0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Toán học >

Giáo án đại số lớp 8 chuẩn kiến thức

Giao an Dai so lop 8 Cuc Chuan tu tiet 60 den het nam hoc theo mau moi nhat cua Bo GD & DT

Giao an Dai so lop 8 Cuc Chuan tu tiet 60 den het nam hoc theo mau moi nhat cua Bo GD & DT

... bÊt Pt là: x < 0//////////////////////////////)0b. Ta có : 41 18 x < 13 ⇔ 8 - 11x < 52 ⇔ -11x < 52 - 8 ⇔ - 11x < 44 ⇔ x > - 4Vậy nghiệm của bất Pt là : x > - 4 //////////////////////////////)0(///////////////////////-4|c. ... - 8 < 0 ⇔ -4x < 8 ( Chuyển -8 sang vế phải và đổi dấu ) ⇔ -4x : (- 4) > 8 : (- 4) ( Chia hai vế cho - 4 và đổi chiều) ⇔ x > - 2 VËy tËp nghiƯm cđa bÊt phơng trình là: {x | x > ... bất phơng trình -2x > 23Ta cã : -2x > 23 ⇔ x > 23 + 2 ⇔⇔ 3(x - 1) < 2(x - 4) ⇔ 3x - 3 < 2x - 8 ⇔ 3x - 2x < -8 + 3 ⇔ x < -5VËy nghiệm của bất Pt là: x < -5 //////////////////////////////)0(///////////////////////-4|//////-5d....
 • 30
 • 1,512
 • 14
Giao an dai so lop 8

Giao an dai so lop 8

... bài 13 (sgk)Tìm x biết:(12x-5)(4x-1)+(3x-7)(1-16x) = 81 ⇔ (48x2 - 12x - 20x +5) ( 3x + 48x2 - 7 + 112x = 8183 x - 2 = 8183 x = 83 ⇔ x = 14) Chữa bài 14 *Gọi cỏc số cần tỡm là: ... ý.Tính nhanha). 342 + 662 + 68. 66 ;b). 742 + 242 - 48. 74 Tính giá trị của biểu thức:a) x2 + 4x + 4 Tại x = 98 b) x3 + 3x2 + 3x + 1 Tại x =99- GV: Em nào hãy nêu cách tính nhanh các ... (C + D) = AC + AD + BC + BDE-BT - Hướng dẫn về nhà. - HS: Làm các bài tập 8, 9 / trang 8 (sgk). bài tập 8, 9,10 / trang (sbt)HD: BT9: Tính tích (x - y) (x4 + xy + y2) rồi đơn giản biểu thức...
 • 99
 • 2,014
 • 3
Giáo án Đại Số lớp 8: CHIA ĐA THỨC CHO ĐƠN THỨC potx

Giáo án Đại Số lớp 8: CHIA ĐA THỨC CHO ĐƠN THỨC potx

... CHIA ĐA THỨC CHO ĐƠN THỨC I. MỤC TIÊU - HS nắm vững khi nào đa thức A chia hết cho đơn thức B - HS nắm được quy tắc chia đa thức cho đơn thức - HS vận dụng được phép chia đa thức cho đơn ... muốn chia một đa thức cho một đơn thức ta chia lần lượt từng hạng tử của đa thức cho đơn thức , rồi cộng các kết quả lại HS : đọc quy tắc tr 27 SGK HS : Một đa thức muốn chia hết cho đơn thức ... chia đa thức cho đơn thức . - Bài tập về nhà 44,45,46,47 tr 8 SBT . - Ôn lại phép trừ đa thức , phép nhân đa thức đã sắp xếp, các hằng đẳng thức đáng nhớ Gv : Vậy muốn chia một đa...
 • 6
 • 816
 • 2
Giáo án Đại Số lớp 8: CHIA ĐA THỨC MỘT BIẾN ĐÃ SẮP XẾP ppsx

Giáo án Đại Số lớp 8: CHIA ĐA THỨC MỘT BIẾN ĐÃ SẮP XẾP ppsx

... CHIA ĐA THỨC MỘT BIẾN ĐÃ SẮP XẾP I. MỤC TIÊU - HS hiểu được thế nào là phép chia hết, phép chia có dư. - HS nắm vững cách chia đa thức một biến đã sắp xếp II. CHUẨN BỊ ... phép chia có dư là r2 -3x2 -3 -5x +10 Vậy (5x3-3x2+7): ( x2+1) =(5x-3) dư -5x+10 Dư khác 0 gọi là phép chia có dư bậc cao nhất của đa thức chia? + Lấy 2x2nhân với đa thức chia, ... lấy đa thức bị chia trừ đi tích nhận được +r1 gọi là dư thứ nhất. Chia hạng tử bậc cao nhất của dư thứ nhất Cho hạng tử bậc cao nhất của đa thức bị chia Lấy r1 trừ đi tích của -5x với đa...
 • 7
 • 839
 • 2
Giáo án Đại Số lớp 8: CHIA ĐƠN THỨC CHO ĐƠN THỨC doc

Giáo án Đại Số lớp 8: CHIA ĐƠN THỨC CHO ĐƠN THỨC doc

... để tính giá trị. CHIA ĐƠN THỨC CHO ĐƠN THỨC I. MỤC TIÊU - HS hiểu được khái niệm đa thức A chia hết cho đa thức B - HS nắm vững khi nào đơn thức A chia hết cho đơn thức B - HS thực hiện ... quy tắc chia đơn thức cho đơn thức - Xem lại các bài tập đã chữa - BTVN: 59 đến 62 (còn lại)/26,27 sgk. * Hướng dẫn bài 62/SGK: Thực hiện phép chia đơn thức cho đơn thức trước khi thay số để ... thực hiện thành thạo phép chia đơn thức cho đơn thức II. CHUẨN BỊ - GV: Bảng phụ, bút dạ, phấn màu, thước thẳng - HS: Thước; đọc trước bài Chia đơn thức cho đơn thức III. TIẾN TRÌNH...
 • 5
 • 1,772
 • 4
Giáo án Đại Số lớp 8: NHÂN ĐA THỨC VỚI ĐA THỨC doc

Giáo án Đại Số lớp 8: NHÂN ĐA THỨC VỚI ĐA THỨC doc

... NHÂN ĐA THỨC VỚI ĐA THỨC I.MỤC TIÊU - HS nắm vững quy tắc nhân đa thức với đa thức - Hs thực hiện thầnh thạo phép nhân đa thức với đa thức - Rèn kỹ năng nhân, quy tắc dấu ... Hãy nhân mỗi hạng tử của đa thức x-2 với đa thức 6x2- 5x+1 + Hãy cộng các kết quả vừa tìm được ? Vậy 6x3-17x2 +11x – 2 à tích của đa thức( x-2)và đa thức 6x2-5x +1 GV : Muốn nhân 1 đa thức ... Muốn nhân 1 đa thức với 1 đa thức ta làm thế nào? + Nhận xét kết quả tích của 2 đa thức? GV: Cả lớp làm ?1 + GV : Gọi HS trình bày bảng. GV: Hướng dẫn HS thực hiện phép nhân (2-x) (6x2-5x...
 • 5
 • 6,879
 • 6
giáo án đại số lớp 7 chuẩn kiến thức cả năm in dùng luôn

giáo án đại số lớp 7 chuẩn kiến thức cả năm in dùng luôn

... y 5x y 7 : : = −− = −⇒ x y x y 7 2 5 3 5 8( )− −= = = ãx 7 2.( 7) 7 x ;2 8 8 4 = = = ãy 7 5.( 7) 35y .5 8 8 8− − −= ⇒ = =− 30 Giáo án đại số 7 dạng số thập ... màu HS : Ôn tập các kiến thức : Phân số bằng nhau , T/c cơ bản của phân số , quy đồng mẫu cá phân số , so sánh số nguyên , so sánh phân số , biểu diễn số nguyên trên trục số . III. TI Ế N TRÌNH ... =      = − − − =1 ,7 2,31 ,7 2,3 1 ,7 2,3 2,3 1 ,7 4; 1 ,7 2,3 2,3 1 ,7 0,6;ggxxx xx x− = ⇒⇒ − = ± ⇒− = ⇒ = + =− = − ⇒ = − + = − Giáo án đại số 7 HO#AT #O#NG CU#A THAAØY...
 • 150
 • 741
 • 0
giáo án đại số lớp 8 cả năm chuẩn kiến thức in dùng luôn

giáo án đại số lớp 8 cả năm chuẩn kiến thức in dùng luôn

... 1.Học sinh ngheHọc sinh trả lời2x4 : x2 = 2x2Học sinh trả lờiHọc sinh trả lờiHọc sinh trả lời-5x3 : x2= -5x.Học sinh trả lời Học sinh trả lời Học sinh Trả lờiHọc sinh thực ... ).22x x y y+ + += (8x+y+3). y Thay x = 3, y = 2 vaøo biểu thức trên: (8. 3 + 2 +3).2 = 58 (m2)-Học sinh cả lớp làm bàitập ở nháp.Hai học sinh làm BT ởbảng.Học sinh ghi BT về nhà:1a, ... pp dùng hằng đẳng thức - Nhận xét bài làm củacác nhóm.-Một HS làm ở bảng. HS cả lớp làm ở nháp.Ghi bài tập về nhà)150010015)5 ,85 ,91(155 ,81 55,9115 85 ,01505,9115=⋅=+=⋅+⋅=⋅+⋅a) 80 0000040002000)19992001)(12001())(1()1()1()1()1(=⋅=+−=+−=−+−=−−−yxxxyxxxyxxbBài...
 • 206
 • 1,166
 • 2
giáo án vật lý lớp 8 chuẩn kiến thức cả năm in dùng luôn-THCS Hoàng Kim

giáo án vật lý lớp 8 chuẩn kiến thức cả năm in dùng luôn-THCS Hoàng Kim

... từng HS- HS làm bài ra giấy kiểm tra Giáo viên: Nguyễn Văn Chung-19- Trờng THCS Hoàng Kim Giáo án vật 8 IV. Các b ớc lên lớp: A, ổn định lớp: 8A: 8B:B, Kiểm tra: - Kiểm tra mẫu báo cáo ... qu cao nht.II- công thức tính lực đẩy ác-si-mét1, Dự đoán- Vật nhúng trong chất lỏng càng Giáo viên: Nguyễn Văn Chung-33-PFđ Trờng THCS Hoàng Kim Giáo án vật 8 1 m/s = hkmhkmhkm/6,3100036003600110001==G(giới ... đều Giáo viên: Nguyễn Văn Chung-9- Trờng THCS Hoàng Kim Giáo án vật 8 - Nếu lực tác dụng lên vật mà cân bằng nhau (Fhl = 0) vận tốc của vật có thay đổi không ?HS: Đa ra dự đoán-...
 • 106
 • 505
 • 0
Giáo án đại số lớp 8 chuẩn kiến thức

Giáo án đại số lớp 8 chuẩn kiến thức

... 2Ngy son : 10/ 08/ 2014Ngy dy : T 18/ 08 n 23/ 08/ 2014Tiết 3: Luyện tậpA. Mục tiêu:* Kiến thức: HS đợc củng cố kiến thức về các quy tắc nhân đơn thức với đa thức, nhân đa thức với đa thức. * Kĩ ... 10/ 08/ 2014Ngy dy : T 11/ 08 n 16/ 08/ 2014Tiết 2: Nhân đa thức với đa thức A. Mục tiêu: *Kiến thức: HS nắm vững quy tắc nhân đa thức với đa thức. * Kĩ năng : HS biết trình bày phép nhân đa thức ... chia các đa thức Tun 1Ngy son : 10/ 08/ 2014Ngy dy : T 11/ 08 n 16/ 08/ 2014Tiết 1: Nhân đơn thức với đa thức A. Mục tiêu : * Kiến thức : HS nắm đợc quy tắc nhân đơn thức với đa thức. *Kỹ năng...
 • 144
 • 535
 • 0
Giáo án hình học lớp 8 chuẩn kiến thức

Giáo án hình học lớp 8 chuẩn kiến thức

... Xuõn Cm 2 Giáo án hình học 8 Tun 1Ngy son : 10/ 08/ 2014Ngy dy : T 11/ 08 n 16/ 08/ 2014Tiết 2. Đ2. Hình thangi- mục tiêu + Kiến thức: - HS nắm vững các định nghĩa về hình thang, hình thang ... Cm 6 Giáo án hình học 8 Tun 2Ngy son : 10/ 08/ 2014Ngy dy : T 18/ 08 n 23/ 08/ 2014 Tiết 4: Luyện tậpI- mục tiêu + Kiến thức: - HS nắm vững, củng cố các định nghĩa, các tính chất của hình thang, ... Giáo án hình học 8 Ch ơng I : Tứ giácTun 1Ngy son : 10/ 08/ 2014Ngy dy : T 11/ 08 n 16/ 08/ 2014Tiết 1. Đ1. Tứ giáci- mục tiêu+ Kiến thức: - HS nắm vững các định...
 • 128
 • 609
 • 0
GIÁO AN HÌNH HỌC LỚP 8 CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG

GIÁO AN HÌNH HỌC LỚP 8 CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG

... 30. 08. 2013 Ngày dạy: 8ATiết 5: LUYệN TậP Về HìNH THANG Và HìNH THANG CÂNI. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Học sinh nắm chắc chắn về định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết hình thang, hình thang ... Kiến thức: - HS nắm vững, củng cố các định nghĩa, các tính chất của hình thang, các dấu hiệu nhận biết về hình thang cân .2. Kỹ năng: - Nhận biết hình thang hình thang cân, biết vẽ hình thang ... soạn: 15. 08. 2013Ngày dạy: 8A Tiết 2: Hình thangI. mục tiêu: 1. Kiến thức: - HS nắm vững các định nghĩa về hình thang , hình thang vuông các khái niệm: cạnh bên, đáy, đờng cao của hình thang2....
 • 119
 • 551
 • 0
Giáo án đại số lớp 7 chuẩn kiến thức kĩ năng

Giáo án đại số lớp 7 chuẩn kiến thức kĩ năng

... cách so sánh với 0, so sánh với 1 hoặc -1 để giải.TUẦN: 13 Giáo án Đại số 7- Trường THCS Quốc TháiNgày dạy: 17/ 08/2010 Lớp dạy:7a3.7a10Tiết2 : CỘNG TRỪ HAI SỐ HỮU TỶ.I/ Mục tiêu1/ Kiến thức: ... Giáo án Đại số 7- Trường THCS Quốc TháiTUẦN :1 Ngày dạy : 16/08/2010 Lớp dạy:7a3.7a10 CHƯƠNG I: SỐ HỮU TỶ VÀ SỐ THỰCTiết1: TẬP HỢP Q CÁC SỐ HỮU TỶ.I Mục tiêu:1/ Kiến thức: - Biết ... CHIA SỐ HỮU TỶI/ Mục tiêu:5 Giáo án Đại số 7- Trường THCS Quốc Thái1/ Kiến thức: - Học sinh nắm được quy tắc nhân, chia số hữu tỷ, khái niệm tỷ số của hai số và ký hiệu tỷ số của hai số .2/...
 • 120
 • 942
 • 3
Đại số lớp 8 chuẩn KIẾN THỨC KĨ NĂNG

Đại số lớp 8 chuẩn KIẾN THỨC KĨ NĂNG

... : Lớp 6A1: Lớp 8A1: Lớp 8A2: Điều chỉnh: Chương I: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨCN NHÂN ĐƠN THỨC VỚI ĐA THỨCI. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1 .Kiến thức: Nắm vững được quy tắc nhân đơn thức ... soạn: Ngày dạy : Lớp 6A1: Lớp 7A1: Lớp 7A2: Điều chỉnh: NHÂN ĐA THỨC VỚI ĐA THỨCI. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Kiến thức: Nắm vững được quy tắc nhân đa thức với đa thức 2. Kỹ năng: HS biết ... tập- BTVN: 8b< SGK-tr8>; 6, 7, 8, <SBT-tr4> Tuần:2Ngày soạn: Ngày dạy : Lớp 6A1: Lớp 8A1: Lớp 8A2: Điều chỉnh: LUYỆN TẬPI. MỤC TIÊU BÀI HỌC: Ti ế t 3 1. Kiến thức: HS...
 • 214
 • 393
 • 0
Giáo án Đại số lớp 8 cả năm 2014 - 2015 chuẩn KTKN

Giáo án Đại số lớp 8 cả năm 2014 - 2015 chuẩn KTKN

... y)c) 14x2y - 21 xy2 + 28 x2 y2 = 7xy(2x - 3y + 4xy)d) 2x (y -1 ) - 2y(y-1) = 2(y- 1)(x-y)e) 10x(x - y) -8 y(y -x) = 10x( x - y) + 8y(x -y) = (x -y)(10x + 8y) = 2(x- y)(5x + 4y)Bài ... tr 8. a) C1: (x2 - 2x + 1). (x - 1) = x2 (x - 1) - 2x (x - 1) + 1(x - 1) = x3 - x2 - 2x2 - 2x + x - 1 = x3 - 3x2 + 3x - 1.b) C1: (x3 - 2x2 + x - 1)(5 - x)= x3(5 - ... x) - 2x2 (5 - x) + x(5 - x) - 1 (5 - x)= 5x3 - x4 - 10x2 + 2x3 + 5x - x2 - 5 + x= - x4 + 7x3 - 11x2 + 6x - 5. -x4 + 7x3 - 11x2 + 6x - 5.V. H ớng dẫn về nhà - Học...
 • 144
 • 975
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: giáo án đại số lớp 8 cả nămbài soạn giáo án đại số lớp 8giáo án đại số lớp 8giáo án đại số lớp 8 phép chia các phân thức đại số docgiáo án đại số lớp 8 luyện tập quy đồng mẫu thức nhiều phân thức pdfgiáo án đại số lớp 8 tiết 14 bài 10 chia đơn thức cho đơn thức potgiáo án đại số lớp 8 tiết 4 những hằng đẳng thức đáng nhớ pptgiáo án đại số lớp 8 tiết 36 ôn tập tiếp theo pptxgiáo án đại số lớp 8 luyện tập biến đổi biểu thức pdfgiáo án đại số lớp 8 tiết 29 luyện tập phép trừ các phân thức đại số potxgiáo án đại số lớp 8 tiết 33 ôn tập chương ii docxgiáo án đại số lớp 8 mở đầu về phương trình docgiáo án đại số lớp 8 luyện tập phương trình tích potxgiáo án đại số lớp 8 tiết 52 luyện tập tiếp doctai lieu giao an dai so lop 8 tap 2Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ