0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Tiểu học >

Giáo án Thể dục lớp 2 trọn bộ_CKTKN_Bộ 3

Giáo án Thể dục lớp 2 trọn bộ_CKTKN_Bộ 2

Giáo án Thể dục lớp 2 trọn bộ_CKTKN_Bộ 2

... sinh chi + Cú thng pht - GV cho hc sinh th lng - H thng bi - Nhn xột gi hc TG 2 2-3 KL 2- 3 20 0m 2x8n 3-4 2x8n 7-9 6-7 2 Phng phỏp t chc i hỡnh nhn lp ( ) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx GV i ... KL 2- 3 GV i hỡnh ng( ) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 20 0m 2x8n 2- 3 Phng phỏp t chc i hỡnh nhn lp ( ) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 2x8n - ễn im s 1 -2; 1 -2 theo ... nhúm7 10 12 2 - Chia t cho hc sinh chi trũ chi - Quy nh hỡnh thc thng pht - Th lng tớch cc - Gi 1 -2 em lờn cng c i hỡnh xung lp nh ( 1) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Thứ sáu ngày 12 tháng 12 năm 20 11 Bài...
 • 79
 • 1,038
 • 4
Giáo án Thể dục lớp 2 trọn bộ_CKTKN_Bộ 3

Giáo án Thể dục lớp 2 trọn bộ_CKTKN_Bộ 3

... thả lỏng - Giáo viên hs hệ thống - Nhận xét giao nhà 2phút 2phút -5 2phút 2phút 1phút GV XP CB thể dục Bài 19 : Kiểm tra thể dục phát triển chung I Mục tiêu: - Kiểm tra thể dục phát triển ... - Nhảy thả lỏng - Giáo viên hs hệ thống - Nhận xét giao nhà 1phút 1phút 2phút 2phút 3phút 5phút 10 phút 2phút 2phút -5 2phút 2phút 1phút GV thể dục Bài 21 : Đi - Trò chơi ... Nhảy thả lỏng - Giáo viên hs hệ thống - Nhận xét giao nhà 2phút 2phút -5 2phút 1phút thể dục Bài 30 : Bài thể dục phát triển chung - Trò chơi Vòng tròn I Mục tiêu: - Ôn thể dục phát tiển chung...
 • 99
 • 837
 • 1
Giáo án Thể dục lớp 2 trọn bộ_CKTKN_Bộ 4

Giáo án Thể dục lớp 2 trọn bộ_CKTKN_Bộ 4

... 2phút 2phút GV 20 phút 2phút 2phút -5 2phút 2phút 1phút thể dục Bài 28 : Trò chơi Vòng tròn - Đi I Mục tiêu: Nguyễn Thị Hằng, TTHTT Tân Dân năm học: 20 08 - 20 09 Giáo án lớp 2, - Học ... Nhảy thả lỏng - Giáo viên hs hệ thống - Nhận xét giao nhà Giáo án lớp 2, 2phút 2phút 3phút 5phút 10 phút 2phút 2phút -5 2phút 2phút 1phút GV thể dục Bài 21 : Đi - Trò chơi ... học: 20 08 - 20 09 đầu Cơ Giáo án lớp 2, - Đi theo hàng dọc - Ôn thể dục học, động 1- tác ì nhịp * Kiểm tra thể dục phát triển 4- 5 chung: - Nội dung kiểm tra: Mỗi học sinh thực tất động tác thể dục...
 • 83
 • 768
 • 1
Giáo án Thể dục lớp 2 trọn bộ_CKTKN_Bộ 7

Giáo án Thể dục lớp 2 trọn bộ_CKTKN_Bộ 7

... chơi trò chơi thử, lớp chơi trò chơi thật + Nghe g/v nhận xét học + Nhận tập nhà Tuần Thứ ba ngày 27 tháng 10 năm 20 09 Thể dục( Bài 17) ôn thể dục phát triển chung điểm số 1 -2, 1 -2 theo đội hình ... quanh sân) 2. Phần 24 -25 Điểm số 1 -2, 1 -2 theo đội +Đi theo 2- 4 hàng dọc ph hình hàng dọc: HS tập hợp 2- 4 hàng dọc: +HD h/s thực Tập hô lệnh +Cho ttỏ lên tập mẫu, lớp theo dõi-nhận xét +Cả lớp tập ... nhà: Ôn lại ĐT TD ĐT trò chơi " vòng tròn"; trò chơi " nhanh lên bạn !" 29 Tuần 17 Thứ ba ngày 22 tháng 12 năm 20 09 Thể dục( Bài 33) Trò chơi " Bịt mắy bắt dê" " nhóm ba, nhóm bảy" I Mục tiêu:...
 • 69
 • 770
 • 2
Giáo án Thể dục lớp 2 trọn bộ_CKTKN_Bộ 9

Giáo án Thể dục lớp 2 trọn bộ_CKTKN_Bộ 9

... thả lỏng - Nhảy thả lỏng - Giáo viên hs hệ thống - Nhận xét giao nhà -5 2phút 2phút 2phút 1phút thể dục bổ sung Ôn thể dục phát triển chung I Mục tiêu: - Ôn thể dục phát triển chung học Yêu ... lỏng - Nhảy thả lỏng - Giáo viên hs hệ thống - Nhận xét giao nhà 3phút 2phút GV XP CB 2phút 2phút 2phút 1phút thể dục Bài 18: Ôn thể dục phát triển chung Điểm số - 2; - theo đội hình hàng ... giao nhà Định lợng Số thời lần gian 1phút 2phút 2phút 2phút Phơng pháp tổ chức GV 20 phút -5 2phút 2phút 2phút 2phút 1phút thể dục Bài 28 : Trò chơi Vòng tròn - Đi I Mục tiêu: - Học...
 • 68
 • 750
 • 0
Giáo án Thể dục lớp 2 trọn bộ_CKTKN_Bộ 8

Giáo án Thể dục lớp 2 trọn bộ_CKTKN_Bộ 8

... 5phút GIÁO ÁN GV : NGUYỄN ĐĂNG Ngày…… Tháng……….năm 20 07 Môn: Thể dục Lớp : Bài : 25 *Trò chơi Nhóm nhóm I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh -On thể dục phát triển chung.Yêu cầu HS hoàn thiện thể dục -Ôn ... Đội Hình xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV * * * * * * * * * * * * GIÁO ÁN GV : NGUYỄN ĐĂNG Ngày…… Tháng……….năm 20 07 Môn: Thể dục Lớp : Bài : 18 *Ôn thể dục phát triển ... Hình xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV * * * * * * * * * * * * GIÁO ÁN GV : NGUYỄN ĐĂNG Ngày…… Tháng……….năm 20 07 Môn: Thể dục Lớp : Bài : 20 *Điểm số 1 -2, 1 -2, theo đội...
 • 87
 • 701
 • 0
Giáo án Thể dục lớp 2 trọn bộ_CKTKN_Bộ 1

Giáo án Thể dục lớp 2 trọn bộ_CKTKN_Bộ 1

... 5-7’ 1 -2 1 -2 2x8 1 2' 26 ’ 5-6 C/ Phần kết thúc : Thả lỏng Củng cố Nhận xét BTVN Xuống lớp 3-5’ 2 1 1 1 Giáo án Thể dục lớp Năm học 20 09 - 20 10 Yêu cầu dẫn kỉ thuật Biện pháp tổ chức lớp ... xét BTVN xuống lớp 3-5’ 2 1 1 1 GV Huỳnh Bảo Long 2x8 4-5 2x8 Giáo án Thể dục lớp Năm học 20 09 - 20 10 trang 11 - GV nhận lớp , phổ biến mục tiêu - Giậm chân chỗ đếm nhòp 1 -2 + Xoay vặn khớp ... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Tuần 11 : Từ ngày 17 21 / 11 / 20 08 Giáo án thể dục số 01 Bài : BÀI 21 n thể dục phát triển chung – Trò chơi “Bỏ khăn” I/ Mục tiêu :- Tiếp tục ôn thể dục phát triển chung Yêu...
 • 68
 • 834
 • 0
Giáo án Thể dục lớp 2 trọn bộ_CKTKN_Bộ 10

Giáo án Thể dục lớp 2 trọn bộ_CKTKN_Bộ 10

... xxxxxx & 18 -22 p 4-5lần 2x8 nhịp 2- 3lần 2x8 nhịp 1lần & Tổ1 T 2 Tổ3 4-6p 3-5p xxxxxx xxxxxx xxxxxx & Tuần: 09 Tiết : 17 BÀI SOẠN SỐ: 17 ÔN BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG ĐIỂM SỐ 1 -2, 1 -2 THEO ĐỘI ... NS: / /20 14 ND: / /20 14 I/Mục tiêu: - Tiếp tục ôn thể dục phát triển chung Yêu cầu thực động tác thể dục - Học điểm số 1 -2, 1 -2 theo đội hình hang dọc.Y/c bước đầu biết cách điểm số 1 -2, 1 -2 theo ... dò.Ôn thể dục Tuần: 10 BÀI SOẠN SỐ: 19 Đ lượng 5-7p Phương pháp tổ chức xxxxxx xxxxxx xxxxxx & & 18 -22 p 3lần 2x8 nhịp 3-4lần 2x8 nhịp x x x x x x x x x x x x x x x x x x & Tổ1 T 2 Tổ3 2- 3lần 2- 3lần...
 • 70
 • 769
 • 4
Giáo án thể dục lớp 4 trọn bộ_CKTKN_Bộ 2

Giáo án thể dục lớp 4 trọn bộ_CKTKN_Bộ 2

... xếp hàng ” 24 Phương pháp tổ chức - Lớp trưởng tập hợp lớp báo cáo     GV - Đội hình trò chơi G V Ngô Thò Tư – Trường tiểu học Lê Thò Hồng Gấm – Giáo án Thể dục 22 Phần bản: ... tiểu học Lê Thò Hồng Gấm – Giáo án Thể dục  để chuẩn bò sau kiểm tra GV - GV nhận xét, đánh giá kết - HS hô “ khỏe” học giao tập nhà - GV hô giải tán Tiết 22 Bài 22 TRÒ CHƠI “KẾT BẠN ” - KIỂM ... Lê Thò Hồng Gấm – Giáo án Thể dục vai GV - Trò chơi : “Trò chơi hiệu lệnh ” - Đội hình trò chơi G V 22 phút - HS đứng theo đội hình hàng 14 Phần bản: ngang phút a) Bài thể dục phát triển chung:...
 • 176
 • 819
 • 1
Giáo án Thể dục lớp 6 trọn bộ_CKTKN_Bộ 2

Giáo án Thể dục lớp 6 trọn bộ_CKTKN_Bộ 2

... hiệu giáo viên, phân lớp thành nhóm để tập tổ mộ nhóm, tổ trởng làm huy 10 phút -GV làm mẫu 1l x8n sau phân tíc nhịp hô cho lớp tập Bài thể dục phát triển chung: * Ôn lại động tác học thể dục: ... son : 18 / 09 / 20 14 Ngy ging : Lp: 6a Tit 12 kiểm tra Bài TD A Mục tiêu : - Kiến thức : Học sinh biết tên cách thực Bài Thể dục phát triển chung động tác - Kĩ : HS thực Bài thể dục phát triển ... nhà - Luyện tập TD Xuống lớp GV gọi học sinh nhận xét sau giáo viên nhận xét ngắn gọn GV: Giải tán HS Khoẻ Ký duyt Tun hc th: Ngy son : 06 / 09 / 20 14 Ngy ging : Lp: 6a Tit I HèNH I NG- BI TH...
 • 21
 • 553
 • 0
GIAO AN THE DUC LOP 2 TRON BO

GIAO AN THE DUC LOP 2 TRON BO

... a.Điểm số 1 -2, 1 -2, …theo đội hình hàng dọc: Theo 1 -2, 1 -2, …đến hết……….điểm số Nhận xét b.Ôn thể dục phát triển chung Mỗi động tác thực 2x8 nhịp *Các tổ tổ chức luyện tập Giáo viên theo dõi góp ... QUANG TÁM TRUẬT GV : NGUYỄN ĐĂNG Ngày…… Tháng……….năm 20 07 Môn: Thể dục Lớp : Bài : 42 *Đi theo vạch kẻ thẳng,hai tay chống hông (dang ngang) *Trò chơi : Nhảy ô I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh -Học theo ... theo vạch kẻ thẳng hai tay dang ngang G.viên hướng dẫn tổ chức HS Nhận xét b.Đi kiểng gót hai tay dang ngang G.viên hướng dẫn tổ chức HS Nhận xét *Các tổ thi đua Đi kiểng gót hai tay dang ngang...
 • 64
 • 1,098
 • 17
Giáo án Thể dục lớp 2 trọn bộ_CKTKN tích hợp giáo dục KNS_Bộ 6

Giáo án Thể dục lớp 2 trọn bộ_CKTKN tích hợp giáo dục KNS_Bộ 6

... ôn lại thể dục PTC Tuần 10 121 2 121 21 ××××××××× ××××××××× ××××××××× ××××××××× ××××××××× ××××××××× ××××××××× ××××××××× Thứ hai ngày tháng 11 năm 20 12 Thể dục : lớp Bài 19: Kiểm tra thể dục phát ... ××××××××× × ××××××××× Thứ năm ngày 13 tháng 12 năm 20 12 Thể dục : lớp Bài 30 : Bài thể dục phát triển chung Trò chơi: Vòng tròn Thể dục lớp I.Mục tiêu: -Ôn thể dục phát triển chung – yêu cầu thuộc ... ××××××××× ××××××××× Thứ năm ngày 29 tháng 11 năm 20 12 Thể dục : lớp Bài 26 : ĐIỂM SỐ 1 -2, 1 -2 THEO ĐỘI HÌNH VÒNG TRÒN TRÒ CHƠI: BỊT MẮT BẮT DÊ I.Mục tiêu: -Ôn điểm số 1 -2, 1 -2 theo vòng tròn.Yêu cầu...
 • 68
 • 924
 • 1
Giáo án thể dục lớp 4 trọn bộ_CKTKN_Bộ 8

Giáo án thể dục lớp 4 trọn bộ_CKTKN_Bộ 8

... x xox xox xox xox xox xox xxx 86 7 - 6’ 2 34 xxx 10m xxxxx xxxxx *********************************************** THỂ DỤC+: Ngày dạy:Thứ tư / / /09 Tiết : Lớp : 4A1+2 ÔN DI CHUYỂN TUNG, BẮT ... 10’ xxxxx xxxxx 18 - 20’ x x x x ○ ○ ○ ○ x x x x x x x x ○ ○ x x xxx 28 Trường Tiểu Học Keo Lôm GV: Trần Mỹ Thành chơi chính thức, đảm bảo an toàn chơi trò chơi 86 7 2 34 xxx 10m 3, Phần ... - cb xp xxx xxx 6-8m xxx -xxxx -x6 -8 xxxxx xxxxx ********************************************************************* TUẦN 24: Ngày dạy:Thứ hai / / /09 Tiết : Lớp : 4A2 PHỐI HỢP CHẠY,...
 • 62
 • 674
 • 3
Giáo án thể dục lớp 4 trọn bộ_CKTKN_Bộ 9

Giáo án thể dục lớp 4 trọn bộ_CKTKN_Bộ 9

... Bài thể dục phát triển chung: 12- 14 + Động tác vươn thở Gv hướng dẫn động tác hs tập 3e + Động tác tay : (xem cánh sách) 4e tay b Trò chơi vận động: hàng dọc - (Tập số động tác thả lỏng Gv 4- 6’ ... thống 1- 2’ - GV nhận xét đánh giá Vòng tròn Tiết Bài 1: Giới thiệu chương trình, tổ chức lớp Trò chơi: “truyền bóng, tiếp nước” I/ Mục tiêu: Giới thiệu chương trình thể dục lớp u cầu HS biết nội ... đảm bảo an toàn Phần kết thúc: 4, 6’ hàng dọc - - Đứng chỗ thả lỏng sau hát vỗ tay theo nhòp 2’ 19 - Gv hệ thống học - Gv nhận xét – đánh giá 2’ 1,2’ Tiết 19 Bài 19: Động tác phối hợp Trò chơi:...
 • 73
 • 588
 • 0
Giáo án thể dục lớp 4 trọn bộ_CKTKN_Bộ 1

Giáo án thể dục lớp 4 trọn bộ_CKTKN_Bộ 1

... động tác Lần 4: Mời cán khô cho lớp tập GV theo dõi sửa sai - Động tác tay: 6- 10 18 - 22’ 12 - 14 3- 4lần 2x8 nhịp ××××××××× ××××××××× ××××××××× ××××××××× CB 4lần 2x8 nhịp 4- 6’ CB 12 4- 6’ 2)Trò ... ××××××××× ××××××××× ××××××××× ×××××××× × × × ×××××××× 6- 8’ 4- 6’ × × × × × × × × × × × × × Thứ hai ngày 10 tháng 10 năm 2005 THể DụC LớP Bài 11 : TậP HợP HàNG NGANG, DóNG HàNG, ĐIểM Số, ĐI ĐềU VòNG ... chơi - Cho tổ chơi thử 1- lần lớp chơi thử 1- lần - Lớp chơi thức có thi đua C Phần kết thúc - Làm số động tác thả lỏng Cùng HS hệ thống Thời lượng 1- 2’ 1- 2; 1- 2’ 2- 3’ 10 - 12 ’ Cách tổ chức ×××××××××...
 • 110
 • 932
 • 13

Xem thêm

Từ khóa: giao an the duc lop 2 vnen tuan 32 123 docgiao an the duc lop 2 tro choi vong trongiáo án thể dục lớp 2giáo án thể dục lớp 2 tuần 12giáo án thể dục lớp 2 tuần 10giáo án thể dục lớp 1 trọn bộgiáo án thể dục lớp 2 tuần 11giáo án thể dục lớp 11 trọn bộgiáo án thể dục lớp 2 cả nămgiáo án thể dục lớp 2 tuần 32giao an the duc lop 2giáo án thể dục lớp 2 kỳ 2giao an the duc lop 2 bài 8giáo án thể dục lớp 2 bài 20giao an the duc lop 2 tro choi ket banNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ