0
 1. Trang chủ >
 2. Thạc sĩ - Cao học >
 3. Nông - Lâm - Ngư >

luận án tiến sỹ giải pháp tạo việc làm cho lao động nông thôn thành phố hà nội trong quá trình đô thị hóa

Giải pháp & tạo việc làm cho lao động nông nghiệp nông thôn

Giải pháp & tạo việc làm cho lao động nông nghiệp nông thôn

... THựC TRạNG LAO ĐộNG VIệC LàM ở NÔNG THÔN NƯớc TA1) Một số khái niệm cơ bản. Việc làm: Mọi hoạt động tạo ra thu nhập không bị pháp luật ngăn cấm gọi là việc làm Các hoạt động lao động đợc xác ... việc làm tại chỗ tăng thu nhập,cải thiện đời sống nông thôn trên phạm vi cả nớc.Đối với phơng pháp CNH-HĐH nông nghiệp nông thôn giải pháp hữu ích cho vấn đề giải quyết việc làm và dạy nghề cho ... nghề cho lao động chuyên môn phục vụ kinh tế nông nghiệp, đồng thời, thờng xuyên bồi dỡng nghiệp vụ cho lao động phổ thông. Đào tạo lao động theo địa chỉ cụ thể và rõ ràng, hớng nghiệp cho...
 • 29
 • 523
 • 3
Một số giải pháp phát triển kinh tế trang trại nông nghiệp trên địa bàn huyện Quốc Oai - Thành phố Hà Nội trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta

Một số giải pháp phát triển kinh tế trang trại nông nghiệp trên địa bàn huyện Quốc Oai - Thành phố Nội trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta

... kinh tế trang trại nông nghiệp. Chơng II: Thực trạng phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn huyện Quốc Oai- TP Nội. Chơng III: Một số giải pháp phát triển kinh tế trang trại nông nghiệp trên ... đích của đề tài: Một số giải pháp phát triển kinh tế trang trại nông nghiệp trên địa bàn huyện Quốc Oai - TP Nội trong quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hoá nớc ta Mục đích nghiên cứu:Đánh ... phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn huyện quốc oai. 1.Phơng hớng phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn huyện trong thời gian tới. Kinh tế trang trại đà mở ra một con đờng phát triển...
 • 46
 • 835
 • 13
Thực trạng và giải pháp tạo việc làm cho lao động nông thôn ở thị xã Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Thực trạng và giải pháp tạo việc làm cho lao động nông thônthị xã Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

... 1: Cơ sở lý luậnChương 2: Phân tích thực trạng tạo việc làm cho lao động nông thôn thị Uông BíChương 3: Một số kiến nghị về tạo việc làm cho lao động nông thôn trên địa bàn thị Do thời ... việc làm cho lao động nông thôn nhằm khai thác hiệu quả nguồn lao động, góp phần ổn định phát triển kinh tế hội.Chương 2: THỰC TRẠNG TẠO VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNGTHÔN THỊ XÃ UÔNG BÍ ... đích làm rõ cơ sở lý luận thực tiễn, đánh giá thực trạng công tác tạo việc làm cho lao động nông thôn của thị xã, từ đó đề xuất phương hướng một số giải pháp chủ yếu cho công tá tạo việc làm...
 • 66
 • 872
 • 3
”Thực trạng và giải pháp tạo việc làm cho lao động nông thôn ở thị xã Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh’’

”Thực trạng và giải pháp tạo việc làm cho lao động nông thônthị xã Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh’’

... công tác tạo việc làm cho lao động nông thôn Việt Nam nói chung lao động nông thôn Uông Bí nói riêng. II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TẠO VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN THỊ XÃ UÔNG BÍ GIAI ... việc làm cho lao động nông thôn nhằm khai thác hiệu quả nguồn lao động, góp phần ổn định phát triển kinh tế hội.Chương 2: THỰC TRẠNG TẠO VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN THỊ XÃ UÔNG ... HƯỞNG ĐẾN TẠO VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN THỊ XÃ UÔNG BÍ1.1. Điều kiện tự nhiên:Điều kiện tự nhiên có ảnh hưởng rất lớn đến vấn đề tạo việc làm cho người lao động, đặc biệt là lao động...
 • 66
 • 817
 • 4
PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP TẠO VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NỮ

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP TẠO VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NỮ

... cho lao động nữ theo phương hướng trên thì chúngta phải có những biện pháp tác động cả cung cầu lao động. Do vậy những giải pháp tạo việc làm cho lao động nữ được chia làm 2 nhóm giải pháp ... nhóm giải pháp đối với cung lao động nhóm giải pháp đối với cầu lao động. 2.1 Giải pháp đối với cung lao động Hoàn thiện kỹ năng lao động cho lao động nữ nhằm tăng sức cạnh tranh của lao động ... có phương hướng giải quyết việc làm cho lao động nữ nhằm đạt được mục tiêu là mỗi năm giải quyết được 28.800 chỗ làm việc cho lao động nữ chiếm 48% trong tổng số lao động được giải quyết việc làm. Để...
 • 8
 • 661
 • 7
Việc làm ở khu vực nông thôn thành phố hà nội trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Việc làm ở khu vực nông thôn thành phố nội trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa

... động của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến vấn đề việc làm khu vực nông thôn 1.2.1. Đặc điểm về lao động, việc làm nông thôn * Đặc điểm của việc làm nông thôn Nông thôn là ... 1: Việc làm và thực tiễn giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Chương 2: Thực trạng giải quyết việc làm cho lao động khu vực nông thôn Thành phố Nội trong quá trình đẩy mạnh công ... QUYẾT VIỆC LÀM NÔNG THÔN THÀNH PHỐ HÀ NỘI TRONG THỜI GIAN TỚI 3.1. Bối cảnh phát triển mới và tác động của nó đến vấn đề giải quyết việc làm nông thôn Thành phố Nội 3.1.1. Công nghiệp...
 • 18
 • 457
 • 0
LUẬN VĂN: Sự biến động giai cấp tại thành phố Hà Nội trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá pdf

LUẬN VĂN: Sự biến động giai cấp tại thành phố Nội trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá pdf

... triển giai cấp công nhân thành phố Nội. b. Nhiệm vụ của luận văn: - Tìm hiểu sự tác động của quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đến sự biến động giai cấp công nhân ở thành phố Nội. ... Nội thời kỳ hiện nay dưới tác động của công nghiệp hoá, hiện đại hoá - Vấn đề và giải pháp 2.1. Xu hướng biến động của giai cấp công nhân thành phố Nội thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại ... đại hoá * Những tác động tiêu cực của công nghiệp hoá, hiện đại hoá đến giai cấp công nhân. Bên cạnh một số tác động tích cực của công nghiệp hoá, hiện đại hóa đến giai cấp công nhân Nội, ...
 • 87
 • 329
 • 0
Giải pháp tạo việc làm cho lao động nông thôn Huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc

Giải pháp tạo việc làm cho lao động nông thôn Huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc

... về tạo việc làm cho lao động nông thôn Việt Nam. - Làm rõ quan điểm nghiên cứu của cá nhân về việc làm tạo việc làm cho lao động nông thôn. - Nghiên cứu, làm rõ về thực trạng việc làm ... tiêu tạo việc làm cho ngƣời lao động 86 4.2. Một số giải pháp tạo việc làm cho lao động huyện Vĩnh Tƣờng 88 4.2.1. Nhóm giải pháp về cơ chế chính sách 88 4.2.2. Nhóm giải pháp về dạy nghề, giải ... 3.3.2. Tạo việc làm cho thanh niên bƣớc vào tuổi lao động 56 3.3.3. Tạo việc làm cho lao động bị mất đất nông nghiệp 59 3.3.4. Tạo việc làm do thay đổi cơ cấu ngành nghề 62 3.3.5. Tạo việc làm cho...
 • 133
 • 851
 • 4
đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động nông thôn huyện phổ yên - thái nguyên

đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động nông thôn huyện phổ yên - thái nguyên

... nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động nông thôn huyện Phổ Yên - Thái Nguyên. Chƣơng 4. Các giải pháp đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động nông thôn huyện Phổ Yên - Thái ... trạng đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động nông thôn huyện Phổ Yên ra sao? Giải pháp chủ yếu nào để phát triển đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động nông thôn ... công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động nông thôn việc thực hiện tổ chức đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm của các cơ sở đào tạo nghề; việc tham gia đào tạo nghề...
 • 103
 • 711
 • 1
Thực trạng và giải pháp tạo việc làm cho lao động nông thôn tỉnh Phú Thọ giai đoạn từ năm 2012 đến 2020

Thực trạng và giải pháp tạo việc làm cho lao động nông thôn tỉnh Phú Thọ giai đoạn từ năm 2012 đến 2020

... người lao động nên em chọn đề tài nghiên cứu là “ Thực trạng giải pháp tạo việc làm cho lao động nông thôn tỉnh Phú Thọ giai đoạn từ năm 2012- 2020 để làm cơ sở cho tỉnh Phú Thọ giải quyết ... nghiên cứu Chương 3: Thực trạng lao động việc làm nông thôn tỉnh Phú Thọ Chương 4: Giải pháp chủ yếu tạo việc làm cho lao động nông thôn tỉnh Phú Thọ từ năm 2012- 2020 Số hóa bởi Trung ... GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TẠO VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TỈNH PHÚ THỌ TỪ NĂM 2012- 2015 66 4.1. Quan điểm, mục tiêu giải quyết việc làm cho lao động nông thôn 66 4.1.1. Quan điểm cơ bản tạo việc...
 • 100
 • 970
 • 14
Nghiên cứu giải pháp tạo việc làm cho lao động ở vùng có đất được thu hồi xây dựng khu công nghiệp và đô thị thuộc thành phố bắc ninh

Nghiên cứu giải pháp tạo việc làm cho lao động ở vùng có đất được thu hồi xây dựng khu công nghiệp và đô thị thuộc thành phố bắc ninh

... VÙNG CÓ ĐẤT ĐƯỢC THU HỒI CHO XÂY DỰNG KHU CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ 4 2.1 Cơ sở lý luận về giải pháp tạo việc làm cho lao động vùng đất được thu hồi cho xây dựng khu công nghiệp đô thị ... điểm giải pháp tạo việc làm cho lao động vùng đất được thu hồi cho xây dựng khu công nghiệp đô thị 7 2.1.4 Nội dung của nghiên cứu giải pháp tạo việc làm cho lao động vùng đất được ... điểm giải pháp tạo việc làm cho lao động vùng đất được thu hồi cho xây dựng khu công nghiệp đô thị * Đặc trưng vùng đất được thu hồi cho xây dựng KCN đô thị Đô thị hóa gắn với công...
 • 108
 • 315
 • 0
giải pháp tạo việc làm cho lao động nông thôn thành phố hà nội trong quá trình đô thị hóa

giải pháp tạo việc làm cho lao động nông thôn thành phố nội trong quá trình đô thị hóa

... quan trong hoạt động tạo việc làm cho lao động nông thôn thành phố Nội Uỷ ban nhân dân thành phố Nội giao cho Sở Lao động - Thương binh vàXã hội phụ trách chỉ tiêu tạo việc làm cho lao động ... vực nông thôn trên địa bàn thành phố. 3.2.3. Kết quả của các giải pháp tạo việc làm cho lao động nông thôn thành phố Nội Kế hoạch của thành phố Nội là hằng năm tạo việc làm mới cho khoảng60.000 ... nghề.12<C=0%'n<%op(%pqAQr<st<'qsuqv((w(%'w(%'t('M'x't(vQ%oq(YxQ<h('w%'y'zu0Khái quát về lao động việc làm ở khu vực nông thôn thành phố Nội 3.1.1. Khái quát về lực lượng lao động ở khu vực nông thôn thành phố Nội Năm 2013, lực lượng lao động (LLLĐ) nông thôn...
 • 26
 • 639
 • 2
luận án tiến sỹ giải pháp tạo việc làm cho lao động nông thôn thành phố hà nội trong quá trình đô thị hóa

luận án tiến sỹ giải pháp tạo việc làm cho lao động nông thôn thành phố nội trong quá trình đô thị hóa

... kết lý luận và thực tiễn tạo việc làm cho lao động nông thôn Nội là hết sức cần thiết. Đề tài Giải pháp tạo việc làm cho lao động nông thôn Thành phố Nội trong quá trình đô thị hóa nhằmphân ... lượng lao động ở khu vực nông thôn thành phố Nội 3.1.2. Khái quát về việc làm ở khu vực nông thôn thành phố Nội 3.2. Thực trạng tạo việc làm cho lao động nông thôn thành phố Nội iv3.2.1. ... TRẠNG TẠO VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNGTHÔN THÀNH PHỐ HÀ NỘI TRONG BỐI CẢNH ĐÔ THỊ HÓA 3.1. Khái quát về lao động việc làm ở khu vực nông thôn thành phố Nội 3.1.1. Khái quát về lực lượng lao...
 • 180
 • 1,015
 • 9
Nghiên cứu giải pháp tạo việc làm cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện văn lâm tỉnh hưng yên

Nghiên cứu giải pháp tạo việc làm cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện văn lâm tỉnh hưng yên

... Nghiên cứu giải pháp tạo việc làm cho lao ñộng nông thôn trên ñịa bàn huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên ” ñể nghiên cứu, dự kiến sẽ bổ sung khoảng trống về lý thuyết tạo việc làm ñối với lao ñộng nông ... nhằm tạo việc làm cho lao ñộng nông thôn trên ñịa bàn huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên trong những năm tiếp theo. 1.3.2.2. Về không gian Nghiên cứu vấn ñề tạo việc làm cho lao ñộng nông thôn trên ... vấn ñề tạo việc làm cho lao ñộng nông thôn. Tạo việc làm cho lao ñộng nông thôn trên ñịa bàn huyện Văn Lâm như thế nào? Quá trình tạo việc làm ñó có những mặt ñược và hạn chế gì? Cần làm gì...
 • 128
 • 656
 • 1
Giải pháp tạo việc làm cho lao động nông thôn xã Quốc Việt, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng sơn

Giải pháp tạo việc làm cho lao động nông thôn xã Quốc Việt, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng sơn

... VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNKHÓA LUẬN TỐT NGHIỆPGIẢI PHÁP TẠO VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN XÃ QUỐC VIỆT, HUYỆN TRÀNG ĐỊNH,TỈNH LẠNG SƠNTên sinh viên : NÔNG THÚY HÀChuyên ... luận và thực tiễn tôi tiến hànhnghiên cứu đề tài: Giải pháp tạo việc làm cho lao động nông thôn Quốc Việt, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng sơn cho khóa luận tốt nghiệp của mình ivMỤC LỤC viDANH ... -&I'Y]EU5*&!65*"4&>m*Q&B'F&&M'X#G/&(&','()*%&$“Giaỉ pháp tạo việc làm cho lao động nông thôn Quốc Việt, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn 1.2 Mục tiêu nghiên cứu của đề tàiF'F&'9&Y32#$3$&Y32#$'#.&'Dd*12&...
 • 124
 • 515
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tạo việc làm cho lao động nong thônchính sách tạo việc làm cho lao động nông thônnhững thuận lợi và khó khăn trong việc tạo việc làm cho lao động nông thôntạo việc làm cho lao động nông thôn thông qua xuất khẩu lao độngảnh hưởng xã hội của việc gia tăng dân số đô thị hà nội trong quá trình đô thị hoánhững giải pháp cơ bản nhằm tạo việc làm cho lao động nông nghiệp nông thôn ở nước ta hiện nay và trong những năm tớiđào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn tỉnh bắc ninhgiai phap giai quyet viec lam cho lao dong nong thongiai phap viec lam cho lao dong nong thonluận văn giải quyết việc làm cho lao động nông thôn huyện phú ninh tỉnh quảng nam pptxluận văn giải quyết việc làm cho lao động nông thôn ngoai thanh ha nộigiải pháp giải quyết việc làm cho lao động nông thôn ngoại thành hà nộigiải pháp giải quyết việc làm cho lao động nông thôn ngoại thành hà nội giai đoạn 20092015một số biện pháp giải quyết việc làm cho lao động nông thôn tại huyện khánh vĩnh tỉnh khánh hòacơ sở và đề xuất các biện pháp giải quyết việc làm cho lao động nông thôn tại huyện khánh vĩnhBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam