123 bo de thi thu thpt quoc gia mon toan 2015

bộ đề thi thử thpt quốc gia môn toán 2015

bộ đề thi thử thpt quốc gia môn toán 2015

Toán học

... giác cạnh có , trực tâm thu c đường thẳngm độ dài Viết THI THỬ CÙNG CHUYÊN KHTN HÀ NỘI Đề thức ĐỀ THI THỬ MÔN TOÁN - ĐỀ SỐ 02 Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian đọc đề) Câu (1 điểm) ... rằng: THI THỬ CÙNG CHUYÊN KHTN HÀ NỘI Đề thức ĐỀ THI THỬ MÔN TOÁN - ĐỀ SỐ 03 Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian đọc đề) Câu (1 điểm) Câu 1: (2 điểm) Cho hàm số a/ Khảo sát biến thi n ... của: THI THỬ CÙNG CHUYÊN KHTN HÀ NỘI Đề thức ĐỀ THI THỬ MÔN TOÁN - ĐỀ SỐ 04 Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian đọc đề) Câu (1 điểm) Câu 1: (2 điểm) Cho hàm số a) Khảo sát biến thi n...
 • 12
 • 572
 • 2
BỘ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN HÓA 2015 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

BỘ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN HÓA 2015 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

Hóa học

... chiều thu n tăng nhiệt độ B Phản ứng thu n tỏa nhiệt, cân chuyển dịch theo chiều nghịch tăng nhiệt độ C Phản ứng nghịch thu nhiệt, cân chuyển dịch theo chiều thu n tăng nhiệt độ D Phản ứng thu n thu ... đựng H2SO4 C Cách đậy bình thu khí tẩm xút D Tất ý Hết Thí sinh không sử dụng tài liệu Cán coi thi không giải thích thêm Trang 12/305 ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA NĂM 2015 ĐỀ SỐ Họ tên thí sinh: ... để thu dung dịch KCl 12% A 24,05 g B 20,45 g C 45,20 g D 25,04 g Câu 23: Khi đốt cháy đồng đẳng loại hiđrocacbon tỉ lệ số mol nCO2 : nH2O tăng dần số nguyên tử cacbon tăng Các hiđrocacbon thu c...
 • 305
 • 1,799
 • 5
Bộ đề thi thử thpt quốc gia môn toán kèm đáp án

Bộ đề thi thử thpt quốc gia môn toán kèm đáp án

Toán học

... y = 0.25 0.25 B thi th thpt quc gia mụn toỏn kốm ỏp ỏn S GD&T NGH AN TRNG THPT THANH CHNG III THI TH THPT QUC GIA NM 2015 Mụn: TON Thi gian lm bi: 180 phỳt ,khụng k thi gian giao Cõu (2,0 im) ... 0,25 B thi th thpt quc gia mụn toỏn kốm ỏp ỏn S GD - T TP NNG TRNG THPT NGUYN HIN THI TH - K THI THPT QUC GIA NM 2015 Mụn: TON - (Ngy thi: 12/5 /2015) Thi gian ... = c = 0,25 B thi th thpt quc gia mụn toỏn kốm ỏp ỏn S GD T NGH AN TRNG THPT BC YấN THNH THI TH THPT QUC GIA NM 2015 - LN Mụn: TON Thi gian lm bi: 180 phỳt, khụng k thi gian giao Cõu (2,0...
 • 46
 • 1,087
 • 5
bộ đề thi thử thpt quốc gia môn toán có đáp án hay

bộ đề thi thử thpt quốc gia môn toán có đáp án hay

Toán

... www.laisac.page.tl This is trial version www.adultpdf.com S GD&T THANH HểA TRNG THPT THNG XUN THI TH K THI QUC GIA NM 2015 Mụn thi: TON Thi gian lm bi: 180 phỳt, khụng k thi gian giao Cõu 1: (2,0 ... www.laisac.page.tl This is trial version www.adultpdf.com 0,25 SGD&THTNH THITHQUCGIANM2015 Mụnthi:TON Thigianlmbi: 180phỳt,khụngkthigianphỏt TRNGTHPTNGHẩN Cõu1(2,0 im).Chohms y = x - x +2 (1). a)Khosỏtsbinthiờnvvth ... CmnbnVnCụngTrn(conghien101206@gmail.com))ógitiwww.laisac.page.tl This is trial version www.adultpdf.com 0,25 0,25 0,25 SGD&TNGTHP THPTChuyờnNguynQuangDiờu THITHTHPTQUCGIANM2015ư LN1 Mụn:TON Thigianlmbi:180phỳt,khụngkthigianphỏt x - mx + m...
 • 561
 • 932
 • 1
tổng hợp các bộ đề thi thử thpt quốc gia môn toán

tổng hợp các bộ đề thi thử thpt quốc gia môn toán

Toán

... P 16  *www.luyenthidaihoc.edu.vn*www.kythiquocgia.edu.vn *www.kythiquocgia.com Tel: 08 3719 4559 – 0932.178517 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG TRƯỜNG THPT TRẦN NGUYÊN ... ĐT TUYÊN QUANG TRƯỜNG THPT ĐÔNG THỌ ( Đề thi có 01 trang) ĐỀ THI THỬ LẦN I KỲ THI QUỐC GIA THPT NĂM HỌC 2014 – 2015 MÔN : TOÁN Thời gian : 180 phút ( không kể thời gian giao đề) Câu ( 2,0 điểm) ... Toán – Khối A,A1 ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA LẦN NĂM 2015 Môn: TOÁN Ngày thi: 09 tháng 02 năm 2015 Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi gồm có 01 trang)...
 • 344
 • 1,307
 • 0
Bộ đề thi thử thpt quốc gia môn toán năm 2015 cực hay (có lời giải chi tiết)

Bộ đề thi thử thpt quốc gia môn toán năm 2015 cực hay (có lời giải chi tiết)

Toán

... T De DeThiThu.Net - Đề Thi Thử Đại Học - THPT Quốc Gia - Cập Nhật Hằng Ngày! Bộ đề thi thử thpt quốc gia môn toán năm 2015 cực hay (có lời giải chi tiết) et N hu hiT T De DeThiThu.Net - Đề Thi ... hiT T De DeThiThu.Net - Đề Thi Thử môn toán năm 2015 cực hayGia lờiCậpchi tiết)Hằng Ngày! Bộ đề thi thử thpt quốc gia Đại Học - THPT Quốc (có - giải Nhật et N hu hiT T De DeThiThu.Net - Đ Thi Th ... fanpage để cập nhật đề thi nhiều : http://facebook.com/dethithu.net DeThiThu.Net - Đề Thi Thử Đại Học - THPT Quốc Gia - Cập Nhật Hằng Ngày! Bộ đề thi thử thpt quốc gia môn toán năm 2015 cực hay (có...
 • 80
 • 901
 • 1
bộ đề thi thử thpt quốc gia môn toán các tỉnh có đáp án chi tiết

bộ đề thi thử thpt quốc gia môn toán các tỉnh có đáp án chi tiết

Toán

... 13/4; MinP = x 7/2 P N THI TH S NM 2015 S GD&T BC NINH Kè THI TH THPT QUC GIA TRNG THPT NGễ GIA T NM HC 2014 2015 Mụn thi: TON Thi gian lm bi: 180 phỳt, khụng k thi gian giao Cõu (2 im) Cho ... c = P N THI TH S NM 2015 TQN HOME SCHOOL 03 THI TH THI TH THPT QUC GIA NM 2015 Mụn: TON s: 03 Thi gian lm bi: 180 phỳt, khụng k thi gian phỏt x4 3x (1) 2 a) Kho sỏt s bin thi n v v ... www.laisac.page.tl www.MATHVN.com FB.com/ThiThuDaiHoc www.MATHVN.com www.DeThiThuDaiHoc.com TR NG THPT NGHI S N - THANH HểA T :T THI TH NHIấN I THPT QU C GIA 2015 MễN THI: TON Th i gian lm bi : 180 phỳt Cõu...
 • 712
 • 2,488
 • 1
tuyển chọn 50 bộ đề thi thử thpt quốc gia môn toán có đáp an hay nhất

tuyển chọn 50 bộ đề thi thử thpt quốc gia môn toán có đáp an hay nhất

Toán

... 13/4; MinP = x 7/2 P N THI TH S NM 2015 S GD&T BC NINH Kè THI TH THPT QUC GIA TRNG THPT NGễ GIA T NM HC 2014 2015 Mụn thi: TON Thi gian lm bi: 180 phỳt, khụng k thi gian giao Cõu (2 im) Cho ... c = P N THI TH S NM 2015 TQN HOME SCHOOL 03 THI TH THI TH THPT QUC GIA NM 2015 Mụn: TON s: 03 Thi gian lm bi: 180 phỳt, khụng k thi gian phỏt x4 3x (1) 2 a) Kho sỏt s bin thi n v v ... www.laisac.page.tl www.MATHVN.com FB.com/ThiThuDaiHoc www.MATHVN.com www.DeThiThuDaiHoc.com TR NG THPT NGHI S N - THANH HểA T :T THI TH NHIấN I THPT QU C GIA 2015 MễN THI: TON Th i gian lm bi : 180 phỳt Cõu...
 • 291
 • 475
 • 0
bộ đề thi thử thpt quốc gia môn toán cực hay

bộ đề thi thử thpt quốc gia môn toán cực hay

Toán

... mó ID cõu S GD&T BC NINH TRNG THPT NGễ GIA T NGY THI: 29/11/2014 THI TH LN I Kè THI THPT QUC GIA NM 2015 Mụn thi: TON Thi gian lm bi: 180 phỳt, khụng k thi gian giao Cõu ( ID: 79200 )(2,0 im).Cho ... http://tuyensinh247.com/ -Hc l thớch ngay! TRNG THPT LNG GIANG S THI TH Kè THI THPT QUC GIA NM HC 2014 2015 THI CHNH THC Mụn: Toỏn - Lp 12 Thi gian lm bi: 150 phỳt (khụng k thi gian giao ) Cõu (ID: 83435 ) (4 ... nhp mó ID cõu S GD&T HI DNG THI TH THPT QUC GIA NM 2015 TRNG THPT CH LINH Trng THPT Chớ Linh Hi Dng Mụn Thi : TON Ln th Thi gian lm bi 180 phỳt, khụng k thi gian giao Cõu I ( ID: 80920 )( 4,0...
 • 154
 • 477
 • 0
bộ đề thi thử thpt quốc gia môn toán có đáp án

bộ đề thi thử thpt quốc gia môn toán có đáp án

Toán

... 49 hoctoancapba.com TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN BỈNH KHIÊM TỔ TOÁN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2015 Môn: Toán Thời gian làm bài: 180 phút ĐỀ THI THỬ 2x 1 có đồ thị (C ) 1 x a) Khảo sát biến thi n ... z  z b Trong kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2015, thí sinh dự thi tối đa môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Sử, Địa Tiếng Anh Một trường Đại Học tuyển sinh dựa vào tổng điểm môn kỳ thi chung có hai môn ... (6b  12)i    6b  12  0.25 29 hoctoancapba.com a  a  1   b  b   Vậy z   2i; z  1  2i Trong kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2015, thí sinh dự thi tối đa môn Toán, Lý, Hóa, Sinh,...
 • 604
 • 593
 • 1
bộ đề thi thử thpt quốc gia môn toán 2016 mới có đáp án

bộ đề thi thử thpt quốc gia môn toán 2016 mới có đáp án

Toán

... Fanpage de cap nhat nhieu DE THI THU hon: http://facebook.com/dethithu.net http://dethithu.net - DE THI THU THPT Quoc Gia - Tai Lieu On Thi. Cap nhat moi ngay.Truy cap TAI NGAY! S I A Th De D B ... Like Fanpage de cap nhat nhieu DE THI THU hon: http://facebook.com/dethithu.net http://dethithu.net - DE THI THU THPT Quoc Gia - Tai Lieu On Thi. Cap nhat moi ngay.Truy cap TAI NGAY! Th De   11 ...  x  18  x 1,0 Like Fanpage de cap nhat nhieu DE THI THU hon: http://facebook.com/dethithu.net http://dethithu.net - DE THI THU THPT Quoc Gia - Tai Lieu On Thi. Cap nhat moi ngay.Truy cap TAI...
 • 55
 • 882
 • 1
bộ đề thi thử thpt quốc gia môn toán năm 2016 có đáp án

bộ đề thi thử thpt quốc gia môn toán năm 2016 có đáp án

Toán

... Fanpage de cap nhat nhieu DE THI THU hon: http://facebook.com/dethithu.net http://dethithu.net - DE THI THU THPT Quoc Gia - Tai Lieu On Thi. Cap nhat moi ngay.Truy cap TAI NGAY! Gọi Q điểm thu c ... chọn có cầu màu Like Fanpage de cap nhat nhieu DE THI THU hon: http://facebook.com/dethithu.net 0,25 0,25 http://dethithu.net - DE THI THU THPT Quoc Gia - Tai Lieu On Thi. Cap nhat moi ngay.Truy ... AN  SA  SA SC 3 Like Fanpage de cap nhat nhieu DE THI THU hon: http://facebook.com/dethithu.net 0,25 http://dethithu.net - DE THI THU THPT Quoc Gia - Tai Lieu On Thi. Cap nhat moi ngay.Truy cap...
 • 61
 • 1,808
 • 2
10 đề thi thử THPT quốc gia môn toán 2015

10 đề thi thử THPT quốc gia môn toán 2015

Toán học

... http://violet.vn/vanlonghanam ĐỀ SỐ KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2014 Môn thi: TOÁN – Giáo dục trung học phổ thông Thời gian làm: 150 phút, không kể thời gian giao đề ... http://violet.vn/vanlonghanam ĐỀ SỐ KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2014 Môn thi: TOÁN – Giáo dục trung học phổ thông Thời gian làm: 150 phút, không kể thời gian giao đề ... http://violet.vn/vanlonghanam ĐỀ SỐ KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2014 Môn thi: TOÁN – Giáo dục trung học phổ thông Thời gian làm: 150 phút, không kể thời gian giao đề ...
 • 10
 • 1,855
 • 1
4 Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán Có đáp án

4 Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán Có đáp án

Toán học

... 750 − 600 = 450 ⇒ CAE = 900 ; ADC = 600 ⇒ ADE = 600 ; BDE = 600 Gọi K trung điểm DE Ta có DK = Do BK = DK = 1 DE = DC = DB ⇒ ∆BDK tam giác 2 DE ⇒ ∆BDE vuông B Vậy tứ giác ACBE tứ giác nội tiếp, ... =  ; 2;  15 4  Tham gia gói học trực tuyến Pro S – Pro Adv môn Toán để đạt kết cao kỳ thi THPT quốc gia ! Khóa học LUYỆN GIẢI ĐỀ môn Toán – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: Lyhung95 [Môn Toán ... ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: Lyhung95 Gọi D trung điểm BC, suy tam giác ABD cạnh a Gọi I, E trung điểm BD AB, H giao AI DE Khi dễ thấy H trọng tâm tam giác ABD Ta có AI ⊥ BC ; DE ⊥ AB Vì SA = SB...
 • 25
 • 1,438
 • 17
20 đề thi thử THPT quốc gia môn toán 2015 có đáp án

20 đề thi thử THPT quốc gia môn toán 2015 có đáp án

Toán học

... ã ADE ã M: ã AED = 900 ã AED + ã ADE = 900 Nờn BAF + ã AHE = 900 DE AF Trong ADE cú: AH DE = AD AE AH = 2a 0,25 hoctoancapba.com - Kho thi THPT quc gia, kim tra cú ỏp ỏn, ti liu ụn thi ... c = 0,25 hoctoancapba.com - Kho thi THPT quc gia, kim tra cú ỏp ỏn, ti liu ụn thi i hc mụn toỏn THI TH THPT QUC GIA ( 13) Cõu (2,0 im) Cho hm s: y = - x + 4x - a) Kho sỏt s bin thi n v v th ... hoctoancapba.com - Kho thi THPT quc gia, kim tra cú ỏp ỏn, ti liu ụn thi i hc mụn toỏn THI TH THPT QUC GIA ( 14) Cõu (2,0 im): Cho hm s: y = 2x + (m + 1)x + (m - 4)x - m + a/ Kho sỏt s bin thi n...
 • 116
 • 1,418
 • 6
25 đề thi thử THPT quốc gia môn toán 2015 có lời giải chi tiết

25 đề thi thử THPT quốc gia môn toán 2015 có lời giải chi tiết

Toán học

... (3; -1), (1; 1) hoctoancapba.com - Kho thi THPT quc gia, kim tra cú ỏp ỏn, ti liu ụn thi i hc mụn toỏn 0.25 0.25 b (1,0) x x + m = x + 3x = m S nghim ca phng trỡnh l s giao im ca th hm ... ) Vy MinP = t c x=y=z= T LUYN THPT QUC GIA NM HC 2014- 2015 Mụn: TON Thi gian lm bi: 180 phỳt Cõu (2,0 im) Cho hm s y = x + 3x + cú th (C) a*) Kho sỏt s bin thi n v v th hm s (C) b*) Da vo ... xảy khi x = y = z = (đpcm) 0,25 T LUYN THPT QUC GIA NM HC 2014- 2015 Mụn: TON Thi gian lm bi: 180 phỳt Cõu (2,0 im) Cho hm s y = x x (1) a*) Kho sỏt s bin thi n v v th (C) ca hm s (1) b*) Tỡm...
 • 166
 • 976
 • 3
21 Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán 2015 của Tỉnh Tây Ninh Có Đáp án chi tiết

21 Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán 2015 của Tỉnh Tây Ninh Có Đáp án chi tiết

Toán học

... = 0,25 hoctoancapba.com - Kho thi THPT quc gia, kim tra cú ỏp ỏn, ti liu ụn thi i hc mụn toỏn THPT Lý Thng Kit Tõy Ninh THI MINH HA- K THI THPT QUC GIA NM 2015 Mụn: TON Thi gian lm bi:180 ... = + 0,25 0,25 hoctoancapba.com - Kho thi THPT quc gia, kim tra cú ỏp ỏn, ti liu ụn thi i hc mụn toỏn THPT Tõn Chõu Tõy Ninh THI TH K THI THPT QUC GIA NM 2015 Mụn: TON Thi gian lm bi: 180 ... hoctoancapba.com - Kho thi THPT quc gia, kim tra cú ỏp ỏn, ti liu ụn thi i hc mụn toỏn THPT Nguyn Trung Trc Tõy Ninh S GIO DC V O TO TY NINH THI MINH HO - K THI THPT QUC GIA NM 2015 TRNG THPT...
 • 149
 • 1,155
 • 1
20 đề THI THỬ THPT QUỐC GIA môn TOÁN 2015

20 đề THI THỬ THPT QUỐC GIA môn TOÁN 2015

Toán

... -Hết ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA LẦN NĂM 2015 Môn: TOÁN ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi gồm có 01 trang) Ngày thi: 20 tháng 01 năm 2015 Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề ... 0,25 0,25 ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA LẦN NĂM 2015 Môn: TOÁN ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi gồm có 01 trang) Ngày thi: 09 tháng 02 năm 2015 Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề ... điểm ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM 2015 Môn: TOÁN ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi gồm có 01 trang) Câu (2,0 điểm) Cho hàm số y  Ngày thi: … tháng…năm… Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát...
 • 68
 • 496
 • 0
30 đề THI THỬ THPT QUỐC GIA môn TOÁN 2015 (HAY WITH KEY)

30 đề THI THỬ THPT QUỐC GIA môn TOÁN 2015 (HAY WITH KEY)

Toán

... WWW.VNMATH.COM S GD V T THANH HểA TRNG THPT TRN PH KIM TRA CHT LNG CC MễN THI THPT QUC GIA NM HC 2014 2015 THI MễN: TON Thi gian lm bi: 180 phỳt, khụng k thi gian giao Cõu (4,0 im).Cho hm s y 2x ... Cỏn b coi thi khụng gii thớch gỡ thờm H v tờn: SBD: WWW.VNMATH.COM S GD V T THANH HểA TRNG THPT TRN PH K THI TH THPT QUC GIA NM HC 2014 2015 Thi gian lm bi: 180 phỳt, khụng k thi gian giao Mụn: ... vi x thuc on [0; 5] nờn suy P P Vy (*) c chng minh Du bng xy a = 2; b = 1; c = Ht 1.0 www.VNMATH.com THI TH K THI THPT QUC GIA 2015 Mụn thi: TON Thi gian lm bi: 180 phỳt, khụng k thi gian...
 • 187
 • 556
 • 0
23 đề thi thử THPT quốc gia môn toán 2015

23 đề thi thử THPT quốc gia môn toán 2015

Toán

... 23 Đề Thi Thử Tuyển Sinh THPT Quốc GiaMôn Toán Hoàng Hảo GV: Lê ĐỀ SỐ ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH THPT QUỐC GIA NĂM 2015 – Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 180 phút (Không kể thời gian phát đề) ... 3a + b ĐỀ ĐỀ SỐ 14 THI THỬ TUYỂN SINH THPT QUỐC GIA NĂM 2015 – Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 180 phút (Không kể thời gian phát đề) Page 15 23 Đề Thi Thử Tuyển Sinh THPT Quốc GiaMôn Toán Hoàng ... ĐỀ SỐ ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH THPT QUỐC GIA NĂM 2015 – Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 180 phút (Không kể thời gian phát đề) y = x3 + 3x − Câu 1: (2 điểm) Cho hàm số (1) a Khảo sát biến thi n vẽ đồ...
 • 27
 • 1,621
 • 7

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct mở máy động cơ rôto dây quấn đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25