0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Âm nhạc >

Giáo án Âm nhạc lớp 9 trọn bộ_CKTKN_Bộ 10

Giáo án Âm nhạc lớp 9 trọn bộ_CKTKN_Bộ 10

Giáo án Âm nhạc lớp 9 trọn bộ_CKTKN_Bộ 10

... thường thức: Nhạc sĩ Trai- cốp- xki Ngày soạn: Thứ bảy, ngày 17 tháng 08 năm 2013 Ngày dạy Lớp Sĩ số HS Vắng 9A 9B I Mục tiêu: Kiến thức: - HS biết hợp âm, hợp âm ba, hợp âm bảy - HS biết nhạc sĩ ... tên hợp âm gam Đô trưởng Thái độ: Giáo dục HS yêu thích môn Âm nhạc II Chuẩn bị GV HS: Chuẩn bị GV: - Nhạc cụ quen dùng - Tìm hiểu nhạc sĩ Trai- cốp- xki - Tìm hiểu hợp âm, hợp âm ba, hợp âm bảy ... âm ( Hợp âm ba, hợp âm bảy) - GV cho HS tìm gọi tên hợp âm gam Đô trưởng - GV gọi vài HS lên bảng GV đánh giá cho điểm 17p * Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Trai- cốpski - GV gọi HS đọc bài: " Nhạc...
 • 38
 • 408
 • 0
Giáo án Âm nhạc lớp 9 trọn bộ_CKTKN_Bộ 7

Giáo án Âm nhạc lớp 9 trọn bộ_CKTKN_Bộ 7

... nhạc ghép lời ca) Dặn dò: (1) - Về nhà học thuộc cũ xem trớc Giáo án môn Âm nhạc Tuần Ngày dạy: 9A: 9B: Tiết 6: - Ôn tập Tập đọc nhạc: tđn Số - Nhạc lý : Sơ lợc hợp âm - Âm nhạc thờng thức: Nhạc ... ghi số VD hợp âm Giới thiệu KN hợp âm 15 Nhạc lý: Sơ lợc hợp âm - Hợp âm vang lên đồng thời nối tiếp 3, âm 10 Giáo án môn Âm nhạc HS: Quan sát, nghe viết cách quãng GV: Đàn VD số hợp âm nh bên VD: ... động dạy học: Tổ chức: (1) 9A: 9B: Giáo án môn Âm nhạc Kiểm tra cũ: (4) - Đan xen học 9A: 9B: Bài mới: (35) tg Hoạt động thầy trò Nội dung 15 Nhạc lý: * Hoạt động 1: GV: lớp em đợc học quãng Giới...
 • 31
 • 645
 • 1
Giáo án Âm nhạc lớp 9 trọn bộ_CKTKN_Bộ 19

Giáo án Âm nhạc lớp 9 trọn bộ_CKTKN_Bộ 19

... Nhận xét, đánh giá 3, Bài : Nhạc lí (10 phút ) Giới thiệu quãng + Giới thiệu bài: lớp tìm hiểu sơ lược quãng âm nhạc, quáng khoảng cách cao độ hai âm thanh, âm thấp gọi âm gốc, âm cao gọi âm Tên ... Hợp âm trưởng hợp âm thứ Hợp âm : GV ghi bảng GV đàn hai VD & yêu cầu HS làm tập Cm * Hợp âm : Gồm có âm, âm cách theo quãng 3, hai âm tạo HS ghi thành quãng VD : Hợp âm G7 GV đàn hợp âm C Hợp âm ... dùng hợp âm HS ghi hợp âm * Hợp âm : Gồm có âm, âm cách quãng 3, hai âm tạo thành quãng VD : Tuỳ theo cách xếp quãng ba trưởng, ba thứ mà tạo thành hợp âm HS theo dõi trưởng, hợp âm thứ hợp âm khác...
 • 57
 • 1,074
 • 0
Giáo án Âm nhạc lớp 9 trọn bộ_CKTKN_Bộ 8

Giáo án Âm nhạc lớp 9 trọn bộ_CKTKN_Bộ 8

... an õm nhac lp 2/ Nhạc lí : Sơ lợc hợp âm + Hợp âm vang lên lúc từ đến âm gọi hợp âm + Hợp âm trởng hợp âm thứ có âm vang lên lúc + Hợp âm âm vang lên lúc gọi hợp âm + Hợp âm trởng có quãng ... Bóng dáng trờng 3/ Bài mới: Hoạt động GV Nội dung : Nhạc lý: Giới thiệu quãng - lớp (Tiết 19) , tìm hiểu sơ lợc quãng âm nhạc Quãng khoảng cách cao độ âm thanh, âm thấp gọi âm gốc, am cao gọi âm ... 611-1 89 3 th 53 tui - Giáo viên cho học sinh nghe số tác phẩm âm nhạc nh : Cô gái vùng đồng cỏ, nhạc kịch Hồ thiên nga, Và số tác phẩm viết cho khí nhạc khác - Em kể số tác phẩm âm nhạc nhạc sĩ...
 • 47
 • 669
 • 0
Giáo án Âm nhạc lớp 9 trọn bộ_CKTKN_Bộ 2

Giáo án Âm nhạc lớp 9 trọn bộ_CKTKN_Bộ 2

... Giáo án âm nhạc theo chuẩn kiến thức kỹ Liên hệ đt 0168 . 92 1.86.68 Giáo án âm nhạc theo chuẩn kiến thức kỹ Liên hệ đt 0168 . 92 1.86.68 Giáo án âm nhạc theo chuẩn kiến thức kỹ Liên hệ đt 0168 . 92 1.86.68 ... 0168 . 92 1.86.68 Giáo án âm nhạc theo chuẩn kiến thức kỹ Liên hệ đt 0168 . 92 1.86.68 Giáo án âm nhạc theo chuẩn kiến thức kỹ Liên hệ đt 0168 . 92 1.86.68 Giáo án âm nhạc theo chuẩn kiến thức kỹ Liên hệ đt 0168 . 92 1.86.68 ... thức kỹ Liên hệ đt 0168 . 92 1.86.68 Giáo án âm nhạc theo chuẩn kiến thức kỹ Liên hệ đt 0168 . 92 1.86.68 Giáo án âm nhạc theo chuẩn kiến thức kỹ Liên hệ đt 0168 . 92 1.86.68 ...
 • 20
 • 822
 • 0
Giáo án Âm nhạc lớp 9 trọn bộ_CKTKN_Bộ 9

Giáo án Âm nhạc lớp 9 trọn bộ_CKTKN_Bộ 9

... loại hợp âm Nội dung SGK a) Hợp âm ba (năm) Gồm có âm âm cách q3, hai âm cách q5 b) Hợp âm Gồm có âm, âm cách q3, hai âm cách q7 Năm học: 2013 - 2014 Giáo án: Âm nhạc ***** Nội dung 2: Âm nhạc thờng ... soạn: 22 /9/ 2013 Năm học: 2013 - 2014 Giáo án: m nhạc  ***** Giáo viên: Nguyễn Thị MAI - Nhạc lí: Sơ lợc hợp âm - Âm nhạc thờng thức: Nhạc sĩ Trai cốp xki I Mục tiêu - Nắm đợc hợp âm - Biết ... hợp âm Giáo viên giới thiệu số loại hợp âm học: - Nhạc lí: Sơ lợc hợp âm - ÂNTT: Nhạc sĩ Trai cốp xki Nội dung 1: Nhạc lí Sơ lợc hợp âm Khái niệm hợp âm Hợp âm vang lên đồng thời 3,4 âm cách...
 • 39
 • 729
 • 0
Giáo án Âm nhạc lớp 9 trọn bộ_CKTKN_Bộ 20

Giáo án Âm nhạc lớp 9 trọn bộ_CKTKN_Bộ 20

... Thế hợp âm? Kể loại hợp âm mà em biết? Giáo án Âm nhạc 19 Đáp án câu 1: Là vang lên đồng thời 3-4-5 âm cách quãng Có loại hợp âm: hợp âm hợp âm - Câu 2: Thế hợp âm ba hợp âm bảy? Đáp án câu 1: ... trưởng TD: / SGK + Âm Mi âm Son cách + Âm cách âm quãng mấy? quãng thứ + Âm cách âm quãng mấy? + Âm Đô âm Son cách + Âm cách âm quãng mấy?  Hợp âm gồm âm, âm cách quãng quãng Hai âm tạo thành quãng ... Giáo án Âm nhạc 16 Bài: 02 – tiết: 06 Tuần dạy: 06 Ngày dạy :20/ 09/ 201 1 Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN SỐ Nhạc lí: SƠ LƯC VỀ HP ÂM Âm nhạc thường thức: NHẠC SĨ TRAI-CỐP-XKI 1.MỤC...
 • 53
 • 556
 • 0
Giáo án Âm nhạc lớp 9 trọn bộ_CKTKN_Bộ 21

Giáo án Âm nhạc lớp 9 trọn bộ_CKTKN_Bộ 21

... ỏng nh cuc i Trai-cụp-xki : + Nm 19 tui, tt nghip i hc lut + Nm 22 tui, hc nhc vin Xanh - pờ- III m nhc thng thc: Nhc s Trai cp xki - Trai-cụp-xki (1840-1 893 ) l nhc s ln ca nc Nga v th gii ... SGK - HS thc hin: - GV nhn mnh mt s ý chớnh - HS lng nghe, ghi bi Nhc s Trnh Cụng Sn sinh nm 193 9 ti Hu v mt nm 2001 ti - GV yờu cu cho bit bi hỏt c vit vo TP H Chớ Minh ễng c nhiu khong thi ... bng c nhc v hỏt li - HS c gi lờn bng thc hnh (GV nhn xột ghi im) Hot ng 2: Hng dn HS tỡm hiu II Âm nhạc thờng thức: nghe v cm nhn ca khỳc mang õm hng Mt s ca khỳc mang õm hng dõn ca dõn ca - GV...
 • 42
 • 796
 • 1
Giáo án Âm nhạc lớp 9 trọn bộ_CKTKN_Bộ 3

Giáo án Âm nhạc lớp 9 trọn bộ_CKTKN_Bộ 3

... Gv đàn âm cho HS nghe sau đàn âm cho HS nghe yêu cầu nhận xét H : Em có nhận xét âm vang lên âm âm ? - Gv bổ sung : Âm âm nhỏ, âm to Vậy vang lên 3, 4, âm lúc mà âm cách quãng ta gọi hợp âm - H ... Thế hợp âm ? -Quan sát VD - HS trả lời - HS trả lời + Hợp âm : - Gồm âm âm cách quãng - Hợp âm Xuân Dơng 3, âm cách quãng Trờng THCS Đoàn Xá GV: Phạm - 18- Giáo án Âm nhạc Năm học 20 13- 2014 ************************&&&************************* ... dáng trờng - Đọc tìm hiểu nội dung tiết học 2,chép TĐN số1 vào chép nhạc GV: Phạm Xuân Dơng - 3- Trờng THCS Đoàn Xá Giáo án Âm nhạc Năm học 20 13- 2014 Ngày soạn: 23/ 08/20 13 Ngày dạy: 27/08/2013...
 • 52
 • 685
 • 0
Giáo án Âm nhạc lớp 9 trọn bộ_CKTKN_Bộ 4

Giáo án Âm nhạc lớp 9 trọn bộ_CKTKN_Bộ 4

... nghiệm: Giáo viên TRƯƠNG THỊ MINH LÝ Năm học 2013 – 20 14 Trường THCS NGUYỄN TRÃI Giáo viên TRƯƠNG THỊ MINH LÝ Giáo án Âm nhạc Năm học 2013 – 20 14 Trường THCS NGUYỄN TRÃI Tuần 5: Tiết 5: Giáo án Âm nhạc ... dõi ghi ? Tìm khác hợp âm C Cm? - GV đàn cho hs nghe hợp âm 3T 3t, đàn nốt đàn đồng thời âm b Hợp âm 7: Gồm có âm (âm 1, âm 3, âm âm 7),các âm cách quãng Hai âm cuối tạo Giáo viên TRƯƠNG THỊ MINH ... Một số loại hợp âm a Hợp âm 3: Gồm có âm (âm 1 ,âm âm 5), âm cách quãng Hai âm tạo thành quãng * Ví dụ: • Tuỳ theo cách xếp quãng 3T 3t mà tạo thành cá hợp âm trưởng, hợp âm thứ hợp âm khác • Ví...
 • 39
 • 546
 • 0
Giáo án Âm nhạc lớp 9 trọn bộ_CKTKN_Bộ 1

Giáo án Âm nhạc lớp 9 trọn bộ_CKTKN_Bộ 1

... tập Tập đọc nhạc: TĐN số - Nhạc lí: Sơ lược hợp âm - Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Trai-cốp-xki Tiết 7: Ơn tập Tiết 8: Kiểm tra tiết Tiết 9: Học hát: Bài Nối vòng tay lớn Tiết 10 : - Nhạc lí: Giới ... Dạy hát địa phương tự chọn Tiết 16 -17 : Ơn tập Tiết 18 : Kiểm tra cuối học kì GIÁO ÁN ÂM NHẠC ĐẦY ĐỦ CÁC KỸ NĂNG CHI TIẾT ĐÃ GIẢM TẢI THEO SÁCH CHUẨN NĂM HỌC 2 013 -2 014 Tiết Ngày soạn: Ngày Học hát: ... khúc quen thuộc như: -Em thăm Miền Nam( 19 5 9), Bác Hồ –Người cho em tất ( 19 7 5), thơ Phong Thu, Từ rừng xanh cháu thăm Lăng Bác( 19 7 8), Chúng em cần hòa bình( 19 8 5)… b Tiến trình dạy học Hoạt động...
 • 22
 • 708
 • 0
Giáo án Âm nhạc lớp 9 trọn bộ_CKTKN_Bộ 11

Giáo án Âm nhạc lớp 9 trọn bộ_CKTKN_Bộ 11

... - Hợp âm ba có âm: âm 1, âm âm nêu ví dụ - Hợp âm bảy có âm: âm 1, âm 3, âm âm GV đàn hợp âm - Nghe đàn hợp âm ba, đàn âm: 1-3-5 HS nghe đàn đồng thời ba âm Tơng tự với hợp âm bảy - Hợp âm ba ... hợp âm ba trởng hợp âm ba thứ Hãy xem ví dụ âm Đô trởng Đô thứ SGK Giáo án Âm nhạc Năm học 2013 - 2014 - 11 - Trờng THCS Quảng Trờng GV đàn hợp âm GV hỏi GV minh hoạ - Tìm hiểu tác dụng hợp âm ... Bóng dáng trờng Bài HĐ GV Nội dung HĐ HS GV ghi bảng GV giới thiệu I Nhạc lí: Sơ lợc quãng - lớp tìm hiểu sơ lợc quãng âm nhạc Quãng khoảng cách cao độ hai âm thanh, âm thấp gọi âm gốc, âm cao...
 • 33
 • 586
 • 0
Giáo án Âm nhạc lớp 9 trọn bộ_CKTKN_Bộ 12

Giáo án Âm nhạc lớp 9 trọn bộ_CKTKN_Bộ 12

... - Hợp âm ba có âm: âm 1, âm âm nêu ví dụ - Hợp âm bảy có âm: âm 1, âm 3, âm âm GV đàn hợp âm - Nghe đàn hợp âm ba, đàn âm: 1-3-5 HS nghe đàn đồng thời ba âm Tơng tự với hợp âm bảy - Hợp âm ba ... kí duyệt - Ngày 03 /12/ 2 012 Trần Đình Hng Giáo án Âm nhạc - 32 - Năm học 2013 - 2014 Ngày giảng: 14 /12/ 2 012 21 /12/ 2 012 Kiểm tra học kì I Tiết 17+18: I Mục tiêu: - Kiểm tra, đánh giá kết học tập ... hợp âm ba trởng hợp âm ba thứ Hãy xem ví dụ âm Đô trởng Đô thứ SGK Giáo án Âm nhạc Năm học 2013 - 2014 - 11 - GV đàn hợp âm GV hỏi GV minh hoạ - Tìm hiểu tác dụng hợp âm ? Hãy nêu tác dụng hợp âm...
 • 34
 • 495
 • 0
Giáo án Âm nhạc lớp 9 trọn bộ_CKTKN_Bộ 13

Giáo án Âm nhạc lớp 9 trọn bộ_CKTKN_Bộ 13

... Thế hợp âm? Kể loại hợp âm mà em biết? Giáo án Âm nhạc 19 Đáp án câu 1: Là vang lên đồng thời 3-4-5 âm cách quãng Có loại hợp âm: hợp âm hợp âm - Câu 2: Thế hợp âm ba hợp âm bảy? Đáp án câu 1: ... trưởng TD: / SGK + Âm Mi âm Son cách + Âm cách âm quãng mấy? quãng thứ + Âm cách âm quãng mấy? + Âm Đô âm Son cách + Âm cách âm quãng mấy?  Hợp âm gồm âm, âm cách quãng quãng Hai âm tạo thành quãng ... trang 19 hợp âm * Một số loại hợp âm: a/ Hợp âm 3: - GV giới thiệu bảng phụ hợp âm 3: 18 b/ Một số loại hợp âm: - Hợp âm 3: gồm âm, âm cách quãng Hai âm tạo thành quãng TD SGK/ 19 + Âm Đô âm Mi...
 • 53
 • 438
 • 0
Giáo án Âm nhạc lớp 9 trọn bộ_CKTKN_Bộ 14

Giáo án Âm nhạc lớp 9 trọn bộ_CKTKN_Bộ 14

... Nhận xét, đánh giá 3, Bài : Nhạc lí (10 phút ) Giới thiệu quãng + Giới thiệu bài: lớp tìm hiểu sơ lược quãng âm nhạc, quáng khoảng cách cao độ hai âm thanh, âm thấp gọi âm gốc, âm cao gọi âm Tên ... Hợp âm trưởng hợp âm thứ Hợp âm : GV ghi bảng GV đàn hai VD & yêu cầu HS làm tập Cm * Hợp âm : Gồm có âm, âm cách theo quãng 3, hai âm tạo HS ghi thành quãng VD : Hợp âm G7 GV đàn hợp âm C Hợp âm ... dùng hợp âm HS ghi hợp âm * Hợp âm : Gồm có âm, âm cách quãng 3, hai âm tạo thành quãng VD : Tuỳ theo cách xếp quãng ba trưởng, ba thứ mà tạo thành hợp âm HS theo dõi trưởng, hợp âm thứ hợp âm khác...
 • 57
 • 515
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án âm nhạc lớp 2 trọn bộgiáo án âm nhạc lớp 5 trọn bộgiáo án âm nhạc lớp 4 trọn bộgiáo án âm nhạc lớp 9 tiết 6bai soạn giao an am nhạc lop 9giao an am nhac lop 9Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui rochuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam