

Giáo án Công nghệ 9 cả năm_CKTKN_Bộ 1

... tháng……năm 2 013 Tuần: 14 Từ ngày: 18 /11 23 /11 /2 013 Tiết 14 : Thực hành LẮP MẠCH ĐIỆN ĐÈN ỐNG HUỲNH QUANG Ngày soạn: 13 tháng 11 năm 2 013 ... Ngày… tháng……năm 2 013 Tuần: 17 Từ ngày: 09/ 12 14 /12 /2 013 TIẾT 17 : ƠN TẬP Ngày soạn: 03 tháng 12 năm 2 013 Ngày giảng: … tháng … năm 2 013 I ... Ngày… tháng……năm 2 013 Tuần: 11 Từ ngày: 29/ 10 03 /11 /2 013 Tiết 11 : Thực hành LẮP MẠCH ĐIỆN BẢNG ĐIỆN Ngày soạn: 25 tháng 10 năm...
 • 78
 • 957
 • 2
Giáo án Công nghệ 9 cả năm_CKTKN_Bộ 6

Giáo án Công nghệ 9 cả năm_CKTKN_Bộ 6

... 2013- 2014 CÔNG NGHỆ LẮP ĐẶT MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ Bài Tiết: Tuần: Ngày dạy: 06 /9/ 2013 1/ MỤC TIÊU: 1.1/ Kiến thức: - Biết công dung, phân loại số đồng hồ đo điện 1.2/ Kĩ năng: - Biết công dụng số ... SGK Năm học: 2013- 2014 10 CÔNG NGHỆ 5/ PHỤ LỤC: LẮP ĐẶT MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ Năm học: 2013- 2014 11 CÔNG NGHỆ LẮP ĐẶT MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ Bài Tiết: Tuần: Ngày dạy: 12 /9/ 2013 Bài 4: THỰC HÀNH SỬ ... C Công suất D Điện trở Vạn kế dùng để đo: A Cường độ dòng đien B Hiệu điện C Điện trở D Cả A, B, C ? Sắp xếp cột A B cho với tên gọi công dụng dụng cụ khí? A B Năm học: 2013- 2014 12 CÔNG NGHỆ...
 • 171
 • 894
 • 0
Giáo án Công nghệ 9 cả năm_CKTKN_Bộ 5

Giáo án Công nghệ 9 cả năm_CKTKN_Bộ 5

... phơng án dây hợp lý GV: Lê Thị Thu Hà - THCS Hoàng Động 0 ,5 đ 0 ,5 1đ 0 ,5 0 ,5 0 ,5 0 ,5 1 ,5 0 ,5 47 Giáo án công nghệ - Năm học 2011 - 2012 GV: Lê Thị Thu Hà - THCS Hoàng Động 48 Giáo án công nghệ ... hiểu TN TL Tổng 1 0, 25 Vật liệu KTĐ Vận dụng TN TL 2 0, 25 0 ,5 1 0, 25 Lắp mạch điện bảng điện 0, 25 1 0, 25 Dụng cụ khí 0, 25 4 6 ,5 0, 25 Đồng hồ điện 0, 25 1 0, 25 Tổng 0, 25 1 ,5 7 ,5 0 ,5 11 10 Đề I Trắc ... điểm đáp án A Phần trắc nghiệm ( điểm ) Câu 1.(1 .5 iểm) 1, 2-1-3-4 -5- 6-7 2, 2-1-8-4 -5- 6-7 3, 2-1-4 -5- 6-7 4, 2-1 -9- 5- 6-7 5, 2-1-11 -5 6, 2-1-10 -5 Câu 2.(1điểm) Dụng cụ khí Thành công cắt ánh kim...
 • 87
 • 539
 • 1
Giáo án Công nghệ 9 cả năm_CKTKN_Bộ 14

Giáo án Công nghệ 9 cả năm_CKTKN_Bộ 14

... TUN 4, 5, Ngy son: 11 /9/ 2 014 Ngy dy: 19, 26 /9 Giáo án Công nghệ GV: Lê Quang Ngọc Trờng THCS HảI Hà Nm hc: 2 014 - 2015 Tit 4+5+6: THC HNH : S DNG NG H O IN I / Mc ... TUN 3, Ngy son: 4 /9/ 2 014 Ngy dy: 12,16 /9 Giáo án Công nghệ GV: Lê Quang Ngọc Trờng THCS HảI Hà Nm hc: 2 014 - 2015 Tit 3: DNG C DNG TRONG LP T MNG IN I / Mc tiờu: ... bi: Kim tra thc hnh E/ Rỳt kinh nghim: Giáo án Công nghệ 46 GV: Lê Quang Ngọc Trờng THCS HảI Hà Nm hc: 2 014 - 2015 TUN 29 Ngy son: 6/3/2 014 Ngy dy :14, 15/3 Tit 28 KIM TRA THC HNH A MC TIấU:...
 • 65
 • 505
 • 1
Giáo án Công nghệ 9 cả năm_CKTKN_Bộ 13

Giáo án Công nghệ 9 cả năm_CKTKN_Bộ 13

... sau DUYỆT CỦA TỔ CHUN MƠN Ngày… tháng……năm 2014 Tuần 4: Từ ngày 8 /9 13 /9/ 2014 Tiết 4: THỰC HÀNH SỬ DỤNG ĐỒNG HỒ ĐIỆN Ngày soạn: 04 tháng năm 2014 Ngày giảng: … tháng … năm 2014 I Mục tiêu: - Kiến ... sau DUYỆT CỦA TỔ CHUN MƠN Ngày… tháng……năm 2014 Tuần Từ ngày 15 /9 20 /9/ 2014 TIẾT 5- THỰC HÀNH SỬ DỤNG ĐỒNG HỒ ĐIỆN Ngày soạn: 11 tháng năm 2014 Ngày giảng: … tháng … năm 2014 I Mục tiêu: - Kiến ... sau DUYỆT CỦA TỔ CHUN MƠN Ngày… tháng……năm 2014 Tuần: Từ ngày: 22 /9 27 /9/ 2014 TIẾT 6: THỰC HÀNH SỬ DỤNG ĐỒNG HỒ ĐIỆN Ngày soạn: 18 tháng năm 2014 Ngày giảng: … tháng … năm 2014 I Mục tiêu: - Kiến...
 • 79
 • 546
 • 0
Giáo án Công nghệ 9 cả năm_CKTKN_Bộ 11

Giáo án Công nghệ 9 cả năm_CKTKN_Bộ 11

... ta phân nhánh thành + Chú ý dây qua cầu chì dây pha hai dây vào công tắc công tắc + Từ dây qua cầu chì ta phân nhánh thành + Cực lại công tắc đợc đấu trực tiếp hai dây vào công tắc công tắc với ... ta phân nhánh thành + Chú ý dây qua cầu chì dây pha hai dây vào công tắc công tắc + Từ dây qua cầu chì ta phân nhánh thành + Cực lại công tắc đợc đấu trực tiếp hai dây vào công tắc công tắc với ... ý: Tùy theo điều kiện cụ thể GV chọn phơng án sử dụng công tơ điện sử dụng đồng hồ vặn để dạy ( Theo SGK Công nghệ 9) Nên GV hớng dẫn lại HS sử dụng công tơ điện nh tiết IV Củng cố - GV: Nhận...
 • 58
 • 591
 • 0
Giáo án Công nghệ 9 cả năm_CKTKN_Bộ 7

Giáo án Công nghệ 9 cả năm_CKTKN_Bộ 7

... Sơn – Chương Mỹ – Hà Nội 18 Giáo án Công nghệ Năm học : 2014- 2015 2/ Vẽ sơ đồ lắp dặt mạch điện : Cấn Văn Thắm THCS Đông Sơn – Chương Mỹ – Hà Nội 19 Giáo án Công nghệ Năm học : 2014- 2015 + ... trở đồng hồ vạn - Đo điện trở bảng thực hành III/ ĐÁNH GIÁ : IV/ Báo cáo thực hành THCS Đông Sơn – Chương Mỹ – Hà Nội Giáo án Công nghệ +GV đánh giá kết thực hành,ý thức học tập , bảo đảm an tòan ... sợi b) Nối phân nhánh dây dẫn - Mối nối phân nhánh lõi sợi c) Nối nối tiếp dây dẫn lõi - Mối nối dùng hộp phụ kiện nhiều sợi THCS Đông Sơn – Chương Mỹ – Hà Nội 10 Giáo án Công nghệ Năm học : 2014-...
 • 33
 • 642
 • 0
Giáo án Công nghệ 9 cả năm_CKTKN_Bộ 17

Giáo án Công nghệ 9 cả năm_CKTKN_Bộ 17

... : ( 4’ ) Đèn huỳnh quang loại đèn thơng dụng Tuỳ theo hình dáng, kích thước, màu sắc ánh sáng , cơng suất mà đèn dùng để chiếu sáng gia đình, đường phố, xưởng máy , … Để hiểu ngun lí làm việc ... bị: dây điện ( sợi nhiều sợi), kìm tuốt dây ( dao),… DUYỆT CỦA TỔ CM Tuần : 09 – 10 - 11 Tiết: 09 – 10 - 11 NS: 26/ 09/ 2013 Bài Thực hành: NỐI DÂY DẪN ĐIỆN I Mục Tiêu Kiến thức: - Biết u cầu mối ... Thực hành mẫu cho HS quan sát dây nhánh , chỗ nối - u cầu HS nêu lại bước thực đường dây trục dây hành nhánh gọi mối nối phân - Qua cho biết nối rẽ ? nhánh ( nối rẽ ) - Uốn gập lõi - Vặn xoắn...
 • 41
 • 597
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án công nghệ 9 nấu ăn cả nămgiáo án công nghệ 9giáo án công nghệ 9 bài 12giáo án công nghệ 9 bài 11giáo án công nghệ 9 bài 9giáo án công nghệ 9 bài 8giáo án công nghệ 9 bài 7giáo án công nghệ 9 bài 6giáo án công nghệ 9 bài 5giáo án công nghệ 9 bài 2giáo án công nghệ 9 bài 1giáo án công nghệ 7 cả năm 3 cộtgiáo án công nghệ 7 cả nămgiáo án công nghệ 9 trồng trọtgiáo án công nghệ 6 cả nămchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam