0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Mỹ thuật >

Giáo án Mĩ thuật lớp 4 cả năm_CKTKN_Bộ 3

Giáo án Mĩ thuật lớp 4 cả năm_CKTKN_Bộ 2

Giáo án thuật lớp 4 cả năm_CKTKN_Bộ 2

... nét + Vẽ màu -Tự xếp loại thuật : THƯỜNG THỨC MĨ THUẬT XEM TRANH PHONG CẢNH I/ MỤC TIÊU: - HS thấy phong phú tranh phong cảnh - HS cảm nhận vẻ đẹp tranh phong cảnh thông qua bố cục, hình ... nặn giấy màu, hồ dán HS : - Giấy vẽ, tập vẽ 4, bút chì,tẩy, màu sáp III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: TG 1’ 2 29 ’ 5’ 6’ 15’ Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1/ Ổn định lớp : 2/ Kiểm tra cũ: ... vẽ 4, bút chì,tẩy III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: TG 1’ 2 29 ’ 5’ 6’ Hoạt động giáo viên 1/ Ổn định lớp : 2/ Kiểm tra cũ: GV kiểm tra dụng cụ HS 3/ Dạy : Hoạt động1:Tìm, chọn nội dung đề tài - Giáo...
 • 26
 • 952
 • 2
Giáo án Mĩ thuật lớp 4 cả năm_CKTKN_Bộ 3

Giáo án thuật lớp 4 cả năm_CKTKN_Bộ 3

... tạo dáng NẶN TẠO DÁNG HOẶC XÉ DÁN CON VẬT HAY Ô TÔ I/ MỤC TIÊU: - Hiểu cách tạo dáng vật, đồ vật đất nặn Trang 30 Trêng TiĨu häc Qu¶ng §«ng Gi¸o viªn: D¬ng B×nh Minh : Lớp - Biết cách tạo dáng ... bò sau Chuẩn bò đầy đủ đồ dùng học tập Tuần 23: Bài 23 : Tập nặn tạo dáng Trang 44 Trêng TiĨu häc Qu¶ng §«ng Gi¸o viªn: D¬ng B×nh Minh : Lớp TẬP NẶN DÁNG NGƯỜI ĐƠN GIẢN I/ MỤC TIÊU: - HS hiểu phận ... đủ đồ dùng học tập Tuần5: Bài5 : Thường thức thuật XEM TRANH PHONG CẢNH I/ MỤC TIÊU: - Hiểu vẻ đẹp tranh phong cảnh - Cảm nhận vẻ đẹp tranh phong cảnh thông qua bố cục, hình ảnh màu - Biết mô...
 • 69
 • 848
 • 1
Giáo án Mĩ thuật lớp 4 cả năm_CKTKN_Bộ 4

Giáo án thuật lớp 4 cả năm_CKTKN_Bộ 4

... lớp trước đưa ý kiến nhận xét - Cả lớp thực hành * Hoạt động : Nhận xét, đánh giá HĐ lớp: - Những em vẽ xong trước đem lên trưng bày bảng phụ để lớp nhận xét Năm học: 2012 – 2013 Giáo án thuật ... Chuẩn bị * Giáo viên: - SGV, SGK - Mẫu vẽ, hình gợi ý cách vẽ - Sưu tầm số tranh tĩnh vật hoạ sĩ, vẽ học sinh lớp trước * Học sinh: - SGK Năm học: 2012 – 2013 Giáo án thuật khối 44 ... sinh lớp trước HS : - Giấy vẽ, tập vẽ 4, bút chì, tẩy, màu vẽ III/ Các hoạt động dạy – học: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1/ Ổn định: Năm học: 2012 – 2013 Giáo án thuật khối 34 ...
 • 68
 • 1,338
 • 6
Giáo án Mĩ thuật lớp 4 cả năm_CKTKN_Bộ 5

Giáo án thuật lớp 4 cả năm_CKTKN_Bộ 5

... nghe Cả lớp tuyên dương vẽ đẹp Cả lớp ghi nhớ Thứ 5, ngày 19 tháng năm 2012 BÀI Thường thức Mó thuật XEM TRANH PHONG CẢNH I MỤC TIÊU: - Học sinh thấy phong phú tranh phong cảnh - Học sinh cảm ... so sánh hình vẽ với mẫu Học sinh nhận xét so sánh Học sinh nhận xét so sánh Cả lớp tuyên dương vẽ đẹp Cả lớp ghi nhớ 28 Khối – Trường Tiểu học IaNhin – GV: Trònh Đức Thuận Thứ 5, ngày 21 tháng ... sát chân dung bạn lớp người thân Để chuẩn bò cho Học sinh nhận xét so sánh Học sinh lắng nghe Cả lớp tuyên dương vẽ đẹp Cả lớp ghi nhớ Thứ 5, ngày 29 tháng 11 năm 2012 BÀI 15 VẼ TRANH VẼ CHÂN...
 • 72
 • 981
 • 4
Giáo án Mĩ thuật lớp 4 cả năm_CKTKN_Bộ 1

Giáo án thuật lớp 4 cả năm_CKTKN_Bộ 1

... sinh nhận xét chọn vẽ đẹp theo cảm nhận - Học sinh ý nghe TUẦN 11 Ngày soạn: 30/ 11 / 2 010 Ngày giảng: Thứ ba ngày tháng 11 năm 2 010 MĨ THUẬT BÀI 11 : THƯỜNG THỨC MĨ THUẬT XEM TRANH CỦA HỌA SĨ I ... vẽ 41 TUẦN 32 Ngày soạn: 16 / / 2 011 Ngày giảng: Thứ ba ngày 19 tháng năm 2 011 MĨ THUẬT BÀI 32: VẼ TRANG TRÍ TẠO DÁNG VÀ TRANG TRÍ CHẬU CẢNH I MỤC TIÊU: - Hiểu hình dáng,cách trang trí chậu cảnh ... xét - Học sinh ý nghe TUẦN 17 Ngày soạn: 11 / 12 / 2 010 Ngày giảng: Thứ ba ngày 14 tháng 12 năm 2 010 MĨ THUẬT BÀI 17 : VẼ TRANG TRÍ : TRANG TRÍ HÌNH VUÔNG I MỤC TIÊU: 21 - Biết thêm trang trí hình...
 • 46
 • 799
 • 0
Giáo án Mĩ thuật lớp 1 cả năm_CKTKN_Bộ 4

Giáo án thuật lớp 1 cả năm_CKTKN_Bộ 4

... hình dáng vật xung quanh để Giáo viên: Trịnh Đức Thuận …- Giáo án Mỹ Thuật khối … 14 chuẩn bò cho sau BÀI Thường thức Mó thuật Học sinh ghi nhớ Thứ 2, ngày 15 tháng 10 năm 2 012 XEM TRANH PHONG CẢNH ... xét với * Cả lớp tuyên dương bạn học sinh hăng say phát biểu xây dựng Học sinh ghi nhớ Thứ 2, ngày 22 tháng 10 năm 2 012 Giáo viên: Trịnh Đức Thuận …- Giáo án Mỹ Thuật khối … 16 Bài 10 Vẽ theo ... sinh nhận xét: Màu tươi sáng hài hoà Có đậm, nhạt, tô Học sinh ghi nhớ Thứ 2, ngày 26 tháng 11 năm 2 012 Giáo viên: Trịnh Đức Thuận …- Giáo án Mỹ Thuật khối … 24 Bài 15 Vẽ theo mẫu VẼ CÂY I- MỤC...
 • 51
 • 823
 • 5
Giáo án Mĩ thuật lớp 2 cả năm_CKTKN_Bộ 4

Giáo án thuật lớp 2 cả năm_CKTKN_Bộ 4

... bảng TRƯỜNG TIỂU HỌC HIỆP HÒA “C” Tuần 21 Tiết 21 GIÁO ÁN MĨ THUẬT LỚP HK I Thứ Năm ngày 26 tháng năm 20 12 thuật Bài: Tập Nặn tạo dáng tự Nặn vẽ hình dáng người I: Mục tiêu: Kiến thức: - HS ... TRƯỜNG TIỂU HỌC HIỆP HÒA “C” Tuần 23 Tiết 23 GIÁO ÁN MĨ THUẬT LỚP HK I Thứ Năm ngày 17 tháng năm 20 11 Thứ Năm ngày tháng năm 20 12 thuật Bài: Vẽ tranh đề tài Mẹ Cô giáo I: Mục tiêu: Kiến thức: - ... Vẽ màu Thể Thứ Năm ngày 25 tháng 08 năm 20 11 Giáo viên: Thạch Minh Trang TRƯỜNG TIỂU HỌC HIỆP HÒA “C” GIÁO ÁN MĨ THUẬT LỚP HK I Tuần Tiết thuật Bài: Thường thức thuật Xem tranh thiếu nhi...
 • 69
 • 1,009
 • 4
Giáo án Mĩ thuật lớp 3 cả năm_CKTKN_Bộ 4

Giáo án thuật lớp 3 cả năm_CKTKN_Bộ 4

... màu theo ý thích * HĐ lớp: - Hs nhận xét về: + Hình dáng ( gần giống mẫu hay không) + Màu sắc + Chọn thích 3/ Củng cố, dặn dò: * HĐ lớp: Năm học: 2012 – 20 13 Giáo án thuật khối ... – 20 13 Giáo án thuật khối 13 _ GV: Lê Thị Dung Trường Tiểu Học Lộc An A _ Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá * HĐ lớp: ... 20 13 Giáo án thuật khối 37 _ GV: Lê Thị Dung Trường Tiểu Học Lộc An A _ Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá: * HĐ lớp: ...
 • 69
 • 812
 • 0
Giáo án Mĩ thuật lớp 5 cả năm_CKTKN_Bộ 4

Giáo án thuật lớp 5 cả năm_CKTKN_Bộ 4

... 2013 Giáo án thuật khối 44 GV: Lê Thị Dung Trường Tiểu Học Lộc An A _ Tuần 26: Từ thứ ngày 12 đến thứ ngày 14 tháng ... ý thích * HĐ lớp: - Đại diện nhóm trưng bày S/p - HS nhận xét nội dung, bố cục hình dáng, - HS lắng nghe * HĐ lớp: - HS lắng nghe dặn dò Năm học: 2012 – 2013 Giáo án thuật khối 50 ... bìa nhỏ / * HĐ lớp: - HS dán bảng - HS nhận xét bố cục,hình, - HS lắng nghe * HĐ lớp: - HS lắng nghe dặm dò *************************************** Năm học: 2012 – 2013 Giáo án thuật khối ...
 • 58
 • 944
 • 1
GIAO AN MI THUAT LOP 4 CA NĂM

GIAO AN MI THUAT LOP 4 CA NĂM

... mt4 - 42 15 2- Gi u Tranh khc g mu ca ho s Trn Vn Cn (1910 - 19 94) + HS quan sỏt tranh v tr + Tờn ca bc tranh? li: + Tỏc gi ca bc tranh? + Tranh v v ti no? + Hỡnh nh chớnh tranh? + Mu sc tranh ... viờn túm tt: hỡnh trũn + Mi ngi u cú khuụn mt khỏc + Mt, mi, ming ca mi ngi cú hỡnh dng khỏc nhau; + V trớ ca mt, mi, ming trờn khuụn mt ca mi ngi mt khỏc (xa, gn, cao, thp, ) Hot ng 2: Cỏch ... dựng 3.Bi mi a.Gii thiu b.Bi ging Hot ng ca hc sinh Hot ng ca giỏo viờn T.g 10 Hot ng Gii thiu v tranh dõn gian - Giỏo viờn gii thiu tranh dõn gian: + HS quan sỏt tranh + Tranh dõn gian ó cú t...
 • 39
 • 10,554
 • 92
Giáo án Mĩ thuật lớp 4 (Cả năm)

Giáo án thuật lớp 4 (Cả năm)

... tròn, tơ màu đều, rõ hình phụ phút H 4 Nhận xét đánh giá - Chọn số gợi ý HS nhận xét - GV bổ sung, kết luận Dặn dò: Quan sát hình dáng loại ca Gi¸o ¸n MÜ tht 42 -Hs treo - Nhận xét - Lắng nghe ... lớp nhắc nhở HS nhớ HS giỏi xếp hình vẽ cân lại đặc điểm khn mặt người thân đối,biết chọn màu ,vẽ màu phù bạn bè, hợp - GV giúp đỡ HS yếu, động viên HS K,G, TrÇn Xu©n Trêng H 4: Nhận xét, đánh ... y/c HS nhận xét bố cục, hình dáng khn mặt, màu sắc, - GV nhận xét bổ sung * Dặn dò: Quan sát hình dáng vật - HS đưa lên để nhận xét - HS nhận xét bố cục, hình dáng khn mặt, màu sắc, - HS lắng...
 • 69
 • 2,755
 • 39
Giáo án Mĩ thuật lớp 1 cả năm_CKTKN_Bộ 6

Giáo án thuật lớp 1 cả năm_CKTKN_Bộ 6

... Nm hc: 2 012 2 013 Giỏo ỏn m tht 20 GV: Lờ Th Dung Trng Tiu Hc Lc An A _ Tun 11 Th ngy 14 thỏng 11 nm 2 012 Bi 11 : V MU ... hc: 2 012 2 013 Giỏo ỏn m tht 30 GV: Lờ Th Dung Trng Tiu Hc Lc An A _ Tun 16 : Th ngy 19 thỏng 12 nm 2 012 Bi 16 : V L ... Nm hc: 2 012 2 013 Giỏo ỏn m tht 10 GV: Lờ Th Dung Trng Tiu Hc Lc An A _ Tun 6: Th ngy 10 thỏng 10 nm 2 012 Bi 6: TP V...
 • 68
 • 804
 • 5
Giáo án Mĩ thuật lớp 1 cả năm_CKTKN_Bộ 7

Giáo án thuật lớp 1 cả năm_CKTKN_Bộ 7

... häc: 18 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h¬ng Gi¸o ¸n MÜ tht líp 1C Giao H¬ng ngµy th¸ng 10 n¨m 2009 Ký dut cđa BGH Tn 11 19 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h¬ng Gi¸o ¸n MÜ tht líp 1C Thø n¨m ngµy th¸ng 11 ... bµi häc h«m sau Giao H¬ng ngµy th¸ng 11 n¨m 2009 Ký dut cđa BGH Tn 12 Thø n¨m ngµy 12 th¸ng 11 n¨m 2009 21 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h¬ng Gi¸o ¸n MÜ tht líp 1C VÏ Tù I Mơc tiªu: - BiÕt t×m ®Ị ... xÐt +VÏ h×nh +VÏ mµu Giao H¬ng ngµy th¸ng 12 n¨m 2009 Ký dut cđa BGH Tn 17 32 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h¬ng Gi¸o ¸n MÜ tht líp 1C Thø năm ngµy 17 th¸ng 12 n¨m 2009 VÏ tranh ng«i nhµ cđa em I Mơc...
 • 67
 • 843
 • 0
Giáo án Mĩ thuật lớp 1 cả năm_CKTKN_Bộ 1

Giáo án thuật lớp 1 cả năm_CKTKN_Bộ 1

... đánh giá - HS nhận xét theo cảm nhận - HS lắng nghe Củng cố - dặn dò - Quan sát hình dáng màu sắc trang trí đờng diềm 20 Ngày soạn : Giảng : Khối 1A : 1B : 1C : 1D : 1 : 1E : Tuần 11 Bài 11 : ... đánh giá - Nhận xét theo cảm nhận - HS lắng nghe Củng cố - dặn dò : - Quan sát hình ảnh cá khác Ngày tháng năm 2009 24 Ngày soạn : Giảng : Khối 1A : 1B : 1C : 1D : 1 : 1E : Tuần 13 Bài 13 ... đánh giá - Nhận xét theo cảm nhận - HS lắng nghe Củng cố - dặn dò : - Quan sát tranh, ảnh nhà em Ngày tháng năm 2009 Ngày soạn : Giảng : Khối 1A : Tuần 17 32 1B : 1C : 1D : 1 : 1E : Bài 17 ...
 • 69
 • 1,373
 • 13
Giáo án Mĩ thuật lớp 1 cả năm_CKTKN_Bộ 2

Giáo án thuật lớp 1 cả năm_CKTKN_Bộ 2

... nghe - HS vẽ Hoàn thành 10 , 11 , 12 - HS vẽ hình ảnh sáng tạo, vẽ màu theo ý thích - HS lắng nghe - HS lắng nghe dặn dò Bài 13 : VẼ CÁ I- MỤC TIÊU - Giúp HS nhận biết hìn dáng phận cá - HS biết ... Giới thiệu H 1: Giới thiệu cảnh thiên nhiên phút - GV cho HS quan sát số tranh vẽ cảnh - HS quan sát lắng nghe thiên nhiên gợi ý: + Cảnh sông biển, cảnh phố phường, cảnh đồng ruộng, cảnh trường ... - HS trả lời + Cảnh biển có hình ảnh ? + Cảnh biển: biển, thuyền, mây, trời + Cảnh nông thôn có hình ảnh ? + Cảnh nông thôn: cánh đồng, đường, hàng cây, + Cảnh phố phường ? + Cảnh phố phường:...
 • 73
 • 915
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án mĩ thuật lớp 4 cả nămgiao an mi thuat lop 4 ca nam cktkngiao an mi thuat lop 4 lớp 4 cả nămgiáo án mĩ thuật lớp 2 cả nămgiáo án mỹ thuật lớp 4 cả nămgiáo án mĩ thuật lớp 4 năm 2012giáo án mĩ thuật lớp 4 trọn bộgiáo án mĩ thuật lớp 4 mớigiáo án mĩ thuật lớp 4 cktkngiáo án mĩ thuật lớp 4 có hìnhgiáo án mĩ thuật lớp 4 tuần 15giáo án mĩ thuật lớp 4 bài 25giáo án kỹ thuật lớp 4 cả nămgiáo án kĩ thuật lớp 4 cả nămgiáo án mĩ thuật lớp 7 cả nămNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ