1. Trang chủ >
 2. Khoa Học Tự Nhiên >
 3. Toán học >

Đề thi thử THPT Quốc gia môn toán

Đề thi thử THPT quốc gia môn toán

Đề thi thử THPT quốc gia môn toán

... (C2) . Tìm ta  giao im K ca (d) và ng thng IJ . Vit phng trình ng tròn (C) i qua K và tip xúc vi hai ng tròn (C1) và (C2) ti H . Ht Cán b coi thi không gii thích ...  nh to  m B và C , bit din tích tam giác ABC bng 18 2.Trong không gian to  Oxyz, hãy vi   t cu tip xúc v ng thng (d1) : zyx2121 ... trùng vm ca hypebol (H) và ngoi tip hình ch nh ca (H). 2.Trong không gian to  Oxyz. Cho mt c2 + y2 + z2  4x + 2y  6z  2 = 0, ...
 • 105
 • 879
 • 0
11 đề thi thử THPT quốc gia môn Toán có đáp án

11 đề thi thử THPT quốc gia môn Toán có đáp án

... GD&ĐT Phú Thọ Trường THPT Việt Trì KỲ KSCL THI ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2013-2014 LẦN I ĐÁP ÁN MÔN: TOÁN - KHỐI D Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề Đáp án gồm: 05 trang I. ... GD&ĐT BẮC GIANG TRƯỜNG THPT NGÔ SĨ LIÊN MA TRẬN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 LỚP 12 KHỐI A, A1, B MÔN Toán; Thời gian 180 phút I- MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA Mức nhận thức Chủ đề - Mạch kiến ... & ĐÀO TẠO THANH HÓA TRƯỜNG THPT NGHI SƠN ĐỀ THI THỬ ĐH LẦN 2 NĂM HỌC 2013 – 2014 Môn: TOÁN ; Khối: A Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ...
 • 67
 • 1,269
 • 2
Đề thi thử THPT Quốc gia môn toán

Đề thi thử THPT Quốc gia môn toán

... TRƯỜNG THPT NGUYÊN BÌNH ĐỀ THI THỬ KÌ THI THPT QUỐC GIA LẦN 1 Năm học: 2014-2015 Môn: Toán Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề) (Đề gồm 01 trang) Ngày thi: 6/1/2015 ĐỀ BÀI ... liệu, giám thị coi thi không giải thích gì thêm) Họ và tên thí sinh:………………………………………… Số báo danh:……………………… Họ tên, chữ ký của giám thị 1:……………………………. Giám thị 2:…………………………. ĐỀ THI CHÍNH THỨC ... (1,5 điểm). Cho khối chóp đều S.ABCD có AB = a, góc giữa mặt bên và mặt đáy bằng 60. Tính thể tích của khối chóp S.ABCD theo a. Câu V: (1,0 điểm). Trong không gian Oxyz . Viết phương trình...
 • 1
 • 870
 • 17
10 đề thi thử THPT quốc gia môn toán 2015

10 đề thi thử THPT quốc gia môn toán 2015

... LẠI VĂN LONGhttp://violet.vn/vanlonghanamĐỀ SỐ 2 Môn thi: TOÁN – Giáo dục trung học phổ thôngThời gian bài làm: 150 phút, không kể thời gian giao đề. I.PHẦN CHUNG CHO TÁT CẢ THÍ SINH.(7 ... LẠI VĂN LONGhttp://violet.vn/vanlonghanamĐỀ SỐ 8 Môn thi: TOÁN – Giáo dục trung học phổ thôngThời gian bài làm: 150 phút, không kể thời gian giao đề. I.PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH. (7 ... THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2014GV: LẠI VĂN LONGhttp://violet.vn/vanlonghanamĐỀ SỐ 10 Môn thi: TOÁN – Giáo dục trung học phổ thôngThời gian bài làm: 150 phút, không kể thời gian...
 • 10
 • 1,850
 • 1
Đề thi thử THPT Quốc gia môn toán năm 2015

Đề thi thử THPT Quốc gia môn toán năm 2015

... y= = = ="A"N HT gãiãTRNG THPT THANH CHNG III THI TH THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Môn: TOÁNThời gian làm bài: 180 pht ,không kể thời gian giao đề Câu 1 (2,0 điểm).?? y ... ĐÀ NẴNGTRƯỜNG THPT NGUYỄN HINeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee(Ngày thi: 12/5 /2015) Đ THI TH - KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Môn: TOÁNThời gian làm bài: ... SỞ GD&ĐT HÀ NỘIĐ THI TH THPT QUỐC GIA LẦN 2 NĂM 2015  Môn: TOÁNThời gian: 180 pht, không kể thời gian pht đề Câu 1(2,0 điểm).xyx−...
 • 17
 • 790
 • 7
Phân loại đề thi thử THPT quốc gia môn Toán

Phân loại đề thi thử THPT quốc gia môn Toán

... một trong ba loại Toán, Vật lý, Hóa học đều còn lại ít nhất một quyển. Thầy Kim Trọng - 68 Đỗ Nhuận - TP Hải Dương SĐT: 0167 309 3318 Phân Loại Đề Thi Thử Đại Học Môn Toán 16 ĐỀ 58 Có bao ... ĐỀ 31 Giải phương trình: 22cos 2 3sin cos 13 cos sin2cos 2x x xx xx   ĐỀ 32 Thầy Kim Trọng - 68 Đỗ Nhuận - TP Hải Dương SĐT: 0167 309 3318 Phân Loại Đề Thi Thử Đại Học Môn Toán ...    ĐỀ 63 Giải phương trình: 3 sin 2 cos 2 2cos 1x x x   Thầy Kim Trọng - 68 Đỗ Nhuận - TP Hải Dương SĐT: 0167 309 3318 Phân Loại Đề Thi Thử Đại Học Môn Toán 12 ĐỀ 64 Giải...
 • 72
 • 896
 • 1
Tuyển chọn 80 đề thi thử THPT quốc gia môn Toán

Tuyển chọn 80 đề thi thử THPT quốc gia môn Toán

... PHONGPage 17 of 122ĐỀ THI THỬ SỐ 1 SỞ GD&ĐT HÀ NỘI TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề Câu 1 (2,0 ... PHONGPage 23 of 122TRƯỜNG THPT CHUYÊNHÙNGVƯƠNG  ĐỀ THI KHẢOSÁTMÔN:TOÁNLỚP:12Thờigianlàmbài: 180 phútkhôngkểgiao đề Đề thi có01trangCâu1(2điểm).Chohàmsố ... ABC đều 0,5 0,5 0,5 NGUYEN ANH PHONGPage 12 of 122TRƯỜNG THPT CHUYÊNHÀTĨNHĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN1 NĂM2015 Môn: TOÁNThờigianlàmbài: 180 phút,khôngkểthờigianphát đề Câu1(2,0điểm).Chohàmsố3...
 • 122
 • 1,251
 • 6
Bộ đề thi thử thpt quốc gia môn toán kèm đáp án

Bộ đề thi thử thpt quốc gia môn toán kèm đáp án

... liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.Họ và tên thí sinh : ; Số báo danh: Bộ đề thi thử thpt quốc gia môn toán kèm đáp án Bộ đề thi thử thpt quốc gia môn toán kèm đáp án ĐÁP ÁN KỲ THI THỬ ... Bộ đề thi thử thpt quốc gia môn toán kèm đáp án Trường THPT Trần Đại Nghĩa ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 NĂM 2015 MÔN TOÁN Tổ Toán Thời gian: 180 phút (không kể thời gian phát đề) Câu ... 1.0,25 Bộ đề thi thử thpt quốc gia môn toán kèm đáp án SỞ GD - ĐT TP. ĐÀ NẴNGTRƯỜNG THPT NGUYỄN HIỀN (Ngày thi: 12/5/2015)ĐỀ THI THỬ - KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Môn: TOÁNThời gian làm...
 • 46
 • 1,082
 • 5
bộ đề thi thử thpt quốc gia môn toán có đáp án hay

bộ đề thi thử thpt quốc gia môn toán có đáp án hay

... 6 TRƯỜNG THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I NĂM HỌC 2014 - 2015 Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 180 phút không kể thời gian phát đề . Câu 1 (4đim):Cho ... CảmơnbạnVìSaoLặngLẽ(visaolangle00@gmail.com)đãgửitớiwww.laisac.page.tlThis is trial versionwww.adultpdf.comS GD&T THANH HểA TRNG THPT THNG XUN 3 THI TH K THI QUC GIA NM 2015 Mụn thi: TON Thi gian lm bi: 180 phỳt, khụng k thi gian giao Cõu ... .laisac.page.tlSGD&THTNHTRNGTHPTNGHẩNTHITHQUCGIANM2015Mụnthi:TONThigianlmbi: 180phỳt,khụngkthigianphỏt.This is trial versionwww.adultpdf.comCõu PN imCõu1(2,0)a) (1im) ã Tpxỏcnh D = Ă ã Sb inthiờnChiubinthiờn:2...
 • 561
 • 926
 • 1
đề thi thử thpt quốc gia môn toán có đáp án

đề thi thử thpt quốc gia môn toán có đáp án

... c c a . Hết đề thi thử kỳ thi thpt quốc gia năm 2015 Môn: Toán Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề S GD & T THI NGUYấN TRNG THPT LNG NGC QUYN ... HếtThísinhkhôngđượcsửdụngtàiliệu.Cán bộ coi thi khônggiảithíchgìthêm.SỞGD&ĐTTRƯỜNG THPT CHUYÊNVĨNHPHÚCĐỀKHẢOSÁTCHẤTLƯỢNGCÁCMÔN THI THPT QUỐC GIA LẦN3NĂMHỌC2014 -2015MÔN:TOÁNKHỐI:12DThờigian180phút(Khôngkểthờigiangiao đề)Đề thi gồm01trang1TRNGTHPTCHUYấNVNHPHC.(Hngdnchmcú5trang)HNGDNCHMKSCL ... 1613xy==. 0,25đ TRNGTHPTS3BOTHNG THI THPTQUCGIA NM2015NgyThi:19032015 Mụn:TON THITHLN1 Thigianlmbi:180phỳt,khụngkthigianphỏtCõu1(2,0i m) Chohms2 11xyx - =...
 • 521
 • 764
 • 0
tuyển chọn đề thi thử thpt quốc gia môn toán cực hay có đáp án chi tiết

tuyển chọn đề thi thử thpt quốc gia môn toán cực hay có đáp án chi tiết

... MINH KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2015 Đề thi môn: Toán (Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề) Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm số 2x 1yx2-=- a) Khảo sát sự biến thi n ... SỞ GD & ĐT PHÚ THỌ TRƯỜNG THPT HIỀN ĐA KÌ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN II NĂM HỌC 2014-2015 MÔN THI: TOÁN Thời gian làm bài: 180 phút không kể thời gian giao đề Câu 1( 2 điểm ) Cho hàm ... ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH TRƯỜNG THPT VĨNH THẠNH _______________________ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2015 – (ĐỀ 1) MÔN TOÁN Thời gian : 180 phút (không kể thời gian phát đề) Câu 1: (2,0 điểm) Cho...
 • 537
 • 1,386
 • 0
tổng hợp các bộ đề thi thử thpt quốc gia môn toán

tổng hợp các bộ đề thi thử thpt quốc gia môn toán

... ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA LẦN 4 NĂM 2015 Môn: TOÁN ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi gồm có 01 trang) Ngày thi: 09 tháng 02 năm 2015 Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề ... ĐT TUYÊN QUANG ĐỀ THI THỬ LẦN I TRƯỜNG THPT ĐÔNG THỌ KỲ THI QUỐC GIA THPT NĂM HỌC 2014 – 2015 MÔN : TOÁN ( Đề thi có 01 trang) Thời gian : 180 phút ( không kể thời gian giao đề) Câu 1 ( ... Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh :…… …………………….; Số báo danh:…………………… 1 ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA LẦN 4 NĂM 2015 Môn: TOÁN ĐỀ CHÍNH...
 • 344
 • 1,285
 • 0
4 Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán Có đáp án

4 Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán Có đáp án

... Lyhung95 Tham gia các gói học trực tuyến Pro S – Pro Adv môn Toán để đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi THPT quốc gia ! +) Cho ( )2 2 2 4 22 2 22 2 29 4 515 151 4 36 4 9 4 31 4 27a b aa ... ( ) 4 2 4 cos sin 4 3cos2 5 0 4 1 sin2 4 3cos2 5 0− − + = ⇔ − − + =x x x x x ( )( ) ( )2 2 22 24sin 2 8sin 2 4 3cos2 9 0 8sin 2 8sin 2 2 4sin 2 4 3cos2 7 02 4sin 2 4sin 2 1 4 1 sin 2 4 3cos2 ... > ∀ ≥) ( )( )25 14 9 5 1 5 4x x x x x⇔ + + = + + − + ( )( )( )( )( )( )( )( )( ) ( )2 22 2 22 25 14 9 24 5 10 1 5 4 5 14 9 24 5 10 4 5 4 2 4 5 3 4 5 4 5 4 0, *⇔ + + = + + + +...
 • 25
 • 1,435
 • 17
Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán Sở Giáo Dục và Đào Tạo Thành Phố Hồ Chí Minh năm 2015

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán Sở Giáo Dục và Đào Tạo Thành Phố Hồ Chí Minh năm 2015

... trị lớn nhất giá trị nhỏ nhất của biểu thức :  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Đề thi môn : Toán Thời gian làm bài: ... thời gian giao đề >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Anh – Văn tốt nhất! 2 >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán ... không gian Oxyz, cho ba điểm A(2;1;-1), B(1;3;1), C(1;2;0). Viết phương trình đường thẳng (d) qua A, vuông góc cắt đường thẳng BC. Câu 9.( 0,5 điểm) Gọi X là tập hợp các số tự nhiên gồm năm...
 • 4
 • 849
 • 0
Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong năm 2015

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong năm 2015

... http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất 1 KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2015 – ĐỢT 1 TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG – TP HCM MÔN THI: TOÁN Th ... (0,25đ) *Bảng biến thi n: (0,25đ) *Điểm đặc biệt: (0; -1), () *Đồ thị (0,5đ) >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh ... giữa hai đường thẳng AM và SD trong đó M là trung điểm của cạnh BC. Câu 6 (1 điểm) Trong không gian Oxyz cho mặt phẳng (P):     và hai điểm . Viết phương trình...
 • 8
 • 2,103
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: cac de thi thu thpt quoc gia mon toantổng hợp đề thi thư thpt quốc gia môn toán 2015123 bo de thi thu thpt quoc gia mon toan 2015đề thi thử thpt quốc gia môn toánđề thi thừ thpt quốc gia môn hóa 2015thi thử thpt quốc gia môn toándề thi thử tnthpt quốc gia môn toánđề thi thử thpt quốc gia môn anh thpt chuyên sư phạm hà nộiđề thi thử thpt quốc gia môn tiếng anhđề thi thử thpt quốc gia môn anhđề thi thử thpt quốc gia môn hóa chuyên nguyễn huệde thi thu thpt quoc gia mon vande thi thu thpt quoc gia mon hoađề thi thử thpt quốc gia môn vật lí đhsp hà nội lần 2 mã đề 12130 đề thi thử thpt quốc gia môn địa lýBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ