0
 1. Trang chủ >
 2. Lớp 8 >
 3. Toán học >

giáo án đại số lớp 8

Giáo án đại số lớp 10

Giáo án đại số lớp 10

... Trường PTTH Hai Bà TrưngGIÁO ÁN ĐẠI SỐ 10 Tên bài học: ÔN TẬP HỌC KỲ 1 . Tiết 45 Ban KHTN (Đại số 10 Nâng cao).I. Mục tiêu.Qua bài học ny; hc sinh cn t c:1/ ... kiến thức cơ bản đã học trong chương trình đại số lớp 10, ở học kỳ 1.2/ Về kỹ năng: Ôn li cỏc k nng c bn v:ã c th của hàm số bậc 1, bậc 2 và một số hm s cú cha giỏ tr tuyt i.ã Gii v bin lun ... cơ bản về Đại số 10 đã học trong HK1 B. BÀI MỚI:Tổ Toán – Trường THPT Hai Bà Trưng1 Trường PTTH Hai Bà TrưngBài tập 4: Câu hỏi trắc nghiệm: Bằng đồ thị, (đã vẽ ở phiếu học tập số 3) . Điền...
 • 6
 • 2,834
 • 38
Giáo án Đại số lớp 10 Nâng cao 25 tiết

Giáo án Đại số lớp 10 Nâng cao 25 tiết

... chứa tham số Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Tóm tắt ghi bảng- Hs: là pt 1 ẩn x và m là tham số, nên nghiệm của pt phụ thuộc vào tham số m.- Hs: đn pt có chứa tham số và nhận ... quy tắc nhân với một số khác 0.b. Phép biến đổi tương đương: (sgk)Định lý 1: (sgk)CM:(sgk)HĐ 3: Xây dựng các phép biến đổi hệ quảHoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Tóm tắt ghi ... của giáo viên Tóm tắt ghi bảng- Hs trả lời : ta phải sử dụng các phép biến đổi tương đương trên D để không làm thay đổi tập nghiệm của pt.- Hs cộng vào 2 vế của phương trình với một hàm số...
 • 2
 • 5,108
 • 76
Giáo án Đại số lớp 10 - 26 Tiết

Giáo án Đại số lớp 10 - 26 Tiết

... bảng - Hs có thể và một số sẽ giải bằng PP Đại số. - Hs lên bảng giải VD3. - Hs nhận xét bài giải của bạn mình. - Hs trình bày 3 bước: - Gv đặt vấn đề có thể giải và biện luận (3) bằng PP Đại số? - ... m: mx2 - 2(m - 2)x = m - 3 (2)Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Tóm tắt ghi bảng - Hs lên bảng giải VD2. - Hs nhận xét bài giải của bạn mình. - Hs trình bày 3 bước: - Gv gọi ... động của giáo viên Tóm tắt ghi bảng - Hs lên bảng giải VD1. - Hs nhận xét bài giải của bạn mình. - Hs trình bày 3 bước: - Gv gọi Hs giải bài toán ở VD1. - Gv cho một bạn khác nhận xét. - H4? Hãy...
 • 3
 • 1,241
 • 2
Một Giáo án Đại số lớp 12 NCao.

Một Giáo án Đại số lớp 12 NCao.

... "Y`NzÃ?VAB@::^ ;WkVA6`SPa00NW:qWVA?W !"!# $!$$#!%&'!()*')*+ ,$ /0$ /123 %3334433553676888%869%869%8:9%8669%8::9%8:9%8669%8 9%8;;;9%89%869%89<8=8>8>8>8?8@8A6BCCBDEF'EBEG>HE?IJKL@MMEIB0N(OPJ0Q*B0RMMMNSDTUVA666WCCM)XE2YYYY'YYEF'EHIZ[...
 • 24
 • 705
 • 0
Giao An Dai So Lop 9

Giao An Dai So Lop 9

... quả tra từ bảng căn bậc hai vàmáy tính giống nhau 39, 40/2341/234,3= 1,84 390 8 891 1,5= 2,25831 795 81,5.4,3b.a== 1,84 390 8 891 . 2,25831 795 8= 4,16413256224,171,5.4,3b.a=== 4,164132563Các ... 6)x1(206)1x(4222=−⇔=−−6x126)x1(.222=−⇔=−⇔−=−=−≥⇔=−⇔3x1hay3x1033x13x1=−⇔ hay 1 - x = -3⇔x = -2 hay x = 426/16 So sánh 92 5+và 92 5+Ta có 92 5+= 34 92 5+ = 5 + 3 = 8. Ta coù 8 = 64- 15 - Giáo án Đại số lớp 9 Tiết 7 - Tuần 3LUYỆN TẬPI/ Mục tiêuHS cần ... hỏi : 1/ 39 : Nêu điều kiện để x là căn bậc hai số học của a0≥ (SGK/5)2/ 39 : Chứng minh định lý aa2= với a là số thực (SGK /9) 3/ 39 : Axác định khi nào ? Cho ví dụ ? (SGK/8)4/ 39 : Phát...
 • 119
 • 2,124
 • 16
giáo án đại số lớp 7 học kì I

giáo án đại số lớp 7 học kì I

... dụng gi i b i tập chưa tốt.14 GIÁO ÁN Đ I SỐ 7 HKIB I 1M i câu đúng 0 ,75 i mBAI2: m i câu đúng 0,5 i mb i 3 dúng 1,5 i mb i 4 câu a đúng 0 ,75 i m Tổ duyệtcâu b đúng 1 i mb i 5 đúng ... hệ số tỉ lệ và giá trị tương ứng của đ i lượng kia.B. CHUẨN BỊ .Bảng phụ ghi ?3C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP. I. Tổ chức II. Kiểm tra. GV gi i thiệu n i dung chương II.III. B i m i 1 2 3Gv cho ... hai đ i lượng tỷ lệ thuận.4. Làm b i tập 2;3;4;5;6 ;7 trang 53 (SGK).IV. RÚT KINH NGHIỆM . Học sinh nắm được định nghĩa, tính chấtSong vận dụng gi i b i tập chưa tốt.50 GIÁO ÁN Đ I SỐ 7 HKITuần...
 • 68
 • 3,273
 • 15
giao an dai so lop 7 HKI

giao an dai so lop 7 HKI

... động nhóm và nhận xét. 70 1 87 70)42() 175 (30) 70 42() 70 175 ( 70 30)53()25( 7 3−=−+−+=−+−+=−+−+c/ 70 27 70492056 70 49)20(56 70 49) 70 20( 70 5610 7 ) 7 2(54=−+=−−−=−−−=−−−2/ ... –5, 17- 0,469 =-5, 17+ (-0,469)= -(5, 17+ 0,469)=-5,639d. –2,05+1 ,73 =-(2,05-1 ,73 )== -0,32e. (-5, 17) .(-3,1) =5, 17. 3,1== 16,0 27 f. (-9,18):(4,25) =-(9,18:4,25)== 2,16Baøi 20a/15(SGK)a. 6,3+(-3 ,7) +2,4+(-0,3) ... 0<2/1−<1<5,1−<2,3−<4 ,7 Bài 93. Tìm x, biết :a. 3,2.x+(-1,2)x+2 ,7= -4,9 (3,2-1,2)x=-4,9-2 ,7 2x= -7, 5 x=-3,8b. -5,6x+2,9x-3,86=-9,8 -2,7x=-5,94 x=2,2Baøi 94.a. Q ∩ I = ⊗ b. R ∩ I = INgày so n :09/11/2006Tiết...
 • 49
 • 653
 • 3
giao an dai so lop 7 HKII

giao an dai so lop 7 HKII

... 2b. 3x2+7x3-3x3+6x3-3x2==10x3Bậc của đa thức : 10Ngaứy soaùn : TIET : 57. TUAN : 27. Đ6. CỘNG – TRỪ ĐA THỨC chọn số nào làm đại diện ?HĐ2 : Luyện tập.- Làm bài 17/ 20(SGK) ... - HS1 lên bảng trình bày.- HS2 lên bảng trình bày.Bài 17/ 20(SGK) x n n.x 3 1 3 4 3 12 5 4 20 6 7 42 7 8 56 8 9 72 9 8 72 10 5 50 ⇒ Nên lập bảng tần số hàng dọc có thêm cột ... nhóm nhanh nhấtHĐ3 : Cộng, trừ các đơn thức đồng dạng.- Cho A=2 .7 2.55 và B =7 2.55Tính A+B ? (Viết kết quả dưới dạng tích các lũy thừa)- Tính : 2x2yz2+x2yz2 = ? 3xy2x-7xy2z...
 • 36
 • 1,486
 • 7
Giao an Dai so lop 8 Cuc Chuan tu tiet 60 den het nam hoc theo mau moi nhat cua Bo GD & DT

Giao an Dai so lop 8 Cuc Chuan tu tiet 60 den het nam hoc theo mau moi nhat cua Bo GD & DT

... bÊt Pt là: x < 0//////////////////////////////)0b. Ta có : 41 18 x < 13 ⇔ 8 - 11x < 52 ⇔ -11x < 52 - 8 ⇔ - 11x < 44 ⇔ x > - 4Vậy nghiệm của bất Pt là : x > - 4 //////////////////////////////)0(///////////////////////-4|c. ... - 8 < 0 ⇔ -4x < 8 ( Chuyển -8 sang vế phải và đổi dấu ) ⇔ -4x : (- 4) > 8 : (- 4) ( Chia hai vế cho - 4 và đổi chiều) ⇔ x > - 2 VËy tËp nghiƯm cđa bÊt phơng trình là: {x | x > ... bất phơng trình -2x > 23Ta cã : -2x > 23 ⇔ x > 23 + 2 ⇔⇔ 3(x - 1) < 2(x - 4) ⇔ 3x - 3 < 2x - 8 ⇔ 3x - 2x < -8 + 3 ⇔ x < -5VËy nghiệm của bất Pt là: x < -5 //////////////////////////////)0(///////////////////////-4|//////-5d....
 • 30
 • 1,512
 • 14
Giao an dai so lop 9

Giao an dai so lop 9

... nên:101001011001312111=>++++ A = −+−+−+− 43322110 099 +− A = -1 + 10 = 9 b): Ta có:( )( )4515151515151511−−=−−=−+−=+( )( )( ) 95 95 95 95 1−+−=+4 95 95 95 −−=−−=200520011+( )( ... số 9 năm học:2012-2013 Trang 45 Giáo viên: Mai trọng Mậu LớpSĩ sốĐiểm0, 1, 2Điểm 3, 4Dưới TB Điểm 5, 6Điểm 7, 8Điểm 9, 10Trên TBTS % TS % TS % TS % TS % TS % TS %9A 29 7 18 49B ... NHÀ Bài tập 17, tr.51, bài 19 tr.52 SGK. Bài 14, 15 tr.58, 59 SBTHướng dn bi 19 SGK.Ngy son: 12/11/2012Ngy ging: 13/11/2012Tun XIIITit 25:Đ4 ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VÀ ĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAUA....
 • 96
 • 1,699
 • 0
Giao an dai so lop 8

Giao an dai so lop 8

... bài 13 (sgk)Tìm x biết:(12x-5)(4x-1)+(3x-7)(1-16x) = 81 ⇔ (48x2 - 12x - 20x +5) ( 3x + 48x2 - 7 + 112x = 8183 x - 2 = 8183 x = 83 ⇔ x = 14) Chữa bài 14 *Gọi cỏc số cần tỡm là: ... ý.Tính nhanha). 342 + 662 + 68. 66 ;b). 742 + 242 - 48. 74 Tính giá trị của biểu thức:a) x2 + 4x + 4 Tại x = 98 b) x3 + 3x2 + 3x + 1 Tại x =99- GV: Em nào hãy nêu cách tính nhanh các ... (C + D) = AC + AD + BC + BDE-BT - Hướng dẫn về nhà. - HS: Làm các bài tập 8, 9 / trang 8 (sgk). bài tập 8, 9,10 / trang (sbt)HD: BT9: Tính tích (x - y) (x4 + xy + y2) rồi đơn giản biểu thức...
 • 99
 • 2,014
 • 3
giáo án đại số lớp 8 (hot)co chinh sua

giáo án đại số lớp 8 (hot)co chinh sua

... SBT. Tiãút 38, 39 kiãøm tra toaïn hoüc kyì ITiãút 38, 39. Kiãøm tra män toaïn hoüc kyì I.Tiãút 38/ 18. ÄN TÁÛP ÂẢI SÄÚ. (Tiãút 1) . Ngy soản 28/ 12 A. Mủc tiãu:- Än táûp cạc phẹp tênh nhán, chia ... váún âãư (5 ph)GV: Nhàõc laûi qui tàõc nhán 2 phán säú. Nãu cäng thỉïc täøng quạt?Thỉûc hiãûn phẹp nhán: 5 8 .65dbcadcba...=BT: 5 8 .65 = 34Hoảt õọỹng 2:1.Qui từc (20 ... ph)BT?1.óử baỡi treo ồớ baớng phuỷ.Haợy rụt gn cạc phán thỉïc?GV giåïi thiãûu:Viãûc cạc em vỉìa laìm chênh laì nhán 2 phán thæïc.Váûy muäún nhán 2 phán thæïc ta laìm nhæ thãú naìo?CT: DBCADCBA...=...
 • 25
 • 918
 • 5
Giao an dai so lop 8- chuong 2

Giao an dai so lop 8- chuong 2

... chỗ-Vì bài toán liên 2 HS lên bảngTrả lời miệng. 2 HS lên bảng.Bài 51: Làm phép tínhb. 2 22 22 22 22 44 2) .2) (2( 8 2 )2) (2( . )2( )2( 4444 )2) (2( 22 :) )2( 1 )2( 1() 2 1 2 1(:)441441(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx=+=+++=++++=+++++Bài ... nnnn111)1(1=Bài 29 /50 sgk: Làm tính trừ PTa.xyyxxyxxxyxxyxx13331714317314 2 222 ==+=Bài 30/50: Thực hiện phép tínhb.31)1(31331 23 11 )23 (11 23 1+ 2 2 2 2 2 244 2 24 2 2 24 2 ===+=+++=+xxxxxxxxxxxxxxxxBài ... 2 2 2 2 2 2 2 2x y z xyx y z xz+ − +− + += 2 2 2 2( )( )x y zx z y+ −+ −=( )( )( )( )x y z z y z x y zx y z x z y x z y+ − + + + −=+ + + − + −b) 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2(...
 • 62
 • 1,371
 • 9
Giáo án Đại Số lớp 7

Giáo án Đại Số lớp 7

... 1: 74 : 14 5Cách 2: 73 ,95: 14,2 = 5,2 077 5d) 21 ,73 .0,815 7, 3Cách 1: 22.1 7 3Cách 2: 21 ,73 .0,8152,42602 2 7, 3 IV. Củng cố: (5') Đại số 7 - THCS Triệu Trạch31 - ... 14,61 - 7, 15 + 3,2Cách 1: 15 - 7 + 3 = 11Cách 2: 14,61 - 7, 15 + 3,2 = 10,66 ≈ 11b) 7, 56. 5, 173 Cách 1: 8. 5 = 40Cách 2: 7, 56. 5, 173 = 39,1 078 8 39c) 73 ,95 : 14,2 Cách 1: 74 : 14 ... Tập I các số vô tỉ+ Tập R các sè thùc N Z Q R⊂ ⊂ ⊂ , R⊂R+ Tập hợp số thực gồm số hữu tỉ và số vô tỉ. Trong số hữu tỉ gồm (N, Z, Q)2. Ôn tập về số hữu tỉ ( 17& apos;) Đại số 7 - THCS...
 • 118
 • 530
 • 2
Giáo án Đại Số lớp 7

Giáo án Đại Số lớp 7

... ta thay các chữ số bị bỏ đi bằng các chữ số 0.?2a) 79 ,3826 79 ,383b) 79 ,3826 79 ,38c) 79 ,3826 79 ,4Bài tập 73 (tr36-SGK) 7, 923 ≈ 7, 92 17, 418 ≈ 17, 42 79 ,1364 ≈ 70 9,1450,401 ≈ ... tỉ+ Tập I các số vô tỉ+ Tập R các số thực N Z Q R , RR+ Tập hợp số thực gồm số hữu tỉ và số vô tỉ. Trong số hữu tỉ gồm (N, Z, Q)2. Ôn tập về số hữu tỉ ( 17& apos;) Đại số 7 - THCS Triệu ... bài tập 74 (tr36-SGK) Điểm TB các bài kiểm tra của bạn Cờng là: (7 8 6 10) (7 6 5 9).2 8.3 7, 2(6) 7, 315+ + + + + + + += ≈- Làm bài tập 76 (SGK) 76 324 75 3 76 324 75 0 (tròn chục) 76 324...
 • 118
 • 534
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài soạn giáo án đại số lớp 8giáo án đại số lớp 8giáo án đại số lớp 8 phép chia các phân thức đại số docgiáo án đại số lớp 8 luyện tập quy đồng mẫu thức nhiều phân thức pdfgiáo án đại số lớp 8 tiết 14 bài 10 chia đơn thức cho đơn thức potgiáo án đại số lớp 8 tiết 4 những hằng đẳng thức đáng nhớ pptgiáo án đại số lớp 8 tiết 36 ôn tập tiếp theo pptxgiáo án đại số lớp 8 luyện tập biến đổi biểu thức pdfgiáo án đại số lớp 8 tiết 29 luyện tập phép trừ các phân thức đại số potxgiáo án đại số lớp 8 tiết 33 ôn tập chương ii docxgiáo án đại số lớp 8 mở đầu về phương trình docgiáo án đại số lớp 8 luyện tập phương trình tích potxgiáo án đại số lớp 8 tiết 52 luyện tập tiếp doctai lieu giao an dai so lop 8 tap 2giáo án đại số lớp 8 tiết 53Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ